© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Neddateret
sept. 2023

 


Dette er den første, ældste og allermest uofficielle private hjemmeside om


Hf. Mosevang i Kongsvang i Viby J i ØstjyllandNær Århus Syd Motorvejen og Århus Å, og 2-3 km fra Brabrandsøen.
(Et klik på kortet åbner det i et nyt vindue)
 

   Nyt appendiks: Skilte i Mosevang  

 

 


Syrenvej/Bellisvej, 1959 - billedet tilhører Lokalarkivet
 


Mosevang ligger relativt højt, og fra mange af havehusene er der en flot udsigt horisonten rundt bortset fra mod sydøst*) Billederne herunder er taget fra parkerings- og festpladsen og dennes nærmeste lokalveje en søvnig søndag i september 2015:

*)
Mod sydøst spærrer bevoksningen langs Hammelbanens gamle tracé for udsigten fra Mosevang

 

Ved nytårstide 2016 blev der opstillet et stort kabelskab med træfacade til venstre for indkørslen til Syrenvej. Få dage efter havde en tags-tumpe anbragt en signatur på det.
   Skabet har fået adressen Bjørnsholms Alle 27. Med hele to fejl i ét vejnavn! Se skiltet forstørret på siden med bunkevis af andre skøre skilte og tåbelige tekster.

 


Danmark og Costa Rica deles om stangen;
21.4.2018

 


Kloakering og udskiftning af vandrør -
- har fået sin egen webside. Klik her!

 

 

Bevaringsværdige træer i kolonihaveområder
er overskriften på en kommunalt designet hjemmeside, hvis formål fremgår af navnet.
   Søger man for eksempel på Haveforeningen Mosevang, Viby J, viser det sig noget overraskende, at der f.t. kun er fire (4) træer i Mosevang som kommunen har vurderet og registreret som værende bevaringsværdige.
   Der er tale om hhv. en eg, en blodblomme og en vandgran plus en småbladet røn som dog får hægtet et "(?)" i halen på sig. De tre førstnævnte træer ses herunder foreviget en smuk lørdag i oktober 2014:


Svampehuset ...

Her er der taget hul på et ukronologisk kalejdoskop med egne fotos af forskellig slags:

Stakkels haveejere som bor kun få meter fra de stinkende skraldebøtter!

HER sku' man ku' se præcis hvilke træer, kommunen ønsker at bevare ved Mosevang. Det ka' man ikke!

Kongen af Svampehuset med sin blufærdige bodyguard
  De næste nitten er tilføjet den 21.8.2016  

Klik her - og læs Jane Irmings historie om sin fødsel(!) og opvækst på Violvej 96 i 1950'erne, som hun fortalte den til Helle Seiersen i juni 2012.
[Pdf-filen åbner i nyt vindue.]

 


Sidespring til min amagerkanske baggrund og kolonihave-fortid:
   I haveforeningen Strandbo på Østamager havde min farmor og farfar, senere min faster og onkel og senest jeg selv (indtil 1999) kolonihave.
   Jeg siger ikke, at Strandbo var 'bedre' end Mosevang - men den var i høj grad anderledes. Se selv, kære webgæst, hvis du har lyst ...
 

 


En savbuk lige ved hånden:


 en havebænk og to håndklæder

 

Tillykke til os selv med den nye 12 m høje foreningsfiberflagstang i august 2014!
Nu mangler vi så bare at få trykt eller broderet en stander til stangen, så vi ikke længere skal stå tilbage for naboerne og de fleste andre haveforeninger.

Hov! Måske foreningen forærer sig selv en stander med bomærke, når den i august 2015 fejrer sit 75-års jubilæum? Det ville være passende.


Indbydelse til jubelfest!

Men det gjorde foreningen desværre ikke. Underligt, for der var jo penge nok.
Så foreningens årlige såkaldte standerhejsning er altså stadig en flaghejsning!

 


Hvad skyldes skrifttypen på det gamle Mosevang-navneskilt ved indkørslerne til haveforeningen?
Klik forklaringen frem her!
 

 


Tre på stribe!


- i 2004
 

Mellemspil om de tre havekolonier langs med Åhavevej

Mosevang, 1940 og Engvang
- søskende og stedse forbundne med hver sit særpræg


Foreningen nærmest byen har ingen stander!
Og dog! I maj 2018 fik Mosevang endelig en rigtig stander med navn! Den første i en eller to menneskealdre. Tillykke til os!

Foreningen i midten har egen stander, et ekstremt flot oversigtskort - og en pudsig gammel godsvogn.

Foreningen nærmest Ringvejen har egen stander, eget logo - og et misundelsesværdigt flot fælleshus.

Alle tre foreninger er etableret i 1940 og ligger en suite i forlængelse af hinanden. Foreningernes tilsammen 465 lodder udgør ét hele - således:
Hf. Mosevang - husnr. 1-136 = 128 haver + 'ledige numre' [61.529 kvadratmeter]
Hf. 1940 - husnr. 137-267 = 131 haver [55.332 kvadratmeter]
Hf. Engvang - husnr. 268-465 = 184 haver + 'ledige numre' + fælleshus [87.697 kvadratmeter]

Også andre haveforeninger i Storårhus er anlagt i sammenhængende grupper, bl.a. Frydenlund-Oldhøjen-Oldjorden-Solvangen, Vesterled-Bakkevang-Fritiden og Trillegården-Charlottehøj. 

 


 

 

I Mosevang og 1940 har alle vejene blomsternavne. I Engvej er vejene opkaldt efter fuglearter:

Mosevang:
Syrenvej - Irisvej - Violvej - Liljevej - Bellisvej - Levkøjvej - Lathyrusvej - Valmuevej - Astersvej - Erantisvej - Krokusvej + Rosenholms Allé, lokalvej (langs Åhavevej) og Bjørnholms Allé.
1940:
Syrenvej - Anemonevej - Engblommevej - Begoniavej - Fresiavej - Rosenvej - Petuniavej - Tulipanvej + Åhavevej
Engvang:
Duevej - Mågevej - Svanevej - Åhavevej - Åhave Parkvej - Fasanvej - Høgevej - Ørnevej - Mejsevej - Svalevej - Vibevej

 

Engang holdt man sågar fællessommerfester for de tre foreninger!
Billederne er fra henholdsvis 1965, 1966 og 1967. De er lånt i Lokalhistorisk Samling,
men det er endnu uopklaret præcis hvor festerne fandt sted. Ved nogen det?

 

Nutidens forskelligheder afspejler sig også i foreningernes websteder
[Dvs. det gjorde de i al fald tidligere ... / og i juli 2018]
De tre haveforeningers hjemmesider ser således ud, hvis man åbner følgende hyperlinks:

http://www.hfmosevang.dk
https://www.hf1940.dk/ 
https://www.hfengvangviby.dk/

 

 

 


Velkommen til 'Hf. Skiltevang'; Syrenvej august 2010 ...


... og Irisvej juli 2011.


Og så i 2014
- efter at entusiastiske haveejere havde renoveret det tilgroede
hjørne af Syrenvej-Bjørnholms Allé (ofte omtalt som "ved Hammelbanen"):

20.8.2016 kom skilteskoven under kontrol og blev fornyet:

Navneskiltet og oversigtskortet er flyttet hertil fra deres
hidtidige placering på parkeringspladsen ved Violvej:


Begge fotos er


 fra 11.8.2016


I februar-marts 2015 blev træer og buske langs Hammelbanens tracé beskåret og tyndet ud;
følgende fire finregnsbilleder er fra 25.3.2015:


 

 

 

 

  

Loppemarkedet 12. juli 2014; efter kl. 10 kom der mange flere kunder:

 


 


Syrenvej 2010

 


 

En hilsen fra min første hjemmeside om Mosevang:

Mosevang i Kongsvang i Dannevang


At dømme efter skiltet med de gamle DSB-agtige bogstaver skulle man tro, at der her har været en jernbanestation.
      Og faktisk var det lige før der i 1944 blev anlagt et trinbræt til AHTJ-jernbanen (bedre kendt som Hammelbanen), der indtil 1956 havde sit tracé nede i den dybe gennemskæring langs med Syrenvej. Det blev dog aldrig til noget. Måske er skiltet fra 1944? Havekolonien er fra 1940 ligesom de to naboforeninger.
 

 

75-års jubelfest i Hf. Mosevang 2015

Spredte glimt fra en god og glad dag i forrygende flot vejr:


Der var gang i dannebrogene på denne smukke sensommerdag


Hele tre programmer for dagen!


Garden trækker op og går

med fuld musik ned gennem haveforeningens lokalveje.

Formanden siger godmorgen.

Foreningens lille mandskor

og morgengæsterne

synger 'I østen stiger'.

Borgmesteren siger tillykke.

Og så er der morgenmad!

Mange aktiviteter for børn.

Check-in til festmiddag.

Har I billetter?

Formanden underholder, før vi må begynde på forretten.

Forbundsformanden morer sig kongeligt over sin egen tale!

Uhm! Også lækkert tilbehør.

Pop, rock og jazz som taffelmusik.

Superb mad fra SlagteRiget.

Skål!

Mange damer forstår at svinge hammeren

og slå hovedet på sømmet.

Ung haveejer holder tale.

Spejderne gør et uvurderligt stykke arbejde

bl.a. mens musikken swinger
 

Det er et liv i sus og dus
i Mosevangens

kolonihavehus ...

 


fra Aksel & The Hooligans.

Jeg tog godt og vel 250 billeder i løbet af dagen efter ønske fra festudvalget, som et par dage senere fik en kopi af dem alle for videre behandling og senere publicering. Men responsen udeblev, og projektet blev glemt eller tiet ihjel.

Genvej til den officielle https://www.hfmosevang.dk/

Genvej til min Århus-forside

Genvej til mine ældre (ikke-ajourførte) websider om havekolonier i Århus-området

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus