© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
april 2024

 

 

Islandsgade i Sundbyvester
og dens små sidegader Færøgade og Grønlandsgade

 
 

 
1950-51 blev Skotlands Plads ved Sundholmsvej anlagt og bebygget
- på bekostning af tre gamle landsbygader der måtte lade livet i ét hug!
 
 

Ugebladsartikel fra oktober 1950

 

Lokalhistorisk
Islandsgade - som indtil 1901 hed Ny Vestergade - var den største af disse tre gamle landsbygader i Sundbyvester. Den lå næsten parallelt med Tingvej fra Amagerbrogade til Skotlandsgade.
  
I 1950-51 blev Skotlands Plads anlagt på den østlige side af Sundholmsvej kort før Englandsvej. Langs med pladsen, vinkelret til Sundholmsvej, opførtes på hver side en fireetagers boligstok med seks opgange; læs om disse ejendomme længere nede.

Denne udvikling kostede livet for Islandsgade, Grønlandsgade og Færøgade på nær nogle få overlevende huse mellem Skotlands Plads og Købnerkirken, hvor vore dages Lærdalsgade og Shetlandsgade ender. Og i dag er også disse rester borte.
   Den blinde Grønlandsgade (før: Lille Vestergade) lå som den ligeledes blinde Færøgade (før: Fiolstræde) på sydsiden af Islandsgade. Førstnævnte var noget krum, og den var forbundet med Englandsvej af en smal gangsti.

Islandsgade udgik fra Amagerbrogade og løb mod vest, og i 1951 blev den navneændret til Lærdalsgade. Dens laveste numre (1-3 og 2), som stadig eksisterer, er opført omkring 1900, hvor de fleste af de små, gamle huse omkring Islandsgade var mindst hundrede år ældre.
   I den modsatte ende af Islandsgade, hvor den endte i Skotlandsgade med husnr. 42 og 44, er denne bid siden blevet til Skotlandsgade 13. Dér trives i bedste velgående stadig den lokal-populære Café Sundbyvester, som har ligget der siden 1930'erne og måske før; rygning er tilladt ...
   Området ved Islandsgade kan ses på adskillige gamle og ældre kort over Sundbyvester. Her er udsnit af nogle af dem; de tre ældste tilhører SULFA:

Ca. 1900

1920'erne

1930'erne

1945

Desværre mangler en del af de følgende fotografier indtil videre en helt præcis placering. Men på et tidspunkt - håber jeg - vil de blive suppleret med husnumre el.lign., så den nøjagtige beliggenhed som komme på plads. Som altid er flere oplysninger og evt. rettelser særdeles velkomne.

Husnumrene omkring Skotlands Plads starter i dag ved Sundholmsvej. Til højre har vi Grønlandsgårdens længe med Skotlands Plads 2-12 fra 1952. Den ejes af Pædagogernes Pensionskasse.
   Til venstre ligger Lejerbos store karre Islandsgården som er bygget i ikke mindre end fire omgange: Skotlands Plads 1-11 (1952), Hemsedalsgade 4 og Tingvej 17-19 (1963), Skotlands Plads 13-15 og Hemsedalsgade 6-8 (1983) samt Tingvej 21-27 (1994).

Matrikelkort og arbejdspapir
For nogle år siden fik jeg fra den kendte og dygtige lokalhistoriker Erik Housted tilsendt nogle håndtegnede (kalkerede) matrikelkort bl.a. over det område som vi taler om her. Jeg gengiver det på forventet efterbevilling fra Erik. Der er tale om kort fra o. 1875 med senere tilføjede gadenavne, husnumre, årstal osv. Senere er også en rentegning af kortet kommet til via den fremragende bog Amager (2002):(begge kort åbner i nyt vindue)

 

 


Flyfoto fra o. 1935. Området set fra sydøst; billedet tilhører SULFA.
 


Udsigten over Islandsgade-området i 1931 set fra Shetlandsgade 1.
Først to år senere blev nr. 2 og 4 plus Amagerbrogade 108 opført
- og Købnerkirken indviet i 1939. Billedet tilhører SULFA.

 

Området i 1930'erne:

  "Amagers Vejviser 1910
Ejendoms-Register"
(1. årgang)

"
Amagers Vejviser 1911-12
Hus- og Ejendoms-Register" 
(2. og 3. årgang)

 

Venstre side af Islandsgade
de ulige husnumre

 

Fra Amagerbrogade til nuv. Hemsedalsgade
med bl.a. 'Salems Kapellet' i Ny Vestergade, senere Islandsgade

Baptisternes missionshus i Ny Vestergade blev opført i 1887 og nedrevet i Islandsgade i 1939, samme år hvor trossamfundets store Købnerkirken blev indviet. Se også Lærdalsgade.
   Billederne i dette afsnit er fra bogen "Baptister på Amager", doneret af René Sylvest Hansen.


Ny Vestergade 5

 


 

Islandsgade ved Grønlandsgade

Fra billede til billede genkender man det store, sorte plankeværk på hjørnet af Grønlandsgade og Islandsgade, set i retning af Amagerbrogade.
Bag plankeværket lå et smedeværksted:


1935-36. Den hvide gavl med de tre vinduer går igen i flere fotos herunder.
Foto: Erik Johansen, © SULFA

 


Ca. 1943. Nnr. 17 med facade mod Grønlandsgade. Foto: C. Elling.

Januar 1942. Venstre side ad gaden domineres af husnr. 21. EJ

Ca. 1943. Nr. 21. Foto: C. Elling.

Ca. 1935. Islandsgade 23. Til højre Færøgade 5 og 7. De tre husnumre deles om matrikelnr. 103. EJ

Juli 1938. Ditto - efter at træerne er fældet. EJ

På den modsatte side af gaden, lige over for købmandens hus, så der sådan her ud i juni 1950. EJ


1935-36. Huset bagerst i billedet er Amagerbrogade 93. EJ


7.3.1942. Hvad er mon historien om den store bygning med det flade tag, man ser bagerst til venstre? EJ
I 2024 fortæller Erik Johansens søn Ejvind, at bygningen husede en karetmagervirksomhed. Det passer med oplysningerne i Krak 1942: Vognfabrikant Jul. H. Tilling i Islandsgade 14.


Maj 1940. EJ


1949. Den gang var der altaner i gavlen på den høje bygning ved Købnerkirken (th. uden for fotoet); det er kollegieboliger som hører til kirken. Tilhører  SULFA

 


Juni 1950. Stilladserne bagerst hører til den store byggeplads ved anlæggelsen af Skotlands Plads. EJ

NB! Billeder mærket EJ herover er taget af Erik Johansen. De tilhører alle SULFA.

 


(Vejviser for Amager Birk, årg. 1915-16)
 


1930. Foto fra Sv. Braarups album. Tilhører SULFA.
 


 

Islandsgade ved Skotlands Plads


April 1936

April 1939
Købnerkirken bygges

Juni 1950
Fotos set fra Shetlandsgade

Juni 1950

August 1951

August 1951

August 1951
Fotos set fra Sundholmsvej

Juni 1950
Ved Shetlandsgade

August 1951
Sundholmsvej forrest

Juli 1953

Juli 1953

Juli 1953

Juli 1953


Juli 1953

 

 

Ophavsret:
Alle billederne i disse celler er taget af Erik Johansen. De tilhører SULFA.

 

 


Set mod Skotlandsgade august 1951. Til venstre husnr. 21. Foto: Erik Johansen © SULFA

Gadens sidste og bagerste hus var nr. 33 og Skotlandsgade 13, dvs. det som her ligger nærmest fotografen.
Det vides ikke, om forretningens navn var det samme som den danskproducerede Herofon Radio.
NY  Skiltet, som der er en bid af på gavlen, ser i sin helhed på siden om Skotlandsgade.
Foto: Erik Johansen, juli 1938. © SULFA

Over for det hus - på det modsatte hjørne, uden for billedet -  ligger stadig Café Sundbyvester.
Den havde tidligere adressen Islandsgade 44 og var ejet af restauratør L. Sommermark.
Se websiden om Skotlandsgade.
 

 

Højre side af Islandsgade
de lige husnumre

 


(Vejviser for Amager Birk, årg. 1915-16)


Husnr. 26 ca. 1943
Foto: J. Sørensen
Huset nedbrændte i 1811, men ...

Nr. 26 set fra haven. 1943.
Foto: J. Sørensen
... blev genopbygget i 1812!

Nr. 28 i juni 1950.
Foto: Erik Johansen; © SULFA

Nr. 28; foto: J. Sørensen, 1943

Et kig ind i nr. 28
Foto: J. Sørensen, 1943

1931: Nr. 28-30. Fra Svend Braarups fotoalbum.

1931: Nr. 32-34. Fra Svend Braarups album.

Islandsgade 34, 32 og 30. Foto: J. Sørensen o. 1943.

 

Flere billeder fra højre side ad Islandsgade modtages gerne til låns.
 


(Amager Vejviser, årg. 1918)
 


Amager Vejviser 1918
 

 

Herover: Skotlandsgade set fra Englandsvej o. 1941.
Tv. DAI/Dansk Aluminiums Industri, midt i billedet en bid af Tingvej, th. den store legeplads mellem Skotlandsgade og Sundholmsvej hvor tidligere den vestligste del af Islandsgade var. (Billedet tilhører SULFA).

 

Grønlandsgade


Se kortskitsen foroven


Set mod Shetlandsgade og Reiermanns papfabrik-skorsten. Ca. 1907.
Ukendt fotograf - © SULFA

Samme parti som billedet til venstre.
Foto: Erik Johansen, 1935 -
© SULFA

Og igen samme vue. Taget er nu blevet repareret; stigen har fået lov at blive deroppe.
Foto: Erik Johansen, 1953 -
© SULFA

Og igen den samme dag - men her er Erik Johansen gået nogle skridt til højre.
© SULFA

Fotografen er trådt længere tilbage for at få mere med.
Foto: Erik Johansen, 1953 - © SULFA

Samme dag: I baggrunden den kendte tagkuppel på hj. af Shetlandsgade.
Foto: Erik Johansen, 1953 - © SULFA

Igen resterne af Grønlandsgade set mod Shetlandsgade.
Foto: Erik Johansen, 1.3.1953.
© SULFA

Set mod Islandsgade i juni 1950, jf. afsnittet højere oppe.
Foto: Erik Johansen
© SULFA

 


Ca. 1940. Set mod Islandsgade. Billedet tilhører SULFA.

Og ti år senere samme sted med ny udsigt:

De gamle og det nye mødes: Grønlandsgade 3-5 (th.) set mod den del af Islandsgade som nu 1950-51 hedder Skotlands Plads. Billedet tilhører SULFA, Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Tilsvarende fotos af samme motiv ses i rammerne herunder:


1931. Svend Braarups album.


Den modsatte vej - foto: J. Sørensen 1943. Samme hus som billederne tv. og th.


Erik Johansen 1951.
Foto: Erik Johansen, 1953 - © SULFA

 

Færøgade

Se kortskitserne foroven


Set fra Islandsgade. Hvad hed C. Hansens restaurant i nr. 1, hvis den da havde et navn?
Foto fra 1913 / © SULFA

Færøgade 5. Vist nok sidste gade i København som havde rendesten midt i.
Foto: Erik Johansen, 9.5.1930 /
© SULFA

Samme huse set fra den modsatte side, mod Islandsgade. 1931.
Sv. Braarups album /
© SULFA

Færøgade 15(?) set mod Islandsgade.
Foto: J. Sørensen, 1943.

 

 

Tak til SULFA (Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv) og Ejvind Johansen for lån af de fleste billeder.
 


 

Genvej til websiden om Sundholmsvej

Gå til forsiden af Amagersiderne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus