© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateringer
26.3.2024


 

Ved Amagerbanen
- noget om et vejnavn i Sundbyøster

 


Midt i billedet begynder Ved Amagerbanen som en sidevej til Prags Boulevard.
Foto: Susan Smith (ss), marts 2008. Det høje firmanavneskilt ser således ud:


 


Ved Amagerbanen fik sit navn 1942 efter sin beliggenhed langs den daværende Amagerbanens tracé fra Prags Boulevard til det ligeledes daværende store fabriksområde på nordsiden af Øresundsvej.
   Nu til dags [2010] har Ved Amagerbanen (som de ansatte i Storno førhen blot kaldte VAB) stiforbindelse til Øresund Parkvej og dennes nye boligblokke på Vølund-grunden. Og fra 2018 indgår banetraceet i en nyanlagt cykelsti, som skal løbe fra Københavns centrum til Amager Strand-området.

Der findes ingen lige husnumre og kun få bygninger på vestsiden af Ved Amagerbanen, dvs. til højre for det gamle jernbanespor. Vejens ulige numre er forsøgt fastholdt i geografisk rækkefølge på denne webside.
 

 


Flyfoto fra 1954

Krakkort fra 2018

 

Nutiden - i februar 2024 - fastholdt af Niels Rydahl:


Dette kort viser beliggenheden på foto 1-8 herunder.


1

2

3

4

5

6

7

8

 

Klik her og hop
direkte ned til et PS med fotos af vore dages Ved Amagerbanen
 

 


Amagerbanens sporrest langs begyndelsen af Ved Amagerbanen (tv.), set fra Prags Boulevard. Sommer 2007. (Foto: ss)


Et pudsigt billede fra juli 2008. De nedgravede rør eller kabler er ført under Amagerbanens gamle togskinner og sveller, hvor disse slår et sving fra Uplandsgade hen over Prags Boulevard og ind langs med Ved Amagerbanen. Susan fastholdt synet. (ss)

 

Nr. 1
Foto fra oktober 2004 (ss) 

Nr. 3
Auto-Paaske: Fire turistbusser udbrændte 30.3.2010. Billederne er fra 3.4.2010.
Auto-Paaske residerer også på Yderlandsvej 2-8, og lige bag ved dette turistkørsel-selskab ligger kollegaen Copenhagen Excursions på Amager Strandvej 16 ...

Billedet herunder er set fra hjørnet af Yderlandsvej. Skimt toppen af de udbrændte busser oven over plankeværket: 

Omkring 1975, da Storno var flyttet over til Artillerivej, overtog Auto-Paaske Stornos 30 m høje antennemast og fik den flyttet fra nr. 23 til Yderlandsvej.

Nr. 5
 
Nr. 7
 

 

Den gamle overgang mellem Holmbladsgade og Ved Amagerbanen - hen over jernbanesporet:


Maj 1957 *)


September 2004

April 2008


Marts 2008


April 2008

*) Til venstre ses en bid af Holmbladsgade med Philips' toldbygning på Strandlodsvej. Lige fremme har vi, næsten skjult af tracébuskene, byens velkendte silhuet bag Kløvermarken - og til højre de første meter af Ved Amagerbanen, som den udgår fra Prags Boulevard. Billedet tilhører Erik V. Pedersen.
 
Nr. 9
Den Blå Hal - hvis navn formentlig er en hilsen til Det Blå Pakhus, det store genbrugsmarked som lå ovre i Holmbladsgade imellem Celludan-bygningen og Philips-bygningen alias Den ny Industrigård for få år siden.
 

30.1.2010/SS

17.9.2015/KA

Februar 2024:

Det Blå Pakhus nu. (NRJ)Det er Stornos markante gamle skorsten som rager op.
Marts 2008/SS

Nr. 11


 

Februar 2024:

Ved Amagerbanens vestside nær Lindgreens Allé. Vi ser
bl.a. Gyldendals palæagtige gule bygning og spidsen af
dens tagrytter. Og den dobbeltrettede cykelsti som blev
anlagt oven på det fhv. jernbanetracé ... (NRJ)


Overgangen fra Lindgreens Allé til Ved Amagerbanen og Yderlandsvej (SS, 2008)

Overgangen fra Ved Amagerbanen til Lindgreens Allé (SS, 2008)

 

Nr. 13
Det sydlige hjørne af Yderlandsvej (og dennes husnr. 27) så sådan ud i 2006 >>>


Yderlandsvej 27 / Ved Amagerbanen 13
Foto: Jytte Frank Dekov; 1955

Foto: Karin Andersen: 2015


Yderlandsvej 1996. Foto: Fl. Lamberth, © SULFASet mod Ved Amagerbanen og bagved: Lindgreens Allé. 17.9.2015/KA


Januar 2006/ss

Nr. 15

Hvor intet andet er anført i dette afsnit, er billederne taget af Susan Smith (ss)
Nr. 15 så sådan ud i 2000 langs vejen og ved indkørslen 

Der er åbenbart flere firmaer eller foretagender på grunden som hedder Ved Amagerbanen 15:


Januar 2010
Den hvide bygning er Casper Thorsøe Videoproduktion - nu Ctvp Media ApS på adressen Amager Strandvej 24


Marts 2008


Januar 2010

Februar 2024:

Ved Amagerbanen 15 nu. (NRJ)Marts 2000/ss x 2

2000

KA, sept. 2015

Nr. 17
De gamle bygninger i nr. 17 ser temmelig forladte ud i sommeren 2004.
(Foto: Brian Nielsen)

Nordisk Gummi & Guttapercha Co. A/S var navnet


Husnr. 17 set ude fra vejen.
Eget foto, efterår 2002.


2007 er det slut med Nordisk Gummi,

som det fremgår af

Susans billeder her ...


Udsigten fra gummifabrikkens ruin. Efterår 2007.

Nr. 19


'Tomt' husnummer
 

 


Et af Susans fine vinterfotos fra januar 2010.
Til venstre har vi VAB 21-27 - og i det fjerne en af blokkene
i bebyggelsen Øresunds Strandpark
 

Særafsnit om de tidligere Storno-bygninger på Ved Amagerbanen 21-27

 

To billeder fra maj 1971 modtaget fra Jørgen Rahbæk Andreasen:

Nr. 21
Her begyndte Storno i 1947 at producere verdens bedste mobilradioer mv. I 2004 ser den historiske bygning sådan ud

De sorthvide fotos tog Kjeld Hounsgaard i beg. af 1950'erne:

I 2005 blev Stornos ældste bygning brugt som kulisse i filmen "Sprængfarlig bombe". På muren blev der malet "Cesna Film", som var et fiktivt filmselskab i filmen!
 

Og i 2012 så facaden sådan ud,
da Susan kom forbi:

Og da Niels Rydahl var der i april 2014: 


Loddedamer på Storno i starten af 1950'erneFoto: ss, 2008
Bygningen fra 1983 er Stornos spoleafdeling. Det er husnr. 21C på Ved Amagerbanen.


Januar 2006: 'Storno' ses stadig på gavlen af hovedbygningen, selvom firmaet forlod den for 30 år siden.
Den høje bygning i baggrunden er den daværende gummifabrik i nr. 17; den blev revet ned i 2007.

 

Dette billede:

plus de næste 18 er Susan Smiths optagelser fra april 2008

Ca. 1960: Den cirka 30 m høje antennemast, som

senere blev overtaget af firmaet Auto-Paaske

I april 2014 tog Niels Rydahl bl.a. disse to billeder af Stornos gamle domicil,
hvis 'navneskygge' stadig er tydelig i gavlen:


Primo oktober 2015 / KA

Nr. 23

Se også billeder af Stornos administrationsbygning
mv. på webstedet stornotime.dk
 

 
   
Nr. 25-27
I 2002 består bygningen med de to husnumre af forskellige småfirmaer og et kunstnerværksted, tidligere var det en sæbefabrik ved navn Gefion som efterfulgtes af en del af Stornos administration og tegnestuer m.m.

Mange år efter at Storno forlod bygningen, blev en del af den brugt som atelier for kunstmaleren Leif Sylvester.Marts 2000/ss

Gefion-bygningen i februar 2024 if. Niels Rydahl:


Publicity-fotos af Storno set fra himlen; årstal og fotografer ukendt:


Cirka 1960
 

Cirka 1975-80; ny kopi
 
Nr. 27
(JG, 2004)

Nr. 27
(ss, 2010)

Nr. 27 - bagsiden

Et af baghusene med en bid af de gamle pavillonbygninger til venstre:

 

I årene 2015-2020 ændrer hele nordøstamager karakter. Der bygges
boliger hæmningsløst på snart sagt enhver kvadratmeter jord, efter
man har nedrevet gamle fabrikker, småindustri, værksteder osv.Åbningen mellem de nye husrækker øverst til venstre svarer vist
nogenlunde til den gamle indkørsel til Stornos dav. hovedsæde.

 

Slut på afsnittet om Storno-bygningerne; men
se også de tragiske nutidsbilleder længere nede ...

 


VAB fotograferet mod nord i 2000. Billedet er taget ca. 30 m syd for nr. 27. (ss)


Amagerbanens spor set mod syd af Ruth Eli Hansen i sommeren 1980. Billedet er antagelig taget cirka ud for Storno på Ved Amagerbanen 21-23.


1984; tilhører Susan.


Amagerbanen set mod nord fra overgangen ved Lergravsvej. Foto: Brian Nielsen, 2004.

 

Nr. 29
Disse to fotos er ligeledes taget 30.1.2010 (ss) 

Nr. 31
 

 

Nr. 33 (før 37?)
Marius Mulvad Akts. og Bakelite-Presseriet Fenola A/S

Billederne i denne ramme - bortset fra farvefotoet - er modtaget fra Bent Deber:


Nederst til venstre skimtes en bid af vejens nr. 27


Bag fabrikken: Antagelig Villa Sano på Strandvejen

 

Nr. 35 / Husnummeret eksisterer ikke længere.
 
Nr. 37
Arriva-busser. Tidligere HUR. Tidligere HT. Tidligere KS. Har jeg glemt nogen?
 

(ss, januar 2010)

(KA, sept. 2015)

  Ud for nr. 37-39 ser der sådan ud i sommeren 2004.
Den lyse bygning i baggrunden er en del af de mange nye boliger ved den
senere Øresund Parkvej. De kom, viste det sig, til at hedde Øresunds Have.


Vejen set mod nord. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Nr. 39
De vistnok sidste (dvs. længst mod syd) 'rigtige' bygninger på vejen tilhørte tidligere og måske stadig TDC. Billedet til højre er fra 2005 - og
fotoet herunder er fra 2003; taget af Susan

Fotos: Karin Andersen, september 2015:
   

Obs!
Tidligere (i 1950'erne +/-) havde en kendt fabrik til huse her i nr. 39, men var det i de bygninger, som vi ser i dag? Det var Jensen & Møller A/S, som bagte de kendte Marie-kiks.
 (ss, marts 2005)

 


(KA, sept. 2015)

Nr. 41
Næ, det ser ud til, der også er et husnummer 41. Måske et pumpehus, en kommunal vandforsyning, et teknisk depot eller hvad? Det er en kloak-pumpestation, oplyses det.

August 2012 tog Susan dette billede:2009

 

Og bagenden af Ved Amagerbanen:


Den gamle jernbaneovergang mellem Lergravsvej og det bagerste af Ved Amagerbanen så således ud i september 2010. Hvordan den så ud tidligere kan ses på websiden om Lergravsvej.

Samme fhv. overgang er her set den modsatte vej, dvs. med Lergravsvej i ryggen og mod bebyggelsen Øresund Strandpark på den tidligere Vølund-grund til højre. Foto: KA, september 2015.

Når man har passeret den tidl. overskæring, kan man komme videre til Strandvejen - eller gå til højre hen mod Øresunds Strandpark. (KA, september 2015)

- måske et led i den kommende supercykelsti fra centrum til stranden ...? (KA, sept. 2015)

 

Ved Amagerbanen i årene 2015 - ...

 

Erik Ørving / 1. og 25. september 2015 set fra Amager Strandvej:

 

Karin Andersen / September 2015:

Niels Rydahl Jensen / 2. oktober 2015:

 

Erik Ørving / Set fra Strandvejen 8.10. og 18.12.2015:

 

Karin Andersen / 25.10.2015:

 

Og Karin Andersen / 1.12.2015: Farvel og tak til Storno!

 

Frede Norbrink / Maj 2018:

 

 

Karin Andersen / 18. juni 2018


Set mod nord

Set mod syd

Set mod øst

Set mod vest

 

René Petersen / Området set fra Amager Strandvej:


16.9.2018

Ca. 10.10.2018

 

Karin Andersen / November 2018:

Tv.: Den nye cykelsti på det fhv. tracé / Th.: Dette stykke hører med til Lergravsvej


Stien tværs over den nye(?) grøft ligger ud for Lindgreens Allé

Ditto

Stornos område ...

Samme, set fra Strandvejen

 

Karin Andersen / 3.3.2019:


Tre billeder af fhv. Stornos område

 

Fortsættes en dag ...

 


 


Tak til Susan Smith (ss/SS) for mange af billederne. Også for mange af dem hvor hun ikke er nævnt.
nrj er Niels Rydahl, KA er Karin Andersen, og EØ er Erik Ørving; også tak til dem. Og til SULFA med flere.

 

Genvej til forsiden af Amagersiderne

Genvej til eksternt websted om Storno Radiotelefoner

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus