© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2016

 
 

Liflandsgade
plus forlængelsen i Telemarksgade og Brydes Allé

 

 


Gaden set fra Belgiensgade. Foto: Erik Johansen, april 1937. © SULFA. Bag træet midt i billedet aner man indkørslen til eddikefabrikken; se længere nede.

Samme synsvinkel i maj 2009. Foto: Flemming Lamberth. © SULFA.De franske altaner er relativt nye og kun en vits i forhold til de fhv. rigtige altaner!

 


Liflandsgade fik sit navn 1901, efter at den havde heddet Georgsgade i en årrække.
   Den er opkaldt efter provinsen Lifland (nu Livland) der består af det meste af Estland, hvor det staves Liivimaa, og den nordlige del af Letland som staver stednavnet Vidzeme.
   Kilde: 'Storbyens Stednavne' (Bent Jørgensen; Gyldendal 1999).


Set fra Amagerbrogade o. 1980. Foto: Peter Mortensen, © SULFA
 

 


Amagerbrogade til venstre

Amagerbrogade til højre
Niels Rydahl Jensen tog disse to billeder i april 2012.

 


1930: Udsigt fra Liflandsgade 3 hen over tagryggen på det lave hus som havde nr. 2C-2D; dvs. ved gadens nuv. nr. 4-8.
   Den høje bygning t.h. er Dagøgade 4-4A; den hvide gavl i midten er Dagøgade 1A som fra 1929 bestod af værksteder og garage tilhørende bagermester Johan Aschengreens forretning omme om hjørnet af Amagerbrogade.
Foto: Erik Johansen © SULFA

Disse huse blev nedrevet i april 1932, og umiddelbart efter gik man i gang med at bygge den nuværende etageejendom Liflandsgade 4, 6 og 8; se længere nede.


1931: Der lå tre parallelle, sammenbyggede toetagers byhuse fra o. 1858 mellem Dagøgade og Liflandsgade. Til venstre ses gavlen af det hus, som lå længere ude end gadens husrække nr. 2 og 10-12.
Foto: Erik Johansen © SULFA

Etageejendommen, hvis bagside man ser lidt af i baggrunden, havde førhen husnr. Liflandsgade 14, men hedder i vore dage Røsågade 59; den anden del af denne vinkelbygning er Liflandsgade 12. Det er husnr. 10 og dettes bagtrappetårn som skjuler det meste af vinduerne bagerst, så det synes som flere huse. Det er det ikke.


1931: Nærmest Dagøgade, dvs. bag ved og tæt op ad huset på forrige billede, lå dette lille hus. Dets skorsten anes ude til højre på billedet længst til venstre - hen over tagryggen på det foranliggende hus.

Bagerst til venstre ser vi her en bid afværkstedsbygningen i Dagøgade 1A med sin hvidkalkede gavl, og til højre er etageejendommen Dagøgade 1 (som også består af Amagerbrogade 72 / Liflandsgade 2)
Foto: Erik Johansen © SULFA

 

Denne uvurderlige skitse over området omkr. 1875

er udarbejdet af og tilhører lokalhistorikeren Erik Housted. Jeg gengiver den her på forventet efterbevilling. Tallene ude i siden er fra højre Amagerbrogades nuv. husnumre, i midten de forrige numre, og til venstre de oprindelige.

Se også skitsen fra en lokalplan 1990 over Liflandsgade, Kurlandsgade og Tingvej
 - på siden om Kurlandsgade.

Herunder: Før og under nedrivning af de gamle, lave huse mellem Liflandsgade og Dagøgade i 1930-32. Fotograferet af Erik Johansen, som boede i Liflandsgade 3, 1.tv. Billederne tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (SULFA). De fleste billeder er taget oppe fra Johansens lejlighed.
 


April 1930

April 1930

August 1931

August 1931

April 1932

April 1932

April 1932

Do.

Do.

Do.

Do.

Do.

Uhm! Håndmadder!

Erik Johansen fotograferede i sit køkken i Liflandsgade 3, 1.tv. - i 1932.
© SULFA

 


1985. Husnr. 3 og 5*) © SULFA

2012. Husnr. 7 og 9. Foto: NRJ.

Vest for husnr. 9 ser den gamle eddikefabriks område således ud i 2012 - med Kurlandsgade bagerst. (NRJ)


*)
Mystisk: Liflandsgade 1A (hjørnet af Amagerbrogade) og 1B fra 1895 ser ud til at være én bygning, men er de det? Nummer 3 og 5 er tydeligvis et andet hus, men if. Bygningsregisret er nr. 3 en del af nr. 1A/B-bygningen med samme matrikelnummer! Nr. 3 angives at være opført i 1895 og nr. 5 i 1890.
   Liflandsgade 7-9 er opført i 1992 og er en del af en karré som også omfatter Kurlandsgade 6-12.


Gadens højreside i vore dage:


Nr. 2 / oktober 2007 (SS). Spøjs lille genbrugsbutik.

Nr. 2 / april 2012 (NRJ);
affären er forbi ...

Nr. 2-4 / april 2012 (NRJ).

Tv. for nr. 6 / 2002. Foto: Fl. Lamberth
- © SULFA

Nr. 6 / oktober 2007 (SS). Glarmester Mogens Simonsens forretning tilhører nu JKH Glas, men mosaikken i dørruden og

lampen er endnu intakt. (SS)
   

Nr. 6 / april 2012 (NRJ)

Ved nr. 6 / 1979 (PM) - © SULFA

Nr. 8 / april 2012 (NRJ)

Liflandsgade 10-14

Fotos: NRJ, april 2012


Byggeriet af Liflandsgade 4, 6 og 8 i sommeren 1932. Det var dengang murerne brugte mursten! Herligt ...

Billederne af byggeriet skyldes Erik Johansen. © SULFA


Juni 1932

Og sådan kom Liflandsgade 4-8 senere til at se ud med sine firkantede karnapper,
små kvadratiske vinduesruder og striben af kælderforretninger:Sidste fase af byggeriet, september 1932.
Foto: Erik Johansen,
© SULFA
 


Og i 1996 så gaden så sådan ud, set den modsatte vej. Foto: Fl. Lamberth,
© SULFA
 


Foto: Erik Overgaard, omkr. 1957. © SULFA
 


Foto: Flemming Lamberth, 3.6.2009. © SULFA
 


Der sker noget i gaden!
En politibil er ankommet, og folk stimler sammen; årsagen kendes desværre ikke længere. Igen var Erik Johansen parat med sin Leica oppe fra vinduet i nr. 3 engang i juli 1933. © SULFA


Hvad mon han finder, ham ved nedløbsrøret? Eller måske sover han stående.

Læg mærke til det nye hus' facade, gadedør og kælderbutikker.


Børn og unge i Liflandsgade ... for år tilbage
Billederne er taget af Preben Larsen, og tilhører SULFA:


I baggården nr. 20-26; 1933

Ditto; 1936

Vist nok ved eddikefabrikken; 1943; se længere nede.

Ved eddikefabrikken; 1943


Liflandsgade 10, 12, 14 / Røsågade 59
Liflandsgade 10-bygningen (matrikel 141) er bygget så klos op ad nr. 12-14 (matrikel 140), at man umiddelbart skulle tro der var tale om samme bygning. Det er det ikke.
   De to fem-etagers huse er opført samtidig i 1901-02 og begge af snedkermester Rasmus Jensen. Men kigger man efter på facaderne, ser man tydeligt, at de ikke er helt ens. Og altså ikke er en del af den samme bygning.
   Hjørneejendommens nr. 14 var oprindelig opgangen omkring hjørnet ud mod Bovedts Passage som var vejstykket mellem Dagøgade og Liflandsgade. Da Røsågade o. 1985 - i forbindelse med byggeriet af den store karré ved Telemarksgade - blev ført igennem fra Ebertsgade til Liflandsgade - kom Liflandsgade 14 til at hedde Røsågade 59. I vore dage består Liflandsgade 14 udelukkende af det tidligere butikslokale på selve hushjørnet, hvori der nu er indrettet beboerlokale.
   Andelsboligforeningen for de tre husnumre blev oprettet 1985 og hed i mange år 'nr. 10-14', selvom det oprindelige nr. 14 blev til Røsågade 59. I dag ser det ud til at man trods alt har ændret navnet til "Andelsboligforeningen Liflandsgade 10, 12 & Røsågade 59".


Begge billeder: NRJ, marts 2012.

Liflandsgade 14 ca. 2010. I den fhv. forretning er der nu beboerlokale for andelsboligforeningen.


Før: Liflandsgade 14. Nu: Røsågade 59.
Foto: NRJ, 2012.


1985 er lokalet på hjørnet en antikvitetsbutik. Huset t.h. er Liflandsgade 3-5.
© SULFA

Oprindelig var hjørnebutikken købmandsforretning. Senere blev den overtaget af en kakkelovns- og oliefyrsservice - og andre brancher.

 

I maj 1979 tog jeg dette billede af nogle af de få resterende huse i landsbyen Sundbyvester.
   De lå på det vejstykke som var mellem Dagøgade, der ses på tværs for enden, og Liflandsgade bag mig. Det blev kaldt Bovedts Passage jf. Housteds skitse højere oppe. Husene ses også på flyfotoet fra beg. af 1950'erne på siden om Dagøgade.
   Bagerst skimter man toppen af Plejecentret Øselsgården, som i 1970 blev indviet omme i Øselsgade. Omkring 2011-12 lader det til at centret skal lukke og beboerne flytte over til Ørestaden.

Herunder: Før den store VIBO-karré Televænget II/III blev opført 1982-86, lå der flere småhuse og butikker bagerst i Liflandsgade - som det ses på disse to billeder fra 1980 af husnr. 28, der er taget af Peter Mortensen. Man ser en bid af husene på det tredje billede (fra 1975) vis-a-vis eddikefabrikken. Alle tre fotos © SULFA:

De næste to billeder fra omkring 1975 er tilsyneladende fotograferet fra Røsågade 59; de tilhører Lau Egon Philip Jørgensen.
   Tv. ser vi skråt over mod eddikefabrikkens bygninger, th. kigger vi lige frem ad Liflandsgade mod Telemarksgade og Brydes Allé:Gården bag ved nr. 3: plads til tøjtørring, tæppebankning, understøttelse af
frugttræets grene, skraldebøtte, herrecykel og nydelige retirader.
Børnene er i skole. Erik Johansen fotograferede 1933. © SULFA.Annonce fra 1927. Sammenlign firmanavnet med den anden annonce fra samme år!

 


Herover: 1975, eddikefabrikken i nr 15 set mod vest langs med Liflandsgade - © SULFA.

Til højre: 1979, samme fabrik set mod øst.

Fabriksbygningen er fra o. 1860, fortæller lokalhistorikeren Helge Scheuer-Nielsen. Desværre er det uvist hvornår produktionen ophørte. I bygningernes sidste mange år blev de brugt til forsk. småindustri og bl.a. motorcykelklubber.


1927. Bid mærke i firmanavnet i forhold til den anden annonce ...
(For at gøre den søgbar i Google, kalder jeg den I.P. Jensens Eddikefabrik)

 


2001. Foto: Fl. Lamberth / SULFA

2001. Foto: Fl. Lamberth / SULFA

2001. Foto: Fl. Lamberth / SULFA

Avisudklip fra ca. 2011 modtaget fra Susan Smith

 

I SULFA/Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkivs medlemsblade kan man - foruden utallige andre spændende artikler og billedsamlinger - læse og se meget mere om både eddikefabrikken og glarmesterforretningen.

 
Om Mogens Simonsens forretning i Liflandsgade 6:


 

Farvebillederne fra 2002 herunder er alle taget af Flemming Lamberth - © SULFA.


1951 - fra Mogens Simonsens første år som selvstændig.

'Skiltet' er fra 1956 og malet direkte på facaden af tegneren Flemming Holbæk. Foto 2002.

På job ved gamle Vølund på Øresundsvej; 1985. Mogens Simonsens foto.

Glarmesteren på sit glaslager; 2002.

Vinduerne renses for kitrester; 2002.

Tilskæring af gammelt glas; 2002.

Bemærk de indrammede julemærkeark; 2002.

2002

Farvel og tak for ordren. 2002.


Mogens Simonsen stoppede som glarmester med udgangen af 2004. Forretningen blev overtaget af
glarmester H.P. Sørensen som fungerede på adressen, indtil lejemålet ophørte ca. 2009. Herefter er Simonsens forretning blevet en del af HP Glas Aps i Kastrup.


Mogens Simonsens lampe uden for butiksdøren,

og den store glasklump lige inden for kunne stadig fotograferes af Susan Smith i oktober 2007, selvom begge dele nu var overtaget af firmaet JKH Glas.

 

  


Telemarksgade er opkaldt efter Telemarken i Sydnorge. Den fik sit navn i 1926, efter den tidligere havde været en del af Brydes Allé.
 

 


Telemarksgade set fra Sundholmsvej. Foto: Fl. Lamberth, 1996.
© SULFA

 


Set oppe fra et vindue på Brydes Allé med Sundholmsvej forrest og Røsågade 59 bagerst.
(Billedet er fra 1940 og tilhører antagelig SULFA)


Og fra gadeniveau på Brydes Allé i 2002.


Samme bygning igen; nu i 2008.


Foto: NRJ, november 2012.
Læg mærke til den nye gadekryds-'lysekrone'
 


Set fra Sundholmsvej: Venstre side af Telemarksgade med American Tobacco i baggrunden. September 1940.

Samme husrække fotograferet samme dag, men set mod Sundholmsvej.

I den ene af disse bygninger - hvilken har jeg glemt - lå i mange år Stornos lærlingeskole; foto fra maj 1979.

Samme sted set 5½ år senere, d. 28.9.2004. Nu er den store VIBO-karré Televænget II og III for længst opført.


'Torvehallen' i Telemarksgade o. 1960. Mon der blev
solgt ret meget andet en petroleum til ovne?
Set fra den del af Dovregade som nu hedder Romsdalsgade.

Set den modsatte vej, i maj 2012, tog Niels Rydahl dette billede:

Romsdalsgade set fra Telemarksgade mod Kurlandsgade

 

  


Brydes Allé fik dette navn omkr. 1914. Den er opkaldt efter det såk. Brydehuset i den gamle Sundbyvester-landsby.
   Dér blev der brudt hør, fortæller Bent Jørgensen i 'Storbyens Stednavne', som et led i den proces der fandt sted, når man skulle nedbryde hørplantefibre til vævegarn; jf. Hørhusvej.
 


Set mod Sundholmsvej og Telemarksgade i april 2012.
Foto: NRJ.


Brydes Allé i 1970. Foto fra Arne Gluds fremragende erindringsbog 'Sønderport'.
Gengivet her if. aftale med Fl. Lamberth - © SULFA
I gadeniveau ser der sådan ud i 1997 på Fl. Lamberths egen optagelse:

© SULFA 


SULFA er forkortelsen for Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
(Tak til arkivet og til Ejvind Johansen for lån af Erik Johansens fotos).
NRJ er Niels Rydahl Jensen. SS er Susan Smith. PM er Peter Mortensen.


Genvej til fælles-websiden om flere andre gader i Sundbyvester

Genvej til Amager-forsiden og dennes gade-weboversigt
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus