© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Justeret
2022


 

Københavnske telefonkiosker
plus aviskiosker og plakatsøjler m.m.
plus lidt om Aalborg og Århus


 


Arkitekt: Fritz Koch, 22.11.1895

Arkitekt: Martin Nielsen, 1.10.1912

Disse to kiosktyper tilhørte A/S Københavns Telefonkiosker (KTK) i perioden 1895-1980.
 

Læs om kioskernes første 50 år via dette titelblad:

[Pdf-fil åbner i nyt vindue]

Ved nogle fotos står der "© AS 2020". Det betyder, at ophavsretten tilhører
fotografen Anne Schilling, 2020.

 


1965 og 1968


1971

Blågårds Plads

De to farvebilleder er taget af Per Bech Petersen; © Jesper Hobel, SULFA og SHS

Kiosken står ikke længere på pladsen
1.
Ca. 1900 og 1908
2.

3.
Ca. 1928 - og 1970
4.

Vesterbros Torv

Fritz Koch-kiosken blev opstillet foran Eliaskirken i juni 1896. Det vides ikke hvornår, den blev udskiftet med arkitekt Curt Bies kiosk.

Billede 1 og 3: ukendt fotograf. Billede 2: Elfelt. Billede 4: Per Bech Petersen, © Jesper Hobel, SULFA og SHS.

Ifølge Google Earth er der i juni 2017 ikke længere nogen fortovskiosk på Vesterbros Torv

 

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.


1965 og 1966

Begge: 1966
Toftegårds Plads

Det sort-hvide sporvognsbillede skyldes Carl Nielsen, de tre farve-dittoer tv. er taget af Per Bech Petersen - © Jesper Hobel, SULFA og SHS

Billedet (ukendt fotograf) herover er taget 26. april 1970. Vi ser menneskemængden vente på en af de sidste Linie 16-sporvogne som ophørte kørslen netop den dag.

Kiosken står der ikke længere; den er erstattet af et pissoir.

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.

Sølvtorvet

Billederne er fra cirka 1905 og cirka 1910. Det første skyldes fotograf Benzen.

Telefonkiosken blev opstillet i juni 1896. Kiosken findes ikke længere på Sølvtorvet, men er formodentlig den som blev flyttet ind til 'Museumsgaden' (Absalonsgade; se denne)

1968
  Enghave Plads

Per Bech Petersens sporvognsbillede - © Jesper Hobel, SULFA og SHS - er indtil videre det eneste af kiosken, jeg endnu har

Kiosken står der antagelig ikke længere, bl.a. fordi der i disse år anlægges en Metro-station på Enghave Plads.


Ca. 1935 og ca. 1960


Måske o. 1930


Ca. 1970

Lille Triangel

Øverste billede yderst til venstre er taget af H. Lund-Hansen. 1930- og 1960-billedet: fotograf ikke oplyst
   Telefonkiosken står der ikke længere - bl.a. fordi den for mange år siden blev flyttet til Aalborg! Læs via følgende links om kioskens hidtidige skæbne i Nordjylland:
https://www.building-supply.dk/article/view/47408/kobenhavnsk_kiosk_fra_1896_genopfores_i_aalborg
og
https://nordjyske.dk/nyheder/historisk-kiosk-staar-tom-igen/f45aea73-5e41-4729-891f-a31c8e6506cb

Klik her
og se billeder af Aalborg-kiosken i juni 2018

 

Billedet til venstre fra o. 1970 - med Sortedamssøen bagved - tilhører Henning Petersen.

 

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.

Absalonsgade

Denne del af gaden nærmest Vesterbrogade kaldes Museumsgaden. Københavns Museum (tidl. Bymuseet) har opstillet telefonkiosk, plakatsøjle, politialarmskab, hovedfordeler til telefonnettet, 'fødekasse' til sporvognenes luftledninger plus andre historiske effekter fra byens fortid

Kiosken har stået et andet sted i København tidligere; men hvor? Formentlig på Sølvtovet.

Gad vidst hvorfor, man har fjernet de flotte træskærerarbejder med stjernetegn oppe under kobbertaget?
Kiosken er udsmykket med reklamer fra ugeblade og magasiner o. 1910-30

Se også afsnittet om plakatsøjler længere nede ad denne webside.

I december 2018 modtog jeg med tak disse opklarende ord fra ejeren af 'Vester Vov Vov':
"Jeg har drevet forretning overfor kiosken ud for Absalonsgade 5 siden 1975 og kan bidrage med følgende:
Museumsgaden blev anlagt i slutningen af 70`erne hvor rekvisitterne blev opstillet.
Museumsgaden var en jubilæumsgave fra Københavns Kommune til Københavns Bymuseum.
Jeg mener at kiosken tidligere stod på Sølvtorvet.
Træskærerarbejdet blev taget ned for 1-2 år siden, da det var medtaget, og fordi museumsfolk var bekymret over tilstanden generelt i gaden.
Andre opstillede ting - de gamle gaslygter forsvandt også i forbindelse med en katastrofal byfornyelse i nr 7 for ca 15 år siden.
For øjeblikket forhandler de omkringboende, de erhvervsdrivende, museumschefer og Københavns Kommunes Trafik- og miljø forvaltning, om en løsning for gadens fremtid.
Vi savner alle den "gamle" museumsgade og håber det løses - så vi ikke mister den, som det skete for nylig, da Bymuseet lukkede og den kendte gamle by foran røg i depot. / Med venlig hilsen, Torben Wolsgaard"

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.


© AS 2020

© AS 2020
© AS 2020


Kongens Nytorv: Telefonkiosk nummer 1
Foto: F.T. Benzen, 1904
 

Kongens Nytorv
Oprindelig en Fritz Koch-, senere også en - og endnu senere to - Martin Nielsen-kiosker

Tak for tilsendte billeder

I en årrække - måske i flere - stod der en telefonkiosk både ved Lille Kongensgade og i hjørnet af pladsen samtidig! Med lidt god vilje kan man skimte dem begge på dette flyfoto fra o. 1950 +/- ... og især på billede 2 fra o. 1930 +/-:

 


Ca. 1905. Foto: F.T. Benzen.

Denne Fritz Koch-telefonkiosk blev opstillet i 1897, efter at den uden succes havde stået på Sankt Annæ Plads ved Toldbodgade siden midten af juni 1896.


1913: en ny Martin Nielsen-kiosk på vej

Ca. 1914; ukendt fotograf

Den gamle Fritz Koch-kiosk på forrige foto er Kiosk No. 1. Den (og tre andre) blev opstillet 1. juni 1896 - men blev flyttet til Christianshavns Torv, da Martin Nielsen-kiosken stod færdig.


Ca. 1942

Ca. 1958

Ca. 1960

Ca. 1966; ukendt fotograf.
Arkiv SHS

1966; Per Bech Petersen,
© Jesper Hobel, SULFA og SHS

15.7.2007

18.4.2016Ca. 1900. Kiosken står ved den midterste hestesporvogn
- og den er tydeligere her:

Foto: Fr. Riise
 


Martin Nielsen-kiosken 28.6.2018

Ditto omkr. 1970; foto: Henning Petersen

Og 28.7.2019. Foto: Bent Holm Madsen

I en Facebook-gruppe fortæller et medlem i januar 2020, at Martin Nielsen-kiosken optræder i filmen "Olsen-banden overgiver sig aldrig" fra 1979. Og at et klip fra filmen kan ses på YouTube; kig selv!
 

© AS 2020

© AS 2020


Reliefferne neden under kobberkuplen på Martin Nielsen-kioskerne:
© AS 2020

 1898
 

Rådhuspladsen
Først en Fritz Koch-, dernæst en Martin Nielsen- og sidst en Curt Bie-kiosk. Og en plakatsøjle ved hvert hjørne af pladsen.

Kochs kiosk blev opstillet 1.6.1896, samme dag som en af dens søskende (den såkaldte Kiosk Nr. 1) blev bygget på Kongens Nytorv


1896-1900. Stedet kaldtes uofficielt for Vesterbros Passage, og området
strakte sig ad nuværende Vesterbrogade cirka halvvejs frem
til Axeltorv. Kiosken på billedet står i det nordvestlige
hjørne af Rådhuspladsen. Foto: Frederik Riise

Tak for de tilsendte billeder


Ca. 1900. Foto: E. Hannus

1912. Foto: Peter Elfelt

1913. Foto: J. Hauerslev.
Martin Nielsen-kiosk under opførelse

1913. Tegning: Ridter

Ca. 1914. Foto: ukendt

1914. Foto: ukendt

1930. Foto: ukendt

1932. Foto: ukendt.
Her er kiosken flyttet nærmere Rådhuset

Ca. 1940. Foto: ukendt
(Curt Bie-kiosk plus plakatsøjler)

Ca. 1946. Foto: Hassing
Bemærk plakatsøjlen i hvert hjørne af pladsen

1955. Foto: ukendt
Avishus uden telefon

1961. Foto: ukendt


I 1932 tegnede arkitekt Curt Bie, som var ansat hos stadsgartner
Poul Holsøe, denne funkis-kiosk. Se Rådhuspladsen og Vesterbros Torv.

 

Kultorvet

Fritz Kochs telefonkiosk har stået flere stederpå pladsen. Jeg ved ikke hvornår, den blev opstillet, men den står der den dag i dag


Set mod Frederiksborggade; hvornår? Ukendt fotograf.
 


Ca. 1959

4.8.2013

7.10.2016

O. 1955-60?

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.


Her har vi både telefonkiosk, plakatsøjle og 'avishus' - i samme billede.

Og ligeså i denne herlige tegning fra 1953, gjort af Knud Riberholt,
lånt af datteren Jette Boutrup:

 


Ca. 1970 / Henning Petersen

29.6.2018

Ca. 1970 / Henning Petersen

© AS 2020

© AS 2020

 

 

 

Sankt Jakobs Plads

Østerbrogade. Sporvognsbilledet: Per Bech Petersen, 1968; copyright Jesper Hobel, SULFA og SHS

Det vides ikke, hvem der har taget det sort-hvide foto fra 1974

Kiosken står der ikke længere

1972 og 1993

Sankt Hans Torv

Tak for de de to tilsendte fotos - som jeg ikke ved, hvem har taget

Ib Spang Olsens børnebog [1964 og 1999] om kiosken på torvet handler om en 'unavngiven' kiosk, men det er denne og pladsen her, som har stået model.
Vil man vide mere om stjernetegnene og de andre figurer, der er udskåret i træ på Fritz Koch-kioskerne, bør man læse Ib eventyrlige fortællinger som er lagt i munden på damen i kiosken!


Kiosken står der stadig (i juni 2017)

 

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.

De tre billeder i denne række: © AS 2020

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.


Begge: 1998

1978

Poul Henningens Plads

Østerbrogade-Jagtvej. Alle tre billeder har 'ukendt fotograf'; men nu er et fjerde kommet til!

Kiosken blev opstillet efter 1928, men hvornår?

Måske er det den kiosk, som tidligere havde hjemsted på Sankt Jakobs Plads?

Kiosken står der stadig (i juni 2017)
 

Det sort-hvide billede nederst tilhører Henning Petersen; det er fra o. 1970.

De tre billeder i denne række: © AS 2020

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.


Bredgade / Grønningen


Kiosken blev bygget i juni 1896

Aftenbilledet er fra o. 1900, da kiosken stod på hjørnet af Bredgade 76 og dav. Toldbodvej, nu Esplanaden.
Sporvognsbilledet af Grønningen er fra 1965 +/-, og vi ser, at kiosken nu står på hjørnet af parken over for førnævnte. På samme foto er der til højre en klassisk plakatsøjle, som var designet af arkitekt Alfred Brandt i 1913 for Akts. Kjøbenhavns Plakatsøjler.

Hverken telefonkiosk eller plakatsøjle står længere ved gadekrydset.
 
1.
1895 og ca. 1900
2.
3.
1964 og 1967
4.
Nørrebrogade / Dronning Louises Bro

1) Foto: ukendt
2) Foto: Fr. Riise
3) Foto: Helmer-Petersen / Læg også mærke til Alfred Brandts plakatsøjle overfor
4) Foto: Per Bech Petersen / © Jesper Hobel, SULFA og SHS

Fritz Kochs telefonkiosk blev opstillet i sommeren 1896. Hverken den eller plakatsøjlen står der endnu. Dér, hvor de var, er der i dag nedgange til en fodgængertunnel under den trafikerede gade.

 


Morten Nielsen-kiosk på Nørrebros Runddel, 1972
Foto: Per Bech Petersen, copyright: SULFA, SHS og Jesper Hobel

Kiosken stod der efter sigende i 1960'erne og i al fald i 1974; men den har nu været borte i mange år. >>>


Samme kiosk og sted cirka 1970. Foto: Henning Petersen.

Det er antagelig denne kiosk, som nu står inde på Nytorv, hvor den fungerer som udskænkningssted.

 


De tolv zodiak(dyre)tegn udskåret i træsorten whitewood
neden under kobbertaget på Fritz Koch-kioskerne:


Vædderen og Tyren
[Aries & Taurus]
Kultorvet, 2016


Fiskene og Vandmanden
[Pisces & Aquarius]
Kultorvet, 2016

Stenbukken og Skytten
[Capricorn & Sagittarius]
Kultorvet, 2016

Skorpionen og Vægten [Scorpio & Libra]
Christianshavns Torv, 2013 / Susan Smith

Løven og Jomfruen (1)
[Leo & Virgo]
Christianshavns Torv, 2011

Løven og Jomfruen (2)
[Leo & Virgo]
Kultorvet, 2016

Tvillingerne og Krebsen
[Gemini & Cancer]
Kultorvet, 2016


Tyren, Skorpionen og Vægten
Kultorvet, 2016


 


 Maj 2013. Foto: Susan Smith
Fritz Koch-kiosk nr. 1
Før: Kongens Nytorv, nu: Christianshavns Torv

Christianshavns Torv
Fritz Kochs telefonkiosk her er den første som blev opstillet i København - inde på Kongens Nytorv den 1. juni 1896.
Den har stået lidt forskellige steder på Christianshavns torveplads at dømme efter nogle af billederne her.

Kiosken står stadig på torvet, men fungerer ikke længere som kiosk [2017]
 


1928: Bygningen er det dav. kvindefængsel, hvor nuv. 'Lagkagehuset' ligger. Til højre står et pissoir.

1931: Kiosken er enten nedrevet, eller den står så langt til højre, at sporvognen skjuler den

1933

På billedet til venstre ses det tydeligt, at telefonkiosken og plakatsøjlen stod tættere ved hinanden i 1933, end de gjorde i 1937.

Tak for tilsendte fotos.


25.9.1932. Foto: Erik Johansen, copyright: SULFA

12.12.1937: Plakatsøjlen flyttes nogle meter længere bagud på pladsen, dvs. væk fra Torvegade. Eller måske flyttes den tilbage igen; det er svært at se ...

12.12.1937: Dito. Disse to fotos er taget af Erik Johansen, © SULFA

November 1964

 

  
September 2011 og september 2017. Egne fotos

Ca. 1970 / Henning Petersen


© AS 2020


© AS 2020

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.

 Begge: 1966


30. april 1967

Store Kongensgade

Ved Gernersgade. De tre farve-sporvognsbilleder er taget af Per Bech Petersen; copyright: SULFA, SHS og Jesper Hobel.
Billedet fra 1967 er antagelig taget den dag, Linie 1 ophørte som sporvogn.

Kiosken står der ikke længere

< Det sort-hvide billede th. tilhører Henning Petersen. Det er fra o. 1970.

Billedet herunder er lånt fra 'København Før og Nu, 1938':

Gaden og toppen af vores kiosk er foreviget i netop 1938.


Vesterbrogade

Ved Helgolandsgade. Billedet længst til venstre er fra 1935. Foto: Elfelt - tak for tilsendt foto

Det andet billede er fra ca. 1965; fotograf: ukendt

Kiosken står der ikke længere. Den er erstattet af en moderne, abstrakt skulptur af granit, som jeg fotograferede i juni 2018.

 

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.

1.
1919 og 1920
2.
3. Vesterbrogade / Frederiksberg Allé

Det spidse hjørne af gaden og alleen. Billede 1 og 3 er set mod Værnedamsvej, på billede 2 kigger vi ud ad Frederiksberg Allé

Foto nr. 3 er antagelig fra o. 1930, eftersom Edison-Biograf på Frederiksberg Allé 2 kun eksisterede fra 1908 til 1926

Jeg kender ikke fotograferne, men har fået billederne tilsendt

Kiosken står der ikke mere

Årstal kendes ikke ...

1966
Frederiksberg:
Falkoner Allé / Sindshvilevej


Frederiksberg Telefonkiosker ældste kioskbygning [de tre billeder] er fra 1916 og tegnet af arkitekterne T.H. Hjejle og Niels Rosenkjær. Der blev lavdet fire eksemplarer af kiosken, men kun tre blev opstillet.
   Kiosken på billederne er nr. 3, og den blev i 1970 delvist ødelagt i forbindelse med dens flytning til Fyn.

De tre billeder tilhører SULFA, SHS og Jesper Hobel, dvs. hhv. Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - og Sporvejshistorisk Selskab.
Frederiksberg:
Frederiksberg Allé ved Alhambravej


De to billeder er fra 1923. På det tidspunkt står Telefonkiosk nr. 1 på Frederiksberg Allé ud for nr. 40, lige før hjørnet af Alhambravej.
   Kiosken blev født i 1916, og ti år senere blev den flyttet over på den modsatte side af alleen; se næste afsnit.


1965 og 1970


1973
Frederiksberg:
Frederiksberg Allé ved Kingosgade


Den frederiksbergske telefonkiosk nr. 1 stod som nævnt oprindelig ved hjørnet af Alhambravej overfor; se forrige afsnit.

De to farvefotos skyldes Per Bech Petersen, og de har copyright Jesper Hobel, SULFA og SHS

I 1973 blev kiosken nedrevet, pakket sammen og flyttet til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor den genopstod. Se billederne herunder.

Det sort-hvide foto til højre er ligeledes fra o. 1970. Det tilhører Henning Petersen.

Også disse tre billeder er taget af Per Bech Petersen i 1973, og ophavsretten tilhører i dag Jesper Hobel.


Her er kioskens kobberkuppel ankommet til Skjoldenæsholm
Via linket her kan man se, hvorledes kiosken kom til at se ud:
http://www.bahnbilder.de/1024/sporvejsmuseet-skjoldensholm--daenisches-strassenbahnmuseum-612985.jpg

  Frederiksberg:
Allegade ved Gammel Kongevej


Frederiksbergsk telefonkiosk nr. 2 blev opstillet ca. 1930, og den stod indtil 1953 hvor nu Frederiksberg Rådhusplads ligger

Dette dårlige billede er indtil videre det eneste, jeg har fået tilsendt. Det er angiveligt fra o. 1941.
 

Begge: Ca. 1900

2013 og 2017
Nytorv

Strøget i København K. Fritz Koch-kiosken var en af de fire første telefonkiosker, som blev opstillet i København, nemlig den 1. juni 1896.
 


 Ca. 1930, set mod Domhuset; ukendt fotograf

De gamle billeder af Fritz Koch-kiosken har jeg fået tilsendt; de er formentlig alle taget af Fr. Riise.

Farvebillederne af Martin Nielsen-kiosken - der oprindelig stod på Nørrebros Runddel, og som på Nytorv erstattede Fritz Koch-kiosken - er fra mit eget kamera.


Ca. 1905


2017
På billedet fra ca. 1905 er kiosken til dels skjult bag pissoiret. Til gengæld kan vi nyde synet af de talrige træk- og hestevogne, hvormed man har transporteret varer til Nytorv og Gammeltorv.
Tv.: To optagelser fra 28.6.2018. Kiosken ser godt nok noget forknyt ud; forhåbentlig holder den bare sommerferielukket.


© AS 2020

 

 

1.
1917 og 1922
2.

3.
Ca. 1922
4.
Antagelig 1897-98
Gyldenløvesgade (ved nr. 12)

vis-a-vis Klampenborgbanens station, omtrent ved Nansensgade

De tre første billeder (1917-22) er af ukendt fotograf. Billede nr. 4 er en Frederik Riise-optagelse fra slutningen af 1800-tallet

Fritz Koch-kiosken åbnede 6.6.1896, men er for længst fjernet og flyttet til en senere placering

 

 

Nørre Voldgade / Nørreport
o. 1900 (u)officielt kaldet Nørre Boulevard


Ca. 1900. Foto: Johs. Hauerslev

Læg mærke til at på de tre ældste billeder står telefonkiosken - som blev opstillet 1.6.1896 - cirka ud for Frederiksborggade, hvor i dag en af Nørreport Stations nedgange findes.
   Senere, som vi ser og véd, blev kiosken flyttet længere mod sydvest hen ved hjørnet af Fiolstræde. (Jeg ved ikke, om det er den samme kiosk, men i al fald er de magen til hinanden.)


Ca. 1900

Ca. 1900. Foto: Fr. Riise

Ca. 1960. Foto: Torben Liebst

2016. Eget foto

2016. Foto: Niels Rydahl Jensen

1974. Foto: Per Bech Petersen
© Jesper Hobel, SULFA og SHS
Borgmester Alfred Wassard taler ved kiosken om udgivelsen af den fremragende SHS-bog 'Byens Nips':

2018. Ditto
Nu til dags hedder telefonkiosken Kaffetårnet og er et udskænkningssted med cafémøbler og det hele
© AS 2020 >

 

 

Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.

 

Dyrehavsbakken ved Klampenborg:Tre fotos fra juni 2018

Denne slik- og souvenirkiosk er en ægte københavnsk telefonkiosk, som oprindelig har stået et eller flere steder inde i byen, før den blev deporteret.

Kan det mon opklares hvor, kiosken førhen havde opholdssted? Den flinke dame kunne desværre ikke huske det ...

En mener, det er kiosken fra Store Kongensgade som i sin tid flyttede ud til Bakken(?)


Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.

 

 

 

Telefonkiosken på Gabels Torv i Aalborg stod førhen
på Lille Triangel i København.
Disse billeder er fra en tur med Olesen i juni 2018;
se også de to links oppe under Lille Triangel-afsnittet


Se hvad de udskårne trærelieffer under kobbertaget forestiller.


 


Opslag fra en lille, fin gætte-billeder-bog ved navn 'Københavnerquiz' (1987),
gengivet på forventet efterbevilling
 


 

 

Eksempler på andre (ikke-fritstående) telefonkiosker;
inde i et hjørne af kiosken var der en mønttelefon, ofte i et lille rum med dør og vinduer


Udsnitsforstørrelse af billedet herunder til venstre.
(Foto: Erik Johansen, © SULFA

Amagerbrogade 94

Det sort-hvide billede tog Erik Johansen i 1962 [© SULFA]. Farvefotoet - af selvsamme hus - tog jeg selv i 2008, men da var mønttelefonen antagelig for længst nedlagt
Lemberggade 5
i basarbygningen ved det senere ALDI-hjørne af Bremensgade

Billederne er fra hhv. 1979 og 1983
  Amagerbrogade 36
vis-a-vis Holmbladsgade

Foto: Erik Overgaard, o. 1957 - © SULFA
Øresundsvej 26

Amager Bladets kiosk

Avisudklippet er fra o. 1983 og dets billede fra o. 1943.

Billedet til højre er fra 1960'erne. Fotograf ukendt
Kiosken skimtes imellem de to stolper som bærer baldakinen Amagerbrogade 123

Nærmeste nabo til Amager Bio (biografen, forstås!) og umiddelbart til venstre for dennes indgangsparti lå "Bio-Kiosken".

Billeder af både kiosk og biograf søges!
  Holmbladsgade 95

"Kiosk 95" fyldte oprindelig kun venstre halvdel af den lille bygning midt i billedet. Mønttelefonen i kiosken blev muligvis nedlagt i f.m. overtagelsen af hele huset.

Foto: John Jørgensen, sommeren 1988

 

Eksempler på de talrige små aviskiosker i København

  Slotsholmen ved Højbro

Foto: Per Bech Petersen, 1969. Copyright: Jesper Hobel, SULFA og SHS
  Bremensgade ud for nr. 14
over for Bremergården

O. Pedersens aviskiosk anno 1947. Billedet er lånt af barnebarnet Annelise Andersen.
1. 2.
Begge: Ca. 1970
3.
Amagerbrogade ved nr. 19
mellem Store Mølle Vej og Uplandsgade

Billede 1 er et udsnit af foto fra o. 1960. Det tilhører SHS
Billede 2 er dateret 1970, men er måske o. 1965.
Billede 3 er fra ca. 1970 og tilhører SULFA

  Nordre Frihavnsgade ved nr. 45

Foto: Per Bech Petersen, 1968. Copyright: Jesper Hobel, SULFA og SHS
  Store Kongensgade ved nr. 49
nær Dronningens Tværgade

Ca. 1960; ukendt fotograf. © SHS
 
  Vesterbrogade / Axeltorv
ved daværende National Scala, senere Anva, senere Scala, nu Scala Towers

December 1932. Fotograferet af Erik Johansen, copyright: SULFA
  Åboulevard 54
ved Griffenfeldsgade

August 1933. Fotograferet af Erik Johansen, copyright: SULFA
Sverrigsgade ved nr. 2
hjørnet af Amagerbrogade

Begge billeder skyldes Erik Johansen. De er fra hhv. juli 1929 og oktober 1931. Kioskejeren har i løbet af et par år udviklet gesjæften fra at være et flytbart, lille bladudsalg med store træhjul, til at blive en 'rigtig' aviskiosk med komfortabel, indvendig siddeplads.

De to fotos tilhører SULFA og fotografens søn Ejvind Johansen

 

Eksempler på byens plakatsøjler,
især Alfred Brandts fra 1913
inklusive den i Den Gamle By i Århus

Amagerbrogade ved Prags Boulevard,
august 1933

Begge fotos af den samme Alfred Brandt-plakatsøjle skyldes Erik Johansen. Copyright: SULFA og Ejvind Johansen
  Brønshøj Torv,
sporvognslinie 2's endestation

Cirka 1960 +/-. Fotograf endnu ukendt. Copyright: SULFA og SHS
  Blågårds Plads

Tak for dette tilsendte billede fra omkring 1940. Fotografen er angiveligt H. Damgaard

Absalonsgade alias 'Museumsgaden'

Alfred Brandt-søjle med hærget sokkel

Fotograferet i juni 2018
Ved Den Gamle By i Århus

dvs. hjørnet af Mønsgade-Vesterbrogade

Begge billeder er fra september 2014
  Fortsat:

Samme plakatsøjle fotograferet i juli 2017
  Vesterbros Torv

Design: Stadsarkitekt Poul Holsøe; 1930'erne

Foto fra juni 2018
Kultorvet

Design: Poul Holsøe

Fotos fra juni 2018
  Studiestræde
i bunden af Axeltorv vis-a-vis Palads Teatret (ud for Pumpehuset)

Design: ?

Foto fra juni 2018
Øresundsvej
ved den tidligere sporvognssløjfe, nu bus-ditto, i Østrigsgade

Design: ?

Sort-hvidt foto fra marts 2000.
Farvefoto: Karin Andersen, oktober 2017
     

Flere og andre plakatsøjler kan ses på nogle af kiosk-billederne højere oppe ad siden


Bonus:
Telefonkiosk og plakatsøjle i Århus:

"Aarhuskiosken" kaldes den mest berømte telefonkiosk. Ifølge Aarhus Wiki blev den skabt af arkitekt Thorkel Møller i 1900 og var angiveligt en af en række sådanne kiosker; det sidste har jeg endnu ikke fået fastslået.
   I 1900 blev Møllers kiosk opstillet på Skt. Clemens Torv, hvor den stod indtil 1930. Derefter blev den flyttet til hjørnet af Tordenskjoldsgade-Peder Skrams Gade på Trøjborg. I 1970 blev kiosken flyttet igen, denne gang til Viborgvej-Eugen Warmings Vej lige uden for Den Gamle By. Der stod den til 2012, hvor den blev flyttet indenfor.
   Siden 2012 har den fine, gamle telefonkiosk så stået på det lille torv i Den Gamle Bys Søndergade.


Sct. Clemens Torv, 1900-1930

Tordenskjoldsgade-Peder Skrams Gade

Ditto; 1930-1970

Flytning til Den Gamle By (1970)

April 2010

November 2012

September 2014

Ditto


Plus:

Den københavnske sporvognsfotograf Per Bech Petersen er mester for denne optagelse af 'sløjfen' i Marienlund. Den fandt sted i 1971, da Aarhus Sporveje blev nedlagt som sporvognsselskab.
   Tilsvarende kiosker stod efter sigende på hjørnet af Dronning Margrethesvej-Tordenskjoldsgade (Trøjborgvej?) - Vester Allé-Frederiks Allé - Søndre Ringgade-Chr. Wærums Gade. Var der flere?

 

http://www.tanker-i-gang.dk/turforslag/dengamlebyiaarhus/byg9-12/telefonkiosken.php
 

 Tak til alle billedleverandører m.fl.
Og stor tak for inspiration fra bogen "Byens Nips" [Sporvejshistorisk Selskab, 1974]

SULFA er Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv, København S

 

Genvej til websiden om Københavnerbænken i hele landet
 


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus