© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Tilrettet
2016

 

Nye badeværelser i Ingerslevgården: Det hvide vanvid!
 


Retur til Ingerslevgården
 

Galimatias - eller beskæftigelsesterapi?
Efter renoveringen af badeværelser i 2009-11 - altså for kun to år siden - har man nu fundet ud af, at samtlige vandrør i alle boliger skal skiftes ud! Fra kælder til kvist. På badeværelserne, på de separate wc'er og i køkkenerne. Og vel at mærke også i de lejligheder, som for bare to år siden fik nye badeværelser! Så nu kan vi begynde forfra med det sindssyge bøvl, vi blev udsat for for et par år siden!

Det var den 'glade' og meget lidt populære besked på årets general-forsamling i AAB-afdeling 06 den 19.4.2012, hvor ledelsen uddybede brevene fra nov.-dec. 2011. Har man nogensinde kendt mage til mangel på overblik og ditto evner for planlægning? Der er næppe tvivl om at alle rør trænger til at blive skiftet ud, men hvorfor tog man ikke højde for det for bare to år siden?!
   I de opgange, hvor arbejdet allerede er i gang i foråret 2012, er beboerne naturligt nok både skuffede og rasende over mangel på information, og stressede over det langtrukne arbejde. For eksempel er hensyn til ældre og svage beboere en by i Rusland. Det er både flovt og pinligt for AAB!Motiv fra gården 2.5.2012
 

En ny webside er søsat i december 2012. Den handler om udskiftningen
af vandrør i bad, køkken og separate wc'er. Klik her!
 

 

 

2009-11:

Mureren fra Løgten Murer- & Entreprenør A/S har 40 års erfaring i at lægge klinker i badeværelser, meddeler han. Og hævder  hårdnakket, at arbejdet her er udført korrekt!
   Ikke desto mindre: De dybe fuger og de skarpe klinkekanter gør gulvet ubehageligt at træde på med bare fødder!

 

Klik på billedet og se det dobbelt så stort, dobbelt så tydeligt
- og dobbelt så grimt:Dagbog over en simpel badeværelse-renovering


Dokumentation:
Skarpe kanter imellem klinkerne på det nye gulv!


Selve dagbogen (i reduceret udgave) plus bilag og billeder:

(Ord med blå skrift linker til det aktuelle dokument)

  21. juni 2008 Første beboerorientering om "Badeværelsesprojekt" modtaget. I august vil alle badeværelsers tilstand blive registreret.
  25. marts 2009 Beboerorientering med forvarsling om ombygninger af badeværelser i perioden august til december 2009. Lejlighederne vil være uden bad i op til 3 uger. Der bliver opstillet "bad- og toiletvogn" i gården.
  14. april 2009 Årsberetning for 2008 fra ejendommens bestyrelse sammen med indkaldelse til generalforsamling (årsmøde): "Det siges de starter i august 2009" (sic!)
  29. april Beboerorientering om ny registrering af vores badeværelse den 13. maj.
  13. maj Arkitekten besigtiger og fotograferer badeværelset. Vi får bl.a. at vide at håndværkernes arbejdstid er kl. 7-15.
  25. august Beboerorientering om at arbejdet i vores lejlighed finder sted "ca. 7. september til 23. oktober" = cirka 7 uger! Dvs. mere end dobbelt så lang tid som først annonceret!
  26. august E-mail-korrespondance med AAB's arkitekt om hvorfor 3 uger pludselig er blevet til ca. 7 uger.
  FR 4. september Beboerorientering om at arbejdet starter den 7.9. med demontering af el og vandrør. Den 8.9. vil murerne gå i gang med at fjerne belægning på vægge og gulv.
  SØ 6. september Vi fjerner selv alt fra væggene: spejl, skabe, hylder, knager osv. Vi tildækker møbler og døre i soveværelset og entreen med vores eget afdækningsplastic.
   Vi forsøger at indstille os på ca. 7 ugers mareridt, fordi vores badeværelse ligger bag ved soveværelset, så vi må sove på gulvet i et andet værelse!
1. uge MA 7. september

   B-Day!

Blikkenslageren fjerner håndvask, bruser og alle rør. Fodlisten på dørtrinet ved entredøren bliver sparket af ved et uheld.
   Mureren ankommer og orienterer sig. Når han er færdig med at fjerne nuværende vægbeklædning, kommer elektrikeren og monterer en lampeledning i en indfræset kanal i væggen ifølge aftale.
  TI 8. september Murerne er færdige kl. 11, og i den fræsede fure i væggen sætter en elektriker lampekablet ind. Vvs-manden monterer kuglehaner i stedet for Ballofix'er.
  ON 9. september Dagens murerarbejde består i med slagbor, hammer og mejsel at banke afløb og vandlås fri. Og i at montere afløbsrør.
   Arkitekt og entreprenør besigtiger det foreløbige arbejde. Senere ankommer en vvs-mand og etablerer ny vandlås og gulvrist .
  TO 10. september Murerarbejdet i dag består i at lægge et slidlag under en fremtidig vådrumsmembran på gulvet. Det skal hærde ca. en uge, derefter skal det smøres, og først senere kan man arbejde videre med at lægge klinker og sætte fliser op - efter at radiatoren er blevet afmonteret.
  FR 11. september Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
2. uge MA 14. september Mureren udspartler huller i væggene. Blikkenslageren nedtager radiatoren.
  TI 15. september Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  ON 16. september Mureren smører to gange Epoxy el.lign. bindingsmiddel på væggene; det lugter ad helvede til. Det bliver værre senere, 'trøster' han mig, når gulvet skal gøres færdig!
  TO 17. september Elektrikeren banker vægkontakten fri af den nye tilmurede kanal for at flytte den højere op: 206 cm over gulvet. Det tager 20 minutter, og andet sker der ikke i dag ...
  FR 18. september Mureren begynder at sætte fliser på væggene. Arbejder hele dagen og når cirka halvvejs. Vil fortsætte på mandag.
3. uge MA 21. september Mureren fortsætter fliseopsætningen hele dagen, men bliver ikke færdig.
  TI 22. september Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  ON 23. september Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  TO 24. september Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  FR 25. september Mureren påsmører gulvet en vådrumsmembran.

Der er nu gået de første 3 uger, og der er lange udsigter til at man kan tage sit soveværelse i brug igen. Det er - set med beboernes øjne - dybt frustrerende at AAB ikke har valgt den løsning som hedder én lejlighed færdig ad gangen!
4. uge MA 28. september Mureren bliver næsten færdig med at lægge klinker. Vvs-manden går i gang med at afmontere alle sanitære installationer i opgangen ved siden af.
   Selvom nogle beboere vist har lånt 'campingtoiletter', kan man forudse en vis trængsel ved bad-/wc-vognen i gården; håndværkerne bruger den nemlig også.
  TI 29. september Mureren lægger de sidste klinker på gulvet.
  ON 30. september Mureren fuger væggene og gulvet - og mangler tilsyneladende nu kun kanterne ved dørkarmene og dørtrin (foto 5.10.).
  TO 1. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  FR 2. oktober Blikkenslageren monterer de nye sanitære installationer.
   Herefter mangler der vistnok 'kun' at blive fuget ved dørtrin og dørkarme (mureren taler om en 'gummiliste') plus genopsætning af lampe. Nu er der foreløbig gået 4 hele uger!
5. uge MA 5. oktober

Årets allerførste såkaldte Nyhedsbrev fra ejendommens lokale bestyrelse er anbragt på opgangens opslagstavle.

Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!

  TI 6. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  ON 7. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!

Besigtigelse
ved arkitekt, inspektør, entrepriseleder og varmemester. Resultat: Først næste fredag (16.10.) vil der blive fuget omkring dørkarme og under dørtrin, fordi murerne for tiden arbejder i de andre lejligheder. Og først om to uger - dvs. engang mellem 19. og 23.10. - vil loft og træværk blive malet og væglampen genopsat, fordi maleren og elektrikeren snart holder efterårsferie (sic!).
  TO 8. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  Fr 9. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  (SØ 11. oktober) Ved vores rengøring af det 'nye' badeværelse opdager vi mindst én revnet flise! Se foto under Noter.[2] Det kan vi måske leve med, men det skal naturligvis bogføres hos AAB.
   Hvad værre er: Klinkegulvet kan ikke gøres rent, end ikke med en mild Ajax-opløsning! Desuden er adskillige af klinkerne fuget på en sådan måde, at der mange steder er skarpe kanter imellem dem, måske for at få gulvet til at skråne.
6. uge MA 12. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  TI 13. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  ON 14. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  TO 15. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!
  FR 16. oktober Elektrikeren sætter vores lille lampe op oven over det nye spejl. Mureren 'fuger' en grim kant rundt om dørkarme og ved dørtrin.
   Nu mangler 'kun' resten af renoveringsarbejdet plus efterreparationer. Det har nu varet i seks hele uger.
7. uge MA 19. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!

E-mail afsendt til AAB i håb om at fravriste boligforeningen konkrete svar på forskellige spørgsmål.
[Tre ud af de fem konkrete spørgsmål i min e-mail fik jeg som forventet aldrig nogen sinde svar på!]
  TI 20. oktober Arbejdet på mit badeværelse ligger stille i dag!

Klik: Via dette link til forbrugergruppen [3] i Google kan man se hvad andre mener om den måde klinkegulvet på badeværelset er lavet på.
  ON 21. oktober Arkitekt og maler på besøg for at aftale maling af loft, karme og radiator. Allerede samme eftermiddag udfører maleren sit arbejde. Se billederne.
   De berørte beboere vil senere få tilsendt meddelelse om hvornår en afsluttende(?) "teknisk gennemgang" finder sted, antagelig i næste uge.
  TO 22. oktober Ingen murer, vvs eller maler på mit badeværelse i dag. Man betragter åbenbart arbejdet som fuldført.

Vi vasker klinkegulvet igen, denne gang i mildt sæbespånevand. Nogle af pletterne/skjolderne (jf. 11.10.) forsvinder, men langtfra dem alle. Det ligner bestemt ikke et splinternyt gulv!
  FR 23. oktober Vi afventer en teknisk gennemgang ...
8. uge MA 26. oktober Vi afventer en teknisk gennemgang ...
  TI 27. oktober Vi afventer en teknisk gennemgang ...
  ON 28. oktober Resultatet af dagens tekniske gennemgang:

a) kun to skævtliggende klinker bliver skiftet ud (man kan/vil ikke gøre noget ved de mange skarpe kanter mellem klinkerne! Se billederne)
b) store pletter på gulvet bliver fjernet
c) den revnede flise på væggen bliver udskiftet (selvom entrepriselederen antyder at vi selv har revnet den!)
d) fugningerne omkring dørkarmene bliver lavet om
  TO 29. oktober Mureren på uanmeldt besøg: Han kan ikke acceptere at skulle udskifte de to klinker! De ligger som de skal. Og han vedgår ikke at klinkerækkerne er sjusket lagt. Der må angiveligt ifølge standarden være en forskel på +/- 2 mm i højden mellem klinkerne, fortæller han. Jeg henviser ham til at tale med arkitekten og entrepriselederen.
  FR 30. oktober Vi modtager en seddel fra mureren om at han vil komme på mandag og udbedre fejl og mangler. Spændende ...
9. uge MA 2. november Mureren udskifter flisen og afrenser gulvet. Han laver ingen ny fugning omkring dørkarmene og udskifter ikke de to klinker. Da han går, meddeler han, han er færdig.
   Ikke desto mindre - fire timer senere vender han tilbage for at "udskifte en klinke".
  TI 3. november Vi afventer en ny fugning ved dørkarmene ...
  ON 4. november Vi afventer en ny fugning ved dørkarmene ...
  TO 5. november Vi afventer en ny fugning ved dørkarmene ...
  FR 6. november To mand høj anbringer en hvid 'fugefilm' rundt om døren. Den beses af arkitet og entrepriseleder.
   Jeg får ikke at vide, om man nu betragter projektet som helt færdigt, eller om arbejdet skal gennemgås igen. Det har nu varet ni hele uger.
     
     
  ON 11. november Endnu i dag arbejdes der på mindst ét andet badeværelse højere oppe i opgangen. På 10. uge! Tak for sangen ...
     
     


Summa summarum!

24 af 63 arbejdsdage i løbet af de 9 uger blev der ikke arbejdet på mit badeværelse, fordi AAB's projekt går ud på at "lave en hel opgang færdig samtidig" - i stedet for én lejlighed ad gangen! Hensyn til lejerne eksisterer ikke.Og ulemperne fortsætter i 2010:
 

Uge 2 11. januar 2010 De kæderygende murere og blikkenslager er vendt tilbage og atter flyttet ind i kældergennemgangen under min lejlighed - med deraf følgende stank fra cigaretrøg som siver ind af boligernes trækkanaler.
   19.11.2009 lovede arkitekten ellers, at "Fremover skal håndværkere ikke holde spise pauser i kælderen. De skal enten finde et rum i afdelingen, hvor de kan holde deres pauser, eller stille et mandskabsvogn (enten ude på gaden eller inde i gården)."
     
  14. januar 2010 Fra i dag har håndværkerne ordre til ikke at opholde sig i kældergennemgangen, men i et rum i en anden kælder eller i deres biler, når de skal ryge. Men deres materialer og værktøj står stadig lige under min bolig, så røgen fra utallige smøger siver stadig ind ad mine vinduer mange gange hver dag, på murernes vej til og fra vores kælder.
     

 

Udvalgte fotos fra forløbet i 2009:


6.9.
Bad- og wc-vogn opstillet i gården

7.9.
Soveværelset pakket ind for støv

18.9.
Murergrej og byggepladsradio

21.9.
Fliser på vej op

28.9.
Klinker på vej frem

5.10.
Åben kant mellem fliser og dørkarm

5.10.
Ditto

5.10.
Vidåben kant mellem klinker og dørtrin

11.10.
Pletter / skjolder på klinkegulvet efter forsøg på rengøring!

11.10.
Ditto

11.10.
Skarpe kanter mellem mange af klinkerne!

 

11.10.
Ditto

11.10.
Ditto

11.10.
Fugning mellem gulv og væg.

16.10.
En maler savnes

16.10.
Fuget kant mellem fliser og dørkarm

21.10.
Maleren er færdig

21.10.
Glemt - eller måske ikke med i aftalen om maling?
:-(

21.10.
Dørkarmen er blevet malet. Fugen ligner sig selv ...

6.11.
Så lykkedes det vist: Den første fugning er fjernet og en ny foretaget. Det hjalp gevaldigt!

 


Noter:

[1] Foto - klik her! (Det indfræsede kabel i væggen)
[2] Foto - klik her! (Den revnede flise på væggen)
[3] Google- og nyhedsgruppen dk.forbruger kan enhver frit abonnere på og udveksle erfaringer, spørgsmål og svar i
   

 

Skiltet på væggen i den mobile bad- og toiletvogn:


Skal man så æde prutpapiret først? Klamt!

(Klik her og se siden med mange andre skøre skilte i Århus)


Et foreløbigt lokalt efterspil:


Beboerne er nærmest til grin!

I bestyrelsens årsberetning for 2009 (kaldet 2010) står der præcis disse få og overfladiske ord om renoveringsprojektet på badeværelserne:

"Vi har nu færdiggjort første etape af badeværelsesrenoveringen. Det er ikke gået helt smertefrit; men lad os håbe næste etape går bedre. Næste etape er nu sendt i udbud."

Så kort er det formuleret. Og i den mundtlige beretning på det årlige afdelingsmøde (dvs. den lokale generalforsamling) den 16.4.2010 kunne der ikke fravristes formanden ret mange flere oplysninger.
   I det efterfølgende 'referat' fra årsmødet er spørgsmål og svar angående dette vitalt vigtige emne kogt ned til følgende minimalistiske passus:

"Der var bl.a. spørgsmål til badeværelser/evt. anden entreprenør til kommende renovering af badeværelser."

Sådan! Ikke ét ord mere. De mange beboeres spørgsmål om planerne for projektets fortsættelse prellede af på bestyrelsen i dens sædvanlige arrogante stil. Og som det fremgår af citatet herover blev emnet stort set slet ikke bogført i det ekstremt kortfattede referat.
   Det mest groteske er dog - viste det sig under diskussionen om beretningen - at selvom entreprenøren blev fyret efter arbejdet i de første fire opgange, så risikerer vi at dette firma kommer tilbage, hvis deres tilbud er det billigste i en ny licitation.
   Hverken bestyrelsen eller AAB-repræsentanten havde skrupler ved at ansætte samme firma igen! Hvilket betyder at lejerne atter risikerer at blive ret til grin for egne penge.
Det blev sagt næsten direkte, at kvaliteten af arbejdet og beboernes trivsel kommer i sidste række. Og vi får næppe noget nyt at vide af den usynlige bestyrelse, før årets kolonihavesæson er forbi.

Jørgen Grandt / 10.5.2010       

Hellere bide førerulvene i haserne end tingene i sig og tænderne sammen!
 


I årene 2009-11 blev ca. halvdelen af ejendommens badeværelser omsider renoveret. Og i november og december 2011 modtager beboerne så disse 'glade' nyheder om en fremtidig udskiftning af vandrør:

"... planen er at alle toiletter/badeværelser renoveres." Øhh? Jamen, det er halvdelen jo netop blevet! Skal vi nu igennem det samme groteske bøvl én gang til? JA, siger AAB! - Klik og følg med i slagets gang ...
 


 

Genvej til websiden om Ingerslevgården

Genvej til websiden om Frederiksbjerg i 8000 Århus C

Genvej til Århus-forsiden

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus