© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2023

 

 

Et potpourri
om før og næsten nu

 

Obs!
Denne webside er en del af '
Min udgave af Historien om Østrigsgades Skole'
Skolen set fra himlen i begyndelsen af 1930'erne.
Det er ikke til at få øje på om der var lærere til stede ...

... men det var der dog senere, som det ses her:

2004

På Kvindernes Internationale Kampdag i 2004 fik vores gamle skole ny mandlig inspektør: skoleleder Torben Vorstrup. Som her troner på første række midt i billedet. Vi håber, han vil passe godt på vores skole - og bevare dens traditioner ...

De to billeder her er hugget fra skolens nye (i 2008: nu daværende), smarte hjemmeside. Hvis billederne havde været større, havde man bedre kunnet se, hvordan lærere og ledere så ud.


2005


 


(Nederste venstre hjørne af en konvolut anno 1970)
 


I begyndelsen var gymnastiksalen også pigernes!
Foto: Johannes Hauerslev, ca. 1912

I begyndelsen så sløjdlokalet sådan ud!
Foto: Johannes Hauerslev, ca. 1912

 


Tak til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv for folderen med disse fotos:

Læg bl.a. mærke til de flotte oprindelige plankeværker og de mange træer i skolegården.
 


En af skolens (vistnok for det meste) populære og nu i dobbelt forstand
gamle lærere foreviget i 2010 - og i 1975:

Den inkarnerede samler og autografjæger Carl Werner Skogholm fremviser den signerede rentegning af et Willy på eventyr-afsnit, som han i 1975 fik overrakt af serietegneren Tage Andersen. Se notitsen i den røde ramme.
   35 år senere gav Skogholm to kopier af serie-siden i Familie Journalen til Asger Pedersen, som er en af de hard core bagmænd på webstedet om WILLY: http://www.willy-centret.dk/
   FJ-notitsen og billedet af CWS tilhører Asger Pedersen. Jeg præsenterer dem her på en forventet efterbevilling - som jeg modtog i januar 2012. Tak for den!


Cirka 1910 - med udsigt til Badensgade - og cirka syv år før Ungarnsgade 18-32 blev opført.
Det var 'tider' dengang - da de delvist uniformerede drenge gjorde militant eksercits i skolegården!


Disse ti Photographier fra o. 1934 kan sees i Forstørrelser paa næste Side!


I 1950'erne samlede alle vi unger aviser og ugeblade m.m. ind til skolen og afleverede dem på gangen nede ved kontoret hver fredag - hvis vi da ikke af og til sprang over og solgte papiret selv for at købe 'kulørte hæfter' (som Steenbuch-Jensen kaldte blade som Skipper Skræk og Kong Kylie) ... og det der var værre!
 Ny kopi af Kåre Holsts billede fra slutningen af 1930'erne af den dav. pigegård langs Østrigsgade.
   På indersiden af det flotte gamle plankeværk var der toiletter til eleverne. Læg også mærke til cykelstativerne inde i gården.


Farverig skolemur og frostsprængt asfalt i gården i Ungarnsgade forår 2004.

 

2002

Hvis disse trappestolper kunne tale ...


1962

 

   De ældgamle trappestolper har gudskelov fået lov at leve deres liv og ældes med smuk ynde, i stedet for at blive skiftet ud med nogle nye af plastic.

Og de lige så gamle og formodentlig oprindelige små trærelieffer på reposerne har også fået lov at blive siddende, og er endda vedligeholdt hensynsfuldt og nydeligt.

2002

... eller disse trærelieffer på trappevæggene.


2006

Gavlparti med byvåben


Kipkalven ved indgangen på skolens solside hviler sig stadig i den børnetomme gård - imellem frikvartererne.


2006

Samme våbenskjold som på trærelieffet oven over. Dette sidder ved Ungarnsgade-indgangen, og tilsyneladende har skolens ugle sin rede bagved!

Bronzebuste af Arild Sørensen, skolens første inspektør, udført af kunstneren Herman Andersen o. 1920. I mange år stod busten opmagasineret i skolens arkivrum, men da der kom ny inspektør i 2004 blev Sørensen hentet frem og støvet af.
   Det var også Herman Andersen som lavede de historiske kalkmalerier på skolens trappevægge.


Skolens oprindelige bomærke. Stavemåden skyldtes
at Østrig hed Østerrig på dansk dengang.
Se også logoet længere nede!
 

Et kuriosum:

Skolens gamle mørklakerede egetræsskab nr. 165/166 - her i afsyret udgave tilhørende Aase Wolter, datter af lærer Niels Wolter.
   Nu savner vi så bare at få opklaret hvor vores barndoms dobbelte skolepulte blev af. Og alt det andet gedigne inventar, redskaber og uv-materialer fra gamle dage.
 

Og en pudsighed:

Lærer Gerhard Olsens kostelige liste fra 1950 over kollegaer som har tegnet abonnement på en wienerbrødsordning!
 

 

Chr. Østrup, 'Børnenes Bedste Ven'*)

Fra midten af 1920'erne og en menneskealder frem var Østrigsgades Skoles Chr. Østrup en danmarksberømt og populær redningsmand for "hærskarer af blege, fattige børn" inde fra stenbroen som han skaffede sommerferieophold ude på landet.

  Se Familie Journalens artikel fra 1956

*) således omtalt i artiklen. Adskillige fhv. elever har dog senere fortalt, at samme Østrup også tit var en ondskabsfuld og arrig satan, når eleverne ikke opførte sig 'ordentligt' i hans timer. Med andre ord: en såre velkendt lærer-menneskelig natur, hvabehar!
 

 

Gruppebillede med jubilar
Den samlede stab af lærere m.fl. 1.4.1954, da Chr. Østrup havde 40-års lærerjubilæum

 

Mere fra beg. af 1950'erne: Skoleinspektør Jørgen Haarhs detaljerede 'køreplan' for hvordan fremmede lærervikarer skal optræde på Ø.S., og hvordan de skal håndtere forskellige situationer:

 

Det er usikkert om katederet her, anno 1954, stod på Østrigsgades Skole.
Men i al fald så vores nogenlunde sådan ud:

Og i princippet kunne det godt være en af vores klasser som sidder så pænt ved pultene her i 1949:

 

En artikel og en rundspørge sakset fra kvartersavisen HolmBladet, august 2002:

      

 


Ti Aar før Skolens 50-Aars Jubilæum ...

I slutningen af Anden Verdenskrig skulle tyskerne bruge vores skole. Derfor blev klasserne fordelt på forskellige midlertidige adresser i kvarteret.
   En af dem var DSU-bygningen på hjørnet af Bøhmensgade og Geislersgade, hvor senere Sundby Ungdomsklub fik lokaler - og hvor undertegnede i 1960 lavede klubblad på stencils og duplikator; i dag er der mødelokaler og daginstitution. Et andet sted var KFUM-huset i Oliebladsgade.
   Et lille års tid efter krigens slutning var skolen gjort i stand igen, så man kunne flytte tilbage - og til festen i marts 1946 skrev lærer Steenbuch-Jensen blandt andet sangen, du ser her til højre.

Et museklik på den gule forside af 75-års-jubilæumsskriftet åbner en større pdf-fil i nyt vindue.
Læs om skolens historie m.m. år for år 1906-1981:

 


Skolens tre seneste jubilæer foregik således:

50 år i 1956 (klik her!)
Torsdag 5.4.: Højtidelighed i aulaen: festkantaten og de officielle taler(e).
   Fredag 6.4.: Forestillinger om dagen for børn - og festforestilling om aftenen for forældre og pårørende: Ludvig Holbergs "Henrik og Pernille" plus festkantate og korsang.
   Mandag 9.4.: Om aftenen mødes gamle elever i klasserne, inden de i aulaen overværer forestillingen fra 6.4.
75 år i 1981
Onsdag 25.3. til tirsdag 31.3.: Amageruge; emneuge over temaet "Amager før og nu".
   Onsdag 1.4.: Jubilæum
   Torsdag 2.4.: Jubilæumsfest
   Fredag 3.4. og lørdag 4.4.: Åbent hus for forældre plus nuværende og tidligere elever - med krobal, restaurant, diskotek, teater, diverse boder og udstilling.

100 år i 2006 (klik her)
Traditionen utro fandt dette jubilæum ikke sted omkring den 1. april. På grund af årstiden (sic!) flyttede ledelsen festen fem måneder frem i forhold til hvad historien foreskriver!
   Fra og med 2004 har skolen nemlig haft ny fødselsdag (sic!) på forskellige 'passende' datoer sidst i august. Således også med dette hundredårsjubilæum som fandt sted fredag 25.8. for de særligt indbudte officielle spidser og lørdag 26.8. som åbent hus for almindeligt dødelige.
   I kvartersavisen HOLMBladet overraskes læserne bl.a. over den oplysning, at skolens kor sang (sic!) i anledning af jubilæet. For ikkegæster er det imidlertid hemmeligholdt hvad der blev sunget.
 

 


Obs!
Når man taler om skoleår, klassetrin og årstal, skal man være opmærksom på at det først var fra august 1946, at de københavnske kommuneskoler (igen) lod skoleåret gå fra august til august inkl. sommeferie. Tidligere havde skoleåret i mange år gået fra 1. april til 31. marts.
   Baggrunden for ændringen af skoleåret fremgår af "Beretning om Københavns Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1/4 1945 - 31/7 1946": klik her og læs historien.
 

 

 
 

Klik på linket her og se
Danmarks svar på Wilhelm Tell
Palnatoke med pilen og sønnen med æblet optræder på Østrigsgades Skole!
 

 

 

 


På trappeafsatserne sidder de den dag i dag, de store gedigne håndvaske hvor vi inkasserede øretæver subsidiært svedere for at lege med vand.

Øverst oppe var 4.-salen delt i et lokale til husgerning og et til tegning, mod hhv. nord og syd i bygningen. På dette billede ses den nuværende indgang til tegnelokalet midtfor, og til højre for den døren ind til den daværende - gisp: skoletandlægen!

 


I årene 1932-72 lavede Sparekasserne et reklameblad ved navn "Sparegrisen" som to-tre gange om året blev uddelt til os skoleelever.
   I hvert nummer de første 30 år af bladets liv var der en hyggeligt-opbyggelig tegneserie ved navn Peter Spar og Søren Sold, tegnet og tekstet af filmplakatskaberen Aage Lundvald. En smagsprøve på hans streg og opfindsomhed har du her i en side fra 1950; der er mange flere på Lundvalds 'egne' websider:

 

 

Inspektørboligen på hjørnet af Østrigsgade og Serbiensgade. Nu til dags består bygningen vist kun af undervisningslokaler.


De to næsten symmetriske indgange fra henholdsvis Østrigsgade (t.v.) og Ungarnsgade.Detaljer fra skolegårdene: de gamle granitvandkummer ser næsten lige så intakte ud i dag som for 50 år siden.

   Før og nu  T.v.: Del af Østrigsgade-skolegården set mod Donaugade. Den forreste bygning er den gamle gymnastiksal, og langs plankeværket stod førhen en række toiletter - uhumske, men velegnede til at ryge smøger i! Se det sort-hvide foto længere nede. Nu til dags er der flotte toiletter inde på hver trappeafsats.
T.h.: Del af Ungarnsgade-skolegården ligeledes set mod Donaugade. Den lave bygning midt i billedet var gymnastiksalens omklædnings- og baderum.

Herunder: Skolegården ud mod Østrigsgade bliver i 2003 frisket op med ny belæsning, basketballnet osv.

De gamle toiletter og pissoir langs stakittet mod Østrigsgade:

(Gengivet med venlig tilladelse fra skolekammeraten.dk ved Poul Erik Jensen)
 
T.v.: Det forhenværende omklædnings- og baderum er nu en del af skolens bibliotek. Undskyld: Det pædagogiske servicecenter!
T.h.:
Selve gymnastiksalen er som sagt heller ikke hvad den har været ...


Modeltegning af skolens nye, flotte Pædagogisk Servicecenter i den gamle drengegymnastiksal.
   Indgangen ligger i nederste højre hjørne som førhen var salens omklædnings- og baderum. De fem store vinduer vender ud mod Donaugade.

Nu med videooptagelse fra IT- og Biblioteket
i oktober 2007.
© Johnny Nielsen/Fl. Lamberth
Klik og kig!

 2002
 


... men minderne har vi da lov at ha' - plus de overlevende loftsbjælker som i forbindelse med ombygningen af gymnastiksalen fik lov at beholde de store jernkroge til tovene og bommene, som vi lavede bjergbestigning i hvert år før juleferien.1977

Herover: Skolen og dens daværende barakker i Ungarnsgade - i nogle af skolens første leveår. Læg mærke til at gaden endnu ikke var en gade, men blot en grusvej. Skolen er bygget 1905 og indviet 1906, men der gik mange år før gaden blev asfalteret og flisebelagt.
   Faktisk skrev skoleinspektøren i en årsrapport så sent som i 1929 bl.a., at "Skolen ligger ud til 4 Gader ikke brolagte, men daarlige Jordveje (private)".
   Barakkerne blev bygget for at aflaste skolen pga. de mange elever, og de - altså barakkerne - blev nedlagt da den nuværende beboelsesejendom i Ungarnsgade-Serbiensgade skulle bygges 1915-16.

Herunder: Postkortet er stemplet 26.11.1908, og billedet er formentlig taget umiddelbart efter skolens indvielse i 1906. Ikke desto mindre er man allerede begyndt at stave Østrig som vi gør i dag. - Som man vil se er ovenstående barakker endnu ikke bygget.


Ejendommen til venstre i billedet ligger på hjørnet Donaugade / Ungarnsgade og er bygget 1904.
   Dennes naboejendom på hjørnet Donaugade / Østrigsgade - og bl.a. ejendommen
i Østrigsgade over for skolen - mangler; de er fra hhv. 1912 og 1914.
 

Jaaahmen, er de da ikke kære ... ;-)

... med foldede hænder og det hele!
Første pigeklasse 1953-54 på den lille skole i Ungarnsgade
hvor vi alle startede vores skoleliv i sin tid. Billedet tilhører Lillian Nielsen.

En anden elev, Randi Madsen (nu Larsen), blev 'udskrevet' i 1971:

Noget senere (i 2023) finder Randi dette bogmærke i en af sine bøger:

[det gamle logo med nutidig stavemåde: Østrigsgade og ikke Østerrigsgade!]

 

Et 1949-nummer af "Skolekammeraten", den dav. skoleforenings medlemsblad:

 

 

Sidste skoledag for IVx (4. Mellem), juni 1961:


Lærerne er fra venstre: Skogholm, Kristiansen, Larsen, Ottosson, Ryming, Irgens og Fru ?

Og her: Skogholm, Kristiansen, Larsen og Ottosson

Britta, Kristiansen, Ryming og Reni

Jørn og Ingrid

De fire billeder i denne række er fra den lille skole

Holger Probst, Bente, Reni, Per, Lisbeth, Jørn

Jørn, Elo, Jan Sneum

Bente, Reni, Per Kaster


Rikard Sneum


Op under jul i klasseværelset på den lille skole, formentlig 2.u 1953

Tak til Karin Wilhelmsen (nu Johansen) for lån af disse billeder

Omkring 1961 blev klasselærerne Helmuth Ottosson og Birthe Krejsing gift.
Her ses de i færd med at pakke gaver ud fra deres respektive elever.
Billedet tilhører René Gade.
 


Den lille skole i Ungarnsgade

Indgangen til den lille skole - i 2005 - et par år før verden
gik af lave og skolen fik nyt navn:


Tryk på døren og træd nærmere - til den lilles skoles egen webside!


 


ØV!
I september 1978 kontaktede jeg skolen og bad om en kopi eller afskrift af mine skolepapirer og karakterbog mv. fra årene 1949-57. Her er hvad skolens kontor dengang svarede:

Dette svarbrev er decideret uartigt!
25 år efter min henvendelse til skolen - da jeg tog sagen op igen - fandt jeg ud af, at dette skriftlige svar blot havde været en bøvlet og ubehøvlet bureaukratisk affærdigelse af mit ønske!
  
Det har åbenbart været for voldsom en opgave for sekretæren at bevæge sig fra stueetagen ned ad trappen til kælderen, ind i arkivet, hive årsprotokollen ned fra hylden - og tage en fotokopi eller to.

Ak ja! Godt, jeg nåede at gøre det selv selv - nemlig da jeg i 2002 besøgte skolen og fik flinke Bjarne Matz (skolebetjent pedel teknisk ejendomsleder) til at åbne arkivet for mig. Sådan som han før havde gjort det for mine forsker-kollegaer Bjarne W. Hansen og Frede Norbrink. Og som han senere også gjorde det for min tidligere klassekammerat Poul Erik Jensen.

 

Skolens historiske arkiv

- burde have været en guldgrube for enhver forsker og forhenværende elev med hang til nostalgi, endskønt det havde trængt til mere end én kærlig hånd i tidens løb. Men skiftende skoleinspektører var tydeligvis ikke interesserede i skolens rødder, og nu er arkivet borte! Altså den sidste lille del af dét som trods alt havde overlevet al papirs gang. Sørgeligt og ærgerligt.
   Nogle få af os nåede ned i gemmerne før det var alt for sent. Sådan så arkivresterne ud i materialerummet i kælderen i efteråret 2003. Og et år senere blev rub og stub afhentet af Københavns Stadsarkiv! Hvordan adgangen til skolens historie bliver dér - det må guderne vide.   


 


 

De to fotos herunder
er fra et frikvarter på lærerværelset i 2007. Bemærk især den mildt sagt uheldige belysning af det store maleri. Motivet er if. Torben Vorstrup 'familie i haven', men maleriet har ingen titel. De tre små fokuserende spotlamper i loftet får maleriet til at se ud som om havegæsterne er oplyst af hele tre sole! - Det er malet i 1928 af Carlo Hornung-Jensen (1882-1960) som var far til kunstmaleren Preben Hornung (1919-89)).
   Desuden var Carlo Hornung-Jensen vistnok far eller farbror til Poul Hornung-Jensen (1910-?) som var lærer på Østrigsgades Skole i årene 1945-56 - og hvis svigerfar var købmand Svend Rosdahl; i Rosdahls butik i Holmbladsgade var webmaster longjohn-cykelbud efter skoletid i to vintre i 1955-57. Sådan kan nogle ting hænge sammen, når man kigger godt efter ...
(Foto: Fl. Lamberth,
© SULFA)


og


Gå til dette websteds forside af Østrigsgades Skole

Gå til siden om den lille skole i Ungarnsgade

Gå til siden om Gamle Elevers Aften

Gå til forsiden af Amager-siderne

Gå til siden om skolen i dag

Gå til side ...!

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus