© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2020 

Kastrupvej


 


Kastrupvej udgår fra Sundbyøsters gamle landsbygade Øresundsvej og ender sydpå helt nede ved lufthavnsområdet. Den gennemløber hele fire sogne: Filips, Simon Peters, Kastrup og Korsvejens. Københavns Kommunes del af vejen slutter ved Hedegaardsvej.
   Omend Kastrupvej er en gammel forbindelsesvej ned gennem øen, ses dens nuværende navn først så sent som i 1898. Af Kraks Kort over København og Omegn 1937 fremgår det, at Kastrupvej tidligere endte ved Saltværksvej. Fra Ved Diget fortsatte den, men under navnet Maglebylillevej. Af det tilsvarende kort fra 1946 ser vi, at stykket mellem Saltværksvej og Ved Diget nu er blevet etableret som Kastrupvej, og at navnet Maglebylillevej er udgået.
   Før start- og landingsbanerne blev anlagt i forbindelse med udvidelsen af lufthavnsområdet, endte Kastrupvej ved den forlængst forsvundne landsby Maglebylille (Magle = Store, dvs. Storebylille).

 


Vejen begynder hvor brostenene ender: Kastrupvej set fra Øresundsvej omkring 1945.

 

  Kastrupvej nr. 1 (det østlige hjørne af Øresundsvej) er opført 1914. Fotograferet af Susan Smith i november 2009.

Det vestlige hjørne af Øresundsvej hvor den oprindeligt gode bagerforretning lå. Hjørneejendommen er fra 1906. Billede fra maj 2005.   Over for Rumæniensgade og Bredegrund ligger denne husrække. Dobbeltvillaen med husnr. 3 og 5 og de tre kviste er bygget 1899.
   Foto nr. 2 viser husnr. 9 i 2009 (SS-foto), ligeledes bygget i 1899.

 

 

 

 

På hjørnet af Rumæniensgade ligger 'Øens Perle', en spøjs og hyggelig café-butik som nok er et nyt besøg værd ved lejlighed. Herunder ses fire fotos fra september 2007. Desværre lukkede perlen o. 2009, men er genopstået ti år senere i den fhv. kiosk lige ved siden af som 'PerleMors Kaffebar': 

 

 

 


Denne ejendom er bygget 1890.
'Øens Perle' levede 1999-2009.

   

September 2005
  Gedigne villaer fra omkring forrige århundredskifte - med Filips Kirke i baggrunden.
   Over for ligger den dominerende transformerstation mellem Rumæniensgade og smøgen ved nr. 8, indkørslen til Bredegrund.


Nov. 2009/ss


Juni 2005


Rumæniensgade set mod Kastrupvej, 1996.
Foto: Flemming Lamberth, © SULFA


Ved Rumæniensgade og Bredegrund / Lillegrund ligger et par haveforeninger,
som sammen med den populære byggelegeplads i Bredegrund skaber et herligt
åndehul mellem beboelseskarreerne. De tre første billeder tog jeg fra Rumæniensgade i 2005.


 

 

Foto: Fl. Lamberth/SULFA, 1996

Den pragtfulde byggelegeplads.
Foto: Fl. Lamberth/SULFA, 1997

 


Et mere af Fl. Lamberths fotos fra 1996 af Hf. Lynetten -
© SULFA

Omme fra Kirkegårdsvej ser Rumæniensgade, transformerstationen og lidt af haveforeningerne sådan ud den 1.3.2015. Foto: Karin Andersen

 

  Hjørnet af Sixtusvej; 2005. Huset er bygget 1927.

  Den store røde beboelsesejendom på Kastrupvej 12-22 (plus Bredegrund 1-19) fra 1927 tilhørte oprindelig Københavns Kommune. I 1995 blev den - ligesom blandt andre Nyrnberggården - købt af lejerne som andelsboliger, og nu hedder den AB Bredegrund.


Ejendomskontoret i nr. 12 hvor kommunens tekniske
leder for hele området i sin tid residerede.Karreen set fra modsatte ende af Kastrupvej-delen, dvs. med Lillegrund til venstre.

Wauw! Splinternye altaner er på vej i slutningen af 2009. Nydeligt - hvorimod det er meget lidt smukt med alle de kviste som er skudt op - og frem - og ud fra taget!
   Ifølge andelsboligforeningens hjemmeside har man solgt loftsetagen fra, og de nye boliger dér er nu en ejerforening!
 

 

 

Se også gamle billeder fra Bredegrund på websiden om Sundbyøster. Klik her!


© SULFA
'Bagsiden' og 'venstre side' (set fra Kastrupvej) af den store AB Bredegrund-ejendom er hhv. Bredegrund 5-15 og 17-19. De to billeder her er taget af Flemming Lamberth i 1996.
   På fotoet th. ser vi bagerst Kastrupvej 29 ved hjørnet af Sixtusvej.

© SULFA
Samme række af huse som på billederne ovenover, fotograferet i juni 2005. Set fra hjørnet af Bredegrund.  
Mobil-tankstationen på Kastrupvej 47 eksisterer vist ikke mere. Susan Smith fotograferede stedet i 1975.  

 

Kastrupvej 38


Oktober 1941

To billeder fra SULFA-arkivet. De er taget oppe fra Bredegrund nr. 19 med få års mellemrum under besættelsen. Forskellen på dem er bl.a. den at nyanlagte cykelsti. Hvem ved hvornår husene med Café og 'Kød-Udsalg' forsvandt?
   Huset til højre med "Café" på gavlen - og kanske også kødhuset til venstre - er Kastrupvej 38. Det var så dér der i 1940'erne lå en (danse)restaurant ved navn Valhal.
   Hvem ved noget om den?

Det gjorde John Damm Sørensen, som i 2017 - ud over nedenstående annonce fra Berl.Tid. 22.10.1951 - også fortalte udførligt om Valhals tidligere ejere.
   Under og inden besættelsen anvendte afdelinger af DNSAP Valhal til nazistiske møder. Bygningen blev nedrevet i 1951-52, jf. teksten i annoncen:


 


September 1944


Kastrupvej 47 - 49 - 51 / foto: SS 2009


Daværende Kastrupvej 47.
Foto: John Jørgensen 1976; scanning: Hans Jacobsen 2013.

 

 

  Husnr. 51 som det så ud i 1930. Billedet er med i Svend Braarups album og udlånt af SULFA.
   De to reklamer for stenhuggeriet ved siden af blomsterforretningen er fra Susan Smiths arkiver.

 


 


Sundby Krematorium ligger på kirkegårdens østdel lige ud for Tycho Brahes Allé på Kastrupvej 53. Foto fra 2005.


Krematoriet set fra siden, 7.10.2016

 


Den østlige halvdel af kirkegården på
et kort fra 2001

Og hele kirkegården - fra Kirkegårdsvej Til Backersvej - på et kort fra 2009.


Kirkegårdens fremtid kan man (i 2017) læse om på denne kommunale webside:
https://www.kk.dk/artikel/sundby-kirkeg%C3%A5rd-p%C3%A5-amager

 


I en opremsning af 'de vigtigere Begivenheder siden Aarhundredskiftet' kan bogen Sundbyerne 1902-1927 blandt meget andet meddele:

"24 Brandmænd i Sundbyerne udebliver fra en Brand hos Gdr. Jacob Jacobsen paa Kastrupvej og mulkteres hver med 2 Kr."

Ærgerligt nok står der ikke præcis hvor på Kastrupvej gården lå.
 

 


Sundby kirkegårds to halvdele set mod nordvest.
Indgang til fra Kastrupvej til den vestlige del af kirkegården.

Kirkegården mellem Kastrupvej, Kirkegårdsvej og Tycho Brahes Allé. Dette billede viser indgangen ved sidstnævnte.


Fortovet langs den lange kirkegårdshæk er som skabt til en spadseretur i egne forstemmende tanker ...

 

To SULFA-billeder antagelig fra 1941. Til venstre vejen set mod syd med den imponerende kirke, hvis facade vender ud mod Højdevej. Til højre vejen set mod nord fra det modsatte fortov, fotograferet næsten ud for Højdevej.
 


Den gamle gård Lykkehøj på hjørnet af Højdevej og Kastrupvej er her fotograferet i 1930 (Svend Braarups album).  Højdevej set fra Kastrupvej mod Amagerbrogade, dvs. fra øst til vest.
  Billedet til højre viser hjørnet af Højdevej-Kastrupvej i en lidt mindre spids vinkel end billedet ovenover. Altså det hjørne hvor tidligere Lykkehøj-gården lå. Adressen er Kastrupvej 50, og de mange svalegangslejligheder hedder tilsammen Per Døvers Gård. Begge billeder er fra 2009 (SS).


Aase tog engang dette lille billede af 'den nye' Filips Kirke fra 1924, som den i dag tager sig ud for enden af Højdevej.
 Susans to fotos fra november 2009Ved kirkens facade mod syd står denne mindsten for gårdejer Jakob O. Jakobsen. Var det hans jorder som sognet overtog og byggede på?Kirkens højreside, set mod Højdevej.

Disse to billeder er fra 7.10.2016Over indgangsdøren ser vi disciplen og apostlen Filip og hans ord.

 


Filip Sogns første kirke
(1907-24)

Nyt og gammel side om side
(foto fra o. 1924)

Den ikke længere nye kirke (nov. 2009)


Susans foto fra kirkens menighedsbørnehave anno 1976.

 

 

Filipsparken - tidligere også kendt som Sundby Torv (og lokalt 'altid' kaldet Elbaparken)
- tog sig således ud i november 2009;
billederne er taget og skitsen tegnet af Susan Smith:

Men før parken blev park så der sådan ud:


Stadsarkivet har dateret dette foto april 1933 og kaldt det Sundby Torv under anlæggelse.
   Billedet er formentlig taget fra hjørnet af Italiensvej ved Schelenborg-bygningen, og det lange hus man ser er Maltagade 2-14.


1933. Parken - dvs. Sundby Torv - under anlæggelse. Ejendommen bagved er Parmagade 54-60 som består af mange flere husnumre. Billedet tilhører Stadsarkivet.


Dieckmann tog i vinteren 1942 ovre fra Maltagade 15. I rigtig mange år var den overisede store græsplæne et uhyre populært sted at køre på skøjter. Ligesom den tilsvarende i Lergravsparken.

 

Den store karré på hjørnet af Elbagade (vis-a-vis Filipsparken og Amager Hospital) hedder Jacobsgaarden og er fra 1935. Som så mange andre ejendommen er den vokset ovenud af sig selv med store kviste øverst. Uden tvivl herlige tagboliger på 5. sal, men set udefra skæmmer de bygningen.
   Til højre skimter vi karreen 'indvendig', hvor den bliver til Sundbyhave langs med Elbagade med Kastrupvej bagerst. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Beboelsesejendommen Schelenborg på hjørnet af Italiensvej er opført i 1900. Et af øens navnkundige værtshuse ligger i nr. 67 og bærer samme navn som ejendommen.

  De to sort-hvide billeder er antagelig taget kort efter bygningen stod færdig og de første lejere var flyttet ind. På foto nr. 2 skimter man i vinduet på fjerde sal på hjørnet mor og datter som kigger ned på fotografen.

Øverste billede til højre og herunder er taget af Susan i februar 2008. Nederste til højre tog hun året efter i modsat retning. 

 

 


Husnr. 86. Førhen en butik på hver side af gadedøren. Nu vist begge boliger. Foto: Karin Andersen, 2015.

 


En 5'er på vej ud i Kastrupvej.
Fotograf endnu ej oplyst.
© SULFA

Mellem Kastrupvej 90 og 92, og 81 og 83, krydses den af Kretavej. Da der kørte sporvogne på Amager, var der et spor midt i den smalle vej fra Backersvej til Sundby Remise:


5'eren krydser Kastrupvej. Foto: Per Bech Petersen, 1969.
© SULFA


Linie 5 svinger fra Backersvej ind på Kretavej på vej til remisen. Fotograf endnu ej oplyst.
© SULFAEn 5'er på vej mod Backersvej.
Fotograf endnu ej oplyst.
© SULFA

Mellemspil om Kretavej forts.:

På disse to billeder fra december 2012 ser man endnu de svage ar efter sporvognsskinnerne som ligger lige under asfalten.
   Bygningen med tagrytteren tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Foto: Niels Rydahl Jensen.

Disse to sporvognsbilleder fra Kretavej i 1970 skyldes Bent Jørgensen, og ophavsretten tilhører i dag SULFA - som udsendte dem til medlemmerne som en del af julehilsenen 2014.

Husnumrene 85 til 89 og hjørnet af Samosvej foreviget i november 2009.  
Nr. 93-95 i december 2009.  

I midten af billedet herunder, th. for de grønne altaner, ser vi Varmegalleriet fotograferet af Fl. Lamberth 1996, © SULFA:


 


 
Nr. 95-99 set mod nord inklusive hjørnet af Delosvej. Til højre set den modsatte vej. Nu er der kiosk og spillehal i Varmegalleriets tidligere lokaler ... 

Varmegalleriet i nr. 97 - som oprindelig var en forretning der solgte petroleumsovne og senere desuden blev til et lille spændende galleri for miniaturemalerier - mellem Samosvej og Delosvej ser ud til at være lukket på mit billede fra september 2005 herunder.
Og dog! Heldigvis har Kai Lang bare flyttet sit herlige populære galleri over på Grækenlandsvej 135 og har i dag fået sig en spændende hjemmeside.
   Desværre døde Kai Lang i 2015, men tilsyneladende lever hans galleri videre(?)


 


Billedet nedenfor er lånt på forventet efterbevilling fra Kai Langs oprindelige websted:


 

Et lidt pudsigt billede, syntes fotograf Smith: Vejens navneskilt sidder midt på husfacade oven over nr. 100 i stedet for (eller foruden?) på det nærliggende gadehjørne!

Til højre overlærer ved Østrigsgades Skole Gerhard Olsens regning fra firmaet W. Brynje-Hansen i nr. 102 anno 1958. Olsens adresse på Jacob Appels Allé blev stavet "Abbels Alle". Herregud ...

Karreen med nr. 102-106 ligger mellem Rodosvej og Biens Allé. Ejendommen består også af Rodosvej 68 og Biens Allé 35.
   Bygningen er fra 1927, men ejeren - Andelsboligforeningen af 25. juli 1924 - er tre år ældre.
   Jetjageren (foto: Henrik Skov, 1952)
er på vej til lufthavnen som en af de 238 Thunderjet F-84 som Danmark fik af USA i årene efter krigen. Se også fotoet længere nede på siden.
   Men august 2014 fortæller Ole Nikolajsen (via SULFA's Flemming Lamberth) lidt kryptisk bl.a. følgende om fotoet af flyvemaskinen:
"Der blev leveret 239 jetjagere af typen Thunderjet F-84 ... Billedet viser en jetjager af typen Lockheed T-33."

Husnummer 116A og B med Marathonvej til højre i billedet er skudt af Susan i april 2009. Bygningen er opført i 1935 og består af 30 mindre beboelseslejligheder med pæne altaner plus bodega mv. i stueetagen.

 

 

Billedet til højre er taget af Karin Andersen i januar 2015

Samme hushjørne som ovenover. Men nu er den store bagerbutik også lukket:
Nr. 113 og hjørnet af Persiensvej; december 2009.  
Husnummer 119: Her lå en filial af Danske Bank indtil for nylig. Hvis den findes endnu, gør den i al fald ikke noget stort væsen af sig. Foto fra november 2009 (SS)

Men endnu tidligere havde HB/Hovedstadens Brugsforening til huse i samme ejendom, som det ses på dette udklip fra en ældre bog om HB'erne

Svend Braarups samling har dateret dette billede 1933 af den daværende Krudtmøllegård som lå over for Krudtmøllegårds Allé. Må have svaret cirka til vore dages husnr. 127-129. Gården blev nedrevet i februar 1939.

Se også

 
To fotos af Kastrupvej taget ud for Volosvej-Ceylonvej og set ind mod byen. Etageejendommen til venstre i billederne er vejens nr. 134; den er bygget i 1938.

  Dette foto t.v. fra 1955 tilhører lokalarkivet
- og dette t.h. har Susan taget i juli 2009 

Nogle år før billedet t.v. blev taget, så vejen sådan ud
- nemlig i 1938:

Bygningen t.h. som man ser gavlen af bag de tre personer, er tydeligvis Krudtmøllegård - sml. fotoet ovenfor.

Den noget atypiske askegrå beboelsesejendom er fra 2007 og består - ud over butikker - af ejerlejlighederne Kastrupvej 131-137.

De to Kongovej-hjørner af Kastrupvej. Til venstre tankstationen og grillbaren, til højre husnumrene 2, 4 og 6.


Fotos fra november 2009 (ss)

 

Tak til Jan Juncker for dette billede af Kastrupvej 124 fra o. 1915:

 

Flere af sidevejene som udgår fra Kastrupvej og løber mod øst. De er fotograferet af Fl. Lamberth i 1996; copyright SULFA.

Lemnosvej

Delosvej

Ceylonvej

Kongovej

 


Simon Peters Kirke på Kastrupvej 155, hjørnet af Wibrandtsvej, er fra 1944 (foto nov. 2009; SS)


Kirken set fra Wibrandtsvej


Mindesten for sognepræst Tage Schack

  

Ved og på Greisvej:


Jetjagere på Kastrupvej ud for Greisvej i 1952! De er på vej til lufthavnen og er bl.a.
nogle af de i alt 238 eller 239 Thunderjet F-84 som Danmark fik af USA i årene efter krigen.
(Se også foto højere oppe på siden.)


Nu til dags er Linie 2A noget nær det største, man kan opleve ved Greisvej.
(Fra KS til HT til HUR til Movia til ... Find selv på flere busbetegnelser!)

 


1998 - © SULFA
Greisvej set henholdsvis fra og mod Kastrupvej. Det vil sige mod vest og mod øst.
   Billederne er taget af Flemming Lamberth fra Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

1996 - © SULFA

© SULFA
To billeder mere af Greisvej fra Fl. Lamberth. Til venstre den udtørrede 'flodseng' eller 'ådal' alias regnvandsgrøft - og til højre en bid af området øst for Kastrupvej, måske nær Engvej. Begge billeder er fra 1997.
© SULFA

I september 2007 tog jeg selv bl.a. disse billeder af den nu overdækkede store regnvandskanal som løb tværs gennem Sundbyøster fra Grækenlandsvej til Øresund.

     Set vest-øst fra Kastrupvej
og set øst-vest fra Backersvej 

 

Vinkelhusene ved det sydøstlige hjørne af Greisvej hedder nr. 171-173 (billedet)
plus nr. 175-177. De er opført 1939 og her fotograferet af Susan i nov. 2009.

 

Her bliver Kastrupvej til Kastrup:


Set mod Kastrup

Do.

Backersvej t.v., Hedegaardsvej midt for

Set mod København: Kastrupvej t.v., Backersvej t.h.

Do


Postparkens boligblokke på Hedegaardsvej set mod Kastrupvej; nov. 2009

 


 


Tak til SULFA (Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv) for lån af nogle af billederne.

Stor tak til Susan Smith (ss og SS) for de mange fotoleverancer successivt, ad hoc og ad libitum ...
 


Genvej til forsiden af Amagersiderne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus