© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
23.2.2022

 

Toro Oil, goddag!
- sagde vi i telefonen, når der blev ringet til BY 5462

 

Danmarks mindste oliefirma med det måske længste firmanavn:

"Toro Oil Corporation Denmark Limited Aktieselskab"
- et datterselskab af M.B. Cohn A/S
og med tilhørsforhold til L.C. Glad & Co. A/S
 

Se også side 2!
 


 

Disse to websider vil indeholde spredte erindringsglimt og historiske kendsgerninger fra før og næsten nu. Rettelser, modsigelser og ikke mindst tilføjelser er i høj grad velkomne!

Turen tilbage til Toro Oil begynder her - ved hjørnet af Bredgade og Esplanaden i København.
   Til højre for den gamle kælderrestaurant Café Petersborg - og delvist skjult bag et stort trafikskilt - ligger den nu til dags aflåste port ind til Bredgade nr. 76.

 

Hjørnet af Bredgade (til venstre) og Esplanaden (øverst):

Kort fra 1995 med (mine) senere notater:
De sorte og
de grønne tal er husnumre. De sorte er de oprindelige, de grønne er indført omkr. 2002.
   Den grønne linje er en indtegnet adskillelse;
glem i denne sammenhæng hvad der ligger syd for den.
   De røde pile er portgennemgange - og de røde tal tilsvarer billednumrene nedenfor:

Læs kortet således: Fra Bredgade 76 går man ind i baggård 1, dvs. den med husnumrene 76D, 76C og 76A. Fra denne kommer man via åbningen i nr. 76A ud til baggård 2. Går man ind ad porten i Esplanaden 30, kan man via åbningen i den lille mellembygning ligeledes lande i baggård 2. Og altså i baggård 1, hvis man går skrås over til højre.
   Der er tilsyneladende ingen husnumre i forbindelse med baggård 3 (ved husnr. 78A), som altså ligger parallelt med baggård 1.
   De røde tal på tegningen svarer til nummereringen af de små billeder herunder. Bygningerne med nr. 78B, C og D havde førhen ingen husnumre i modsætning til nu.

Note 1
Indtil 1932-33 var Bredgade 76 og 78's husnumre hhv. 68 og 70. Bredgade 68 (nu 76/76A) er fredet i klasse B. Esplanaden hed Toldbodvej indtil 1953. Ifølge Kraks Gaderegistre var og er Toldbodvej/Esplanaden 22 den samme bygning som Bredgade 76-78.

Note 2
Se rammen længere nede ad denne side med genveje til e-mail-korrespondancer med webgæster angående bl.a. Cohn-slægtens historie og automobilet Isotta Fraschini Tipo 8A.

 

 


Side 2:
  Toro Oils personale i 1960'erne ... klik her!
(Side 2 er opdateret 9.1.2013)


Personlige historiske dokumenter:
  Webmasters lærekontrakt, lærebrev og anbefaling fra 1960'erne ... klik her


 

Følgende billeder modsvarer de røde numre på kortskitsen foroven:

1

Porten til Bredgade 76 - med Café Petersborgs kældervinduer til venstre og Kunstindustrimuseets mur til højre.
2

I den forreste baggård ser vi her bagsiden af mellem-bygningen nr. 76A med M.B. Cohn A/S' tidligere residens (jf. foto 4) - samt porten ind til bagerste baggård,
3

og i sidebygningen boede Toro Oil: Mellem slyngplantene til højre, oppe ad en udvendig trætrappe, var døren ind til firmaet (foto 10 længere nede) i Bredgade 76D.
4

Forsiden af M.B. Cohns bygning vender ud mod den anden og bagerste baggård -
5

- i hvilken til højre Cohns tidl. lagerbygning stadig findes. Bagerst i billedet har vi bagsiden af forhuset i Bredgade, og husene med rødt tag til højre er mellembygninger til Esplanaden nr. 30.
6

I hjørnet af bagerste baggård lå Toro Oils lager. Man kan endnu ane resterne af den mere end 30 år gamle blå farve på muren, fra da vi sprøjtemalede olietromlerne fra Gulf Oil og Glad & Co.
7

I synsvinklens fortsatte højredrejning (!), vis-a-vis foto nr. 4, lå Bogtrykkeriet Alfa -
8

- og her i baghuset modsat Cohns lagerbygning, i stuen til venstre i nr. 76B (nu: 78F), var Toro Oils oprindelige kontorer fra ca. 1947 til ca. 1961, før vi flyttede over i forreste baggård (se foto 3 og 10).
9

I baggård nr. tre - parallelt med forreste baggård - ser vi her bagsiden af huset fra foto nr. 3. I lokalet bag de åbne vinduer lå mit kontor 1963-67 ...
9a

... hvorfra jeg tog dette vinterbillede i februar 65. Det åbenstående vindue nederst til højre hørte til M.B. Cohns og Toro Oils fælles frokoststue.
11

Lige for står muren bag hvilken Kunstindustrimuseet ligger. På skitsen foroven er muren markeret med en grøn streg og bygningerne bag den er kridtet ud.
12

Gården bag Esplanaden 30. Huset er shinet voldsomt op for nogle år siden. I 60'erne var alle vinduer vinde og skæve.
13

'Hullet' i huset er portåbningen ved navn Esplanaden 30. Til venstre for den lå en lille tobaksforretning.
14

Esplanaden nr. 28 og 26. Lå der ikke et postkontor her engang? Yderst t.v. skimter man vinduerne i Sahva Bolighus som var en del af Samfundet og Hjemmet for Vanføre.
15

Esplanaden 24. Her lå værtshuset Holmens Minde og Vincentret A/S.Klik og åbn:

Grundplan over lokalerne i Toro Oil i nr. 76D i årene 1960-70 ±. Lavet 2008 efter hukommelsen og absolut ikke målfast. - Sammenlign med især foto nr. 3 og nr. 9.


Foto 10


Fra venstre: Anne-Lise, Bjarne, Grethe, Poul, Käthe, Eddy og Chérie.
Foto: Jørgen; april 1962.
Prik på dette billede og se siden med de ansatte i 1960'erne!
 

Mellemspil, juli 2007
Billederne herunder viser bl.a. noget af den ombygning af 'bagerste baggård' som blev sat i gang for et års tid siden. De er nummereret så synsvinklen passer nogenlunde med dem fra 2002 herover.
   Nogle af de ældre bygninger er totalrenoveret (fx det hvor Alfa havde til huse), andre er revet ned (fx Cohns og Toros lagerbygninger), og et par nye huse ser ud til at skyde op.

4 og 9
5

(men set den anden vej)
6
6
6

Toro Oils fhv. lagerbygning!
4
Ekstra

Se bemærkning herunder.
15

*) I den nordvest-vendte gavl i huset som på kortet har nr. 76B/78F er der nu en gadedør. Den har fået husnummer 38K og må derfor høre til Esplanaden. Hvordan det? Antagelig fordi der ikke længere er adgang fra Bredgade ind til de bagerste baggårde i modsætning til fra Esplanaden.

 

Obs!
Så sent som i november 2005 så der sådan ud ved Toro Oils gamle olielager:

Den lyseblå maling var åbenbart holdbar, ser det ud til. Det er mere end 30 år siden, at olietromlerne blev malet her! Sammenlign med billederne 6a-6d længere nede på siden.

Mere om baggårdens nutidige look længere nede ...

 


 


Portræt fra 1930 af Toro Oils senere direktør Robert Raff -
fra da han
var ansat som repræsentant i L.C. Glad & Co.
 

To eksempler på Robert Raffs signatur i modtaget-stemplet på indkommen post (1967).

 


Hvad var det nu firmaets smøreolie-produkter her?
Jo, der var bl.a.

Royal Toro Motor Oil SAE 30
Toro Ultra Motor Oil SAE 40
Red Toro Cup Grease


(fortsættes når hukommelsen vil det)

 

The Guaranty for Quality
var Toro Oils slogan på visitkort, prislister, mærkater osv.


Tak til Torben Rønne-Larsen for billedet af en toliters oliekande fra o. 1970.
Klik på klistermærket!

 


Danmarks mindste olieselskab - som solgte motorolier en gros - boede 1947-61 i bagerste baggård under adressen Bredgade 76, jf. billede nr. 8. Husnummer 76 var dog allerede dengang kun forhuset ud mod Bredgade, og den reelle adresse var - jf. kortet foroven - Bredgade 76B, som altså i vore dage hedder 78F. Er De forvirret? 
   Bygningen er blevet radikalt renoveret, siden Toro Oil flyttede over i forreste baggård i 1962. Fx er gavlbygningen borte i dag. - Huset i selve Bredgade og flere af bygningerne i de to baggårde er fredet i klasse B.

I bunden af bagerste baggård lå dengang Bogtrykkeriet Alfa. Endnu i dag kan man ane firmanavnet oven over døren på billede nr. 7. Alfa skiftedes med Emil Kristensens Bogtrykkeri i Sankt Peders Stræde til at levere tryksager til Toro Oil. De måtte 'ingenting' koste, var direktør Raffs princip; selv for et genoptryk af 100 stk. små visitkort skulle der først indhentes skriftligt tilbud fra de to trykkerier! - Nu til dags (2002) har kunstmaler Kurt Trampedach sit atelier eller magasin i Alfas gamle lokaler.

Øverst oppe under taget i den hvidmalede bygning Bredgade 78A lå Toro Oils arkiv. På femte sal ad køkkentrappen, uden elevator, bag en dør med tremmer af træ for enden af en lang gang med pulterkamre og klubværelser lå mere eller mindre hulter til bulter brevordnere og kartotekskasser med kopier og rapportkort m.m. Gad vide hvad der blev af alt det, da firmaet lukkede. Måske ligger dyngerne der endnu.
 

 


Bagerst i den tredje baggård, i gårdens venstre hjørne, lå Toro Oils cirka 80 kvm 'store' olielager ved siden af M.B. Cohns lager af maritime instrumenter.

6a

6b

6c

 

6d

 

1961 flyttede Toro Oil om til forreste baggård i Bredgade 76, dvs. fra opgang B til D, til 1. sal i huset mellem det daværende rodekontor og M.B. Cohns administrationsbygning. Hvor vi blev nabo til skræddermester Hilge og hans raske svende.
   'Hovedindgangen' - der var ikke andre indgange - til Toro Oil lå oppe ad en lille udendørs trætrappe hvis repos ses på det sort-hvide billede nr. 10 (jf. nr. 3); klik på det og se flere og større billeder fra dengang.

Farven på firmanavnet i brevhovedet (men nok en nuance lysere) var også den kulør som alle olietromlerne blev malet om i, når vi fik dem hjem fra leverandørerne Gulf Oil og L.C. Glad & Co. Sidstnævnte firma ejede i parentes bemærket alle bygningerne i Bredgade 76.
   Måske du engang har set Toros olietromler, for eksempel hvis du har besøgt en maskinstation i Midtjylland for et halvt århundrede siden. Den branche og vognmænd i provinsen solgte vi trods alt en del til.


Billedet af M.B. Cohns hoveddør er taget oppe fra trappen på billede nr. 10.
Sammenlign i øvrigt med billede nr. 2.

 


Toro Oil
levede højt på sine kontorelever. I flere år var vi ikke mindre end seks elever ad gangen - og bare 1-2 udlærte kontorfolk. Dette var naturligvis ikke lovligt, og derfor var et par af os formelt ansat i moderfirmaet M.B. Cohn, mens vi reelt kun arbejdede i Toro Oil.
   Kun i korte perioder ad gangen var der - ud over os elever plus prokuristen, halvdagsdamen og lagerforvalteren - også ansat en bogholder og/eller sekretær. En chauffør på timebasis kørte den gamle lastbil.

Tre eller fire af os elever blev ansat i 1959. På det tidspunkt var det underforstået i den dybt konsevative firmakultur (et navneord som ikke fandtes i vores vokabularium), at alle kaldte hinanden ved efternavn: Hartvig, Elgård, Haagensen, Valentin, Grandt osv.
   Kun eleverne indbyrdes kunne være dus, og først et par år senere begyndte vi at kalde hinanden ved fornavn: Anne-Lise, Bjarne, Chérie, Käthe, Jørgen osv.

Scaruco Oil og Rascino Oil var nogle af de ekstra navne som Toro Oil forsøgte at markedsføre sig bag i midten af 60'erne. Muligvis overlevede et af dem som oliefirma (måske under et helt sjette navn?) efter at Toro Oil lukkede.
   Længe inden da, da flere og flere af firmaets kunder i sin tid fik stedse dårligere betalingsevne, gjorde man det snedige - for at spare penge til salærer til inkassoadvokater - at man oprettede sit eget inkasso-bureau! Se i øvrigt det historiske rids i de andre rammer her på siden.

 


Jeg selv forlod firmaet i 1967. Kun afbrudt af tre måneders militærtjeneste havde jeg været ansat siden 59, først som kontorelev og senere som salgsassistent og bogholder. I flere år havde jeg følt mig groft udnyttet af direktør Raff - som på overfladen var en uhyre venlig mand, men som ofte var en ren satan i sine urimelige krav til fuldmægtigen og til mig. Han var nærig som en skotte, og begreber som ros og anerkendelse fandtes ikke i hans snævre univers.

Da jeg sagde min stilling op, blev Raff rasende. Han kaldte mig over på direktionens kontor i M.B. Cohn, hvor han i overværelse af en pinligt berørt direktør C.C. Glad overfusede mig med hvor utilfreds, han altid havde været med min indsats! Jeg var grædefærdig over hans ekstremt uretfærdige behandling, men forsøgte at lade som ingenting.
  
Ikke desto mindre direktør Raff tre måneder senere til min næste arbejdsplads og bønfaldt mig om at komme tilbage. Jeg kunne endda få et par hundrede kroner i lønforhøjelse, hvis jeg sagde ja!
   Men ellers tak! Vel havde jeg været glad for mine tidligere kollegaer og de trods alt mange gode oplevelser i Toro Oil i mange år - men den 'flinke' direktør Robert Raff havde ydmyget mig mindst én gang for meget.
   Omkring
1970 lukkede og slukkede Danmarks mindste oliefirma.

På godt og ondt var mine otte år i Toro Oil i høj grad med til at forme mig som det menneske der senere skulle udvikle sig under væsentligt mere positive former for psykisk arbejdsmiljø og sociale sammenhæng - først i Storno A/S og siden i DR.
 

 Hvis du kender personerne på billederne på denne og på næste side - og/eller noget til Toro Oil og dets historie - vil jeg blive meget glad for at høre fra dig.  
   Måske kan du bl.a. fortælle mere uddybende om slægtsskabet med firmaerne M.B. Cohn og L.C. Glad & Co. m.fl. - ud over hvad der fremgår af denne webside - og måske berette om sammenhængen mellem deres direktioner og bestyrelser.
[2009]

NY:

 

Via genvejen herunder når man frem til e-mails mv., som bl.a. beretter om Toro Oils ejer - M.B. Cohn A/S - og om Cohn-slægtens historie plus adskilligt om et bestemt automobil, en Isotta Fraschini Tipo 8A fra 1925. Kilderne har givet tilladelse til, at jeg må offentliggøre deres erindringer og redegørelser. Linkene peger på pdf-filer som åbner i nyt vindue:
Birte Trolle-Christensen
Hans Michaelsen
Kaj Iversen
Michael Deichmann
Svend Nicolaisen
Thomas Thorsen
plus
Erhvervsarkivet
Kraks Blå Bog
Udenrigsministeriet
 

 

Følgende oplysninger er fra div. årgange af Aktieselskabsregisteret og Kraks Handelskalender.
Webmasters personlige kommentarer står i kursiv.


 

 

 

13. januar 1953
M.B. Cohns vedtægter ændres: Selskabet benytter ikke længere betegnelsen "Toro Oil Corporation Denmark Ltd. A/S (M.B. Cohn A/S)".

27. maj 1953
Toro Oil oprettes som selvstændig virksomhed jævnfør udklippet til venstre.  
   Desværre fremgår det ikke dér, hvem der ejer aktierne, men de tilhører formentlig alle M.B. Cohn - og dermed i sidste ende L.C. Glad & Co.

19. november 1953
Forvalter Poul Kundby Hansen indtræder i Toro Oils bestyrelse.
   Forvalter Kundby var desuden ansat som medarbejder i firmaet, som lagerforvalter og desuden i nogle år som rengøringsassistent(!) - hans dobbeltrolle blev aldrig omtalt blandt kollegerne ...

24. april 1958
Prokurist, frøken Ane Marie Jørgensen Møller indtræder i bestyrelsen - og der meddeles hende prokura i forening med tidligere anmeldte Svend Søren Nielsen eller med tidligere anmeldte Alf Otto Klein.
   Frøken A. Møller var desuden ansat som medarbejder i firmaet. Heller ikke frk. Møllers dobbeltrolle blev nogensinde fortalt personalet endsige omtalt ...

20. august 1959
Toro Oils vedtægter ændres således: Selskabet driver tillige virksomhed under navnet "Toro Oil Corporation Scandinavia Ltd. A/S (Toro Oil Corporation Denmark Ltd. A/S)". 
   En ren formalitet. Formentlig ville man blot sikre sig at ingen andre i Skandinavien brugte navnet Toro Oil.

18. august 1960
Toro Oils vedtægter ændres således: Selskabet driver tillige virksomhed under navnet "Incasso-Registeret Oeconomi A/S (Toro Oil Corporation Denmark Ltd. A/S)". Selskabets formål er handel og incassations-virksomhed.
   Der var ingen ansatte i Incasso-Registeret. Eller rettere: De (vi) 'ansatte' var ansat i Toro Oil!

13. marts 1969
Under navnet "Rascino Oil Ltd. A/S (Skandinavisk Olie Comp. A/S)" driver Skandinavisk Olie Comp. A/S nu tillige virksomhed.
   Det er uklart hvor mange der var ansat i Skandinavisk Olie Comp., men i Rascino Oil var de (vi) 'ansatte' de samme som var ansat i Toro Oil!

16. september 1971
Robert Victor Raff udtræder af direktionen i Skandinavisk Olie Comp. A/S.
   Robert V. Raff var direktør i og daglig leder af Toro Oil, indtil firmaet lukkede o. 1970.


 

 Sådan - som en del af M.B. Cohn - blev Toro Oil første gang annonceret i Kraks Handelskalender (1948). Allerede året efter fik 'selskabet' dog sin egen lille tolinjers fagannonce.
 

 

Fra Kraks "Danmarks ældste forretninger"; 1950:

 


L.C. Glad & Co.'s ejer Carl F. Glad (1890-1977) - som var søn af L.C. Glad - overtog i 1942 hele bygningerne i Bredgade 76 og 78 og firmaet M.B. Cohn A/S; og dermed Toro Oil. Det fremgår af Klinger-koncernens tidslinje, ifølge hvilken Cohn i 1990 så overtages af Klinger efter at have tilhørt L.C. Glad.
   Indtil 1942 ejedes Bredgade 76 og 78 af grosserer Alexis Cohn; tidligere i fællesskab med grosserer Bernhard Cohn (der ændrede sit efternavn til Cunild).
 

 


M.B. Cohn A/S bliver i 1990 overtaget af Klinger Danmark A/S ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens oplysninger fra omkr. 2000. 

Disse fortæller, at Klinger Danmark A/S, Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk desuden driver virksomhed under følgende såkaldte binavne:
- Hagemann-Globe Automatic A/S
- Klinger A/S
- Scaruco Scandinavian Rubber Company Limited A/S
- Uniagent United Factory Agencies Ltd. A/S

Tilføjelse! Se også denne time-line fra 2014: http://www.klinger.dk/dk/about-us/klinger-denmark/history/


(Tak for tilsendte mærkat. / 2013)


Ja, man skal holde tungen lige i munden for at kunne gennemskue hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor ... (-:
 


På et tidspunkt blev Toro Oil overtaget af L.C. Glad & Co. A/S ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens oplysninger fra omkr. 2000.

Disse fortæller at L.C. Glad & Co. A/S, Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk ændrede sine vedtægter 15. september 1998 og nu desuden driver virksomhed under følgende binavne:

- Dansk Blifa A/S
- Rascino Oil Ltd. A/S
- Skandinavisk Oliekompagni A/S
- Toro Oil Corporation Denmark Ltd. A/S
- Toro Oil Corporation Scandinavia Ltd. A/S

Ligeledes på adressen Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk finder man L.C. Glad & Co. Ejendomsselskab A/S som tilsyneladende ejer (eller indtil for nylig har ejet) bl.a. alle bygningerne i Bredgade 76-78, København K.

Ifølge Kraks Vejviser 2000 ejes de fredede husnumre Bredgade 76-76C dog nu af Ejendomsselskabet Store Frederikslund A/S, medens Bredgade 78-78F åbenbart er udstykket i ejerlejligheder. (Store Frederikslund var i øvrigt også det ene af de to selskaber som sammen købte Radiohuset og TV-Byen af DR for 790 mio. kroner.)
   Det hidtil seneste mht. Bredgade 76 er imidlertid at huset i efteråret 2004 er købt af Danmarks største ejendomsvirksomhed Jeudan A/S.

Endvidere findes på Vallensbækvej 65 (ifølge De Gule Sider 2004) en reminiscens med denne kryptiske bogstavering: "M B A/S Tfax Cohn". Det må da være en spøg?

Ifølge Krak Erhverv ejes L.C. Glad & Co. A/S i 2003 100% af L.C.G. Holding ApS, Udsigten 13A, 2820 Gentofte.
 

 


Ud over ovenstående tydelige sammenhæng mellem selskaberne på adressen Vallensbækvej 65 kan man - trods den traditionelle dyrkelse af diskretion - alligevel finde nogle interessante officielle oplysninger på nettet om hhv. M.B. Cohn/Klinger-Danmark og L.C. Glad & Co. - omend desværre ikke en bid om Toro Oil ud over hvad jeg har samlet på herværende private websted:
http://www.klinger.dk/dk/
http://www.lcglad.dk/
http://www.classicdriver.de/de/magazine/3200.asp?id=823
http://www.gormpoulsen.dk/mgta1937.asp

 

 

Der var Stil over det og Ærefrygt i Luften naar Bestyrelsesformand og fhv. Generalkonsul Carl F. Glad af og til kom kørende og parkerede sit pragtfulde, kostbare Køretøj i bagerste Baggaard - ud for M.B. Cohns Lagerbygning over for Nr. 76B:

[Ups! Forkert billede! Det rigtige indsættes snarest!]

En Isotta-Fraschini Tipo magen til C.F. Glads bortset fra farven.
Et tilsvarende automobil kan ses i filmmesterværket "Sunset Boulevard" fra 1950.

Og med til stilen hørte en stående ordre til samtlige ansatte om ikke at løbe, fløjte eller råbe i gården, når den noble, ældre herre var på besøg hos sin søn C.C. Glad i direktionen. Der var endda noget med at han - efter sigende - ikke brød sig om at se arbejdere i kitler og kedeldragter, men kun funktionærer i pænt tøj!
   Fabrikant Carl F. Glad var i perioden december 1921 til januar 1932 østrigsk generalkonsul for Danmark og Island. Han havde sæde i København, og da han tog sin afsked, blev han efterfulgt af direktør Böhm.

 


3)
Da Toro Oil lukkede i begyndelsen af 1970'erne, oprettede dets tidligere salgsdirektør(?) og supersælger sit eget firma: Nor-Tex Oil ved H. Tønnesen, Ellesletten 35, Vedbæk. Det flyttede senere til Hartmannsvej 75 i Charlottenlund hvor det eksisterede indtil først i 90'erne.

Måske lever firmaet endnu; navnet gør, siges det. Og i al fald har Tønnesen og sønner i dag (2008) firmaet Scandi Oil Corporation på Emilievej i Charlottenlund.
 Prik på bomærket og se en gammel annonce

(Fundet af Hans-Henrik Landsvig)Rettelser og tilføjelser til disse sider er særdeles velkomne
 


De to billeder herunder tilhører John Gudkov. Det er hans farfar Maxim Gudkoff, som var ansat i M.B. Cohn fra 1920'erne til sidst i 50'erne, hvor efternavnet blev ændret til Gudkov. (Opdateret februar 2014.)


Gensyn med baggården mellem Bredgade 76 og Esplanaden 30 / april 2010:


Bagsiden af Bredgade fhv. 76B (nu 78F) set fra nr. 74, dvs. fra indkørslen nord for Kunstindustrimuseet


Forsiden: Nr. 78F (tidl. 76B)

Ditto

Til venstre for 78F

Og overfor

Bagsiden af portindgangen fra Bredgade 76

Her boede Toro Oil i 1960'erne

Ditto; se mere højere oppe på siden

 

Indgangen til dav. M.B. Cohn og gennemgang til 2. baggård

Forsiden af M.B. Cohn A/S

M.B. Cohns gavl plus vinduerne ...

... i mit gamle kontor!

 

Til side 2 af Toro Oil-websiderne: Klik her!

 


Mon ikke gløggen og gibbernakkerne er lige så populære i dag,
som de var ved juletid for 60 år siden!?

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus