Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af loven om ophavsret.
© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
2.12.2018 

Ingerslevgården
Arbejdernes Andels Boligforening, afdeling 06,
på Frederiksbjerg i 8000 Århus C


 
    Klik her og hop ned til de nyeste nyheder!     

Ældre nyheder m.m. findes rundt om på siden. Kig glad. Velkommen.

 

 


Stadion Allé 1-11 og Ålborggade 8 - cirka 1933
(I de første år var der tydeligvis ingen kældergennemgang mellem gade og gård ved nr. 8)
Stadion Allé 9-11 og Ålborggade 6-8 var karreens etape 2. Den stod færdig i 1929
 


Ingerslevgårdens
Point of no Return daterer sig til 13. august 1928:

"Opførelse af et grundmuret, teglhængt Vaaningshus, 4 Etager med Kælder til Husbrug og Mansard til Beboelse - paa Hjørnet af Ingerslevs Boulevard 11 og Stadions Alle 1-7"
 

 


2016 - Ålborggade forrest, boulevarden bagerst.

 


Ingerslevs Gaard er et af Frederiksbjergs store velholdte boligkomplekser. Det er opført 1928-31 og kaldes i daglig tale Ingerslev(s)gården; skiftevis med og uden fuge-s.

Beboelseskarreen er Arbejdernes Andels Boligforenings afdeling 6 (AAB 06), og den består af adresserne på Ingerslevs Boulevard 7-11, F. Vestergaards Gade 2-12, Stadion Allé 1-11 og Ålborggade 4-8.
   Ejendommen er opkaldt efter indenrigs- og trafikminister H.P. Ingerslev (1831-96) - ligesom Ingerslevs Boulevard og Plads.


Ingerslevs Boulevard / Stadion Allé


Ingerslevs Gaard blev bygget i disse fire etaper:

1) Ingerslevs Boulevard 11 + Stadion Allé 1-7
(opført august 1928 - april 1929)

2) Stadion Allé 9-11 + Ålborggade 6-8
(færdig oktober 1929)

3) Ingerslevs Boulevard 7-9 + F. Vestergaards Gade 2-4
(færdig oktober 1930)

4) Ålborggade 4 + F. Vestergaards Gade 6-12
(færdig 1931)

Der er 180 boliger i Ingerslevgården.

   Foruden forretningen på hvert af de fire gadehjørner lå der oprindelig også en butik i Stadion Allé mellem nr. 1 og 3 og mellem nr. 9 og 11. Alle seks forretninger er for længst bygget om til lejligheder, men man kan stadig se på facaden, hvor de har været jf. billedet til højre.

Et hos mig nyopdukket dokument fra juli 1963 viser, at Ingerslevgården oprindelig bestod af fire AAB-afdeliinger, en for hver af de fire dele som ejendommen blev opført i.
   En af delene, den tredje, af karreen (dvs. Boulevarden 7-9 + Vestergaardsgade 2-4) hed indtil 1963 Afdeling 6b. Det er endnu uvist hvordan a, c og d var fordelt; men i 1963 blev de alle til én: Afdeling 6.
   Måske var det ved samme lejlighed, at man gik over til kun at have én vicevært/varmemester for hele Afd. 6. Tidligere havde der været en i hver af karreens fire dele.
 

Genvej til siden om beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen
i Ingerslevgården.
Klik her!
 

Facaderne (som bl.a. her mellem nr. 7 og 9 på Stadion Allé) bærer den dag i dag tydelige spor efter, hvor de forskellige dele af den store karré blev bygget og forbundet med hinanden.Prik og forstør!
 


 

I Århus-registranten Frederiksbjerg Vest [1981] kan man læse om Ingerslevgårdens historie, udseende, kvalitet osv.

 
 
 

Ingerslevgården nu - fra o. 2000 og frem:


 

Gårdens legeplads og -redskaber foreviget i oktober 2016:
(Der er flere fotos andre steder på hjemmesiden)


 

 


Dybt godnat ...!
De nye gadelygter i Vestergaardsgade har gjort vores fortov mørkt til fordel for den modsatte side ad gaden, hvor der ikke bor mennesker. Kommunal planlægning, så det basker - ak, ak, ak!
 

[Tre fotos fra 31.1.2016]
 

Uden nogen form for forklaring endsige forvarsel om hvorfor har kommunen pludselig nedtaget de gadelygter, som hang i wirer oven over kørebanen. I stedet har man indført et såkaldt masteanlæg, og her kan du se det kommunale goddag mand, økseskaft-svar fra "Center for byens anvendelse", som jeg fik, da jeg henvendte mig og spurgte.

Efterfølgende viser det sig på ejendommens årsmøde i april 2017, at vores bestyrelse har besluttet, der skal opsættes en lampe oven over samtlige gadedøre, fordi beboere har klaget over det dårlige lys på fortovet. Også de tre andre længer af karreen får sådanne lamper af hensyn til den arkitektoniske ensartethed. Det vides ikke, om bestyrelsen har ansøgt om økonomisk bistand fra kommunen i den forbindelse ...
 


 Læs om gadedørslamper nede under Nyheder!

 


 

 


 


Affaldssortering (endnu en gang!)

Ved udgangen af 2017 er det kun et spørgsmål om kort tid, før vores gamle, vedligeholdte og velfungerende affaldssystem bestående af 20 (4x5) containere bliver fjernet fra gårdens 'affaldsbure'.
   16. oktober 2017 gik DanJord i gang med udgravninger til 3+1 nye containere ude i Vestergaardsgade, og 28. november blev de monteret og taget i brug. Den første, som smed papiraffald ned i den midterste af de tre ved nr. 12, var ugens udbringer af reklamer. Cirka halvdelen af trækvognens indhold lod han dumpe ned i dybet i stedet for at uddele tilbudsaviserne eller tage dem med tilbage!
   En fjerde container er samtidig monteret ved siden af de tre hidtidige ud for gadens nr. 2. Om der også skal etableres sådanne containere på Stadion Allé ud over de nuværende to, vides ikke.


1.12.2017

Hverken AAB eller vores lokale bestyrelse har endnu meddelt,
om de fire bure i gården fremover skal bruges til cykelparkering - eller hvad ...?


1978

2001

2010

2015

2017

Og på Stadion Allé mellem nr. 9 og 11 er der også
sådanne tre moderne skaldebøtter på vej:


19.12.2017
 

Do.
 

Do.
 

30.12.2017
 
6.2.2018 vil containerne i de fire hjørner inde i gården blive fjernet! Det skete dog ikke; se under Nyheder.
 

Nye tider for aflevering af skrald [2012]
Ved hjørnet af Ingerslevs Boulevard i både Vestergaardsgade og Ålborggade blev der i foråret 2012 inddraget flere parkeringspladser til biler, fordi der skulle indrettes øer med nedgravede containere hhv. til 1) affald, papir og glas og til 2) affald og papir.
   Afdelingsbestyrelsen i Ingerslevgården havde i sin kortfattede beretning til årets generalforsamling den 19.4. ellers oplyst, at disse Fagre Nye Verden-herligheder først ville blive etableret til august; men traditionen utro gik man i gang allerede 29.4. og arbejdede så på det tåbelige projekt hele maj måned.
   Tåbelig, fordi de lokale 'skraldebøtter' inde i gården stadig fungerer perfekt. Men åbenbart ikke efter kommunens diktatoriske mening.

 

 


 


Kastanjerne på Stadion Allé

25. juli 2015 skrev jeg bl.a. således til Center for Byens Anvendelse i Århus Kommune:
   "Hvad er årsagen til at tre-fire kastanjetræer ved nr. 3-11 tilsyneladende er ved at dø? Et af dem har ingen blade i den stærkt beskårne krone, og de andre har det heller ikke for godt. Et af dem er begyndt at miste barken (eller har fået den skåret af i flager). Kan træerne reddes?
   Et rygte vil vide, at I har i sinde at plante helt nye kastanjetræer på hele Stadion Allé - og ikke kun ved Johan Baunes Plads. Er det korrekt? Langt de fleste af træerne fejler da vist ingenting ...
   På forhånd tak for svar."

3. august 2015 svarede kommunen således (og tak for ordene):
   "Kære Jørgen Grandt
   Tak for din henvendelse vedr. Kastanjetræerne på Stadion Allé. Jeg har ikke besigtiget træerne endnu, men de kan være angrebet af minermøl, som Kastanjer de senere år har været angrebet af.
   Det er en sommerfuglelarve der lever i selve bladet og dermed spiser det. Det svækker træerne og får samtidig træet til at se ud som om det har tidligt løvfald. Barken der falder af kan skyldes flere ting, men typisk selvfølgelig sygdom. Det kan være angrebet af svamp, eller bakteriekræft. Træet overlever ikke disse.
   Der er ikke umiddelbart planer om genplantning på hele strækningen, men vi overvejer løbende, hvor vi skal sætte ind og genplante. Problemet med Stadion Allé er, at træerne ikke har de bedste vilkår for vækst, og det vil en genplantning rette op på, men det er et temmelig stort projekt.
   Jeg skal nok besigtige træerne og holde øje med dem. Og du er selvfølgelig velkommen til at henvende dig igen."
 


20.7.2015

20.7.2015

22.5.2018 blev endnu et af 'vores' træer fældet, og jeg skrev derfor igen til Byens Anvendelse:
"
Hvordan er situationen (og helbredstilstanden) for tiden for de resterende kastanjer foran Stadion Allé 1-11?
   For et par år siden blev der fældet et par af dem - og i dag røg der pludselig et mere cirka ud for nr. 5. Foto vedhæftet.
   Kan vi regne med, at der ikke sker flere indgreb nu - og at der bliver plantet nogle erstatningstræer, hvor de fældede stod, således at Stadion Allé kan fortsætte med at være allé også ud for Ingerslevgården?"

Allerede 23.5.2018 modtog jeg følgende venlige svar, som handler om tålmodighed:
"
Hej Jørgen
Efterplantningerne var faktisk sat på listen her til foråret, men jeg må jo blot konstatere, at entreprenøren ikke nåede det. Til gengæld kan jeg love, at det bliver udført til efteråret. Den nylige fældning var nødvendig, da træet var gået ud. Jeg er meget interesseret i at Alléen skal bestå, men jeg overvejer også på et tidspunkt at renovere hele stykket og etablere nogle bedre forhold for hvert enkelt træ, men lad os starte med efterplantningen.
Venlig hilsen"


14.3.201614.3.201614.3.2016

 


16.6.2016 - to træer fældet

 
22.5.2018

 

Nu mangler vi hele tre kastanjetræer på fortovet på Stadion Allé-stykket mellem nr. 1 og nr. 11. Øv!

 


20.7.2015 - bunden af porten ved Stadion Allé

8.2.2016
Hm ...!

28.4.2016 blev det endelig repareret!
Er der tale om en rottefamilie - eller hvem er det, der bor neden under fliserne i porten? I marts 2017 ser den stadig sådan ud:

Underligt, der ikke gøres noget effektivt.
Thi hvad med rotteplager og andet guf?
Men i august 2016 er den gal igen:

(I april 2017 blev flisen lagt på plads)

 

Magnolien i haven foran den gamle skole overfor


29.4.2016

2.5.2016

6.5.2016

9.5.2016 - fra modsat side

 


Udskiftning af tre-fire gamle altaner på gadesiden
Flere af de gamle facade-altaner med støbt bund er tjenlig til sikkerhedsmæssig udskiftning i 2016. Den første af dem er i gang på Stadion Allé 11 i september 2016:


 
Og videre til Vestergaardsgade 12 i oktober-november 2016 

 

 


Cykler, cykler, cykler - og cyklister ...
Oftere og oftere bliver der samlet og kasseret cykler fra ejendommens område. Når vi ikke selv gider ringe efter den kommunale afhentning af storskrald, er det jo fint at vi har nogle aktive ansatte, som kan træde i karakter og gå i aktion en gang imellem.
   Selv har jeg prøvet at lade min tidligere jernhest stå på gaden - uaflåst, fordi den ikke fejlede noget. Den stod så over for mine vinduer i knap tre år, før den pludselig forsvandt, mens den håbede på, en anden end jeg ville få glæde af den.


4.9.2013


12.6.2003

14.6.2010
 

14.6.2010

Do.

Juni 2010
 
3.12.2008 - min cykel forladt

24.8.2011 - min cykel fjernet

What! Må man ikke mere cykle inde i gården?
Niks! Det har man faktisk aldrig måttet ...


1930'erne

Ditto

2008

2015

2016

Nu er stativerne i kældrenes cykelrum en saga blot
Ifølge bestyrelsen havde nogle få lejere beklaget sig over at der ikke var plads til vore dages cykler med de store kurve osv. i kælderrummene pga. de gamle jernstativer.
   Så da ingen af de 31 beboere der var mødt frem på generalforsamlingen (ud af 180) protesterede, skal nu samtlige gamle stativer skrottes. Hvorefter cyklerne kan stå hulter til bulter langs væggene i rummene i kælderen. Fikst!


20.4.2008


3.11.2011


25.4.2014

25.4.2014

Primo juni 2014

Primo juni 2014

Juni 2014

11.6.2014

11.6.2014

Igen den 28.-29. november 2017 ville ubenyttede cykler blive fjernet af ejendomsfunktionærerne (tidl.: varmemester og gårdmand), hvis beboerne ikke forinden havde sat et af de omdelte manilamærker på deres jernheste. Det fremgik ikke af varslingsskrivelsen, om og hvad man i givet fald skulle skrive på mærket, hehe ... Se også den nye nyhedsrubrik længere nede ad siden.

 

 

Har du - som jeg - undret dig over, hvad det er for en 'dims' som pludselig er blevet anbragt på gelænderet omkring flagstangen på toppen af Vestergaardsgade?
   Er det et overvågningskamera, en støjsender eller en spotlampe? Niks! Sløret kan nu løftes for gådens løsning: Der er tale om en slags antenne som dels er med til at styre ejendommens nye varmeanlæg, dels fungerer som direkte link mellem vaskeriets maskinpark og administrationen i Langelandsgade.
   Man har nu ikke ligefrem indtryk af at herligheden virker. I al fald ikke mht. en automatisk ensartethed i temperaturen på det varme vand til biligerne!

 

Renoveringen af badeværelser fortsætter i 2010-11
Mandag den 16.8.2010 gik vvs-folk og andre håndværkere i gang med at forny badeværelset i boligerne i Vestergaardsgade.
   Tilsyneladende har AAB taget klagerne fra Ålborggade-beboerne ad notam og denne gang valgt en anden entreprenør. Tillykke med det! Kvaliteten af arbejdet kan kun blive bedre end hvad vi oplevede sidste år; læs her hvorfor ...


Haps!
I mange år har der - hver evig eneste gang det har regnet - i lang tid efter ligget en 10 m² stor sø af regnvand ved kloakken på hjørnet af Ålborggade/Stadion Allé. Pludselig (endelig!) den 10. juni 2010 kom en slamsluger og stak sin tykke snabel ned i dybet:


 

 


Nyt varmtvandssystem i sommeren 2010. Gys!
Vvs-folk renoverer ejendommens fire fyrrum i kældrene. Der er sat 14 dage af fra 8. juni til fyrrummet under Stadion Allé 11, men det varer naturligvis dobbelt så længe.
   Det nye system er åbenbart for sårbart til at vandtemperaturen kan stabiliseres. Desuden er mange vandrør fra kælder til kvist kalket så meget til i tidens løb, at vandet kun vanskeligt kan passere når der postes. Summa summarum: Somme tider er det 'varme' vand kun lunkent, andre dage er det skoldhedt!
   Ydermere bevirker de nye varmevekslere at omkringliggende boliger udsættes for en infamt irriterende og stressende, svag summen eller susen i vandrør og radiatorer, som kan høres døgnet rundt. Uafbrudt. Ogden viser sig at være permanent, al den stund den i 2017 stadig ikke har kunnet fjernes!

 


Ud med rørene!

Resterne af en af de gamle vandtanke.

Den sidste store vandbeholder kort før deadline.

De nye vandrør er

udstyret med en

mængde målere.

Er det mon den lille røde satan t.v. som skaber den stressende lyd?

Lige før man gik i gang med fyrrum 4.
6. juli 2010

 

 

Juni 2010
En tagmand lægger nyt pap på toppen af vaskehuset - fra den 8. til den 18. juni begge dage inklusive:

Apropos vaskeriet!
Klik her og se et galleri af billeder fra da vaskehuset blev bygget i oktober 1979. Fotos lånt af varmemesteren.

 


Mens vi venter på Margrethe og Henrik ...

Beboere spejder efter dronningens karet på Stadion Allé den 5. juni 2010.
Prik her og se mit fotogalleri fra dagens hyggelige og hurtigt overståede historie.


Nyt elkomfur i alle boliger / Maj 2010

Samtlige lejligheders elkomfur bliver skiftet ud af AAB. Farvel til Voss System V-3 (= Electrolux) og goddag til Electrolux EKD 603501W induktionskomfur. Nyheden er en tilsyneladende lækker strømbesparende sag, som desværre har verdens tyndeste plasticskuffe under ovnen!
   Desuden mangler apparatet den praktiske stikkontakt som det gamle komfur havde på fronten. Til gengæld følger der et grydesæt med i tilbudsprisen på denne skrabede model :-)
   Og en måned efter ibrugtagningen går børnesikringen i stykker! Suk ...
Fortsættelse:
Mindre end to år efter leveringen af komfuret (dvs. 21.2.2012) falder ovnlågen fra hinanden, da min kone skal åbne den for at tage en varm steg ud! Og senere har det vist sig, at adskillige af de nye komfurer i ejendommen har været defekte; fx er ovnlågen ligefrem eksploderet i flere boliger!


 

 

Voss'en

ditto

De nye på vej - og på gade

Electrolux'en med

den trælse skuffe


 


Maj-juni 2010
Forsidens tagrender og nedløbsrør bliver renset i begyndelsen af juni, efter at BMS-liften har været parkeret ubrugt på Stadion Allé i to uger:


Ingerslevs Boulevard 17.5.2010


Langtidsparkering på Stadion Allé

Ålborggade den ...

... 3.6.2010.

Do.

Senere blev hullerne fyldt ud ...


April 2010
Eftersyn og rensning af tagrender og nedløbsrør på den indvendige (gård)side af ejendommen.
   Det er AAB selv som sætter sådanne arbejder i gang og som har fod på vedligeholdelsen; ikke den lokale bestyrelse/beboerrepræsentation:

 


Renovering af legepladsen / April 2010
Den store legeplads bag Ingerslevs Boulevard får nye redskaber og bl.a. lovpligtigt faldsand. Den lille legeplads bag Stadion Allé bliver derimod nedlagt og omdannet til græsplæne - ser det ud til.
Men nu til dags er der jo også kun en brøkdel så mange børn som for 60 år siden ...


Den største - nu eneste - af legepladserne før renoveringen (20.3.2010)


Måltagning 15. januar

I gang 8. april

Sand på vej og allé

Den nye legeplads, april 2010Påskelørdag 23.4.2011

 

 


Renovering af alle badeværelser - en frustrerende proces med diskutabel succes ...

Billedet herover er fra 2009 og viser forskellen i 'højden' på klinkerne i gulvet. Sådan var og er det i Ålborggade 8. Men nu bor jeg i Vestergaardsgade 12, og dér er gulvet på badeværelset lavet pænere. Næsten blødt at gå og stå på uden skarpe kanter pga. de minimale forskelle i klinke-højderne - som man kan se her:

I perioden 2009-12 bliver ejendommens badeværelser endelig totalrenoveret efter den dårlige ditto for en snes år siden. Mit er det første som blikkenslageren og murerne er 9 (ni) uger om at lave i efteråret 2009.
   Forstør billedet og se et eksempel på hvad mureren med de 40 års erfaring kalder "perfekt og korrekt udført arbejde". Det nye klinkegulv er pænt at se på, men ubehageligt at træde på med bare fødder, fordi der er dybe fuger og skarpe kanter mellem klinkerne. Udlejeren synes at gulvet er okay (sic!)
KLIK HER
og se min dagbog over og dokumentation for det frustrerende forløb af de mange ugers renoveringsarbejde inklusive den senere beskrivelse af projektets foreløbige efterspil.

 


Udskiftningen af vandrør. En subjektiv evaluering

Efter udskiftningen af samtlige vandrør i 2012-14 i ejendommens 180 lejligheder tegner der sig et billede af en højst diskutabel succes.
   Vel er der næppe tvivl om at de gamle rør var tjenlige at skifte ud med nye pga. deres mangeårige forkalkning, så at sige. Og prisen (6,6 mio. kroner) var måske overkommelig, når man tager omfanget i betragtning.

Men!
Ud over de 'naturlige' gener og problemer for beboerne, der selvfølgelig opstod i løbet af det langstrakte enmands(!)arbejde, har de nye rør skabt både permanent vandspild og ditto problemer for lejerne. Lad os tage et eksempel, som efter sigende langt fra er unikt:
   Når jeg i min lejlighed åbner for det varme vand ved køkkenvasken for at vaske op eller vaske hænder, koster det 2-3 liters spild af vand, før temperaturen er steget fra koldt til halv- eller helvarmt; hvorefter det bliver næsten kogende hedt!
   Når jeg åbner for det varme vand ved håndvasken på badeværelset, koster det også cirka 3 liters vandspild, før temperaturen når op på grader til 'normal hånd- og ansigtsvask'.
   Denne nyskabelse i forhold til førhen hænger sammen med, at samtlige vandrør er ført ind i lejlighedernes køkken og bad ude fra lodrette strenge på køkkentrapperne i stedet for ført igennem dækkene inde i boligerne. Som tidligere. Så nu bliver vandet pumpet op nedefra, løber i rør hen under køkkenloftet og ned derfra - i stedet for at blive postet ned oppe fra beholdere på loftsgangene.

Ikke nok med det!
Temperaturen på vandet, som kommer ud af bruseren på badeværelset, når man bader, skifter op til 6-8 gange fra koldt til lunkent til kogende til koldt til lunkent til varmt osv. i løbet af få minutters brusebad. Fordi AAB's teknikere ikke magter at indstille varmeveksleren i fyrrummet korrekt.

Ak ja ...

[Juni 2014]

 

Fastelavn i gården? Niks!

For første gang i mindst 25 år - ja, måske nogensinde - var der hverken i 2017 eller 2018
arrangeret fastelavnsfest for ejendommens børn, forældre og gæster!
(Og de tidligere juletræsfester, der blev afholdt sammen med AAB-afdelingen
Frederiksbjerg-Bo, er for længst blevet en saga blot. Bestyrelsen burde skamme sig!)


Fastelavn 2017 - død som en sild


2004

do.

do.

2006

do.

2007

do.

do.

2009

do.

2009

do.

2011

Do.

2016

 

De gamle og de nye portaler ved indgangen til haveanlægget:


Februar 2007: Et også vejrmæssigt historisk billede af
portalerne set fra Vestergaardsgade mod Stadion Allé

 


9.5.2008

Ditto

Ditto


9.5.2008


16.6.2008


25.6.2008


Juni 2008: Set fra Stadion Allé mod Vestergaardsgade.
Og gårdhavens vandkunst strålede lystigt ... dengang.

 
 


 

 


Århusiansk molbohistorie fra vore dages virkelighed

I starten af 2007 køber AAB til Ingerslevgården en lille ny traktor med roterende børste til at feje sne væk fra gård og fortove. Men på grund af en mageløs mangel på planlægning glemmer man at tage højde for, om maskinen kan køres i garage med børsten monteret. Det kan den ikke!
   Så for at få plads til vidunderet (der i februar ved et uheld midlertidigt ødelagde fortovet
i Ålborggade!) har ejendommens lokale bestyrelse nu ladet bygge en stor rædselsfuld trækasse, i stedet for at bytte børstedyret til en mindre model. Eller leve med at børsten skulle hægtes af. Men uhadada!
   Fordi trækolossen er mange gange større end maskinen, spærrer den nu for mange beboeres udsigt til det fine gamle haveanlæg, til beplantningerne og det lille springvand, tøjet på tørrestativerne - og til juletræet. Øv!

Men ...
I september 2017 måtte traktoren give op. Den havde levet sin tid ud og kunne ikke længere repareres. Angiveligt har AAB ikke råd til at anskaffe en ny, så nu må tre eller fire AAB-ejendomme deles om en eller to traktorer, der så kører omkring fra sted til sted. Se mere under Nyheder længere nede ad siden.
 


 

Flere nostalgiske billeder (fra februar 2007) fra før vintrene blev næsten hélt afskaffet
- og før det tåbelige træskur blev bygget for at tækkes 'udviklingen' ...:

 


Den gamle vandkunst og ditto portal (2008)

Magnolien i sin alt for kortvarige blomstringstid (2008)

 

Rensning


 af koak- og afløbssystemer ... og opgravninger for gud ved hvilken gang:
 


Her blir der virklig fyret en fed!


Tre fotos fra 2005To fotos fra 1.11.2008Vestergaardsgade 30.5.2011


Vestergaardsgade / Ingerslevs Boulevard 30.5.2011


Ingerslevs Blvd. 30.5.2011


Stadion Allé / Ålborggade 31.5.2011
3 x Stadion Allé 31.5.2011
 


2005

2005

2005


2008


2008


2008


2008

Juni 2008

November 2008

November 2008
Ingerslevs Boulevard

Oktober 2008


Boulevarden klarer
næsten frisag. Det kan
man ikke sige om
  Ålborggade!

Reparationerne i 2003, 2006 og 2007 blev ikke foreviget.
Men de var der!
Ligeså i årene 2008-13 ...

Nej, nej, sig det er løgn. Ikke igen! Joh, det er ikke løgn: Allerede mindre end et år efter den kolossale kloak- og afløbsrenovering omkring hele karreen er den gal igen ved foreløbig to husnumre i F. Vestergaards Gade:


September 2009

Vil de da aldrig nogen ende tage, disse utallige opgravninger rundt om Ingerslevgården, som bliver foretaget uden bestyrelsens vidende?
  
Marts 2010 ser der sådan ud i Ålborggade igen, igen!

 

Efterhånden fristes man til at kalde disse aktiviteter for Månedens Opgravning! Her er det igen F. Vestergaards Gade det foregår i den 1. juni 2010.


Og i gaderne igen i maj 2011 ... ja, man tror det er løgn.
Det er det ikke! Billeddokumentation fremlægges fremdeles, imens beboerne spørger sig selv: Er det permanent beskæftigelsesterapi der finder sted - eller skal årsagen findes i manglende kommunalt overblik og planlægning!?

Otte fotos fra 23.5.2011

 

Men som de siger i kommunens 'Trafik og Veje' i maj 2011, så bliver det nok bedre næste år! Da får vejene nyt slidlag, og nogle af fortovene bliver omlagt.
   (Til næste år? Helt ærlig! Hører man nogen slå sig på lårene af grin? Hahahaha!)

 Bebyggelsens navn og de to bogførte årstal for opførelsen: Til venstre Stadion Allé i 1929, til højre F. Vestergaards Gade i 1931.

Se ejendommens bygge-data oppe i starten af denne webside.
En bid af facaden på Stadion Allé - opført 1929. Til højre er altanrenoveringen i gang 75 år senere, dvs. 2004.Juni 2000:

Atter udskifter man karreens vinduer. Denne gang med ruder i samme stil som de oprindelige med sprosser fra 1930 i stedet for de store, grimme, tidstypiske standardruder. Til venstre har vi hjørnet af Ålborggade og Vestergaardsgade, til højre Ålborggade 8.
   Ca. 1976 undergik ejendommen også en vinduesforandring. Den gang fik vi de gyseligt store mørkbejdsede (gadesiden) og lysbejdsede (gårdsiden); senere blev gårdvinduerne også mørke. Og på et tidspunkt - måske i 1990? - blev de bejdsede vinduesrammer så malet hvide! Det hjalp lidt; men kun lidt.
   Se fotos fra 1976 på side 2 om Ingerslevgården.
 Sommer 2001: Billedet er ikke specielt godt, men man ser her noget af gården før de nuværende betonfliser og åbne containerbure.
 
 
Januar 2003:
En af de i disse år sjældne snevejrsdage, hvor det herlige hvide pulver her bl.a. har lagt sig oven på murværket rundt om containerne.Marts 2003:
Den gamle asfaltbelægning i gården rundt om haveanlægget skiftes ud med små, moderne betonfliser. Desuden nedlægger man muren rundt om containerne og erstatter den af trådnet med slyngplanter.Ditto

 


Juni 2008


Sommer 2001. Laila Haugaard tog dette billede oppe fra kirketårnet.
 

Eftersyn på de nye(ste) vinduer; sommeren 2000:

Billedet herover fra 2000 er allerede historisk:
Der er kommet betonfliser i gården, og de oprindelige murede rum til skraldebøtter - nu: containere - er udskiftet med store bure af trådnet som klatreplanter krampagtigt forsøger at holde sig fast i.
   Desuden er der bygget et grimt skrummel af et bræddeskur til en fejemaskine. Og senest er de gamle portaler ved indgangen til haven skiftet ud i juni 2008. Se længere oppe på websiden her.
 


 


Nyt om Afdeling 06De nyeste nyheder først:

Siden årsmødet 13.4.2018 har bestyrelsen holdt fire møder: 8.5., 12.6., 11.9. og 2.10.
Referaterne kan man læse via denne AAB-webside
 


Beboertilfredshedsundersøgelsen [november 2018]

I dag [30.11.2018] blev den så offentliggjort for folket. Den meget omtalte  beboertilfredshedsundersøgelse, som vi for 5-6 uger siden fik bare én uge til at besvare, efter vi havde modtaget en SMS-besked med et weblink.

AAB meddeler i sit blad ”Beboernyt” for december - kaldet 6/2018 - blandt andet, at svarprocenten var ikke mindre end godt 22, og at dette er et højt tal(!) Desuden fortæller Lone Brock i sin artikel, at 66% af besvarelserne giver udtryk for tilfredshed med servicecentrene. Tillykke med det. Men, men, men!
   Vender man resultaterne af undersøgelsen på hovedet og leger djævelens advokat, siger tallene noget som er nok så bemærkelsesværdigt. Nemlig at mere end 75% - altså tre ud af fire beboere - af en eller flere grunde ikke har deltaget i undersøgelsen!
   Og når kun 66% af de omtalte 22% er tilfredse, må der nødvendigvis være mindst 34% som ikke er det. Eller som i al fald ikke har givet deres mening til kende. Med andre ord: Hver anden eller hver tredje beboer er ikke tilfreds (eller er ligeglad) med at servicecentrene har erstattet næsten 100 års decentralisering og afskaffet afdelingernes lokale varmemestre og viceværter. Alene for at spare nogle få håndører.
   Disse 'spejlvendte' tal bør i høj grad give stof til eftertanke på bjerget ...


Gadedørsbelysning!? [30.10.2018]


I dag mødtes hele vores lokale bestyrelse med folk fra Servicecenter Midt m.fl. for tilsyneladende bl.a. at vurdere bestyrelsens forslag til valg af gadedørslamper i Ingerslevgården.
   Gruppen blev observeret uden for FVG-12, før de i samlet trop bevægede sig ind i gården og lidt omkring, før den gik ned i bestyrelsens lokale i kælderen under FVG-4. Indtil videre kan vi kun gisne om, hvad der kom ud af mødet. *)

 
Det, som har udløst nogle beboeres - og bestyrelsens - behov for lys ved gadedørene, er at de gadelamper, som blev opstillet på venstre side ad Vestergaardsgade i januar 2016, har mørklagt vores side ad gaden. I modsætning til da gadebelysningen hang i wirer midt over kørebanen.
   De nye fancy lygtepæle er efter sigende anbragt ud for skolen og boldbanerne fordi de dér ikke skulle kunne blænde beboerne overfor. Ja tak, men til gengæld har de haft den stik modsatte virkning: mørke fortove og facader! Således at svagtseende kun med besvær kan finde nøglehullet i gadedøren og låse sig ind på trappen.
   Og da man angiveligt af arkitektoniske og hemetiske årsager ikke vil nøjes med gadedørslamper alene i Vestergaardsgade, skal der opsættes samme slags lamper i alle fire gader. 18 styk i alt. En for os ikke nogen billig løsning på et problem, som kommunen har skabt!
Se fotos.

*) Af referatet fra bestyrelsesmødet den 2. oktober (offentliggjort 14. november) fremgår det, at ekskursionen var "den årlige markvandring, hvor AAB og bestyrelsen i fællesskab besigtiger afdelingen". Resultatet af rundturen kommer forhåbentlig til at fremgå af næste referat ...?

Lad os håbe, at Århus Kommunes Vejbelysning kommer til at betale en stor del af udgifterne!


To p-pladser (en lovlig og en ulovlig) forsvandt 29.10.2018 -


- da der blev sat et forbudsskilt på ryggen af den ene af de nye containere i Vestergaardsgade
 


26.10.2018
Webmasters kærlighedserklæring til Ingerslevgården
Se og hør den på YouTube. Åbner i separat vindue.
 


Beboertilfredshedsundersøgelse [oktober 2018]

AAB har nu igangsat en undersøgelse om beboernes (u)tilfredshed med den centralisering, som blev indført med strukturændringen for 1½ år siden. Læs evt. om den i oktobernummeret af 'Beboernyt'. Det er det eksterne konsulentfirma Rambøll, der står for projektet.

Mandag formiddag den 22.10. udsendte AAB sms'er til beboernes mobiltelefoner om, at vi skal udfylde et digitalt skema, som kan kaldes frem via et hyperlink til internettet. Eller man kan udfylde skemaet via sin computer. Man må så håbe, at samtlige beboere er i besiddelse af smartphone og/eller pc med internet, for papir er åbenbart en saga blot for vores byrokratiske udlejer.
   Spørgeskemaet er endda kreeret så 'smart' og gennemtænkt manipulerende, at man er pisket til at udfylde dets første side, før det er muligt at bladre videre til de efterfølgende sider. Man ved altså ikke hvilke næste spørgsmål, man vil blive stillet, før man har besvaret nogle andre først. Hallo sifon!

Du har kun én uge til at udfylde skemaet i! Det er uanstændigt og skindemokratisk.
 


Olieudslip på fortovet! [26.9.2018 - ?]


Vestergaardsgade-Ålborggade siden 26.9.2018


Sådan skrev jeg til Servicecenter Midt den 3. oktober:

"Cirka 26. september lænsede den lille omkringkørende traktor et tilsyneladende olieholdigt fluidum i Vestergaardsgade og på Ingerslevs Boulevard. Og striberne er der stadig, selv efter at det har regnet et par gange.

   Hvad var årsagen til uheldet? Hvis det altså vár et uheld. Skal vi bare vente på, at griseriet forsvinder af sig selv med tiden - eller hur? Der kan måske ikke gøres noget ved det, men særlig kønt er det ikke, vel. Traktoren kørte jo både frem og tilbage, og dét i sig selv kan jo godt undre en ..."

Samme aften modtog jeg dette lakoniske svar uden forklaring på årsagen til uheldet endsige en beklagelse; ej heller et par ord om hvorfor miseren ikke blev opdaget, da traktoren kørte turen 2. gang:

"Vi vil gøre hvad vi kan for at fjerne det, men det er ikke sikkert at det kan lade sig gøre"

Fortovet mellem boulevarden og porten er møghamrende beskidt af olie.
 


Vestergaardsgade 30.9.2018

Ditto

Vestergaardsgade 1.10.2018

Ditto

Ingerslevs Boulevard 1.10.2018; ved hjørnet af Stadion Allé vendte traktoren og kørte tilbage ad samme vej, som om intet var hændt ...

Ingerslevs Boulevard 1.10.2018

Vestergaardsgade 3.10.2018: fra porten til gadehjørnet er det helt galt med oliesvineriet!
 

Ditto
 

Hvad hedder vore dages 'gårdmænd'? [13.9.2018]

Som bekendt har Ingerslevgården ikke længere egen varmemester, men må sammen med andre AAB-afdelinger deles om - og serviceres af - områdets driftscenter. Som nu til dags altså hedder Servicecenter Midt.
   Dette center tilskrev jeg 'nysgerrigt', fordi det ingen andre steder er blevet fortalt os:


"Hvordan er mulighederne for at få at vide, hvad de nuværende 'anonyme' gårdmænd/ejendomsfunktionærer her i Ingerslevgården hedder - og hvad deres arbejdstid er?
   (De to eller tre mænd skal i øvrigt have ros for deres arbejde med at holde haveanlægget ved lige et par uger sidst i august.)"


Allerede et par timer senere indløb dette svar:

"Hej Jørgen
Det er Dennis – Jesper – Stig  - Martin – Søren - Morten der servicere Afd. 60 og 06 de er der ikke på et bestemt tidspunkt men løser opgaverne som de kommer, både de daglige og akut opståede."

Hvis vores lokale bestyrelse finder på at læse med her, så ved både den og vi altså nu, at medarbejderne i dag foruden Martin er Dennis, Jesper, Stig, Søren og Morten.
Men ... hvem er hvem?

[Afdeling 60 er det samme som de store karreer Frederiksbjerg-Bo i Frederiksbjerg Vest, dvs. gaderne ovre bag de Mezas Vej. De består tilsammen af ikke mindre end 476 boliger. I Ingerslevgården er der 'kun' 180 ...]

Fortsat
AAB har oppet sig: Tydeligvis inspireret af ovenstående spørgsmål fra den 13.9. blev nedenstående information opsat på trappetavlerne den 8.10.:

Bedre sent end aldrig - men helt ærligt! Hvem er hvem af de omtalte personer ud over Martin? Servicecentret burde naturligvis have sat de pågældendes portrætter ind i skrivelsen, ikke mindst når man slutter med at håbe, at vi "vil tage godt imod de nye ansigter". Hvilke ansigter? :-)
  
Føromtalte Stig er slet ikke nævnt i skrivelsen. Så der er åbenbart allerede sket en 'justering' i forhold til beskeden fra 13.9. ... :-(


Ingerslevgården på Facebook! [7.9.2018]

Klik på logoet og meld dig ind i gruppen.

Flere har flere gange efterlyst Facebook i vores lokale og interne sammenhæng. Og ved Bjarkes Bytte-Biks' 1-års fødselsdag i går blev det endeligt aftalt. Vi håber, mange andre af os menige beboere vil tilmelde sig til gensidig gavn og glæde.
   Inde i gruppen kan du læse om dens formål og foreløbige retningslinjer med mere. Velkommen!

 


Havearbejde mv. i gården [15.8.-31.8.2018]

Om morgenen den 15. august blev mange af os vækket af lyden af motorsav og klippemaskiner. Det var to gartnere*) som brugte dagen til at beskære træer og buske ude i gårdhaven. Tak for det. Om de også lugede i bedene og slog græs, skal jeg ikke kunne sige.
*) eller i al fald AAB-ansatte.

Men 20. august og nogle dage frem blev der udført forskelligt tiltrængt havearbejde af de to effektive 'fremmede' AAB-ansatte. Herligt!

En uge senere viser det sig, at de to navnløse mænd er ejendomsfunktionærer (før: gårdmænd), som foruden vores ejendom også skal servicere andre AAB-afdelinger på Frederiksbjerg.
   Igen og igen kan man som beboer blive skuffet over vores lokale bestyrelses himmelråbende ulyst til at informere os om noget som helst! ØV!Endelig kom der gang i det påtrængende havearbejde i august 2018:


Altanerne i gården; fortsat [19.7.2018]

Status er, at der nu er i alt 70 altaner monteret på facaderne i gården. De er blevet opsat a 4-5 omgange siden 2.8.2011, og de fordeler sig således:
Boulevarden = 16, Stadion Allé 23, Ålborggade = 6, Vestergaardsgade = 25

Men - for at kunne montere altaner, må en del radiatorer lade livet og udskiftes. Denne blev taget ned for to måneder siden og står stadig og venter på at blive fjernet; et par uger senere var den væk.


Ny asfalt og nye fliser allerede ødelagt? [5.7.2018]

Vurdér selv, når du ser dette triste billedgalleri fra hjørnet af Vestergaardsgade-Ålborggade:

http://aarhusalbummer.grandts.dk/#!album-149

Bestyrelsen er tavs.


Hurra! Endelig en vimpel i flagstangen på taget [1.7.2018]

Den synes ikke af meget og er lige lovlig lille. Helt ude af proportion med stangens højde.
Vimplen er cirka på længde med et bundet slips - men den er der! Omsider.


Varmemesteren er fyret! [ca. 1.6.2018]

Vores sygdomsramte varmemester Klaus Stig Mathiasen er blevet afskediget som ejendomsfunktionær pga. sin 'for lange' fraværsperiode. Han var varmemester nr. 5 eller 6, siden jeg flyttede ind i 2000! Jeg vil savne Klaus.
   Fremover skal beboerne 'serviceres' - og ejendommen og gårdhaven vedligeholdes - af folk fra Servicecenter Midt. Dvs. folk, som ud over Ingerslevgården også betjener de 476 boliger i Frederiksberg-Bo (Afd. 60) ovre bag de Mezas Vej. Ak ja ...

I referatet fra bestyrelsens ordinære møde den 12. juni kan man læse følgende klinisk upersonlige sætning:
"Claus [sic!] fratræder sin stilling som varmemester ved udgangen af juni."


6. juni 2018
sagde altanfolkene farvel og tak - for femte gang:

Klik på billedet og se en lille video om at bakse
den store, mobile platform ind i og ud af porten
('Rigtige' mænd bruger tilsynladende ikke sikkerhedssko og -hjelme!?)


3. juni 2018:
Rugende ringduepar på rede og vagt - inde under bunden af altanplatformsliften!


 

 

 


22. maj 2018:


Et tørlagt springvand. 22/5-2018.
Læs her.

Fem måneder efter at Århus' rolle som Europæisk Kulturhovedstad ophørte, blev der lagt en 'reklame-flise' på fortovet ved Vestergaardsgade 2! Lige lovlig sent, ikke ...
   8. juni 2018 blev der anbragt en flise magen til ud for Vestergaardsgade 6. Hvor længe mon lageret rækker?


Endnu en kastanje er gået ud, fældet og kørt bort.
Nu mangler vi tre træer.
Læs her.

altan.dk i aktion igen igen! [marts-juni 2018]
- og inddrager for en tid nogle p-pladser i Vestergaardsgade
til 10 nye altaner inde i gården

Før de gik i gang, så der sådan ud 28.2.2018:


9.3.2018

9.3.2018

12.3.2018

13.3.2018

Do.

13.3.2018

Do.

16.3.2018

21.3.2018:
Vestergaardsgade 8
[Pause i arbejdet
26.3. til 8.4.]

11.4.2018:
Ingerslevs Boulevard 7

19.4.2018:
Ingerslevs Boulevard 11

24.4.2018:
Stadion Allé 9

7.5.2018:
Stadion Allé 11

9.5.2018:
Ålborggade 6

16.5.2018:
Vestergaardsgade 12

22.5.2018:
Vestergaardsgade 10

I denne ombæring af altan-opsætninger slutter vi i Vestergaardsgade 10, hvor der blev anbragt tre på stribe - oven over den der var der i forvejen ...


31.5.2018:
Vestergaardsgade 10
Og 6.6.2018 rejste altanfolkene fra os igen igen - og efterlod nogle længe savnede parkeringspladser på gaden

Endelig sne igen!
En fremmed låne-traktor kommer på arbejde [5.3.2018]


Klik her - og se fejedyret bevæge sig omkring ...


Bjarkes Bytte-Biks er flyttet til Vestergaardsgade 8 [1.3.2018]
Klik her og læs mere.


Besøg fra firmaet Rambøll ang. genopretning af fortov [6.2.2018]

Lige siden etableringen af de tre affaldscontainere ud for FVG-12 i slutningen af november 2017 har asfalten på fortovet ved siden af skiftevis været en mindre vandgrav og en lille skøjtebane.
   Det blev webmaster træt af at se på og kontaktede derfor DanJord, der jo havde stået for bygningen af container-hullerne. Allerede dagen efter ankom en flink mand fra Rambøll iført måleudstyr, tommestok og notatpapir. Rambøll er det selskab som har udviklet og designet containerne.
   Ingeniøren lovede os, at snarest efter at frosten var gået af jorden, ville den tydelige skade på fortovet blive udbedret. Man var nødt til at vente indtil da, fordi det ikke var nok at lægge mere asfalt på. De omkringliggende fliser skulle lægges om.

25. og 27. juni 2018 blev fliserne rettet op, og der blev lagt ny asfalt på det famøse sted ved hjørnet. Men ak! Mindre end en uge senere blev den nye asfalt delvist ødelagt, fordi der blev lagt - lagt, ikke stillet - en mængde kasserede cykler ud på fortovet til afhentning af storskrald. Cykelstyr, pedaler og støtteben borede sig ned i den sommervarme og endnu halvbløde asfalt! Øv!


6.2.2018

Se her hvordan det gik:
http://aarhusalbummer.grandts.dk/#!album-149


Nedlæggelse af affaldscontainerne [6.2.-4.4.2018]


2003: De velfungerende fire containerbure

blev med megen møje og besvær

etableret i f.m. ny gårdbelægning

med små betonfliser i

sommeren 2003.

Truslen om at containerne skulle

fjernes den 6.2.2018 blev ikke indfriet!

Heldigvis ikke! Se billederne herunder ...

13.2.2018

5.3.2018

6.3.2018

4.4.2018

Den sidste container og affaldsposerne blev kørt bort 5.4.2018, dvs. to måneder efter den berammede dato!
Nu skal man så i gang med at omdanne burene til anden brug.


Den godt 10 år gamle traktor skrottes i september 2017
herefter skal vi sammen med flere andre afdelinger deles om tre traktorer - på skift ...


Af referatet fra bestyrelsesmødet den 16.1.2018
- om bl.a. en snart forestående tagrenovering:


Eftersyn på tagrender i gården [11.1.2018]


Renovering af kældervægge [21.12.2017]


Mon også de 'gør noget ved' barnevognsrummet ...?!


Beskæring af havens træer og buske [11.12.2017]


 

 

 

 

Endnu en cykelregistrering [28.11.2017]


 

 

 

Rampe ved Ålborggade 8 [26.10.2017]

- efter Mettes relevante pres på bestyrelsen


Åh, åh!
Er Ingerslevgården ved at falde fra hinanden?

Et stort, tungt E af kobber faldt til jorden foran porten 1. oktober 2017.
Godt, man ikke stod nedenunder. Heldigvis kom ingen til skade.
Denne gang. - Cirka 3½ måned senere blev det endelig sat op igen ...
Ingerslevgårdens Byttemarked [14.9.2017]

Sådan ser der ud i Bjarke Søgaards nye 'hule' i april 2018:

15.11.2017 har byttemarkedet eksisteret i to måneder, uden at det på noget tidspunkt har været besøgt af nogen fra bestyrelsen - som jo ellers altid har ønsket, at beboerne ville være aktive. Omvendt er der sikkert mange beboere, der kunne ønske sig det samme for bestyrelsen. Ak ja!

_________________________________

Den 14. september 2017 blev døren slået op til et privat, men officielt, beboerinitiativ: En lokal byttecentral, hvor beboerne kan aflevere bøger og andre ting, foruden at man selv kvit og frit kan afhente hvad der kan bruges af det, som andre har været nede med.

NYT NYT!
Bytte-biksen er flyttet til kælderen under Vestergaardsgade 8 - og åbningstiden er nu hver torsdag kl. 14-17. I månederne juni, juli og august er der dog kun åbent 1. og 3. torsdag i hver måned fra kl. 14. Du har fået en huskeseddel i din postkasse.


Helgardering: Ejendommens navn stavet både med å og med aa ... :-) Men meningen er nok god nok.

Lille 'facaderenovering' [foråret 2016]

Formål og tidsplan fremgår af dette opslag på trapperene;
det sad stadig i tavlen 21. september, selvom arbejdet for længst var forbi!

Informationen blev slået op 21.4.2016


23.5.2016

Ditto

27.5.2016

26.5.2016

14.6.2016

3.7.2016

Ditto

6.7.2016

22. november 2015:

Den dag det var vinter i Vestergaardsgade havde en fiffig fyr m/k hevet et stømkabel
ned fra muren, så folk og fejemaskine måtte kante sig forsigtigt forbi

 

 

 

 

 

Og der blev lys. Nyt lys ... [Oktober 2015]

Nyt lys i kældergangene
I oktober 2015 blev der monteret nye lavenergilamper i alle kældergange. God idé.


 

 

 

 

Såkaldt nødvendig renovering af gårdanlægget [20. marts 2014]

Som sædvanlig uden nogen form for varsling fra afdelingsbestyrelsen blev der i dag kl. 8 igangsat en larmende motorsavsmassakre ude i gårdhaven. Det skyldtes ifølge den beredvillige varmemester at:
Piletræet var ved at kvæle magnolien, så piletræet skulle væk. Desuden havde det fået en stor revne, så det kunne vælte når som helst.
   Trapperne var skæve og har udgjort en fare for beboerne. Så de blev rettet. I hjørnet mod Vestergaardsgade blev 4 syren-rødder fræset, og 4 nye syrener skal plantes.


Chokerende! Og uforsvarligt? [Efterår 2013]
To altanskærme/-gavle kunne ikke klare efterårsstormene.
Godt, man ikke stod i gården neden under, da balustre og sidestykker fra 4. sal
blæste ned og med voldsom kraft landede dér ...!


Prik og forstør fotoet endnu mere - selvom denne billedstørrelse er slem nok.

Og for at det ikke skal være løgn, så blev de to altaner ikke istandsat og
sikret igen, da altanfolkenes lift forlod gården i januar 2014. Gad vide,
hvor længe beboerne må undvære deres nyopsatte balkon?
Først i midten af marts 2014 blev de to altaner repareret!


Farvel til papir-skraldebøtterne! [16.8.2011]

I dag modtog beboerne en skrivelse fra AAB om, at vores lokale affaldscontainere til pap og papir vil blive nedlagt - og at vi fremover skal bruge de nedgravede containere på andre gadehjørner.
   Det skal nok blive morsomt! Der vil sandsynligvis i perioderr, måske ofte, være kaos ved disse 'fremmede', offentlige containere, når de nu også skal belastes med vores pap og papir - som vi i forvejen (som bekendt?) jo ikke alle er særlig flinke til at bortskaffe på en hensynsfuld måde ...


Da vi fik specialdesignede nye affaldsbure i 2003, havde vi allerede haft papircontainere i årevis.

Men nu skal 'de blå låg' væk. Dette foto fra 16.8.2011 er nok et af de sidste.
2012:
Nu skal alle containerne væk fra de fire kun 9 år gamle trådbure som kostede en formue. Ud på gaden med møget og ned i de nedgravede herligheder! Siges der ...
2013:
Indtil videre er kun papircontainerne fjernet.
2018:
I år bliver alle containere fjernet fra gården!
Hvad skal 'burene' nu bruges til?

 


Årlig spuling af skraldebøtter [14.7.2011]

En dag, hvor den danske sommer viste sig fra en af sine bogstavelig talt mest strålende sider, fik regnen kamp til stregen, da gårdens affaldscontainere blev udsat for deres årlige rengøring med højtryksspuling:


 

 

 

 

Nyt fortov! [9.-10. juni 2011]

Nyt fortov i Vestergaardsgade!
Efter at være blevet gravet op en masse gange i tidens løb fik Vestergaardsgade fra nr. 2 til 12 den 9. og 10. juni 2011 lagt splinternye fabriksnye fliser på fortovet - med græskanter og sand på og jeg skal komme efter dig.
   Kort tid efter var allerede tre af fliserne smadret, fordi de selvsagt ikke er dimensioneret til tunge køretøjer eller til parkering af biler.
   Tre fliser er tre for mange. Dog er det intet imod hvordan der ser ud i Ålborggade ved nr. 4, 6 og 8. Her er nærmest hver tredje flise mere eller mindre knækket, mest mere! Det ser herrens ud.

3½ måned senere blev der lagt ny asfalt i en rende langs fliserne:

Læg mærke til den knuste, helt nye flise nærmest fotografen


Der smøres! [juni 2010]

To tømrere smører og justerer de nu ti år gamle 'nye' vinduer - plus alle gadedøre og ikke mindst samtlige indvendige døre i de 180 lejligheder:


Forurening! [22. februar 2007]

På det larmende børstedyrs [den nye traktor] jomfrurejse rundt om karreen gik uhyret i stå ved hjørnet Ålborggade / Stadion Allé - og pøsede 15 liter hydraulikolie ud, inden man nåede at stoppe og reparere det! Med et resultat som åbenbarede sig, da sneen smeltede: kæmpestore mørke oliepletter, der var to år om at forsvinde.22.2.20077.5.2007

Er den slags traktorer noget møg? Se hvordan en anden af slagsen
forurenede fortovet på Ingerslevs Boulevard og i Vestergaardsgade den
26.9.2018. Kig højere oppe i denne nyhedsramme ...

 

 

 


 


Fotoserie om angrebene på fontænen i haven
Klik her og se det afslørende billed-bladre-galleri.
I Århus-registranten Frederiksbjerg Vest (1981) står der blandt meget andet om ejendommen, at
"Karreen har et meget fint aksefast gårdanlæg med springvand i midten ..."
- Det vil sige et springvand som i disse år desværre frister en krank skæbne, hvilket fremgår både af billed-bladre-galleriet og af den følgende dokumentation. Ærgerligt og sørgeligt!
 

Siden juli 2017 har det gamle springvand haft uofficiel status af fuglebad! Uden den vandstråle, som skulle springe op fra det smukke granitkar. Den gamle cirkulationspumpe gik i udu, og en nyindkøbt virker endnu ikke. Jamen, altså ... Øv! [28.9.2017]

 


1930

Allerede inden ejendommen var færdigbygget i 1931, blev det lille springvand etableret i den smukke gårdhave. Men de senere år har fontænen skrantet pga. nogle beboeres manglende pietetsfølelse for fortiden.
   Og så pludselig - permanent eller periodisk? - ser man så den 12.10.2015 endelig atter en stråle i fontænen på en meters højde. Herligt! Tak for det.

Øv! Det viste sig desværre at være bluff. Vandsøjlen i fontænen er ikke blevet justeret permanent!


12.10.2015
 

15.10.2015
 

17.10.2015
 

30.10.: Død som en sild!
 
Den dygtige og meget vidende lokalhistoriker Lars Holleufer fortalte på en frederiksbjergsk rundvisning i juni 2015 begejstret om Ingerslevgården og om dens smukke gårdhave - "med det lille, fine springvand!" som han sagde. Han aner naturligvis intet om vandkunstens skæbne i vore dage.
 

Hærværket fortsætter i 2016!

Fredag 13.5.2016 kl. 14:11

Ca. 75 cm høj stråle
Torsdag 2.6.2016 kl. 15:34

Ca. 10 cm høj stråle
Fredag 3.6.2016 kl. 16:57

Kun 2 cm høj 'stråle'
Søndag 12.6.2016 kl. 14:25

Ca. 75 cm stråle - for good?

Søndag den 17. juli 2016 kl. 14:43: Slukket!

Et par emsige beboere har forsøgt at dræbe og drukne havens springvand!

Selv de store duer vender ryggen til og flyver bort:

 

Wow! Og så alligevel - for en kort stund:

3.11.2016

 

Fra den ene yderlighed

(30.4.2017)
til den anden

(23.5.2017)

Fontænen har nu været tørlagt i trekvart år!

22. maj 2018
Vandkunstens nye status:
Skamstøtte over manglende historisk pietetsfølelse
 

Wow! Endelig bar de vedholdende klager frugt:

26.5.2018: Vandet springer - og lad os håbe, det får lov at blive ved ...!


Men det var et urealistisk håb: Allerede 31.5.2018 - mindre end en uge
senere - blev springvandet saboteret af emsige beboere,
så nu ser det atter sådan ud ... igen igen:


AAB og afdelingsbestyrelsen er ligeglade -
og vi andre er til grin!
 

 

Hop op til top!

 

Genvej til Ingerslevgården i gamle dage

Genvej til siden om Frederiksbjerg

Genvej til Århus-portalen

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus