© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
maj 2024


  

  Genvej til andre skoler i København S: Klik her! 

 Et klik på billedet, og du ser en forstørrelse af det (Marts 2005)
 

Skolen i hjertet af Sundbyøster nær så kendte steder som bl.a. Holmbladsgade, Bremensgade, Lergravsparken, Amager Centret, Kløvermarken og Amager Strand:
 

 


Mine privatejede, reklamefrie hjemmesider om Østrigsgades Skole blev påbegyndt 1999. De er offentligt tilgængelige og kan ses af alle. Siderne bør ikke forveksles med fx 'skolekammeraten.dk' fra 2003, som er beregnet for en lukket kreds af registrerede brugere.
 

 

Arkitektens tegninger fra 1905:

    

    

 Så sent som i 2006 - da skolen fyldte 100 - blev sådanne T-shirts
designet og fremstillet (og solgt!) med et nyt logo. Men allerede to år efter er
det en politisk realitet: Skolen skifter navn og lægges sammen med naboskolen ...

Fra skoleårets begyndelse i august 2008 er Østrigsgades Skoles store og lille skole lagt sammen med Sundpark Skole. Siden 30.8.2008 har de mange bygninger på de tre geografisk adskilte adresser tilsammen haft navnet Lergravsparkens Skole.
   Måske ikke noget helt dårligt navn, selvom kun én af skolerne ligger ved parken. Mon ikke det er den nye tidsalder som har spillet ind i navngivningen, jf. Metrostation Lergravsparken.
   Med lidt mindre god vilje kan man sagtens opfatte ejefalds-s'et i "Lergravsparkens", som at skolen er for børn der bor i parken. Altså parkens børn. Men der bor jo ingen! Lige så lidt som der boede børn i Sundparken, hvis skolenavn (Sundpark Skole) derfor netop ikke stod i ejefald. Østrigsgades Skole fik s'et med, fordi den bl.a. var denne gades børns skole.
   Den nye fællesskoles sproglige bevidsthed lader desværre en del tilbage at ønske, som det i lang tid fremgik af dens hjemmeside - og af mine nedslående hib nederst på denne webside.
   På mine talrige websider om Østrigsgades Skole vil Østrigsgades Skole med garanti aldrig hedde andet end

uanset at skolen selv af og til staver Skole med lille s. Denne stavemåde såvel som navneskiltet er antagelig fra efter retskrivningsreformen i 1948. Man har bare glemt at Skole er en del af et egennavn og ikke blot et navneord ...
 


(Afsendernavn, -adresse og 'gammelt' telefonnummer på en
lille C5-kuvert fra efter 1967, hvor postnumre blev indført)
 

  Ja, dette er en sørgerand! 

 


Overskrift i Amager Bladet den 9. oktober 2007. Prik på den og læs hele den deprimerende artikel.

 


2007 ser den store og den lille skole sådan ud oppefra

 


1980

 


Billede af skolens lærere i 1952:
klik her!

Skolens lærere i 1956:

(På forstørrelsen af dette billede er der navne)
 

og i 1961:

 

og omkr. 1968:

 

og i 1972:

 

og i 1974-75:

 

og i 1977-78:

 

og i 2004 og 05:

 


Billeder fra

'Gamle Elevers Aften': Klik her!

 

Mine egne tre klassebilleder:


Steenbuch-Jensens
 drengeklasse 1.B i 1949-50,


hans 5.-klasse i 1953-54 -


og hans 8.-klasse i 1956-57;
halvdelen af os fulgtes ad fra første.

 


Andre elevers klassebilleder:
Klik her!
 

Eller klik glad på
Det fedeste klassebillede!


 

 

 


 

 

Tegninger af skolen i 1906:

 

KLIK HER:
Genvej til klassebilleder fra de andre skoler i Sundbyøster og -vester!

 


Ca. 1910. Først i beg. af 1930'erne blev gaderne omkring skolen brolagt. Før da var de jordveje.

 


Det mener webmaster 3.1.2008. Godt nytår!Tillykke!
Det ser ud til Østrigsgades Skole alligevel til en vis grad får lov at overleve det politiske forlig som ellers havde stillet skolen i udsigt, at den skulle lægges sammen med Sundpark Skole i 2008. Og dog?
  
Meningen er stadig at skolerne sammenlægges, men på hver sin hidtidige adresse! Altså i hver sine bygninger, må det vel være. Således at kun selve ledelserne fusionerer, men også at de første klassetrin (i et såkaldt indskolingsmiljø) nu fremover skal samles på den ene skole og de større elever på den anden. Genialt, eller hur?
   Selve formålet
er tydeligvis udelukkende og som så ofte før at spare kolde kommunale kontanter på bekostning af menneskers trivsel. Det skal blive interessant at se og høre hvordan de nye tider og den hellige Udvikling vil tage sig ud fra næste skoleårs begyndelse og så fremdeles. Men når man påtænker salig Poul Henningsens kloge ord om menneskets infame tilpasningsevne, så skal det såmænd nok gå altsammen ...
 

1. august 2008 bliver Østrigsgades Skole og Sundpark Skole slået sammen til én kommunal folkeskole. Østrigsgades Skoles nuværende skoleleder (inspektør) Torben Vorstrup bliver leder på den sammenlagte nye skole. Tillykke med det.
   Desværre fremgår det i skrivende stund ikke af skolens websted hvor mange af ØS' menige lærere og andre ansatte som får lov at overleve sammenlægningen. Men man må da håbe for de to skolers personaler at den naturlige usikkerhed begrænses til et minimum af uvished om man er købt eller solgt.
   Skolens hjemmeside vil ikke længere blive opdateret, skriver den, fordi et nyt fælleswebsted er under udvikling. Måske vil det af den fremgå ikke om, men at traditionen med Gamle Elevers Aften vil blive holdt i hævd i den nye tidsalder.
(JG / 11.3.2008)

2 x PS:

Mon ikke Østrigsgades Skole og Sundpark Skole får et nyt fællesnavn, når de bliver lagt sammen? Det fik de! Lergravsparkens Skole.
   Noget sådant var også tilfældet i 1991, da to andre gamle skoler - som lå og ligger klos op ad hinanden i modsætning til Østrigsgades og Sundpark - blev til én: Amagerbro Skole (fra 1910; opr. Skolen ved Sundholm) og Sundbyvester Skole (fra 1918) blev slået sammen til Amager Fælled Skole. Det kan man læse om i Københavns Stadsarkivs arkivdatabase. Klik her.

I samme database kan man et andet sted finde følgende kortfattede, men bestemt ikke uinteressante rids af Østrigsgades Skoles historie:

" Beskrivelse af Østrigsgades skole:
Østrigsgades Skole blev oprettet som friskole i 1906. I 1915 blev skolen kommuneskole da Borgerrepræsentationen besluttede, at der ikke mere skulle betales for skolegang, og skellet mellem fri- og betalingsskoler forsvandt.
   Den 31. marts 1945 blev skolen beslaglagt af den tyske besættelsesmagt, der benyttede den til at huse tyske flygtninge. Skolen blev atter rømmet den 14. januar 1946. I år 2000 gennemgik skolen en ombygning til 30 mio. kr.
  
1. august 2008 blev Østrigsgades Skole og Sundpark Skole slået sammen til Lergravparkens Skole."


Læg mærke til at også de officielle registreringer skriver i flæng Skole og skole - med hhv. stort og lille s. Af og til endda Østrigsgade uden ejefalds-s. Ingen af delene afholder mig fra at benævne min gamle skole Østrigsgades Skole, hvilket jeg fastholder, er det mest korrekte.

 


 


 


Skolen er tegnet af Osvald R. Langballe. Den er bygget 1905-07, og den begyndte sit virke 1.4.1906*)
Grundridset til højre er fra skolens barndom eller måske fra dens undfangelse. Læg bl.a. mærke til det store lokale med den halvrunde bænkopstilling. Det var beregnet til naturhistorie og kan ses på dette billede.
   Skolebetjenten boede dengang i selve skolebygningen i en lejlighed, dér hvor vore dages skoleleder og sekretær har kontor. Hans køkken og vaskerum lå i kælderen.
   Inspektørboligen - hvor der nu til dags er lokaler til undervisning m.m. - i den fritliggende bygning øverst til højre på tegningen lå og ligger ved hjørnet af Serbiensgade og Østrigsgade; se nyere foto længere nede her på siden. Den gedigne bolig havde indgang både fra skolehaven og fra Østrigsgade, og den havde sin egen lille lukkede gård. Den høje stueetage bestod af forstue, herreværelse, dagligstue, spisestue, børneværelse og køkken. Der var nok et badeværelse plus toilet og vaskeri i kælderen.
   På førstesalen over inspektørens lejlighed var der bolig for den daværende viceinspektrice.
 
 


"Den pompøse og velformede bygning har en kraftig vandret facadeopdeling med gesimser af Ølandssten, og står på en tung granitsokkel."
(Citat fra Bydelsatlas, 1992)

 

I kælderen var der følgende faciliteter:
   Et badelokale hvori hver elev fik et såk. renselsesbad hver 14. dag. Desuden bespisningslokale (i min tid kaldet 'spisekælderen') samt et sløjdlokale; sidstnævnte var vist nok det som senere blev ombygget til skolelægens lokaler.
   Desuden var der kedel-, varme-, frisklufts- og brændselsrum i kælderen.
 


*) Citat fra skolens 75-års-jubilæumsskrift:

"Skolen begyndte sin virksomhed den 1. april 1906, men da skolebygningen på dette tidspunkt ikke var færdig, anbragtes drengeklasserne i filialskolerne i Frelsens Arbejdshus, Prinsessegade 7. Samme sted var også nogle af pigeklasserne, og resten af disse fandtes dels på Øresundsvejens drengeskole, dels i den gamle Sundbyøster Skole på Øresundsvej."

To datoer i spil
Efter sommerferien - den 13. august 1906 - fandt indflytningen i skolebygningen i Østrigsgade sted.
   Og det er denne 'uoverensstemmelse' (mellem 1.4.1906 og 13.8.1906) der var stridens æble, da skolen i 2006 fyldte 100 år: Skolens ledelse og bestyrelse nægtede pure at følge traditionen fra samtlige tidligere fødselsdage og jubilæer, at 1. april var og er skolens fødselsdag. Man fastholdt at både 100-års-dagen og alle fremtidige fødselsdage skulle placeres sidst i august, officielt pga. indflytningstidspunktet i sin tid, men reelt med den latterlige begrundelse at vejret er bedre i august end i april (sic!)
   1. april 1906 havde skolen 1180 elever. Året efter havde den 1444 elever i 48 klasser, og der var 45 lærere ansat. Hundrede år senere går der kun o. 300 elever på Østrigsgades Skole.
 

 

Jørgen Grandt (Gotfredsen) - kaldet 'Gotter' og 'Gotfred' - boede i Bremensgade 55, 1. tv.
[Da jeg fyldte 21, fik jeg slettet Gotfredsen]3.B 1951-52
 5.A 1953-54
 

og en af underboerne:Ingrid Højberg i 2. fm c 1952-53

(Ingrid boede som barn først i Bremensgade 55, st. tv.,
dernæst i Trægården 20, 1. th.)
 

 


To piger i et københavnsk skolekøkken som kunne være Østrigsgades.

 


Skoleinspektørerne hed

  1906-1917
1917-1920
1920-1933
1934-1952
1952-1975
1975-1992
1992-1998
1998-2004
2004-
Arild Sørensen
V.G. Zangenberg
O.A. Larnøe
Niels Hjelme
Jørgen Haahr
Per Sørensen
Marianne Bergquist
Jan Th. Andersen
Torben Vorstrup
 

Karakterskalaer
I min skoletid 1949-57 (og i nogle år før og efter) anvendte man 6/ug-skalaen ved karaktergivning.
   Til daglig og ved årsafslutninger brugte man talrækken 6-0, hvorimod man ved standpunktsprøverne i 6., 7. og 8. klasse - altså henholdsvis 1., 2. og 3. eksamensfri mellemskole - anvendte bogstavrækken fra ug og nedefter:

6 5+ 5 4+ 4 3+ 3 2+ 2 0
ug ug- mg+ mg mg- g+ g g- tg+ tg tg- mdl+ mdl slet

Jeg ved ikke om det var en speciel Østrigsgades Skole-tradition, eller om det var det samme på de andre københavnske kommuneskoler. Men af en eller anden grund brugte vores lærere og censorer i de otte år aldrig tegnene + og ÷ i 6-skalaen.
   I stedet for + (plus) skrev man x (kryds), og i stedet for ÷ (minus) skrev man ? (kaldet 'spørgs'). Derfor burde den øverste række herover egentlig have set sådan ud:

6 6? 5x 5 5? 4x 4 4? 3x 3 3? 2x 2 0

Læs en større artikel om udviklingen i folkeskolens karakterer gennem tiden fra 1788 til 2006. Tryk her! Dér ser du også en forklaring på omregningsværdierne fra 15 til ÷16 med mere:

15 14 2/3 14 1/3 14 13 1/3 12 2/3 12 10 2/3 9 1/3 8 5 1/3 2 2/3 0 ÷16

 


Skolens forhenværende inspektørbolig - marts 2005 ...

og oktober 2009:

 


Billeder af Steenbuch-Jensens klasser: Tryk her!
Vore dages flag med logo og slogan i samme rødbrune kulør som skolens hjemmeside
(marts 2005)

Skolen fik sin første fane i 1928:


- affotograferet af Susan Smith ved et besøg på skolen i november 2009

 

 

Parenteser
  I dette hæfte fortæller Inge Lunau Nielsen om skolen

og om lærerne i 1920'erne - og om familieliv og forretninger i datidens Badensgade.

'Sundby fortæller' er udgivet af Sundby Lokalhistoriske Arkiv og kan købes på biblioteket i Jemtelandsgade. Den er med i en serie af flere små bøger om beslægtede emner. 


 

Til venstre en statistik over resultatet af 5.-klassernes optagelsesprøver i 1954 hvad angår valget mellem EM og FM, dvs. eksamensmellem og eksamensfri mellem.
   Af de 4910 elever i Københavns Kommune som bestod prøverne var vi 171 som fravalgte at gå i EM-klasse. Om jeg siden har fortrudt det valg? Både og.

 

 


Citat:
'Du viste mig vejen, jeg fulgte den blindt'.

Blindt!? Forhåbentlig da ikke ...

På en kommunal hjemmeside ved navn Folkeskolen Byens Bedste kan man i 2007 bl.a. læse en temmelig tankevækkende og anonym tekst som måske / måske ikke er en hyldest til Østrigsgades Skole.
   For skribentens egen skyld håber jeg ikke, at han eller hun virkelig mener det der står. Det har i hvert fald aldrig været skolens hensigt at indpode os elever nogle bevidstløse og uselvstændige livsholdninger. Eller at vi skulle være anonyme og ikke vores navne bekendt.
   Men måske er 'digtet' i virkeligheden ment dybt sarkastisk? Vurdér og analysér selv formuleringerne - her.
 

Apropos skæve udtryk
Søg på skolens navn i Google, og en mængde links springer frem med følgende enslydende, tankevækkende formulering:
"Østrigsgades Skole ligger tæt i nærmiljøet".
Tæt, hvordan tæt? Så tæt, at det ikke længere regner ned gennem taget, eller tæt på hvad?

Jamen, hvad tænker de skribenter dog på! (2008)

 

 


12.8.2013 holdt ca. 30 fhv. elever jubilæumskomsammen i anledning af 60-året for starten på 1. klasse.
Her er de foreviget i den lille skoles flotte sportshal - hvor der den gang var fest- og biografsal.
Billedet tilhører Sven-Erik Pedersen. Prik på det og se det mere end dobbelt så stort.
Og glem ikke den separate webside med masser af klassebilleder.

 

Se også, hvad Københavns Stadsarkiv har registreret af officielle data
om Østrigsgades Skole. Klik her!


 

Den nye sammenlagte fællesskole ...

 


Lergravsparkens Skoles hjemmeside (< klik!)
- alias Skoleporten Lergravsparkens Skole - er blevet bedre de seneste år. Men se
her de sproglige sjuskefejl og svælgen i forkortelser som dens forside bestod af de første mange måneder. Adskillige af dem findes og dyrkes stadig fire-fem år senere.


Fællesskolens hjemmeside i december 2011: "Wiitenberggade" og "Ungarmsgade".

Ved skoleårets afslutning i juni 2012 var de to stavefejl der stadig!
De blev først rettet 10.9.2012.
 

 

 


Dette billede tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (1998)

 

Rent blær! Peg ikke på det med musen ...

 

 

Genvej til de andre skoler i Sundbyøster og -vester

 


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus - Kontakt: Klik her!