© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2023

 

 

Hf. Strandbo

 

- et andelshaveselskab i Sundbyøster

(Nu med nye, individuelle postadresser til samtlige haver. Se nederst på siden)
 


Haveforeningen Strandbo blev 1931 anlagt på en roemark imellem Engvej og Amager Strandvej lidt syd for Italiensvej - på begge sider af Amagerbanens tracé som i dag er overtaget af Metroen.
   1954 købte de daværende haveejere i fællesskab havekolonien og skabte dermed et andelshaveselskab.

Klik her:
Avisartikel fra 1981 om foreningens start og udvikling.

Nr. 48 i den nordre havegang set i 1932 - et havehus tæt ved Amagerbanens spor, med haven fuld af fortidens sukkerroer.
 


1932:
Richard, Carlo, Gurli, Marie, Helfred, Ina, Vanda og Erik - i Nordre Gang 48.

 


Min far var rekrut og konstabel i 1933 ved 2. Artilleriafdelings 3. Batteri i Avedørelejren.


Min far og mor i farfar og farmors nyanlagte have i Nordre Gang nr. 48 i sommeren 1933, dvs. godt ni år før jeg blev født.

 

Lidt historisk dokumentation; klik og åbn:

Indsigelse mod lokalplanforslag om højhuse ved Krimsvej

De første paragraffer i selskabets seneste vedtægter

Financieringsplanen fra 1954 om overgang til andel

Skrivelse fra 1962 om afvikling af fællesgæld

Referat fra 1978 om udmeldelse af Kolonihaveforbundet

Meddelelse fra 1982 fra formanden herself

Nyhedsbrev fra 8.8.2006 om bl.a. Strandbos 75-års jubilæum

 

 

 

 


Nederste billede til højre er Aftenbladets omtale den 22.5.1934 af blandt andet 'faneindvielsen' i Strandbo dagen før.

Tak for det tilsendte avisudklip i maj 2020.

 


Strandbos første foreningsflag bæres omkring pinsemorgen 21. maj 1934, inden det hejses på festpladsen. Billederne tilhører Britta Møller som er den ene af pigerne der bærer flaget - og som 74 år senere ser sådan ud, når hun er på besøg hos naboen. 

2006-billeder:


Hovedindgangen
for enden af Signelilvej


Fælleshuset i septembersol


Tjek på temperaturen ved den gamle - nu borte - badebro

 


24. september 2006


  
2007-billeder ... klik her!  


Strandbo-standeren

 

Kort fra 1945: Strandbo er det hvide område imellem Engvej, Regitsevej og Amager Strandvej, nogle meter nord for daværende Irmelinvej, skåret igennem af Tovelillevej og Amagerbanens spor. Også haveforeningens festplads er tegnet ind.
   Som det ses, ligger en tredjedel af Strandbo mellem Engvej og Tovelillevej - og to tredjedele mellem Strandvejen og Tovelillevej.

Mærkelig nok synes Engvejsafdelingen at være udraderet, hvis man skal tro et kortudsnit fra Google Maps 2008. Der mangler en stor del af andelshaveselskabet! Prøv selv at søge.

 

Flere fotos fra Nordre Gang nummer

(min farfar og farmors, senere faster og onkels have)
kommer her:
 


1932
Min Far i færd med at forny sine forældres to år gamle havehus som var købt brugt. Bemærk passagertoget der buldrer forbi bagved.

1932
Mor Vanda, tante Marie og farbror Erik.
   Læg mærke til bagsiden af Amagerbanens skur ved 'Engvej Station' - som i virkeligheden blot var et trinbrædt.

1934
Familiebesøg fra Sverige. Min Farmor var født i Skåne.

1935
Den nyanlagte nydelige have som senere høstede megen anerkendelse.

Billedet er formentlig taget 4.9.1935 - da Farmor Ina fyldte 48. Skiltet er lavet af min farbror Erik som stolt viser det og sig frem!

1956

Ca. 1960

1963
Jo, det er Hamigen til højre!

1963
Ditto

1963
Bidder af stuen og køkkenet.

1984
Huset er nu iført sin tredje overfrakke, som min tømrer-onkel kaldte det.
1984
Samme år henholdsvis til venstre og til højre for selve huset.


1996
Lige før huset bliver solgt til ny ejer.

Mine farforældres diplom for veldyrket have, 1941.

Nogle af Farfars medlemskort til Kolonihave-forbundet.

De tre billeder til højre har jeg modtaget fra min kusine Inge Larsen primo september 2023


Sådan ser huset ud i vore dage ...


... nu med tilbygning.

Københavns Kommunes nye adresse-system har bevirket, at alle haverne har fået 'rigtige' husnumre.
   Fx hedder Nordre Gang 48 nu Engvej 65F ...


Dette vægmaleri prydede stuen i nr. 48 fra 1940 og indtil 1996, hvor det blev malet over af husets nye ejer. Ærgerligt, men hvad kan man gøre, når huset bliver solgt til nogen som ikke har samme tilhørsforhold til historien eller omgivelserne som andre.
   En pudsig detalje ved det herlige billede er at der åbenbart har været hele to sole den dag, når man ser på personernes skygge!
 


Fotos fra fortiden fortsat:

Tre billeder fra dengang der var mange børn og unge i Strandbo. Her opfører de Keiserens nye Klæder på festpladsen ud for Signelilvej en sommerdag i 30'erne, efter at optoget havde gået omkring i havegangene.
   Måske var det det år hvor eventyrdigter Andersen kunne være fyldt 130 - altså i 1935? Pigerne med flag yderst til venstre er henholdsvis Grethe Øbirk og Britta Møller. Sidstnævnte er den venlige udlåner af de herlige historiske fotografier.

 
Farbror Erik Grandt ved skydeteltet på festpladsen; o. 1938

Og fra muligvis samme tidspunkt:

Erik leger med bold på festpladsen

 


Stor tak til Sonja Christensen (tidl. Nordre Gang 45) for disse herlige historiske billeder,
som jeg modtog pr. margrethepost i august 2012:

Det var den 14. august 1983 at "ENGVEJ!"-pigerne så chikt og chokerende stærkt var supportere for deres drenge i den årlige dyst mod Strandvejsafdelingen ude på Tiøren.


1982

Billederne af 'de hvide damer' er taget søndag den 8.8.82.

Men hvad med tovtrækkerne og fodboldholdet? Er de ligeledes fra samme formiddag efter aftenens årlige sommerfest?


?

?

 


Gangfest den 7. august 1982. Min farbror Erik Grandt ses med fuldskæg midt i billedet.

Fodafkøling ved Strandbos næsten egen bro.
   Bag på billedet er der stemplet august 1984.

Kaffeslabberas vist nok hos formand Inge Wahlberg - vist nok i 1979 if. en utydelig dato på bagsiden.

Gæt og grimasser i klubhuset, står der bag på billedet. Formentlig ved en årsfest, men hvornår?

 

 


Jeg ved ikke, hvem der har taget dette billede endsige hvornår. Men mon ikke det er Engvejsafdelingens fodboldhold før eller efter en kamp mod Strandvejsafdelingen nede på Tiøren o. 1990?

Nummer to fra højre, stående, er min fætter Svend [1943-2016] og siddende foran ham har vi sønnen Lars. De var begge tit med på holdet, skønt de ikke havde have i Strandbo.

 


Strandbos egen hjemmeside hedder www.hf-strandbo.dk


De næste billeder tilhører Grethe Øbirk, hvis forældre havde have og hus i Søndre Gang 10 fra da Strandbo blev anlagt. - Alle billederne er fra begyndelsen og midten af 1930'erne:


Fra Grethes genbo i Søndre Gang 9 - Britta Møller - har jeg fået dette billede
med bagside; det er fra haveforeningens allerførste år, 1931:


Peg på billedet og vend det om!

 Klubhuset på festpladsen - som oprindelig (minus verandaen) var et lille marketenderi i form af en blandet landhandel - her set uden for sæsonen; efterår 2005. - Billeder af marketenderiet modtages til låns med begærlighed!
 


Nutidige nyhedsbreve tilsendt fra den dav. formand:

September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
September 2007
August 2007
Juli 2007
Juni 2007

 

 


Det er vist ikke så slemt længere - men før i tiden levede gangstien langs Strandbo i høj grad op til sit øgenavn: Hundelortestien. Man skulle virkelig passe på hvor man trådte, når man gik på bare fødder fra Tovelillevej til stranden. Nu nøjes vi så med at kalde den Hundelufterstien.
   Billederne herunder er taget af Susan Smith sankthansaften 2005, i retning fra Strandvejen til metroens byggeplads:


Ind - ude fra Strandvejen
 


Ved Hagbardvej

Ved Signelilvej
(og med Strandbos hovedindgang t.v.)


Ved Liden Gunvers VejVed TovelillevejUde
 


Gangfest i Nordre Gang 1992:


Fotos fra Nordre Gang 51:
(min egen have)

 

Forord bryder ingen trætte ...
Mit første møde med det hus som jeg købte i 1985 - og som jeg døbte HeAVEN - går helt tilbage til det år det blev bygget! Nemlig 1956. Jeg var dengang 13 år, og jeg husker tydeligt den blanding af overraskelse og slet skjult misundelse som de voksne haveejere i Nordre Gang udstrålede, mens huset i have nr. 51 blev bygget. Stort var det, og dyrt. Jamen, hvor fik folk dog alle de penge fra!
   To år efter at jeg overtog huset, haven og andelen efter de oprindelige ejere, indgik mine erindringer i en sang til en familiehavefest hos Faster henne i nr. 48. Sidste vers lød således på melodien 'Når vinteren rinder i grøft og i grav':

Og pluds'lig en sommer i 56
der løber et rygte i gangen:
Et stort hus skal bygges, med masser af plads,
derovre hos Jensens i 51.
- Det var dér Grandt i går laved sangen!
 


Slutsedlen fra 1956 på et styk Skarridsø-hus type 259A formedelst den fyrstelige sum af 7.750 kroner.

 

 

NB! 7.750 kroner i 1956 svarede ikke desto mindre til 93.400 kr. i 2007-priser. Og til 109.636,04 kr. i 2018. Det var vel også en slags penge dengang - men i forhold til hvad nutidens veludstyrede kolonihavehuse koster, er det kun en brøkdel af vore dages priser. Se fx salgsannoncen længere nede på siden ...
 

 

 21.5.1985. Aller første forevigelse.

Andelsbeviset


Lidt af soveværelset set fra stuen.


En uge senere. Selvportræt af den stolte haveejer på terrassen.


Rummet bag den neutrale dør (t.h. for køkkendøren) var det oprindelige lokale hvor natmanden kom og hentede bøtten.


1.6.1985


15.6.1985. Nye gardiner.


Ditto


Østgavl og værksted.


1996
Der er nok svært at se det, men lidt er der da sket i HeAVEN.


 September 2004Ditto. Flagstangen i ny funktion.Sommer 2005


 

 

Efterår 1985:

Engvejsafdelingens fælleslokum ved have nr. 44 udskiftes med kloakerede træk-og-slip'er for D og H.
Resterne af det gamle pruthus ses til højre i billedet.

Oh Shit!
Så sent som i 1980'erne (og 90'erne?) havde adskillige haver stadigvæk lokum i et skur på egen grund, ud over fællesretirader og -pissoirer i hver af afdelingerne.
   Klik her og læs daværende formand Inge Wahlbergs opsang fra juni 1982 om bl.a. natrenovationen og de problemer som var aktuelle dengang.
 

 


 


Min sang til Strandbos 60-års jubilæum i 1991

Legene på Tiøren formiddagen efter 60-års-jubilæumsfesten i 1991:

 


 

Parentes:
Ingen bør undvære en kolonihave for længe ad (have)gangen!

Så ti måneder efter jeg afhændede Nordre Gang 51 i 1999, købte jeg 'Svampehuset'
og dets anneks i Haveforeningen Mosevang i Kongsvang, Viby J. ved Århus.
Men i efteråret 2023 var min kone og jeg desværre nødt til at sælge herligheden!
 


 

Obs!

Flere billeder fra Strandbos fortid søges til låns.

 

Metro-byggeriet ...

1

Udsigt til opslagstavle og containere i flere etager; juni 2005.

2

Lågen ved tværstien bag Engvejs-afdelingen; juni 2005.

3

Metro'muren' mellem haveforeningens to afdelinger; juli 2006.

4

Tovelillevej set mod syd ...

5

... og mod nord; juli 2006.
6

Hm!
Er der alligevel planer om en gangtunnel mellem Strandbo øst og vest?
7

Yes!
Et par uger senere ser der sådan ud.
9

Samme 'hul' set fra Roselillevej-siden. Den lange sliske tyder på at forbindelsen
9

åbenbart også er for cyklister; tunnelen er allerede taget i brug i sommeren 2006.
10

Baglågen ved Engvejs-afd. midt i juli 2006. Sammenlign med foto nr. 2.
11

25.9.2007. Sammenlign med foto nr. 4.
12

Sammenlign med foto nr. 5.
13

Sammenlign med foto nr.6 og 7.
14

Et par dage før Metroens Amager Strand-station åbner.
15

Rutekort for området.
16

25.9.2007. Udsigten mod nordøst set fra bagsiden af Engvejsafd.
17

Trappen op fra gennemgangen under Metroen.
18

Sammenlign med foto nr. 2 og 10.
19

Ditto.
20
 

Strandbo var heldig - trods alt og når galt sku' være. Fordi Metroen ikke åd noget af selve haveforeningen. Og dygtig, fordi det lykkedes for foreningen at få en gang- og cykel-forbindelse imellem de to afdelinger.
   Det ville være gået ganske grueligt galt, hvis de første planer for anlæggelsen af Metroen var blevet gennemført. Så havde der ikke været nogen geografisk sammenhæng mellem Engvejs- og Strandvejsafdelingen!Tre skilte - fotograferet i juli 2006:


Martin Bigums glade advarsel på festpladsen ved indgangen fra Signelilvej.

   
De to Strandbo-låger på Amager Strandvej nr. 198 og 200.

og en 'chokerende' opdagelse:

Først for få år siden gik det pludselig op for mig - og Strandbo har vist ikke opdaget det endnu*) - at vejen staves Signelilvej - og ikke Signelillevej! Fra gammel tid har vi / man bare taget for givet, at når det hed Roselillevej, Tovelillevej og Elselillevej, så hed det selvsagt også Signelillevej; men det gør det altså ikke.
*) medmindre skiltene på lågerne ud mod Strandvejen er blevet ændret, efter jeg forevigede dem i 2006 ...?


 


 


For- og bagside af det sidste nummer af Strandbo-bladet
'Græshoppen', som desværre gik ind i 2005. Jeg ved ikke,
og foreningen siden har fået et nyt blad, eller om alt i vore
dage foregår elektronisk og digitalt ...
Fotos fra september 2007:


Klubhuset igen ...

Bag døren med postkassen var der i mange år en mønttelefon.

 


Nordre Gang set mod Engvej.


En af foreningens mange fælles-opslagstavler; september 2007.


Hov! Hvad er meningen?

Hvor pokker er Engvejsafdelingen blevet af?
Britta Møller på besøg i formandens have; sommer 2008.

 


 

Til en pris der kan vaske sig:

(sakset fra Politiken Søndag)

Vore forfædres kolonihaver, -huse og -priser er for længst blevet en saga blot

 


 


Strandbos Søren Holst fortæller om havernes ændrede adresser:

"Kommunen har indført et nyt system (som alle nuværende haveejere er blevet orienteret om, men som naturligvis må virke forvirrende for tidligere andelshavere), hvor de enkelte haver har regulære postadresser i stedet for at nummereres efter et internt system: Strandvejsafdelingen anskues som en forlængelse af Signelilvej, så at lodderne har adresser fra Signelilvej 24 til Signelilvej 97: Den første have på venstre hånd inden for porten er 24, så fortsætter man "med uret" hele Strandvejsafdelingen rundt, ind til man ender med nr. 97 umiddelbart til højre for porten.
     På Engvej er det jo ikke muligt at 'forlænge' en eksisterende nummerrække, da foreningen dér ligger mellem Engvej 63 og 69, så husene på den nordlige gang hedder nu 65A-65X (igen begyndes der på venstre hånd umiddelbart inden for lågen) og på den sydlige gang 67A-67V.

Systemet er foreskrevet af kommunen og skal fx sikre at post og hjemmehjælp ankommer til en entydigt forståelig adresse.

Det ændrer ikke ved, at foreningen fysisk er bygget op omkring to gange, som vi sikkert fortsat vil kalde "nordre" og "søndre", når vi taler med hinanden. Og vi der har haft have i en årrække, kommer sikkert også en gang imellem til at bruge de gamle 'adresser' i daglig tale."

/Marts 2016

 

 

Søger man i Kraks kort i 2019, ser man, Signelilvej har bemægtiget sig
både nordre og søndre gang i Strandvejsafdelingen:

  

Genvej til haveforeningens websted
 

Internt link til forsiden af min Amager-portal
 

Tak til bl.a. Susan Smith, Grethe Øbirk, Svend Grandt og tidl. formand Arne Johansen for bidrag til denne webside.
 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus