© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
25.5.2024Noget om Amager
- mest om Sundbyøster og -vester, Amagerbro,
Islands Brygge ... og Christianshavn

 


©
JG

 

Kort? Nej - langt, højt og bredt!

Klik ind og kom nærmere

Genveje med rød skrift er de senest opdaterede

* Gaderne i København S med genveje til websiderne
* Amager Boulevard, Langebro og Under Elmene 
* Amagerbro og Sundbyøster
* Amagerbrogade
 
/ siden er under nedbrydning
* Amagerbrogade Øst 1
(Christmas Møllers Plads-Sundby Kirke)
* Amagerbrogade Øst 2 (Frankrigsgade-kommunegrænsen)
* Amagerbrogade Vest 1 (Christmas Møllers Plads-Tingvej)
* Amagerbrogade Vest 2
(Tingvej-kommunegrænsen)
* Amagerfælledvej 

* Amager Strand

* Backersvej
* Badensgade
* Bremensgade
 [minus husnr. 47-73]

* Bremensgade II (nr. 47-73)
* Bremensgade III (nr. 47-73) / Nyrnberggården
* Bøhmensgade
* Carlsgade
* Christian Svendsens Gade

* Christianshavn
* Englandsvej
* Fehmernsgade
* Frankrigsgade og dens sidegader
* Geislersgade
* Grækenlandsvej-området
* Græsvænget

* Halgreensgade 
* Hannovergade

* Hessensgade
* Holmbladsgade Nord, de ulige husnumre

* Holmbladsgade Syd, de lige husnumre
* Højdevej

* Islands Brygge, Ballonparken, Nokken og Amager Fælled
* Islandsgade + Færøgade og Grønlandsgade
* Italiensvej
* Jemtelandsgade
* Kastrupfortet 
 
* Kastrupvej  
* Kirkegårdsvej og dens sideveje 
* Kløvermarken
* Kløvermarksvej
* Krimsvej 
* Lemberggade  
[se noten forneden]
* Lergravsparken med vandtårn, gasværk og Sundparken 
* Lergravsvej  
* Liflandsgade, Telemarksgade og Brydes Allé
* Lybækgade
* Lyneborggade
* Meklenborggade
og Oldenborggade

* Middelgrundsvej
* Minorkagade og Lissagade 
* Nordre Røse Vej
* Norgesgade  
* Nyrnberggade
 
(minus nr. 16-42)
* Nyrnberggade II (16-42) / Nyrnberggården 
* Nyrnberggården

* Polensgade
* Pommernsgade
* Prags Boulevard 

* Røde Mellemvej  [under sporadisk konstruktion]
* Sidegaderne til Holmbladsgade

* Skånegade / Amagerbro Torv / Reberbanegade
* Strandlodsvej 
[se noten forneden]
* Sundparken i Lergravsparken
* Sundbyvester-gader *) 
* Sundbyvesterparken
('Englandsparken')
* Sundbyvester Plads
* Sundbyøster
* Sundholmsvej 

* Sverrigsgade 

* Tingvej I
(frem til Sundholmsvej) 
* Tingvej II + Skotlandsgade 
* Tingvej III (sidste og ældste del) 
* Trægården
* Ungarnsgade 
* Ved Amagerbanen 
* Vermlandsgade
* Woltersgade
* ØRESTAD

* Øresundsvej Nord 
* Øresundsvej Syd 
* Øselsgade og Ølandsgade / websiden er nedlagt!
* Øselsgade, Ølandsgade og Kornblomstvej   
* Østrigsgade  
* Ålandsgade/Frankrigshusene/Wittenberggade m.fl. 

Amagerbrogade i 1955 fra start til slut! Klik her og
åbn den søgbare pdf-fil

*)
Sundbyvester-gaderne er bl.a. disse:
Hallandsgade - Brigadevej - Ebertsgade - Finlandsgade - Røsågade  - Dagøgade - Byglandsgade - Brigadegården - Lerfosgade - Shetlandsgade - Kurlandsgade  - Lærdalsgade - Gullandsgade - m.fl.

Note:
Genvej til fire flyfotos af Strandlodsvej-området
inklusive Nyrnberggården 1930-1952. Klik her!


Specialsider:

* Amager Centret 
* Amager Lille Skole
* Amagerbanen og Øresundsvej St. 
* Amagerboden i Bremensgade 
* Amagerbro Skole 
* Baltic A/S 
* Bibliotekerne
* Biograferne 
* Det Blå Pakhus -
et bladre-album på Facebook
* Boligbyggerier på Østamager [siden opdateres ikke!]
* Butikker i gaderne omkring Holmbladsgade 1955
* Børn i Holmbladsgadekvarteret og omegn
* Christianshavns skoler og gymnasium
* Fodboldklubben 'Sønderbro af 1925'
* Frankrigsgades Skole

* Freja - et villakvarter i Sundbyøster 
* Fyrkælderen i Trægården

* Gadekrydset Vermlandsgade / Prags Boulevard 
* Gerbrandskolen 

* Krigen på Superfos

* Københavnerbænke   
* Luftfotos af København S og omegn
* Meka Møbler på Strandlodsvej  
* Mine lokalhistoriske artikler i Amager Bladet
* Mirakel-priser på Sundbyvester Plads

* Nordøstamager Skole

* Saltholm 
* Sankt Annæ Skole
* Skolen ved Sundet
* SKOLERNE i Sundbyerne mv. - en fælles portal
* Skolerne på Øresundsvej
* Storno Radiotelefoner
* Strandbo - andelshaveforeningen ved stranden
* Sundby Gas
* Sundbygaard, boligkarré ved Lergravsvej m.fl. 
* Sundbyvester Skole 

* Sundpark Skole 1919-36 
* Sundpark Skole i nyere tid 

* Sønderbro Skole 
* Valseværket og Vølund  
* Ændrede gadenavne i Sundby gennem 100 år 

* Ændrede husnumre på Amagerbrogade
* Østrigsgades Skole - en portal  

Gadekort I
[For overskuelighedens skyld åbner alle kortene i nyt vindue]


O. 1840


1841
(Kløvermarken)


185018801902190619081917
192919371947195219581983

Kort over Ørestad er på vej

Islands Brygge 1929:


Gadekort II - Østamager,
skaffet af John Freytag:


1903


1903

1914

1914 (= en fejl?!)

1920

1937

1937


1914, 1924, 1926 ...


Holmbladsgade-kvarteret 1995:Der er fremdeles plads til flere medlemmer i
Facebook-gruppen ved navn Amagerhylden!
KLIK HER

Se udviklingen i løbet af ...


Krak 1922
Klik og åbn i nyt vindue [2500 pixels]

... bare én tiårsperiode!


Krak 1932
Klik og åbn i nyt vindue [2500 pixels]    

Amager og Christianshavn 1866 ifølge    

 


     


Amagerbro, Sundbyerne og Islands Brygge

KLIK - og åbn registranten i et nyt vindue
 

 


Christianshavn og Indre By (aka City)

KLIK - og åbn registranten i et nyt vindue
 

Interview i Amager Bladets 140-års jubilæumsavis 1.7.2014: KLIK HER!   Mine lokalhistoriske artikler i Amager Bladet: KLIK HER!
Læs AMA'RØSTEN - avisen for Holmbladsgade-kvarteret  

Oversigt over cafeer, bodegaer og værtshuse i København S omkr. 1955-60: KLIK HER

Amager i DR's P1: KLIK HER!

 

Genvej til en gyser i Græsvænget! KLIK HER 


1967 - KLIK OGSÅ HER - og se historien om hvordan kærligheden
til Amager blev til syngestykket 'En Søndag paa Amager'-

 

Postdistrikterne på det nordlige Amager og husnumrene på Amagerbrogade har været ændret flere gange i begyndelsen af 1900-årene. Nedenfor har jeg lagt smagsprøver fra øens lokale vejviser 1911-12, hvor man bl.a. kan se noget om adresser i Voldkvarteret, Amagerbro, Islands Brygge og Sundbyerne. Læs mere om husnumrene på siden om Amagerbrogade Vest.

 


2010

Et klik her åbner en MP3-fil (44 MB) med erindringsbilleder og fine fortællinger om Sundby før i tiden.
   Den uploades på forventet efterbevilling, al den stund jeg ingen ingen afslag har fået fra de producenter, som jeg har bedt om lov.
   God lytning i 49 minutter.

 

Selvom man ikke héle sit liv bor på Amager, men kun næsten,
kan man godt føle sig som fuldbåren amagerkaner
- ligesom sin familie:
KLIK HER

 
Til Ihukommelse om Sundbyernes Indlemmelse
i Københavns Kommune 1'st Januar Anno 1902
(- står der på denne minde-tallerken af tin som tilhører Jan Lohmann)


Kan du huske de gamle butikker:

Annonceside fra 1949 - med Christian Nygaard Pedersens luftfoto fra 2005 indsat i midten.
Prik og forstør!

 

 


Feriehilsen fra Susan Smith og Amager, ca. 1965.
Det herlige postkort er tegnet af
Leif Bondesen Knudsen fra Foto-Lejbok

 


Starten af Holmbladsgade foreviget af Per Bech Petersen i 1965.


Læs i Berlingske (januar 2008) et interview med amagerdrengen Leif Sylvester
om hans barndom i Holmbladsgade-kvarteret.


Frede fortæller!
Via dette link kan du på webstedet podhead.dk høre Frede Norbrink alias Frede Fup fortælle om sit helt eget syn på Holmbladsgade-kvarteret før og nu. Der bliver ikke langt fingre imellem, så lyt glad!


Kommunegrænserne på Amager: Her kan du læse
en historisk interessant kronik i Amager Bladet 2008. 


Ifølge "Dansk Stednavneleksikon":

Amager, Køb. *1085 Amacum, *1231 Amakæ, 1294 Amake; ['ama’jer], lokalt ['ama’r]. FL det oprindelige navn på farvandet mellem Sjælland og Amager, glda. *Ami el. *Ama, dannet til roden *am- ‘gnide, skrubbe, berøre hårdt’, EL hage. ‘‘Pynten ved Ami(a)’’.

___________

*  =  foran årstal ved gamle former = formen kendes kun i afskrift
*  =  foran navn = konstrueret form
FL = forled, første led i et sammensat stednavn
EL = efterled, sidste led i et sammensat stednavn

 


Klik og forstør

Ja, den fik ikke for lidt da man markedsførte den tids lækre lejligheder. Ejerlejligheder endda; som vel nok snarere har været andelsboliger.
   "Selvejer-Boligselskabet Havnen" [nu: SB Havnen] opførte i tre etaper i 1915-19 hhv. afdeling 1, 2 og 3 som tilsammen udgør de to store karreer der - gennemskåret af Østrigsgade - afgrænses af Bulgariensgade, Polensgade, Albaniensgade og Ungarnsgade. Næsten lige bag Østrigsgades Skole.
   Tegningen snyder lidt: Fx er ejendommen i Ungarnsgade vis-a-vis skolen bygget allerede i 1913-14, men den er ikke med på lokkemaden i annoncen, som er sakset fra "Vejviser for Amager Birk 1915-16".

I efteråret 2005 foreslår kommunens bygge- og teknikforvaltning beboerne, at der indrettes fælles gårdanlæg i karreen Bulgariensgade 1-3, Ungarnsgade 15-25, Serbiensgade 2-4 og Østrigsgade 16-22. Forvaltningens 'Grønne Gård' holder informationsmøde om forslaget den 3. oktober. Læs mere på www.gg.kk.dk.

 


Dé skabte Østamager!
Noget af det i al fald - af affald ...

Billedet herover er fra "Pladsen" i Herjedalgade i midten af 50'erne og viser et bredt udsnit af KGR's bilpark.
   Til venstre er to af hverdagens helte i færd med at udbygge Sundbyøster ved stranden nord for Øresundsvej.

Tak til R98 for lån af disse fotos fra 1950'erne. Du kan se et mere på siden om Prags Boulevard.


Udsigter
set og taget fra taget af Amagerværket
(Fotos: Brian Nielsen, august 2004)Amager set fra himlen -
flyfotos taget af Christian Nygaard Pedersen, oktober 2005:

 

 


Apropos billeder fra luften: De næste tre fotos fortæller mere end mange ord om de åbne forhold i Københavns Lufthavn Kastrup - dengang verden endnu ikke vidste at den ville gå amok ...


1946


19501956

Tak til Jan Witthusen Larsen for lån

 

 

 


 

I anledning af de to gamle landsbyer Sundbyøster og Sundbyvesters indlemmelse i Københavns Kommune pr. 1.1.1902 udgav Sundbyernes Grundejerforening og Sundbyernes Handelsforening i 1927 et 25-års jubilæumsblad. Det var redigeret af F. Jul. Christtreau.
   
Her kan du i en søgbar pdf-fil (åbner i nyt vindue) se bladets historiske kalender for årene 1900-25 med masser af interessante oplysninger om vores område.

 

  


Billeder af åen

Dette billede fra 1943 er et af de bedste jeg har fundet*) af en af barndommens grågrumsede 'åer', nemlig den regnvandskanal der lå i Prags Boulevard - og som nu er overdækket som et mindre parkareal på begge sider af Vermlandsgade.
   Men billedet viser altså også Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni A/S - også kaldet MEDICINALCO og senere omdøbt til Dumex. Adressen var Prags Boulevard 37, dvs. området mellem Dalslandsgade og Nerikegade.
   Virksomheden blev stiftet i 1919 som en sammenslutning af følgende seks gamle firmaer: O.F. Asp Lysfabrik, O.F. Asp's Udsalg, O.F. Asp Sæbefabrik, L.P. Holmblad's Lysfabrik, Firma Gustav Lotze og Th. Lose & Co.
   Åbne kanaler til overskuds(regn)vand som den på billedet lå desuden langs Lergravsvej, midt i Greisvej og i 1800-tallet vistnok også i Italiensvej.

På dette billede (som tilhører Kåre Holst) er fotografen gået lidt længere bagud, mod Amagerbrogade, end på første billede, og vi ser her den ikke særlig appetitlige kanal og en af dens broer mere direkte.

*)
Sådan skrev jeg i 2001. Siden da fulgte mange gode billeder af 'åen' som nu ligger på websiden om Prags Boulevard og på den nye side om området!

 

En side fra en gammel Hvem-Hvad-Hvor ... hvor man ser priserne og deres udvikling fra 1939 til 1957:

Vil du drage en reel sammenligning mellem priserne før og nu, så klik ind på Prisberegneren.


Teaterbilleder fra Amager o. 1940:


Amager Teaterforening eller -klub: De medvirkende i ...

"En Søndag paa Amager"


Men der vár vist også andre familier med i teaterklubben!


Teaterforeningen Minola: Spillerne i ... ja, i hvad mon?

 


Peg med pilen - og sé!

 


Efterlysning!

Har du ældre og nyere billeder fra Sundbyøster og især fra firkantsområdet Holmbladsgade - Østrigsgade - Øresundsvej - Amager Strandvej - så er jeg taknemmelig låner.  Billeder fra ca. 1930-80 er jeg mest sulten efter.
     Må jeg låne dine fotografier af de sundbyøstlige gader, facader, butikker, fabrikker, regnvandskanaler, biografer, skoler, parker, vandtårn og gasværk, sporvogne, Amagerbanens tog og spor, Strandpavillonen ved Italiensvej, datidens omrejsende tivolier og cirkusser - osv. osv.?
     Jeg lover at passe godt på dem og at returnere dem så snart de er scannet. Hvis jeg lægger dine billeder ind på denne hjemmeside skriver jeg naturligvis hvem de tilhører.

Med venlig hilsen:
Jørgen Grandt

 

 

Dette gamle segl gjorde Sundbyernes Handelsforening til sit oprindelige bomærke, dog med et andet årstal efter
foreningens stiftelsesår. Er det Store Maglebys oprindelige kirke der er afbildet - eller hvilken kirke?


Kronologisk og geografisk oversigt over

Københavns Kommunes folkebiblioteker i Sundbyøster og -vester:

1877 Amagerlands Folkebibliotek (privatejet) har skiftende adresser
1908 Biblioteket flytter ind i menighedshuset i Oliebladsgade
1919 Kommunen overtager Amagerlands Folkebibliotek - herefter omtalt som SHB*)
1920 SHB flytter ind på Øresundsvej 8 (i nedlagt mejeri)
1927 SHB flytter til baghuset på Amagerbrogade 62 (i den fhv. restaurant Sct. Pauli)
1935 SHB flytter til forhuset på Amagerbrogade 62
1936 SHB flytter ind i Ølandsgade 1 (i den nybyggede ejendom Ølandshus)
1955-2003 Udlånsfilial på Sundbyvester Plads 1 (i bestående beboelsesejendom)
1962-76 Udlånsfilial på Øresundsvej 69 (nu ældrecenter)
1971 Bibliotek på Røde Mellemvej 59 (nu i Solvang Centret, Remisevej 14)
1974 SHB flytter ind i Reberbanegade 3 (i Amager Centret, en fhv. fabriksbygning)
1974-84 Kommunalt støttet bibliotek på og for ansatte i Philips Radio A/S, Jenagade
1977 Bogbus får stoppested ved bussløjfen Øresundsvej / Østrigsgade
2001 SHB flytter ind i Jemtelandsgade 3 (i kvarterhuset, en tidl. fabriksbygning)
2003 Bibliotekshuset på Rodosvej 4 - til erstatning for lokalerne på Sundbyvester Plads
   
  *) Kilde:
SHB er min egen forkortelse for Københavns Kommunes 'hovedbibliotek' i Sundby Bibliotekernes websted og "Historiske Meddelelser om København 1985" m.fl.

 

Længere ude ad Amager kunne man 1. oktober 2005 se nyt og gammelt mødes således:


Skelettet til metrostationen foran den oprindelige Kastrup Station (foto: Svend-Erik Lindberg)

 

Links til andre websteder:

Erik V. Pedersens websted om bl.a. Amagerbanen og amagerkanske sporvogne

Nyeste nyheder fra Amager Bladet

'Nyheder fra Amager' / KBH.dk

Om fornyelse af Øresundsvej-området

Om den nye og den gamle Amager Strand


Via linket herunder kommer du ind på en sjov side med puslespil som du kan lægge på din skærm. Der er tale om billeder som er taget af min alt for tidligt afdøde netven Hans Krog, hvis amagerbilleder.dk i høj grad var et besøg værd, da de endnu fandtes på nettet; nu er webdomænet overtaget af et kommercielt firma:

http://www.jigzone.com/g.php?CC25027DF3.2E9EABC

Linket er i mellemtiden dødt, antagelig da Hans' 'amagerbilleder.dk' ophørte. Men programmet, som man digitalt kan lave og lægge sine egne puslespil i, findes tilsyneladende stadig med URL-adressen http://www.jigzone.com/


Selvom undertegnede forsøger at holde ude- og hjemmesiderne på grandts.dk fri for reklamer, så skal man jo ikke være fanatiker.
   Tag nu for eksempel denne herlige dvd som Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv udgav 2005. Den kan købes hos de fleste boghandlere på Amager.
   Et klik på coveret bringer dig videre til lokalarkivets egen omtale af dvd'en.

 


Resterne af en webblog

I april 2008 oprettede jeg en blog. Det skulle jo være så moderne, og det er det de unge vil ha' - som Hausgaard siger. Men nej! To måneder senere havde kun én haft tid og lyst til at skrive.
   Der er altså ikke vildt meget behov for at kommunikere ad den vej om Amager og andre emner. Og derfor lukker jeg nu blog-forsøget. Hvad jeg skrev om min amagerbaggrund og hvad reaktionen blev, har jeg gemt en kopi af herunder:
Oprettet af Jørgen Grandt 2008-04-05 00:10
Mærkeligt, ikke
Først efter at jeg for good flyttede væk fra mit elskede Amager tog interessen for lokalhistorien form og fart. Ganske vist boede jeg stadig på øen, da jeg i 1998-99 lærte at lave hjemmesider, men det var først da jeg havde bosat mig i Århus i 2000, at der virkelig skete noget med udviklingen af de efterhånden mange websider om Amager.
   Jeg boede i Bremensgade 55 i den kommunale ejendom Nyrnberggården i Sundbyøster, fra jeg var nul til jeg var 22. Det vil sige fra 1942 til 64. Derefter boede jeg i perioder skiftevis på og uden for øen i årene 1965-83. I februar 83 flyttede jeg 'hjem' til Trægården 24 i Nyrnberggården, og derfra i december 87 over til Bremensgade 73. Tilbage til udgangspunktet så at sige - i så høj grad endda, at jeg i årene 1984-95 var formand m.m. for ejendommens beboerrepræsentation.
   Tak til de mange venlige mennesker som i de seneste 8 år har rost mine ude- og hjemmesider. Tak for tilsendte erindringer og for bunkevis af billeder fra før og nu. Helt fra Spanien og Californien har gode forhenværende amagerkanere sendt mig deres nostalgiske fotografier til låns.
   Både grandts.dk og stornotime.dk forsøger jeg at holde helt fri for reklamer og sponsorater. Mine websteder er en privat hobby - som enhver er velkommen til at surfe omkring i. Når man ser på besøgstæller-tallene har der heldigvis været mange som synes der er noget at komme efter.
   Det bliver der forhåbentlig ved med at være. Eller er det ved at være for meget af det gode?
Oprettet af Thomas Knudsen 2008-04-20 00:35
Det sidste spørgsmål ("Eller er det ved at være for meget af det gode?") kan vist kun besvares med et rungende NEJ.
   Når det handler om at formidle "Amager før og nu - ude i virkeligheden og inde i en amagerdrengs hjerte" er "il grande Grandt" i særklasse. Din fantastiske blanding af humor, ironi, detailskildring, erindringsglimt og lokalhistorie er uovertruffen og umiskendelig.
   Som selvbestaltet formand for din fanklub kan jeg kun sige: klø på, Grandt - også gerne i bogform!
Oprettet af Jørgen Grandt 2008-04-21 12:02
Jeg anede ikke, jeg ligefrem havde en fanklub, hehe. Men tak til den selvbestaltede formand for de mange venlige og velkomne ord. Okay, så fortsætter jeg ...!
Mvh.: Jørgen

 

 

 

Milnersvej 19A, 3400 Hillerød

Til forreste forside
Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus - Kontakt: Klik her!