© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
30.5.2023

  

 

Bremensgade II
er husnr. 47-73's forside og bagside

 

Genvej til forreste Bremensgade-webside (de øvrige husnumre)
og til den nye supplerende side III (som til dels overlapper denne)

 


De 14 husnumre 47-73 udgør den ene tredjedel af Nyrnberggårdens tre boligblokke som blev opført i 1933-34. Oprindelig som almindelig privat udlejningsejendom - der i 1960 blev overtaget af Københavns Kommune - men som fra 1995 har været andelsboligforeningen AB Nyrnberggården.
   Den bestod 420 lejligheder fordelt på de tre gange 14 husnumre. Men i vore dage er mange af boligerne lagt sammen parvis.
   De andre boligblokke i bebyggelsen er Trægården 2-28 og Nyrnberggade 16-42. Plus lokalvejen Græsvænget uden husnumre.
 


 


Bremensgade er Barndommens Gade!
[Et klik på billedet giver dig Tove Ditlevsen og Anne Linnets barndomsgade -
og et klik her kan fortælle, hvem de fleste af ungerne på billedet er ...]
 


Mine forældres huslejekontakt fra 1937
 


Finn Testmann og mor ved nr. 51; 1940

1946-47 / Bagerst: Benny Sigfred Petersen, 'Store' Jørgen Olsen, Ole, Villy Duelund Christensen. I midten: Alice Svendsen, Wivi Nilsson, Lonnie og Lizzie Hansen, Merete Junget, Karin, Lis Elli Højberg. Forrest: Vagn Nilsson, Henning Fjeldsøe, Søren, Leo Møller Mogensen, Erik 'Rikke' Jørgensen.

Webmaster og lillebror ved nr. 55; 1953

Karin Wilhelmsen ved nr. 51; fastelavn o. 1957

'Lille' Henning Nielsen og Annelise Andersen ved nr. 49; 1961

Birgit Hagemann ved nr. 63; 1961

Karin W. som studine; 1964
Årstallene ved de første billeder er kun omtrentlige

Flere gamle billeder af nr. 47-73 modtages med taknemmelig begærlighed ...

Ved nr. 55 i 1979. Læg mærke til de daværende oprindelige altaner mv.

Samme sted 11.5.1975 på vej til 'Amager Rundt'-motionscykelløbs 40 km

Eksempel mere på mangfoldigheden i de oprindelige altaner, her Trægården 2-26 set fra Bremensgade 55.
Foto fra o. 1965.

Nye, nye altaner under opsætning, her Trægården 26-28 set af Karin Andersen i april 2021.

1980: Første altanudskiftning, her bagsiden af nr. 49; foto: Susan Smith
  I april 1988 skrev jeg i beboerbladet 'Græsvænget' denne lejlighedssang om de gamle kontra de dengang nye altaner.
1981: Min bror og nevø på den nye altan i nr. 55, 1. tv.
 
Hele blokken (nr. 47-73) set fra syd i efteråret 1990
 

December 1990 påbegynder man i nr. 73  udskiftning af alle de oprindelige vinduer fra 1933-34 ...

Ditto

Ditto

Vinduesudskiftning, december 1990

1994: Gadens første parabolantenne ...

Maj 2003: Nye vinduer og altaner; men facade og fortov ligner sig selv

2004: Alle tre blokke får renoveret facaderne. Her ses den nordlige gavl ved nr. 47.

2005-06: Plan over facaderenovering, nye fortove, p-pladser, beplantninger mv.

2006: Den nordlige gavl og den opshinede facade

Maj 2007: Webmaster ved sin barndoms opgang nr. 55 - nu med ny gadedør!

Maj 2009: Nyt fortov, skråparkering og gadetræer. Foto: Susan Smith

2012: Hele boligblokken - med navn på toppen af gavlen. Foto: Niels Rydahl

December 2012: Udsigt mod nord fra nr. 73. Foto: Cathleen

4.8.2013: Sydgavlen ved nr. 73

 


1990: Ejendomslederens smukke skilt i gadedørsruden i nr. 47

2013: Beboerrepræsentationens gamle brevsprække fra 1992, da vi fik ombygget et tørrerum til kælderkontor, ses stadig ved nr. 73!

2001


 


2017. Fra
http://www.nyrnberggaarden.dk/Sider/NyrnberggaardensNyeTider.PDF
 


 

Mellemspil om lokalvejen

Græsvænget er østsiden af nr. 47-73 (og vestsiden af Trægården 2-28)

Indholdet i denne ramme redigeres snarest fordi ...
... se den nye webside om Græsvænget!


1985 - set mod Bremergården


April 1949: Fætter Svend og kusine Inge i Breslaugade med Græsvænget i ryggen.

1955: Svend i en enkeltstart rundt om den jernstakit-indhegnede beplantning.

1960: I den modsatte ende af legepladsen var tørrepladsen. Set fra nr. 51 af Svend Grandt.

I 1983-1995 var webmaster beboerformand - og i den sammenhæng fotograferede jeg ejendommen fra kælder til kvist inkl. udearealerne til beboerbladet, som jeg kaldte Græsvænget ...


1984: Beskårne træer ved legepladsen

1984: Med Trægården 2-28 til højre i billedet

1984: To billeder af træer og legepladsen ...

... set inde fra webmasters bolig i Trægården 24, st. th.

1984: Den ene halvdel af den dav. uinspirerende og ...

... misligholdte legeplads

1984: Den anden halvdel af legepladsen

Ditto

1984: Breslaugade. Endnu står det gamle hærgede jernstakit omkring de 'forbudte' områder. I 1985 fik vi det endelig fjernet!

1990: Tæppebanker-stativ som p-plads

2009 og 2016

26.2.1995: Tøndeslagning på tørrepladsen.
(ss)

1996: Græsvænget set langs bagsiden af Bremensgade 73-47 (inkl. de dav. skorstene i Trægården fra fyrkælderens tid)

Bagsiden af nr. 49-53 fastholdt af Susan i vinteren 2000.

19.5.2007: Buske ved Breslaugade

19.5.2007: Legepladsen er forsøgt shinet op; men var der børn til den?

11.3.2014: Farver på de gamle vipper og bænke

28.4.2011: Skraldebilen kan endnu uhindret køre ind i og ud af Græsvænget ... (ss)

15.3.2014: Sandkassens betonvæg fik for nogle år siden trælister omkring sig. De kunne selvfølgelig ikke holde.

9.6.2014: Nu med aflåste låger i hver ende af Græsvænget ved nr. 73 og 47.

Ditto. Her set langs Breslaugade, hvor det nye hegn erstatter fortidens hække og jernstakit.

29.7.2014: Ny garage for traktor og sneplov mv. (ss)

29.7.2014: Den gamle legeplads set fra Breslaugade. (ss)

Ditto. Resterne af den sydlige del af legepladsen ...

... og af den nordlige del.

Ditto. Samme sted som Svend kørte cykelløb i 1955.

16.4.2016: I disse år males alle trapper, der indrettes nye pulterkamre på lofterne, der opsættes solfangere på gavlene, haveanlæggene omlægges - og så videre
 
1983: Christiane i kælderhalsen ved nr. 53's gårdside, dvs. i Græsvænget

Kælderdør i 2008 med udgang til Græsvænget (foto: ss)

2020: Ifm. opsætning af de nye altaner også i stueetagen er det nødvendigt at ændre adgangen til og fra kældrene. Foto: Maj Kot Nielsen.
         


Billeder mærket "ss" er taget af Susan Smith

 

 


Fortsat:


Nr. 47-73 er pakket ind. Set af Karin Andersen 14.12.2015.

Ditto - set af Karin i 2016

April 2016: Sydgavlen får monteret et stort modulopbygget solfangeranlæg

11.5.2016: Ditto - her foreviget af Hikmat Hussein.

Solfangerne producerer næsten 30.000 kWh om året, og investeringen i dem har betydet et fald i ejendommens samlede årlige elforbrug fra o. 275.000 kr. til o. 100.000 kr.


14.9.2016: Nu kan solen bare komme an!

Ditto. Begge fotos: Henna Andreasen

26.5.2020: Nr. 67-73 foreviget af Maj Kot Nielsen.
Alle boliger får ...

... nye vinduer igen plus STORE nye altaner! Foto: Claus Iversen Lellinge; 10.10.2020.

Læg mærke til at alle vinduer - også de store midt i faget - nu for første gang kan vippes åbne. Det midterste har altid førhen været fast.

Pdf-fil med tegning (opstalt) af de nye altaner i nr. 47-73 mod vest
 
Ditto - mod øst (Græsvænget) Ditto - den nordlige gavl Ditto - den sydlige gavl
[Husk at filerne kan forstørres]

2.12.2020 - foto: Søren Hugger Møller

Ditto

1.3.2021. De første nye altaner opsat i nr. 73 th.; foto: Sjannie Reese.
Bemærk den isolerende ekstra-gavl som blev tilbygget for nogle år siden.

Ditto


7.4.2021 og 13.8.2021 - fastholdt af Karin Andersen
Så er alle de nye, store, hvide altaner på plads! Her har vi
hele Bremensgade-blokken plus noget af Græsvænget og
Trægården. Foto: Niels Rydahl, 1.4.2023.

 


Genvej til resten af Bremensgade

Genvej til Amager-forsiden

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus