© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2010

 

 

Overlærer Gerhard Olsens klassebilleder

 


En dygtig og afholdt lærer: Gerhard Olsen (1947)

 


Denne webside er en del af 'Min udgave af Historien om Østrigsgades Skole'Billederne her på siden stammer fra Gerhard Olsens egne skolealbummer. I dag tilhører de Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv som har scannet de originale fotos, hvorefter jeg har færdigredigeret dem. Elevnavnene er afskrifter af Gerhard Olsens notater.
   Se også 'forsiden' af min samling af klassefotos fra Østrigsgades Skole. Der er mange flere billeder dér - af andre klasser.
 

  
4. C 1936
Bagerst fra venstre: Max Tage Jensen, [?], [?], Sv. Børge Andersen, Ulrich Jensen, Orla Klemens
Næstbagerst: Erik Larsen, [?], Ole Munkebo, [?], Lennart Nilsson, Jørgen Jensen
Næstforrest: Frank Lagstrøm, John Rasmussen, Ole ?, [?], [?], Leif Schülein
Forrest: ? Svendsen, Ole Andersen ?, Arne Madsen, Kurt Hansen
 


 
5. C 1937-38
Bagerst fra venstre: Leif Schülein, Ole Munkebo, ? Svendsen, Ulrich Jensen, [?], [?], Erik Larsen, [?]
I midten: Jørgen Jensen, Gerhard Glad, ? Rathleif, Jørgen Jørgensen, Henning Thomassen, John Rasmussen, Ole A., Orla Klemens
Forrest: [?], Lennart Nilsson, Ole Jørgensen (?), Viggo Førsterling, [?], [?], Kjeld Jørgensen
 


 
1. A 1940-41
Bagerst fra venstre: Tony ?, Ernst Olsen, Allan Mortensen, Leif Jensen, Erik Nielsen, Benny Larsen, [?], Bent Jensen, Kai Jørgensen, [?], Ole N., Bent Arby(?)
I midten: Vagn Olsen, Helge H., Ole A., Ole Iwersen, Kurt Larsen, Ib Jensen, Kurt Hansen, Flemming J., Anders Leerskov, Karl-Evald, Kjeld Hansen
Forrest: Kai Cetti, Erik Albrechtsen, Ib Bjarnø, Gerhard Glad, Børge Møller, Bjarne, Ole Clausen, Bent Hagedorn, Poul Olsen, Eivind Nielsen, Kai Pedersen, Poul Balleby, Erik Andersen, Preben Lindenskov
 


 
3. A 1942-43
Hvad hedder eleverne?
 


 
II M 1944 (2. Mellem)
Bagerst fra venstre: Bent Nagel, Erling Skovbro, Hans Pedersen, Børge Andersen, Henning Bruun, Boris Lindegaard, Tage Berg
I midten: Erik Olsen, Ivan Raabymagle, Mogens Wiedbrecht, Poul Juul, Børge Jensen, Arne Nielsen, Finn Bidstrup
Næstforrest: Brix Nielsen, Egmondt Pedersen, Gert Rasmussen, Leif Nielsen, Bent Jensen, John Ingvardsen, Axel Poulsen
Allerforrest: Ernst Friberg, Kurt Hansen
 


 
5. A 1944


(Navne på bagsiden af billedet)
  
III M 1946 (3. Mellem)
Bagerst fra venstre: Gert Rasmussen, Hans Petersen, Egmondt Pedersen, Boris Lindegaard, G.O., L. Poul Juul, Bent Nagel, Leif Nielsen
Forrest: Kurt Hansen, Erik Olsen, Finn Bidstrup, Tage Berg, Brix Nielsen, Børge Jensen, John Ingvardsen, Erling Skovbro
 


 
I fm A 1946 (1. Fri Mellem)
Bagerst fra venstre: G.O., Ib Bjarnø Jensen, Ernst Olsen, Allan Mortensen, Ole Iwersen, Leif Jensen, Kurt Larsen, Kaj Pedersen, Ole Nielsen
I midten: Helge Hansen, Bent Hagedorn, Lorenz Poulsen, Erik Nielsen, Bent Sponholtz, Kurt Hansen, Bjørn Wetterberg, Ole Andersen, Kai Hansen
Forrest: Hans Erik Sørensen, Ole Rasmussen, Vagn Olsen, Eivind Nielsen, Henning Andersen, Preben Lindenskov, Flemming Jensen, Poul Balleby
 


 
3. FM 1947-48 (3. Fri Mellem)
Bagerst fra venstre: Pouli Nielsen, Benny Christensen, Ole Nielsen, Ib Bjarnø Jensen, Leif Larsen, Arne Jensen, Mogens Jensen
Forrest: Ole Iwersen, Jørgen Boalth, Allan Mortensen, Ejvind Nielsen, Vagn Olsen, Ole Andersen, Richard Lønholm
 


 
1. Bb (M) 1947-48 (1. Mellem)
Bagerst fra venstre: Gerry Olsson, Ib Jensen, Bjarne Hansen, Flemming Christiansen, Johnny Pedersen, Aage Wahlgreen, Flemming Nielsen
I midten: Kaj Andersen, Flemming Jeppesen, Børge Christoffersen, Mogens Clemmensen, Aage Andersen, Kurt Andersen, Werner Hansen, Kaj Bruun, Per Wolff
Forrest: Jytte Hillebrandt, Gerda Olsen, Karin Schou Nissen, Ellen Jørgensen, G.O., Anette Madsen, Nannie Jørgensen, Lis Lauritzen, Birthe Trosborg
 


 
III EM 1950 (3. Mellem)
Bagerst fra venstre: Flemming Jeppesen, Kaj Bruun, Gerry Olsson, Børge Christoffersen, Johnny Pedersen
I midten: Kurt Andersen, Bjarne Hansen, Flemming Christiansen, Mogens Clemmensen, Ib Jensen, Allan Nielsen, Werner Hansen, Kaj Andersen
Forrest: Per Wolff + Karin Schou Nissen, Ellen Jørgensen, Jytte Hillebrandt, Birthe Trosborg, Lis Lauritzen, Gerda Olsen, Grethe Bernhardt, Anette Madsen, Nanni Vibe Bendt
 


 
2. B 1950
Bagerst fra venstre: John Jensen, Werner Jørgensen, Claus Norgreen, Jørgen Strangholt, Leif Holm, Bjarne Jensen, Leif Lenander
Næstbagerst: Erik Christiansen, John Lind, Jørgen Henry Jensen, Hilmar Knudsen, Helge Luchterhand, Jørgen Jensen, Leif Munk, René Christensen, Bent Aarup
Næstforrest: Sigurd Hultmann, Kurt Schaldt, Freddy Petersen, Jørgen Hansen, Bent Gregersen, Arne Sørensen, John Andersen, Mogens Probst
Forrest: Weygan Friis, Finn Antofte, Jørn Madsen
 


 
5. B ca. 1953
Hvad hedder eleverne? Antagelig for flertallets vedkommende det samme som på forrige foto. Nummer et i midterrækken fra højre er i al fald Sigurd Hultmann.
 


 
IV EM u 1955 (4. Mellem)
Hvad hedder eleverne?
 


 
II EM v 1956 (2. Mellem)
Hvad hedder eleverne?
 


 
IV v 1958 (4. Mellem)
Hvad hedder eleverne?
 


 
II U 19?? (2. Mellem) - årstallet endnu ikke opklaret
Hvad hedder eleverne?
 


 
Tilsyneladende samme klasse som forrige foto. Hvad hed klassen, hvornår er billedet fra, og hvem er eleverne?
 
   


 

 


 
Læg bl.a. mærke til datidens lampekupler og til den (dobbelte) dør som alle klasseværelser parvis var forbundet af.
 


 
Dette billede af den begavede Gerhard Olsen er taget i forb. med skolens 50-års jubilæum i 1956.
   Det samme gælder de to billeder fra Olsens klasseværelse herover, hvor eleverne har fået fint tøj på og levende lys på pultene i dagens anledning.
   Men hvorfor fik læreren gaver? Måske som tak fordi han havde komponeret den flotte musik til jubilæets festkantate, som kollegaen Ove Steenbuch-Jensen havde skrevet de lyriske tekster til?
 

 

At den kreative Gerhard Olsen også havde en veludviklet sans for humor i hverdagen ses bl.a. af hans bogføring af hvem der var medlem af - og havde betalt for - den ugentlige wienerbrødskringle på lærerværelset i 1950:Underskriften som sikkert stadig huskes af gamle elever
 Genvej til forreste skoleside
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus