Hjem til forsiden

 

Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af
loven om ophavsret.
© 1998-2016 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret 2009
Under redigering dec. 2013

 


 

Denne webside er under neddatering;
den erstattes af ... klik på denne ...!

 

Øselsgade   og   Ølandsgade


 

Forsiden af området - set fra Amagerbrogade

 


Ølandshus på hjørnet af Amagerbrogade og Ølandsgade (nr. 62) er en af de første store, danske betonbygninger fra 30'erne.

2002 ser gadehjørnet sådan ud. Natklubben "C'est la vie" hed i 1960'erne "La cité".

Amagerbrogade 58-60 omkr. 1960. Bageren lå på hjørnet af Ølandsgade. De to huse blev bygget i 1858, men blev revet ned o. 1977.

Ølandsgade-hjørnet set mod nord-vest i hhv. 1955 og ...

... i 2002.

1958(?). Ebertsgade udgår fra Amagerbrogade imellem nr. 54 og 56. For enden ser man en bid af den store ejendom 'Brigadegården' som stod færdig i 1929.

En Linie 7 på afveje i oktober 1969 - ud for Amagerbrogade 56-58.

Huset som stadig ligger lå imellem Øselsgade og Ebertsgade er nummer 56 på Amagerbrogade. Det er bygget i 1908.


1977(?). Amagerbrogade 58-60 og Øselsgade 1 er revet ned - for at gøre plads til bankens bygning som stod færdig 1981. I marts 1977 blev der givet tilladelse til nedrivning af nr. 3 og 3A.

Indkørslen til Øselsgade fra Amagerbrogade består nu af en aflåst port; 2003. Cirka lige så smal som porten er nu var starten af Øselsgade også tidligere.

Mellemspil om områdets sidste 'oprindelige' beboelsesejendom:
Amagerbrogade 56 (i 1906 var adressen Amagerbrogade 128)
plus grundrids af nabohuset nr. 58
 Tegninger fra 1906 af Amagerbrogade 58


Ditto


Nr. 58-gavlen set fra Øselsgade.


Nr. 56-huset er bygget 1908 og blev revet ned 2007.


Bagsiden af nr. 56 set fra Ebertsgade.

 

Bagsiden af forsiden af området - dvs. Amagerbrogade m.m. set bagfra
 


1985. Yderst til venstre en bid af Øselsgården, i midten snedkeriet med det skrå tag (= Øselsgade 2) og bag dette huset Amagerbrogade 56.
   Billedet er taget med teleobjektiv og motivet er derfor noget fortegnet.

1985. Samme som forrige foto, i en lidt mindre spids vinkel. Træskurene mellem plejecentret og snedkeriet var et kendt loppemarked. Yderst t.h. har vi en bid af bankbygningen fra 1981.

2004. Set omme fra Ebertsgade. Bagerst har vi Amagerbrogade 56 og 60. Til højre bag plankeværket, med en stribe vildvin på taget, ses toppen af ligkistesnedkeriet.

2004. Bagsiden af Arbejdernes Landsbank på Amagerbrogade 60 plus et par legehuse inde på det aflåste haveanlæg.


Omkring 1980December 2002
 


1985. Udsigt hen over byggetomten som strakte sig fra hvor Øselsgade 5 / Ølandsgade 4 havde ligget og frem til bankens bygning. Yderst tv. ses lidt af 'Øselsgården'.

1985. Ditto. Den hvide gavl til højre i billederne hører til den markante betonbygning Ølandshus, bygget 1937.

2004. Set mod nordnordøst - med den vildvinsdækkede forside af snedkeriet i Øselsgade 2. Den lysegrå bygning i baggrunden er Ebertsgade 2 / Amagerbrogade 54.


 

 

 

 


Anna Vanda Caroline Christensen (som 12 år senere blev min mor) med ny cykel og sejt dress poserer ved gavlen af gadens nr. 3A - med Ebertsgade i baggrunden bag ved Øselsgade nr. 4. Vi skriver 1930.

Ebertsgade-huset fra 1892 bag ved min mor lever i bedste velgående, ser det ud til her i 2004.

 

Venstre side af Øselsgade - de ulige husnumre
 


1983. Et rigtigt snydebillede: Den hvide og den tofarvede bygning ligger ikke ved siden af hinanden! Den hvide er Ølandshus helt ovre i Ølandsgade - og huset i midten er Øselsgade nr. 7, som ligger mange meter nærmere fotografen. Yderst ses gavlen af Øselsgården.

1983. Dette og forrige foto er set fra porten i en senere nedlagt ejendom på Brigadevej.
Dvs. formentlig fra forgængeren til 1992-huset for enden af Røsågade - se længere nede på siden her.

1983. Fra denne vinkel er det tydeligt at de to huse ligger i hver sin gade. Ølandshus og Øselsgade 7.
   Rækkehusene i midten er de daværende Ølandsgade 3-5-7. På skitsen foroven hedder de 1-3-5.

1960(?). Yderst til venstre har vi gavlen af gadens nr. 5 og derefter nr. 7 ff.

1972. Den samme række huse med de ulige numre set fra den anden ende. Nr. 15 er nærmest fotografen, bagerst gavlen af nr. 5.
   Bag trafikskiltet på det nye fortov har vi gavlen af nr. 3A - som blev revet ned i 1977.

 


1940(?). Bagsiden af Ølandsgade ca. nr. 6 og altså bag ved Øselsgade nr. 7-9. Det brugtes som pakhus og lager for butikken i nr. 5.
   Ifølge Kraks Hus-Register 1935 lå Københavns Sengefabrik ved E. Herling i husets stueetage.

1970(?). Gårdmiljøet i Øselsgade nr. 7. Læg bl.a. mærke til de udvendige afløbsrør på muren fra køkkenvaskene, som var forbundet med de alm. nedløbsrør.

I 1935 ejede smedemester Edv. Herling gadens nr. 7 og nr. 9.

 

Ved Øselsgade 3A, 5 og 7 omkr. 1932:


Vanda og Henry
(søster og bror)


Karitha og Marie
(søstre)


Henry flankeret af sin kæreste Marie og hendes søster Karitha


Lillesøster og storebror på vej i byen


Mor Vanda og Morbror Henry boede på kvisten th. i nr. 5, Marie og hendes søskende boede i nr. 3A st.tv. Læs nogle af Maries spøjse erindringer fra barndommen her (pdf-fil).

 

 

Ølandsgade

 


Indledende tekst om gaden ...
 


 Amager Vejviser 1910, Første Aargang.

 

 

Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1935.
Amagers Vejviser 1911-12, 2. og 3. Aargang.

 

 

Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1947.
Amager Vejviser 1918. Amagerlands Handelshaandbog, 4. Aargang.

 

 

 

Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1955Firkanten Ølandsgade - Øselsgade-Øselsgade - Amagerbrogade

inklusive dobbelthuset Øselsgade 5 / Ølandsgade 4

 


1935. Nr. 5 ligger på hjørnet af Øselsgade og Øselsgade, se grundridset foroven.
   I det åbne kvistvindue over købmanden sidder Bedste og vinker til fotografen. Hun boede med sin søn og datter på 3. sal th. i 1924-37.

1979. Sådan ser gadehjørnet nu ud. Allerede i 1941 blev købmanden lavet om til to etværelses boliger.

1979. Denne hus-halvdel med gadedøren er altså Øselsgade 5 - og den venstre halvdel er Ølandsgade 4.
   De to huse blev i 1933 lagt sammen til én matrikel.

1960'erne. Udsigten fra hjørnet af nr. 5 med Ølandshus til højre og de små huse bag nr. 3 og 3A midt i billedet.

O. 1982. Det dobbelte hus Ølandsgade 4 og Øselsgade 5 rives ned for at gøre plads til Udviklingen.
   I mange år omkr. 1920-1950 ejede tømrerfamilien Frederiksen begge de sammenbyggede huse.
   Billedet er taget af Mogens Simonsen, og det tilhører SULFA.


Udsigten fra Øselsgade 5, 1. sal - i 1967.
Det gule skilt i baggrunden sidder over en butik på Amagerbrogade.

(Se også billederne højere oppe under afsnittet om bagsiden af forsiden!)

 


Ca. 1922. Tre fastelavnsbilleder fra gården bag Øselsgade 3 og 3A.
  
Nr. 2 fra venstre er Karitha Albrecht Rasmussen. Yderst til højre: hendes mor Merry Karitha Rasmussen. Damen bagerst t.v. er fru Frydenlund.

Manden t.v. med butterfly er Axel Krüger. Herren med blød hat er Carl Ferdinand Rasmussen.

Hvem er hvem her?

Bag børnene står vaskehuset hvori der også var brændselsrum. Ved husets modsatte ende blev der i 1920 indrettet to gård-wc'er og et pissoir i stedet for de tre lokummer.
   Gavlen af huset til højre ses fra en anden vinkel på farvebilledet herover.

Og fra Yrsa Kristensens familiealbum anno 1923:

Manden i midten er Jens Peder Hansen Holm med datteren Erna på skødet. Manden yderst til højre er hans søn Robert Anton Holm med sin datter Herdis. De boede i Øselsgade 3 omkring 1915-30.
 


1993. Arbejdernes Andels-Boligforening annoncerer med sin nyeste afdeling.

Den venstre del af beboelsesejendommen ligger hvor 'dobbelthuset' lå. Bygningen bagerst er Ebertsgade 6.

Den nye ejendom set fra vest. Tværvejen foran er den nye forlængede del af Røsågade.

Beskrivelse af herlighederne.


Kort over området i 1:4000, 1989.


Ditto, 2002.


 

2006: Området set fra himlen

A = Indgangen til Øselsgade fra Amagerbrogade. Nu skjult bag en aflåst portlåge.
B = Øselsgade 2, det gamle ligkisteværksted
C = Den nye AAB-ejendom, hvis længe langs Røsågade er næsten præcis hvor "dobbelthuset" lå.
D = Plejecentret Øselsgården
E = Ølandshus
F = Ebertsgade-huset fra 1892
G = Den store beboelsesejendom Brigadegården
H = Røsågade. Oprindelig kun fra Brigadevej til Ebertsgade; nu forlænget til Liflandsgade.


 


Fra da Ølandshus stod færdig i 1937 og mange år frem lå kommunens største Amager-bibliotek i gadens nye nr. 1. Der var indgang midt i huset, og henne ved gavlen (også nr. 1) var der trappe op til rodekontoret på 2. sal.

Nu om stunder er der (selvfølgelig) supermarked i stueetagen i Ølandshus. Førhen rummede huset bl.a. også Fredie Pedersens danseskole, natklubben "La cité", billardsaloner, kondicenter, butikker og gedigne boliger.

1983. Ølandsgade set fra gavlen ved Øselsgården - hen over pladsen hvor "5 & 4"-huset stod.

2005. Gadens nuværende nr. 1 lige før gavlen mod vest ...

... som ses her.

 


1980(?). Det lave hus i midten var vist gadens nr. 1A. På skitsen foroven må det være huset som ligger til højre for "...ADE". Det havde tilsyneladende intet nummer i 1927.

2004. Da jeg tog dette billede (set mod nordøst) stod jeg hvor det gamle 1A-hus lå; se foto til venstre.

1983. Samme motiv som billedet længst til venstre, men her taget fra en mere spids vinkel.
Så vender vi os omkring og kigger den anden vej, mod sydvest:

<<<
Denne husrække går fra bagsiden af "5 & 4"-huset og indtil metalvarefabrikken Baltic i Ølandsgade 9, som fyldte begge sider af gaden i bredden.
   Husene var oprindelig uden numre og måske blot vaskehuse mv. til Øselsgade 7-15. Det højeste hus i rækken var faktisk Øselsgade 17B, jf. skitsen foroven.

1970(?). Rækkehusene set mod Baltic-fabrikken som anes i baggrunden.

1960/70(?). En af gadens bagerste bygninger, vist en rest af Baltic, med bagsiden af den Fort Knox-agtige cigaretfabrik bagved. Se denne i nederste højre hjørne af det sort-hvide luftfoto nr. 2 højere oppe på siden.

Indskudt bemærkning:

Røsågade set fra Ølandsgade mod Brigadevej; huset for enden er fra 1992.
   Til venstre har vi lidt af hhv. Øselsgården og Brigadegården - i 2004.


1983. De bagerste huse på det sort-hvide foto ovenover - med toppen af Øselsgården i baggrunden.
   Som det fremgår af nr. 14-skiltet på muren t.h. fik bygningerne åbenbart hver sit nummer efter 1927.

1983. Den modsatte side af de samme huse som t.v., dvs. her set fra Øselsgade.

 


Friske fabriksarbejdersker i smøg- og

frokostpauser Baltic o. 1930.

Sommer 1943. Min mor fremviser stolt sin førstefødte for kollegaerne på Baltic.

 

Denne webside vil inden længe blive nedlagt og erstattet af en ny ved navn
Øselsgade, Ølandsgade og Kornblomstvej
som er under langsom opbygning

 

 

 

 

 

Røsågade set mod Brigadevej:

Det lille gule hus fra 1850 er den nye gades nr. 57, og det har fået lov at overleve i sit eget fremspring i husrækken. Først var dets adresse Dagøgade 5, senest vistnok 5A og 5B. Dette/disse husnumre blev i 2000 ændret til Røsågade 57 vel nok i anledning af gadens forlængelse fra Ebertsgade til Liflandsgade.

 


Tak
til slægtsforsker og lokalhistoriker Yrsa Kristensen, Glostrup, til Flemming Lamberth, Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv og til Niels Rydahl Jensen (nrj). Uden deres og andre venlige menneskers bidrag havde denne side aldrig set dagens lys.
   Og i øvrigt bliver den 'snart' ajourført og omstruktureret. Indtil da må man klare sig med ovenstående.
 

 


Tæller for hele webstedet

Til forreste forside

© 1998-2016 Jørgen Grandt, Århus