Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af loven om ophavsret.
© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
15.8.2018

 
 

 

Tegneren Aage Lundvald
Side 2

Denne side: Færdige filmprogrammer plus udkast og skitser

 


Nyhed!
Klik her og besøg billed-bladre-galleriet med et udvalg
af Aage Lundvalds udkast og skitser til filmplakater mv.
(som supplerer og udvider samlingen på denne side)
 


 


Denne tegning er fra 1968 og viser
den dengang 23-årige Helen Mirren
i en af sine første roller.


Filmen er fra 1942, men havde først dansk
premiere i 1954. Tegningen er fra 1963
og blev brugt ved repremieren 1964.

 

Filmprogrammer (fortsat fra side 1)
Herunder har vi henholdsvis skitse og/eller udkast til program og/eller plakat - plus det færdige program som det kom til at se ud. Alle nedenstående tegninger er udført på 186 mm x 255 mm 'teknisk tegne papir'.
   Som man ser, var det ikke alle de endelige programmer som Lundvald lavede, men af og til 'kun' plakaten.

 

2. serie
(publiceret på websiden i 2010)

 

1963. Premiere 14.10.1963 under titlen 3 piger i Paris.
   Aage Lundvalds udkast - 'groft skitseret', som han skriver - til plakat eller repremiereprogram - plus Arne Ungermanns færdige premiereprogram.

 

Originaltitel: Trick Baby; 1972. Dansk premiere 16.11.1973 under titlen Underverdenen hævner.

 

Originaltitel: Gunfighters; 1947. Dansk premiere 12.10.1950 under titlen Manden uden våben.
   Så kan ligheden mellem udkast og slutresultat næppe blive større.

 

Originaltitel: On n'enterre pas le dimanche; 1960. Dansk premiere den 16.1.1961 under titlen Døden kommer om søndagen.

 

1967. Premiere 28.7.1967 under titlen Min kones ferie.

   

Originaltitel: Das Bad auf der Tenne; 1956. Dansk premiere den 17.6.1957 under titlen Borgmesterinden bader.

 

1959. Premiere 13.2.1959 under titlen 3 må man være.

 

Originaltitel: Girl Stroke Boy; 1971. Dansk premiere 17.12.1973 under titlen Lige børn elsker bedst.

 

Originaltitel: Four Faces West; 1948. Dansk premiere 6.2.1956 under titlen De red denne vej.

Lundvald skrev først 'kom', men stregede det ud og ændrede det til 'red'. Antagelig fordi han kun kendte den britiske titel They Passed This Way, indtil udlejningsselskabet gav filmen dens danske titel.

Originaltitel: Alien Thunder; 1974. Dansk premiere 12.1.1976 under titlen Indian Killer (som også var den svenske titel).
   Læg mærke til den lille akvarel-farveprøve oven på den blyantstegnede skitse.

Filmprogram købes!

 

Originaltitel: The Longest Hundred Miles; 1967 (tv-produktion). Dansk biografpremiere 25.3.1968 under titlen Den blodige march.

   

Originaltitel: Frühling auf Immenhof; 1974. Dansk premiere den 23.1.1976 under titlen Forår på Elmehøj.

 

Originaltitel: Kotch; 1971. Dansk premiere 1,5,1972 under titlen Kotch - en helvedes go' bedstefar.

 

Originaltitel: Gunpoint; 1966. Dansk premiere 24.4.1967 under titlen Colorado Kid.

Dette er et af mange eksempler på at Lundvald ikke kendte filmens danske titel, da han tegnede de første udkast til program og plakat.

 

Originaltitel: During One Night; 1961. Dansk premiere 8.6.1962 under titlen En eneste nat.

   

Originaltitel: The Kitchen; 1961. Dansk premiere 26.4.1963 under titlen Køkkenet.

   

Originaltitel: Silver Bears; 1978. Vist i Palads Teatret i København den 24.6.1978 ifølge biografmuseet.dk som De supersmarte.
   Vist i dansk tv 8.1.1986 under titlen Sorte penge. I 2008 viste TV2 filmen tre gange under den oprindelige dansk titel.

Filmprogram til repremieren købes!

Originaltitel: Cet homme est dangereux; 1953. Dansk premiere 22.9.1954 under titlen Den mand er farlig. Dansk repremiere 11.12.1961 under titlen Denne mand er farlig.
   Med andre ord: Skitsen er til repremiereprogram eller -plakat, ikke til det oprindelig program.

 

Originaltitel: Bêtes à jouir; 1978. Dansk premiere den 7.12.1979 under titlen Steg på gaflen.
   Læg mærke til den lille alternative farveprøve i hjørnet på skitsen.

   

Originaltitel: Portrait of Alison; 1955 / USA: Postmark for Danger. Dansk premiere 10.10.1958 under titlen Farlig post.

 

Fransk-italiensk originaltitel: Tout l'or du monde / Tutto l'oro del mondo; 1961.
   Dansk premiere 9.8.1962 under titlen Gyldne tider.

   

Originaltitel: W Django!; 1971 / USA: Viva! Django.
   Dansk premiere 14.2.1972 under titlen Djangos colt er altid varm (sic!)

   

Originaltitel: The Highwayman; 1951. Dansk premiere 26.12.1952 under titlen Den maskerede kavaler.

   

Originaltitel: Tammy Tell Me True; 1961. Dansk premiere 9.1.1963 under titlen Tammy 17 år - og aldrig kysset.

 

Originaltitel: Nick Carter va tout casser; 1964. Dansk premiere 15.1.1965 under titlen Ned med nakken.

 

Tysk-fransk originaltitel: Die Dreigroschen Oper / L'opera de quat'sous; 1962.
   Dansk premiere 8.2.1965 under titlen Laser og pjalter.

   

Originaltitel: Arizona Raiders; 1965. Dansk premiere under samme titel den 3.4.1967.

 

Originaltitel: I Was a Shoplifter; 1950. Dansk premiere 30.3.1951 under titlen Jeg var butikstyv.

   

Originaltitel: River Beat; 1954. Dansk premiere 16.1.1956 under titlen Jaget af flodpatruljen.

 

1966. Premiere 26.12.1966 under titlen Soyas tagsten. Filmen er også kendt under titlen En tagsten i hovedet.

 

1973. Premiere 16.2.1973 under titlen På'en igen Amalie.

   

Originaltitel: La moutarde me monte au nez; 1974.
   Dansk premiere den 23.4.1975 under titlen Min vilde nat med Jackie.

 

1959. Premiere 6.3.1959 under titlen Poeten og Lillemor.

   

Originaltitel: Homebodies; 1974. Dansk premiere 26.12.1975 under titlen Pensionistbanden.

   

Originaltitel: Marie des Isles; 1960. Dansk premiere 15.5.1961 under titlen Piratøen.

 

Originaltitel: The Last Sunset; 1961. Dansk premiere 23.11.1961 under titlen Storm over Rio Grande.

 

1. serie
(publiceret på websiden i 2007)

  1975. Premiere 20.8.1975.
1975. Premiere 26.12.1975.
   To skitser og et cover fra en videoudgave af filmen. Der findes ingen program til filmen, kun en pressemeddelelse og plakat.
1977. Premiere 18.2.1977.
  Originaltitel: Boxcar Bertha; 1972. Dansk premiere 23.2.1976.
Fransk-italiensk originaltitel: Je suis un sentimental / Io sono un sentimental; 1955.
   Dansk premiere den 26.12.1955 under titlen Lige på - og hårdt!
   (Til venstre: Programmet i midten er det originale. Skitse og plakat er formentlig til repremieren.)
  1979. Premiere 16.12.1979.

A

B

C
Originaltitel: La rage au corps; 1954. Dansk premiere 10.1.1955 under titlen Dømt til gaden.
   A: Udkast til program/plakat. B: Udkast til en forside af Biografbladet. C: Det endelige filmprogram.
   Læg mærke til at på A har Lundvald noteret følgende: "Obs! Tegnet efter censureret foto." Alligevel mangler der på B to fremragende detaljer som er med på A.
   Men som det ses: Hverken det ene eller det andet udkast blev brugt til den endelige programforside.
  Fransk-italiensk originaltitel: Le repos du guerrier / Il riposo del guierriero; 1962.
   Dansk premiere den 23.1.1963.

A

B

C
Originaltitel: Red River; 1948. Dansk premiere 12.3.1951, repremiere 19.1.1953.

C: Det oprindelige filmprogram. Ukendt tegner. A og B er hhv. skitse og færdigt program til en senere repremiere.
  Originaltitel: Montana Belle; 1952. Dansk premiere 18.5.1953.
  1956. Premiere 5.2.1956.
1961. Premiere 7.8.1961.
   Hhv. udkast - premiereprogram - og et senere repremiereprogram.
 

1971. Premiere 30.8.1971.

  Originaltitel: L'eau à la bouche; 1960. Dansk premiere 10.8.1961 under titlen Kærlighedslegen.
   Udkastet t.v. er tydeligvis lavet før Lundvald kendte filmens danske titel.
  Originaltitel: Groupie Girl; 1970. Dansk premiere 2.10.1972 under titlen Beat pigen.
   Lundvalds programforsideudkast er lavet før filmen fik dansk titel - og en senere A4-pressemeddelelse.
   Filmprogram købes!
  Originaltitel: Callaghan remet ça; 1961. Dansk premiere 18.9.1961.
   Tilsyneladende - når man ser programudkastet - var Lundvald i tvivl om heltens navn var med C eller G. Desværre valgte han den gale stavemåde til det færdige program.
  Originaltitel: Sergeant Rutledge; 1960. Amerikanske arbejdstitler: Captain Buffalo og The Trial of Sergeant Rutledge.
   Dansk premiere den 8.8.1960 under titlen Captain Buffalo.
  Originaltitel: The Upturned Glass; 1947. Dansk premiere ukendt.

Også de udenlandske films danske titler kan ændre sig i løbet af processen. Endda så meget at samme film tilsyneladende også har heddet Lægens hemmelighed.
  1951. Premiere 21.12.1951.
   Udkastet er formodentlig til en repremiere. Det færdige program er det oprindelige.
  Originaltitel: Death of a Gunfighter; 1969. Dansk premiere 8.9.1969.
   Dette filmprogram er en smal trefløjet folder.
  1971. Premiere 15.10.1971.
  Originaltitel: Barnvagnen; 1963. Dansk premiere 4.5.1964.
  Originaltitel: Lonely Are the Brave; 1962. Dansk premiere den 10.9.1962 under titlen De tapre er ensomme.
   Her har vi igen et eksempel på at Aage Lundvald lavede sin skitse, før han kendte den endelige danske titel.

Her har Lundvald med småt noteret hvad filmen med en mundret sætning burde hedde på dansk: "De tapre er ensomme". Og det valgte man så at kalde den, som det ses af det færdige program.
   At oversætte den amerikanske originaltitel "Lonely Are the Brave" direkte ville blive til omvendt ordstilling på dansk - omend denne måske havde været mere poetisk? (1962)

 

1954. Premiere 16.8.1954.

Heller ikke her har den færdige programforside - men måske plakaten - ret megen lighed med udkastet.
Måske er det slet ikke Lundvald som har lavet programmet? Og måske er skitsen beregnet til et senere repremiereprogram/-plakat?

 

Originaltitel: The Happening; 1967. Dansk premiere 6.9.1967 under titlen Ungdom i drift.
   Tilsyneladende er det først meningen at den danske titel skal være 'Farlig ungdom', indtil filmselskabet bestemmer sig for 'Ungdom i drift'. Man kan så kun gisne om hvorfor der står 'på' og ikke 'i' på programforsiden, og at 'på' er sat med uens skrift i forhold til de andre ord, som om der er tale om en rettelse ...


A

B

C

Originaltitel: Le diable au corps; 1947. Dansk premiere 8.1.1949.
   Udkast og program (A og B) må være til en repremiere (fx 27.5.1961), for den oprindelige premiereprogram-forside (C) var et af Arne Ungermanns smukke og alt for få bidrag til film-PR-genren.

Udkast mangler 1968. Premiere 2.9.1968. Plakat og program.


Plus eksempler på skitser og udkast som jeg endnu ikke har program til:


 

 

 

Oversigt over de fleste af Aage Lundvalds filmplakater og programmer til danske biograffilm;
klik her!

 

Nu udgave 12a (februar 2010) af en oversigt over Aage Lundvalds danske programmer mv. til udenlandske film;
klik her!

(Rettelser og ikke mindst tilføjelser modtages gerne)

 

Link til Det Danske Filminstituts Nationalfilmografis oplistning af mange af Lundvalds plakater til danske film - klik her!

Link til Det Danske Filminstituts Nationalfilmografis oplistning af mange af Lundvalds plakater til danske film - klik her!

Desværre er kun ganske få af de mange programmer og plakater, som i tidens løb blev skabt ved Aage Lundvalds tegnebord, nogensinde i Filmografien blevet crediteret med hans navn! Oftest står der 'ubekendt' eller slet ingenting ved de forskellige Lundvald-værker, eller - hvad værre er - der er mange gange nævnt andre og helt forkerte navne under Lundvalds tegninger!
   Dette forhold gjorde jeg Filminstituttet opmærksom på allerede i 2004, men først nu i 2010 - et par år efter at de har fået nye 'smarte' websider - er man så småt begyndt at rette de mange fejl ...
 

 

Eksempel på forskel mellem program og plakat:
 


Programmet
(1956)

Plakaten fotograferet gennem en butiksrude
(2006)

 


På filmprogrammets forside har Bardot fået lov at være ganske bar på nær stiletterne ...


... Men! I annoncen i visse aviser måtte den såkaldte sexkilling ikke være helt nøgen! (Teksten er af Ejgil Søholm i Gyldendals Litteraturkalender 1994).

PS!

Færdigt program/pressemeddelelser plus skitse og udkast til samme:

 

Jomi-pigen! Som vi kendte hende - fra bunkevis af ugebladsannoncer før i tiden:

Se mere til og om hende forneden på Lundvald-side 1!

 

Annoncer og reklamer fra Lundvalds mere løsslupne periode i 70'erne:

 

De ti ting herover er lånt af Steen Mortensen - som også ejer klenodiet herunder
med autograf af Birte Tove:

 

 


Plakater a 100 kr. ekskl. rammer til salg på bagagerumsmarked i Århus juli 2015.

 Disse websider om Aage Lundvald er publiceret i forståelse med hans datter Annette Leif Hansen:
annette@cllh.dk
 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus