Billeder og tekster på denne webside er beskyttet under loven om ophavsret.
© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
21.7.2018

 

 

GavlMalerieR - 1a
Gadenavne med A til og med M


+ mur-, port- og facadekunst, reklamer, street art og alskens andet
i Århus og omegn


Omkørsel til side 1b: gadenavne med N-Å
- og med direkte genvej til Godsbanen

- og til byer uden for Århus: Gavlmalerier 3
- og til København og omegn: Gavlmalerier 4

- og til Street Art Festival i Århus Festuge 2017


 

Tak til Århus Byhistoriske Fond (tidl. Aarhus Byhistoriske Udvalg) for tilladelsen til - i oktober 2012 - at gengive Henrik Fodes artikel i Århus-Årbog 1980 om gavle med reklamer. Bogens forside viser gavlen i J.M. Mørks Gade 10, som den tog sig ud i oktober 1979.

 


Immervad x 2 - april 2005.


Gavlen til højre er den samme som den til venstre på farvefotoet fra 2005.
Hjørnet af Immervad og Lille Torv; billede i Århus-Årbog 1982.

 


Anholtsgade 3

Maleri under fødsel 16.9.2010 på muren ved nr. 3. Fortæl mig gerne hvornår det er færdigt.

[Gadenavneskiltet er fotograferet gennem facaderenoveringens trådnet uden på stilladset.]

 

Forts.
Men hov!
Allerede o. 2009 - ja, måske endda tidligere - blev muren i Anholtsgade beriget med midlertidig kunst. Tak for de tilsendte fotos.

Forts.
Samme mur i Anholtsgade som forrige billeder, her set i april 2011. Jo, det er samme sted! Måske får murens udsmykning kun lov til at vare en kort tid ad gangen, før den bliver skiftet ud? Hvem er kunstneren?

Forts.
Og samme foranderlige og forunderlige mur igen! Denne gang fotograferet af John E. Nielsen i februar 2012. Tak for billedet.

 
Forts.
Anholtsgade 3 igen, igen. Nu ser det ud til at maleriet er skabt af Ruddi Olesen fra Galleri Grisk. August 2012. Og hver gang, man kommer forbi, spørger man sig selv: Hvor længe får vi så lov at se dette skøre/skønne værk, før det bliver udskiftet med et nyt!?

Forts.
Gæt et sted. YES, Anholtsgade 3! Igen, igen ny dekoration på muren, denne gang set i november 2013.

Forts.
Denne gang - opdaget i september 2015 - er det Peter Birk som har forgrebet sig på den attraktive mur:

Anholtsgade 8

i august 2012. Hyggeligt!

 

Anholtsgade 16

Tv.: Lokal beboerkunst i juni 2005. Var det det nærliggende kollektiv som lavede det glade billede?
  
Th.: Samme sted i køligt oktoberlys 2009, nu med tåbelige tags. De hvide mærker ned over maleriet er dog solen som skinner gennem bladhanget.
   Og herunder er det set 1.7.2010. Sejlivet, men nu næsten helt ødelagt:

Maj 2016 ser den store gavl så uberørt ud, og man spekulerer på, om den er ved at blive gjort klar til et større maleri:


Aros Allé
/ Vester Allé

Ufrivillig ikke-kunst ...
Først da halvdelen af kunstmuseet ARoS var bygget o. 2002, opdagede man skandalen: Flere leverancer af mursten var blevet mørkere end andre i løbet af brændingsprocessen. Trods trusler om sagsanlæg mod leverandørerne har museets facader den dag i dag disse 'changerende' farveafvigelser.

Billedet tv. tog jeg i august 2006. Det højre er fra 2014. De viser begge bygningens forside ud mod Frederiks Allé.


Badstuegade 9

Denne margueritmur er lavet af Pia Haslund og Marlene Kjær, og den findes lige inden for i gården ved Badstuegade 9-indgangen til Restaurant Margueritten i Guldsmedgade.


Alle tre fotos er fra maj 2009

 

Banegraven
til Århus Hovedbanegård set oppe fra Frederiks Bro


September 2015

 


Banegårdspladsen

Man kan selvfølgelig ikke kalde det for et murmaleri. Men alligevel. De mange indgraverede eller 'stemplede' årstal i murstenene fortæller os, hvornår den nuværende hovedbanegård blev opført.

 


Bispegade 3

Den fabulerende og farveglade Hans Krulls fantastiske entre til kunstnerens egen kældercafé Under Masken på hjørnet af Rosensgade under Hotel Royal. Foreviget i maj 2011. Figuren ved nedgangen hedder Gelænderdyret.

Få meter derfra i selve Bispegade findes denne kælder(bag)indgang til samme etablissement 


Bjørnholms Allé, Viby J

Optagelser fra ruinerne af Viby Gasværk, juli 2016


Borggade

Édouard Manets "Fløjtespilleren" indgår som en del af dette maleri af Andrzej Kowalczyk som lavede det til Århus Festuge 1990 - set i februar 2004

 

Borggade

Tv.: Enkelt og ligetil. Reklame i nr. 10. Set i august 2006. Aarhus Haandværkerforening.

Th.: Enkelt og ligetil i nr. 6. Oven på arrene efter et tidligere skilt. Set i september 2012. Aarhus Maskinmesterskole. Men vist egentlig slet ikke et gavlmaleri, vel. Er det ikke nærmere et skilt?


Brammersgade

Dronning Nefertiti i stenmosaik, set i juli 2014 ved nr. 39; ukendt kunstner

Unavngivet herre (af Anne Philipp), mødt i december 2017 ved hjørnet af M.P. Bruuns Gade

Her i Brammersgade 64 red Klods-Hans forbi i maj 2018:
 

 


M.P. Bruuns Gade
og Bruuns Galleri:

Se siden med indendørs 'gavlmalerier'!
 

 
 

'Børnebussen'

Kunst i bevægelse: Bussen (vist ofte Linie 14) er her set i Hans Hartvig Seedorffs Stræde i juni 2013.

 


Bødker Balles Gård

Miss.Tic har her anbragt sine små damer på gavlen ved indkørslen fra J.M. Mørks Gade:


Alle tegningerne indgik i Icons for Now.

Ikke længe efter at Festugen 2008 var slut, så gavlen således ud:

Se en masse Miss.Tic-damer mere under Posthussmøgen.

 


Carl Blochs Gade

Se særskilt webside om Godsbanen

 


Christiansgade 18

Inde i bunden af den lille, lukkede baggård bag Gallerie MøllerWitt fik jeg i december 2016 meget venligt adgang til at fotografere dette kunstværk, som Hans Krull er mester for.
   Jeg håber, Krull en dag vil fortælle mig noget om billedet såsom titel og årstal. Halvdelen af året er kvinden skjult bag hængepilens bladhang.

 


Dalgas Avenue 52

Facade-dekoration på Det grønlandske hus. Fangeren har siddet der i adskillige år, men jeg tog først billedet i maj 2012.

 


Dannebrogsgade 3

- portåbningen ved nr. 3 ind til cykelforretningens baggård; juli 2013

Dannebrogsgade 8A

baghuset i haven, når man har passeret portlåge og gennemgang i nr. 8; september 2013


Den Gamle By

Så kom også Den Gamle By på Viborgvej med på gavlenes århuskort:
   I efteråret 2012 forsynes denne gavl i 'Havnegade' mod Detlefs' Plads med dels en stiliseret og tidstypisk reklame for en liflig læskedrik, dels for købstadsmuseet selv og dets nyerhvervelser som fx Pouls Radio og Dansk Plakatmuseum.

Præcis den samme Jolly Cola-reklame kunne ses på Frederiks Allé i 1970'erne; og måske andre steder.

 
 


Nymalet facadereklame i 'Havbogade' ved 'Søndergade'.
Set i september 2014.

 


Dortesvej
nr. 35A i Gellerupparken, Brabrand


Den herlige figur på hushjørnet fotograferede jeg i oktober 2014

Edwin Rahrs Vej, Brabrand

Bazar Vest, et herligt indkøbssted.

Billedet af stedets flotte indgangsparti tæt på tog jeg i september 2015. Til højre et zoom-foto fra august samme år set på afstand fra Bentesvej henne i Gellerupparken.


Europaplads

Ikke ligefrem en spritny opfordring på en oprindelig hvidmalet gavl på Europaplads 6; august 2012.

 

2008


2010


2013

 


2014 - med måger i flertal

 

 


Fiskergade 90

Gavlen i nr. 90: Det mageløse maleri "Mågekys" (oftest kaldet Mågekysset i bestemt form) fra 1985 af Hans Oldau Krull. Kan bl.a. beskues oppe fra Clemens Bro. Billedet tv. er fra august 2008.

I efteråret 2006 gav Krull tilladelse til at Pædagogernes
Aktionsgruppe måtte bruge kunstværket i fagpolitisk
sammenhæng på T-shirts og klistermærker mv.

Gavlmaleriet var oprindelig coveret til lp'en 'Albatros' som Hans Krull skabte i 1982 sammen med blandt andre Ingvar Cronhammar:


Navn og kilde


Til højre - på en nyere udbygning af bygningens bagside
- flakser Krulls måger frejdigt (og heldigvis lydløst!) omkring

Mågekysset blev pakket ind i sommeren 2013, efter sigende for at kunstneren kunne forsyne det med friske farver. Men et år senere opdager jeg, at der desuden er tilf(l)øjet nogle nymalede måger oppe i spidsen af gavlen. Ja, gavlen er og bliver et mageløst maleri:


Juni 2017; set fra Posthussmøgen


Set fra stormagasinet Sallings udkigsplatform i Østergade 25; nov. 2017

 

 

 


Juli 2013

 


Set fra Skt. Clemens Torv 2014


Fredens Torv 2

Reklame for Philips - set og foreviget af Vivian Rasmussen i august 2002, før et nyt hus skjulte det for altid 

Det var Vivians foto af gavlen med denne gamle reklame som inspirerede mig til at påbegynde denne webside i sin tid.

Fredens Torv 6

August 2012. Facaden på det tidligere hotel ser velholdt ud, og de gamle 'krøllede' bogstaver i Postgaarden er et diskret og velkendt kendingsmærke som har fået lov at overleve.
   Det samme gælder det malede skilt oven over indgangen til Posthussmøgen, selvom det er forsøgt dækket af klistermærker.


2007


Fredensgade

Reklame for en liflig og ædel drik: Arnbitter - 50% alkoholguf - på gavlen af et baghus set fra Sønder Allé.

 


2014


Fredensgade 29

Resterne af en gammel CocaCola-reklame kunne ses på bygningen husnr. 29 i maj 2006. Og i februar 2012.

 


Fredensvej, Viby

Bagsiden af en af Viby Skoles bygninger. Foto fra september 2011.
   Kunstneren er Saeed Fadavi, som i 1991 skabte værket sammen med 10. K, Viby Skole + ”Projekt Kunst” og Viby Ungdomsskole.

 


Fredericiagade

Garagelåge ved nr. 22 (måske hørende til Jægergårdsgade 81A?) - juni 2011.

 

CMP One


Peter Birk og Andreas Welin


(parken ved ARoS og Musikhuset / Festugen 2016)

I


29.8.


Hhv. WES21 og
Mr. Woodland


Birk - og Welin

Andreas Welin interviewes

II


31.8.


Peter Birk

Frederiks Allé 20

Tv.: Udsmykning på plankeværket i gården bag Brobjergskolen
Th.: Midlertidigt(?) skilt på alleen foran samme gamle skole

Frederiks Allé 61A

Reklame for cafeen selv og for Ceres - på hjørnet af Kriegersvej i september 2003. (Ved nærmere øjesyn er Ceres-reklamen vist desværre mere et skilt end et maleri.)

 
 

Frederiks Allé 96

I en årrække var der en fotoforretning i nr. 96 ved siden af nuværende Photocare alias Phototeam i nr. 98 (eller hvad den hed førhen).
   Reklameskiltet for H-Color på ruden her kunne i mange år efter butikken var lukket ses neden under de senere tilkomne forretninger - indtil det forsvandt for evigt i 2012.


November 2011

 

Frederiks Allé 101

Ved siden af et af byens bedste antikvariater*) ligger denne opgang, hvor Erik Martin Larsen i 1995 malede det hyggelige Tintin og Terry-billede på væggen op til gadedøren. Jeg mødte parret i september 2008.

*) Øv! I 2014 drejede Pihlmark nøglen om og lukkede forretningen.

Frederiks Allé 105

Atter en reklame for vores hidtidige - fra november 2008: nu desværre forhenværende - lokale bryg. Og for en endnu mere lokal tapetforretning. Den kunne ses i april 2005.
   Men i efteråret 2005 forsvandt Top-reklamen under en lysegrå overmaling. Sådan er det stadig i 2015, og 'tapetet' er nu noget falmet.

 

Frederiks Allé 137

1975. Jolly Cola-gavlen hører til nr. 137. Reklamen blev i 2012-13 genbrugt i 'Havnegade' i Den Gamle By, se denne - både her på siden og i virkeligheden.
   Den lavere bygning på billedet er hjørnet af Dannebrogsgade. Fotoet er lånt i Lokalhistorisk Samling.

 

Frederiks Allé 140

En indtil videre navnløs fyr (hvis det da ikke er et selvportræt?) har sat sig til rette her i krogen i august 2008. Det er malet af kunstneren ved navn HuskMitNavn, som bl.a. er eller var kendt fra Politikens fredagstillæg iBYEN.

Men desværre! Mindre end et år efter skabelsen af det herlige billede blev det selvfølgelig udsat for infantilt hærværk

Kunstværket var et af mange andres værker i f.m. i udstillingen Icons for Now, som levede i det offentlige byrum i Århus Festuge 2008 - og forhåbentlig længe efter.


2009

 

Frederiks Allé 146

Reklame for gamle Hansen's Vinstue - som den stavedes til og med 2008. To måneder efter lukningen åbnede en ny restaurant i det gamle hus. Se i den anledning også websiden med de skøre skilte i Århus.

Frederiks Allé 148

Reklame for Holevangs Bageri, senere Allé Bageriet og Guldbageren - sås endnu i 2005.
   Men i 2009 gik den ikke længere. Reklamen blev suppleret med og delvist ødelagt af en graffiti-'kunstner'.

På facaden af samme (nu nedrivningstruede) fhv. bagerbygning ses i 2016 denne bombastiske proklamation af vist nok MoaZeki 

Frederiks Bro

MoaZki er mester (mestre?) for denne illustration på en af bropillerne i banegraven. 2016.

 

2006


Frederiksgade

I Frederiksgade 29 lå i mange år det populære dansested Buddy Holly som altid havde glade gæster og guitarist i vinduerne på første sal.
   Men o. 2012 blev etablissementet solgt eller overtaget af et opfindsomt navn: Frederiks Bar. Om det var derfor at fyren med spaden åbenbart efterhånden blev lidt lang i ansigtet er svært at sige.


Og nu - dvs. september 2014 - er de væk


2011

Frydenlunds Allé

Disse syv kæmpestore gavludsmykninger finder vi på højhusbebyggelsen Frydenlund i det nordvestlige Århus. Ja, rigtigt: Lige ved Linje 4's endestation. Billederne er taget en diset decemberdag 2008.

 

Forts.

Gavlen til højre er Bjørn Rødding ansvarlig for. Den blev færdiggjort i 1989.
   Det er uden tvivl samme kunstner som har lavet alle disse gavle i Frydenlund.

 

Forts.

Frydenlund igen - som de seks forrige fotos. Udsmykningerne er skabt af Bjørn Rødding og er uden titler. Figurerne her er færdiggjort i 1991.


Sjællandsgade 29

Sjællandsgade 29's gavl til Fænøgade: Et herligt fantasimonster eller hvad det nu er. Fortolk selv. Det er igen den fabulerende Faust som har forskønnet en gavl. Billederne til venstre og til højre er fra september 2008, hvor de indgik i 'Icons for Now'.

Men 'naturligvis' kunne heller ikke dette kunstværk få lov at leve i fred. Sådan så det ud henholdsvis 1.7.2010 og 1.7.2014:
 

 


26.5.2012Godsbanen

NB! & Obs!
 

Den tidligere godsbanegårds område mellem Skovgaardsgade, Sonnesgade og Carl Blochs Gade ... har 2015 fået en webside helt for sig selv.

Klik glad her!
 

 


26.5.2012


Graven 23

Urskoven på gavlen ved nr. 23 er her set i 2006. Den er "lavet af 7.a på N. Kochs Skole med venlig hjælp fra regnskovsgruppen Nepenthes".
   Til højre har vi et eksempel på hvordan kunstværker kan ødelægges af både anarkistisk og kommercielt hærværk; april 2009.


Grønnegade 6

Skaberen af dette tankevækkende maleri er en verdensberømt italiensk graffitikunstner ved navn Blu. Han lavede kunstværket på kun én dag i august 2008 som et led i udstillingen Icons for Now.

Og dog! Det viser sig nu, to år senere, at det omtalte endagsarbejde er noget underdrevet.
   Et øjenvidne lagde nemlig mærke til, at "da Blu var her for at male, var han her første dag for at besigtige gavlen. 2. dag begyndte han at male og 3. dag færdiggjorde han maleriet. Så det er vel nærmere to-tre dage han har brugt." Skriver vedkommende til mig.
   Jeg beklager, siger tak for denne 'væsentlige' berigtigelse - og sender en grum tanke til min oprindelige kilde.

Og pludselig en dag i oktober 2014 sprang dette forrygende portmaleri i nr. 54 ind i mit kamera og ville med mig hjem til denne webside:

Og igen en aften i februar 2015:Forts.

Grønnegade 42

Måske som en relevant reklame for eller ditto hyldest til Testrup Højskole lavede Eske Touborg Matthiesen i foråret 2016 det, som han kalder sit første rooftop-gavlmaleri. Ærgerligt, jeg ikke kan komme op på taget og tage et mere lige forfra-foto. Mine fotos er fra maj 2016.

Men - når nøden er størst osv.:
Kunstneren har opdaget min webside og sendt mig to af sine egne billeder. Dem har jeg anbragt nederst til hhv. venstre og højre. Herligt. Tak for det.
Husk at besøge Eskes websted www.aarhusgraffiti.dk
Gudrunsvej 10A, Brabrand

Stilfuldt logo/dekoration på Foreningernes Hus på Gudrunsvej 10A i Gellerupparken; oktober 2011.

 
 


De to store gavle herunder set på afstand i september 2014.

 

2008

Gudrunsvej 58-66, Brabrand

Kæmpe højt og kæmpe glad maleri på en gavl i Gellerupparken i 2008.

Billederne i rammen her er fra september 2014:

Dette og gavlmaleriet i næste afsnit er skabt som et kollektivt projekt under levelse af Thomas Kruse i 1985.


2008

2008

Gudrunsvej 68-76, Brabrand

Og et maleri mere i samme serie på gavlen ved siden af nr. 58; fotos fra 2008.

Billederne i rammen her er fra september 2014:


2008
Nr. 58Oktober 2011


Forår 2011:
Rengøring og fjernelse af alger.
Leif Boberg fotograferede.

På lidt længere afstand så gavlen i nr. 68-76 så fin ud i oktober 2014:

Nr. 68Oktober 2011


2011

Ved det vist nok nu lukkede socialcenter mv. på Gudrunsvej 78 i Gellerupparken ses uden for de tomme lokaler i oktober 2011 disse mosaikdekorerede piller og betonbænke. Hvem skabte dem hvornår?
 

Fotograferet igen i september 2014:


2011

2009


Gudrunsvej vis-a-vis City Vest, Brabrand

Knalddygtige Rikke Rohde har skabt væsnerne på denne fantastiske væg, som jeg mødte i marts 2009 vis-a-vis City Vest i Brabrand. Og igen i september 2014.
   Malerierne både her og der (på Lønvejen) er delelementer og andele af det store værk "Gripdance - more dance - less fight - a global dance - a global artwork" fra 2008. Webstedet kan besøges herfra.

2 x 2014


Februar 2009

 


September 2014


Forts.

Gudrunsvej 78

Et stenkast lidt længere henne end ovenstående har vi denne herlige indgang til en cirkusbygning i Gellerup. Er der noget om at Århus Kommune i 2011 vil nedlægge også dette kultursted i skattebesparelsernes (van)hellige navn?

Cirkus - nu under navnet Cirkus Tværs - ser ud til at have overlevet, måske ikke mindst pga. den særdeles synlige og helt forrygende flotte reklame på muren ved siden af indgangen; den er udført af kunstneren Rasmus Balstrøm. Mit lommekamera fik øje på den i september 2014 og i april 2016 (billedet).


 


De to nederste fotos - i venstre og højre række - er fra juni 2015 og viser eksempler på Peter Birks herlige street art-kunst. Som også ses her den 19.3.2015 i samme optagelse som de andre værker:

 


2014


Lidt til højre for det formidable farveorgie ses denne lettere nedtonede vægreklame for A-toget, Scenen i Gellerup
[navneændret i 2016]


 

Forts.

Gudrunsvej 78 / 29.4.2016


Eutopia Stage er ankommet til bebyggelsen i stedet for Gellerupscenen

Men hvad med Peter Birks 'træhus'? Det er blevet erstattet af "You Are Golden", som er skabt i f.m. Aarhus Art Convention 2016 af kunstnerne KKade & Semor.
 

 


Guldsmedgade

Tre sporvognsbilleder med 'tilhørende' gavlreklamer i Guldsmedgade anno 1970. Foto: Per Bech Petersen, copyright: Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

 

 


Hallssti

Gadedøren i nr. 9A så pludselig sådan ud, da jeg kom forbi i marts 2018. Den er malet af MESTER88:

En beboer fortalte, at disse malerier er cirka ti år gamle - disse smølfer ved indgangen til en beboelsesejendom på den snævre 'sti' omkring nr. 30 - da jeg mødte ham og dem i august 2009. Desværre vidste den flinke mand ikke, hvem kunstneren var. - Supplerende fotos i sommeren 2011.

 

 


Hans Hartvig Seedorffs Stræde 9

Havestakit på den ene væg i portgennemgangen ved nr. 9; juni 2011.

 


Hans Schourups Gade

Dette kunne man godt kalde et kakkelkort over området. Det sidder på facaden ved indkørslen til Lokalcenter Marselis. Kunstneren Ginette Wien lavede det i 1991.
   Det er så flot, at kun pedanter opdager stavefejlene i gadenavnene. Billederne til venstre og til højre tog jeg i 2007.
   På hver side af samme indkørsel står en fin, mosaikdekoreret, alternativ gadelampe, som i dagslys ser sådan ud:


2011

2013

Men!
Læg mærke til at på billederne med de nye spotlamper fra 2011 på gavlen oven over 'gadekortet' sidder lamperne så langt nede, at de rager ind over det øverste af mosaikken. En temmelig tankeløs placering! 


1.11.2014


2008
Mens spotlamperne stadig var korrekt placeret.Gavlen i bredformat 2014:

Det burde være en ommer!


Havnegade

På den ene væg i portgennemgangen Havnegade 4 sidder et STORT indrammet maleri som desværre vanskeligt lader sig fotografere i solskinsvejr pga. de voldsomme reflekser i glasset.
   Ved siden af kunstværket i en mindre ramme hænger en lyrisk tekst om (og antagelig af) Jakob Schwepperhäuser. (Set august 2012 og oktober 2017)
 


Detalje i venstre side af maleriet

 

Havnegade forts.

I husnr. 20 ligger et hostel ved navn Århus City Sleep-In, som den formidabelt fabulerende Hans Oldau 'Mågekysset' Krull er med til at lokke kunder ind på. Se bare disse eventyrlige malerier på facaden!
   Desværre er det for tiden - juli 2015 - umuligt at komme længere væk, bagud, for at tage bedre billeder i breden pga. det voldsomme vejarbejde i Havnegade.Ny og bedre optagelse af facadens kunstværk i sept. 2016:


Udsigt fra biografen CinemaxX i Bruuns Galleri; marts 2010.

Havnen
bl.a. Østre Mole

Siloer i Århus Havn i august 2012: "dlg" er den mangeårige forkortelse for Dansk Landbrugs Grovvareselskab. A'et med kornakset siges at betyde "Aarhus Andel".


Udsigt (vist nok) fra den daværende Honnørkaj ved Europaplads; marts 2009 - og september 2004:


Herluf Trolles Gade
Jeg kender desværre ikke historien bag disse i vore dage noget hærgede dekorationen ved nr. 55-57 på muren ved indkørslen til en bygning og nogle garager.


Hermodsvej

Fotos fra en parkeringsplads nær Søren Frichs Vej i sept. 2016 - inklusive signaturer

Og nu med plankeværk foran P-pladsen [sept. 2017]:


 

 

Hiort-Lorenzens Vej, P.

se under P på gavlsiden med N-Å

 


Hjortensgade

Reklame for Ceres - kunne ses i 2004 - på gavlen til nr. 12.

Og forhåbentlig findes Ceres-etiketten stadig inde bag den uskønne udstillingsplakat med den iskolde thumb-sucking babe; april 2011.
   Det gjorde den heldigvis, viste det sig omsider i maj 2011.

Forts.
Hvad mon de nu finder på med den stakkels gavl! Forår og sommer 2012 var den atter pakket ind. Måske kan den ikke tåle sol?

Til højre har vi så 'situationen' i oktober 2014; men i 2016 er den gamle Ceres-reklame atter blotlagt - for en tid ...


Horsensgade

Flytbar street art i skikkelse af en alm. arbejdscontainer.
Foreviget i Horsensgade i februar 2015.
 


Høegh-Guldbergs Gade

Glad dekoration og navn på en privatboligs karnap ved nr. 35 - her set fra Nørrebrogade.

 


Fotos fra juni 2016

Håbets Allé
(en del af P. Hiort-Lorenzens Vej)

Ditto


Fortsat (august 2016)


Immervad 1-3 ...

... dvs. den store gavl på Store Torv 15 og til højre Immervad 3. Billedet er fra 1971 og gengives her if. aftale med Lokalhistorisk Samling.

 

Immervad 3-5

To gavlreklamer fastholdt i april 2005 - og igen i august 2014


Ingerslevs Boulevard

Fronten mod boulevarden af Århus Svømmestadion fra 1986; foto 2014.

 

Ingerslevs Boulevard 8

Dekorationer på facaden

 
 

Ingerslevs Boulevards Skole
F. Vestergaards Gade
(i en mangeårige periode: VUC Århus)
 

Kakler indmuret i et symmetrisk mønster i muren på hver side af et nyere trappetårn fra o. 2005.

 

Kig op!


J.M. Mørks Gade 10

Se det gamle gavlmaleri på et foto fra 1979 - øverst på websiden

Kig op!

J.M. Mørks Gade 13

Victor Ash er født 1968 i Portugal, voksede op i Paris og bor og arbejder nu i Danmark. Dette streetart-maleri er udført på facaden af Kunstbygningens tilbygning i august 2008 som en led i udstillingen Icons for Now.

J.M. Mørks Gade/Åboulevarden

På grunden bag Kunstbygningen - med indgang fra Åboulevarden eller Emanuel Sejrs Gade - kunne man i f.m. Århus Festuge 2008 bl.a. se disse street arts og interessante herre som var foreviget på en gammel stuedør.
   Hvem mon er den kunstneriske far til manden med nøglen?

 


Jens Baggesens Vej

 

 


Jægergårdsgade

og Værkmestergade: Kommunale kontorer kaldet Jægergården. Facaden på alle sider af bygningen er beklædt med store farvede glasplader som er dekoreret med abstrakte figurer. Kunstner? Juli og august 2014.

Jægergårdsgade

Gavlen som hører til bygningen med husnr. 112. Observeret i oktober 2015. Kunstnesr: MoaZki.

 

 

Jægergårdsgade
  helt nede i bunden ved Sydhavnsgade 
og bag et trådnethegn ved nr. 107, på siden ad en tilbygning
ved Værestedet Hus forbi:


- et af Peter Birks monumentale billeder.
Disse tre optagelser er fra 15.11.2015

Bedre foto fra februar 2018:


Kalkværksvej

Et nyt eller nyere hegn er bemalet således, så jeg den 9.5.2016

 


Kannikegade 10-12

Et tredimensionelt 'facademaleri' i nr. 10-12 kan man vel med lidt god vilje kalde mit billede fra 2008 af denne noget bombastiske bryghusreklame.

Websted: http://www.bryggeriet.dk/clemens

 

Kannikegade - forts.

Kannikegade 18: "Kannikegaarden". Bygningen er i sin oprindelse fra 1700-tallet, men den smukke tårnkarnap stod Kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann for i 1908. Foto fra marts 2014.

Der var færre farver på karnaptårnet i november 2002:

Th.: Over for Kannikegården - på hjørnet af Skolegade - ser i marts 2014 dekorationen Borgerscenen på den kileformede gavl sådan ud.


Kirkevej, Viby JKunstneren er Saeed Fadavi. Værkerne er fra 1990'erne.


Klostergade

På væggen i portgennemgangen ved nr. 32 ser man (juni 2015) denne sprudlende og (for)rygende fugl - hvem der så end har anbragt den dér ...

Og i nr. 34 fandt Mogens Fabritius for nogle år siden denne lille sag:

- med gadenavneskilte for enhver smag ...


Klostergade


Husnr. 37

 


Klosterport 9

Disse to grumme drager over gadedøren ved nr. 9 er lindorme støbt i bronze. De er fra 1905 og sad oprindelig på facaden af daværende Aarhuus Privatbank i Kannikegade, hvor de blev anbragt på foranledning af byens berømte arkitekt Hack Kampmann.
   Men hvad med den runde mosaik af et vikingeskib? Hvad er dens historie?

Inde i baggårdene mellem Klostergade og Klosterport finder man i 2015 fx disse ret forskellige anonyme kunstværker inkl. portrættet til højre:

 

De to engle her under var nogle af de mange som hang over Strøget i Festugen 2004. De er skabt af kunstneren Saeed Fadavi.


Hvem står bag værket DONTLOOKBACKINANGER? 'Stregen' ligner lidt dobbelt-portrættet i Frichsparken skabt af den tyske kunstner ECB/Hendrik Beikirch; men jeg ved det ikke.
 Klosterstien

 


Klostertovet

En vist nok nyere (2015) dametøjsforretning i nr. et eller andet ...

 


Kroghsgade

I bunden af den lille gade ligger daginstitutionen Kroghsgade Vuggestue. Den har - som man ser på billedet til venstre - sit eget hyggelige logo.    Billedet til højre er taget af plankeværket inde i institutionens gård. Juli 2015.

I den modsatte ende af gaden, på et andet og i høj grad midlertidigt plankeværk på hjørnet af Kroghsgade og Ingerslevs Boulevard - ved en af indkørslerne til Frederiksbjergbyggeriet - kan man i sommeren 2015 fryde sig over disse skægge illustrationer.


Langelandsgade

To store gavlmalerier ved nr. 52 m.fl. plus Grønnegade. De er fra 1992 og findes på højhusene i Arbejdernes Andels Boligforenings afdeling 25 Klostervangen. Kunstneren hedder Ulf Røll Larsen, som lavede dem i anledning af afdelingens 25-års jubilæum. De blev renoveret i 1999.


August 2014 - i lidt skarpere solskin

Langkærparken, Tilst

Optagelser fra besøg i Langkærparken den 16.10.2014 - af de hidtidige mosaik-fragmentariske gavldekorationer før de alle forsvinder i tiltrængte facaderenoveringer, som allerede er i gang. Se evt. mere på AL2boligs hjemmeside om Afdeling 111.


Lundingsgade 19 m.fl.

Langtidsholdbar gavl- og facadeudsmykning i ejendomskomplekset Lundingsparken; 2009.
   Skal det forestille stiliserede blomster? De er i al fald skabt af indmurede kulørte kakler eller glaserede mursten. Pænt og enkelt.

 

 


Lønvejen

bag Valdemarsgade; set i februar 2009. Jeg ved ikke hvad den hvide, luftige, letfodede dame hedder, men det eventyrlige maleri er skabt af kunstneren Rikke Rohde. Se også Gudrunsvej ved City Vest.

Men ak! I foråret 2017 nedrives bygningen ved siden af den gamle skole, og kunstværket på gavlen forsvinder:

1.6.2017


4.6.2013

Lønvejen

Dekoration på en mur ved Valdemarsgade, bag hvilken nogle kommunale kontorer har til huse; marts 2009.

Ifølge Poul Harris' fremragende klassiker "Århus i friluftskunst og mindesmærker" (1983) er mosaikken mejslet som relieffer i beton efter tegning på muren af maleren Karin Nathorst Westfelt.

 

Margrethepladsen

Kulturnatten i Århus 16. oktober 2010: Et hold street art-kunstnere har helt officielt fået opstillet en stor og (desværre) midlertidig væg uden for Scandinavian Center Aarhus, så vi andre dødelige kan se de dygtige graffitifolk i funktion med spraydåser, sikkerhedsmasker og dåseøl.


 


Marselis Boulevard

Gavldekorationer på to af højhusene på boulevarden. Fuglene siges at være strandskader. Men hvem har lavet dem? Billederne tog jeg i august 2008.

 


Marselisborg Allé 7H

Hus- og matrikelnummerskiltning (med både 'gammel' og ny skrifttype)
ses her i august 2014.

 

Inde i porten ved nr. 7 fotograferede jeg i april 2009 dette noget hærgede murmaleri. Er det en fresko? Hvem ved hvad om maleriet?

 

Mejlgade 18B

Det er HuskMitNavn, som har lavet denne travle fyr på en væg ved siden af Charlotte Fogh Gallery. Cirka 2014.

 

Mejlgade 30

Reklame for Røsfeld Kontormontering - set i  (april 2005).
Websted: http://www.roesfeld.dk/

2006 fjernede man de tre spotlamper oven over firmanavnet
- og satte en ny tekst på nedenunder.    

Mejlgade 35

Fantasifuld gavl i en mellembygning - kunne ses, hvis man gik ind i en baggårds baggård (2007).

 

Mejlgade 35

Væg i portåbning - set i april 2007.

Samme væg ses i de næste rammer ...

 


Mejlgade 35

Bortset fra de tre voldsomme og voldsomt farverige, flotte malerier på væggene i porten, som jeg fotograferede i september 2008, er både 1. og 2. baggård hjertegribende guldgruber af gedigen grimhed! Kig ind selv.
   Herunder ser vi en hyggelig fætter holde vagt i porten, mens han selv ryster dåsen; marts 2014:


(Er det ikke samme portvæg som før var blå? Jeps!)


Sept. 2008


Maj 2018

Mejlgade 35-37

Tv.: Dette tøjlesløse maleri fandtes i 2008 på en mur i 1. baggård bag nr. 35.
   Det var lavet af billedkunstneren Anders Reventlov Larsen som nogle år senere skabte det store værk i Frichsparken på Søren Frichs Vej, se denne.
   Vis-a-vis, på den modsatte mur, ses billedet til højre. Hvad står der - Angst For etellerandet - og hvem er kunstneren?
 

I årene efter 2008 - jævnfør nedenstående opgtagelser - ændredes kunstværket på muren fra at være gedigen street art til at blive gennemsjusket graffiti- og tagsfnidder.

Mejlgade 35

Det er brasilianske Herbert Baglione som står bag - eller måske snarere oven over - denne cirkelrunde samling mennesker på et tag i bagerste baggård til nr. 35. Til højre en kvinde og en mand lidt tættere på.

Billederne er fra september 2008 og et af mange bud på international gadekunst i f.m. Århus Festuges 'Icons for Now'-udstilling.


Mejlgade 35-37

I nogle af lokalerne i en del af bygningerne i baggårdene ved nr. 35 og 37 bor blandt andre og nok især Frontløberne og Kaospiloterne; maj 2009.
   Det er som at lægge kind til et par visuelle lussinger, når man træder ind i den dobbelte baggård og får kastet kunst, graffiti, hærværk og skrald lige i synet. Allerede i portene må man snappe efter vejret. Se selv:


Nr. 37

Men kedeligt er det ikke! De otte billeder i dette afsnit tog jeg i maj 2009. Næste år ser der sikkert anderledes ud. Den sidste spraydåse er ikke solgt endnu.


Maj 2011
Se også billederne af portvæggene højere oppe.

Forts.


'Draw More Club' i maj 2011

Samme portåbning set fra baggården 21.12.2011:


Maj 2011

 


December 2011
(nr. 37 nu nedrevet)


(3.2.2016 har den ene mur
kendt bedre tider; se også længere nede!)

Forts. (vi springer lidt i kronologien) ...

 

September 2015. Portindgangen fra Mejlgade 35 plus motiver fra første, anden og tredje-fjerde baggård:

Man går ind ad en port ...

... til nr. 35 - og opdager i farten, at
der er skudt et nyt nr. 37-hus op ved siden af.
[Konstateret i februar 2016]

Væggene i portgennemgangen set mod Mejlgade
så sådan ud i maj 2018:
 
De er ikke blevet mere delikate med tiden ...

Mejlgade 35-37 forts.
Sommer 2016


14.6.2016


5.10.2016


BREM skriver sin signatur sådan i juni og oktober 2016


14.6.2016


5.10.2016

Mejlgade 46

Vinyl Café står der (oktober 2016) oven over den streetart-lignende udsmykning af indgangen til denne øh vinylcafé - som på nettet omtaler sig selv som Vinylrock Café.

På en mur inde i gården bag nr. 46 ser man (i al fald i 2002 og 2010) denne vedbend-omkransede skulptur. Hvem ved hvad om den?
  
(Figuren er enten ikke et unika, eller også er den flyttet, for i maj 2012 ses den også i tilsvarende udgaver i bunden af Frichsparken ved Søren Frichs Vej. Til gengæld er den i 2016 ikke til at få øje på i Mejlgade.)

 

Mejlgade 48

På en gavl, som kan ses i december 2016 inde fra baggården i Mejlgade 46, har vi dette flotte farvestrålende værk af - hvem ved? Og hvad hedder det? Nok næppe "hjerte som puslespil" ...

 
 Mindegade

 


Morten Børups Gade

helt nede i bunden, med adressen (vist nok) Valdemarsgade 56. 'Perspektivbanen', står der. Pyt med hvad det er for en filurfigur, når denne garageforside er så jublende glad, som den åbenlyst er. Set i februar 2009.
   Bagved aner man en bid af det store gavlmaleri 'Århus er en træt gammel elefant' som ses i fuld figur - dog ikke i 1:1 - i afsnittet om Valdemarsgade.

 
 


Museumsgade / Museumsbroen


Oktober 2014

 


Møllegade 1
(Hovedbiblioteket)

Møllegade 1 er Hovedbiblioteket. Et flot og fantasifuldt kæmpestort maleri på bibliotekets facade i foråret 2009 ... viser sig at være et kreativt, men midlertidigt falsum, jo tættere man kommer på det:

Forts.
I oktober 2009 pakkes den anden side af bibliotekets forside ind i et nyt glad stilladsovertræk. Men ak! Det var åbenbart lige lovlig glad eller attraktivt, syntes en vandal eller tyveknægt. Resterne af banneret ses til venstre.
   Til højre det reparerede 'maleri' som forhåbentlig får lov at hænge i fred. Grafikeren med den store pensel er Thomas Kallmoes Vestergaard.

Møllegade 8

Mere enkelt kan det vel dårligt gøres: Kun én farve, men til gengæld fylder den så hele gavlen; set i blandt andet maj 2010.

 

En pendant er vildvinsgavlen på Østboulevarden; august 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Møllegade 12

Facaden imellem to indkørsler har længe set hæslig ud, men nu (oktober 2008) er der en positiv udvikling i gang. Måtte den fortsætte!

Øv! I august 2014 ser samme sted sådan ud - med fri bane til at det sejlivede tags-folk kan gå i aktion ...

Møllegade 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hvor er det dog ugly grimt. Rent pip og kra-kra.
I'm outta here, suckers!

 HOP OP TIL TOP!


Læs også artiklen i Politikens "iByen" 9.3.2007 om gavlmalerier i Århus,
hvor journalisten flittigt citerer fra ovenstående samling - uden dog at omtale den direkte ...!


Link til Århus-forsiden

Link til byens skøre/skægge skilte og fatale/fantasifulde facader

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus
Hvor er Anni Korneliussen?