© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
5.12.2023


 

'GavlMalerieR'  2
De få bidder af indendørs århusiansk vægkunst,
som jeg (næsten) tilfældigt mødte på min vej

 

Genveje til søstersiderne om gavlmalerier, -reklamer og streetart:
1a) Gavle i Århus A-H [flere sider]
2) Indendørs 'gavle' i Århus
3) Gavle i Danmark minus Århus og København
4) Gavle i København og på Frederiksberg
5) Gavle o.m.a. i Brande
6) Godsbanen i Århus

 


 

BOLIGKONTORET ÅRHUS
Afdeling 76, Helsingforsgade 5 A,B,C,D, 8200 Århus N
 

Tak til projektleder John Vallant for de fire fotos (2023)
[Fortsættes]
 

 

SØAUDITORIERNE
Aarhus Universitet
Per Kirkebys imponerende lofts- og vægmaleri
 

Alle billederne på nær et er taget 29.11.2016.
Foto nr. 2 er fra en udflugt med Testrup Højskole 2003.

 

 

BANEGÅRDENS VENTEOMRÅDE
- desværre nu forhenværende!
 

Den 22 m lange frise fra 1985 hen over de tre vægge (eller er den en pendant til den?) kaldtes vist nok Jernbanegaloppen. Den her afbildede er skabt i emalje af kunstnerne Lis Zwick og Jørgen Nash fra Drakabygget, og "Der er en aldrig afsluttet sang" er den officielle titel.


Oktober 2003

Søgninger i Google på kunstværket fortæller flere steder, at det blev skabt til Københavns Hovedbanegård*). Ved nogen om det er korrekt, at det ikke oprindelig var bestemt for Århus H? Præcis hvor og hvornår på København H var værket først ophængt? Det spurgte jeg lokalavisen Århus Onsdag om, og den svarede venligt og kompetent:

*) Ved et besøg i Den Gamle Bys salgsbutik 29.10.2016 læste jeg i en bog, som jeg har glemt titlen på, at kunstværket Jernbanegaloppen er fra 1983, og at det oprindelig var tænkt som - som hvad? Plakater? Jeg må hen og kigge igen!


Men hov! Hva' nu det! Februar 2015 ser væggene sådan ud. Hvor pokker er kunstværket?

12.10.2015 skrev Århus Stiftstidende den store, smukke frise som nu er borte: http://stiften.dk/aarhus/banegaardskunst-kan-vaere-tabt-for-aarhus

Og i august 2015 lukker Letbane-byggeriet helt af for banegårdens venteområde:

Oktober 2015:

Herover: Butikskæden Joe & The Juice har etableret sig i den fhv. ventesal! Dog har de beholdt den gamle modeljernbane - som oprindelig stod ude i forhallen få meter fra Banegårdspladsen. Men Zwick og Nash er borte!

 

 

BRUUNS GALLERI

Før Bruuns Galleri koblede sig sammen med Århus Hovedbanegård, og banegårdshallens væg og vindue endnu var intakte, så der således ud (januar 2002):

Kort efter sammenkoblingen kom der til at se således ud samme sted (oktober 2003). Se også websiden om galleriet.

 


Bruuns Galleri
, M.P. Bruuns Gade 25

Rundt om indgangen til Bruuns Galleri fra banegårdshallen på Århus H kunne man i august 2012 se dette festlige farveorgie:

 

 


1. oktober 2014

September 2012 udskiftes pludselig kunstværkerne herover med disse i samme portal mellem banegårdshallen og 'galleriet'i:


Men i foråret 2013 er det nye værk allerede 'ødelagt' af reklamer om at Bruuns Galleri nu har åbent om søndagen.

Samme gennemgang igen -  i august 2013:

Denne velkomst er næppe den sidste, vi ser på dette sted!
Det var det ikke, nej. Se til venstre og til højre
 

 

 


1. oktober 2014

 

 

GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78, Brabrand

i Brabrand
finder man blandt meget andet Gellerup Bibliotek ...
 

I bygningens mellemgang - ved indgangen til biblioteket - kan man se et imponerende mosaik-kunstværk udført af Ibrahim Örs i 1990.

 

 

GODSBANEGÅRDEN
Skovgaardsgade 3E og 3F

Fotos fra 2.11.2015

Set i november 2015


Fragmenter af et

stort trappevægmaleriDenne væg - og antagelig flere andre - står efter sigende kunstneren 'Mormor' for. [2023]


Se også websiden om Godsbanegården med bl.a. bunkevis af street arts

 

 

HAVNEHUSET
foyeren, Mindet 2
 

'Bølgen' - Anette Brix 1995

'Brydninger'
Ulla Diedrichsen 1995


Billederne bortset fra skiltet er fra september 2016

 

HOVEDPOSTKONTORET
på Banegårdspladsen
- desværre nu forhenværende!

Sidste dag, postkontoret var åbent - 21. oktober 2014 - fik jeg lov
at fotografere de gamle vægmalerier m.m.
(Et par af billederne er dog fra 10. oktober med 'skjult kamera')


I en pjece fra 1991 med titlen Kunst på posthuset udgivet af Århus Postkreds kan man bl.a. læse følgende:

 Billederne af postkontorets indre i 1991 er fra ovennævnte pjece
Udformningen og udsmykningen af ind- og opgangen omkring trappen er smagfuldt designet:

 

 

 

INGERSLEVS BOULEVARDS SKOLE
F. Vestergaards Gade 3 / Ingerslevs Boulevard
- efter 1973 og indtil 2015: VUC Århus
 

Disse seks billeder fra skolens gamle gymnastiksal (nu kantine) tog jeg i august 2012.

 

 

KVINDEMUSEET
 

Marts 2013

En historisk pendant til glasmaleriet ud mod Mejlgade (se næste afsnit) er denne situation som ses inde fra trappen i Kvindemuseet - og ude fra Mathilde Fibigers Have:

Maleriet er udført af C.N. Overgaard i 1909, og teksten på banneret lyder:
Kristoffer af Bayeren bekræfter Aarhus Købstads nye Rettigheder MCCCCXLI = dvs. 1441


Marts 2013
     

Marts 2013

Svarende til husnr. 1 i Mejlgade - dvs. mellem bagsiden af Kvindemuseet (det fhv. rådhus og politistation) og Besættelsesmuseets gavl - kan man ude  fra på vinduesruden se dette indendørs glasmaleri fra 1910 af C.N. Overgaard; foto fra august 2014:

Billederne tv. og th. viser maleriet og dets banner set inde fra trappen i Kvindemuseet. Teksten lyder:
Dronning Margrethe indrider Aarhus Bymarks Jorder Anno MCCCXCV = dvs. 1395. - Se også afsnittet om Mathilde Fibigers Have lige oven over her.


Marts 2013

 

LÆSSØESGADES SKOLE
Læssøesgade 24
 

Titel? Kunstner?

'Livets Trappe' / Peder Evald 1977

'Kundskabens Træ' / Peder Evald 1977

Titel? Kunstner?

Titel? Kunstner?

   
Eget foto 2010   Ukendt fotograf 1971

To fotos af døren under trappen ind til det nuværende sløjdmagasin. I det lille rum sad en tysk soldat fængslet af tyskerne i en periode under besættelsen.

(Mine billeder i rammerne her over er fra 2010)

 

 

N.J. FJORDSGADES SKOLE
i N.J. Fjords Gade / Ingerslevs Boulevard (nedlagt)
 

8.4.2010 - ved skolens 100-års jubilæumsdag

Ditto

10.8.2016 - dagen hvor Frederiksbjerg Skole åbnedes

Ditto - lukket og slukket
Det er desværre ikke lykkedes mig at opklare hvem,
der har lavet de to 'ramme-sprængende' vægmalerier.

Men! I december 2022 fortæller en venlig webgæst mig, at
kunstneren hedder Kirsten Borger. Tak for det!

 

 

SCT. ANNAGADE SKOLE
Ingerslevs Boulevard / Sankt Anna Gade (nedlagt)
 

Disse trappevæg-tegninger i hovedbygningen var i oktober 2009 eneste synlige kunst
på den i 1976 nedlagte skole.

 

 

SCT. LUKAS APOTEK
på Frederiksbjerg Torv

Maleri af Alexei Svetlov

med titlen "Sct Lukas Apotek - Aarhus"; ca. 2014

 

 

SCANDINAVIAN CENTER AARHUS
 

13.9.2014


20.9.2014


Margrethepladsen

På mellemste niveau i Scandinavian Center Aarhus ses denne dekoratiive udsmykning af et stort 'glasbur'. Fotos fra 2014. Hvem er mom kunstneren / designeren?


13.9.2014


20.9.2014

 

 

ØST FOR PARADIS
biografen i Paradisgade

Fotos fra juli 2011:
Loftet over gangen: Først den ene vej, og så den anden vej


(Se også nedenfor!)


Disse to fotos fra september 2015 er en deprimerende dokumentation:
Det flotte maleri i loftet nu er blevet malet over!

 

 

AARHUS KATEDRALSKOLE
Skolegyde 1

Svend Engelund skabte værket (freskomalerier?) "Menneskets liv og kultur" i 1957-58 til skolens festsal

 

 

AARHUS KOMMUNE
Center for Miljø og Energi, Teknik og Miljø
Grøndalsvej 1C, Viby J
 

Begge kunstnere er indtil videre mig ukendte

 

AARHUS RÅDHUS

Det 145 m² store vægmaleri som hænger i forhallen med ryggen til indgangen er malet af Thorvald Hagedorn-Olsen. Dets titel er Menneskesamfundet, og det blev skabt i årene 1939-47. I 2012 blev det restaureret, hvilket man kan se mere om her.
 

To relieffer af Anker Hoffmann ...

... med deres sigende navne herunder.

Gulvet i forhallen nærmest indgangen er designet af Mogens Bøggild og hans assistent Agnete Varming.
Se noten forneden!

Det 3D-agtige gulv bagerst i forhallen og i hele rådhushallen består af 60.000 moseeg-parketstave. Stadsarkitekten fortæller, at mønstret er designet af rådhusets skabere, Arne Jacobsen og Erik Møller.
1. relief: "En gruppe mænd flytter en tingsten"
2. relief: "Byens ældste skøder jord til et ungt par, der vil være borgere i byen"
 


Byrådssalen


Hagedorn-Olsens maleri

 

Blomsterne på væggene i Bryllupssalen er malet af Albert Naur,
hvis initialer AN ses i den lille buket på billede fem


I april 1998 udgav Kommune Information i en eller anden anledning dette 20 siders ca. A4-hæfte med flotte fotografier fra rådhusets indre; men desværre mangler der mange detaljer.


NOTE
Ved nærlæsning af Wikipedias artikel om Århus Rådhus viser det sig, at det nuværende gulv(mønster) alligevel ikke er skabt af Bøggild og Varming. Det, som de to lavede i sin tid, kunne ikke klare sliddet på gulvet og blev derfor sat op på væggen i den daværende Scala-biograf. Desværre oplyser oraklet tilsyneladende intet om, hvem ophavsmanden m/k så er.
   Men i november får jeg denne noget kryptiske forklaring fra en meget vidende medarbejder på rådhuset; kursiveringerne i citatet er mine fremhævelser:
"(...) det nuværende gulv er blevet designet senere, men det giver god mening at det alligevel er arkitekterne, der har designet gulvet, idet det er lagt kort tid efter indvielsen (...)"
Altså både 'designet senere' og 'lagt kort tid efter'? Det virker da noget selvmodsigende, al den stund Mogens Bøggild jo også havde lavet et gulv (som måtte fjernes igen)! Det er kort sagt endnu uopklaret, hvem der lavede det nuværende mosaikmønster - og hvornår det blev lagt.
 

 

 

forts. en dag

 


Genvej til de store websider om gavlmalerier og reklamer mv.

Genvej til Århus-forsiden

Genvej til gavle i Storkøbenhavn og udvalgte andre byer


 

 

Hjem til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus