© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
23.6.2024


 

Ingerslevgården
Arbejdernes Andels Boligforenings Afdeling 6
på Frederiksbjerg i 8000 Århus C


 
 Klik her og hop ned til de kronologiske nyheder  
Ældre nyheder o.m.a. findes rundt om på siden. Kig glad. Velkommen til!


 

 


1929

Men før da! Omkring 1905-07 så vores område således ud:

Forrest Ingerslevs Boulevards Skole, tv. amtssygehuset og i midten Teknisk Skole
 


Ingerslevgårdens
Point of no Return daterer sig til 13. august 1928:

"Opførelse af et grundmuret, teglhængt Vaaningshus, 4 Etager med Kælder til Husbrug og Mansard
til Beboelse - paa Hjørnet af Ingerslevs Boulevard 11 og Stadions Alle 1-7"
 

I 1920'erne bestod AAB's logo af fire bogstaver: AABF

- som det ses på facaden i Afdeling 03 Nordre Bydel II oppe på Trøjborg
 

 

 


Ingerslevs Gaard er et af Frederiksbjergs mellemstore velholdte boligkomplekser. Det er opført 1928-31 og kaldes i daglig tale Ingerslev(s)gården; skiftevis med og uden fuge-s.

Beboelseskarreen er Arbejdernes Andels Boligforenings afdeling 6 (AAB 06), og den består af adresserne Ingerslevs Boulevard 7-11, F. Vestergaards Gade 2-12, Stadion Allé 1-11 og Ålborggade 4-8. Med tilsammen 180 boliger.
   Ejendommen er opkaldt efter indenrigs- og trafikminister H.P. Ingerslev (1831-96) - ligesom Ingerslevs Boulevard og Ingerslevs Plads. Karreen er tegnet af arkitekt V. Puck.


Ingerslevs Boulevard / Stadion Allé

 

Ingerslevs Gaard - i vore dage: Ingerslevgården - blev bygget i disse fire etaper:

Afdeling VI = Ingerslevs Boulevard 11 + Stadion Allé 1-7
(opført august 1928 - april 1929)

Afdeling VIa = Stadion Allé 9-11 + Ålborggade 6-8
(færdig oktober 1929)

Afdeling VIb = Ingerslevs Boulevard 7-9 + F. Vestergaards Gade 2-4
(færdig oktober 1930) / Se kolonnen til højre.

Afdeling VIc = Ålborggade 4 + F. Vestergaards Gade 6-12
(færdig 1931)

Der er 180 boliger i Ingerslevgården. De er fordelt således:
   131 lejligheder a 2 værelser (62 kvm)
     29 lejligheder a 3 værelser (83 kvm)
       6 lejligheder a 3 værelser (108 kvm) (ombygget fra 4 vær.)
     14 lejligheder a 4 værelser (108 kvm)

Foruden forretningen på hvert af de fire gadehjørner lå der oprindelig også en butik i Stadion Allé mellem nr. 1 og 3 og mellem nr. 9 og 11. Alle seks forretninger er for længst bygget om til lejligheder, men man kan stadig se på facaden, hvor de har været.

Karreen har matrikel nr. 741 med tilhørende forskellige undermatrikler.
 

Genvej til den del af AAB's websider om Ingerslevgården som viser
hvorfor, vi bor i en bevaringsværdig beboelsesejendom. Klik her!

 På arkitektens gamle kort ved navn 'Forslag 1' fra 1928 har jeg her angivet i hvilken rækkefølge, karreens fire dele blev opført i årene 1928-31.


Kande af sølv fra Afd. 6b's 25-års jubilæum i 1955. Tilhører Lillian Østrup Søgaard

 

De fire facader bærer den dag i dag bevislige spor efter, hvor de forskellige dele af den store karré blev bygget og forbundet med hinanden.
   På Ingerslevs Boulevard mellem nr. 9 og 11 og på Stadion Allé mellem nr. 7 og 9 er 'sammenføjningen' tydeligst. Mindre tydelige - men ikke usynlige - er de i Ålborggade og i F. Vestergaards Gade.

Nye optagelser [2019] af hhv. Ingerslevs Boulevard 9-11 og Stadion Allé 7-9:


 

 


2007

 


Stadion Allé 1-11 og Ålborggade 8 / ca. 1931
(I de første år var der tydeligvis ingen kældergennemgang mellem gade og gård ved nr. 8)
Stadion Allé 9-11 og Ålborggade 6-8 var karreens etape 2. Den stod færdig i 1929.
På fortovshjørnet ses et skilt med teksten 'Spærret pga. Jordkørsel', hvilket antagelig
skyldes, at Ålborggade blev brugt til bortkørsel af jord og byggeaffald fra opførelsen
af karrens sidste fjerdedel, nemlig Ålborggade 4 + Vestergaardsgade 6-12 i 1931.

Ålborggade 4-6 og F. Vestergaards Gade 4-12
(Sakset fra AAB's 25-års jubilæumsbog 1944)
Butikken er F.A. Sønders købmandsforretning

   

 


1971 - Ingerslevgården med Lukaskirkens tårn forrest og
fhv. Ingerslevs Boulevards Skole til venstre.

2016 - Ålborggade forrest, boulevarden bagerst.

Der tegner sig et mønster overalt ...


1950: Slikbutik på hjørnet af Stadion Allé-Ålborggade.


1980: Herrefrisør på hjørnet af Vestergaardsgade-Ingerslevs Blvd.

Karreen har i alt seks sådanne 'attikastokværk'. Bag hvert af deres fem vinduer gemmer der sig et loftsværelse til udlejning.

Tv.: Trappevindue og facade-mønster. Th.: Altangelænder.


Facaden ved hver opgang har tre ens 'mønstre', et mellem hver etage.

Nederste trappevindue (lige over gadedøren) set udefra.

Ditto - set indefra.


Juni 2023: Gadedørene renoveres og nymales. Messing-dørgrebene slibes og poleres.

2022: Portenes jernlåger nymales.

PS:

Ålborggade 8 den 25.5.2004 - få dage før alle gadedøre
fik monteret Ruko-låse og etableret dørtelefonanlæg ...
 

AAB = It's a Man's Word!
Eller det var den i al fald i 1944, 25 år efter foreningens fødsel.
Disse fem 'gruppebilleder' er fra jubilæumsbogen:

 

Lige fra begyndelsen i 1930'erne har der stået et fint, lille springvand midt i gårdhaven. Oprindelig så det lidt anderledes ud end vore dages bastante granit-fontæne. Se det på de gamle fotos.
   Billedet er fra 18.4.2020, da vandkunsten blev tændt første gang i år. Hver dag i sæsonen er mange beboere spændt på, hvor længe springvandet vil være i gang, før det igen igen bliver afbrudt af folk som ikke kan lide lyden af strålen ...

 


Prik og forstør!
 


Dette foto er en genvej til min YouTube-video
'En kærlighedserklæring til Ingerslevgården'

 
 

I Århus-registranten Frederiksbjerg Vest [1981] kan man læse om Ingerslevgårdens historie, udseende, kvalitet osv.


 

 
Jubilæumsskrifter fra Arbejdernes Andels Boligforening
- måske har der været flere end disse:

10 år i 1929

25 år i 1944

50 år i 1969

75 år i 1994

100 år i 2019

 

Gården og haven o. 1938. Bemærk de to stolper. I toppen
af dem sad datidens radioantenner med kabler til tagryggene
og ned ad facaderne.
 

Ingerslevgården nu - fra o. 2000 og frem:


 

Gårdens legeplads og -redskaber foreviget i oktober 2016:
(Der er flere fotos andre steder på hjemmesiden)

Se mere om legepladsen nede under Nyheder!


 

 


Dybt godnat!
De nye gadelygter i Vestergaardsgade har gjort vores fortov mørkt til fordel for den modsatte side ad gaden, hvor der ikke bor mennesker. Kommunal planlægning, så det basker - ak, ak, ak!

Disse tre fotos er fra 31.1.2016
Uden nogen form for forklaring endsige forvarsel om hvorfor har kommunen pludselig nedtaget de gadelygter, som hang i wirer oven over kørebanen. I stedet har man indført et såkaldt masteanlæg, og her kan du se det kommunale goddag mand, økseskaft-svar fra "Center for byens anvendelse", som jeg fik, da jeg henvendte mig og spurgte.

Efterfølgende viser det sig på ejendommens årsmøde i april 2017, at vores bestyrelse har besluttet, der skal opsættes en lampe oven over samtlige gadedøre, fordi beboere har klaget over det dårlige lys på fortovet. Også de tre andre længer af karreen får sådanne lamper af hensyn til den arkitektoniske ensartethed.
   Det vides ikke, om bestyrelsen eller AAB har ansøgt om økonomisk tilskud fra kommunen i den forbindelse, men det siger sig selv, at der vil blive tale om en udgift på mange tusinde kroner ...
 

 Læs om gadedørslamper nede under Nyheder!

 


 

 


 


Affaldssortering (endnu en gang!)

Ved udgangen af 2017 er det kun et spørgsmål om kort tid, før vores gamle, vedligeholdte og velfungerende affaldssystem bestående af 20 (4x5) containere bliver fjernet fra gårdens 'affaldsbure'.
   16. oktober 2017 gik DanJord i gang med udgravninger til 3+1 nye containere ude i Vestergaardsgade, og 28. november blev de monteret og taget i brug. Den første, som smed papiraffald ned i den midterste af de tre ved nr. 12, var ugens udbringer af reklamer. Cirka halvdelen af trækvognens indhold lod han dumpe ned i dybet i stedet for at uddele tilbudsaviserne eller tage dem med tilbage!
   En fjerde container er samtidig monteret ved siden af de tre hidtidige ud for gadens nr. 2. Om der også skal etableres sådanne containere på Stadion Allé ud over de nuværende to, vides ikke.


1.12.2017

Hverken AAB eller vores lokale bestyrelse har endnu meddelt,
om de fire bure i gården fremover skal bruges til cykelparkering - eller hvad ...?


1978

2001

2010

2015

2017

Og på Stadion Allé mellem nr. 9 og 11 er der også
sådanne tre moderne skaldebøtter på vej:


19.12.2017
 

Do.
 

Do.
 

30.12.2017
 
6.2.2018 vil containerne i de fire hjørner inde i gården blive fjernet! Det skete dog ikke; se under Nyheder.
 

Nye tider for aflevering af skrald [2012]
Ved hjørnet af Ingerslevs Boulevard i både Vestergaardsgade og Ålborggade blev der i foråret 2012 inddraget flere parkeringspladser til biler, fordi der skulle indrettes øer med nedgravede containere hhv. til 1) affald, papir og glas og til 2) affald og papir.
   Afdelingsbestyrelsen i Ingerslevgården havde i sin kortfattede beretning til årets generalforsamling den 19.4. ellers oplyst, at disse Fagre Nye Verden-herligheder først ville blive etableret til august; men traditionen utro gik man i gang allerede 29.4. og arbejdede så på det tåbelige projekt hele maj måned.
   Tåbelig, fordi de lokale 'skraldebøtter' inde i gården stadig fungerer perfekt. Men åbenbart ikke efter kommunens diktatoriske mening.

 

 


 


Kastanjerne på Stadion Allé

25. juli 2015 skrev jeg bl.a. således til Center for Byens Anvendelse i Århus Kommune:
   "Hvad er årsagen til at tre-fire kastanjetræer ved nr. 5-11 tilsyneladende er ved at dø? Et af dem har ingen blade i den stærkt beskårne krone, og de andre har det heller ikke for godt. Et af dem er begyndt at miste barken (eller har fået den skåret af i flager). Kan træerne reddes?
   Et rygte vil vide, at I har i sinde at plante helt nye kastanjetræer på hele Stadion Allé - og ikke kun ved Johan Baunes Plads. Er det korrekt? Langt de fleste af træerne fejler da vist ingenting ...
   På forhånd tak for svar."

3. august 2015 svarede kommunen således (og tak for ordene):
   "Kære Jørgen Grandt
   Tak for din henvendelse vedr. Kastanjetræerne på Stadion Allé. Jeg har ikke besigtiget træerne endnu, men de kan være angrebet af minermøl, som Kastanjer de senere år har været angrebet af.
   Det er en sommerfuglelarve der lever i selve bladet og dermed spiser det. Det svækker træerne og får samtidig træet til at se ud som om det har tidligt løvfald. Barken der falder af kan skyldes flere ting, men typisk selvfølgelig sygdom. Det kan være angrebet af svamp, eller bakteriekræft. Træet overlever ikke disse.
   Der er ikke umiddelbart planer om genplantning på hele strækningen, men vi overvejer løbende, hvor vi skal sætte ind og genplante. Problemet med Stadion Allé er, at træerne ikke har de bedste vilkår for vækst, og det vil en genplantning rette op på, men det er et temmelig stort projekt.
   Jeg skal nok besigtige træerne og holde øje med dem. Og du er selvfølgelig velkommen til at henvende dig igen."
 


20.7.2015

20.7.2015

22.5.2018 blev endnu et af 'vores' træer fældet, og jeg skrev derfor igen til Byens Anvendelse:
"
Hvordan er situationen (og helbredstilstanden) for tiden for de resterende kastanjer foran Stadion Allé 1-11?
   For et par år siden blev der fældet et par af dem - og i dag røg der pludselig et mere cirka ud for nr. 5. Foto vedhæftet.
   Kan vi regne med, at der ikke sker flere indgreb nu - og at der bliver plantet nogle erstatningstræer, hvor de fældede stod, således at Stadion Allé kan fortsætte med at være allé også ud for Ingerslevgården?"

Allerede 23.5.2018 modtog jeg følgende venlige svar, som handler om tålmodighed:
"
Hej Jørgen
Efterplantningerne var faktisk sat på listen her til foråret, men jeg må jo blot konstatere, at entreprenøren ikke nåede det. Til gengæld kan jeg love, at det bliver udført til efteråret. Den nylige fældning var nødvendig, da træet var gået ud. Jeg er meget interesseret i at Alléen skal bestå, men jeg overvejer også på et tidspunkt at renovere hele stykket og etablere nogle bedre forhold for hvert enkelt træ, men lad os starte med efterplantningen.
Venlig hilsen"


14.3.201614.3.201614.3.2016

 


16.6.2016 - to træer fældet

 
22.5.2018

 

Nu mangler vi hele tre kastanjetræer på fortovet på Stadion Allé-stykket mellem nr. 1 og nr. 11. Øv!

Se fortsættelsen af opfølgningen
nede under
Nyheder!

 

 


20.7.2015 - bunden af porten ved Stadion Allé

8.2.2016
Hm ...!

28.4.2016 blev det endelig repareret!
Er der tale om en rottefamilie - eller hvem er det, der bor neden under fliserne i porten? I marts 2017 ser den stadig sådan ud:

Underligt, der ikke gøres noget effektivt.
Thi hvad med rotteplager og andet guf?
Men i august 2016 er den gal igen:

(I april 2017 blev flisen lagt på plads)

 

Magnolien i haven foran den gamle skole overfor


29.4.2016

2.5.2016

6.5.2016

9.5.2016 - fra modsat side


 


Renovering af tre-fire gamle altaner på gadesiden
Flere af de gamle facade-altaner med støbt bund er tjenlig til sikkerhedsmæssig udskiftning i 2016.
Den første af dem blev sat i gang på Stadion Allé 11 i september 2016:

Og allerede 6½ år senere - i maj-juni 2023 -  blev alle gade-altanerne atter tjekket for en evt. igen-renovering! Som skal udføres i 2024.

Desværre viste det sig, at mange af de gamle altaner er i så dårlig stand, at det bliver en bekostelig affære at renovere dem!

Se også disse fotos!
Og videre til Vestergaardsgade 12 i oktober-november 2016 

 

 

 


Cykler, cykler, cykler ...
Oftere og oftere bliver der samlet og kasseret cykler fra ejendommens område. Når vi ikke selv gider ringe efter den kommunale afhentning af storskrald, er det jo fint at vi har nogle aktive ansatte, som kan træde i karakter og gå i aktion en gang imellem.
   Selv har jeg prøvet at lade min tidligere jernhest stå på gaden - uaflåst, fordi den ikke fejlede noget. Den stod så over for mine vinduer i knap tre år, før den pludselig forsvandt, mens den håbede på, en anden end jeg ville få glæde af den.


4.9.2013


12.6.2003

14.6.2010
 

14.6.2010

Do.

Juni 2010
 
3.12.2008 - min cykel forladt

24.8.2011 - min cykel fjernet

'What! Må man ikke mere cykle inde i gården?'
Niks! Det har man faktisk aldrig måttet ...


1930'erne

Ditto

2008

2015

2016

Nu er stativerne i kældrenes cykelrum en saga blot
Ifølge bestyrelsen havde nogle få lejere beklaget sig over at der ikke var plads til vore dages cykler med de store kurve osv. i kælderrummene pga. de gamle jernstativer.
   Så da ingen af de 31 beboere der var mødt frem på generalforsamlingen (ud af 180) protesterede, skal nu samtlige gamle stativer skrottes. Hvorefter cyklerne kan stå hulter til bulter langs væggene i rummene i kælderen. Fikst!


20.4.2008


3.11.2011


25.4.2014

25.4.2014

Primo juni 2014

Primo juni 2014

Juni 2014

11.6.2014

11.6.2014

Igen den 28.-29. november 2017 ville ubenyttede cykler blive fjernet af ejendomsfunktionærerne (tidl.: varmemester og gårdmand), hvis beboerne ikke forinden havde sat et af de omdelte manilamærker på deres jernheste. Det fremgik ikke af varslingsskrivelsen, om og hvad man i givet fald skulle skrive på mærket, hehe ... Se også den nye nyhedsrubrik længere nede ad siden.

 

 

Har du - som jeg - undret dig over, hvad det er for en 'dims' som pludselig er blevet anbragt på gelænderet omkring flagstangen på toppen af Vestergaardsgade?
   Er det et overvågningskamera, en støjsender eller en spotlampe? Niks! Sløret kan nu løftes for gådens løsning: Der er tale om en slags antenne som dels er med til at styre ejendommens nye varmeanlæg, dels fungerer som direkte link mellem vaskeriets maskinpark og administrationen i Langelandsgade.
   Man har nu ikke ligefrem indtryk af at herligheden virker. I al fald ikke mht. en automatisk ensartethed i temperaturen på det varme vand til boligerne!

 

Renoveringen af badeværelser fortsætter i 2010-11
Mandag den 16.8.2010 gik vvs-folk og andre håndværkere i gang med at forny badeværelset i boligerne i Vestergaardsgade.
   Tilsyneladende har AAB taget klagerne fra Ålborggade-beboerne ad notam og denne gang valgt en anden entreprenør. Tillykke med det! Kvaliteten af arbejdet kan kun blive bedre end hvad vi oplevede sidste år; læs her hvorfor ...


Haps!
I mange år har der - hver evig eneste gang det har regnet - i lang tid efter ligget en 10 m² stor sø af regnvand ved kloakken på hjørnet af Ålborggade/Stadion Allé. Pludselig (endelig!) den 10. juni 2010 kom en slamsluger og stak sin tykke snabel ned i dybet:


 

 


Nyt varmtvandssystem i sommeren 2010. Gys!
Vvs-folk renoverer ejendommens fire fyrrum i kældrene. Der er sat 14 dage af fra 8. juni til fyrrummet under Stadion Allé 11, men det varer naturligvis dobbelt så længe.
   Det nye system er åbenbart for sårbart til at vandtemperaturen kan stabiliseres. Desuden er mange vandrør fra kælder til kvist kalket så meget til i tidens løb, at vandet kun vanskeligt kan passere når der postes. Summa summarum: Somme tider er det 'varme' vand kun lunkent, andre dage er det skoldhedt!
   Ydermere bevirker de nye varmevekslere at omkringliggende boliger udsættes for en infamt irriterende og stressende, svag summen eller susen i vandrør og radiatorer, som kan høres døgnet rundt. Uafbrudt. Og den viser sig at være permanent, al den stund den i 2017 stadig ikke har kunnet fjernes!


Ud med rørene!

Resterne af en af de gamle vandtanke.

Den sidste store vandbeholder kort før deadline.

De nye vandrør er

udstyret med en

mængde målere.

Er det mon den lille røde satan t.v. som skaber den stressende lyd?

Lige før man gik i gang med fyrrum 4.
6. juli 2010

 

 

Juni 2010
En tagmand lægger nyt pap på toppen af vaskehuset - fra den 8. til den 18. juni begge dage inklusive:

 


Mens vi venter på Margrethe og Henrik ...

Beboere spejder efter dronningens karet på Stadion Allé den 5. juni 2010.


 


Nyt elkomfur i alle boliger / Maj 2010

Samtlige lejligheders elkomfur bliver skiftet ud af AAB. Farvel til Voss System V-3 (= Electrolux) og goddag til Electrolux EKD 603501W induktionskomfur. Nyheden er en tilsyneladende lækker strømbesparende sag, som desværre har verdens tyndeste plasticskuffe under ovnen!
   Desuden mangler apparatet den praktiske stikkontakt som det gamle komfur havde på fronten. Til gengæld følger der et grydesæt med i tilbudsprisen på denne skrabede model :-)
   Og en måned efter ibrugtagningen går børnesikringen i stykker! Suk ...
Fortsættelse:
Mindre end to år efter leveringen af komfuret (dvs. 21.2.2012) falder ovnlågen fra hinanden, da min kone skal åbne den for at tage en varm steg ud! Og senere har det vist sig, at adskillige af de nye komfurer i ejendommen har været defekte; fx er ovnlågen ligefrem eksploderet i flere boliger!


 

 

Voss'en

ditto

De nye på vej - og på gade

Electrolux'en med

den trælse skuffe


Læs og se billeder under Nyheder fra komfurudskiftningen i februar 2020.

 


Maj-juni 2010
Tagrender og nedløbsrør bliver renset og repareret i begyndelsen af juni,
efter at BMS-liften har været parkeret ubrugt på Stadion Allé i to uger:


Ingerslevs Boulevard 17.5.2010


Langtidsparkering på Stadion Allé

Ålborggade den ...

... 3.6.2010.

Do.

Senere blev hullerne dog fyldt ud


April 2010
Eftersyn og rensning af tagrender og nedløbsrør på den indvendige (gård)side af ejendommen.
   Det er AAB selv som sætter sådanne arbejder i gang og som har fod på vedligeholdelsen; ikke den lokale bestyrelse/beboerrepræsentation:

 


Renovering af legepladsen / April 2010
Den store legeplads bag Ingerslevs Boulevard får nye redskaber og bl.a. lovpligtigt faldsand. Den lille legeplads bag Stadion Allé bliver derimod nedlagt og omdannet til græsplæne - ser det ud til.
Men nu til dags er der jo også kun en brøkdel så mange børn som for 60 år siden ...


Den største - nu eneste - af legepladserne før renoveringen (20.3.2010)


Måltagning 15. januar

I gang 8. april

Sand på vej og allé

Den nye legeplads, april 2010Påskelørdag 23.4.2011

 

 

Altanerne i gården!
Se deres separate 'hovedside' og se under
Nyheder


Renovering af alle badeværelser - en frustrerende proces med diskutabel succes ...

Billedet herover er fra 2009 og viser forskellen i 'højden' på klinkerne i gulvet. Sådan var og er det i Ålborggade 8. Men nu bor jeg i Vestergaardsgade 12, og dér er gulvet på badeværelset lavet pænere. Næsten blødt at gå og stå på uden skarpe kanter pga. de minimale forskelle i klinke-højderne - som man kan se her:

I perioden 2009-12 bliver ejendommens badeværelser endelig totalrenoveret efter den dårlige ditto for en snes år siden. Mit er det første som blikkenslageren og murerne er 9 (ni) uger om at lave i efteråret 2009.
   Forstør billedet og se et eksempel på hvad mureren med de 40 års erfaring kalder "perfekt og korrekt udført arbejde". Det nye klinkegulv er pænt at se på, men ubehageligt at træde på med bare fødder, fordi der er dybe fuger og skarpe kanter mellem klinkerne. Udlejeren synes at gulvet er okay (sic!)
KLIK HER
og se min dagbog over og dokumentation for det frustrerende forløb af de mange ugers renoveringsarbejde inklusive den senere beskrivelse af projektets foreløbige efterspil.

 


Udskiftningen af vandrør. En subjektiv evaluering

Efter udskiftningen af samtlige vandrør i 2012-14 i ejendommens 180 lejligheder tegner der sig et billede af en højst diskutabel succes.
   Vel er der næppe tvivl om at de gamle rør var tjenlige at skifte ud med nye pga. deres mangeårige forkalkning, så at sige. Og prisen (6,6 mio. kroner) var måske overkommelig, når man tager omfanget i betragtning.

Men!
Ud over de 'naturlige' gener og problemer for beboerne, der selvfølgelig opstod i løbet af det langstrakte enmands(!)arbejde, har de nye rør skabt både permanent vandspild og ditto problemer for lejerne. Lad os tage et eksempel, som efter sigende langt fra er unikt:
   Når jeg i min lejlighed åbner for det varme vand ved køkkenvasken for at vaske op eller vaske hænder, koster det 2-3 liters spild af vand, før temperaturen er steget fra koldt til halv- eller helvarmt; hvorefter det bliver næsten kogende hedt!
   Når jeg åbner for det varme vand ved håndvasken på badeværelset, koster det også cirka 3 liters vandspild, før temperaturen når op på grader til 'normal hånd- og ansigtsvask'.
   Denne nyskabelse i forhold til førhen hænger sammen med, at samtlige vandrør er ført ind i lejlighedernes køkken og bad ude fra lodrette strenge på køkkentrapperne i stedet for ført igennem dækkene inde i boligerne. Som tidligere. Så nu bliver vandet pumpet op nedefra, løber i rør hen under køkkenloftet og ned derfra - i stedet for at blive postet ned oppe fra beholdere på loftsgangene.

Ikke nok med det!
Temperaturen på vandet, som kommer ud af bruseren på badeværelset, når man bader, skifter op til 6-8 gange fra koldt til lunkent til kogende til koldt til lunkent til varmt osv. i løbet af få minutters brusebad. Fordi AAB's teknikere ikke magter at indstille varmeveksleren i fyrrummet korrekt.

Ak ja ...

[Juni 2014]

 

 

De gamle og de nye portaler ved indgangen til haveanlægget:


Februar 2007: Et også vejrmæssigt historisk billede af
portalerne set fra Vestergaardsgade mod Stadion Allé

 


9.5.2008

Ditto

Ditto


9.5.2008


16.6.2008


25.6.2008


Juni 2008: Set fra Stadion Allé mod Vestergaardsgade.
Og gårdhavens vandkunst strålede lystigt ... dengang.

 
 


 

 


Århusiansk molbohistorie fra vore dages virkelighed

I starten af 2007 køber AAB til Ingerslevgården en lille ny traktor med roterende børste til at feje sne væk fra gård og fortove. Men på grund af en mageløs mangel på planlægning glemmer man at tage højde for, om maskinen kan køres i garage med børsten monteret. Det kan den ikke!
   Så for at få plads til vidunderet (der i februar ved et uheld midlertidigt ødelagde fortovet
i Ålborggade!) har ejendommens lokale bestyrelse nu ladet bygge en stor rædselsfuld trækasse, i stedet for at bytte børstedyret til en mindre model. Eller leve med at børsten skulle hægtes af. Men uhadada!
   Fordi trækolossen er mange gange større end maskinen, spærrer den nu for mange beboeres udsigt til det fine gamle haveanlæg, til beplantningerne og det lille springvand, tøjet på tørrestativerne - og til juletræet. Øv!

Men så ...
I september 2017 måtte traktoren give op. Den havde levet sin tid ud og kunne ikke længere repareres. Angiveligt har AAB ikke råd til at anskaffe en ny, så nu må tre eller fire AAB-ejendomme deles om en eller to traktorer, der så kører omkring fra sted til sted. Se mere under Nyheder længere nede ad siden.
 


 

Flere nostalgiske billeder (fra februar 2007) fra før vintrene blev næsten hélt afskaffet
- og før det tåbelige træskur blev bygget for at tækkes 'udviklingen' ...:

 


Den gamle vandkunst og ditto portal (2008)

Magnolien i sin alt for kortvarige blomstringstid (2008)

 

Rensning


 af koak- og afløbssystemer ... og opgravninger for gud ved hvilken gang:
 


Her blir der virklig fyret en fed!


Tre fotos fra 2005To fotos fra 1.11.2008Vestergaardsgade 30.5.2011


Vestergaardsgade / Ingerslevs Boulevard 30.5.2011


Ingerslevs Blvd. 30.5.2011


Stadion Allé / Ålborggade 31.5.2011
3 x Stadion Allé 31.5.2011
 


2005

2005

2005


2008


2008


2008


2008

Juni 2008

November 2008

November 2008
Ingerslevs Boulevard

Oktober 2008


Boulevarden klarer
næsten frisag. Det kan
man ikke sige om
  Ålborggade!

Reparationerne i 2003, 2006 og 2007 blev ikke foreviget.
Men de var der!
Ligeså i årene 2008-13 ...

Nej, nej, sig det er løgn. Ikke igen! Joh, det er ikke løgn: Allerede mindre end et år efter den kolossale kloak- og afløbsrenovering omkring hele karreen er den gal igen ved foreløbig to husnumre i F. Vestergaards Gade:


September 2009

Vil de da aldrig nogen ende tage, disse utallige opgravninger rundt om Ingerslevgården, som bliver foretaget uden bestyrelsens vidende?
  
Marts 2010 ser der sådan ud i Ålborggade igen, igen!

 

Efterhånden fristes man til at kalde disse aktiviteter for Månedens Opgravning! Her er det igen F. Vestergaards Gade det foregår i den 1. juni 2010.


Og i gaderne igen i maj 2011 ... ja, man tror det er løgn.
Det er det ikke! Billeddokumentation fremlægges fremdeles, imens beboerne spørger sig selv: Er det permanent beskæftigelsesterapi der finder sted - eller skal årsagen findes i manglende kommunalt overblik og planlægning!?

Otte fotos fra 23.5.2011

 

Men som de siger i kommunens 'Trafik og Veje' i maj 2011, så bliver det nok bedre næste år! Da får vejene nyt slidlag, og nogle af fortovene bliver omlagt.
   (Til næste år? Helt ærlig! Hører man nogen slå sig på lårene af grin? Hahahaha!)

 Bebyggelsens navn og de to bogførte årstal for opførelsen: Til venstre Stadion Allé i 1929, til højre F. Vestergaards Gade i 1931.

Se ejendommens bygge-data oppe i starten af denne webside.
En bid af facaden på Stadion Allé - opført 1929. Til højre er altanrenoveringen i gang 75 år senere, dvs. 2004.Juni 2000:

Atter udskifter man karreens vinduer. Denne gang med ruder i samme stil som de oprindelige med sprosser fra 1930 i stedet for de store, grimme, tidstypiske standardruder. Til venstre har vi hjørnet af Ålborggade og Vestergaardsgade, til højre Ålborggade 8.
   Ca. 1976 undergik ejendommen også en vinduesforandring. Den gang fik vi de gyseligt store mørkbejdsede (gadesiden) og lysbejdsede (gårdsiden); senere blev gårdvinduerne også mørke. Og på et tidspunkt - måske i 1990? - blev de bejdsede vinduesrammer så malet hvide! Det hjalp lidt; men kun lidt.
   Se fotos fra 1976 på side 2 om Ingerslevgården.
 Sommer 2001: Billedet er ikke specielt godt, men man ser her noget af gården før de nuværende betonfliser og åbne containerbure.
 
 
Januar 2003:
En af de i disse år sjældne snevejrsdage, hvor det herlige hvide pulver her bl.a. har lagt sig oven på murværket rundt om containerne.Marts 2003:
Den gamle asfaltbelægning i gården rundt om haveanlægget skiftes ud med små, moderne betonfliser. Desuden nedlægger man muren rundt om containerne og erstatter den af trådnet med slyngplanter.Ditto

 


Juni 2008


Sommer 2001. Laila Haugaard tog dette billede oppe fra kirketårnet.
 

Eftersyn på de nye(ste) vinduer; sommeren 2000:

Billedet herover fra 2000 er allerede historisk:
Der kom betonfliser i gården, og de oprindelige murede rum til skraldebøtter - nu: containere - blev udskiftet med store bure af trådnet som klatreplanter krampagtigt forsøger at holde sig fast i.
   Desuden blev der bygget et grimt skrummel af et bræddeskur til en fejemaskine. Og senest blev de gamle portaler ved indgangen til haven skiftet ud i juni 2008. Se længere oppe på websiden her.

 

 

 

Trappevæggen ved en af gadedørene i juni 2019:

Hvem sagde uoverskuelig?
 

 

 

 
 

Nyt om Afdeling 06De nyeste nyheder først:Juni 2024


'Røgfrihed' = rygeforbud!
Flytter man ind i Ingerslevgården (eller i en af ni andre AAB-afdelinger) efter 1.7.2024, vil det ifølge huslejekontrakten være forbudt at ryge i sin lejlighed!
   Det blev vedtaget på afdelingsmødet i 2022 efter forslag fra en beboer som ikke selv var til stede, og efter 1½ års betænkningstid blev det sanktioneret af BL og af Social- og Boligstyrelsen.

AAB er bange for ordet 'forbud'. Så i stedet for at kalde en skovl for en skovl, har AAB valgt det positive ord 'frihed'. Ikke rygeforbud, men røgfrihed! Hallo, Sifon!
   Ordet røgfrihed findes end ikke i de nugældende danske ordbøger og altså kun i AAB-sprog. Læs selv om den højst diskutable beslutning på afdelingernes årsmøder for et par år siden via dette link (åbner i nyt vindue).

AAB forklarer selv det epokegørende nye ord således:
" Hvad betyder røgfrihed?
Røgfrihed omfatter al rygning, herunder cigaretter, e-cigaretter, vandpiber osv. "

- hvilket m.a.o. indebærer, at hvis man flytter ind i en bolig i Ingerslevgården, og man er ryger, så må man gå på besøg hos nuværende beboere for at få slukket sit nikotinbehov og sin lyst til socialt nabosamvær. Hidtidige beboere med lejekontrakt før 1.7.2024 må naturligvis godt ryge i deres egen bolig. Og have rygere på besøg ...


 

 

April-maj 2024
Pas på hovedet!

I år går den ikke længere!
Gadernes gamle altaner har det ikke godt, og flere af dem skal have foretaget en kraftig renovering eller reparation.
   Hvilket selvsagt kommer til at betyde en mærkbar huslejestigning, da det samlede arbejde forventes at koste omkring syv millioner!
   Omkring 1. maj blev der etableret tre pas-på-områder under altaner i hhv. Stadion Allé og Vestergaardsgade. Den 8. maj får vi at vide via Facebook, at der er information på vej fra AAB; den nåede frem til beboerne den 16. maj - og ser således ud:


 


Vestergaardsgade 2, 7.5.2024

Stadion Allé 11, 10.5.2024

Stadion Allé 1, 12.5.2024


Februar-marts 2024

11.2.2024 kom det første stillads op, fra hvilket murerne skal reparere den gamle 'udbyggede' fjerdesals-antan i Ålborggade 4. Stilladset kom ned igen 5.3.2024. M.a.o. knap 3½ uge varede renoveringen af én altan - og vi har mange ...

Opstillet 11.2.

Nedtaget 5.3.

 


Gårdhaven under forvandling!

Midt i september 2023 blev der ved gadedørene opsat en udateret og usigneret skrivelse om - og en plan over - fremtiden for Ingerslevgårdens gårdhave. Wow!
   Klik på billedet og læs selv de mange tiltag som 'haveholdet' og afdelingsbestyrelsen er blevet enige om - uden at nogen af dem havde spurgt beboerne til råds. Wow!
 

20.9.2023

Do.

Do.

Do.

22.9.2023

30.9.2023!

9.10.2023

16.10.2023 = nu fire uger!
Forts.  

 


Jord på bagtrappen
- september 2023


I dagene omkring 12.-14. september blev der etableret jord på bagtrappen. I al fald i Vestergaardsgade 12.
   Det skyldtes ifølge bore- og ledningsmanden på trappen, at AAB har vedtaget, at der skal lægges jordforbindelse ind i samtlige boliger - men at der først ved fra- og indflytning i lejlighederne skal monteres nye stikkontakter overalt.
   Derfor blev der gravet et hul i belægningen ved muren i Ålborggade 4, så der kunne stikkes et 1½ m langt metalspyd ned i jorden. Fra det udgår så ledningerne til et antal bagtrapper, hvor de anbringes i smalle skinner på væggen, efter der er boret hul imellem alle etagerne fra kælder til kvist.
   Arbejdet blev sat i gang, uden at den lokale afdelingsbestyrelse var blevet informeret om det.


 

'Fuldautomatisk' LED-lys på alle trapper!
2023


Midt i juni gik de i gang, og arbejdet skulle vare cirka 2 uger. Men der fik næsten fire måneder! Nemlig med at få etableret automatisk tænd-og-sluk-belysning med bevægelsessensorer på alle hovedtrapper (senere også på bagtrapperne) - ligesom det blev gjort i kældergangene sidste år (se lidt længere nede ad siden).
   Men som bekendt går det ikke altid som præsten prædiker! - Billederne nederst i rammen viser slagets gang fra de næsten færdigmonterede uskønne kabelskinner som nu sidder på trappevæggen helt op til 4. sal. Og indtil det færdige resultat 10. oktober.
   Ikke desto mindre: Så sent som 16. oktober arbejder der stadig, eller igen, to mand fra Aura på lysinstallationen i Vestergaardsgade 12 ...

14.4.2023 - af rundskrivelse fra AAB:


16.6.2023 - af rundskrivelse fra AAB:


16.6.2023 - besked på opslagstavlen:


16.8.2023

19.8.2023

19.8.2023

Den fancy sensor,
29.8.2023

Den gamle lampe,
4.10.2023

Den midlertidige lyskæde,
4.10.2023

Den gamle kontakt ...
4.10.2023

... som nu er blændet,
4.10.2023

Der arbejdes,
4.10.2023

Den nye LED-lampe,
4.10.2023

Kæden lyser hele døgnet ...
6.10.2023

... dag og nat,
8.10.2023

Kæden er nedtaget,
9.10.2023

Og der blev lys!
9.10.2023
 

Man må håbe, at LED-investeringen kan svare sig, for de nye lamper lyser automatisk fra bund til top, uanset hvilken etage man træder ud på. I alle døgnets 24 timer ...

 

 
25. april 2023
holdt Ingerslevgården sit 94. årlige ordinære afdelingsmøde ('generalforsamling') - for blot 31 husstande + nogle relevante medarbejdere fra AAB-administrationen.
   Kun 31 ud af 180 lejemål! Det er slapt indtil det pinlige, men desværre et tilbagevendende problem hvert år. Flertallet af beboernes interesse i ejendommen lader meget tilbage at ønske.
   Se her, hvor mange (dvs. hvor få) vi var de andre år.

Inden længe vil man kunne læse et officielt referat af mødet via dette link til afdelingens webside hos AAB.


 

14.4.2023 husstandsomdelte AAB et af sine ekstremt sjældne nyhedsbreve.
   Denne gang om hele tre forestående aktiviteter i Ingerslevgården:
* renovering af gadedørene (er i gang)
* udskiftning af lys på alle trapper til 'automatisk' LED-lys
* vurdering af de gamle altaners tilstand

 

 
Det lyder godt! Gode løfter, men ...

  14.4.2023 omdelte AAB en skrivelse og varslede gadealtan-eftersyn og evt. -renovering.
   I år vil man vurdere, om og i givet fald hvilke der er tjenlig til istandsættelse i løbet af 2024.

Desværre nævner man ikke, at alle bagtrappe-vægge i årevis har trængt til ny maling.


... men ak! To måneder senere - d. 16.6.2023


Hvad sker der nu - og senere?

Altanundersøgelser i Stadion Allé 1 - og Vestergaardsgade 12 - 30. maj 2023; 


Antiservice hos AAB

I år - for første gang i afdelingens snart 100-årige historie - får beboerne ikke omdelt det traditionelle sæt papirer til årsmødet (generalforsamlingen), som holdes den 25.4.2023. Beretning, regnskab, budget, forslag osv.
   Man er enten nødt til selv at udskrive de digitale skrivelser på egen printer via sin pc, smartphone eller tablet! Eller man må bevæge sig over i "Service(sic!)Centret" på Langenæs Allé og dér få udleveret et sæt *)
   Ak ja. Længe leve de digitale velsignelser. Vorherre bevares!

*) hvilket er nemmere sagt end gjort; se selv ...

E-boks-brev fra AAB: 'Kom og hent papirerne'


ServiceCentrets hjemmeside bekræfter


- men! På centrets dør bliver man pure afvist


 

 Gården - hva' sker der lige dér!


Den 2. januar 2023 landede der en stor klat muldjord fra en altankasse eller en urtepotte i gården ud for Ålborggade 4-6.
   Ingen havde tid eller lyst til at samle jorden op eller fjerne den, så den trodsede regn, blæst og slud i ikke mindre end 2½ måned. Indtil endelig AAB's larmende, omkringkørende kæmpestøvsuger fik gjort kål på griseriet. Men arrene blev liggende på fliserne ...

 


Og den 1. februar 2023 - efter at et par gartnere havde beskåret nogle af gårdhavens buske - blev bunkerne af afklippede grene samlet og anbragt, som skulle de gemmes til sankthans:

I skrivende stund to måneder senere (28. marts) er grenene stadig ikke kørt væk, men ligger stadig i gården. Kig selv ud ad vinduet og se!
   Og så alligevel og påfaldende pudsigt: Den 30. marts blev de afskårne grene pludselig afhentet af et sjak regnvåde folk. Bravo!


(Det forstørrede foto er fjernet efter krav fra AAB ...)

 

Medio oktober 2022:


Hele fire eksemplarer af dette opslag er pludselig blevet sat op i vaskehuset af AAB (ikke af afdelingsbestyrelsen). Men det er jo slet ikke beregnet for Ingerslevgården! Fordi ...
   Dels har vi som bekendt ikke en tøjvask-ordning, som man skal bestille tid til. Dels kan man naturligvis ikke hélt selv bestemme, hvornår man vil have besøg fra servicecentret, men kun ønske en tid.
   Og sidst, men ikke mindst: Den fancy beboerapp er ikke for alle beboere i Afdeling 06, men kun for den person hvis navn står på lejekontrakten; og m.a.o. ikke for samboende ægtefæller og partnere.
   Ak ja!
 

 


Skal Ingerslevgården være røgfri for
alle fremtidige indflyttere
?

Læs den groteske historie - som næppe nogensinde får en afslutning - på siden om afdelingens beboerdemokrati. Klik her.
 

 


Men hvad så nu med informationerne?

7.7.2022 blev de to info-skabe i portgennemgangene pludselig taget ned. De blev sat op af den daværende afdelingsbestyrelse i september 2019 og eksisterede m.a.o. knap tre år.
   I skrivende stund har beboerne endnu ikke fået at vide, hvordan vi fremover vil blive orienteret om stort og småt fra bestyrelsen. Den har - underligt nok - kun sjældent informeret os via de gamle tavler i opgangene - og den har aldrig haft tid og kræfter til at putte referater og nyheder ind i de 180 brevbokse bag ved gadedørene ...

Og væk er skabet:

 

Og der blev lys!
Denne gang i kældergangene - igen ...


Knap syv år efter der blev opsat lavenergi-lamper i kældrene [se nedenfor], fik vi omkring 1.7.2022 igen ny oplysning af mørket.
   Disse tre fotos er fra Vestergaardsgade 12: Når man låser sig ind i gangen, tænder der automatisk en lampe i loftet - og går man længere frem, lyser andre lamper op lige så automatisk. Herligt!
   Mens man er inde i sit rum, slukker lyset i gangen - men tænder så igen, når man atter træder ud.


 

 

 

 


21.4.2022 lukkede og slukkede "Ingerslevsgaardens BytteBiks", som den skiftede navn til sidste år. Den var en lokal mellemting mellem ind- og udleveringer af brugte film, musik, bøger og spil - og varmestue for tre-fire 'stamgæster'.
   Men da der gik længere og længere tid imellem besøgene i kælderen, måtte den tidligere succes lukke. Den åbnede 14.9.2017 og nåede m.a.o. at blive 4 år og 7 måneder; se mere om den længere nede ...

 


Afdelingsmødet 2022
(årets 'generalforsamling') fandt sted på Restaurant Terrassen i Tivoli Friheden den 7. april 2022 - i timerne efter en delikat middag med øl og vin ad libitum.

Traditionen tro kan man læse mit uofficielle 'referat' og mine subjektive indtryk af mødet på websiden om bestyrelsesarbejde og beboerdemokrati i Ingerslevgården. Klik her.

22. april blev bestyrelsens notater i form af et officielt beslutningsreferat slået op på et par opslagstavler og lagt ud på AAB's websider om Ingerslevgården ... Se mere på næste side.

 


Afdelingsbestyrelsen har 11.11.2021 omsider udgivet og omdelt til alle beboere en ny udgave af den længe savnede såkaldte velkomstpjece, som er beregnet for nyindflyttede lejere. Og som til orientering for alle andre.
   Og tak for det. - Ved et klik på det lille billede herover vil en pdf-fil med tryksagen åbenbare sig i en søgbar version i et nyt vindue.
   Pjecen skal ikke bedømmes her. Læs og vurdér selv indhold, tekster og layout.

 


17.9. - 18.11. 2021

17. september afsluttedes den seneste og antagelig allersidste altanopsætning på gårdsiden af karreen.
   Men der skulle gå hele to måneder, før altan.dk fik tid til at fjerne de overskydende rækværksdele, som stod og 'pyntede' ved Vestergaardsgade-indgangen til haveanlægget.

Da rækværkerne endelig blev afhentet den 18. november, benyttede montørerne besøget i gården til at reparere et tidligere opsat 4.-sals-altangelænder. Og i dagene efter blev også andre udvalgte altaner undersøgt og efterrepareret. Påfaldende, at de allerede trængte til det ...

 


 


Afdelingsbestyrelsen har konstitueret sig!

Og der er al mulig grund til at ønske den god vind OG arbejdslyst. Vi er med jer!
   27.8.2021 meddelte den nye trepersoners lokale ledelse i Facebook-gruppen 'Ingerslevgården', at ... ja, se selv, hvad den fortalte beboerne i hhv. opslaget og den medfølgende udaterede skrivelse. Som altså ikke er et bestyrelsesmødereferat, men en række praktiske oplysninger:
 

Med en vis tilfredshed (og slet skjult skriftsproglig fryd) konstaterer jeg, at bestyrelsen kun delvist har forsøgt at efterkomme det på årsmødet vedtagne forslag om, at navnet Ingerslevgården skal føres tilbage til 1930-stavemåden Ingerslevsgaard - jævnfør nedenstående notat om afdelingsmødet ...

Afdelingsmødet 1.7.2021
Og i dag [27.8.2021] viser det sig, at det AAB-udformede referat af årsmødet den 1. juli nu ligger på boligforeningens webside om Ingerslevgården. Du kan se det i PDF-format her.
   Og lad det være sagt straks: Referatet er et af de absolut ringeste, jeg har set i min tid! Det er anonymt og hverken dateret eller underskrevet. Desuden er det ekstremt overfladisk og mangelfuldt og ikke en stor boligorganisation værdigt.

 Afdelingsmødet 1. juli 2021 ...


Kun 20 - tyve! - ud af 180 lejemål var repræsenteret på årsmødet, som fandt sted i et af AAB's mødelokaler i Langelandsgade. Og der blev atter uden problemer valgt en ny afdelingsbestyrelse.
   Mine subjektive oplevelser af mødet kan - hvis man har lyst; også hvis man ikke har - ses på siden om beboerdemokratiet i Ingerslevgården - som fremover gudhjælpemig skal hedde Ingerslevsgaard som i 1930*). Med fuge-s, dobbelt-a og i ubestemt form!

Historien om den foreslåede (og vedtagne) ændring af navnet Ingerslevgårdens stavemåde 90 år tilbage i tid er, at begrundelsen for forslaget var en henvisning til ejendommens navn på facaden i F. Vestergaards Gade (og på Stadion Allé).
   Dér står Ingerslevsgaard, ja ja. Men! På karreens to andre facader er navnet delt i to ord: Ingerslevs Gaard - hvilket dybest set er det sprogligt mest korrekte egennavn ... Ak ja, den danske sprog er en svær en, især for usikre sprogbrugere.

*)
Men allerførste gang AAB omtaler sin Afdeling VI - nemlig i sit 10-års jubilæumsskrift fra 11. april 1929 - er afdelingens navn stavet Ingerslevgaard jævnfør det øverste billede på denne webside.
   Navnet var altså dengang uden fuge-s i midten, og dobbelt-a'et hørte til den tids retstavning. Senere blev 'gård' til 'gården' formentlig pga. den mere mundrette udtale.


Bemærk stavemåden i 1929 ...

 Flere gårdside-altaner! [24.6.2021]

I dag ankom de første materialer til den næste altan-opsætning, som nu er den sjette! For ti år siden begyndte man at opsætte den første portion, og siden er det gået slag i slag med flere og flere beboere, som ønsker sig en balkon ud mod gårdhaven.
   Denne gang er der tale om cirka 12 altaner, således at det samlede antal nu nærmer sig halvdelen af boligerne. I 2018 var det opsat 70 altaner til de 180 lejligheder.
   Men de mange drypvise opsætninger er antagelig de sidste. Hvis der en dag vedtages en etablering af flere altaner, vil en godkendelse indebære, at samtlige resterende boliger skal have altan! *)
 


Ikke desto mindre fortæller afdelingsbestyrelsens formand i juli 2022 i anden anledning, at
"Med hensyn til opsætning af altaner er det, som vi er orienteret, ført tilbage til de oprindelige regler med mindst 10 beboere, der skal ønske det før igangsætning. (...) det var Organisationsbestyrelsen, der havde lavet de andre regler, og de skulle nu være trukket tilbage."

 

Wow!
Efter at jeg havde kontaktet AAB et par gange desangående, fik jeg 3.6.2021 endelig en e-mail fra organisationen med svar på mine spørgsmål:

Tagrenoveringen i 2019-2020 kostede kr. 16.959.790,00 – "se vedlagte revisorerklæring" (er ikke vedhæftet her).

Udskiftningen af lamper kostede kr. 259.799,19 – dvs. "lamper ved opgangsdøre, vaskerier, kældergange, og over kælderdøre på gårdside".

 


To videoer ...

I adskillige år har fortovshjørnet af Ålborggade og F. Vestergaards Gade som bekendt været brugt som losse- og genbrugsplads.
   Dvs. som det sted, hvor ejendommens gårdmænd og beboere har anbragt storskrald til afhentning af den ugentlige storskraldsbil. Og indimellem af mindre elbiler fra kommunens Affald-Varme-afdeling.
   Også beboere i naboejendommen i ÅLB og FVG benytter flittigt 'vores sted' til at komme af med deres skrald. Jeg har ingen forslag til en løsning - men særlig kønt er det ikke at se på, omend det er et populært sted at klunse. Og særlig genialt er det ikke at skille sig af med sit affald allerede om fredagen, når man ved, at det først bliver afhentet om torsdagen ...

Jeg har lavet nogle billedsamlinger af de 'dekorative' herligheder gennem nogle år. Se og Hør et par af dem her. Et museklik på de to thumbnails åbner filmene i nyt vindue; husk at tænde for højttaleren:
 

 

? Og hvad siger AAB så om beboerdemokratiet ?


31.3.2021

Beboerdemokrati eller hva' ...
Beboerne i Afd. 06 har nu i længere tid ikke været formelt repræsenteret af mere end to resterende bestyrelsesmedlemmer, fordi formanden er fraflyttet, og fordi de øvrige to medlemmer i stilhed har nedlagt deres mandat. Ej heller suppleanter til bestyrelsen har vi haft i lang tid.
   Derfor har jeg og andre fundet situationen så uholdbar, at jeg i dag har sendt en e-mail til AAB's sekretariat og spurgt om, hvad organisationen har tænkt sig med beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen i Ingerslevgården.

Samme dag lover AAB at komme tilbage til sagen med et svar snarest muligt. - Lige nu ser den offentligt tilgængelige AAB-webside om vores bestyrelse således ud:


 

1.6.2021
Pudsigt! To timer efter at jeg havde afsendt en opfølgende e-mail til organisationen - fordi dens citerede 'snarest muligt' nu var to måneder gammel - dukkede der pludselig en foruddateret indkaldelse op i min postkasse: 

Efterfølgende blev næste års budget omdelt og derefter de ikke mindre end 13 forslag til behandling. Et af dem handler om ændring af afdelingens officielle nutidige navn Ingerslevgården, til det som formuleres således: "det oprigtige [stavefejl for 'oprindelige'?] navn Ingerslevsgaard"(!)
   Et andet forslag er mildt sagt en genganger, nemlig indførelse af tilladelse til at holde kæledyr: "1 hund eller 1 inde kat". Lignende forslag har været stillet (og er blevet nedstemt) et hav af gange siden år 2000.
   Desværre blev ejendommens regnskab kun udsendt pr. e-mail, og så var det op til beboerne selv at printe det ud; hvis man har en printer ...

 


 


29.12.2020

En venlig e-mailhenvendelse til de fem bestyrelsesmedlemmer besvarer lokalformanden lige så venligt allerede samme dag:
   Af forskellige grunde er formanden for tiden alene(!) om bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal omorganiseres, og 'Jeg lover at melde noget ud i starten af det nye år', forsikrer formanden.
   En sådan udmelding har mange beboere - medlemmerne - længe ventet spændt på.

23.2.2021
Der går dog næsten to måneder, før der endelig bliver tonet rent flag over for beboerne dvs. de menige medlemmer. Klik på linket herunder og se den nedslående orientering:

"Nyhedsbrev afd 6 ingerslevsgaarden – Februar 2021"
 

På side 2 kan man se den for tiden-resterende afdelingsbestyrelse. Klik her!
 


Sker der noget i afdelingsbestyrelsen
- overhovedet?

11. juni 2020 holdt bestyrelsen sit møde nr. 8 siden afdelingsårsmødet i maj 2019. Som sædvanlig var referatet ekstremt overfladisk, anonymt og ikke underskrevet. Det blev 'offentliggjort' i infotavlerne i portene ca. 10. juli. Og fjernet fem måneder senere, dvs. i december 2020.
   Bestyrelsen har ikke ladet høre fra sig, efter at formanden i Facebook-gruppen 28. juni bl.a. fortalte, at dette års afdelingsmøde var aflyst pga. coronaen. I den forbindelse stillede jeg følgende to skriftlige spørgsmål til bestyrelsen ligeledes via Facebook:
1) Vil bestyrelsen rundsende en skriftlig årsberetning for perioden 9.5.2019
og indtil 'corona-nedlukningen' i marts 2020?
2) Får vi - evt. fra AAB - en orienterende sammenfatning af Projekt Tagudskiftning
mht. størrelsen af de uforudsete udgifter osv. osv.?

   Begge disse spørgsmål blev tiet ihjel af bestyrelsen!

Mellem jul og nytår 2020 ser bestyrelsens tavler således ud:


 

 


20. november 2020
En beboer i ejendommen foreslår, at den usynlige afdelingsbestyrelse får nedlagt en mindeplade som denne for sig selv et sted blandt brostenene i gårdhaven. Tjah, måske ...

Ideen harmonerer desværre meget godt med artiklen i BeboerNyt nr. 5/december 2020 som fortæller, at der trods corona-krisen har været afviklet 27 afdelingsmøder i AAB i år.
   Men altså ikke i Afdeling 06. Også dét gik vi så glip af i Ingerslevgården, bl.a. på grund af den skuffende, inaktive afdelingsbestyrelse, vi valgte for 1½ år siden.


 


Har AAB ikke betalt sine telefonregninger?

26. august 2020 fik beboerne besked på, at de ikke længere kan komme i telefonisk kontakt med hverken hovedkontoret i Langelandsgade eller det lokale Servicecenter Midt.
   Fremover skal al korrespondance mellem AAB og beboerne foregå skriftligt! Det vil sige pr. e-mail og/eller via E-boks.
   Med dette nye tiltag cementerer AAB sin hang til og fascination af Fagre Nye Verden - hvor mennesket er sekundært i forhold til bureaukrati og empati. Ak ja - der var engang.


Forældet visitkort?

Øv!
Det gik vi så også glip af:

I AAB's blad BeboerNyt for august 2020 kan man læse den nedslående nyhed, at Ingerslevgården har været tilbudt en såkaldt altankoncert - men har sagt nej tak!
   På en (underligt nok) ikke nærmere angivet dato i foråret 2020 har fire AAB-afdelinger oplevet en hyggelig solokoncert a 30 minutter ude i deres gård eller grønne område.
   Men vores afdelingsbestyrelse har hverken før eller efter koncerten fortalt beboerne om arrangementet, som vi altså gik glip af ...


Noget om legepladsen i gården ...

Årets afdelingsmøde (generalforsamling) blev som bekendt aflyst pga. coronakrisen. Inden da havde en beboer tilsyneladende indsendt et forslag til afdelingsbestyrelsen om renovering af legeplads og -redskaber.
   Det tog bestyrelsen fat i på sit møde den 11. juni 2020, og i det anonyme mødereferat - som kunne ses i tavlerne en måned senere - kan man bl.a. læse nedenstående. Den diskutable billedkvalitet skyldes fotograferingen igennem en aflåst glasrude i porten ...


Fortovet i Ålborggade / 1.-2.7.2020

I dag skrev jeg følgende i en e-mail til Aarhus BorgerTip (en app-funktion under kommunens Mobilitet, Anlæg og Drift / Teknik og Miljø i Brabrand):

Den 14. maj 2020 gik en entreprenør i gang med at udskifte nogle få af de mange knækkede fortovsfliser ved nr. 4, 6 og 8. Men arbejdet blev aldrig lavet færdigt - så vidt jeg kan vurdere det. Fordi:
   Som det fremgår af vedhængte billeder fra i dag, er der stadig mange knækkede fliser på den korte strækning. Men værre er det næsten med den hærgede asfalt langs fliserækken, især imellem den og kantstenen. Der er adskillige meter med tydelig niveauforskel imellem asfalten og de skarpe flisekanter!
   Mon ikke det er en opgave for mtm at tage fat i? Jeg håber det, før nogen komme til skade, når de stiger ud af deres biler - og den slags.

Imponerende hurtig udtykning!

Allerede næste dag (2. juli) gik to folk fra kommunens entreprenørenhed i gang med at genoptage arbejdet med at udskifte defekte fliser!
 


Spændende, om de fortsætter i morgen. [Det gjorde de ikke!] Og hvornår den hærgede asfalt langs kantstene bliver fornyet. Hm. Vi får se ...

 


Afdelingsmødet 2020 aflyst!
Og ikke blot udsat ...

 

På grund af COVID-19-pandemien (Corona'en) er årets afdelingsmøde definitivt aflyst - og ikke bare udsat.
   Det fremgår af en rundskrivelse af 17.6.2020 fra AAB til samtlige lejemål. Den blev omdelt søndag den 28. juni - mere end to måneder efter at mødet skulle have fundet sted i Restaurant Globen Flakket den 16. april.

Men vi fik da at vide, at huslejen stiger med 2 procent. Derimod har vi stadig til gode at læse om den langvarige og forsinkede tagudskiftning og slutprisen på denne!
   Ja, ikke engang bestyrelsens beretning siden årsmødet 9.5.2019 er endnu blevet offentliggjort, selvom vi har rykket for den på Facebook!

 

 

Forårsnyt 2020


Sådan har denne kælderdør på Ingerslevs Boulevard 7 set ud i cirka fem år! Selv efter at der blev opsat nye 'gadedørslamper' for nylig, har man ikke haft overskud til at male døren.


Nyt sand i kassen

Flammekasteren i aktion

Vi savner en ny vimpel, men

det fik vi lidt senere. Gid det havde været en dannebrogsstander denne gang!

 


Cykelregistrering igen igen!
[varsling 15.5.2020; frist 15.6.2020]

 


Udskiftning af fortovsfliser, 14.5.2020

I dag gik en entreprenør i gang med at udskifte fliser som var knækket af stilladserne i forbindelse med tagudskiftningen. Forhåbentlig fortsætter arbejdet i morgen; det gjorde det ikke!
   Dels udskiftede man nemlig langt fra alle de defekte fliser, dels blev efterarbejdet ikke gjort færdigt, som man kan se på foto nr. 3.


Klik her - og se en lille videooptagelse af vore dages
smarte håndtering af flisearbejde - når det altså virker ...
 

Se også under 1.7.2020 højere oppe!


Altanproblemer [2019-20]

Indtil midten af april 2020 havde mange af 4. sals-altanerne i gården været blokeret pga. manglende gelændere. Disse blev nemlig fjernet og altandørene blokeret, da det nye tag skulle bygges op. Taget kom til at fylde mere udad end det gamle tag, og derfor måtte der fremstilles nye side-balustre og læskærme.
   Jeg håber for de berørte lejere, som ikke har kunnet benytte deres altan i mange måneder, at de får et klækkeligt afslag i huslejen ...

5.12.2019
plomberet!

28.2.2020
fire på stribe

5.3.2020
nye gelændere

10.3.2020
plomberet!

12.3.2020
i gang

6.4.2020
ikke plomberet?

8.4.2020
plomberet!

16.4.2020
plomberet!

22.4.2020 - hurtigere
end sin egen skygge

24.4.2020 - sidste
læskærm på vej op

Se også specialsiden om hele tagudskiftningen
som blev forsinket fire måneder!
 


Gadedørs- og trappelamper mv. + nyt lys
i gård og kælderhalse og i
portgennemgangene
[Feb.-apr. 2020]

I februar-marts opsættes der gadedørslamper af en type og model, som den forhenværende afdelingsbestyrelse i sin tid aftalte med AAB. At dømme efter mine billeder af de eloxerede herligheder, trænger de allerede efter få dage til at blive poleret op ...

Samtidig får AAB Aura Energi til dels at opsætte nye LED-lamper med indbygget føler i kælderhals og vaskehus. Dels til at udskifte de gamle veltjente SKOT-lamper fra Louis Poulsen over gårdens kældernedgange med nye 'smarte' modeller med superkraftigt lys ...

19.2.2020

Ditto


Farvel til disse gedigne lamper!

Sjovt nok får lampen ved vaskehuset lov at sidde indtil videre:
  
Og dét er dejligt!


Ude på gaden:
Fancy gadedørslamper for første gang i karreens historie!
Inden for gadedøren:
'Automatiske' LED-lamper model Orion med bevægelsessensorer<<< 16.3.2020 >>>

Men allerede den 16.4.2020 var den nye sensorlampe i udu og tændte ikke automatisk!

 
 
To uger senere ...

PS:<  22. og 24.4.2002  >


Nye LED(?)-lysrør i portene
Hov!

Om aftnen den 24.4. og et par nætter frem var der ikke lys i den kun 1½ måned gamle lampe ved gadedøren i Vestergaardsgade 12!

 


 

Så kom de nye komfurer d. 5.2.2020*)


Farvel til

Electrolux'en fra 2010!

Velkommen til

VOSS-komfurerne.


Vores nye vidunder ...!?

*) De første blev leveret 5.2.2020, men så sent som 27.2.2020 var endnu ikke alle sammen skiftet ud.
   Den valgte nye model er en VOSS-Electrolux type ELI24472HV. Den forrige var en Electrolux EKD 603501W, og modellen før den hed VOSS-Electrolux System V-3.

 


 

Fortsat tagudskiftning i 2020!

Den skulle have været helt færdig midt i december 2019. Men der mangler stadig cirka 20%, så vi må forsøge at væbne os med tålmodighed. Ak ja!

Se billederne her!

Til gengæld bliver de fire sidste opgange - dvs. Etape 4 - nu velsignet med en overdækning hen over tagryggen og ikke blot med løse presenninger til at holde boligerne fri for vandskader.

5.2.2020 meddeler AAB bl.a., at Projekt Tagudskiftning først er helt færdigt i midten af april 2020, altså ikke mindre end fire måneder efter den oprindelige tidsramme ...!

 


 

Nye komfurer om knap to måneder!

12.12.2019 modtog beboerne i deres postboks to AAB-skrivelser om at vi nu - i uge 6 og uge 8 næste år - skal have udskiftet de diskutable*) komfur-modeller, som vi fik for mindre end ti år siden. Det blev varslet ved disse to skrivelser:
 

*) Diskutable, bl.a. fordi adskillige af dem viste sig langs ad vejen at være behæftet med div. fejl i ovnen og ovnlågen. Flere beboere var ude for, at lågen ligefrem eksploderede!

 


 

Bestyrelsesmødereferat nr. 4 og 5 ...

... fra henholdsvis 7.11. og 11.12.2019 er nu lagt ud på AAB's webside. Derimod har de tre første møders referater - i modsætning til den tidligere bestyrelses referater - kun været offentliggjort på opslagstaler i portgennemgangene og i vaskehuset.
   Disse to nyeste referater - nr. 4 og nr. 5 - er traditionen utro publiceret i Word-format og ikke som tidligere som pdf-filer.
   Ingen af den nuv. bestyrelses fem hidtidige mødereferater har været signeret endsige underskrevet af den pågældende referent, hvilket selvsagt strider imod normale foreningsregler. Men sådan er der jo så meget ...

 


 

Skal vi mon af med flere penge?!

Af det meget lidt uddybende, anonyme referat af afdelingens bestyrelsesmøde den 7.11.2019 - som er opsat på tavlen i vaskehuset og i de nye fancy skabe i portgennemgangene - fremgår det på side 2, at ...

- hvad der så end ligger i den kryptiske formulering om, at "økonomien står for en større ende vending"?

De i referatet omtalte juletræer kom til at se se således ud:


30.11.2019 - skævt

30.11.2019 - lige

2.12.2019 - iført LED-kæder med koldt blålys

5.12.2019 - stadig skævt!

 


 

Hurra!

De to gladeste dage det seneste halve års tid - hvad angår min bolig - oprandt henholdsvis 1. og 7. november 2019!
   1.11. blev den sidste rest af Etape 1-stilladset nedtaget i Vestergaardsgade ved nr. 12, og 7.11. forsvandt det omsider - endelig! - også fra Ålborggade 4. Begge steder har de stået der siden begyndelsen af april.
   På bygningens bagside, ind mod gården, blev den tilsvarende stilladsrest pillet ned og pakket sammen 'allerede' 28. oktober.
   Efter planen skulle Etape 1 (med forbehold) have været færdig midt i juli. Men pga. uforudsete(!) problemer med tagets gamle spær trak det altså 3½ måned længere ud end beregnet.
   Se også special-websiden om Projekt Nyt Tag.
 

 

 

 


 

Udendørs info-tavler ... i portgennemgangene!

Den nye afdelingsbestyrelse har besluttet, at der i 2019 i uge 35 eller 36 - altså ca. 1. september - vil blive opsat en informationstavle i hver af de to vindomsuste portgennemgange!


19.9.2019 blev de to tavler så sat op på væggen i mellemgangene.
12.10.2019 var de endnu ikke taget i brug, så hvor stort var behovet egentlig?
(15.10.2019 blev de omsider taget i brug, dvs. 1½ måned forsinket)

15.10.2019: Det er nu besluttet af afdelingsbestyrelsen, at der ikke mere vil blive opsat officielle meddelelser på tavlerne på trappen ved gadedørene!
   Bestyrelsesmedlemmerne har ikke tid eller kræfter til at fordele og opslå information på tavlerne i de 18 opgange, så fremover vil beboerne blive underrettet via de nye udendørs tavler plus den gamle i vaskehuset. Og senere på AAB-siden med de sædvanlige forsinkelser.

7.7.2022 blev de to info-tavler taget ned fra portene! Hvad alternativet til dem bliver er endnu uklart.

 


 

Allerede 3. rokade i den nye bestyrelse!

Som bekendt valgte årsmødet den 9. maj 2019 en ny afdelingsbestyrelse for ejendommen. Den konstituerede sig den 30. maj.
   Allerede ved konstitueringen fratrådte det ene af de to bestyrelsesmedlemmer, som ikke havde været på valg. Derfor blev den valgte 1.-suppleant nu bestyrelsesmedlem. Og den 5. juli fratrådte ligeledes i utide den hidtidige sekretær, således at også 2.-suppleanten blev bestyrelsesmedlem.
   Men ikke nok med det. I starten af september nedlagde sidstnævnte nye bestyrelsesmedlem, som altså før var 2.-suppleant, sit mandat. Så nu var det 3.-suppleantens tur til at blive bestyrelsesmedlem - kun fire måneder efter generalforsamlingen.
   Alt dette betyder, at Afdeling 06 i indeværende valgperiode slet ingen suppleanter har længere!
 

 


 

Gårdhavefest 25.8.2019

- se billederne på 'socialt samvær'-siden

 


 

Nye komfurer om et halvt år?

Ifølge referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 1.8.2019 har bestyrelsen besluttet, at beboerne skal have nye komfurer om ca. 6 måneder.
   Man har valgt et hvidt VOSS induktionskomfur model ELI24471HV, hvis vejledende pris if. PriceRunner i dag er mellem 9.195 kr. og 13.689 kr.

12.12.2019 er der nyt i komfursagen. Se nyheden højere oppe i denne NYT-rubrik!

 


 

Renovering af gårdhaven [13.6.2019 ...]

I dag gik et par mand fra anlægsgartnerfirmaet BUUS i gang med at fræse og kultivere havegangene og fjerne vildtvoksende planter m.m.
   Om der skal lægges (peerle)grus eller fliser i gangene vil vise sig. Den 13. juni så der således ud:

Nyt perlegrus i havegangene 22.6.2019 - om ikke andet.

De to aflange bede ved springvandet ser nu ...

... sådan ud to måneder efter kultiveringen.

 


 

Mere regnvand i lejlighederne! [12.6.2019]
- og i tiden som fulgte. Se siden om tagudskiftningen.

Som om det ikke var langt mere end tilstrækkeligt, at der sivede regnvand ned i nogle boliger den 17. maj!
   Den 12. juni - under et kortvarigt, men voldsomt regnvejr med torden og lynild - blev presset fra regnen åbenbart for stort for afdækning af det tag(rende)løse tag: Både i Vestergaardsgade 6 og 12 og på Stadion Allé 11 oplevede beboerne den tvivlsomme fornøjelse at se, høre og mæke vandet sive ned ad væggene og igennem loftet. Efterfølgende viser det sig, at det bliver nødvendigt at genhuse tre-fire familier, mens deres lejligheder bliver istandsat!
   Man spørger sig selv om den slags problemer aldrig vil kunne undgås i sådanne situationer, fordi afdækninger med presenninger ikke er dimensioneret til at modstå kraftig regn - eller om tagarbejderne 'bare' ikke har været dygtige nok til at sikre os mod de mange skader i boligerne ...

Alle lejligheder fik denne besked den 13.6.:

(men hvem ringer man til inden for arbejdstiden? Ha!)

Efterfølgende skulle det desværre vise sig, at de horrible vandskader også fandt sted i adskillige boliger i Etape 2 ved hjørnet af Ålborggade-Stadion Allé under sensommerens regnskyl. Se mere om bøvlet, som burde have været undgået, på siden om tagudskiftningen. Klik her!

 


 

Ingerslevgårdens nye afdelingsbestyrelse

som blev valgt på årsmødet den 9.5.2019, har 30.5.2019 konstitueret sig - og på side 2 er der nu en liste over hvordan tillidsposterne er blevet fordelt.

Men allerede fem uger senere, nemlig 5.7.2019, ændrede man fordelingen af posterne, således at to af de nyvalgte suppleanter af forskellige grunde indtrådte som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen. Se side 2 ...

 


 

Regnvand i lejlighederne! [17.5.2019]

Flere lejligheder i Ålborggade blev den 17. maj udsat for et endnu ikke opklaret omfang af vandskader! På grund af en forkert eller mangelfuld overdækning af det blottede tagarbejde regnede det ind på taget med det resultat, at vandet sivede igennem loftsgulvet og ned i de underliggende lejligheder flere etager nede.
   Naturligvis forsøgte beboerne at alarmere Skadeservice, men derfra kunne man vist kun bidrage med udlån af affugtere.
   Om der er sket udbedringer af nogen art i løbet af dagen i dag - altså lørdag 18., som er en del af bededagsweekenden - ved jeg ikke endnu.

En mildt sagt uheldig bagside ved Projekt Nyt Tag. Oplevelser man gerne ville ha' været foruden.

  Se meget mere på specialsiden om tagudskiftningen! 

 


 

Web-lokalt - 17.5.2019

Der er nu oprettet en ny web-underside om det sociale liv og fællesskabet i Ingerslevgården fra begyndelsen af 2000-tallet indtil nu og fremover.
   Desværre er oversigten over aktiviteterne langt fra komplet, men forhåbentlig giver det et indblik i hvordan det var og måske kan blive igen. Klik glad her - og supplér gerne med fotos fra dine gemmer.

 


 

Systemskifte i afdelingsbestyrelsen
Hvem bliver ny formand, næstformand og sekretær?

9. marts 2019 holdt Ingerslevgården sit halvfemsindstyvende ordinære afdelingsmøde på Scandic Hotel i Østergade. 38 husstande var repræsenteret; det er det højeste antal i fjorten år. 90-års-jubilæet blev tiet ihjel i dyb tavshed!
   Formanden og næstformanden blev ikke genvalgt! Et tredje bestyrelsesmedlem, som var på valg, trak sig. Det betød, at der kom hele tre nye og yngre beboere ind i bestyrelsen plus to nye suppleanter ud over den ene som genopstillede.
   Det er m.a.o. nu op til de to bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg (dvs. den mangeårigt siddende sekretær og femtemanden som kom ind sidste år) at igangsætte en konstitueringsproces og oplære de tre nye i deres folkevalgte tillidshverv og opgaver. Resultatet af den bliver spændende; forhåbentlig går der ikke lang tid, før de nye poster bliver offentliggjort ...
   Hvis man har lyst - også hvis man ikke har - kan man på næste side læse webmasters subjektive referat af afdelingsmødet. Og ellers må man vente på, hvad den nye bestyrelse offentliggør på AAB's hjemmeside.

 


 

Saa er der nye Tage paa vej - fra 1. April 2019

Afsnittet om tagudskiftningen har fået sin egen webside; klik her!

 


 

Sådanne gadedørslamper? 2. og 3. del
[Se mere om lamper længere nede!]

I begyndelsen af marts 2019 ser man at der pludselig sidder en LED-lampe ved gadedøren i Vestergaardsgade 4. Efter sigende monteret af Aura Energi.
   Traditionen tro glimrer den lokale bestyrtelse ved at praktisere larmende tavshed. Man kan ikke forvente en løbende orientering endsige forklaring fra den side. Derfor ved beboerne indtil videre intet om den rædselsfulde (men effektive) lille lampe. Om det blot er et forsøg, en prøve, en morsomhed, eller om det er den første i en serie på 18 smagløse gadedørslamper.
   Det ville være en eklatant misforståelse at berige - læs: skæmme - vores gamle, ærværdige gadedøre med så grimt et 'design'! Lad os håbe at flertallet i bestyrtelsen har et minimum af æstetisk sans ...

Direkte adspurgt svarer afdelingsbestyrelsen 17.3.2019 bl.a., at:
"Afdelingsmødet har som bekendt besluttet, at der skal laves belysning ved ejendommens 18 gadedøre.
Men vi har haft flere udfordringer i den forbindelse; ikke mindst på grund af, at indgangspartiernes konstruktion gør det vanskeligt at få lige den løsning, som vi gerne vil have.
Som et forsøg er denne lampe opsat."

I slutningen af april blev første lampe-forsøg skiftet ud med en lige så forkert type som den første. Ingen af dem harmonerer arkitektonisk med de pæne, gamle gadedøre og deres portaler.

På afdelingsmødet 9.5.2019 meddelte bestyrelsen, at den havde bestemt sig for sidstnævnte lampemodel til gadedørsbelysning - men i en slags kobberudgave ...

Det ville være synd at sige, at 'magthaverne' (dvs. den lokale bestyrelse sekunderet af udlejeren AAB) har ret megen arkitektonisk endsige æstetisk sans! Og ingen menige beboere er blevet taget med på råd. Skammeligt!

7.3.2019 - Grim!

9.3.2019

29.4.2019 - Også grim!

29.4.2019


 


 

Giv os nu de kastanjetræer! *)
Please ...


Misligholdt fortov og manglende træer! 9.1.2019

Følgende tekst supplerer historien om kastanjetræerne på Stadion Allé, jævnfør dette afsnit højere oppe.

13.1.2019 skrev jeg således i en e-mail til Center for Byens Anvendelse og medsendte ovenstående billede:

Hej igen [navn] -
Godt Nytår!
Hvad er status på 'kastanjetræ-situationen' på Stadion Allé? Vi savner meget de tre store, gamle træer ved nr. 5-11 som blev fældet for nogle år siden.
Mon vi endelig får plantet nogle erstatninger i løbet af i år? Hvornår cirka?
Mvh. [sign.]

- som var en opfølgning på den korrespondance og de fotos, der kan ses højere oppe ad denne webside.
   For otte måneder siden lovede Byens Anvendelse os, at nye træer ville blive plantet i efteråret 2018; det skete som bekendt ikke!

4.2.2019 modtog jeg følgende fra Teknik og Miljø, Grønne Områder, som tilsyneladende er det nye navn for Byens Anvendelse:

Kære Jørgen
Beklager vi endnu en gang ikke nåede det i efteråret. Jeg har talt med vores entreprenør, og de har lovet, det bliver gjort her i foråret.

Venlig hilsen
[sign.]

*) Så fik vi dem endelig - i april 2019:


9.1.2019

11.4.2019

Ditto

12.4.2019

Ditto

Ditto

12.4.2019

Ditto

Ditto

12.4.2019.
Foto: Inge Hundtofte

17.4.2019

Ditto


23. april 2019

 


 

Sådanne gadedørslamper? 1. del
[Se også de nyere nyheder højere oppe ad siden!]

I afdelingsbestyrelsens referat af mødet den 13.11.2018 (offentliggjort på AAB's hjemmeside 1.1.2019) fremgår det, at

"[Vi har] besluttet at vi beder Zahco om at udarbejde en økonomisk beregning af, hvad det vil koste at installere en gadedørsbelysning i stil med den belysning, man har ved Ingerslevs Blv. nr. 18."

Lamperne ved bemeldte gadedør på boulevarden er ikke uskønne, men de kan vel næppe blive mere neutrale og anonyme. Om de også er brugbare til Ingerslevgårdens gadedøre må sagkundskaben vurdere, fx den omtalte Zacho. Men de ser i al fald således ud:

9.1.2019

9.1.2019

 


 

Cykelregistrering igen [januar 2019]

Ikke bare igen igen - men igen igen og igen - skal de af vores cykler og barnevogne, som vi ønsker at bevare, forsynes med et udleveret manilamærke. Med ejerens navn og adresse påført må man formode. For ellers bliver de fjernet fra matriklerne fra 21.1.2019.
   Aktionen er antagelig nødvendig, eftersom der angiveligt i mange af vores kældre har ophobet sig adskillige herreløse cykler (og barnløse barnevogne?). Det fortalte Servicecenter Midt i en husstandsomdelt skrivelse af 21.12.18, som beboerne modtog tre dage før. Der står intet om de cykler, der står i gården og på gaden og er efterladte og døde.
   Denne gang har AAB sparet gummibånd til fastgørelse af mærkerne. Til gengæld er man ikke ligefrem karrig med kommaerne i brevet. Høh!

 


 

AAB's beboertilfredshedsundersøgelse -
en manipulerende fis i en flaske!?


I dag [30.11.2018] blev den så offentliggjort for folket. Den meget omtalte  beboertilfredshedsundersøgelse, som vi for 5-6 uger siden fik bare én uge til at besvare, efter vi pr. telefon havde modtaget en SMS-besked med et weblink. Vi fik intet på tryk ind i vores postkasser.

AAB meddeler i sit blad ”Beboernyt” for december - kaldet 6/2018 - at svarprocenten var godt 22, og at dette er et højt tal(!) Desuden fortæller Lone Brock i sin artikel, at 66% af besvarelserne giver udtryk for tilfredshed med servicecentrene. Tillykke med det.

Men kun hver fjerde AAB-beboer deltog!
Vender man resultaterne af undersøgelsen på hovedet, siger tallene noget som er nok så interessant. Nemlig at mere end 75% af AAB's beboere ikke har deltaget i undersøgelsen! Kun hver fjerde har været med.
   Og når kun 66% af en fjerdedel er tilfredse, må der nødvendigvis være mindst 34% af dem som ikke er det. Eller som ikke har givet deres mening til kende.
   Med andre ord: Hver anden eller hver tredje beboer i AAB er tilsyneladende ikke tilfreds (eller er ligeglad) med at servicecentrene har erstattet næsten 100 års traditioner og pricipper om decentralisering. Og har afskaffet afdelingernes lokale varmemestre og viceværter. Alene for at spare nogle få håndører pr. bolig.

   Disse 'spejlvendte' tal bør i høj grad give stof til eftertanke på bjerget!
Men lur mig: Det gør de ikke ...Et af AAB's reklamefotos som hylder centraliseringen udkom med årets regnskab:

 

 

 


 

Gadedørsbelysning!? [30.10.2018]


I dag mødtes hele vores lokale bestyrelse med folk fra Servicecenter Midt m.fl. for tilsyneladende bl.a. at vurdere bestyrelsens forslag til valg af gadedørslamper i Ingerslevgården.
   Gruppen blev observeret uden for FVG-12, før de i samlet trop bevægede sig ind i gården og lidt omkring, før den gik ned i bestyrelsens lokale i kælderen under FVG-4. Indtil videre kan vi kun gisne om, hvad der kom ud af mødet. *)

 
Det, som har udløst nogle beboeres - og bestyrelsens - behov for lys ved gadedørene, er at de gadelamper, som blev opstillet på venstre side ad Vestergaardsgade i januar 2016, har mørklagt vores side ad gaden. I modsætning til da gadebelysningen hang i wirer midt over kørebanen.
   De nye fancy lygtepæle er efter sigende anbragt ud for skolen og boldbanerne fordi de dér ikke skulle kunne blænde beboerne overfor. Ja tak, men til gengæld har de haft den stik modsatte virkning: mørke fortove og facader! Således at svagtseende kun med besvær kan finde nøglehullet i gadedøren og låse sig ind på trappen.
   Og da man angiveligt af arkitektoniske og hemetiske årsager ikke vil nøjes med gadedørslamper alene i Vestergaardsgade, skal der opsættes samme slags lamper i alle fire gader. 18 styk i alt. En for os ikke nogen billig løsning på et problem, som kommunen har skabt!
Se fotos.
*) Af referatet fra bestyrelsesmødet den 2. oktober (offentliggjort 14. november) fremgår det, at ekskursionen var "den årlige markvandring, hvor AAB og bestyrelsen i fællesskab besigtiger afdelingen". Resultatet af rundturen kommer forhåbentlig til at fremgå af næste referat ...?

Lad os håbe, at Århus Kommunes Vejbelysning
kommer til at betale en stor del af udgifterne!

 


 

To p-pladser (en lovlig og en ulovlig) forsvandt 29.10.2018 -


- da der blev sat et forbudsskilt på ryggen af den ene af de nye containere i Vestergaardsgade
 

 


 

26.10.2018
Webmasters kærlighedserklæring til Ingerslevgården
Se og hør den på YouTube. Åbner i separat vindue.
 

 


 

Beboertilfredshedsundersøgelse [oktober 2018]


AAB har nu igangsat en undersøgelse om beboernes (u)tilfredshed med den centralisering, som blev indført med strukturændringen for 1½ år siden. Læs evt. om den i oktobernummeret af 'Beboernyt'. Det er det eksterne konsulentfirma Rambøll, der står for projektet.

Mandag formiddag den 22.10. udsendte AAB sms'er til beboernes mobiltelefoner om, at vi skal udfylde et digitalt skema, som kan kaldes frem via et hyperlink til internettet. Eller man kan udfylde skemaet via sin computer. Man må så håbe, at samtlige beboere er i besiddelse af smartphone og/eller pc med internet, for papir er åbenbart en saga blot for vores byrokratiske udlejer.
   Spørgeskemaet er endda kreeret så 'smart' og infamt manipulerende, at man er pisket til at udfylde dets første side, før det er muligt at bladre videre til de efterfølgende sider for at se hvad der står dér. Man kender altså ikke næste spørgsmål, man vil blive stillet, før man har besvaret nogle andre først. Hallo sifon!
   En organisation som Arbejdernes Andels Boligforening burde ikke nedlade sig til så ufine metoder over for beboerne.

"Du har én uge til at udfylde skemaet i!" Det er uanstændigt og skindemokratisk.

 


 

Olieudslip på fortovet! [26.9.2018 - ?]


Vestergaardsgade-Ålborggade siden 26.9.2018


Sådan skrev jeg til Servicecenter Midt den 3. oktober 2018:

"Cirka 26. september lænsede den lille omkringkørende traktor et tilsyneladende olieholdigt fluidum i Vestergaardsgade og på Ingerslevs Boulevard. Og striberne er der stadig, selv efter at det har regnet et par gange.

   Hvad var årsagen til uheldet? Hvis det altså vár et uheld. Skal vi bare vente på, at griseriet forsvinder af sig selv med tiden - eller hur? Der kan måske ikke gøres noget ved det, men særlig kønt er det ikke, vel. Traktoren kørte jo både frem og tilbage, og dét i sig selv kan jo godt undre en ..."

Samme aften modtog jeg dette lakoniske svar uden forklaring på årsagen til uheldet endsige en beklagelse; ej heller et par ord om hvorfor miseren ikke blev opdaget, da traktoren kørte turen 2. gang:

"Vi vil gøre hvad vi kan for at fjerne det, men det er ikke sikkert at det kan lade sig gøre"

Fortovet mellem boulevarden og porten er møghamrende beskidt af olie.
 


Vestergaardsgade 30.9.2018

Ditto

Vestergaardsgade 1.10.2018

Ditto

Ingerslevs Boulevard 1.10.2018; ved hjørnet af Stadion Allé vendte traktoren og kørte tilbage ad samme vej, som om intet var hændt ...

Ingerslevs Boulevard 1.10.2018

Vestergaardsgade 3.10.2018: fra porten til gadehjørnet er det helt galt med oliesvineriet!
 

Ditto
 

Et halvt år senere [26.3.2019] er olepletterne stadig ikke visket væk af vind og vejr!

 


 

Men hvad hedder vore dages 'gårdmænd'? [13.9.2018]

Som bekendt har Ingerslevgården ikke længere egen varmemester, men må sammen med andre AAB-afdelinger deles om - og serviceres af - områdets driftscenter. Som nu til dags altså hedder Servicecenter Midt.
   Dette center tilskrev jeg 'nysgerrigt', fordi det ingen andre steder er blevet fortalt os:

   "Hvordan er mulighederne for at få at vide, hvad de nuværende 'anonyme' gårdmænd/ejendomsfunktionærer her i Ingerslevgården hedder - og hvad deres arbejdstid er?
   (De to eller tre mænd skal i øvrigt have ros for deres arbejde med at holde haveanlægget ved lige et par uger sidst i august.)"

   Allerede et par timer senere indløb dette svar:
  
"Hej Jørgen
Det er Dennis – Jesper – Stig  - Martin – Søren - Morten der servicere Afd. 60 og 06 de er der ikke på et bestemt tidspunkt men løser opgaverne som de kommer, både de daglige og akut opståede."

Hvis vores lokale bestyrelse finder på at læse med her, så ved både den og vi altså nu, at medarbejderne i dag foruden Martin er Dennis, Jesper, Stig, Søren og Morten.
Men ... hvem er hvem?

[Afdeling 60 er det samme som de store karreer Frederiksbjerg-Bo i Frederiksbjerg Vest, dvs. gaderne ovre bag de Mezas Vej. De består tilsammen af ikke mindre end 476 boliger. I Ingerslevgården er der 'kun' 180 ...]

Fortsat
AAB har oppet sig: Tydeligvis inspireret af ovenstående spørgsmål fra den 13.9. blev nedenstående information opsat på trappetavlerne den 8.10.:

Bedre sent end aldrig - men helt ærligt! Hvem er hvem af de omtalte personer ud over Martin? Servicecentret burde naturligvis have sat de pågældendes portrætter ind i skrivelsen, ikke mindst når man slutter med at håbe, at vi "vil tage godt imod de nye ansigter". Hvilke ansigter? :-)
  
Føromtalte Stig er slet ikke nævnt i skrivelsen. Så der er åbenbart allerede sket en 'justering' i forhold til beskeden fra 13.9.

 


 Ingerslevgården kom på Facebook 7.9.2018 som
privat (tidl. 'lukket) beboergruppe uafhængig af AAB.

Men allerede et år senere valgte gruppens 'far' og administrator at trække sig.
To nye administratorer ændrede derefter gruppens personlighed til slap
ukendelighed - og lod både AAB og afdelingsbestyrelsen få
indflydelse på og magt til at udøve censur i gruppen.
Ak og suk.

 

 

 


 

Havearbejde mv. i gården [15.8.-31.8.2018]

Om morgenen den 15. august blev mange af os vækket af lyden af motorsav og klippemaskiner. Det var to gartnere*) som brugte dagen til at beskære træer og buske ude i gårdhaven. Tak for det. Om de også lugede i bedene og slog græs, skal jeg ikke kunne sige.
*) eller i al fald AAB-ansatte.

Men 20. august og nogle dage frem blev der udført forskelligt tiltrængt havearbejde af de to effektive 'fremmede' AAB-ansatte. Herligt!

En uge senere viser det sig, at de to navnløse mænd er ejendomsfunktionærer (før: gårdmænd), som foruden vores ejendom også skal servicere andre store AAB-afdelinger på Frederiksbjerg.
   Igen og igen kan man som beboer blive skuffet over vores lokale bestyrelses himmelråbende ulyst til at informere os om noget som helst! ØV!

Endelig kom der gang i det påtrængende havearbejde i august 2018:

 


 

Altanerne i gården; fortsat [19.7.2018]

Status er, at der nu er i alt 70 altaner monteret på facaderne i gården. De er blevet opsat a 4-5 omgange siden 2.8.2011, og de fordeler sig således:
Boulevarden = 16, Stadion Allé 23, Ålborggade = 6, Vestergaardsgade = 25

Men - for at kunne montere altaner, må en del radiatorer lade livet og udskiftes. Denne blev taget ned for to måneder siden og står stadig og venter på at blive fjernet; et par uger senere var den væk.


 

Se også altan-nyheden fra 24.6.2021 øverst i denne nyhedssamling ...

 


 

Hurra! Endelig en vimpel i flagstangen på taget [1.7.2018]

Den synes ikke af meget og er lige lovlig lille. Helt ude af proportion med stangens højde.
Vimplen er cirka på længde med et bundet slips - men den er der! Omsider.

 


 

Varmemesteren er fyret! [ca. 1.6.2018]
- og hans stilling nedlagt ...

Vores sygdomsramte varmemester Klaus Stig Mathiasen er blevet afskediget som ejendomsfunktionær pga. sin 'for lange' fraværsperiode. Han var varmemester nr. 5 eller 6, siden jeg flyttede ind i 2000! Jeg vil savne Klaus.
   Fremover skal beboerne 'serviceres' - og ejendommen og gårdhaven vedligeholdes - af folk fra Servicecenter Midt. Dvs. folk, som ud over Ingerslevgården også betjener de 476 boliger i Frederiksberg-Bo (Afd. 60) ovre bag de Mezas Vej. Ak ja ...

I referatet fra bestyrelsens ordinære møde den 12. juni kan man læse følgende klinisk upersonlige sætning; ikke engang mandens navn gider man stave korrekt:
"Claus fratræder sin stilling som varmemester ved udgangen af juni."

 


 

6. juni 2018
sagde altanfolkene farvel og tak - for femte gang:

Klik på billedet og se en lille video om at bakse
den store, mobile platform ind i og ud af porten
('Rigtige' mænd bruger tilsynladende ikke sikkerhedssko og -hjelme!?)

 


 

3. juni 2018:
Rugende ringduepar på rede og vagt - inde under bunden af altanplatformsliften!


 

 

 

 


 

22. maj 2018:


Et tørlagt springvand. 22/5-2018.
Læs her.

Fem måneder efter at Århus' rolle som Europæisk Kulturhovedstad ophørte, blev der lagt en 'reklame-flise' på fortovet ved Vestergaardsgade 2! Lige lovlig sent, ikke ...
   8. juni 2018 blev der anbragt en flise magen til ud for Vestergaardsgade 6. Hvor længe mon lageret rækker?


Endnu en kastanje er gået ud, fældet og kørt bort.
Nu mangler vi tre træer.
Læs her.


 

altan.dk i aktion igen igen! [marts-juni 2018]
- og inddrager for en tid nogle p-pladser i Vestergaardsgade
til 10 nye altaner inde i gården

Før de gik i gang, så der sådan ud 28.2.2018:


9.3.2018

9.3.2018

12.3.2018

13.3.2018

Do.

13.3.2018

Do.

16.3.2018

21.3.2018:
Vestergaardsgade 8
[Pause i arbejdet
26.3. til 8.4.]

11.4.2018:
Ingerslevs Boulevard 7

19.4.2018:
Ingerslevs Boulevard 11

24.4.2018:
Stadion Allé 9

7.5.2018:
Stadion Allé 11

9.5.2018:
Ålborggade 6

16.5.2018:
Vestergaardsgade 12

22.5.2018:
Vestergaardsgade 10

I denne ombæring af altan-opsætninger slutter vi i Vestergaardsgade 10, hvor der blev anbragt tre på stribe - oven over den der var der i forvejen ...


31.5.2018:
Vestergaardsgade 10
Og 6.6.2018 rejste altanfolkene fra os igen igen - og efterlod nogle længe savnede parkeringspladser på gaden

 


 

Endelig sne igen!
En fremmed låne-traktor kommer på arbejde [5.3.2018]


Klik her - og se fejedyret bevæge sig omkring ...

 


 

Besøg fra firmaet Rambøll ang. genopretning af fortov [6.2.2018]

Lige siden etableringen af de tre affaldscontainere ud for FVG-12 i slutningen af november 2017 har asfalten på fortovet ved siden af skiftevis været en mindre vandgrav og en lille skøjtebane.
   Det blev webmaster træt af at se på og kontaktede derfor DanJord, der jo havde stået for bygningen af container-hullerne. Allerede dagen efter ankom en flink mand fra Rambøll iført måleudstyr, tommestok og notatpapir. Rambøll er det selskab som har udviklet og designet containerne.
   Ingeniøren lovede os, at snarest efter at frosten var gået af jorden, ville den tydelige skade på fortovet blive udbedret. Man var nødt til at vente indtil da, fordi det ikke var nok at lægge mere asfalt på. De omkringliggende fliser skulle lægges om.

25. og 27. juni 2018 blev fliserne rettet op, og der blev lagt ny asfalt på det famøse sted ved hjørnet. Men ak! Mindre end en uge senere blev den nye asfalt delvist ødelagt, fordi der blev lagt - lagt, ikke stillet - en mængde kasserede cykler ud på fortovet til afhentning af storskrald. Cykelstyr, pedaler og støtteben borede sig ned i den sommervarme og endnu halvbløde asfalt! Øv!


6.2.2018

Se her hvordan det gik:
http://aarhusalbummer.grandts.dk/#!album-149

 


 

Nedlæggelse af affaldscontainerne [6.2.-4.4.2018]


2003: De velfungerende fire containerbure

blev med megen møje og besvær

etableret i f.m. ny gårdbelægning

med små betonfliser i

sommeren 2003.

Truslen om at containerne skulle

fjernes den 6.2.2018 blev ikke indfriet!

Heldigvis ikke! Se billederne herunder ...

13.2.2018

5.3.2018

6.3.2018

4.4.2018

Den sidste container og affaldsposerne blev kørt bort 5.4.2018, dvs. to måneder efter den berammede dato!
Nu skal man så i gang med at omdanne burene til anden brug.

 


 

Den godt 10 år gamle traktor skrottes i september 2017
herefter skal vi sammen med flere andre afdelinger deles om tre traktorer - på skift ...

 


 

Af referatet fra bestyrelsesmødet den 16.1.2018
- om bl.a. en snart forestående tagrenovering:

 


 

Eftersyn på tagrender i gården [11.1.2018]

 


 

Renovering af kældervægge [21.12.2017]


Mon også de 'gør noget ved' barnevognsrummet ...?!

 


 

Endnu en cykelregistrering [28.11.2017]


 

 

 

 


 

Rampe ved Ålborggade 8 [26.10.2017]

- efter Mettes relevante pres på bestyrelsen

 


 

Oh! Oh!
Er Ingerslevgården ved at falde fra hinanden?

Et stort, tungt E af kobber faldt til jorden foran porten 1. oktober 2017.
Godt, man ikke stod nedenunder. Heldigvis kom ingen til skade.
Denne gang. - Cirka 3½ måned senere blev det endelig sat op igen ...
 

Ingerslevgårdens Byttemarked [14.9.2017]
- fra 28.11.2019 er navnet: "Ingerslevsgaardens BytteBiks" ...!
 

 


Helgardering: Ejendommens navn stavet både med å og med aa ...
Den 14. september 2017 blev kælderdøren i Ålborggade 6 slået op til et privat, men officielt, beboerinitiativ: En lokal byttecentral, hvor beboerne kan aflevere bøger og andre ting, foruden at man selv kan hente hvad man kan bruges af det, som andre har været nede med.
   I marts 2018 flyttede byttebiksen om i Vestergaardsgade 8 til et noget større kælderlokale.
   [Men 21.4.2022 lukkede og slukkede byttecentralen pga. for få 'kunder']


Eksempler på biksens skiltninger og stavemåder:


3.10.2017
 

30.8.2018
 

4.4.2019
 

5.12.2019
 

5.12.2019 - stadig på tavlen
 

 


 

Lille 'facaderenovering' [foråret 2016]

Formål og tidsplan fremgår af dette opslag på trapperene;
det sad stadig i tavlen 21. september, selvom arbejdet for længst var forbi!

Informationen blev slået op 21.4.2016


23.5.2016

Ditto

27.5.2016

26.5.2016

14.6.2016

3.7.2016

Ditto

6.7.2016

 


 

Vinter i Vestergaardsgade 22. november 2015:

Den dag det var vinter i Vestergaardsgade havde en fiffig fyr m/k hevet et stømkabel
ned fra muren, så folk og fejemaskine måtte kante sig forsigtigt forbi

 

 

 

 

 

 


 

Og der blev lys. Nyt lys ... [Oktober 2015]

Nyt lys i kældergangene
I oktober 2015 blev der monteret nye lavenergilamper i alle kældergange. God idé.


 

 

 

 

 

Chokerende! Og uforsvarligt? [Efterår 2013]
To altanskærme/-gavle kunne ikke klare efterårsstormene. 7/12-2013 faldt de ned!
Godt, man ikke stod i gården neden under, da balustre og sidestykker fra 4. sal
blæste ned og med voldsom kraft landede på fliserne ...


Prik og forstør fotoet endnu mere!

Og for at det ikke skal være løgn, så blev de to altaner ikke istandsat og sikret på ny, da altanfolkenes lift forlod gården i januar 2014. Gad vide, hvor længe beboerne må undvære deres nyopsatte balkon?
Først i midten af marts 2014 blev de to altaner repareret!

 


 

Farvel til papir-skraldebøtterne! [16.8.2011]

I dag modtog beboerne en skrivelse fra AAB om, at vores lokale affaldscontainere til pap og papir vil blive nedlagt - og at vi fremover skal bruge de nedgravede containere på andre gadehjørner.
   Det skal nok blive morsomt! Der vil sandsynligvis i perioderr, måske ofte, være kaos ved disse 'fremmede', offentlige containere, når de nu også skal belastes med vores pap og papir - som vi i forvejen (som bekendt?) jo ikke alle er særlig flinke til at bortskaffe på en hensynsfuld måde ...
 


Da vi fik specialdesignede nye affaldsbure i 2003, havde vi allerede haft papircontainere i årevis.

Men nu skal 'de blå låg' væk. Dette foto fra 16.8.2011 er nok et af de sidste.
2012:
Nu skal alle containerne væk fra de fire kun 9 år gamle trådbure som kostede en formue. Ud på gaden med møget og ned i de nedgravede herligheder! Siges der ...
2013:
Indtil videre er kun papircontainerne fjernet.
2018:
I år bliver alle containere fjernet fra gården!
Hvad skal 'burene' nu bruges til?

 

Nyt fortov! [9.-10. juni 2011]

Nyt fortov i Vestergaardsgade!
Efter at være blevet gravet op en masse gange i tidens løb fik Vestergaardsgade fra nr. 2 til 12 den 9. og 10. juni 2011 lagt splinternye fabriksnye fliser på fortovet - med græskanter og sand på og jeg skal komme efter dig.
   Kort tid efter var allerede tre af fliserne smadret, fordi de selvsagt ikke er dimensioneret til tunge køretøjer eller til parkering af biler.
   Tre fliser er tre for mange. Dog er det intet imod hvordan der ser ud i Ålborggade ved nr. 4, 6 og 8. Her er nærmest hver tredje flise mere eller mindre knækket, mest mere! Det ser herrens ud.
 

3½ måned senere blev der lagt ny asfalt i en rende langs fliserne:

Læg mærke til den knuste, helt nye flise nærmest fotografen

 


 

Der smøres! [juni 2010]

To tømrere smører og justerer de nu ti år gamle 'nye' vinduer - plus alle gadedøre og ikke mindst samtlige indvendige døre i de 180 lejligheder:
 

 

 

 


OP til TOP

 


Ekstra!


Fotoserie om angrebene på fontænen i haven

I Århus-registranten Frederiksbjerg Vest (1981) står der blandt meget andet om ejendommen, at
"Karreen har et meget fint aksefast gårdanlæg med springvand i midten ..."

Altså et springvand som i disse år desværre frister en krank skæbne:
Siden juli 2017 har det gamle springvand haft uofficiel status af fuglebad! Uden den vandstråle, som skulle springe op fra det smukke granitkar. Den gamle cirkulationspumpe gik i udu, og en nyindkøbt virker endnu ikke. Jamen, altså ... Øv! [28.9.2017]


1930

Allerede inden ejendommen var færdigbygget i 1931, blev det lille springvand etableret i vores smukke gårdhave. Men de senere år har fontænen skrantet pga. nogle beboeres manglende pietetsfølelse for fortiden.
   Og så pludselig - permanent eller periodisk? - ser man så den 12.10.2015 endelig atter en stråle i fontænen på en meters højde. Herligt! Tak for det.

Øv! Det viste sig desværre at være bluff.
Vandsøjlen i fontænen er ikke blevet justeret permanent!


12.10.2015

 


15.10.2015

 


17.10.2015

 


30.10.: Død som en sild!

 

Den dygtige og meget vidende lokalhistoriker Lars Holleufer fortalte på en frederiksbjergsk rundvisning i juni 2015 begejstret om Ingerslevgården og om dens smukke gårdhave - "med det lille, fine springvand!" som han sagde. Han aner naturligvis intet om vandkunstens skæbne i vore dage.
 

Hærværket fortsætter i 2016!

Fredag 13.5.2016 kl. 14:11

Ca. 75 cm høj stråle
Torsdag 2.6.2016 kl. 15:34

Ca. 10 cm høj stråle
Fredag 3.6.2016 kl. 16:57

Kun 2 cm høj 'stråle'
Søndag 12.6.2016 kl. 14:25

Ca. 75 cm stråle - for good?

Søndag den 17. juli 2016 kl. 14:43: Slukket!

Et par emsige beboere har atter forsøgt at dræbe og drukne havens springvand!

Selv de store duer vender ryggen til og flyver bort:

 

Wow! Og så alligevel - for en kort stund:

3.11.2016

Fra den ene yderlighed

(30.4.2017)
til den anden

(23.5.2017)

Fontænen har nu været tørlagt i trekvart år!

22. maj 2018

Vandkunsten er nu blevet til en
skamstøtte over manglende historisk
kærlighed og bevidsthed


Wow! Endelig bar de vedholdende klager frugt:


26.5.2018: Vandet springer - og lad os håbe, det får lov at blive ved ...!
 

Men atter var det et urealistisk håb: Allerede 31.5.2018 - mindre end en uge senere - blev springvandet saboteret af en eller flere beboere, så nu ser det sådan ud ... igen igen:

AAB og afdelingsbestyrelsen er tydeligvis ligeglade -
og beboerne er til grin!

 


Hop op til sidens top!
 

PS:

De otte ældste af AAB's ejendomme så sådan ud i en reklametryksag fra o. 1990:


 


 

Genvej til siden om ejendommens beboerdemokrati

Genvej til Ingerslevgården i gamle dage

Genvej til siden om Frederiksbjerg

Genvej til Århus-portalen
 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet - når den virker

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus