Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af loven om ophavsret.
© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
14.1.2018


 

Godt Nytår 2018!

 

Ingerslevgården
Arbejdernes Andels Boligforening, afdeling 06,
på Frederiksbjerg i 8000 Århus C

 

Klik her og hop ned til nyhederne!


 

 

 

Åh, åh!
Er Ingerslevgården ved at falde fra hinanden?

Et stort, tungt E af kobber faldt til jorden foran porten 1. oktober 2017.
Godt, man ikke stod nedenunder. Heldigvis kom ingen til skade.
Denne gang.

Tre måneder senere, d. 31. december, er E'et stadig ikke sat op, og de
andre bogstaver er ikke undersøgt for, om de sidder forsvarligt fast ...


 

 

 


Affaldssortering (endnu en gang!)

Ved udgangen af 2017 er det kun et spørgsmål om kort tid, før vores gamle, vedligeholdte og velfungerende affaldssystem bestående af 4x5 containere bliver fjernet fra gårdens 'affaldsbure'.
   16. oktober 2017 gik DanJord i gang med udgravninger til 3+1 nye containere ude i Vestergaardsgade, og 28. november blev de monteret og taget i brug. Den første, som smed papiraffald ned i den midterste af de tre ved nr. 12, var ugens udbringer af reklamer. Cirka halvdelen af trækvognens indhold lod han dumpe ned i dybet i stedet for at uddele tilbudsaviserne eller tage dem med tilbage!
   En fjerde container er samtidig monteret ved siden af de tre hidtidige ud for gadens nr. 2. Om der også skal etableres sådanne containere på Stadion Allé ud over de nuværende to, vides ikke.


1.12.2017

Hverken AAB eller vores lokale bestyrelse har endnu meddelt beboerne, om de fire bure i gården fremover skal bruges til cykelparkering - eller hvad ...?


1978

2001

2010

2015

2017

Og på Stadion Allé mellem nr. 9 og 11 er der også
sådanne tre moderne skaldebøtter på vej:


19.12.2017

Do.

Do.

30.12.2017
 

 


 


Prik og forstør!

 


Stadion Allé 1-11 og Ålborggade 8 - cirka 1933
(I de første år var der tydeligvis ingen kældergennemgang mellem gade og gård ved nr. 8)

 


 


2016 - Ålborggade forrest, boulevarden bagerst.

 
Opslået for- og påbud i Storskraldsrummet, 2016.
En korrekturlæsning ville have gjort underværker ...
Flere skøre skilte er der mange af
lige her!

 

Gårdens legeplads og -redskaber foreviget i oktober 2016:
(Der er flere fotos andre steder på hjemmesiden)

 

 

Dybt godnat ...!
De nye gadelygter i Vestergaardsgade har gjort vores fortov mørkt til fordel for den modsatte side ad gaden, hvor langt de færreste forgængere befærder sig. Kommunal planlægning - ak, ak, ak!
 

[Tre fotos fra 31.1.2016]

Uden nogen form for forklaring endsige forvarsel om hvorfor har kommunen pludselig nedtaget de gadelygter, som hang i wirer oven over kørebanen. I stedet har man indført et såkaldt masteanlæg, og her kan du se det kommunale goddag mand økseskaft-svar fra "Center for byens anvendelse", som jeg fik, da jeg henvendte mig og spurgte.

Efterfølgende viser det sig på ejendommens årsmøde i april 2017, at vores bestyrelse har besluttet, der skal opsættes en lampe oven over samtlige gadedøre, fordi beboere har klaget over det dårlige lys på fortovet. Også de tre andre længer af karreen får sådanne lamper af hensyn til den arkitektoniske ensartethed. Det vides ikke, om bestyrelsen har ansøgt om økonomisk bistand fra kommunen i den forbindelse ...

 

 


 

Se den store special-side om altanerne:
Flere altaner igen igen? Ja. Klik her!

 

Den dag det var vinter i Vestergaardsgade - hvor en fiffig sjæl havde hevet et stømkabel
ned fra muren, så folk og fejemaskine måtte kante sig forbi / 22.11.2015:


 


Fotoserie om angrebene på fontænen i haven
Klik her og se det afslørende billed-bladre-galleri.
I Århus-registranten Frederiksbjerg Vest (1981) står der blandt meget andet om ejendommen, at
"Karreen har et meget fint aksefast gårdanlæg med springvand i midten ..."
- Det vil sige et springvand som i disse år desværre frister en krank skæbne, hvilket fremgår både af billed-bladre-galleriet og af den følgende dokumentation. Ærgerligt og sørgeligt!
 

Siden juli 2017 har det gamle springvand haft uofficiel status af fuglebad! Uden den vandstråle, som skulle springe op fra det smukke granitkar. Den gamle cirkulationspumpe gik i udu, og en nyindkøbt virker endnu ikke. Jamen, altså ... Øv! [28.9.2017]

 


1930

Allerede inden ejendommen var færdigbygget i 1931, blev det lille springvand etableret i den smukke gårdhave. Men de senere år har fontænen skrantet pga. nogle beboeres manglende pietetsfølelse for fortiden.
   Og så pludselig - permanent eller periodisk? - ser man så den 12.10.2015 endelig atter en stråle i fontænen på en meters højde. Herligt! Tak for det.

Øv! Det viste sig desværre at være bluff. Vandsøjlen i fontænen er ikke blevet justeret permanent!


12.10.2015
 

15.10.2015
 

17.10.2015
 

30.10.: Død som en sild!
 
Den dygtige og meget vidende lokalhistoriker Lars Holleufer fortalte på en frederiksbjergsk rundvisning i juni 2015 begejstret om Ingerslevgården og om dens smukke gårdhave - "med det lille, fine springvand!" som han sagde. Han aner naturligvis intet om vandkunstens skæbne i vore dage.
 

Hærværket fortsætter i 2016!

Fredag 13.5.2016 kl. 14:11

Ca. 75 cm høj stråle
Torsdag 2.6.2016 kl. 15:34

Ca. 10 cm høj stråle
Fredag 3.6.2016 kl. 16:57

Kun 2 cm høj 'stråle'
Søndag 12.6.2016 kl. 14:25

Ca. 75 cm stråle - for good?

Søndag den 17. juli 2016 kl. 14:43: Slukket!

Et par emsige beboere har forsøgt at dræbe og drukne havens springvand!

Selv de store duer vender ryggen til og flyver bort:

 

Wow! Og så alligevel - for en kort stund:

3.11.2016

 

Fra den ene yderlighed

(30.4.2017)
til den anden

(23.5.2017)

 

 

 


 

 


Ingerslevs Gaard
er et af Frederiksbjergs store velholdte boligkomplekser. Det er opført 1928-31 og kaldes i daglig tale Ingerslev(s)gården; skiftevis med og uden fuge-s.

Beboelseskarreen er Arbejdernes Andels Boligforenings afdeling 6 (AAB 06), og den består af adresserne på Ingerslevs Boulevard 7-11, F. Vestergaards Gade 2-12, Stadion Allé 1-11 og Ålborggade 4-8.
   Ejendommen er opkaldt efter indenrigs- og trafikminister H.P. Ingerslev (1831-96) - ligesom Ingerslevs Boulevard og Plads.


Ingerslevs Boulevard / Stadion Allé


Ingerslevs Gaard blev bygget i disse fire etaper:

1) Ingerslevs Boulevard 11 + Stadion Allé 1-7
(opført august 1928 - april 1929)

2) Stadion Allé 9-11 + Ålborggade 6-8
(færdig oktober 1929)

3) Ingerslevs Boulevard 7-9 + F. Vestergaards Gade 2-4
(færdig oktober 1930)

4) Ålborggade 4 + F. Vestergaards Gade 6-12
(færdig 1931)

Der er 180 boliger i Ingerslevsgården.

Facaderne (som her mellem nr. 7 og 9 på Stadion Allé) bærer den dag i dag tydelige spor efter, hvor de forskellige dele af den store ejendom blev bygget og forbundet med hinanden. 
   Foruden på de fire gadehjørner lå der oprindelig også en butik i Stadion Allé mellem nr. 1 og 3 og mellem nr. 9 og 11. Alle seks forretninger er for længst bygget om til lejligheder, men man kan stadig se på facaden, hvor de har været.
 

Link til websiden om beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen
i Ingerslevgården.
Klik her!
 


 

 

 

 

 


Ingerslevgården i dag ... dvs. fra ca. 2000 og frem:
 

 

 


Kastanjerne på Stadion Allé

25. juli 2015 skrev jeg bl.a. således til Center for Byens Anvendelse i Århus Kommune:
   "Hvad er årsagen til at tre-fire kastanjetræer ved nr. 3-11 tilsyneladende er ved at dø? Et af dem har ingen blade i den stærkt beskårne krone, og de andre har det heller ikke for godt. Et af dem er begyndt at miste barken (eller har fået den skåret af i flager). Kan træerne reddes?
   Et rygte vil vide, at I har i sinde at plante helt nye kastanjetræer på hele Stadion Allé - og ikke kun ved Johan Baunes Plads. Er det korrekt? Langt de fleste af træerne fejler da vist ingenting ...
   På forhånd tak for svar."

3. august 2015 svarede kommunen således (og tak for ordene):
   "Kære Jørgen Grandt
   Tak for din henvendelse vedr. Kastanjetræerne på Stadion Allé. Jeg har ikke besigtiget træerne endnu, men de kan være angrebet af minermøl, som Kastanjer de senere år har været angrebet af.
   Det er en sommerfuglelarve der lever i selve bladet og dermed spiser det. Det svækker træerne og får samtidig træet til at se ud som om det har tidligt løvfald. Barken der falder af kan skyldes flere ting, men typisk selvfølgelig sygdom. Det kan være angrebet af svamp, eller bakteriekræft. Træet overlever ikke disse.
   Der er ikke umiddelbart planer om genplantning på hele strækningen, men vi overvejer løbende, hvor vi skal sætte ind og genplante. Problemet med Stadion Allé er, at træerne ikke har de bedste vilkår for vækst, og det vil en genplantning rette op på, men det er et temmelig stort projekt.
   Jeg skal nok besigtige træerne og holde øje med dem. Og du er selvfølgelig velkommen til at henvende dig igen."
 


20.7.2015
 

20.7.2015
 


14.3.201614.3.201614.3.201616.6.2016 - to træer fældet
 

 


20.7.2015 - bunden af porten ved Stadion Allé

8.2.2016
Hm ...!

28.4.2016 blev det endelig repareret!
Er der tale om en rottefamilie - eller hvem er det, der bor neden under fliserne i porten? I marts 2017 ser den stadig sådan ud:

Underligt, der ikke gøres noget effektivt.
Thi hvad med rotteplager og andet guf?
Men i august 2016 er den gal igen:

(I april 2017 blev flisen lagt på plads)

 

Nyt lys i kældergangene
I oktober 2015 blev der monteret nye lavenergilamper i alle kældergange. God idé.

 

Magnolien i haven foran den gamle skole overfor


29.4.2016

2.5.2016

6.5.2016

9.5.2016 - fra modsat side

 


Den lille 'facaderenovering' i 2016
Formål og tidsplan fremgår af dette opslag på trapperene; det sad stadig i tavlen 21. september, selvom arbejdet for længst var forbi!


Informationen blev slået op 21.4.2016


23.5.2016

Ditto

27.5.2016

26.5.2016

14.6.2016

3.7.2016

Ditto

6.7.2016

 

 

 


Udskiftning af tre-fire gamle altaner på gadesiden
Flere af de gamle facade-altaner med støbt bund er tjenlig til sikkerhedsmæssig udskiftning i 2016. Den første af dem er i gang på Stadion Allé 11 i september 2016:


 
Og videre til Vestergaardsgade 12 i oktober-november 2016 

 

 


Cykler, cykler, cykler - og cyklister ...
Oftere og oftere bliver der samlet og kasseret cykler fra ejendommens område. Når vi ikke selv gider ringe efter den kommunale afhentning af storskrald, er det jo fint at vi har nogle aktive ansatte, som kan træde i karakter og gå i aktion en gang imellem.
   Selv har jeg prøvet at lade min tidligere jernhest stå på gaden - uaflåst, fordi den ikke fejlede noget. Den stod så over for mine vinduer i knap tre år, før den pludselig forsvandt, mens den håbede på, en anden end jeg ville få glæde af den.


4.9.2013


12.6.2003

14.6.2010
 

14.6.2010

Do.

Juni 2010
 
3.12.2008 - min cykel forladt

24.8.2011 - min cykel fjernet

What! Må man ikke mere cykle inde i gården?
Niks! Det har man faktisk aldrig måttet ...


1930'erne

Ditto

2008

2015

2016

Nu er stativerne i kældrenes cykelrum en saga blot
Ifølge bestyrelsen havde nogle få lejere beklaget sig over at der ikke var plads til vore dages cykler med de store kurve osv. i kælderrummene pga. de gamle jernstativer.
   Så da ingen af de 31 beboere der var mødt frem på generalforsamlingen (ud af 180) protesterede, skal nu samtlige gamle stativer skrottes. Hvorefter cyklerne kan stå hulter til bulter langs væggene i rummene i kælderen. Fikst!


20.4.2008


3.11.2011


25.4.2014

25.4.2014

Primo juni 2014

Primo juni 2014

Juni 2014

11.6.2014

11.6.2014

 

Igen den 28.-29. november 2017 ville ubenyttede cykler blive fjernet af ejendomsfunktionærerne (tidl.: varmemester og gårdmand), hvis beboerne ikke forinden havde sat et af de omdelte manilamærker på deres jernheste. Det fremgik ikke af varslingsskrivelsen, om og hvad man i givet fald skulle skrive på mærket, hehe ... Se også den nye nyhedsrubrik længere nede ad siden.

 

 

 

Såkaldt nødvendig renovering af gårdanlægget ...
Som sædvanlig uden varsling fra afdelingsbestyrelsen blev der den 20. marts 2014 kl. 8 udført en larmende motorsavsmassakre ude i gårdhaven. Det skyldtes ifølge den altid beredvillige varmemester følgende:
Piletræet var ved at kvæle magnolien, så piletræet skulle væk. Desuden havde det fået en stor revne, så det kunne vælte når som helst.
   Trapperne var skæve og har udgjort en fare for beboerne. Så de blev rettet. I hjørnet mod Vestergaardsgade blev 4 syren-rødder fræset, og 4 nye syrener skal plantes.

 

Nye tider for aflevering af skrald
Ved hjørnet af Ingerslevs Boulevard i både Vestergaardsgade og Ålborggade blev der i foråret 2012 inddraget flere parkeringspladser til biler, fordi der skulle indrettes øer med nedgravede containere hhv. til 1) affald, papir og glas og til 2) affald og papir.
   Afdelingsbestyrelsen i Ingerslevgården havde i sin kortfattede beretning til årets generalforsamling den 19.4. ellers oplyst, at disse Fagre Nye Verden-herligheder først ville blive etableret til august; men traditionen utro gik man i gang allerede 29.4. og arbejdede så på det tåbelige projekt hele maj måned.
   Tåbelig, fordi de lokale 'skraldebøtter' inde i gården stadig fungerer perfekt. Men åbenbart ikke efter kommunens diktatoriske mening.

 

Farvel til papircontainerne!
16.8.2011 modtog beboerne en skrivelse fra udlejeren (AAB) om at vores affaldscontainere til pap og papir vil blive nedlagt - og at vi fremover skal bruge de nedgravede tilsvarende containere på andre gadehjørner.
   Det skal nok blive morsomt! Der vil sandsynligvis i perioderr, måske ofte, være kaos ved disse 'fremmede', offentlige containere, når de nu også skal belastes med vores pap og papir - som vi i forvejen jo ikke alle er særlig flinke til at bortskaffe på en hensynsfuld måde ...


Da vi fik specialdesignede nye affaldsbure i 2003, havde vi allerede haft papircontainere i årevis.

Men nu skal 'de blå låg' væk. Dette foto fra 16.8.2011 er nok et af de sidste.
2012:
Nu skal alle containerne væk fra de fire kun 9 år gamle trådbure som kostede en formue. Ud på gaden med møget og ned i de nedgravede herligheder! Siges der ...
2013:
Indtil videre er kun papircontainerne fjernet.

 

Har du - som jeg - undret dig over, hvad det er for en 'dims' som pludselig er blevet anbragt på gelænderet omkring flagstangen på toppen af Vestergaardsgade?
   Er det et overvågningskamera, en støjsender eller en spotlampe? Niks! Sløret kan nu løftes for gådens løsning: Der er tale om en slags antenne som dels er med til at styre ejendommens nye varmeanlæg, dels fungerer som direkte link mellem vaskeriets maskinpark og administrationen i Langelandsgade.
   (Man har nu ikke ligefrem indtryk af at herligheden virker. I al fald ikke mht. en automatisk ensartethed i temperaturen på det varme vand til biligerne!)

 

Rengøring af affaldscontainerne
En dag i juli 2011, hvor den danske sommer viste sig fra en af sine bogstavelig talt mest strålende sider, fik regnen kamp til stregen, da gårdens affaldscontainere blev rengjort med højtryksspuling:

 

Nyt fortov i Vestergaardsgade!
Efter at være blevet gravet op en masse gange i tidens løb fik Vestergaardsgade fra nr. 2 til 12 den 9. og 10. juni 2011 lagt splinternye fabriksnye fliser på fortovet - med græskanter og sand på og jeg skal komme efter dig.
   Kort tid efter var allerede tre af fliserne smadret, fordi de selvsagt ikke er dimensioneret til tunge køretøjer eller til parkering af biler.
   Tre fliser er tre for mange. Dog er det intet imod hvordan der ser ud i Ålborggade ved nr. 4, 6 og 8. Her er nærmest hver tredje flise mere eller mindre knækket, mest mere! Det ser herrens ud.

3½ måned senere blev der lagt ny asfalt i en rende langs fliserne:

Læg mærke til den knuste, nye flise nærmest fotografen; altså ikke ham på billedet ... ;-)

 


Historien om altanerne har fået sin egen webside. Klik og kig!
 


 

Renoveringen af badeværelser fortsætter i 2010-11
Mandag den 16.8.2010 gik vvs-folk og andre håndværkere i gang med at forny badeværelset i boligerne i Vestergaardsgade.
   Tilsyneladende har AAB taget klagerne fra Ålborggade-beboerne ad notam og denne gang valgt en anden entreprenør. Tillykke med det! Kvaliteten af arbejdet kan kun blive bedre end hvad vi oplevede sidste år; læs her hvorfor ...


Haps!
I mange år har der - hver evig eneste gang det har regnet - i lang tid efter ligget en 10 m² stor sø af regnvand ved kloakken på hjørnet af Ålborggade/Stadion Allé. Pludselig (endelig!) den 10. juni 2010 kom en slamsluger og stak sin tykke snabel ned i dybet:


 

Juni 2010
To tømrere smører og justerer de nu ti år gamle 'nye' vinduer - plus alle gadedøre og ikke mindst samtlige indvendige døre i de 180 lejligheder:

 


Nyt varmtvandssystem i sommeren 2010
Vvs-folk renoverer ejendommens fire fyrrum i kældrene. Der er sat 14 dage af fra 8. juni til fyrrummet under Stadion Allé 11, men det varer naturligvis dobbelt så længe.
   Det nye system er åbenbart for sårbart til at vandtemperaturen kan stabiliseres. Desuden er mange vandrør fra kælder til kvist kalket så meget til i tidens løb, at vandet kun vanskeligt kan passere når der postes. Summa summarum: Somme tider er det 'varme' vand kun lunkent, andre dage er det skoldhedt!
   Ydermere bevirker de nye varmevekslere at omkringliggende boliger udsættes for en infamt irriterende og stressende, svag summen eller susen i vandrør og radiatorer, som kan høres døgnet rundt. Uafbrudt. Ogden viser sig at være permanent, al den stund den i 2017 stadig ikke har kunnet fjernes!

 


Ud med rørene!

Resterne af en af de gamle vandtanke.

Den sidste store vandbeholder kort før deadline.

De nye vandrør er

udstyret med en

mængde målere.

Er det mon den lille røde satan t.v. som skaber den stressende lyd?

Lige før man gik i gang med fyrrum 4.
6. juli 2010

 

Juni 2010
En tagmand lægger nyt pap på toppen af vaskehuset - fra den 8. til den 18. juni begge dage inklusive:

Apropos vaskeriet!
Klik her og se et galleri af billeder fra da vaskehuset blev bygget i oktober 1979. Fotos lånt af varmemesteren.

 


Mens vi venter på Margrethe og Henrik ...

Beboere spejder efter dronningens karet på Stadion Allé den 5. juni 2010.
Prik her og se mit fotogalleri fra dagens hyggelige og hurtigt overståede historie.

 


Nyt elkomfur i alle boliger / Maj 2010
Samtlige lejligheders elkomfur bliver skiftet ud af AAB. Farvel til Voss System V-3 (= Electrolux) og goddag til Electrolux EKD 603501W induktionskomfur. Nyheden er en tilsyneladende lækker strømbesparende sag, som desværre har verdens tyndeste plasticskuffe under ovnen!
   Desuden mangler apparatet den praktiske stikkontakt som det gamle komfur havde på fronten. Til gengæld følger der et grydesæt med i tilbudsprisen på denne skrabede model :-)
   Og en måned efter ibrugtagningen går børnesikringen i stykker! Suk ...
Fortsættelse:
Mindre end to år efter leveringen af komfuret (dvs. 21.2.2012) falder ovnlågen fra hinanden, da min kone skal åbne den for at tage en varm steg ud!

Billigt bras og lavprisskrammel!
Måske burde vi købe et selv.


Voss'en

ditto

De nye på vej - og på gade

Electrolux'en med

den trælse skuffe


 

 

 

Maj-juni 2010
Forsidens tagrender og nedløbsrør bliver renset i begyndelsen af juni, efter at BMS-liften har været parkeret ubrugt på Stadion Allé i to uger:


Ingerslevs Boulevard 17.5.2010


Langtidsparkering på Stadion Allé

Ålborggade den ...

... 3.6.2010.

Do.

Senere blev hullerne fyldt ud ...


April 2010
Eftersyn og rensning af tagrender og nedløbsrør på den indvendige (gård)side af ejendommen.
   Det er AAB selv som sætter sådanne arbejder i gang og som har fod på vedligeholdelsen; ikke den lokale bestyrelse/beboerrepræsentation:

 

 


Renovering af legepladsen / April 2010
Den store legeplads bag Ingerslevs Boulevard får nye redskaber og bl.a. lovpligtigt faldsand. Den lille legeplads bag Stadion Allé bliver derimod nedlagt og omdannet til græsplæne - ser det ud til.
Men nu til dags er der jo også kun en brøkdel så mange børn som for 60 år siden ...


Den største - nu eneste - af legepladserne før renoveringen (20.3.2010)


Måltagning 15. januar

I gang 8. april

Sand på vej og allé

Den nye legeplads, april 2010Påskelørdag 23.4.2011

 

 


 

Renovering af badeværelser - en frustrerende proces med diskutabel succes ...

Maj 2017: Billedet herover er fra 2009 og viser forskellen i 'højden' på klinkerne i gulvet. Sådan var og er det i Ålborggade 8. Men nu bor jeg i Vestergaardsgade 12, og dér er gulvet på badeværelset lavet pænere. Næsten blødt at gå og stå på uden skarpe kanter pga. de minimale forskelle i klinke-højderne - som man kan se her:

I perioden 2009-12 bliver ejendommens badeværelser endelig totalrenoveret efter den dårlige ditto for en snes år siden. Mit er det første som blikkenslageren og murerne er 9 (ni) uger om at lave i efteråret 2009.
   Forstør billedet og se et eksempel på hvad mureren med de 40 års erfaring kalder "perfekt og korrekt udført arbejde". Det nye klinkegulv er pænt at se på, men ubehageligt at træde på med bare fødder, fordi der er dybe fuger og skarpe kanter mellem klinkerne. Udlejeren synes at gulvet er okay (sic!)
KLIK HER
og se min dagbog over og dokumentation for det frustrerende forløb af de mange ugers renoveringsarbejde inklusive den senere beskrivelse af projektets foreløbige efterspil.

 


Udskiftningen af vandrør. En subjektiv evaluering

Efter udskiftningen af samtlige vandrør i 2012-14 i ejendommens 180 lejligheder tegner der sig et billede af en højst diskutabel succes.
   Vel er der næppe tvivl om at de gamle rør var tjenlige at skifte ud med nye pga. deres mangeårige forkalkning, så at sige. Og prisen (6,6 mio. kroner) var måske overkommelig, når man tager omfanget i betragtning.

Men!
Ud over de 'naturlige' gener og problemer for beboerne, der selvfølgelig opstod i løbet af det langstrakte enmands(!)arbejde, har de nye rør skabt både permanent vandspild og ditto problemer for lejerne. Lad os tage et eksempel, som efter sigende langt fra er unikt:
   Når jeg i min lejlighed åbner for det varme vand ved køkkenvasken for at vaske op eller vaske hænder, koster det 2-3 liters spild af vand, før temperaturen er steget fra koldt til halv- eller helvarmt; hvorefter det bliver næsten kogende hedt!
   Når jeg åbner for det varme vand ved håndvasken på badeværelset, koster det også cirka 3 liters vandspild, før temperaturen når op på grader til 'normal hånd- og ansigtsvask'.
   Denne nyskabelse i forhold til førhen hænger sammen med, at samtlige vandrør er ført ind i lejlighedernes køkken og bad ude fra lodrette strenge på køkkentrapperne i stedet for ført igennem dækkene inde i boligerne. Som tidligere. Så nu bliver vandet pumpet op nedefra, løber i rør hen under køkkenloftet og ned derfra - i stedet for at blive postet ned oppe fra beholdere på loftsgangene.

Ikke nok med det!
Temperaturen på vandet, som kommer ud af bruseren på badeværelset, når man bader, skifter op til 6-8 gange fra koldt til lunkent til kogende til koldt til lunkent til varmt osv. i løbet af få minutters brusebad. Fordi AAB's teknikere ikke magter at indstille varmeveksleren i fyrrummet korrekt.

Ak ja ...

[Juni 2014]

 

Fastelavn i gården

For første gang i mindst 25 år - ja, måske nogensinde - var der i 2017
ikke arrangeret fastelavnsfest for ejendommens børn, forældre og gæster!


Fastelavn 2017 - død som en sild


2004

do.

do.

2006

do.

2007

do.

do.

2009

do.

2009

do.

2011

Do.

2016

 

De gamle og de nye portaler ved indgangen til haveanlægget:


Februar 2007: Et også vejrmæssigt historisk billede af
portalerne set fra Vestergaardsgade mod Stadion Allé
 


 

 

 


Juni 2008: Set fra Stadion Allé mod Vestergaardsgade

 


  

 


Århusiansk molbohistorie fra vore dages virkelighed

I starten af 2007 køber AAB til Ingerslevgården en lille ny traktor med roterende børste til at feje sne væk fra gård og fortove. Men på grund af en mageløs mangel på planlægning glemmer man at tage højde for, om maskinen kan køres i garage med børsten monteret. Det kan den ikke!
   Så for at få plads til vidunderet (der i februar ødelagde fortovet
i Ålborggade!) har ejendom mens lokale bestyrelse nu ladet bygge en stor rædselsfuld trækasse, i stedet for at bytte børstedyret til en mindre model. Eller leve med at børsten skulle hægtes af. Men uhadada!
   Fordi trækolossen er mange gange større end maskinen, spærrer den nu for mange beboeres udsigt til det fine gamle haveanlæg, til beplantningerne og det lille springvand, tøjet på tørrestativerne - og til juletræet. Øv!


 

  Baggrunden
På det larmende børstedyrs jomfrurejse rundt om karreen gik det i stå ved hjørnet Ålborggade / Stadion Allé - og pøsede 15 liter hydraulikolie ud, inden man nåede at reparere det! Med et resultat som åbenbarede sig da sneen smeltede: kæmpestore mørke oliepletter; de var to år om at forsvinde.
 


 

Flere nostalgiske billeder (fra februar 2007) fra før vintrene blev næsten hélt afskaffet
- og før det tåbelige træskur blev bygget for at tækkes 'udviklingen' ...:

 


Den gamle vandkunst og ditto portal (2008)

Magnolien i sin alt for kortvarige blomstringstid (2008)

 

Vi binger en genudsendelse. Ikke igen, men igen-igen-igen ...

 


Rensning af kloak- og afløbssystemer ... og opgravninger for gud ved hvilken gang:
 


Her blir der virklig fyret en fed!


Tre fotos fra 2005To fotos fra 1.11.2008Vestergaardsgade 30.5.2011


Vestergaardsgade / Ingerslevs Boulevard 30.5.2011


Ingerslevs Blvd. 30.5.2011


Stadion Allé / Ålborggade 31.5.2011
3 x Stadion Allé 31.5.2011


2005

2005

2005


2008


2008


2008


2008

Juni 2008

November 2008

November 2008
Ingerslevs Boulevard

Oktober 2008


Boulevarden klarer
næsten frisag. Det kan
man ikke sige om
  Ålborggade!

Reparationerne i 2003, 2006 og 2007 blev ikke foreviget.
Men de var der!
Ligeså i årene 2008-13 ...

Nej, nej, sig det er løgn. Ikke igen! Joh, det er ikke løgn: Allerede mindre end et år efter den kolossale kloak- og afløbsrenovering omkring hele karreen er den gal igen ved foreløbig to husnumre i F. Vestergaards Gade:


September 2009

Vil de da aldrig nogen ende tage, disse utallige opgravninger rundt om Ingerslevgården, som bliver foretaget uden bestyrelsens vidende?
  
Marts 2010 ser der sådan ud i Ålborggade igen, igen!

 

Efterhånden fristes man til at kalde disse aktiviteter for Månedens Opgravning! Her er det igen F. Vestergaards Gade det foregår i den 1. juni 2010.


Og i gaderne igen i maj 2011 ... ja, man tror det er løgn.
Det er det ikke! Billeddokumentation fremlægges fremdeles, imens beboerne spørger sig selv: Er det permanent beskæftigelsesterapi der finder sted - eller skal årsagen findes i manglende kommunalt overblik og planlægning!?

Otte fotos fra 23.5.2011

 

Men som de siger i kommunens 'Trafik og Veje' i maj 2011, så bliver det nok bedre næste år! Da får vejene nyt slidlag, og nogle af fortovene bliver omlagt.
   (Til næste år? Helt ærlig! Hører man nogen slå sig på lårene af grin? Hahahaha!)

 Bebyggelsens navn og de to bogførte årstal for opførelsen: Til venstre Stadion Allé i 1929, til højre F. Vestergaards Gade i 1931.En bid af facaden på Stadion Allé - opført 1929. Til højre er altanrenoveringen i gang 75 år senere, dvs. 2004.Juni 2000:

Atter udskifter man karreens vinduer. Denne gang med ruder i samme stil som de oprindelige med sprosser fra 1930 i stedet for de store, grimme, tidstypiske standardruder. Til venstre har vi hjørnet af Ålborggade og Vestergaardsgade, til højre Ålborggade 8.
   Ca. 1976 undergik ejendommen også en vinduesforandring. Den gang fik vi de gyseligt store mørkbejdsede (gadesiden) og lysbejdsede (gårdsiden); senere blev gårdvinduerne også mørke. Og på et tidspunkt - måske i 1990? - blev de bejdsede vinduesrammer så malet hvide! Det hjalp lidt; men kun lidt.
   Se fotos fra 1976 på side 2 om Ingerslevgården.
 Sommer 2001: Billedet er ikke specielt godt, men man ser her noget af gården før de nuværende betonfliser og åbne containerbure.
 
 
Januar 2003:
En af de i disse år sjældne snevejrsdage, hvor det herlige hvide pulver her bl.a. har lagt sig oven på murværket rundt om containerne.Marts 2003:
Den gamle asfaltbelægning i gården rundt om haveanlægget skiftes ud med små, moderne betonfliser. Desuden nedlægger man muren rundt om containerne og erstatter den af trådnet med slyngplanter.Ditto

 


Juni 2008


Sommer 2001. Laila Haugaard tog dette billede oppe fra kirketårnet.
 

Eftersyn på de nye(ste) vinduer; sommeren 2000:

Billedet herover fra 2000 er allerede historisk:
Der er kommet betonfliser i gården, og de oprindelige murede rum til skraldebøtter - nu: containere - er udskiftet med store bure af trådnet som klatreplanter krampagtigt forsøger at holde sig fast i.
   Desuden er der bygget et grimt skrummel af et bræddeskur til en fejemaskine. Og senest er de gamle portaler ved indgangen til haven skiftet ud i juni 2008. Se længere oppe på websiden her.


Obs!
De hidtidige afsnit om beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen
i Ingerslevgården har fået sin egen webside.

I efteråret 2016 blev AAB's webside-afsnit om Ingerslevgården renoverest.
Jeg ved ikke, om den er blevet mere overskuelig end før, men forhåbentlig!
Nej, afdelingen har stadig ikke sin egen lokale hjemmeside -
dvs.
ud over den højst uofficielle, som du er landet på lige her!


 

 

Nyere nyheder!


De nyeste øverst:

Eftersyn på altaner i gården [11.1.2018]


Renovering af kældervægge [21.12.2017]


Mon også de 'gør noget ved' barnevognsrummet ...?!


Beskæring af havens træer og buske [11.12.2017]


Ny cykelregistrering [28.11.2017]


Rampe ved Ålborggade 8 [26.10.2017]


Ingerslevgårdens Byttemarked [14.9.2017]


15.11.2017 har byttemarkedet eksisteret i to måneder, uden at det på noget tidspunkt har været besøgt af nogen fra bestyrelsen - som jo ellers altid har ønsket, at beboerne ville være aktive. Omvendt er der sikkert mange beboere, der kunne ønske sig det samme for bestyrelsen. Ak ja!

- - - - - -

Den 14. september 2017 blev døren slået op til et fremragende privat, men officielt, beboerinitiativ: En lokal byttecentral, hvor beboerne kan aflevere bøger og andre ting, foruden at man selv kvit og frit kan afhente hvad der kan bruges af det, som andre har været nede med.
   Hver torsdag fra 15:30 til 18:00 i et kælderrum under Ålborggade 6. Her finder man nyere og ældre skønlitteratur, alskens fag- og håndbøger, børnebøger, kogebøger, blade og magasiner osv. plus spil, videofilm, musik m.m.
   Besøg stedet og del et par kopper kaffe og en snak med markedsmanden m/k. God fornøjelse!

 

 

 


 

Hop op til top!

 

Genvej til Ingerslevgården i gamle dage

Genvej til siden om Frederiksbjerg

Genvej til Århus-portalen

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus