© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2018

 

AAB og de nye vandrør
Udskiftning af vandrør i Ingerslevgården 2012-14


Retur til Ingerslevgården
 

20. marts 2013 svarede AAB således på et spørgsmål om den reviderede tidsplan af 18. februar:

"
Arbejderne i hjørnet Stadion Alle 11 (SA11) og Ålborggade 8 (ÅG8) er indbyrdes afhængige pga. rørføringen.
   For ÅG8 vedrører de første 2 uger [= uge 14 og 15] arbejder i bad (hvor vandforsyningen her er afbrudt) og den sidste uge [= uge 16] arbejder i køkken/toilet (hvor vandforsyningen her er afbrudt).
   Der vil i hele ombygningsperioden være vandforsyning i enten køkken/toilet eller bad, dog må der påregnes afbrydelse af vandforsyningen til hele lejligheden af en arbejdsdags varighed (oplyses nærmere af VVS-entreprenøren).
"

Og sådan foregik udskiftningen så i denne bolig:

Til venstre på grundridset:
Højresiden af Stadion Allé 11, hvis badeværelser støder op til venstresiden af Ålborggade 8.
Til højre på grundridset:
Højresiden af Ålborggade 8, hvis toilet/bad støder op til venstre-boligernes toilet.


Min konklusion af arbejdet med rørudskiftning og de deraf følgende ulemper og problemer kan ses her.
 

Dagbogen!

1. uge
Uge 14
2013
2. april
tirsdag
Antiklimaks! Kl. 7:00 var der gjort klar til modtagelse af håndværkerne, men ikke én af dem viste sig hele denne første dag. Temmelig demotiverende, skulle jeg hilse at sige ...
  3. april
onsdag
Ditto! Heller ingen besøg i dag besøg af nogen håndværker trods deres forvarsel om at der arbejdes i uge 14, 15 og 16 fra og med 2. april. Nu er det mildt sagt både frustrerende og demotiverende ...
  4. april
torsdag
Ditto! Da jeg i dag kontaktede AAB (og ikke omvendt!) fik jeg først nu at vide, at arbejdets start foreløbig er forsinket fra tirsdag til fredag i denne uge.
   Det viste sig nemlig at AAB lige siden 27. marts har vidst at der var lejligheder, som man ikke havde nøgle til, og derfor ikke kunne gå i gang hos os. Men hvorfor i alverden fik vi ikke det at vide allerede den 2. april i stedet for først nu, hvor jeg selv har fulgt op! En så arrogant holdning er under al kritik.
   Det eneste der foreløbig er sket er at der har været lukket for koldt og varmt vand på vores badeværelse siden tirsdag morgen! Hvem sagde planlægning og koordinering? Ja, man tror, det er løgn ...
Se foto nr. 1 nede under dagbogen!
  5. april
fredag
Ditto! Til trods for at NS rådgivende ingeniører a/s i går afgav følgende løfte i en mail:
"Der vil fredag uge 14 ske en afdækning af gulvene med pap og der vil fra mandag uge 15 ske demontering af lofter i bade- og toiletrum og efterfølgende rørarbejder."
er der traditionen tro heller ikke i dag sket noget som helst! Hele uge 14 har vi altså været til grin for egne penge.
2. uge
Uge 15
8. april
mandag
Hip, hip, hurra! Kl. 9:40 ankom blikkenslageren (herefter kaldet smeden) og afdækkede gulve. Kl. 10 kom tømreren og bankede lofter ned i bad og wc og rør-væggen i køkken. Se foto 2-4.
   Smeden lovede at vi kun vil være uden toiletmulighed i ét døgn i løbet af processen. Han fortalte at mureren vil reparere fliser på badeværelset, før de nye rør etableres.
  9. april
tirsdag
Mureren udskiftede to fliser hvor de gamle vandrør var gjort fast.
   Mens jeg ikke var hjemme, kom en tømrer som skruede rør-kasser af træ op i loft og på vægge. Deri skal de nye vandrør skjules, når de er ført ind ude fra bagtrappen ... Se foto 5-9.
  10. april
onsdag
Ingen håndværkere i boligen i dag. På bagtrappen arbejdede smeden med at bore huller i gulv/loft imellem alle etagerne.
  11. april
torsdag
Ingen håndværkere i boligen i dag. Der blev lukket for vandet i hele opgangen kl. 8-16, fordi smeden gik i gang med at fjerne de gamle vandrør i kældrene. - Intet varmt vand hele døgnet!
  12. april
fredag
Ingen håndværkere i boligen i dag. Foreløbig er det gået som forudset, forventet og frygtet: I dag skulle badeværelset have været færdigt! Men der er endnu ikke lagt nye rør ind endsige efterrepareret og malet. Ak ja!
  
I weekenden er køkkenets 'varme' vand kun lunkent. Til gengæld drypper det langs det blottede vandrør og gennem loftspladerne ned på bordet, ja helt ned i kælderen! Se disse to små videooptagelser: Video køkken - Video kælder
   Kl. 20:30 viste det sig at dryppene skyldtes en vandskade i lejligheden på 3. sal, forårsaget af at tømreren havde ramt et vandrør med sit bor og dermed skabt en lille utæthed. I to timer arbejdede ISS og smeden (blikkenslageren) på at udbedre de værste skader.
3. uge
Uge 16
15. april
mandag
Ingen håndværkere i boligen i dag. Efter planen skulle vores badeværelse have været færdigt i fredags - og køkkenet og toilettet på fredag. Smeden fortalte at han kommer i morgen. Men:
  16. april
tirsdag
Ingen håndværkere i boligen i dag til trods for gårsdagens løfte!
  17. april
onsdag
Kl. 10 svarede smeden på mit spørgsmål, at han ville arbejde i vores lejlighed 'over middag'. Samtidig fortalte han, at vi hele dagen i morgen får lukket for vandet i køkkenet foruden i badeværelset!
   Kl. 15 gik han i gang med at bore huller fra bagtrappen ind til hhv. køkkenet og toilettet. I køkkenet nåede han før fyraften at begynde på montering af fleksible 'kabel-vandrør'.
  18. april
torsdag
I dag kom omsider så smeden og færdigmonterede nye vandrør i køkkenet, men stadig ikke på toilettet og badeværelset.
   Tømreren lukkede trækasserne i køkkenet rundt om de nye rør som sidder under loftet og ned ad væggen.
  19. april
fredag

Ingen håndværkere i boligen i dag. I dag skulle alt have været færdigt her i boligen, men kun køkkenet er o.k. (bortset fra murer- og malerarbejdet forstås). Der er ikke sket en pind på hverken toilet eller badeværelse, ud over at sidstnævnte har været helt uden vand i tre uger nu!
   Planlæggerne af projektet må virkelig have en dårlig smag i munden, skulle man tro. Hvis de da ikke er græsk-katolsk. Det er vi beboerne i Stadion Allé 11 og Ålborggade 8 ikke! Tværtimod.

4. uge
uge 17
22. april
mandag
Maleren udspartlede trækasserne og grundmalede dem i flere omgange. Desuden malede han karmen på badeværelset; hvorfor?
   Kl. 14:30 ankom smeden og gik igen fem min. senere. Han skulle blot koble to rør under loftet på badeværelset sammen med naboens tilsvarende rør. Se foto 10.
   Det er ubegribeligt at smeden (blikkenslageren) i dag har påbegyndt rørarbejdet i højresiden af Ålborggade 8 i stedet for at lave arbejdet i på vores badeværelse plus højre side af Stadion Allé 11 færdig først. I øjeblikket arbejder smeden ene mand i tre eller fire opgangssider samtidig! Projektet virker mere og mere påfaldende planløst. Vi har nu manglet badeværelse i tre uger!
 

23. april
tirsdag

I morges kom maleren for at arbejde videre på trækasserne. Om eftermiddagen kom mureren og opsatte fliser ved køkkenvasken. Smedens eneste bidrag til arbejdet hos os var at skrue vandhanerne af og på. (De blev senere skiftet ud!)
  24. april
onsdag
Maleren vendte tilbage til køkkenet og færdiggjorde sit arbejde. Se foto 11-13.  Derefter kom tømreren og satte kantlister langs flisevæggen ved vasken.
   Men traditionen tro skete der ikke en pind mere. Smeden glimrede ved sit fravær - og nu begynder det efterhånden at ligne en tanke.
  25. april
torsdag
Hurra! I to omgange arbejdede smeden på at færdigmontere hele rørsystemet på vores badeværelse inkl. udskiftning af blandings-batteri. Herefter mangler blot tømreren at genopsætte loftsplader; med måske deraf følgende maler-reparation?
   Smeden (blikkenslageren) lover at vores toilet bliver lavet på mandag eller tirsdag inkl. udskiftning af kummen.
   Køkkenet er færdigt på nær et par manglende muffer på hanerne over vasken.
  26. april
fredag

Store bededag!

5. uge
uge 18
29. april
mandag
Ingen håndværkere i boligen i dag. Men der arbejdes dog hos nabo og overbo; det er en ringe trøst ...
  30. april
tirsdag
Og så tog det fart bl.a. i forbindelse med 1. mangelgennemgang: Vandhanerne i køkkenet blev udskiftet til et Oras-badekarsarmatur på størrelse med et ubemandet rumskib. Se foto 14. Til toilettet en ny rørindføring fra bagtruppen plus opsætning af en ny Gustavsberg-kumme og -cisterne med sæde af tynd lavprisagtig plastic, som vi selv vil skifte ud. Loftsplader blev retableret i bad og på toilet. Og afdæknings-paprullerne på gulvene blev omsider fjernet.
   Tilsyneladende mangler herefter kun maling af toiletvægen hvor de gamle rør var gjort fast. Plus antagelig en gennemgang nr. to.
   Efter fugning mellem wc-kumme og gulv viser der sig to mindre søer som er sivet ud - hvorfra mon?
  1. maj
onsdag
Smeden tilrettede wc-kummen, så der ikke mere skulle sive vand ud via pakningen i gulvet.
   Han fortalte, væggene på toilettet ikke vil blive malet trods de mange ar! Se foto 15.
  2. maj
torsdag
Måske betragter man projektet her i boligen som tilendebragt? Men vi har endnu ikke fået nogen officiel færdigmelding. Guderne må vide, om der skal ske mere - og om arbejdet en dag bliver endeligt gennemgået og godkendt af AAB og entreprenøren ...
  3. maj
fredag
Fortsættelse af onsdag: Fredag eftermiddag viste der sig atter en lille sø af vand ved siden af hvor toilettets afløbsrør er forbundet med faldstammen! Senere var vandet væk pga. fordampning.
     
  5. maj
søndag
Vi brugte nogle timer til at rydde halvdelen af et lejet kælderlokale for at 'smeden' - blikkenslageren - på et tidspunkt kan få plads nok til at arbejde med montering nye rør dér. Pyha!
6. uge
uge 19
6. maj
mandag
 
  7. maj
tirsdag
 
  8. maj
onsdag
I dag får naboen i nr. 8 nye rør i sit køkken - samtidig med at man er i gang både i Stadion Allé 11 (endnu!) og i Ålborggade 6.
     
     
uge 20 14. maj Afsluttende (mangel)gennemgang fandt sted: Køkkenets nye, enorme badekarsarmatur bliver næppe udskiftet pga. AAB's holdning til boligernes ensartethed(!) - og den lappede, arrede væg på toilettet (foto 15) bliver ikke malet!
     
   

 

uge 26 24.-25.6. Så blev rørene på bagtrappen omsider isoleret. Se fotos 16-22! Herefter skulle vandtemperaturen angiveligt blive mere stabil, men det holder ikke stik.
   Den særprægede rørføring ind til køkkenerne gør - på grund af de 2-3 m horisontale rør oppe under loftet - at der sker et par liters spild af vand hver gang, man åbner for den varme hane, før vandet som kommer ud af hanen rent faktisk er varmt ...
   (Men! Samme ulempe findes også på badeværelset, hvor ellers varmtvandsrøret er direkte lodret pumpet op nedfra. Mærkeligt!)
     
uge 31

1.8.

Vandtemperaturen i bruseren på badeværelset er meget svingende. Det viser sig at mange (måske alle?) af de nymonterede armaturer er defekte! Termostaterne i blandingsbatterierne er i stykker fra starten! Bader man nogle få minutter, drøner vandets temperatur op og ned fra varmt til lunkent til skoldhedt til koldt til varmt til ... Hele tiden.

uge 46

11.11.

I denne uge skulle - ifølge varmemesteren - blikkenslageren gå i gang med at udskifte samtlige defekte blandingsbatteri-termostater. Og man så faktisk smeden på arealet de første par dage i ugen, men derefter ikke!
   I al fald beboerne i min opgang fik ikke besøg af ham - og måtte altså fortsat døje med defekterne ...

uge  2

6.1.2014

E-mail afsendt til AAB-ejendommens inspektør i forsøg på at fravriste ham et konkret svar på, hvornår de defekte termostater skiftes ud.
   Når og hvis han svarer på min henvendelse, vil denne dagbog blive holdt underrettet ...

uge 3

14.1.

Kl. 11 ankom en blikkenslager. Efter en undersøgelse af den angiveligt defekte termostat i armaturet kunne konstatere, at der tilsyneladende ikke var noget galt! Suk! Manden havde intet hørt om, at flere lejligheder havde samme problem på badeværelset som os.
   Nu venter vi så igen på et udspil fra udlejerens repræsentanter ...
Efterfølgende viser det sig, at hele miseren har skyldtes en forkert vendt ventil i varmeveksleren i fyrkælderen, og at det er den som har fået vandtemperaturen til at fare op og ned(!)

     
uge 6

3.2.

Efter nogle dage med relativ stabil bruservandtemperatur gik denne facilitet i sig selv igen! Nu er problemet præcis det samme som det har været i et halvt år: temperaturen fiser op og ned flere gange i løbet af bare fem minutters brusebad!

Omkring

1.3.2014:

Traditionen utro har man omsider gjort et radikalt forsøg på at bedre vandtemperatur-situationen for beboerne i adskillige opgange: Man har udskiftet to ventiler i varmeveksleren!
   Hvilket resulterede i perfekte og stabile temperaturer i bruservandet. Hurra!

 

 

 

Omkring

18.3.

Suk! Atter i dag var den gal igen igen! Ikke så slem som i de første ti måneder, men stadig med periodisk op og ned-grader i vandet, når man bader! Utroligt, men sandt ...

   

 

uge 15

9.4.2014

11 måneder efter udskiftningen af vandrør sker der omsider (igen) noget radikalt: I dag bliver der udskiftet ventiler i varmerummet!
Håbet om en bedring er væsentlig større end forventningerne ...

uge 16

14.4.2014

En bedring, tja ... okay. Men langt fra godt og slet ikke perfekt. Står man under sit bruservand i fx 4-5 minutter, vil vandets temperatur køre op og ned i hvert fald 2-3 gange. Mærkbart om end ikke med helt så store udsving som førhen.
   En mageløs falliterklæring kan man vist roligt kalde den groteske fiasko med udskiftning af vandrørene i ejendommen. Utroligt, men sandt.

 

 

 

Juni 2014   Min personlige konklusion på vandrørsudskiftningen fremgår af 'forsiden'. Klik her!
 

 

 


Foto nr. 1


4.4.2013: Et strint af rustent vand plus skår af en vægflise er alt hvad det
kunne blive til af 'arbejde' i mit badeværelse fra tirsdag til torsdag! Der skete
nemlig ikke andet end at mureren inde hos naboen med sit bor sendte en
lille hilsen ind til mig. Delikat, ikke sandt.


Foto nr. 2-4
Hvad der var gemt bag loftspladerne og 'rørskjuleren':


3 x 8.4.2013


Foto nr. 5-9
Trækassen til at skjule de kommende rør i i køkkenet, når de er ført ind ude fra trappen:

5 x 9.4.2013


Foto nr. 10


22.4.2013: Tre uger efter der blev lukket for alt vand på badeværelset
er man ikke nået længere end til at koble nye rør sammen med naboens!
 

Foto nr. 11-13

Ret skal være ret: Kasserne under loftet og på væggen, hvori de nye vandrør i køkkenet ligger, er ikke nær så grimme som forudset og frygtet. Man kan vel vænne sig til dem, jf. 'menneskets infame tilpasningsevne' ...


Foto nr. 14


Det nye enorme armatur/blandingsbatteri (som vi heller ikke havde bedt om) ved
køkkenvasken er normalt beregnet til at sidde ved et badekar, så det bl.a. kan
betjenes med tæerne; det har man sjældet brug for ved en køkkenvask ...
   Armaturet minder mest af alt om en forkert designet ubemandet rumfærge. Bare
den hurtigt ville lette. Jeg vil saftsusme ha' min gamle tohåndsbetjente vandhane
tilbage - eller en tilsvarende!
I stedet for dette skrummel hvor vandtemperaturen
er svær at justere. Men jeg fik det aldrig.


Foto nr. 15


Adspurgt fortæller 'smeden' fra Auning Blikkenslagerforretning A/S at væggene i
toiletrummet ikke vil blive malet på trods af de tydelige ar efter de gamle vandtør!
Dette bekræfter entreprenøren senere. Grrrhh!
 

Foto nr. 16-22


6.6.2013
Se teksten til disse syv billeder oppe i dagbogen under 24.-25. juni ...


6.6.2013

24.6.2013

Ditto

25.6.2013

Ditto

Denne fotoserie er fra væggen mellem min og naboens dør


Ditto

på bagtrappen. Med andre ord:
Rørmonteringens tre faser ...

 

Foto nr. 23-26
12 uger efter at vi babu-babu skulle rydde eller skaffe plads og fri adgang for de
herlige håndværkere til at ordne rør og huller i vores lejede kælderrum ser væggene
stadig sådan ud. Disse fire fotos er fra 30. juli 2013:

 


 


9.11.2011 - første varsling

7.12.2011 - anden varsling

30.10.2012 - tidsplan 2013

do - side 2


Stadion Allé 1 i nov. 2012:
Fra kældergangen føres rørene gennem væggen ind på bagtrappen -


- hvor de på næste etage deler sig mellem boligerne med fritsiddende kuglehaner. Med indbygget risiko for hærværk og chikane.


Vandrør ført op langs bagtrappevæggen fra etagen nedenunder.


Sådan kan rørene også se ud; måske er de ikke færdige?

Som det fremgår af dagbogen herover voksede denne webside dag for dag med tekst og billeder, mens VVS-, murer-, tømrer- og maler-arbejdet fandt sted i min bolig.
   Processen kan med en vis negativ fordel 'nydes' som en fortsættelse af de groteske oplevelser i 2009-2011, da ejendommens badeværelser blev fornyet. Klik her og gys!


Seneste kollektive beboerorientering om arbejdsterminer

Meddelelse om at starttidspunktet hos mig er 2.4.2013

 


Helt ærligt! Er det ikke lige lovlig latrinært at ødelægge et toilet!


Selvom lejlighederne i 2009-11 fik en gennemgribende renovering af badeværelser (klik her), skal de fleste af dem allerede i 2012-13 have udskiftet samtlige vandrør i bad, toilet og køkken.
   Her på siden kan du se hvad planerne er, og hvordan de kommer til at udmønte sig i takt med at arbejdet langsomt skrider frem.
   Den anden og måske mest groteske ting ved rørudskiftningen er, at de nye vandrør til køkkenerne og de separate toiletter føres op langs væggen på bagtrappen, ind gennem væggen, hen under loftet og ned til køkkenvask og wc! Ja, man tror det er løgn, men se selv billederne som snart kommer med herunder ...


Én - en eneste - blikkenslager er i gang med at udskifte samtlige vandrør m.m. fra kælder til kvist i 180 lejligheder, hvabehar! Tirsdag den 2. april begynder han hos mig.
   Og kun ganske få murere, tømrere og malere skal gøre arbejdet færdigt. Ikke så underligt, at projektet trækker ud!Genvej til siden om renoveringen af badeværelser 2009-11

Genvej til forsiden om Ingerslev(s)gården

Genvej til Århus-portalen

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus