Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af loven om ophavsret.
© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
10.7.2019

 

 

Hammelbanen

 


Bidder af

Hammelbanen

- hvis mere korrekte og fulde navn var

Hammel-Aarhus Jernbane
(1902 - 1914)
Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane
(1914 - 31.3.1956)

- tilsammen forkortet AHTJPostkort fra cirka 1915. Sådan så Hammelbanegården i Århus ud dengang
- og sådan ser den omtrent ...

... også ud i dag, hvor Bymuseet
boede i bygningen i Carl Blochs Gade i årene 1993-2010:


Besøg museet - eller kig på dets hjemmeside på adressen www.bymuseet.dk Som nu ikke længere eksisterer!


Udstillingsplakat fra dav. Århus Bymuseum (nu: Bymuseet; nu: 'Folkestedet') anno 1996

 

Genvej til Togkirkegården


   Klik her og læs en bunke erindringer om Hammelbanen og Togkirkegården 


 

En udtjent Hammel-gris:


Fyrre år efter Hammelbanen blev nedlagt tog Per Hauberg dette billede
af en AHTJ-skinnebus på Århus H - før den tog(!) videre til Skælskør.

 


Bagsiden af museet. Her lå banens spor indtil 1956. Den smalle asfalterede vej i forgrunden er indgangen til den ca. 19 km lange Brabrandstis smukke områder. Foto fra 2001.


1957: Hammelbanegården året efter banens lukning.


Ca. 1925.


1935 blev sporene ført helt frem til Thorvaldsensgade, og foruden en overdækket perron blev der bygget billetsalg og kiosk. Til venstre i billedet skimtes selve banegården.


På kortet her er hele ruten markeret med rødt. Indsat i kortet
er to køreplanforsider fra sidst i 30'erne.
 


Hammelbanens spor langs Carls Blochs Gade cirka dér
hvor gaden slår en bue og bliver til Søren Frichs Vej.
(1942)


Et hammelbanetog  på vej mod banegården krydser Blochsgade /
Frichsvej efter det er kørt under Ringgadebroen.
Foto fra ca. 1955.

 

På dette kort (fra 1920'erne?) ser man mellem de to røde krydser sporføringen ved Fiskerhuset, hen over Mosegårdsvej (nu Bjørnholms Allé) og - imellem de to grønne krydser - nede i 'dalsænkningen' lige nord for Lykkesholms Allé.
Kortet tilhører Besættelsesmuseet i Århus 1940-45

 

Trekanten ved Åhavevej - Bjørnholms Allé - regionaltogsområdet

Både før og efter banen blev nedlagt i 1956 havde Kate Daugaards forældre en have lige op ad sporet / tracéet.
   Det er arrene efter sporføringen man stadig aner faconen på på billederne herunder:


1976

1976

1984

Ca. 1985 - set mod Åhavevej


Daugaards have er markeret med en lille rød klat på kopien af dette gamle matrikelkort over området:


Og sådan ser samme sted ud på et luftfoto fra 2004:

 

 

I denne gennemskæring mellem Lykkesholms Allé og haveforeningerne fra Bjørnholms Allé til ca. ud for Christiansholmsvej lå Hammelbanens spor indtil 1956. Billedet er fra omkr. 1962.

Oven for Hf. Mosevang har vi skrænten på den brede fordybning, hvori togskinnerne lå. Øverst Skanderborgvej bag det daværende Viby Gasværk, og imellem det og tracéet ses rækkehusene fra 1953. Ude til venstre ligger DSBs og Odderbanens spor. Foto fra 1959.

 

Stautrup Station

 

 

Stationsbygningerne i Stautrup ligger der endnu - som spejderhuse - på Bispevej i den lille by Stavtrup på sydsiden af Brabrandsøen.

  Disse to billeder tog jeg i 2002 


 

Tre billeder fra 2008:

 

 

 

Obs!

Banens forløb cirka fra Hf. Søholm og frem til Ormslev Station vil snarest blive 'kortlagt'.

Den hidtidige omtalte her på siden var en misforståelse,
fortæller inkarnerede jernbaneentusiater mig ...

 

 

 

Ormslev Station


Tak til Gunnar Jørgensen for dette tilsendte foto fra o. 1925


 

 


Omslev stationsbygning virker også intakt i dag. I hvert fald selve bygningerne. På to af billederne aner man et signalskilt bag ventesalen.


Disse tre billeder tog jeg i 2003 Ormslev St.
- oplevet Kristi himmelsfartsdag 2009:


Græskanten på tværs markerer noget af niveauforskellen mellem perron og tracé.

 


Den uhyre velholdte stationsbygnings facade ud mod den nedlagte perron.


Den gamle billetluge eksisterer!

Det samme gør adskillige vægge og døre m.m.

Meget af det gamle interiør er smagfuldt vedligeholdt og renoveret.


Toiletbygning og vaskehus. Dørene var for hhv. D og H. På husets modsatte side var der pissoir.
 

I denne bygning boede stationens dræsine.


Datidens graffititags og kærlighedserklæringer ...


... ridset ind med lommekniv og skruetrækker ...


... mens man ventede på toget.


På nabogrunden står endnu dette hus som var stationens pakhus, da banen eksisterede - dvs. før 1956.Facaden mod Storskovvej.

Tusind tak til familien Marqversen for at åbne deres private døre for mig og mine ledsagere!

Februar 2010 præmierer Århus Kommune bygningens beboere for deres nænsomme renovering af den gamle station.

Tillykke!

 

 

 

Harlev Station


som den så ud i begyndelsen af 1956; det vil sige så meget som man altså kan se af den bag ved det dampende godstog:


(Tak for tilsendte foto)

 

Fortsættes en dag ...

 


 

Appendiks


For enden af Danmarks nordligste spor - på Skagen Station:

 


Tak til Lokalhistorisk Arkiv for lån af nogle af billederne.

Genvej til min Århus-side

Genvej til Frederiksbjerg-forsiden

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus