© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2017

 

 

Skolerne på Frederiksbjerg
- og deromkring

 

 

Klik her - og se mit fotogalleri med skolebilleder fra før og nu
Billed-bladre-galleriet er desværre nedlagt af min webudbyder i 2022. I stedet vil billederne på et tidspunkt blive lagt frem i et album på https://www.facebook.com/grandts

 


2006

Herover: To af Frederiksbjergs gamle, gedigne skoler. Til venstre (foran det daværende byggeri af universitetets Institut for Idræt) N.J. Fjordsgades Skole, i midten det netop udvidede svømmestadion - og til højre Ingerslevs Boulevards Skole som her i 2006 hedder VUC Århus, og hvis skolegård er ødelagt, efter flyfotoet er taget.
 Denne mindeplade for arkitekt Ludvig A. Petersen sidder i forhallen på Læssøesgades Skole
 

 

 

Ingerslevs Boulevards Skole
F. Vestergaards Gade 3 / hjørnet af Ingerslevs Boulevard

Kært barn med mange navne i tidens løb:
Frederiksbjerg Byskole
Borgerskolen Ingerslevs Boulevard
Ingerslevs Boulevards Skole
og nu (indtil 2015) det lidet eksotiske, men hippe VUC Århus

I 2015 flyttede VUC, og skolen (vistnok bortset fra gymnastikhuset) blev solgt til Byggeselskab Olav de Linde


 

Klik her - og se mit fotogalleri med skolebilleder fra før og nu
Billed-bladre-galleriet er desværre nedlagt af min webudbyder i 2022. I stedet vil billederne på et tidspunkt blive lagt frem i et album på https://www.facebook.com/grandts


 

 


Egon Ludvig Pedersens 1. eller 2. klasse o. 1942


Ca. 1910

Skolen er nok mest kendt som Ingerslevs Boulevards Skole, selvom den har heddet og nu [2005] atter hedder noget andet. Den er bygget af arkitekt Ludvig A. Petersen og stod færdig i 1903.
   Skolen først eksamensskole fra begyndelsen af 1950'erne. På billedet herover ses til venstre den såkaldte overlærerbolig forrest.


Ingerslevs Boulevards Skole, 1937.
Nr. 4 fra højre i forreste række (med slips, 'altid med slips') er Poul Mikael Østrup.
Billedet tilhører datteren Lillian Østrup.

 

  Forrest til højre har vi F. Vestergaards Gade nr. 2-12 inklusive den daværende frisørsalon på hjørnet af boulevarden.
   Fotografiet til venstre er fra 1974 og tilhører Lokalhistorisk Samling; kender nogen de tre personer?
   Det var der faktisk nogen der gjorde, nemlig personen i midten: Billedet blev taget af avisen Demokraten til en artikel, og det viser familien Hanne og Flemming Mouritzen med sønnen Søren. Tak for opklaringen!

 

25.10.2006 landede en kolossal kasse i skolens forhave
Den viste sig at være en pavillonbygning til et antal administrative medarbejdere som VUC modtager fra Århus Amt når amtet nedlægges 1. januar 2007.
   På et tidspunkt vil VUC overtage hele sin ejendom på Tietgens Plads - det tidligere Sct. Josephs Hospital - hvoraf 40% f.t. er udlejet til Frederiksbjerg Aktivitetscenter. Når overtagelsen har fundet sted er det meningen at pavillonen fjernes og havestykket retableres.
   Sådan svarede VUC i november 2006. Senere skulle vi blive klogere!
*)

At et par af de store, gamle træer blev fældet i efteråret 2006 skyldes - ifølge VUC - ikke at der skulle gøres plads til pavillonen, men at træerne var syge. Og ikke mindst at beboerne over for i Ingerslevgården angiveligt havde klaget "massivt" over manglende lys i lejlighederne! Hm, er der mon nogen som føler sig ramt? Jeg tror det ikke.

Den smukke, gamle skolefacades nye, grimme nabo:


Januar 2007

*)
Men det skulle blive meget værre:
   Tre år senere - i 2009 - vokser antallet af seriefremstillede pavillonbygninger på skolens grund så grotesk voldsomt, at området mest af alt ligner en flygtningelejr fra fyrrene.

Og se lidt længere nede ad denne side, hvordan udviklingen ganske grotesk greb om sig på den gamle skole i det herrens år 2012.


Disse fem klassebilleder fra 1960'erne tilhører Lillian Østrup Søgaard:


1960

1963

1964

1967

1969


AarhusWiki


Der var engang en skolegård ...


Ca. 1915 (nogle steder er dette foto dateret ca. 1904).
Skolegården nærmest boulevarden var drengenes. Den anden halvdel (nærmest boldbaner og skolehaver) var pigernes. Skolen var strengt kønsopdelt i mange år.

2012


Sådan ødelagde man den gamle skolegård i årene 2006-12:


Pludselig - 25.10.2006

Do. Læs ovenfor

Én kasse var ikke nok. I 2009 kom der to til inde i selve gården

12.10.2009

Den første af rædslerne set oppefra 25.10.2009

I 2008 eller 2009 kom der også en kasse ude ved inspektørboligen!

Pavillonen set fra den ene side og -

- fra den anden side; 25.10.2009

De to 'gårdanlæg' set 8.4.2010

Juli 2012 er kassen midt i skolegården pludselig væk. Hurra!

Så nu går man i gang med at indrette et fint lille haveanlæg?

Havearkitekter og andet godfolk knokler i skoleferien ...

Mange klodser skyder op gennem asfalten -

- hvad mon de skal bruges til? Det er spændende ... Men så!

1.8.2012 kører en bunke nye pavilloner gennem Stadion Allé og Ålborggade! Føj!

Præfabrikerede boliger til flygtninge eller moderne skolebyggeri?

BMS-kranen smadrer en opsats på taget af gymnastiksalen!

Hovsa! Der røg vist et par mursten og et tagvindue. Ups ...

Så må vi jo hellere rydde lidt op ...

Også inde hos naboen ved Svømmestadions store bassin!

Imens arbejder kranen og dens folk troligt videre med kasserne -

- for anbringes skal de jo med djævelens vold og magt

Stadig den 1. august 2012

Næste leverance af miljø- og atmosfære-bygninger ankommer

Og der bæres stadig mursten ned ...

Set hen over den gamle låge ved Århus Svømmestadion

Blokvognstransporter i Ålborggade 1.8.2012

Næste dag er de otte første kasser stablet oven på hinanden

I adskillige dage efter uheldet bliver bunken af murbrokker liggende

De første 2 x 4 endnu ubeklædte kasser er stablet

Gavlen af de første 2x4

13.8.2012 er alle 16 kasser på plads

Også den første trappe er monteret

En trappe mere er på vej 20.8.2012

26.8.2012 er kasserne ved at blive beklædt med aluminiumsplader

Hvad er bedst/værst: stueetagen eller første sal?

I løbet af september er de studerende flyttet ind i uhyrlighederne

9.10.2012 er man i færd med at genskabe den ødelagte opsats -

- som nogle uger efter endelig ligner sig selv igen (6.11.2012)

Set sådan ligner skolen næsten sig selv som den oprindelig så ud. Men ak og ve!

Grimt, grimt, grimt!


Og så alligevel! Pludselig sker der noget positivt:

31.8.2015 begynder bortskaffelsen af de mange pavillon-bygninger
på skolens område. Ikke på grund af Århus Festuge, men fordi
der er rigeligt med plads til VUC-undervisning henne på
Dalgas Avenue 2 i den tidligere ingeniørhøjskole.
De gamle skolebygninger er blevet solgt
til Byggeselskab Olav de Linde ...

         
         
         

 

 

Fotodokumentation følger snarest! Naturligvis.

 

 

 

 

 

N.J. Fjordsgades Skole

(Bemærk at skolens navn ikke staves "N.J. Fjords Gades Skole"!
Dens hjemmesideadresse er http://www.fjordsgades-skole.dk)

 

Klik her - og se mit fotogalleri med skolebilleder fra før og nu
Billed-bladre-galleriet er desværre nedlagt af min webudbyder i 2022. I stedet vil billederne på et tidspunkt blive lagt frem i et album på https://www.facebook.com/grandts

 

Dette webafsnit er under sporadisk opbygning

 

 


Juli 2004


1920
Skolehaverne lå, hvor der nu er boldbaner for bl.a. ASA IF's fodboldafdeling.


2004
 

AarhusWiki


Birgits billeder:


1.b 1948 med frk. Skovbakke, senere fru Majgaard


5.b 1954 eller 55

6.b 1954 eller 55 ved pigernes boldbane hvor Århus Svømmestadion senere blev anlagt

Cirka 1955

Ditto

Herover: AGF's elitegymnastikhold som 1957-58 træner til en opvisning under ledelse af Ingeborg Kaalund


Kommende konfirmander ved Sankt Pauls Kirke 1955
med pastor Frants Vendelhaven

 

 

 

 

Sct. Annagade Skole

Bemærk at skolens navn ikke staves "Sct. Anna Gades Skole". Den blev åbenbart i sin tid opkaldt efter
en kønsløs 'helgen' ved navn Sct. Annagade. Og ikke efter den rigtige som hed Sankt Anna. Tyndt!

 

Klik her - og se mit fotogalleri med skolebilleder fra før og nu
Billed-bladre-galleriet er desværre nedlagt af min webudbyder i 2022. I stedet vil billederne på et tidspunkt blive lagt frem i et album på https://www.facebook.com/grandts

 


Skolen blev skabt af Stadsarkitektens Kontor i perioden 1949-57.
   Det skete dels ved ombygning af det tidligere amtssygehus' bygninger (som var opført 1880-82 og 1888-89 af arkitekt Th. Arboe og 1907 af arkitekt R. Frimodt Clausen), dels ved nybygning af en aulafløj i Sct. Anna Gade 1953-55 og en klassefløj på Ingerslevs Boulevard ved den gamle hovedbygnings vestgavl 1956-57.
   I kælderen under hovedbygningen blev der 1950 indrettet centralkøkken for skolebespisningen. Den forsynede den sydlige bydels skoler med mad, men allerede året efter var det alle skolerne i Århus som fik mad fra centralkøkkenet på Ingerslevs Boulevard.
   Skolen blev nedlagt som skole ved skoleårets slutning i 1976.
(Kilde: Århus Byhistoriske Udvalg, 1978)
 

 

Dette webafsnit er under sporadisk opbygning

 


Ca. 1958

Tekst om skolens fortid, nutid og fremtid indsættes snarest ...


Oktober 2009


AarhusWiki

 

 

 

 

Læssøesgades Skole

 

Læssøesgades Skole er fra 1921 og dermed den yngste (og måske den smukkeste?) af de tre gamle, gedigne folkeskoler på Frederiksbjerg, bygget ligesom Ingerslevs Boulevards og Fjordsgades af arkitekt Ludvig A. Petersen.
   Tak til skoleleder Niels Bo Nielsen og personalet på kontoret for deres venlige imødekommenhed ved mine fotobesøg på skolen. Og for et eksemplar af jubilæumsskriftet fra da skolen fyldte 75 i 1996.


Den nye skolegård, da den blev indviet i 1967. Sådan ser den ikke ud i dag!

 


Den kønsopdelte skole var uhyre almindelig før i tiden

Den blandede 8.b 1962-63.
(Disse tre billeder er lånt i skolens 75-års jubilæumstidsskrift fra 1996)

Pigeklasse 7.a 1943-44

Man kan ikke ligefrem sige at et klasseværelse i dag ligner sig selv, som det så ud i hverken 1921 eller 51. Nu er de mørke træpulte, det hævede kateder, den sorte tavle og de skrattende stykker kridt en saga blot:

 
 

Klik her - og se mit fotogalleri med skolebilleder fra før og nu
Billed-bladre-galleriet er desværre nedlagt af min webudbyder i 2022. I stedet vil billederne på et tidspunkt blive lagt frem i et album på https://www.facebook.com/grandts

 


1964. Måske sidste skoledag eller fest for en lærer?


Dette pædagogisk-humanistiske motto hilser skolens elever
på vej ind til en af Århus' allersmukkeste folkeskoler.

 

Denne skulptur hedder Moderlig Opdragelse. Den er en forstørret kopi i gips af en marmorskulptur på Glyptoteket i København. Kunstneren var den franske billedhugger E. Delaplanche.

 

Skulpturen findes ikke længere på skolen. Den blev flyttet i 1964, da der i forbindelse med indlæggelse af fjernvarme blev etableret en kældernedgang hvor figuren stod imellem de gamle trapper.
   Men siden 1946, da daværende og tidligere elever skænkede skolen en fane i anledning af 25-års jubilæet, har motivet kunnet ses dér.


Skilt ved skolens 'bagindgang' i Læssøesgade - med det smilende logo:

 


Forsiden af skolebladet, efter at det i foråret 2010 endelig stod klart
at politikerne havde vedtaget at lade skolen overleve de forestående
voldsomme ændringer på skoleområdet på Frederiksbjerg.


Skolens nyeste stolthed: Et superbt lokale med ditto udstyr til
hjemkundskab tages i brug i eftersommeren 2010

 

AarhusWiki
 


Skolens hjemmeside: Klik her!

 

 

 

 

Kroghsgades Skole

 

 

Fotos følger!

AarhusWiki

 

 

 

Og blandede bolsjer fra andre skoler mv.
 


Frederiks Allés Skole (senere Brobjergskolen) - 1. klasse 1941; Ellen Bøjlunds billede.


Christiansgades Skole 1948-49

Christiansgades Skole 1950; realklassen

Ditto

Ditto

Fire billeder fra

realklassens

opførelse af Gustav Wieds

'Skærmydsler'; 1950

Realklasselærerne på Christiansgades Skole 1950 er
 

Fra venstre: Kondrup (tysk), Vagner (sang), 'Grønsvær' (biologi), Henningsen (dansk m.m.) Sigrid Jensen (engelsk), Andersen (matematik).


Handelsskoleklasse på Paradisgades Skole 1952


Konfirmationsforberedelsesholdet ved Vor Frue Kirke 1947-48. Præsten er Elo Sørensen.

  

Tak til Lokalhistorisk Samling og ikke mindst til privatpersonerne for lån af mange af de ældre og gamle billeder -
både her på websiden og i billed-bladre-gallerierne.

Genvej til Frederiksbjerg-forsiden

Genvej til Århus-forsiden
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus