© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2022 

Broerne over Århus Å


- fra Årslev Engsø og Brabrand Sø til Århus Havn
 Dette geniale logo-forslag lavede Finn Hjernøe til Århus Kommune
i 2001 - som tak for den frilagte del af åen.
 

Bro nr. 1

Den første bro over Århus Å efter Østjyske Motorvej E45, som vel næppe kan kaldes en bro, i retning mod Århus Havn ligger på Holmbækvej i Skibby 500 m nord for Ormslev Stationsby.

Åen udspringer af Solbjerg Sø. Den er 32 km lang, når den smelter sammen med Århus Havn, efter at den på vejen har gennemløbet Årslev Engsø og Brabrandsøen:


Kortudsnit fra 1900
 
Fire fotos fra maj 2009


Åen set mod vest
 

Udsigt til bro nr. 2


 

Bro nr. 2

Den næste bro ligger hvor åen løber ind i Årslev Engsø. Broen er den første af tre træbroer af gedigne planker i smukt og enkelt design. Billederne er taget i maj 2009.


 


 

  Set mod øst - og set mod vest 

 

 

Mellemspil: Lyngbygårds Å


Også Lyngbygårds Å løber ind i Årslev Engsø - under denne bro fra samme serie af nye træbroer; set mod nordøst.

 

Disse billeder er fra 21.5.2009


Broen fra den modsatte side, dvs. set mod vest.

 

 

Århus Å - forts.Prik og forstør


Set fra himlen: Åen ledes imellem søerne i en kanal under Søskovvej (2009)

 

Bro nr. 3

Når åen atter forlader Årslev Engsø et par hundrede meter fra søens østlige ende, sker det igen under en af de nye træbroer og langs med det sidste stykke af søen. Derefter glider den ind under Søskovvej (bro nr. 4) for at blive
en del af Brabrandsøen.


 

 

Optagelserne er fra september 2008

 

 

Bro nr. 4

De næste fotos i denne serie af åbroer er alle set mod nord - ad Søskovvejs vestside herunder og ad østsiden til højre.
   Tidligere lå der en bro - Constantinsborgbroen - ca. 200 m syd for det nuværende åløb, inde hvor Brabrandstien ligger parallelt med Søskovvej. Den ses på de sort-hvide billeder.Søskovvej-broen mellem de to søer;
hhv. 2006 og 2008


Constantinsborgbroen o. 1900


1954Teksten taler om den nye bro i sept. 1962 over Søskovvej
- men den ligger altså vejen og over åen!

 


2006

 

De to fotos af Constantinsborgbroen herunder er fra hhv. 1956 og 1961. Bl.a. ser man en af datidens mange oversvømmelser af den dengang smalle Søskovvej. Det er vejen og ikke broen som bilen kører på!

 

 

Bro nr. 5

I den anden ende - den østlige - af Brabrand Sø løber Århus Å ud igen og fortsætter som å, indtil den når til Århus Havn.


2002


2008
 


Broen ligger hvor søen atter bliver til å, nærmere betegnet imellem haveforeningerne Lunden og Sølyst.


Juli 2008

 

På billedet herunder er broen fotograferet oppe fra skrænten ved Hf. Lunden - en af Danmarks mindste havekolonier - med en bid af Brabrandstien nederst i forgrunden:

    
2006

 

 Juli 2008

Bro nr. 6

Den næste bro som åen møder er Viby Ringvej. På billederne her løber vandet ind under vejen fra vest - og pga. indhegning og kraftig bevoksning er det ikke muligt at fotografere broen fra den anden side, medmindre man kommer til den i båd.


Efteråret 2001
 


Viby Ringvej set mod Viby - altså Viby J,
eller som Arriva siger: "Viby Jylland" :-(
(2008)

  Efter Ringvejen slår åløbet en stor S-bue først mod nord, så mod øst, og så atter mod nord.
 

 

Bro nr. 7, 8 og 9

Dette geniale system af broer over åen, hvor Brabrandstien deler sig neden under de tre jernbanebroer, har form næsten som et liggende H - således at den del af gang- og cykelstien som udgør tværstregen i H'et ligger parallelt med åen og ikke på tværs af den! Er De forvirret, så kom selv og bese den ret.
   Det uofficielle navn for de tre broer er ... tata! ... Trebroer; somme tider lidt poppet stavet TreBroer. I forb. med renovering af broerne 2008 omtales de som Fiskerhusbroen.

Farvebilledet til højre tog jeg i 2001, det sort-hvide foto tog en anden i 1955.


Den nordligste H-formede deling af Brabrandstien er her set mod syd. Cykler man til venstre her, ind under jernbanebroerne, kommer man ud til Eskelundvej og Åhavevej, og til højre ender man ved Frichsvej og Ringgaden - dog først efter man især på denne strækning har nydt udsigten til åen, som man ad denne vej har på sin venstre hånd.

Fire ældre billeder mere af "Trebroer"; de to ældste fra før Brabrandstien blev anlagt:


1950


1953


1956


1959


1967


Trebroers forgænger var kun én bro, nemlig Hammelbanens:

1913

De tre broer totalrenoveredes i 2008;
kig ned ...


Læs om disse særprægede broer i Aarhus Wiki.
Klik her!

 

Diasshow (video) med billeder af reparationsarbejdet i 2008:
KLIK HER!

 

 

 

Mellemspil

Denne lille bro ligger ikke over selve åen, men langs med den - hen over en kanal ind til et rensningsanlæg på Søren Frichs Vej.

 

 Dette foto uden de fancy gadelamper er fra midten af 60'erne
 

Bro nr. 10
"Søren Frichs Bro" opført 1906, udvidet 1932

På vores våde vej ind mod byen er Søren Frichs Vej den næste 'bro' vi møder. Billederne viser åens hhv. ind- og udløb under denne faste forbindelse.

Tre billeder fra 1970:


 Seks skilderier fra 2008
- fra begge siderDet gamle godsbanespor ud til Frichs
fabrikker er ikke længere hélt intakt!
 

Juli 2008. Før åbredden blev skridsikret:

Herunder: sikring af åbredden i maj 2009
 

September 2009:

 

 

 2009 - indløb

 


2008 - ind


2008 - ud

Her fra denne vejbro følges Århus Å og Brabrandstien atter ad, først 400-500 m stik øst, og derefter 300 m i nordøstlig retning.

Bro nr. 11
"Lille Ringgadebro" opført 1936

Straks efter at vandet er kommet til syne på den anden side af Frichsvej slår åen et knæk mod øst og løber nu ind under Vestre Ringgade ved siden af det store gadekryds.


1936.
Vestre Ringgade er ved at blive anlagt. Etageejendommene i baggrunden må være Silkeborgvej og dennes sidegader.

Næste billede er set i samme retning fra en lidt mere spids vinkel:

Og set mod syd:

 

 

Bro nr. 12

En ny åbro blev etableret januar 2013 - omtrent ud for hvor Søren Frichs Vej drejer og bliver til Carl Blochs Gade. Altså vis-a-vis godsbanegårdsområdet.
   Billederne tog jeg 8.4.2013. De to første er set fra vest i retning mod byen, de to sidste fra nordøst med ryggen til byen.

 

 

 

Bro nr. 13

Ved begyndelsen af Brabrandstien set inde fra byen - bag ved Hammelbanens Banegård, undskyld: Århus Bymuseum, undskyld: Bymuseet - nej, nu Folkestedet! - ligger denne  cykel- og gangbro.
  
Sådan så den ud en vinterdag i 2001, et par år før museet gik i gang med sin ud- og ombygning: 
 

2008

2008

Stakkels bro!

På billederne her fra sommeren 2009 ser man tydeligt hvor meget den hærgede bro trænger til reparation - eller måske endda udskiftning:


2009

20092001


 


2009
 

2009
 

 

Endelig! En ny nummer 13-bro ...

I dagene 11.-14. september 2017 blev den 39 år gamle bro omsider skiftet ud!


Den nu forhenværende bro i november 2015


Den nye nuværende bro i september 2017
(angiveligt bygget af holdbart mahonietræ)

 

 

 

Bro nr. 14

Bro fra 2017 mellem det åbne område i Carls Blochs Gade ved Thorvaldsensgade og den nye fancy bebyggelse Ceresbyen på det fhv. bryggeris grund.


Med udsigt til de få rester af fredede bryggeribygninger og nye betonklodser;
marts 2017


Set mod Blochsgade

Set mod den næste åbro

Set fra Blochsgade


Med lidt tydeligere udsigt til bryggeriets gamle 'lysthus';
september 2017

 

 

 


Dette kort fra 1925 viser åløbet gennem byen, sådan som det forhåbentlig snart igen kommer til at sno sig fuldkommen fritlagt.
   Læg mærke til at Åboulvardens begyndelse (dvs. hvor den ender ved Vester Allé) engang hed Louisegade. Og at stykket fra Immervad til Dynkarken hed Ågade.
   (Ved Carl Blochs Gade og kortets nr. 18 ser man tydeligt hvor
Hammelbanens endestation lå. Selve stationsbygningen har Århus Bymuseum nu ført tilbage så den ligner den gamle ventesal.)Prik og forstør -
så er kortet lisom nemmere at aflæse ...
 

 

Et kortudsnit mere, her fra o. 1885. Som man ser, kaldtes Århus Å dengang Mølleåen, fordi den leverede vand til den store Århus Mølle. 

 

 Januar 2001 - og

april 2013:

 


Sommer 2001

Bro nr. 15
"Ceres Broen" opført 1934-35

Et par hundrede meter fra Bymuseet, i retning mod byens centrum, forsvinder åen atter ind under en gade: Thorvaldsensgade. Og ind under husnr. 28.

   De store billeder er fra vinteren 2001, det lille fra sommeren 2006:


2006


2008Ceres-broens forgænger; 1933

  Og her dukker åen frem igen - under den lille parkeringsplads bag beboelsesejendommen - for at fortsætte sit løb nordøstpå mod havnen.
   På billedet til venstre skimter man vandet under betonklodsen som udgør ejendommens lille baggård og cykelparkering - få meter fra Vesterbro Stenhuggeri som ligger på hjørnet af Vestergade. Det er tydeligere på billedet fra 2009 herunder:

 

1935. Set fra stenhuggeren på hjørnet af Vestergade.

Det nye brobyggeri i 1935. Tolv år senere blev husnr. 28 opført.Thorvaldsensgade anno 1954April 2011, set mod Thorvaldsensgade


Den 'nye' bro 1974


Set fra Ceres-broen i retning mod Vestergade:

1918 - og ...
 ... 2008


 


 

Bro nr. 16
"Smedens Bro for Vestergade" opført 1910-11

Ved næste bro - i Vestergade, kort før denne ender i Thorvaldsensgade - knækker åløbet som et liggende spørgsmålstegn, og pludselig er retningen stik syd.
   På fotoet til højre ser vi vandet løbe ind under nordsiden af den fine bro med det spøjse navn.
   Og herunder løber åen ud og fortsætter; begge billeder er fra sommer 2008:


Historisk tilbageblik:


1911


1972

 

 

 

Læg mærke til nutidens smukke chaussésten-mønster som naturligvis symboliserer vandets bølger [juni 2013] 


Sydsiden af Smedens Bro. Den lange røde ejendom i baggrunden på dette billede ligger i Janus la Cours Gade. NB! Gangbroen til venstre i billedet herunder går ikke over åen, men blot bag om Netto-butikken:


Fotos fra hhv. 2005 og 2008

Ved hvert af broens fire hjørner ligger disse grumme djævle på lur
og kigger både ind ad mod broen og ud ad fra den (2008):
 

De pudsige byvåbenkarikaturer ser sådan ud i hhv. 2008 og 2010:


Mod nord
 

Mod syd
 

 

 

 

Det rigtige, officielle byvåben ser således ud i 2004-designudgaven:

 

Bro nr. 17
"Museumsbroen"
opført 1884

Atter bøjer åløbet for nu at vende mod sydøst. På billederne her har vi den bro som ligger hvor Museumsgade ender i Thorvaldsensgade. Til højre ses broen mod syd.

Set i profil fra den modsatte side, mod nord:


2008

Og set fra et trappevindue i Thorvaldsensgade 15:


2008
 

Desværre er Museumsbroen lige så
dårligt vedligeholdt som bro nr. 12:
 

 2006

Foto fra 1915 set fra Museumsbroen mod Smedens Bro:


  Fire fotos fra 2008

 

 

 


Bro for fugle og kanoer - mellem Museumsbroen og Slusebroen; 2008


Den lille bro set fra den modsatte side i 2015. Den er i mellemtiden blevet fornyet og nu med tre trin i st. for et.

Billedet herunder er fra 2013, med Slusebroen bagerst:

 

Bro nr. 18
"Slusebroen"
, ældgammel, ombygget 1894 og 1937

Et af de store, skæve gadekryds i Århus Centrum består af Vester Allé, Thorvaldsensgade og Åboulevarden. Billedet t.v. er taget i begyndelsen af Thorvaldsensgade, og jeg sigter hen mod gadekrydset.
   Bag den forbipasserende pølsevogn ligger Åboulevarden, og til højre og venstre hedder gaden altså Vester Allé.
   Nede under gadekrydset knækker åen igen og løber nu på ny mod nordøst.


 


Det første af de tre gamle billeder herunder er fra o. 1865 og viser Århus Mølle i baggrunden. På billede 2 (1907) ser man tydeligt de gedigne ejendomme som stadig ligger ved Marstrandsgade og Vester Allé. Billede 3 (1922) er taget den anden vej, i retning mod domkirken og havnen.1926 - set mod fra venstre en bid af Mølleparken og til højre Louisegade, som Åboulevarden hed på det stykke dengang

Udsigt fra en lejlighed på Vester Allé 7:


1938

1938

1960
   

 


1909


Der står 1934 på dette billede, men kan det passe?
 

Den flotte, nye, forsænkede promenade ved siden af broen ud for Mølleparken    blev hurtigt populær - juni 2008


 

 

 

 

Bro nr. 19
gangbro anlagt 1990

Langs med bro nr. 17 - dvs. østsiden af Vester Allé - har vi en lille bro til fodgængere. Under broen bruser vandet fra slusen lystigt og sætter ekstra gang i åens strøm.
   Her slutter Åboulevarden, hvis husnumre begynder i den modsatte ende.

I 2007 blev broen renoveret i forbindelse med at Mølleparken blev nyanlagt; februar 2007:


 


 


Juli 2008 - set mod Vester Allé

2013:

Mon låsesættet forrest tilhører et kollektiv? Februar 2003


Juli 2008

I 2009-10 når en ny international romantisk dille til Århus: Elskende par besjæler en hængelås og låser den fast til broen for at understrege en ubrydelig kærlighed. Skal det være helt gennemført, bruger man naturligvis to låse i én:
(Jeg tog disse tre billeder i september 2010)
Og til venstre et billede fra maj 2013, før låsene blev klippet af.
 

  Nederste billede til venstre er taget i august 2014 oppe fra gangbroen, og vi ser bl.a. Mølleparkens nye, populære terrasseanlæg ved 'flodbredden'
 

 


1936. © Poul-Erik Pløhn

Men i oktober 2013 ønsker ikke

alle at værne om Århus Å

  

Bro nr. 20
"Gangbro"
opført 1914

Transporterer man sig i kano, kajak eller robåd i retning mod havnen, vil man nu have Mølleparken og Møllegade til bagbord.
   Her deler åen boulevarden på langs i to kørebaner, og imellem J.M. Mørks Gade og Møllegade ligger denne idylliske fodgængerbro; billedet er fra foråret 2001.

Rettelse til ovenstående tekst:
I forbindelse med frilægning af åen og omlægning af Mølleparken forsvandt både den nordlige del af Åboulevardens kørebane - og ikke mindst denne lille gangbro. En dag i juni 2006 var broen pludselig borte, angiveligt fordi den skulle repareres. De tre triste billeder til venstre er taget den 22.6.2006.

Senere skulle det vise sig at broen blev udskiftet med en helt ny gangbro.

 

27.10.2005

10.8.2006

2006 - endnu med popler ...
 


... og nu med nye piletræer og et gedigent bolværk (2008)
 


30.7.2006


28.8.2006 - man forbereder træfældninger og sikring af skråningerne

Men så ankom den nybyggede bro da endelig som sendt fra himlen med hjælp fra Byggeriets Maskinstationer alias BMS. En tåget formiddag i december 2007:


Maj 2011 set fra det nye fodgængerområde langs nordsiden af åen, som tidligere var den ene halvdel af Åboulevarden.
 

 


Marts 2008 - med nyplantede træer til erstatning for de smukke, gamle popler som blev fældet.
   Flinke folk i kommunens afdeling Natur og Miljø fortæller, at de nye træer er pil (Salix alba 'Saba').

Herover har vi til venstre den nyanlagte gågade-zone og til højre resten af den indskrumpede Åboulevarden som nu er dobbeltrettet i to gange én bane. De gående personer på billedet befinder sig på den ene af de to cykelstier; der er ikke fortov på gadens åside.

 


Folkefest i Mølleparken i juni 2008 i anledning af parkens genåbning
efter en gennemgribende renovering - og åens frilægning længere fremme.

 

Åboulevarden i 1996:

 

Bro nr. 21
"Christians Bro"
opført 1910

Her - hvor Christiansgade og Grønnegade krydser Åboulevarden - er det at åen forsvinder ind i rørene under den store åbne parkeringsplads og den brede gade langs med Magasin.
   Det vil sige: forsvandt. I datid. For i disse år bliver den så endelig lagt fri igen, efter at have levet et liv i mørke siden 1930'erne.

Det første sort-hvide billede er taget fra hjørnet af Christiansgade i retning mod Grønnegade:


1915

Og til venstre for broen:

Ca. 1924


1935 - set mod Vester Allé

 

Januar 2008: Den nordlige side af Åboulevarden omdannes til flisebelagt gågade som en del af Møllepark-projektet. Boulevardens sydside gøres dobbeltrettet.

 


Den 19.2.2007 blev broen lukket for at blive revet ned og udskiftet med en ny til efteråret. Læs mere om projektet her!

 


Grønnegadebroen Christians Bro anno 1933 - set mod Immervad:
 


Før ragnarokket på bro og boulevard:
En bid af Christians Bro i august 2006.


12.8.208 - med de nye adskilte platforme
 

 

 

Bro nr. 22


 

 

Den nye gangbro ved siden af og umiddelbart øst for cykel- og bilbroen mellem Christiansgade og Grønnegade. Billedet t.h. er taget en klam og tåget decemberdag i 2007, mens åfrilægning og brobyggerier stadig var i fuld gang.

Billederne herunder er fra april og maj 2011 og set hhv. mod Grønnegade og mod Åboulevarden/Christiansgade:


 

 

Frilægning af åen
fra Grønnegade til Immervad i årene 2005-2008


Hele s
yv nye broer blev anlagt i forbindelse med frilægningen af åen og omlæggelsen af Mølleparken
I forbindelse med busgadegennembruddet mellem Åboulevarden og Frederiksgade - som var en forudsætning for at man kunne frilægge næstsidste del af den overdækkede å - blev der i 2005-08 bygget syv nye broer. Fire af dem fremgår af planen til højre 

Og på skitsen herunder ses alle syv nye broer:


 


Klik på skiltebilledet og hop hen til siden med andre
skøre skilte og fatale facader i Århus og omegn!
;-)
 


Prik på dette topografiske kort
og se det i dobbelt størrelse i nyt vindue:

 

 

 

Klik her og se et diasshow med 100 billeder af åens frilægning og etableringen af de nye broer mellem Vester Allé og Immervad

 

 

 

  

Bro nr. 23

Den første man kommer til af de nye tvillingbroer - den til personbiler - imellem parkeringskælderen og Magasins p-hus ses her under færdiggørelse i august 2006.

Disse to nye kørebroer er til dels bygget af rester fra den rampevej som i årene 2003-06 lå langs med Halls Sti fra Frederiks Allé til Bruuns Galleri. Og som senere blev erstattet af den mere rigtige Værkmestergade. Så nogen gavn gjorde den malplacerede vej altså alligevel til sidst!

 

 


Bro nr. 24

24.6.2004 blev busgadegennembruddet imellem Frederiksgade og Åboulevarden indviet.
   Og 26 måneder senere, den 28.8.2006, blev så den anden tvillingbro (til busser og taxier) åbnet, omend den næppe var helt færdig.
   Her ses en af de første busser på vej mod Emil Vetts Passage og Magasin.


Den festlige første dag - før den første bus

Set oppe fra min tandlæges altan 12.6.2007 

 

 


 

 

 

Bro nr. 25

 

Mens de nye broer (nr. 21 og 22) blev bygget, anlagde man denne flytbare jernbro, før den blivende gangbro (nr. 23) var færdig.

 


T.v. en bid af busbroen nr. 22, t.h. fodgængerbroen nr. 23 set i maj 2011

Den smalle, let slingrende jernbro lå skiftevis øst og vest for de to bilbroer. At den var mindre end en meter bred, fik selvsagt ikke trafikanarkister til at stige af cyklen.

   

 

 

Bro nr. 26
Den forrige bro mellem Frederiksgade og Immervad hed Frederiks Bro. Men der har ligget bro her i flere hundrede år.
   De er borte for længst, men på billedet herunder ser vi hvordan Frederiks Bro så ud o. 1910:
 


Set mod Lille Torv og sporvognen. Oprindelig en kørebro, indtil der blev hægtet et træfortov på i hver side.

På billedet t.h. har vi så den hidtil seneste 'bro' som nu også er væk!
   I 2005-06 blev den revet ned i forbindelse med åens frilægning, og på billedet herunder ses stedet i begyndelsen af august 2006; billedet er taget oppe fra Clemens Bro.


Mens arbejdet med at frilægge åen skrider frem, ser der mest sådan ud imellem Immervad og Frederiksgade - inklusive interimsbroer til kabler og fodgængere. De fire miniaturefotos herunder er fra februar 2006:

... og disse fra juli og august 2006:

På de to fotos fra sidst i september 2006, set mod havnen, kan man tydeligt se murbrokresterne af brogaden som forbandt Frederiksgade med Immervad:
 


 

Omkr. 1906. Fotografen har stået i Immervad ud for Frederiks Bro. I baggrunden skimter man Clemens Bro. Den senere Åboulevarden hed her Ågade, før åen i 1930'erne blev overdækket.

 

1910: Til højre bag broen ses Magasin du Nords bygning og butik. Midt i billedet knejser Otto Mønsteds margarinefabrik. Sig navnet!
   På kajkanten til højre sidder et offentligt pissoir, hvis indhold landede i den 'duftende' å ...

1932. Hver en sten i Frederiks Bro nummereres, før den fjernes, fordi åen skal overdækkes.
   Monstro stenene stadig eksisterer er sted?


Informationsplakat fra 1995 om frilægning af Århus Å fra Immervad til Clemens Bro.

August 2008. Nu er 'Frederiks Bro' for længst taget i brug som en naturlig og nødvendig forbindelse mellem de to bydele. Skade blot, at broens lyse, metalliske belægning blænder de gående, når solen skinner en smule!

Avisbilledet tv. er antagelig taget oppe fra taget af Magasin. Det viser den daværende Åboulevarden hen under Clemens Bro, som gaden tog sig ud, før man i 1995 gik i gang med den første frilægning af åen.

 

 2006


2008


Billede fra slutningen af 1930'erne. Åen er i gang med at blive indkapslet.
 

Bro nr. 27
Den første - fra Immervad og ud - af de små, nye arkitekttegnede fodgængerbroer over den senest frilagte del af Århus Å.
   De er bygget af planker af azobetræ anbragt i lette og luftige stålkonstruktioner, som der står i en af kommunens pjecer.


2008

 

Ågade o. 1905 set mod den første bro - vist nok Fiskergadebroen(?) - efter Frederiks Bro. Læg mærke til det delikate pissoir med frit fald i åen ...
 

 

 2006 - den gamle høje og den unge lave


© Poul-Erik Pløhn; 1936
 


Clemens Bro i 1885. Ukendt fotograf.

Og i 1919
Bro nr. 28 Clemens Bro
og nr. 29

Næste bro er to broer. Set i frøperspektiv: Dels den gamle Clemens Bro som er en del af Skt. Clemens Torv (og som jo er en del af Strøget) - dels en af de små nye designede broer underneden.
   Det er ikke kun Øresundsbroen som er i to etager! Det sort-hvide billede fra 1905 er Clemens Bro set i fugleperspektiv.

 


2006

1924

Set fra sydøst mod bl.a. Clemens Bro.

 


To billeder fra 1993. Mens Åboulevarden endnu dækkede den indkapslede å, var åen dog åben under Clemens Bro, antagelig for at have mulighed for oprensning:
 

Og i dag ... - dvs. i 2008:


Udad

Indad


 


© Erik Johansen/SULFA; 1936
 


Informationsplakat fra 1997 om 2. etape af åfrilægningen,
dvs. fra Clemens Bro til Mindebrogade.

 

Bro nr. 30
Her er vi nået frem til en lille chausséstensbelagt betonbro i rækken af de nye, smalle broer over den åbnede å. Den forbinder den lille Harald Skovbys Gade med den endnu mindre Fiskergyde.


2008


2008

Forstør billedet herunder og nyd belægningens fine vand- og 'åagtige' bølgemønster:


2008

Omkring hvor den nye bro er anlagt - eller måske lige præcis dér? - lå førhen Thrues Bro:

som en forbindelse mellem Ågade og Niels Th. Truhes bogtrykkeri. Det stemningsfulde billede er fra 1929.
 2008 - med Clemens Bro bagved

 


2006 - foreviget oppe fra bro nr. 26
 


 


Koloreret tegning fra o. 1884. Forrest har vi forgængeren for Thrues Bro,
bagerst den genkendelige Clemens Bro.
 

 


De næste tre broer ser sådan ud når man ser dem oppe fra Clemens Bro i 2006


Og igen: Set fra Clemens Bro i 1909

Men imellem disse to fotograferinger så strækningen - altså Åboulevarden - i mange år sådan her ud:

Koloreret reklamefoto fra o. 1962

 2006

 


2008
 

Bro nr. 31
Den første af de sidste ligger vel hundrede meter fra den forrige - og er altså den fjerde af de nye, smukke småbroer over Århus Å.


2008


2008

 

 2008

Og den anden vej:

2008
 

Bro nr. 32
... og atter 100 m fra dén ligger så den sidste af slagsen.

Set oppefra ser denne bro sådan ud:

2003


 

 

 

Bro nr. 33
"Mindebroen"
, gammel, ombygget 1922 og 1932
Den gamle bro lå ud for hvor Skolegade ender indtil 1938, hvor den indgik i overdækningen af åen og etableringen af Åboulevarden.

Dette er således den sidste del af Århus Å som endnu ikke er blevet genåbnet - stykket fra Mindebrogade her og ud til selve havnen.
   På billederne løber vandet ind under Åboulevardens forlængelse og Europaplads og forbi Grenaa-banens trinbræt dér.


2006


Og 2015!2006Nutidens Mindebro (2014)
set fra den nu genåbnede å med havnen i ryggen.1890
 

 


Fra Mindebroens ombygning i 1932

Årstal usikkert. Måske 1932?

 2008. I det mindste bærer gaden den gamle bros navn
- men lad os nu få frilagt den sidste bid af Århus Å!

 

Bro nr. 34
"Dynkarkbroen"
opført 1900. Retableret (måske under andet navn) 2013-14.

Den næstsidste oprindelige bro var Dynkarkbroen. Den lå midtvejs mellem Mindebroen og jernbanebroen. Den afsluttede således overdækningen fra 1938, men blev sløjfet da Europaplads blev anlagt. I 1931 så broen sådan ud 

Først i slutningen af 1950'erne blev man endelig færdig med at indkapsle det sidste stykke af åen, således at Åboulevarden kunne blive færdig og Europaplads anlagt. Billedet herunder er fra 1956:

  

Obs!

Dynkarkbroen genopstod i 2014 mellem Åboulevarden og Europaplads. Uanset hvad man måtte kalde den i dag.
Se længere nede i appendikset.
 


Herover: Tre-fire broer i 1937. Nærmest fotografen har vi Svingbroen (inkl. dens gangbro), i midten Dynkarkbroen, og bagerst skimter man Mindebroen.

 

Bro nr. 35
"Svingbroen"
opført 1862, ombygget 1944 til fast bro + tilhørende gangbro

Og den allersidste overgang inden åhavnen var en gangbro som var vokset sammen med Grenaa-banens enkeltsporede jernbanebro.
 

På det første sort-hvide billede herunder er Europaplads endnu ikke anlagt oven på åen. Hvis alt går vel bliver den snart frilagt igen også på dette stykke - så den kan sno sig synligt for enhver lige fra Brabrandsøen til Århus Havn.


1953Cirka 1870.
Bemærk domkirkens dav. tårn.


18922003


September 2008

Det var Vejkontorets hensigt at udføre sidste del af frilægningen i tiden ultimo 2007 til ultimo 2009 - meddelte man i juli 2004.
Maj 2011: Desværre trak tankerne ud!

 


2008


2008

To fotos fra august 2012 hvor man bl.a. ser ...

... gangbroen aflukket pga. det enorme byggeri på havneområdet.
Sommer 2012 påbegyndes anlæggelsen af en 'ekstra' bro over åhavnen. Den skal tilsyneladende kobles til en helt ny vej ud til nybyggerierne på havneområdet

Fortsættelse følger! 

 


27.8.2012
 


27.8.2012
 

 


Svingbroen i august 1936 - set af Erik Johansen fra Amager. © SULFA

 


Indsejling i Aarhus Havn anno 1919, mens et godstog
kører over Svingbroen. Filmklippet tilhører Filmcentralen.
Klik på billedet!


 


Appendiks!

Følgende billedserie handler om den sidste rest af å-frilægningen og
om de nye broer nærmest åhavnen i årene 2013-2015.


Juni 2015 (med skyldig tak til Google)
 

Bro nr. 35 og 36


24.1.2013: Åen 'slutter' ved Mindebroen.
 

Ditto

3.6.2013: Der arbejdes ihærdigt på at åbne den indkapslede å hen mod Europaplads, hvor førhen Dynkarkbroen lå.

Ditto

3.6.2013: Arbejdet set fra Europaplads - og ...

... den modsatte vej.

26.8.2013 x 2: Det skrider frem.

24.1.2013: Den hidtil bagerste bro - gangbroen ved siden af jernbanebroen - er lukket.
 

3.6.2013: Dobbeltbroen fornys, og gangbroen nedlægges. Og bagved ses DOKK1 under opførelse.

24.1.2013: Til højre for den er en ny betonbro ved at blive bygget.
Det må være Bro nr. 35
Honnørkajen er nedlagt!

De to nyeste broer, og altså de sidste før havnen, er hhv. den ombyggede jernbanebro (nu Aarhus Nærbanes, før tilsammen Grenaabanen og Odderbanen, snart Letbanens) og den helt nye bro med kørebane og fortov ind til DOKK1.


9.9.2014: To billeder af den helt nye bro
(Bro nr. 36) set ...
 

... fra Balticagade-kajen.

23.6.2015: Den ombyggede Bro nr. 35 fører toget ind igennem DOKK1.

23.6.2015: Det samme gør Bro nr. 36, som både er en køre- og gangbro.

23.6.2015: Den sidste og bagerste bro før åhavnen.

7.7.2015: Den ombyggede jernbanebro og ...

... den nytilkomne, sidste åbro
= Bro nr. 36

24.7.2015: Fut, fut. Den kommende Letbane bliver tilsyneladende tosporet.

 Der er i 2017 i alt 36 broer over Århus Å fra Årslev Engsø
og Brabrand Sø til åhavnen i Århus C
 


 

Tak til Århus' lokalhistoriske arkiv for lån af mange af de ældste billeder.
Og ikke mindst tak til de privatpersoner som har lånt mig deres fotos.
 


De anførte bronavne fremgår af fortegnelsen i bogen
"Aarhus By's Gader og Veje, 1948-50"


 

Som et supplement til denne webside kan jeg anbefale pjecen 'Åbning af Århus Å' som blev udgivet 1997 af Stadsarkitektens Kontor, Projektafdelingen. Den kan vist nok stadig købes i Kommune Information på Park Allé. Eller 'Borgerservice'?
     Læs også den lille interessante bog af tidl. borgmester Bernhardt Jensen: "Fra åhavnen til Fiskerhuset" (1978/79).


 


Op til top

 

Skitse fra 1959 over hvordan Århus Ås bifloder snor og forgrener sig i landskabet:


 

 


Genvej til den forreste af Århus-siderne


 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus