Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af loven om ophavsret.
© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
23.3.2019
 
Det mindste man kan gøre sig er umage
 

 

Om beboerdemokratiet mv. i Ingerslevgården:
Afdelingsbestyrelsen og årsmøderne mv.


Hellere bide førerulvene i haserne - end tingene i sig og tænderne sammen
 Genvej retur til Ingerslevgård-forsiden
 


 


Omkring 2012 satte jeg følgende ud på denne webside:Ordene i den røde ramme herover er ikke mine. De er overskriften på
AAB's såkaldte idékatalog, som det i høj grad kan
anbefales bestyrelsen at sætte sig ind i.
Og forsøge at leve op til.
Klik her og se, hvad AAB-kataloget foreslår


Obs! og NB!

Man kan stadig på mit websted se, hvad der står i idékataloget,
men tilsyneladende har AAB i mellemtiden fjernet kataloget og
er i stedet barslet med følgende mere end omfangsrige tekst:
"Håndbog for beboervalgte"
Den kan læses på AAB's websted af afdelingsbestyrelser
og alle andre - som har rigtig god tid ...
Klik og kig.

 

 


Bestyrelsens måde lokalt at orientere beboerne på er denne pauvre informationstavle
i vaskeriet. Referater af bestyrelsesmøder "må ikke fjernes"(sic!) fra tavlen.
[Foto fra 12.9.2017]
Beboernes repræsentanter har - efter eget udsagn - ikke tid(!) til at
sætte opslag op på tavlen i de 18 opgange ...
Tankevækkende, ja! Og slapt ...

Der er dog en smule hjælp at hente, hvis man ser under NYHEDER på side 1.

 Praktisk viden:
Klik her og se AAB's officielle
forretningsorden for ordinære afdelingsmøder.
  


Årsmødet fredag den 13. april 2018

31 boliger var i år repræsenteret ved mødet. Det svarer til kun ca. 17% af de 180 lejemål. Som sædvanlig har hver bolig to stemmer, dvs. 62 i alt. Traditionen utro startede vi med spisning, denne gang af en stor og saftig oksebøf i restauranten.

I bestyrelsens mundtlige beretning - som supplerede den tidligere omdelte skriftlige - fik vi bl.a. at vide, at tagene skal udskiftet i 2019, uden at dette vil betyde huslejestigninger! Før arbejdet går i gang, vil der blive holdt et informationsmøde for beboerne efter sommerferien i år.
   Der var ytringer for og imod den centraliserede ordning, som blev indført 2.5.2017, mht. kontakt med og service fra driftscentret kontra den gamle decentrale ordning med lokal varmemester.
   Efter vores traktor gik i udu og blev skrottet, må vi nu deles om tre andre traktorer med de øvrige AAB-afdelinger i Langenæs-området! "Når det sner, kan traktorerne kun være tre steder af gangen!"
   Driftscentret fortalte, at der vil finde en justering og præcisering sted i vedligeholdelsreglerne mht. fernisering af gulve og højden på køkkenborde mv.

Det kommende års husleje nedsættes med 0,3% ...!

Der var 5 forslag fra bestyrelsen og ingen fra beboerne:

1) De fhv. affaldsbure i gården bliver overdækket og indrettet til cykelparkering med mulighed for sporadisk alternativ anvendelse - efter bestyrelsens vurdering ...
2) Ejendommens mindste badeværelser skal renoveres og udstyres bedre.
3) De gamle fællestoiletter på loftsgangene bliver nedlagt; et enkelt får måske lov at overleve, fordi et par beboere gerne ville være ansvarlige for det.
4) Gadedørslamper: Det har vist sig vanskeligt at bestemme sig for hvilken type og model, som pga. indgangspartiets materialer og udformning, der overhovedet kan anvendes. Men prisen på små 160.000 kroner blev godkendt og vedtaget.
5) Forslaget viste sig at være et debatoplæg. Og efter en længere meningsudveksling om det rigtige eller forkerte i at betale næsten en million kroner nu (eller først om fx 10 år) for at få indført et mere eller mindre relevant eller overflødigt elektronisk nøglebrik-system til gadedøre og porte m.fl. blev forslaget nedstemt med 28 stemmer mod 24. Fint nok! 10 stemte blankt eller undlod at stemme.

Et bestyrelsesmedlem ønskede ikke genvalg, men et andet gjorde, så hun blev valgt igen sm.m. en relativt ny beboer. Suppleanten ville ikke vælges, men det ville to andre; deres rækkefølge blev afgjort ved kampvalg om 1. og 2.-posten.

Under Eventuelt blev bl.a. følgende emner taget op af beboerne, og formanden (ikke referenten!) noterede sig nogle stikord:
Hvorfor er gårdhavens syrentræer skåret ned til 20 cm over jorden?
Hvorfor er der ingen vimpler på de to tag-flagstænger på taget for tiden?
Vil man anskaffe en 'legetøjskasse' til børnenes ting ude i gården?
Hvorfor kan man ikke få sat en rude i altandøren og/eller en mekanisme, så døren kan stå halvt åben i en fastlåst position?
En beboer undrede sig over hvor få deltagere (31 af 180) der var til stede. Bestyrelsen lod spørgsmål og svar blæse i vinden. [Jævnfør AAB-kataloget]
En anden beboer blev bakket op af os andre i sin appel til folk i vaskeriet, om at de afhenter deres færdige tøj og rydder op efter sig. Men det kræver selvsagt, at bestyrelsen laver tydelige opslag om problemet ...
Et medlem af bestyrelsen efterlyste deltagere i et aktivitetsudvalg. Hun fik ingen respons.

Mødet varede 3½ time (kl. 19:00 - 22:30) plus en times forudgående spisning.
 

PS, NB og Obs!
Den igangværende 4. eller 5. opsætning af 10 altaner på gårdfacaderne blev 'naturligvis' ikke omtalt ...
 

 

 

Bureaukrati og centralisering i AAB fra og med 2. maj 2017!
Klik her!


 


Årsmødet
21.4.2017

Det 88. AAB-afdelingsmøde (læs: generalforsamling) i år på Hotel Scandic havde ligesom i 2016  kun 23 lejemål repræsenteret inkl. bestyrelsen. Ud af i alt 180. Men cirka 35 deltog dog i den efterfølgende middag - der i parentes bemærket var let og delikat, men som ikke tilnærmelsesvis levede op til den kvalitet og kvantitet, vi svælgede i ved tidligere tiders møde-middage i Restaurant Friheden.
   Det mest bemærkelsesværdige ved årsmødet var, at formanden, som blev valgt for 2 år siden, havde trukket sig, således at næstformanden nu var rykket et trin op på toppen. Tillykke med det til både ham og os beboere!
   Heldigvis for bestyrelsen deltog ingen småbørnsforældre i årsmødet. Derved undgik den nemlig at skulle svare helt konkret på hvorfor, man for første gang nogensinde ikke havde arrangeret julefest og fastelavn for afdelingens børn i alle aldre ...

Flere emner, som ikke var omtalt i den skriftlige beretning, holdt den nye formand foredrag om. Det, som jeg mest bed mærke i, var, at vores affaldscontainere i de fire båse i gården snart bliver nedlagt. Angiveligt efter forlangende fra kommunen. Vi skal i stedet benytte nedgravede skraldebøtter ude på gaden af samme slags, som står der i forvejen; nu kommer der bare en masse flere. Hvilket vil gå ud over de i forvejen stedse færre parkeringsmuligheder for biler. Grotesk og absurd!
   Nå ja, og så skal vi have lamper over samtlige 18 gadedøre. Årsagen til det er, at i Vestergaardsgade er facaden fra nr. 2 til nr. 12 blevet næsten mørklagt, da der blev etableret LED-belysning langs fortovet overfor. (Se dokumentationen for lys og skygge via dette link: http://www.grandts.dk/Aarhus/ingerslevgaarden.htm#godnat) Af hensyn til ensartetheden har man valgt at belyse alle indgangsdøre og ikke kun de seks i Vestergaardsgade.

Det nok så interessante og tankevækkende ved mødet var, at kun bestyrelsens forslag var signeret. De øvrige 10 forslag var anonyme!
   Afdelingen og/eller boligforeningen var angiveligt blevet forbudt at sætte personnavne ved forslagene af hensyn til regler for personbeskyttelse. Hvilket selvsagt er rent galimatias al den stund, navnene oplyses både på mødet og antagelig(?) i det efterfølgende referat - som udkommer i ét eksemplar om nogle måneder. Høh!

Afdelingsmødet varede tre timer uden pause.

PS! Afdelingens officielle referat af 2017-mødet ...
... er sædvanen tro ekstremt kortfattet, næsten i telegramsprog. Én af de ting, der ikke er omtalt, er bestyrelsens igangværende undersøgelser af muligheden for et nyt nøglesystem til gadedørene.
   Det viser sig nemlig, at 'man' vil indføre et individuelt elektronisk kodekort i stedet for de nuværende nøgler. Angiveligt for at skabe større tryghed for beboerne, fordi ikke alle som fraflytter husker at aflevere alle gadedørsnøgler.
   I 2004 blev gadedørene aflåst med et såkaldt porttelefonanlæg, og der blev installeret en svartelefon/summer i lejlighederne. I 2008 blev de to porte aflåst. De 18 bagdøre i gården blev heldigvis glemt; men om føje år bliver der måske etableret videoovervågning af alle gadedøre og porte, eller der bliver ansat en bevæbnet portner ved samtlige indgange til karreen. Ak ja ...

- - - - o - - - -

Årsmødet 21.4.2016

holdt ejendommen (afdelingen) generalforsamling. De kun 23 boliger, som i år var repræsenteret inkl. bestyrelsen, svarer til ca. 12% af de 180 lejemål. Det betyder, at hele 157 beboere ikke kunne eller ville deltage. Ærgerligt og sølle! Mit bud på en forklaring er, at bestyrelsen ikke udstråler lyst, fantasi, engagement og begejstring nok til at samle flere  medlemmer end som så. Øv!
  
Som vanligt var årsberetningen ikke udsendt i forvejen til medlemmerne/beboerne, og den uddeles kun til dem som deltager i mødet. Måske kan den senere ses på afdelingens hjemmeside, hvis man altså har en computer. Og kan finde frem til hjemmesiden ...
   Der var indsendt 6 forslag i år, hvoraf det ene blot var oplæg til debat; en af de fire forslagsstillere var ikke selv til stede. Noget blev vedtaget og andet nedstemt. Intet af det var epokegørende. Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem, en ung mand som sikkert vil forstå at markere sig på en saglig måde; det turde være tiltrængt.
   Den traditionelle lodtrækning om vin og chokolade var droppet i år, men denne besparelse vil med garanti ikke bevirke, at der så 'bliver råd' til at omdele beretning og referat til de 180 postbokse. "For det plejer vi jo ikke!" (læs: ingen i bestyrelsen gider gøre det).
   Aftnens  mere eller mindre seriøse meningsudvekslinger om stort og småt varede cirka 3½ time, hvorefter vi kunne kaste os over Hotel Scandics herlige natmad.

[Gad vide, om bestyrelsen selv nogensinde diskuterer, analyserer og tolker årsagerne til, at så ekstremt få beboere deltager i årsmøderne? Svaret på dette spørgsmål blæser i vinden.]

- o -

Årsmødet 17.4.2015

holdt Ingerslevgården sit afdelingsmøde (generalforsamling) nr. 86. Af de 180 lejemål var i år blot 29 boliger repræsenteret! Og kun disse 29 var så heldige at få udleveret et eksemplar af den ekstremt kortfattede beretning for forgangne år.
   (Traditionen tro blev ej heller referat af mødet i år omdelt i de 180 brevbokse! Beboerne måtte nøjes med at læse en enkelt kopi, som det var 'forbudt' at fjerne fra opslagstavlen i fællesvaskeriet!)
   Nogle af de beboere som påfaldende nok ikke var til stede, var to forslagsstillere. Den ene havde indsendt 5 forslag, den anden 7. Kun ét af disse 12 forslag blev vedtaget; de øvrige blev enten nedstemt eller afvist. Børnehave!
   Mødet varede 2½ time plus spisning. Den kolde buffet-middag i Restaurant Terrassen var udmærket, men slet ikke på højde med tidligere tiders lækre retter i Restaurant Friheden.


Ejendommens officielle websted hed i en årrække www.ingerslevsgaarden.dk. Det gør det ikke længere.
  
På et ikke nærmere oplyst tidspunkt i 2012 fik Ingerslevgården ny hjemmeside i selve AAB-regi, bygget i samme skabelon som alle de andre afdelinger af AAB. Dens spøjse navn er

Afdeling-06-Ingerslevgarden
[angiveligt fornyet nov. 2016]

Men! I hjemmesidens første ca. 1½ leveår har den ikke kunnet bruges af menige beboere til noget som helst! Den er svær at finde rundt i. Den har endnu aldrig været opdateret. Og beboerne blev aldrig vejledt i brugen af herligheden. Det er både trist, tankevækkende og temmelig skuffende ...

Endelig! Først efter direkte spørgsmål på afdelingens årsmøde i april 2014 får beboerne 'undervisning' i, hvordan man bruger den AABske fælleshjemmeside. Nemlig ved at man på den lokale afdelings webside åbner en rubrik ved det kryptiske hybridnavn 'Quickmappe' (dansk: Kvikmappe). Og dér - hvis man er heldig - kan man så se, hvem der er hvem i lokalbestyrelsen, og man kan - hvis man er endnu mere heldig - læse nogle af referaterne fra afdelings- og måske bestyrelsesmøder.

Kun 31 boliger ud af 180 var repræsenteret på årsmødet 2014! Det burde i høj grad være tankevækkende for en bestyrelse, at så ekstremt få medlemmer af en afdeling har lyst til at deltage. Hvilket sandt at sige desværre ikke er noget nyt. I mange år har der knapt nok været 30 lejemål med til disse vigtige årsmøder. 30 ud af 180, hvabehar!
   Påfaldende var det i år at bestyrelsen ikke fik gjort tydeligt opmærksom på, at ejendommen kunne have fejret 85-års-jubilæum i år; og ligeledes heller ingen ord med tak til et mangeårigt nu afgået medlem af bestyrelsen. Det var både ynkeligt og pinligt!
   Ups! Få dage efter afdelingsmødet bestemte det nyvalgte bestyrelsesmedlem, som fik næstflest stemmer på mødet (nemlig 35; hvert lejemål har 2 stemmer), sig desværre for at springe fra. Derfor måtte en ligeledes nyvalgt suppleant træde til. En forklaring til dem, der havde givet damen sin stemme, ville være på sin plads.

Er der en fornyelse på vej? Desværre nok ikke ...!

Det viser sig, nærmest ved et tilfælde, at Arbejdernes Andels Boligforening på sine hjemmesider faktisk har udgivet et fremragende Idékatalog som arbejdsredskab for afdelingernes bestyrelser.
   Under bl.a. følgende overskrifter:

- Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer?

- Hvordan sikrer man bedst muligt at nye medlemmer har lyst og mulighed for at blive en del af afdelingsbestyrelsen?

- Hvordan sikrer man at alle i afdelingsbestyrelsen kender afdelingsbestyrelsens opgaver og har overblik over hvem der gør hvad?

- Hvordan sikrer man at nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer bedst og hurtigst bliver klædt på til arbejdet i bestyrelsen?

- Fokusspørgsmål: hvordan afholdes det ideelle afdelingsmøde, som giver flest mulige mulighed og lyst til at deltage? (cirkelmetode)

- Hvordan kan man sikre at flest mulige har størst mulighed for/lyst til at deltage i afdelingsmødet?

har bestyrelserne fået et uvurderligt værktøj at arbejde med. Hvis den vil! Måske især i de afdelinger hvis informationsniveau i årevis har kunnet ligge på kanten af et frimærke.
   Når en demokratisk valgt bestyrelse ikke blot har ladet sig vælge pga. personlig prestige, men med det formål at gøre en AAB-afdeling til et godt og velfungerende sted at bo - og leve - bør de mange god råd i katologet varsle nye toner i et ustemt klaver. De bør bruges!
Klik her og se Idékataloget.
Og vurdér så selv i hvilken grad DU mener at bestyrelsen i Ingerslevgården hidtil har levet op til AAB's intentioner om og vejledninger i beboerdemokratisk administration og foreningsarbejde. Nej, vel ...

 

 

Motto
(ikke ejendommens, men mit)
Hellere bide førerulvene i haserne end tænderne sammen og tingene i sig!
 


Centralisering af beboerkontakten!

Fra 2.5.2017 kan og må beboerne ikke længere kontakte den lokale varmemester eller hans gårdmænd, hvis de har et problem med deres lejlighed!
   Varmemesterkontorets mailadresse er inddraget, og telefonen er lukket. I stedet for beboervenlig og naturlig kontakt med de lokale medarbejdere har AAB indført en bureaukratisk centralisering af kontakten mellem beboer og udlejer.
   De ansatte på varmemesterkontoret er blevet degraderet til noget der minder om uselvstændige robotter til benefice for en central styring af store og små opgaver i hverdagen. Fremover skal beboerne - pr. telefon eller e-mail - kontakte det såkaldte Servicecenter Midt, når der opstår det mindste problem i lejligheden eller ejendommen, hvorefter 'servicecentret' vil sætte en løsning i værk.
   AAB har valgt denne nye arbejdsform, "for at du kan få mere service for pengene". Hallo! Det er selvsagt ren manipulation at præsentere en klokkeklar forringelse af en hidtidig fleksibilitet, som om den var den en velsignet fordel, man har savnet i årevis.
   Det er den ikke. Den er en narrehat.

Læs selv beskrivelsen af nyordningen i bladet 'Beboernyt', april 2017: http://viewer.zmags.com/publication/8cc3f038
 

 

En nedslående statistik:
Den tankevækkende uudvikling i antallet af beboere/medlemmer som deltog
i ejendommens årsmøder/generalforsamlinger; der er
180 lejemål i alt
- og bestyrelsen burde analysere årsagen til det pauvre fremmøde:
 

     
År Antal     Sted
2018 31     Scandic Hotel, Østergade
2017 23     Ditto
2016 23     Ditto
2015 29     Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
2014 31     Ditto
2013 ?     Ditto
2012 28     Ditto
2011 28     Ditto
2010 33     Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2009 28     Ditto
2008 26     Ditto
2007 27     Ditto
2006 22     Ditto
2005 53     Ditto
2004 48     VUC, tidl. Ingerslevs Boulevards Skoles gymnastiksal
2003 ?     Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2002 ?     Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2001 35     Radisson SAS Hotel Scandinavia
2000 40     Aarhus Kongreshus, Amaliegade
     

 

 

I april 2004 fejrede AAB-afdeling 06 sit 75-års jubilæum.
Det foregik i gymnastiksalen på den fhv. Ingerslevs Boulevard Skole.


Men på møderne i 2009 og 2014 forbigik bestyrelsen i tavshed
vores 80-års og 85-års jubilæum! Øv ...


 


28.6.2014 inviterede bestyrelsen til gårdhavefest med herlige grillretter og salatbarer.
NB! Ønsker man ikke at se sig selv på et billede, må man sige til. Så bliver man fjernet - eller billedet bliver fjernet ... 
Stort NEJ! til etablering af kviste med taglejligheder og boliger i to etager!

 


I 2005 foreslog Ingerslevgårdens bestyrelse i samklang med udlejeren AAB at der på toppen af karreen skulle indrettes 28 stk. 2-etagers boliger og 3 stk. 1-etages boliger i de hidtidige pulterkamre og tørrelofter.
   Jeg skal ikke trætte webgæster med bunken af skriftlige argumenter som tilhængere og modstandere af forslaget fik udfærdiget, men alene holde mig til beboernes endelige dom.
   En urafstemning for de 180 boliger med to stemmer hver - dvs. 360 mulige stemmer - afgjorde det markante resultat:
   25,0% stemte ja
   43,5% stemte nej
     0,5% stemte blankt
   31,0% undlod at stemme
   (Af de afgivne stemmer sagde ikke mindre end 63% nej!)

Tillykke med resultatet til flertallet af os!


 

Genvej tilbage til webforsiden om Ingerslevgården
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus