© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
27.8.2023

 
 

Bremensgade I


Genvej til de nye websider om Bremensgade 47-73:
Side II og III

 


 

 

Bremensgade ligger i Sundbyøster på Amager, imellem Holmbladsgade og Lergravsvej. Den er opkaldt efter den tyske hansestad Bremen. Før 1926 - da byggeriet af kvarterets store boligblokke tog fart - hed gaden Frihedsvej.
   Begyndelsen af gaden er fra o. 2000 indrettet som et bilfri område som er forsøgt kaldet Bremensgade Plads.

   Bortset fra nogle enkelte mindre huse her og der var hele området oprindelig dækket af marker og kolonihaver, indtil de første beboelseskarreer blev bygget i 20'erne og 30'erne.
 


Først:

Benzintank i Bremensgade!

  I midten af 1930'erne havde familien Keil (dem med Amagerboden) i en periode en MaxZoni-benzintank i Bremensgade.
   Den lå ved hjørnet af Holmbladsgade, langs med gavlen af det første hus og inde på det senere anlagte brede fortov. Og altså adskillige år før den lille basarbygning blev opført.
   Firmanavnet MaxZoni er sammensat af personnavnene Max og Zonia, fortæller en efterkommer af ægteparret i 2014. Og lover senere at sende mig en længere tekst om firmaets historie.

Huset til højre er Holmbladsgade 98. Og huset med vinduerne i gavlen bag ved den lille salgsbod af træ er det samme som ti år senere ses til højre på tegningen herunder:1944
 


 


Louis Keil og hans hustru ved det lille hus, hvorfra de solgte smøreolie- og benzin-produkter i dåser.

Wauw for en Chrysler, som Toni Keil og hans søster hygger sig i. Til højre ser vi en bid af bygningen Holmbladsgade 103.

Læg mærke til benzinpumperne og deres logoer.
   Hvem ved noget om MaxZoni Benzin?
 

I en bog fra 1949 om Københavns Havn finder man denne annonce:

MaxZoni Benzins hovedsæde lå i Vester Voldgade, men mon
ikke billedet er taget på 'Benzinøen' (dvs. Prøvestenen)?
Hvem ved mere om firmaet?

På nedenstående bevaringsværdige lokalhistoriske tegning, som Toni Keil lavede i 2010 ud fra sin formidable hukommelse, er bygningernes placering og husnumrene i tiden 1930-46 tydeligt anskueliggjort:

Det modsatte (sydøstlige) hjørne af Bremensgade/Holmbladsgade i 1925 skimter vi nederst på flyfotoet herunder - med Cumberlandsgade yderst til venstre. Man ser en bid af stuehuset til den købmandsgård som ejedes af Toni Keils familie ved oldefar Jens Bjerregaard.
   Desuden havde familien et hus med købmandsforretning ved indgangen til den daværende kolonihaveforening Aftenro, hvis haver man ser en lille del af henne ved Nyrnberggade på det sorthvide billede:Disse tre gamle fotos fra Haveforeningen Aftenro hhv. 1904, 1929 og 1930 tilhører SULFA.

 
 

 

De fjorten af beboelsesejendommen Nyrnberggårdens opgange (47-73) i Bremensgade ligger cirka midt i gaden (på østsiden), og blokken er også tidsmæssigt gadens midterste hvad angår byggeår for de store boligkarreer:

Nummer 56-64 blev bygget 1923
Nummer 81-89 blev bygget 1927
Nummer 47-73 (Nyrnberggården) blev bygget 1934
Nummer 30-34 blev bygget 1935
Nummer 7-45 (Bremergården) blev bygget 1939
Nummer 1-3 (Eriksgård) blev bygget 1939

(Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsens Offentlige InformationsServer.)

Man begyndte altså at bygge beboelsesejendommene i den sydlige ende af Frihedsvej og arbejdede sig støt og roligt nordpå. Ind mod byen så at sige.


Husnumrene i Bremensgade
Først da ejendomskomplekset Bremergården (nu ejerlejligheder) blev bygget i 1939, fik Nyrnberggårdens husrække i Bremensgade - og de efterfølgende bygninger på gadens venstre side - deres nuværende husnumre. 
   Tidligere var nr. 47 nr. 11, nr. 55 hed nr. 19 og Nyrnberggårdens fjorten numre sluttede med nr. 37. Derfor kan de ulige husnumre i de gamle annoncer her på siden godt forvirre. De er nemlig fra 1936 og altså med de oprindelige numre.

Mange af kvarterets gader har fået nye navne i tidens løb. Nogle af dem er:

Bremensgade - tidl. Frihedsvej (1926)
Holmbladsgade - tidl. Køhlertsvej (1898)
Fehmernsgade - tidl. Fortunvej (1901)
Hessensgade - tidl. Jacobsgade (1901)
Polensgade - tidl. Venusvej (1926)
Badensgade - tidl. Godthaabs Allé (1901)
Pommernsgade - tidl. Kristiansgade (1901)

Klik - og se her en samlet oversigt over ændrede gadenavne i Sundbyøster og -vester


Resten af Bremensgade er opdelt i venstre og
højre side, dvs. de ulige og de lige husnumre.
Plus separate afsnit om hhv. Bremergården og Nyrnberggården

 

1. afsnit / gadens venstre side

- husnumre 1 til 89 inkl. Bremergården

 


Bremensgade 1 i vore dage ... Foto: KA; december 2018

Ved Holmbladsgade begynder gadens venstre, østlige side, med husnr. 1
(hvor tidligere Keil-familiens bondegård lå; se kortskitsen højere oppe)


Bremensgade 1 og 3 (maj 2007)


Gennem grenene ser vi den lille tobakskiosk i nr. 3 med automaten ved siden af, og yderst th. skimter man hegnet ind til Eriksgården og dens tæppebankestativ. Foto: John Jørgensen, 1975. Scanning: Hans Jacobsen, 2013.

I marts 2019 åbnede en kaffebar i nr. 3, hvor den lille tobakskiosk lå engang.
Den hedder MaxZoni - og er opkaldt efter den gamle benzintank som i 1930'erne lå på den modsatte side ad gaden ved hjørnet af Holmbladsgade.

Niels Rydahl tog billedet til højre den 17.11.2019 - og indehaveren af kaffebaren vil sende mig et foto eller to, når dens navneskilt kommer op på muren, lover hun.Men hun nåede det åbenbart ikke, og skiltet kom aldrig op, for 1½ år efter åbningen blev kaffebar "MaxZoni" solgt til nye ejere. Fra oktober 2020 er navnet "Cafe XO", fortæller dens Facebook-side ...


Flere fotos følger ... (?)
 

 Set fra Cumberlandsgade o. 1990. Læg mærke til det daværende
parkerings- og Taxa-område på hellen i midterrabatten.


Gadens nr. 1-3 som de så ud i marts 2005. Karreen hed oprindelig Eriksgården og er bygget 1939; den består desuden af Holmbladsgade 102-108.


I 1979 tog Susan Smith dette billede af kvarterets daværende postindleveringskontor som lå mell. nr. 1 og 3 - før det flyttede hen på hjørnet af Holmbladsgade og Hessensgade. Hvor det desværre lukkede definitivt den 12.10.2005!


Gavlen ved gadens nr. 3: Ejendommen "Eriksgaard" fra 1939 vil åbenbart
ikke længere vedkende sig sit oprindelige navn!
Foto fra maj 2007.

Og ikke nok med det!


I sommeren 2008 bliver Eriksgården pakket i i kæmpemæssige stilladser.

(De tre fotos er taget af Susan Smith.)

Og da arbejdet omsider er slut, har hele karreen fået sig en ny penthouse-etage ... plus kridhvide gavle med plads til flotte malerier? (Maj 2009)

Salgannonce for de nye superboliger oven på Eriksgården. (Juni 2009)


September 2010 (ss)

Men fyrre år før:

Legepladsen i Eriksgårdens gård 1970. Billedet tilhører Piet Rongsted
 


Mellemspil om

- foreløbig disse fotos fra Glasseriet i nr. 27 ved Rikke Bruzelius, foreviget af Susan i 2008:

En bid af Jenagades nordside i hhv. 1975 og 2008:


Herover: Susan Smith fotograferede Glasseriets bygning 20.2.2008.


Jenagade 7 - med loggia-altaner; 2020

Tv.: John Jørgensen fotograferede ca. 1975, Hans Jacobsen scannede i 2013.

2016 nedrives Glasseriets bygning m.m., fordi der også dér
skal opføres et væld af etageejendomme som det jo er
tilfældet med Øresundsvej, Ved Amagerbanen
og Strandlodsvej!

Besøg også websiden om Nyrnberggade

 

 


Bremensgade 47-73 har fået sin egen webside.
Klik her!

 

 

John Jørgensen tog disse sort-hvide fotos, og Hans Jakobsen scannede dem:


Et kig ud ad Jenagade o. 1972. Her ser man en af grundene til at en bil hed Folkevogn.
I hus nr. et eller to fra venstre lå i mange år Philips' S-lager.


Goodyear-luftskib over Amager Strand set hen over taget af Bremergården; 1974.

De tre billeder er taget fra en altan i Holmbladsgade 96.

Jenagade igen, nu med skråparkering i 1984. Og i forgrunden resterne af Keils gamle grøntsagslager i nr. 6.


 

Den basarlignende bygning
mellem Breslaugade og LemberggadeSeptember 2008

Som en sydlandsk idyl klemt inde mellem de store karreer i Bremensgade og Lemberggade ligger en hyggelig 'basarbygning' fra 1930; tilbygget i 1959 og ombygget i 1973. Den har husnr. 75-79. På billedet herover ses hjørnet af Breslaugade til venstre. Gad vide hvor længe endnu, bygningen 'får lov' at overleve, når man ser hvad der i øvrigt sker af voldsomt store og høje byggerier i kvarteret i 2010'erne ...

Efter at forretningerne og skomager Pind ud mod Bremensgade blev nedlagt, indrettede man krostuen Molevitten - som år senere kom til at hedder Jensens Bodega - som år senere kom til at hedde Cassius og derefter Tina'S - som lukkede i efteråret 2008. Hvad sker der så nu mon? Jo, i marts 2010 genopstår stedet som Fresh sushi-restaurant; se nedenfor.


Og da bageren på hjørnet og de små butikker i Lemberggade blev nedlagt, flyttede ALDI ind omkr. 1984. Og lukkede for good den 19. juni 2017. Se de nyankomne fotos fra 2017 herunder ...


Tristhed præger det kendte hushjørne i 2023,
ser vi på Claus Iversen Lelllinges foto


Flemming Lamberth fra lokalarkivet fik lov at fotografere ALDI ude- og ikke mindst indefra
nogle få dage før forretningen lukkede i juni 2017. De er alle
© SULFA.

 


I 1959 tog Jørgen Even Hansen billedet her oppe fra sin altan i Trægården 26, 3. tv.
   Vi ser
garagerne midt i gården bag den vinkelformede basarbygning under deres opførelse.

I 1960 så der sådan ud samme sted og fra næsten samme position. Billedet er taget af Svend Grandt fra altanen i Trægården 26, 3. th.

Pinds skomageri i Bremensgade 77 (tidl. nr. 43) fotograferet o. 1960. Billedet tilhører Mogens Probst, som er skomagerens barnebarn.
   Pind havde en kæmpestor godmodig schæferhund som hed King. Måske var den opkaldt efter den firbenede helt i Silver King-bøgerne? Værkstedet havde ikke telefon og er derfor ikke opført i Kraks registre.

Efter at skomager Pind og købmand Pedersen havde lukket deres forretninger, blev de - altså forretningerne - tilsammen omdannet til værtshuset Molevitten.
   Det blev hurtig et populært samlingssted, og det samme blev dens efterfølger Jensens Bodega - endda så meget, at mange omkringboende først kunne falde i søvn sent hver aften. Foto fra ca. 1984.

(2009). I nr. 77 tv. lå kiosken, th. var skomager Pind

Og nu i 2009 har endnu en af basarbygningens bodegaer lukket og slukket for sidste gang.

I midten af marts 2010 åbnede så spisestedet og take-away-restauranten fresh sushi i helt ombyggede lokaler. Pøj med projektet! Susan tog disse tre billeder.

I slutningen af 1950'erne blev basarbygningen udvidet med en mindre tilbygning på hjørnet af Breslaugade. Den lille Salon André lår der indtil omkr. 1985, da Jensens Bodega overtog lokalerne og lavede billardstue i dem. Foto fra o. 1984.

I den modsatte ende af husrækken, dvs. på hjørnet af Lemberggade, hvor der i årevis havde været bagerforretning, fik Molevitten lagerlokale. Foto fra o. 1984.

Nogle af de små gamle butikker i Lemberggade 5-7 ses her efter at de måtte dreje nøglen om i 1983 og overlade hele hushjørnet til ALDI.


Butikkerne set mere en face - med en bid af Bremensgade yderst til venstre. 1983.

Se også siden om Lemberggade!


Bagsiden af garagerne som blev bygget i 1959 ses her - kort tid før de forsvandt - med Trægården og Nyrnberggades boligblokke i baggrunden. Gælder også næste billede
Disse billeder fra 1983-84 er venligt udlånt af Charlotte.

Her har vi igen lidt af garagerne mv. med bagsiden af Lemberggade bagved - som den tog sig ud dengang omkr. 1984.

Ca. 1984: Garageanlægget set fra Breslaugade kort før det blev revet ned for at gøre plads til ALDI-transporterne. Skorstenen hørte til den gamle bagerforretning.

Og så i dag! En næsten eksotisk terrasse uden for de små lejligheder på første sal i Bremensgade 75-77. Bagved ligger Nyrnberggårdens Bremensgade-blok.

Ditto - med Trægårdens blå altaner som fin kontrast til basarbygningens hvidhed.
Disse to billeder tog Susan Smith i juni 2009.

 


30.9.2008:
Mine gamle klassekammerater savler over Jans smukke B.S.A. foran Bremensgade 77.


Og endelig blev det igen rigtig vinter i Bremensgade - og Danmark. Januar 2010 (ss).


Hjørnet af Lemberggade - før og efter det blev besat af ALDI ... >

< ... og de små butikker måtte lade livet. Foto fra hhv. 1983 og 2005.


Et nyankommet, ældre foto af det pittoreske hushjørne i marts 1985.
Også her ser man endnu den store skorsten, fra
da bageren lå på hjørnet af Lemberggade.
(Foto: John Jørgensen)


Bygningen i Breslaugade (og Lemberggade) med den nye
meget lidt smukke penthouse-hat på toppen; marts 2010.

 

Dette billede er taget i marts 2000 af Susan fra vinduet i gavlen ved Bremensgade 73, 3. th.

Samme bygning er her fototgraferet i august 2005 af Doris fra en 4.-sal i Trægården.
 

 

Nede i jordhøjde igen: Her har fotograf Flemming Lamberth stået ved ALDIs hjørne og sigtet mod nord, ind mod byen.
1996.
© SULFA
Ditto
© SULFA
Hjørnet af Breslaugade og Bremensgade set og foreviget af Susan i maj 2008.

 

Disse to billeder er Jens Aasgaards. De er fra købmandsforretningen i nr. 77, og de to indehavere er fra venstre Alb. Pedersen og Johansen. De havde forretningen i mange år i 1950'erne og 60'erne.
   Butikkens tidligere ejer var også et kendt navn i kvarteret: urtekræmmer K. Lothardt Dahl.


Købmand Alb. Pedersen.
Foto fra ca. 1960.

Fotografierne her tilhører købmand Kai Jensen, som er den lille purk på billedet til højre. De er taget i 1936.
   Ved siden af Kai står hans far Carl Jensen som havde kolonialforretningen 'Øresund' på hjørnet af Lemberggade fra 1931. Læg mærke til at der står 47 oven over døren til butikken. Det skyldes at der i 1931 endnu ikke var taget højde for opførelsen af Bremergården og dennes husnumre. Efter 1939 kom husnr. 47 til at hedde nr. 81.

   

 


Da kolonialhandler Carl Jensen døde i 1950, blev butikken overtaget af enken Karen Jensen - som på billedet herover ses på sin 25-års jubilæumsdag i 1956 omgivet af svigerdatter Anna og søn Kai Jensen.
   Kort efter overtog Kai forretningen og beholdt den indtil omkring 1980, da det rygtedes at ALDI ville flytte ind overfor.
   Inde i gården bagved - i beboelsesejendommen Øresund - havde købmandsbutikken egen nedgravet ESSO-tank som leverede petroleum til opvarmning. Det var et af Amagers største salgssteder af den art i mange år. Har nogen mon et billede af tanken, som jeg må låne til denne webside?

Marts 2010 fortæller Erik Valsgaard, der som barn boede i Nyrnberggade 48:

"John Fatum og jeg var bydrenge hos Karen Jensen. Salget af petroleum foregik i kælderen under forretningen, hvor vi drenge pumpede den op med håndpumpe til et tappeanlæg med to store kalibrerede femliters-glas.
   Om morgenen pumpede vi også olie op i kælderen under bageriet på det modsatte hjørne, samtidig med at vi med bare næver trillede romkugler for bageren. Om aftenen tørrede fruen bleer i bageriet. Se, det var tider ..."

Det lyder ikke videre delikat! Godt, jeg købte mine romkugler ovre hos Kringlen på hjørnet af Polensgade; man tør kun gisne om hvordan de så blev lavet dér. Hm!
 

 

De to herlige billeder herunder tilhører ligeledes købmand Kai Jensen.
De er taget ind i gården i ejendommen Øresund i hhv. 1936 og 1938.
Prik og forstør!


 

Der er flere billeder af 'gadens og gårdens unger' i Holmbladsgadekvarteret her!
 

Gadens nuværende husnumre 77-79 hed indtil 1939 nummer 41-45,
hvilket bl.a. fremgår indirekte af disse fire annoncer fra 1936:

Slut på afsnittet om 'basarbygningen'

 


 

2. afsnit / gadens højre side

Husnumre 2 til 64

 

Hjørnet af Holmbladsgade o. 1964 -

- set oppe fra et vindue i Cumberlandsgade. Ukendt fotograf. SULFA ejer billedet.


I slutningen af 60'erne så samme hjørne således ud. Og i 1968 stod den moderne beboelsesejendom med svalegangslejlighederne i Holmbladsgade færdig.


I 1991 så pølsevogen således ud

Den lave basarlignende har vi her næsten fra ende til ende. Bremensgade 2-4. Den lå der i mange år, men blev nedrevet da svalegangsejendommen i Holmbladsgade 92-94 skulle opføres sidst i 1960'erne, og der skulle anlægges parkeringsplads til biler og vareleverancer til Brugsen. Billedet er fra ca. 1965 og tilhører Peter Duus.

Grønthandler Keils hus bag Amagerboden i nr. 6 ca. 1930:

Arildskov malede hus, hest og mand. Maleriet tilhører Toni Keil.
(Men er det virkelig huset bag Amagerboden? Hm ...)


December 2002: Fra højre har vi Keils hus i nr. 6 og derefter nr. 8.


Husnr. 8-12 (med stakittet foran nr. 6 th.) ifølge
Niels Rydahl 2012 -


- og set den modsatte vej af samme fotograf i 2014

 

Fire fotos fra o. 1990 


I det lille forreste hus fra 1900 boede grønthandler Keil og hans familie

Et par af de sidste gamle huse. Nr. 8 er fra 1900 (en kilde hævder 1874).


Og et fra 2002.


  Fem fotos fra 2007. 

De gamle huse lever

heldigvis endnu. Det lille gule hus med nr. 10 er fra 1874 og ombygget 1949.

Den 'nye' plads.

 

Bremensgade 6 og 8 i frøperspektiv
12 billeder set gennem Susan Smiths kamera i september 2010.
Tak til beboeren i nr. 8.
 


Bremensgade 6, grønthandler Keils tidligere bolig bag ved Amagerboden

Udhus mellem nr. 6 og nr. 8

Fælles-udhus

Nr. 6. Huset er oprindelig fra 1900, men renoveret og bygget om ad flere omgange.
   Ja, faktisk var det allerførst en hestestald som stammede fra o. 1850!

Indgang til nr. 8

Dørgreb, måske fra husets fødsel

Gårdhaven bag nr. 8

Gennemgang fra gård til gade

Bagsiden af nr. 8

Nr. 6 set fra 1. sal i nr. 8

Redskabsskur mellem 6 og 8

Den hyggelige gårdhave bag nr. 8


I 2012 så nr. 6 sådan ud i venlig og velholdt stand;
foto: Niels Rydahl Jensen.
 


Nr. 8-10 / Marianne Bak, juni 2015

Nr. 8 / Marianne Bak, juni 2015

 

 

Og Bremensgade 10 [1:2]
Nr. 10 i fugleperspektiv fra i november 2007 plus fire i frø-ditto fra
Susans kamera i september 2012. Tak til hende og til beboerne.


Bremensgadebillede med beagle

Lidt nærmere og uden hund

Og bagved:

en hyggelig gård

De næste to fotos af hhv. nr. 8 og 10 - og nr. 10 og 12, bortset fra at nr. 12 nu er borte! Foto: NRJ 9.8.2014.

Januar 2015; foto: NRJ

Ditto

 


Bagsiderne af hhv. Bremensgade (tv.) og Fehmernsgade så sådan ud i 1972.
Set mod syd. Foto: John Jørgensen via Hans Jacobsen


Nr. 10-12 i 2002
Nr. 12 er næsten usynlig, men anes bag bilen og med et vindue i gavlen.


I 2016-17 blev også nr. 10 fornyet [2:2]


6.4.2016 / John Jørgensen

31.2.2016 / John Jørgensen


13.4.2017 [Karin Andersen]


15.7.2017 [Niels Rydahl Jensen]

18.7.2017 [Karin Andersen]

Ultimo 2017 [Marianne Bak]

Ditto

 

 


Bremensgade 12
- ifølge Susan som tog billeder i forb. med salget af huset i november 2013 ...
I et par menneskealdre lå husnr. 12 og så utilnærmeligt 'mystisk' ud inde bag sit tætlukkede plankeværk.
Pludselig blev det så revet ned - og hvad kommer der nu i stedet?


... dog først i fugleperspektiv i april 2013.


Husets forside. Til venstre ses lidt af nr. 14 og 16.

Fordøren i nr. 12.

Nr. 12 set fra havesiden.

Disse syv billeder tog Susan i november 2013.

Salgsannonce - dog næppe ang. dette hus ...

Den ene gavl.

Stuen set gennem et vindue med reflektioner af stakittet i Bremensgade.

Trappen op til 1. sal.

Men huset blev ikke solgt. I al fald ikke som bevaringsværdigt hus, men derimod til nedrivning ...


nrj / 9.8.2014

nrj / 9.8.2014

nrj / 9.8.2014

ss / 15.8.2014

ss / 15.8.2014

ss / 15.8.2014

ss / 15.8.2014
 
   
nrj / 29.8.2014

nrj / 29.8.2014

 


Karin Andersen tog disse to fotos 18.9.2014.
Imponerende, ikke sandt! At ville bygge københavnerlejligheder i København ...

Fart over feltet! Allerede 16.11.2014 var den ...

... nye nr. 12 nået så langt. Foto: NRJ

17.1.2015; NRJ
Billedet til højre: 17.2.2015; KA

I forsommeren 2015 ser det ud til,

Niels Rydahl tog billeder af for- og

at det såkaldte ostehus er færdigt

bagside; eller er det omvendt?


Uden for stakittet ved nr. 12 står (stod) et par ældre træer;
læg mærke til hvordan rødderne får (fik) asfalten til at bulne og knække.
Foto: SS, november 2013.
 

 


Helikopterfoto af Thomas Brabæk, oktober 2012:
Forrest Bremensgade 8-14, bagerst bagsiden af Hessensgade 15.
Og herunder tre billeder af Bremensgade 6-8 m.fl.


Thomas Brabæk igen: Det meste af kvarteret mellem Polensgade og Bremensgade; oktober 2012.
Gaden som løber på skrå nederst til højre i billedet er Jenagade - fra Bremensgade til Strandlodsvej.
 


2016 - atter et skæbneår for gamle huse i Bremensgade og Fehmernsgade!


Nr. 6 og 8 ser endnu nydelige ud

Men mellem nr. 8 og 12 sker der noget

Nr. 10 er væk - og Fehmernsgade 9 ër på vej

Det nye 'ostehus' er nr. 12

Set fra Fehmernsgade 9 ...

... med fri sigt til Bremergården.

Den sultne gravko er endnu ikke mæt

Sept. 2016: Gadens grønne område ...?

Fotos: Helene Kriegel, Marianne Bak og webmaster
 


Ved nr. 14 stod i mange år denne lille aviskiosk, her fotograferet med ejeren O. Pedersen i 1947.
Billedet er lånt af Annelise Andersen.
 


Bag de gamle huse mellem Bremensgade og Hessensgade er der stadig en lille rest tilbage af Fehmernsgade. Denne nærmest forhenværende gade udgår i dag fra Brugsens parkeringsplads, men oprindelig gik den helt ud og var en sidegade til Holmbladsgade.

Nyere beboelsesejendomme i Bremensgade er

Nr. 14-16
som hører sammen med Hessensgade 15. De er bygget 1969.

Nr. 18
som hører sammen med Hessensgade 17. Bygget 1972.
Nr. 18 med 2014-facade og ombygget top-etage tog Claus Lellinge i oktober 2014:


Nr. 20
som hænger sammen med Eliasgade 1-7 og Hessensgade 19. Denne karré er bygget 1958.
 

Hjørnet - det sydvestlige - af Bremensgade og Eliasgade:

1996. Foto: Fl. Lamberth. © SULFA - mange år efter at nedenstående villa m.m. var nedrevet ...


Eliasgade 3 (og Hessensgade 19) set mod Bremensgade i 1956.
Tak for tilsendt foto. I den store villa boede købmand Edgar Hansen,
som ejede flere af husene mellem Hessensgade og Bremensgade.


1999. Lånt af lokalarkivet. Copyright: SULFA.
Det var på dette hushjørne at Ismejeriet Asta lå i mange år
 - for mange år siden.


Nu er det forlængst blevet til en lejlighed, som det går med hundredtusindvis af andre nærbutikker i byerne.
   Hjørneejendommen er fra 1900. Naboen (Eliasgade 4) er fra 1904.


2012. Foto: NRJ

  


Gaden set mod syd og Lergravsparken - og med Eliasgade på tværs. Foto: NRJ, 2012.
[Se også Bremensgade II-siden]

Og igen. Foto: NRJ, august 2014.

 

Vis-a-vis min barn- og ungdomslejlighed i nr. 55, 1. tv.:

Oktober 1956: Dette billede er måske det sidste som (indirekte) blev taget af det lille gule hus der lå med gavlen ud til Bremensgade over for nr. 51.
   Af Judy Bendtsens erindringer (trykt i SULFA-blade nr. 4-5) fremgår at man i Hessensgade kaldte huset "Det gule Palæ", og at dets adresse var Hessensgade 25.

Cirka 1955: Et desværre noget uskarpt billede taget inde fra gården bag nr. 30. Bag plankeværket ses lidt af det samme gamle, gule hus.

Oktober 1957: Her ser vi den nuværende ejendom med husnr. 26A og B under opførelse. Desuden har vi lidt af den dav. basarbygning med nr. 28, og i midten et lille hus hvor kludesamleren med hesten havde forretning.
   Den grå gavls hus til højre i billedet findes endnu som nr. 24. Huset med kvistvinduer er Eliasgade nr. 4, jf. farvefotoet oppe til højre. Bag ved byggepladsen ses huse og fabrikker i Hessensgade og ejendomme i Polensgade.


Annonce fra 1936

 

April 1958. Kusine Laila foran den daværende forretning i nr. 28 - hvor der tidligere havde været en slikbutik.

 


Foto: Susan Smith, 23.12.2010

Herover: Gadens lige husnumre set mod Holmbladsgade og
herunder set mod Lergravsparken - fra den samme altan i nr. 73:


(2010)

I 60'erne begyndte der at komme biler i gaden, som man ser på billedet herover. Det er Karin Wilhelmsen som nybagt studine i 1964. Ti år tidligere kunne vi trygt og med god plads spille rundbold ude på kørebanen! Læg mærke til Bremensgades daværende anden 'basarbygning' ovre ved nr. 36-40.

Næsten samme motiv som forrige foto, her taget fra 2. sal i nr. 53. Butikkerne i nr. 32-34 og basarbygningen er tydeligere her omkr. 1958. Billedet tilhører Joan Christiansen som er pigen der kigger på fotografen.


Ejendommen nr. 30-34 i marts 2000 - og i august 2013:Dette billede tog Tonny Nielsen i 1955 fra nr. 61 over mod barndomshjemmet i Hessensgade 31. Han sigtede hen over de garager mv. som lå hvor de nuværende nr. 36 og 38 blev bygget i 1979.

Taget fra samme altan samme dag er dette billede af (fra højre) husnummer 44 og frem til Lergravsvej. Den lille bygning, nr. 46, midt i billedet blev 'skiftet ud' i 1970. Huset med nr. 42-44 blev bygget 1951.

 

  Bagsiden af portåbningen ved siden af nr. 30 og med nr. 55 på den anden side set igennem porten. Foto fra marts 2000.

Forsiden af portåbningen (alts set ude fra gaden) hvori der nu sidder en kunstfærdig låge. Foto fra juli 2006. 

Og lige inden for i gården, oven over bagtrappen til nr. 30, sad/sidder dette gamle påbudsskilt som Susan Smith tog et billede af så sent som i 2000: 
Det indvendige hjørne af Bremensgade og bagsiden af Eliasgade. Her var det at kludesamleren holdt til med sin hest for 60 år siden. Foto fra marts 2000.

Baggårdene set den anden vej, med bagsiden af Lemberggade 1-3 bagerst. Som det fremgår er arealet ved garagerne lige så uinspirerende til leg som i 1955. 
 
Skiltet over køkkentrappedøren til nr. 32 - med forbud og påbud om hvordan man skulle opføre sig i gården - sidder i 2000 stadig på sin plads; se Susans billede lidt højere oppe.
   Til venstre for døren, neden under ismejeriets baglokale-vinduer, skimter man lemmen over ejendommens kulkælder.

Begge billeder er fra gården bag Bremensgade 30-34 midt i 1950'erne. Inde i skyggerne til højre gemmer sig porten ud til gaden. Garagebygningen er den samme som på farvebilledet oven over. Foto fra ca. 1955. Nogle af drengene er Jan, Jens og Allan. Ca. 1955


Disse to fotos tilhører Jens Rerup. Til venstre, ved nedgangen til cykel- og skraldekælderen, står Dupont-børnene Hanne, Ilse, Bodil og Flemming (fra nr. 34) plus blandt andre Ib fra nr. 30, Jan Poulsen, fra 32 og Allan omme fra Hessensgade.

På billedet til højre ser vi ... Ja, hvem er det vi ser? :-)


1953-54 

1948:
Familiefoto fra Breslaugade med små, gamle huse ovre i Hessensgade,
før Bremensgades nr. 46 (og 42-44) blev opført hhv. 1970 og 1951

Til venstre en bid af 'basarbygningen' - se under afsnit 1, den venstre side.


 

Mellemspil!
3. afsnit: Bremergården

Husnumrene 7-45

Bremergården
- en naturlig del af Bremensgade


December 2002: Th. indkørslen til den asymmetriske 'trelængede' karré.


Bremensgade fra Bremergården til Holmbladsgade - ifølge Susan 2012.


Panoramabillede april 2013; foto: Susan Smith


Beboelsesejendommen (nu E/F) Bremergården udgør Bremensgades nr. 7-45;
den er opført i 1939 og var oprindelig lejeboliger, men er nu blevet
til ejerlejligheder. Jeg tog billedet i 2002.


Børn i Bremergården fotograferet 17.8.1954. Billedet er udlånt af Annelise Andersen.


Bremergården har også en Facebook-gruppe. Dens netadresse er
https://www.facebook.com/groups/866694173391163
 

De næste fire billeder tilhører Kirsten Enemark, der som barn boede i nr. 23, 1. th.:

Grundlovsdag, 5. juni 1945


Kort efter krigen. Nummer tre
fra venstre er Kurt Enemark

En glad årsdag:
4. maj 1946

Max Møller i sin lille have foran nr. 23

 

Billederne (oprindelig dias) herunder tilhører Peter Duus:


Fastelavn o. 1960

Ca. 1960

Ca. 1965
Sølvbryllup i gården, o. 1974

 

På 'indersiden' af Bremergården er der udelukkende almindelige altaner. Men 'udvendig' - dvs. facaden mod Jenagade, Eliasgade og Bremensgade - er der cirka skiftevis almindelig altan og fransk altan.

 


 

4. afsnit: Nyrnberggården

Husnumrene 47 - 73

Obs! Nr. 47-73 har du fået sin egen supplerende webside!
Klik her!


En bid af Nyrnberggårdens Bremensgade-afdeling (nr. 47-73)
I nr. 55, 1. tv., boede webmaster de første 22 år af sit liv. Og meget senere i nr. 73, 3.th., i 13 år.
 

 


Skitse efter min hukommelse: Her lå gadens butikker og fabrikker o. 1950-55. Susan rentegnede kladden i 1998 -


- og jeg brugte den som et af bilagene til mit foredrag i SULFA i Jemtelandsgade i januar 2007.

Foto fra 2013: På 3. sal i gavlen boede jeg fra 1987 til 2000. Dér hvor der tilsyneladende hænger lagener til tørre i vinduet. Med udsigt til bl.a. den hygsomme 'basar-bygning' på hjørnet af Breslaugade.

Foto fra 2013: I et fhv. kældervindue ind til beboerkontoret indrettede vi brevsprække til den senere AB Nyrnberggården. Så behøvede vi ikke at summe folk ind på trappen

Obs!

Meget mere om Nyrnberggården og dens tre boligblokke i henholdsvis Bremensgade,
Trægården og Nyrnberggade mv. kan man se på ejendommens eget websted. Det er
www.nyrnberggaarden.dk
[som vel at mærke i 2022 antagelig nedlægges, hvorefter sitets
tekster og fotos integreres i dette grandts.dk]

 

 

Dette gadeskilt lå i fire dele på fortovet ved det sydvestlige hjørne af Bremensgade / Lemberggade en dag i 1997.
   Tre år senere flyttede delene sammen på gavlen af et sommerhus ved Århus ... og den dag i dag (2005) mangler der et gadeskilt på den facade som det faldt ned fra. Se selv efter, næste gang du kommer forbi!
   Omkring 2008 kom der trods alt et nyt skilt op, endda vist ikke et af de nymodens med reflekterende bogstaver.

  

Begge sider ad Bremensgades sydligste stykke, nærmest Lergravsvej:


Nummer 81-89

og
Nummer 56-64

Maj 2007
En fodboldfreak holder vagt over vinduespudserens remedier.
Susan tog dette snapshot i december 2010.
 

Oversigt over Bremensgades forretninger og fabrikker mv. 1955 - ifølge Krak:

1
3
3
7
77
77
77
79
81
83
Hovedstadens Brugsforening (HB-bagerforretning)
Tobaksforretning (Erik Rasmussen)
Skræddernes Garderobe Service (tøjrenseri)
Vaskeri (Ellinor Jørgensen)
Tobaksforetning (Emil Eskildsen)
Skomager Pind    - ikke nævnt i Krak*)
Købmand (Albert Pedersen)
Bager (Thorkild Olsen)
Købmand (Karen Jensen)
Tobaksforretning (P. Mandrup Johansen)

 

 

*) formentlig pga. manglende telefon

2
2
2
4
4
4
6
10
10
18
24
28
28
30
32
32
34
40
42
Parfumeri (Rigmor Vangsåe)
Legetøjsforretning (Anny Berthelsen)
Slagter (Sv. Andersen)
Bremen (cykelhandler J.J. Mogensen)
Rødhætte (konfekturehandler J. Underberg)
Blomster (Poul Petersen)
Frugt og grønt (L. Keil)
Snedkermester Laur. Sørensen
Vognmand B. Eberhardt
Knudsen & Co., metalstøberi
Ismejeriet Asta (Christoffer Frilund)
Tapetserermester Børge Rasmussen
Tøjrensningsanstalt (G. Jensen)
Kolonialhandel (Købmand J.P. Larsen)
Ismejeri (Tina Andersen)
Magasinet Bremer (trikotagehandler Grethe Franck
Frugt og grønt (K. Kristiansen)
Helmikmeter A/S (elektriske måleinstrumenter)
Børnehaven Nürnberggaarden

 


Hop til toppen af siden
 

PS!
Udvikling i fart: Fra Bremensgade set hen ad Breslaugade i august 2013.
Nybygningerne som tårner sig op i baggrunden er rejst på hjørnet af Lergravsvej og Strandlodsvej:


 


Tak til Flemming Lamberth (FL), Susan Smith (ss), Niels Rydahl Jensen (NRJ), Karin Andersen (KA)
og Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (SULFA) m.fl. for en del af billederne.
 

Genvej til forsiden af Amagersiderne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus