Billeder og tekster på disse websidee er beskyttet af
loven om ophavsret.
© 1999-2017 Jørgen Grandt, ÅrhusJusteret med tilføjgelse 27.7.2016

 

 

Grandt-genealogi

Simplificeret efterslægtstavle for en Grandt-gren
inkl. en enkelt lille kvist (min oldemor)

[Profilen]

 

I Achim Kock; o. 1500
gårdmand
(Gallin)
 
tip11oldefar (usikkert)
II Hinrich Kock; o. 1550
gårdmand
(Gallin)
 
tip10oldefar (usikkert)
III Jochim Kock; o. 1600
gårdmand
(Gallin)
 
tip9oldefar (usikkert)
IV Tim Grand; nævnt o. 1641-63
gårdmand
(Söhren og Geschendorf)
 
tip8oldefar (sandsynligt)
V Hans Grand; ca. 1650 - ca. 1718
husmand og formentlig håndværker
(Steinbeck og Segeberg,  Holstein)
 
tip7oldefar
VI Hinrich Grand; 1684 - 1752
tømrermester og værtshusholder
(Mühlenbäk, Mecklenburg)
 
tip6oldefar
VII Hinrich August Jörgen Grand; ca. 1720 -1765
landsbytømrer
(Bennin, Mecklenburg-Schwerin)
 
tip5oldefar
VIII Johann Helfrich Grandt; 1757 - 1816
kobbersmedesvend og -mester
(Granzin, København, Roskilde)
 
tip4oldefar 
Se Note 1

IX Helfred Nicolai Grandt; 1787 - 1817
kobbersmed
(København)
 
tip3oldefar
Martin Hendrich Grandt; 1816 - 1876
arbejdsmand og murersvend
(København)
 
tip2oldefar
XI Johan Helfred Grandt; 1839 - 1893
færgemand
(København)
 
tipoldefar
XII Helfredine Grandt; 1869 - 1935
hustru til smedesvend Niels P.V. Godtfredsen
(København / Christianshavn)
 
oldemor
XIII Johan Helfred Grandt Gotfredsen; 1889 - 1962
tjenestekarl og arbejdsmand
(København / Amager)
 
farfar
XIV Carlo Anders Martin Grandt; 1912 - 2004
kleinsmed og rørlægger
(København / Amager)
 
far
XV  Jørgen Grandt; 1942 -
administrator og planlægger
(København / Amager / Århus)
 
migselv
XVI Susanne Grandt; 1966 -
hjemmehjælper
(København / Amager)
 
datter
XVII a
XVII b 
Tim Grandt Mikkelsen; 1987 -
Emil Grandt; 1990 -             
 
dattersøn
dattersøn


Fortsættelser følger ...


Note 1:
Ifølge slægtsforsker Finn Grandt-Nielsen er denne JHG stamfar til næsten alle nulevende Grandt'er i Danmark.
Finn Grandt-Nielsen er fhv. museumsinspektør ved Bymuseet Møntergården i Odense. FG-N's hjemmeside.

Note 2: 
Den Jørgen Grandt, som i dag bor på Amager (født 1962), tilhører ikke den oprindelige Grandt-slægt. Den pågældende JG's efternavn blev o. 1995 bevilget ham af myndighederne i forbindelse med navneændring fra Sørensen.
   Men JG
i Skovlunde og naturligvis JG i Århus plus de fleste andre Grandt'er med 'dt' er grene i det ikke længere helt så lille Grandt-træ. Også en del Grand'er og Grant'er tilhører samme slægtstræ.


Webmaster JG parkeret uden for Baltic i sommeren 1943.
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2017 Jørgen Grandt, Århus