© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021

 

 

Østrigsgades Skole i 2007

 

Denne webside er en del af
'
Min udgave af Historien om Østrigsgades Skole'


 

Nu med videooptagelse fra lærerværelset
i et spisefrikvarter i oktober 2007.
© Johnny Nielsen/Fl. Lamberth
Klik og kig!
De 56 første billeder på denne side er taget af Johnny Nielsen og Flemming Lamberth i slutningen af oktober 2007. De er gengivet med tilladelse, men de tilhører alle SULFA.
   Obs! Kun nogle af billederne kan forstørres, når man klikker på dem. Mine egne fotos fra september 2007 ligger nederst på websiden. Klik evt. her.


Facaden mod Østrigsgade

 


Skolegården ud mod Østrigsgade. Her stod de gamle wc'er og pissoirer.
 
En af trapperne til Lærdommens Land. Den åbne dør
er ind til skolebetjentens kontor.


Skolepatruljen på arbejde i Østrigsgade
 

Ungarnsgade-siden af skolen


Den administrative afdeling
 

Opslagstavler i lange baner!


Selvtilliden fejler ikke noget
 

Lærerværelset


To fotografer på besøg
 

De gedigne egetræsstolper eksisterer endnu


Indgang til kvistværelset hvor der før i tiden var tandlæge!
 

Håndarbejde?

 

Nedgangen fra tandlægen. Sludder! Fra kvisten.


Vore dages skolekøkken oppe på kvisten
 

Nutidens kreative opslag kan måle sig med Steenbuchs


Læg mærke til den gamle dobbeltdør mellem to klasseværelser
 

En nutidig bordopstilling. Hvor er pultene blevet af ...


Bordopstillingerne ligner ikke helt vores 1957-udgave!
 

Do.


I vore dage er der toiletter på alle gangene!
 

Ikke alle tager overtøjet med ind i klassen ...

 


Trappevæg med freskomaleri. Er det det sidste?
 

Bisp Absalon grundlægger byen Havn [København]

 

Nutidige hjælpemidler og undervisningsform


 
 


Naturhistorielokalet (eller hvad faget hedder i dag?)
   

Ditto


Fysikundervisning?
 


Sløjd
 

 

 


Bagindgang set mod Ungarnsgade
 

Den tidligere private inspektørboligtrappe


Karnappen ud mod Ungarnsgade
 

Vindue ud mod Østrigsgade


Den tidligere inspektørbolig
 

Skolelederen med pc'en - og den første inspektør i vinduet


Kælderen set mod Donaugade. Ved den næsten skjulte døråbning
til venstre var indgangen i 2002 til skolens misligholdte arkiv ...
 

Langs væggen i det forreste rum neden for trappen stod
glemmekassen i 1950'erne.


T.v. fyrrum og 'spisekælder', t.h. skolelæge og baderum (i 1957)
 

Vore dages spisekælder ligner heller ikke helt sig selv


Selvbetjenings-'spisekælder'
 

Tjeklister og modtagne menuer


Ud- og opgang set mod Donaugade

og mod Serbiensgade ...

 


Forreste rum i IT-lokaler og bibliotek var førhen ...
 

...  omklædnings- og baderum til gymnastiksalen!

 

Do.


Fine faciliteter nu til dags!
 

Drengenes gymnastiksal indtil for en snes år siden!

 


Udsigt til herlighederne
 

Herligt, at træværket i loftet stadig består!


Den lille skole i Ungarnsgade
 

Den lille skoles skolegård


I 1950'erne var der ingen som helst legeredskaber i den fuldkommen tomme gård.
 

Godt, tiderne har ændres sig!

 

Ak ja ...


Klasseværelse på den lille skole, stadig for de mindste børn
 

Gangen imellem de to børnehaveklasser


Glæden er ikke det værste man har
 

På 1. sal lå tidligere pigernes gymnastiksal.


Sportscentret i den tidligere aula. Scenen overlever
 

I den fhv. festsal og biograf mødtes gamle elever en gang om året


En dør på klem - ind til skolelederens kontor. Hov!
Står der "iøvrigt" ikke 'skoleinspektør'; det er han jo ikke ...

 

Alle billederne herover tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.


 

Webmasters egne billeder fra september 2007:

 


Københavns byvåben findes adskillige steder på skolens facader.


Set fra hj. Ungarnsgade / Donaugade.

Do.


Halvtaget mellem skolebygning og den fhv. drengegymnastiksal.


Ditto - set fra modsatte side.


Hjørnet ved Donaugade / Østrigsgade.


Indgangsportalen i Østrigsgade 14.


Den 'nye' udgang mod biblioteket.


Skolegården i Ungarnsgade med den lille skole i baggrunden.


Langs Østrigsgade stod gårdtoiletterne i sin tid.


Samme plankeværk udefra.

 


Hop videre til skolens endnu nyere tider, dvs. 2008 til ...

Hop tilbage til min side 1 om Østrigsgade Skole

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus