© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2018

 


 

Denne webside er under sporadisk opdatering
 

Amagerfælledvej
og Røde Mellemvej

 

 


Amagerfælledvej udgår fra nuværende Christmans Møllers Plads og løber til Peder Lykkes Vej, hvor den fortsætter som Røde Mellemvej. Amagerfælledvej fik sit navn o. 1895, fordi den var forbindelsesvejen til Amager Fælled.

Røde Mellemvej - 'hovedstykket' fra Peder Lykkes Vej til Vejlands Allé - har været kendt i al fald fra starten af 1800-tallet, men fik først sit Røde-navn i 1903.
   I 'Storbyens Stednavne' [1999] fortæller Bent Jørgensen bl.a., at tillægsordet rød formentlig hentyder til, at vejen var belagt med rødligt affald fra svovlsyrefabrikken ved Holmbladsgade. Læs selv mere i BJ's informative og interessante bog.
 

 

 

Amagerfælledvej fra Christmas Møllers Plads til Amager Boulevard

 


SULFA, som ejer dette foto af Amagerfælledvejs første stykke ved Christmans Møllers Plads, fortæller:

"14. marts 1935. Strækningen på billedet kan være svær at genkende, men der er tale om forlængelsen af Amagerbrogade mod Volden - vore dages Christmas Møllers Plads. Til venstre ses en bindingsværksbygning, der var tømrerforretning*), og til højre er en bygning under nedrivning, der rummede en lille række forretninger."

*)
Forretningens navn var Viggo O.P. Hammer & Søn, Amagerfælledvej 2. Den blev nok så kendt på sin senere beliggenhed, da den flyttede længere sydpå til Amagerfælledvej 50 ved den daværende 'sti' over Fælleden til Artillerivej, dvs. Njalsgades nuværende forlængelse.


1938 anlægges Vermlandsgade-stykket fra Uplandsgade til Amagerbrogade. Billedet her er fra 1941, og Vermlandsgade har endnu ikke fået sin endelige form. Christmas Møllers Plads får først sit navn i 1950.
   Men Amagerfælledvej, som ses forrest i billedet, hedder allerede sådan fra sidst i 1800-tallet.
© Housted-Strandberg-SULFA

 


Beboelsesejendommene på vejens sydside set fra Christmas Møllers Plads. De to karreer nærmest fotografen er opført hhv. 1915 og 1913.
Foto: Hans Krog, ca. 2004

Vejens nordside (med sydvendt facade) - læs mere om ejendommen herunder til venstre.
Foto: Hans Krog, ca. 2004

En stor brand hærgede i 1996 taget i nr. 4-8 og blev bl.a. omtalt i Søndagsavisen.
Udklippet er sakset af Susan Smith


Den store beboelsesejendom med de fine fugle- og dyremotiver er fra 1935 og består af Amagerfælledvej 4-8, Ved Mønten 11-19 og Ved Stadsgraven 1-9. Foto: Niels Rydahl Jensen [NRJ] 2012.


Nabobygningen til ejendommen tv. har bl.a. adressen Ved Mønten 10-12 m.fl. og er ungdomsboliger som er opført o. 2010-12 som en del af den renoverede bygning på Amager Boulevard 115, nemlig den tidligere Den Kgl. Mønt.

Foto: NRJ, 2013.


I 2008 er fhv. Den Kgl. Mønt på Amager Boulevard ved at blive omdannet til boliger, og bag den opføres 100 ungdomsboliger. Foto: Susan Smith [SS]


I kælderetagen i nr. 9 på hj. af Ved Linden lever tilsyneladende stadig (i 2016) den gamle Dansk Bog Service, som har ligget her siden 1976; antikvariatet blev etableret i Niels Juels Gade i 1963. Foto: SS


Flemming Lamberth fotograferede i 1996 husrækken med de ulige numre på Amagerfælledvej fra Christmas Møllers Plads til Amager Boulevard. © SULFA


Det samme gjorde Niels Rydahl i 2015. På dette foto ser man til venstre lidt af de bygninger som er afbildet ovenover.

Midt i billedet ser vi noget af den store 'brakmark' som har ligget næsten øde hen i en deprimerende og skandaløs menneskealder. Det store hjørne af Amager Boulevard mellem Bardenflethsgade og Amagerfælledvej vis-a-vis Den Kgl. Mønt.

8. juni 2015: Lokalplan 520 for området vedBardenflethsgade - klik og åbn.

Bag Mønten har vi i billedet de nyetablerede 100 ungdomsboliger og beboelsesejendommen bagerst nærmest Christmas Møllers Plads. Foto: NRJ, februar 2015.
 

 

Amagerfælledvej fra Amager Boulevard til Sundholmsvej/Njalsgade

På det modsatte gade- og hushjørne af bygningen på forrige foto - herover - har vi bodegaen Café Værkstedet ved Peter Vedels Gade. Værtshuset blev i begyndelsen af 1970'erne indrettet i en nedlagt købmandsbutik og vist også dennes naboer viktualieforretningen og frisørsalonen:


Foto: NRJ, 2015

 


Gammelt gadeskilt som fortjener ros pga. bindestregen!
(Foreviget 2015 af Niels Rydahl)
Skiltet ses på facaden af nr. 21-bygningen på hj. Amager Boulevard:
 


Herover. Foto: Fl. Lamberth, 1997. Copyright: SULFA. Til højre. Foto: Susan Smith, 2008
 


'Benyt venligst modsatte fortov'
 

Lille foto. Hans Krog, ca. 2004. Billeder af reklame-gavlen før Chevron-logoet modtages gerne til låns.

Noget tyder på at der ligger en cykelforretning her på Amagerfælledvej 21-23. Alex Cyklers hjemmeside.
Foto: NRJ, 2015

Indkørslen til sidegaden Majporten, fastholdt af Fl. Lamberth i 1997. © SULFA
     
     

 

 

 


1945

Tv.: Amagerfælledvej set mod Amager Boulevard. Forrest nogle af Postvæsnets værksteds- og garagebygninger; husnummer 42. Midt i billedet aner man jernbanesporet som fortsatte på tværs ad vejen for at fortsætte langs Svinget.
   Th.: Vejen set mod syd. Her er godsbanesporet tydeligt i forgrunden.
   Billederne er taget af Stadsing.Dir. den 15.11.1943. © SULFAAmagerfælledvej 42 i 2004


Lille foto fra 2004 af 'Postens' hjørne af Njalsgade


Det nu ryddede hjørne hvor Postens bygninger blev nedrevet i 2013-14.
Foto: NRJ, 2015
Se også Niels Rydahl og Flemming Lamberts mange billeder af 'Posten'. Klik her!   Se også Postkørselskontorets historie 1907-1997.
Klik her!
Svinget - gaden som svinger fra Amagerfælledvej til Amagerbrogade:
   Midt i Svinget ligger jernbanesporet som løb fra Københavns Godsbanegård via Islands Brygge til Vermlandsgade og Prøvestenen. For mange år siden blev det - mere eller mindre helhjertet - overdækket, men visse steder ser man de gamle skinner titte frem i lyset.
   Stien, de ligger på, er præcis 1435 mm bred, svarende til afstanden mellem skinnerne. De to fotos er fra 2008.

 

Den sekskantede karre på hjørnet af Sundholmsvej er opført i 1917-18. Den består af husnumrene 1-5,
Norgesgade 60-62, Finlandsgade 27-33, Hollænderdybet 37 og Amagerfælledvej 43-47.

 

Amagerfælledvej fra Sundholmsvej/Njalsgade til Peder Lykkes Vej

 


Nye byggerier set ind ad Njalsgade i juni 2004 ...

... og hen ad Amagerfælledvej samme dag.
 
     

 

 

Omkring byggeriet af DR Byen

 


<  Juni 2004  >

<  November 2005  >
     

 

Udsnit af afdøde Hans Krogs webside fra 2004:

Læg bl.a. mærke til teksten i den højre ramme. Jeg tvivler på, at de forfærdelige formuleringer er Hans' egne ord, hæhæ!

 


Her bliver Amagerfælledvej til Røde Mellemvej:

I sin fremragende erindringsbog 'Sønderport' bringer Arne Glud bl.a. dette foto fra 1970, som han tog fra Peder Lykke Centrets højhus (med den dominerende skygge) af krydset ved Peder Lykkes Vej-Grønjordsvej. © SULFA.
   Bygningen midt i billedet, i et hjørne af Amager Fælled, er efter sigende en kloakpumpestation. Den hvide etageejendom til højre er en bid af Hørgården, der i 1965 påbegyndtes opført som den nordligste del af Urbanplanen.

 


 

 

Røde MellemvejRøde Mellemvej

 


1950. Her ender Amagerfælledvej, og Røde Mellemvej begynder. Tværvejen er th. Peder Lykkes Vej, tv. Grønjordsvej.
   Billedet tilhører Stadsarkivet/Starbas.

1968. Tømmerhandlen på hjørnet af Peder Lykkes Vej (billedet tv.) ses her den anden vej, altså fra Røde Mellemvej.
   Foto: Arne Glud, © SULFA.

1968. Den gedigne villa som hører til Nicolajsens virksomhed. Antagelig ejerens kontor og privatbolig.
   Foto: Arne Glud,
© SULFA.

 


To optagelser fra næsten samme position. Farvefotoet fra 1996 er taget af Fl. Lamberth © SULFA ...

... og det sort-hvide billede fra 1950 tilhører Starbas.

 

Fortsættes!

Fotos: Niels Rydahl Jensen (NRJ), Flemming Lamberth (FL), Susan Smith (SS) 


Genvej til forsiden af Amagerportalen

 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus