© 1999-2021 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
12.6.2021

  

 

Bremensgade II
er husnr. 47-73's forside og bagside

 

Genvej til forreste Bremensgade-webside (de øvrige husnumre)

 


De 14 husnumre 47-73 udgør den ene tredjedel af Nyrnberggårdens tre boligblokke som blev opført i 1933-34. Oprindelig som almindelig privat udlejningsejendom - der i 1960 blev overtaget af Københavns Kommune - men som fra 1995 har været andelsboligforeningen AB Nyrnberggården.
   Den bestod 420 lejligheder fordelt på de tre gange 14 husnumre. Men i vore dage er mange af boligerne lagt sammen parvis.
   De andre boligblokke i bebyggelsen er Trægården 2-28 og Nyrnberggade 16-42. Plus lokalvejen Græsvænget uden husnumre.
   Se mine ikke helt ajourførte hjemmesider ved navn
www.nyrnberggaarden.dk ...

 


 


Bremensgade er min Barndommens Gade!
Et klik på billedet giver dig Tove Ditlevsen og Anne Linnets barndomsgade -
og et klik her kan fortælle, hvem de fleste af ungerne på billedet er

 

Årstallene ved de første billeder er kun omtrentlige
Finn Testmann og mor ved nr. 51; 1940

Webmaster og lillebror ved nr. 55; 1953

Karin Wilhelmsen ved nr. 51; fastelavn o. 1957

'Lille' Henning Nielsen og Annelise Andersen ved nr. 49; 1961

Birgit Hagemann ved nr. 63; 1961

Karin W. som studine; 1964
Flere gamle billeder af nr. 47-73 modtages med taknemmelig begærlighed ...

Ved nr. 55 i 1979. Læg mærke til de daværende oprindelige altaner mv.

Samme sted 11.5.1975 på vej til 'Amager Rundt'-motionscykelløbs 40 km

Eksempel mere på mangfoldigheden i de oprindelige altaner, her Trægården 2-26 set fra Bremensgade 55.
Foto fra o. 1965.

Nye, nye altaner under opsætning, her Trægården 26-28 set af Karin Andersen i april 2021.

1980: Første altanudskiftning, her bagsiden af nr. 49; foto: Susan Smith
  I april 1988 skrev jeg i beboerbladet 'Græsvænget' denne lejlighedssang om de gamle kontra de dengang nye altaner.
1981: Min bror og nevø på den nye altan i nr. 55, 1. tv.

1983: Christiane i kælderhalsen ved nr. 53's gårdside

Hele blokken (nr. 47-73) set fra syd i efteråret 1990
 

December 1990 påbegynder man i nr. 73  udskiftning af alle de oprindelige vinduer fra 1933-34 ...

Ditto

Ditto

Vinduesudskiftning, december 1990

1994: Gadens første parabolantenne ...

Og så springer vi ti år frem 


14.6.2004: Alle tre blokke får renoveret facaderne. Her ses den nordlige gavl ved nr. 47.

2005-06: Plan over facaderenovering, nye fortove, p-pladser, beplantninger mv.

3.7.2006: Den nordlige gavl og den opshinede facade

17.5.2007: Webmaster ved sin barndoms opgang nr. 55 - nu med ny gadedør!

Maj 2009: Nyt fortov, skråparkering og gadetræer. Foto: Susan Smith

19.9.2012: Hele boligblokken - med navn på toppen af gavlen. Foto: Niels Rydahl

20.12.2012: Udsigt mod nord fra nr. 73. Foto: Cathleen

4.8.2013: Sydgavlen ved nr. 73

4.8.2013: Beboerrepræsentationens gamle brevsprække fra 1992, da vi fik ombygget et tørrerum til kontor, ses stadig ved nr. 73!2017. Fra
http://www.nyrnberggaarden.dk/Sider/NyrnberggaardensNyeTider.PDF

 

Mellemspil om lokalvejen

Græsvænget er østsiden af nr. 47-73 (og vestsiden af Trægården 2-28)
 


Ca. 1945: En bid af den daværende simple legeplads i ejendommens første 30-35 år!

Ca. 1954: Vores elskede sandkasse med bord og betonkrans. Set fra nr. 73 af Inge Olsen.

Ca. 1955.

1960: I den modsatte ende af Græsvænget var tørrepladsen. Set fra nr. 51 af Svend Grandt.

1996: Græsvænget set langs bagsiden af Bremensgade 73-47 (inkl. de dav. skorstene i Trægården-blokken fra fyrkælderens tid)

Bagsiden af nr. 49-53 fastholdt af Susan i vinteren 2000.

9.6.2014: Nu med aflåste låger i hver ende af Græsvænget ved nr. 73 og 47 ...

Ditto. Her set langs Breslaugade, hvor det nye hegn erstatter fortidens hække og jernstakit.

16.4.2016: I disse år males alle trapper, der indrettes nye pulterkamre på lofterne, der opsættes solfangere på gavlene, haveanlæggene omlægges - og så videre
  Flere

fotos

følger!
 
       
       


Fortsat:


Nr. 47-73 er pakket ind. Set af Karin Andersen 14.12.2015.

Ditto - set af Karin i 2016

16.4.2016: Sydgavlen får monteret et stort modulopbygget solfangeranlæg

11.5.2016: Ditto - her foreviget af Hikmat Hussein.

Solfangerne producerer næsten 30.000 kWh om året, og investeringen i dem har betydet et fald i ejendommens samlede årlige elforbrug fra o. 275.000 kr. til o. 100.000 kr.


14.9.2016: Nu kan solen bare komme an!

Ditto. Begge fotos: Henna Andreasen

26.5.2020: Nr. 67-73 foreviget af Maj Kot Nielsen. Alle boliger får ...

... nye vinduer igen plus STORE nye altaner! Foto: Claus Iversen Lellinge; 10.10.2020.

Læg mærke til at alle vinduer - også de store midt i faget - nu for første gang kan vippes åbne. Det midterste har altid førhen været fast.

Pdf-fil med tegning (opstalt) af de nye altaner i nr. 47-73 mod vest
 
Ditto - mod øst (Græsvænget) Ditto - den nordlige gavl Ditto - den sydlige gavl
[Husk at filerne kan forstørres]

2.12.2020 - foto: Søren Hugger Møller

Ditto

1.3.2021. De første nye altaner opsat i nr. 73 th.; foto: Sjannie Reese.
Bemærk den isolerende ekstra-gavl som blev tilbygget for nogle år siden.

Ditto


7.4.2021 - fastholdt af Karin Andersen

 

Fortsættes ...

 


Genvej til 'resten' af Bremensgade

Genvej til Amager-forsiden

Genvej til webstedet Nyrnberggården (ikke opdateret)

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2021 Jørgen Grandt, Århus