© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
31.12.2023

 


 

 

Amagerbrogade Øst 1
fra Christmas Møllers Plads til Sundby Kirke

 

* Genvej til Amagerbrogade Øst 2 *
* Genvej til Amagerbrogade Vest 1 *

 

Genvej til vejviseren fra 1955 med beboere og butikker i hele gaden.
Klik her og åbn pdf-filen med dens søgbare tekst.

 

Christmas Møllers Plads - på forkant med Amagerbrogade:

To flyfotos fra hhv. 1937 og 2007 (Se foto fra 1942 på Amagerbrogade Vest)

 

1938 anlægges Vermlandsgade-stykket fra Uplandsgade til Amagerbrogade. Billedet her er fra 1941, og Vermlandsgade har endnu ikke fået sin endelige form. Christmas Møllers Plads får først sit navn i 1950.
© Housted-Strandberg-SULFA

April 1941 tager folkene fra Stadsingeniørens Direktorat dette billede af det store gadekryds. Knapt ti år før området blev døbt Christmas Møllers Plads.
© SULFA


30.4.1966 tog Erik V. Pedersen dette billede af datidens rundkørsel
på Christmas Møllers Plads - og en elskelig Linie 9 på vej til Skånegade.
© EVP-fotoarkiv
 


I 1972 nedlagde man pladsens rundkørsel fra 1942 og skabte det asymmetriske vejkryds. Kortet her var ophængt ved siden af vejarbejdet, og billedet er fra Arne Gluds bog Sønderport. © AG og SULFA.


Rundkørslen under nedlæggelse. Set mod Christianshavns Vold og Torvegade. Foto: Erik Johansen, maj 1971. © SULFA

Før 1942 var Christmas Møllers Plads et signalreguleret kryds, som det altså blev igen 30 år senere, da rundkørslen blev ombygget.


Det store gadekryds i vore dage.
Foto: Fl. Lamberth, sept. 2008.
© SULFA

 

På websiden om Amagerbrogade Vest har jeg skrevet om de skiftende husnumre på Amagerbrogade for 100 år siden. Klik på denne genvej.


 


"Ny Amagerbrogade"

Lokalplanerne i pdf-format for ændringerne af hovedfærdselsåren mellem Sundbyøster
og -vester, som de tog sig ud i januar 2014. Klik her; dokumentet åbner i nyt vindue.
I september 2017 gik arbejdet i gang mellem Christmas Møllers Plads og Holmbladsgade.

Disse tolv fotos er fra 22.9.2017:


De næste ti fotos er fra 18.2.2018:


28.6.2018: Vejarbejdet set mod syd fra krydset ved Holmbladsgade25.8.2018: Set mod nord ud for nr. 112. Foto: Karin Andersen


25.8.2018: Ditto, men set mod syd.

 

 

 

Fra Christmas Møllers Plads til Holmbladsgade

Amagerbrogade
- 'gavlen' Christmas Møllers Plads 3-5 + Markmandsgade


Før White Star blev malet hvid. Foto fra Svend Braarups album; dateret 1933. © SULFA


12. december 1937. Det tidligere forlystelsessted Vennelyst lå, hvor ejendommen på fotoet tv. blev opført. Men inden da skiftede Vennelyst navn til White Star her på hjørnet af Markmandsgade, som dengang var en del af Kløvermarksvej.
Foto: Erik Johansen, © SULFA

Ditto - set mod Christianshavn og byen.
Navnet Vennelyst lever som bekendt videre i den havekoloni, man oftest ser, når tv viser billeder fra en dansk hyggenygge-havekoloni med adskillige spøjse huse.
Foto: Erik Johansen, © SULFA

23. april 1938. Samme synsvinkel som forrige foto. Nedrivningen er i gang på hjørnet af Markmandsgade og længere frem.
Foto: Erik Johansen, © SULFA

23. april 1938: Et kig ud ad Markmandsgade. Ud for lygtepælen og det bagerste træ t.v. lå Arbejdernes Forsamlingsbygning, som i vore dage i ny skikkelse hedder Amager Selskabslokaler.
Foto: Erik Johansen, 1938. © SULFA

10. marts 1939: White Star er jævnet med jorden, og snart går man i gang med at opføre den nuværende karré Vermlandsgade-Markmandsgade.
Foto: Erik Johansen, © SULFA

10. marts 1939: Ditto - jævnfør billedet ovenover.

Foto: Erik Johansen, © SULFA
  
September 2011. Denne store karré fra 1938 består af Christmas Møllers Plads 3-5, Markmandsgd. 1-9 og Vermlandsgd. 2-20. Tilsyneladende består Amagerbrogd. 5 udelukkende af Amagerbro kiosk, som vel nærmest ligger i Markmandsgade.


1912. Kløvermarksvej set ind mod Amagerbrogade og Christianshavn med forsamlingsbygningen til højre bag ved
"Haver anlægges og vedligeholdes"
 

2017: Hvor denne etageejendom i mange år har været noget nær et vartegn eller pejlemærke, når man kom fra Christianshavn og passerede Volden, dér lå indtil 1937 et populært forlystelsessted - jævnfør billederne oven over dette.Begyndelsen af Markmandsgade i 2011, hvor White Star lå indtil 1938. Billedet er taget ovre fra hjørnet af Ved Amagerport og Amagerbrogade.Markmandsgade 9 fastholdt i juni 2005. De berømte Amager Selskabslokaler turde være kendt af de fleste amagerkanere som er født før 1970. I 2011 er lokalerne udlejet til catering m.m.-firmaet Krunch.


Dette prægtige fotografi af en skraldevogn ved Arbejdernes Forsamlingsbygning i Markmandsgade er fra 1931 og sidder i Svend Braarups album. Billedet tilhører SULFA.
 


Februar 2018

 

Fra Jan Jørgensens samling har jeg fået lov at låne dette ikke mindre herlige
prospektkort-billede af samme bygning (ca. 1910-20) som herover til højre:


1913. 'White Star' og hjørnet af dav. Kløvermarksvej (Markmandsgade). Og en vis kirke på Christianshavn i baggrunden.
 

Forrest har vi ejendommen på hjørnet af Markmandsgade anno 1968 set ud ad Amagerbrogade. Foto: Per Bech Petersen. Copyright: SULFA og SHS
Gammelt og nyt passerer hinanden ved stoppestedet ud for Markmandsgade:

Foto: Per Bech Petersen, 1969. Ophavsret: SULFA og SHS
I baggrunden kan man se, at arbejdet med at nedlægge rundkørslen er i gang.

 

 

Husrækken med nr. 7-9B
- fra Markmandsgade til Flinterenden
 

1915. Dette billede er stedfæstet som Amagerbrogade 1, og det er antagelig området, hvor tidligere Vennelyst/White Star lå.

1913. Et kig ud ad Markmandsgade, da den endnu hed Kløvermarksvej. Henne til venstre efter plankeværet ligger forsamlingsbygningen.

 


Og igen omkr. 1922, som var det år etageejendommen blev opført.


1957. Billedet tilhører Starbas.
 


Dette billede er dateret 1923.

Maj 1938. Hjørnet af Markmandsgade til højre. Allerede dengang havde det stykke af Amagerbrogade cykelsti i begge sider. Midt i billedet ser vi den hestetrukne skraldevogn på sin daglige dont.
Foto: Erik Johansen. © SULFA

1957. Sidegaden t.h. midt i billedet er Flinterenden. Men nu er de gamle cykelstier nedlagt til fordel for den frembrusende bilisme! Senere kom de dog tilbage. Hvem sagde kommunal forudseenhed og trafikal planlægning? Fotoet tilhører Starbas og SULFA.

 1968. Foto: Per Bech Petersen; © SULFA


Juni 2008


Sept. 2011


Juni 2008


Hjørnet af Markmandsgade i 1997.
Foto: Flemming Lamberth, © SULFA


Et kig ud ad selve Markmandsgade i 1996.
Foto: Flemming Lamberth, © SULFA


Den lille slikbutik i nr. 7 ser ret død ud her i marts 2015 på Johnny Duss' foto.

Kuriositetisk sidespring:
På fortovet i Markmandsgade til venstre for nr. 2 ses dette lille jerndæksel.
Hvad gemmer der sig i dybet under det - og hvorfor er det fra et svensk og
ikke et dansk jernstøberi? (Den lyserøde farve må være påført af et barn.)

 

 

Husrækken med nr. 11-17
- fra Flinterenden til Store Mølle Vej

 


20. november 1943. Samme husrække som på billederne til højre. Foto: Erik Johansen,
© SULFA   


Juni 1969. Foto: Erik Johansen; © SULFA


Husrækken i sept. 2012. Foto: Niels Rydahl


Et kig ud ad Flinterenden i 1996. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


National Cykler lå på hjørnet i 1937 if. Københavns Museum.


Påtrængende facadefarver ved nr. 15, fastholdt af Flemming Lamberth i 1997. © SULFA


Amagerbrogade 17 i 1939 ifølge Peter Elfelt. Tak for tilsendt foto.


Man bliver da godt nok lækkertørstig ved synet af Ruth Eli Hansens foto fra 1990!

Hjørnet af Store Mølle Vej til højre.

Forrest det nordlige hjørne af Store Mølle Vej, i midten Flinteren.

Og sådan så samme hjørne og karreen ud i 1923, siger 'Før og Nu'.

Store Mølle Vej-hushjørnet tættere på; de to farvefotos er fra 2011.


1937 if. Københavns Museum. Med lidt god vilje kan man skimte på Store Mølle Vej,
at der dengang var en fødeklinik på 2. sal (med Amagerbrogade 17 som adresse).

Afsnittet om Amagerbanen og dens Amagerbro Station ved Store Mølle Vej har fået sin egen webside.


Amagerbanens Amagerbro (ende)Station fotograferet
ca. 1925 af Peter Elfelt

Se også Erik V. Pedersens detaljerede beskrivelser af Amagerbanen og dens stationer;
klik her!


Ca. 1979 tog Hans Jacobsen dette billede med teleobjektiv oppe fra Vor Frelsers Kirke. Forrest ser vi autofirmaerne i Vermlandsgade og brandstationens tårn. I baggrunden har vi bl.a. Filips Kirkes hvide tårn på Kastrupvej over for Højdevej.

I 2008 fotograferede jeg selv 'penalhuset' Møllelængen nede fra gadeniveau:

 

Husrækken med nr. 19
- dvs. 'gavlen' af Store Mølle Vej 2-44

 

Annonce fra o. 1938. På 5. sal i gavlen, dvs. på Store Mølle Vej 2, lå i mange år fødeklinikken Ringgaard & Møller (hvor min datter kom til verden i 1966). I 1983 flyttede klinikken til Sønderbro Hospital på Sundholmsvej.
   Eneste 'beboer' på Amagerbrogade 19 er forretningen som fylder hele gavlens bredde. Lejerne med de gedigne altaner har adresse på Store Mølle Vej 2, hvor boligerne er mellem 109 og 188 kvm.


1997 tog Fl. Lamberth fra SULFA billedet herover analogt med næste billede.

Endnu i 2004, som det ses, hang der de gamle advarselsskilte om togtrafik oven over Amagerbrogade. Både her og omme på Amager Boulevard ved den tilsvarende overskæring. Hans Krog tog dette foto.


September 2011

'Penalhuset' blev hurtigt det folkelige navn for ejendommen Møllelængen. Den blev opført 1939 af FSB, Foreningen Social Boligbyggeri, og i mange år sås/ses dens klare forbindelse til Socialdemokratiet, hvis partispidser ofte boede/bor i de største lejligheder ...
   Ejendommen er 300 m lang og var i sin tid Københavns - ja, endda hele Nordens - længste hus. Ifølge annoncen til venstre.

Forretningslokalerne i Penalhusets 'gavl', dvs. imellem Store Mølle Vej og Uplandsgade, indeholdt fra sept. 1955 den store HB-afdeling som senere flyttede ud på Amagerbrogade 150, da den nye bygning dér var færdigopført.


Møllelængen under opførelse set af Erik Johansen
10. marts 1939. Ophavsret: SULFA

Et af mange københavnere stadig savnet offentligt transportmiddel passerer ...

... Svinget og Store Mølle Vej og krydser det dav. jernbanespor.
Copyright: SULFA

I stedet for at grave de gamle tværgående jernbanespor op, har man flere gange dækket dem med asfalt.
Det ser man tydeligt på mit foto fra 1.9.2002:

Først ifm. projektet 'Ny Amagerbrogade' i 2017-19 blev skinnerne taget op.
Her ses de liggende hulter til bulter i Svinget på Tina Metzons fotos fra ca. 1.3.2018:


 

 

'Ryggen' af Møllelængen fra 1940 vender ud mod Uplandsgade. Gaden hed tidligere Carl Lunds Gade
efter metalvarefabrikken A/S Carl Lunds Fabriker - som i 1932 blev overtaget af Glud & Marstrands
Fabriker A/S
i gadens nr. 20.
Billedet herunder tv. er fra o. 1936 og set mod øst fra Amagerbrogade.
Flyfotoet th. er fra 1937 har tilhørt Amagerbanken, og her ser vi det altsammen.
   


Klassisk aviskiosk ud for 'gavlen' af Penalhuset, cirka 1970. Ukendt fotograf. SULFA ejer billedet.

Også dette foto er dateret cirka 1970, men måske er det fra 1965.

Samme kiosk før den lukkede. Ukendt fotograf. Tak for tilsendt billede.


Det har ofte været til diskussion i bl.a. Facebook-grupper, hvornår fødeklinikken egentlig lukkede. Her er syn for sagn!


Store Mølle Vej set mod Vermlandsgade med den 1,43 cm brede 'tog-sti' i det gamle banetracé. Foto: Sussie Christensen, maj 2014.

 

 

Husrækken med nr. 23-25
- fra Uplandsgade (indtil 1936: Carl Lunds Gade) til Limgården

 

For overskuelighedens skyld åbner dette detailkort fra 1872 i nyt vindue, når det forstørres:

Læg mærke til beliggenheden for bl.a. Limfabrikken og 'Lykkens Prøve'.
De lå nord for Vor Frelsers Kirkegård. Gaden i bunden som begynder Kö...
er naturligvis Køhlertsvej, dvs. Holmbladsgade.


(Billede lånt fra 'Før og Nu' 1922-23) Fra samme publikation er lånt næste billede ...


... som er den husrække i nuværende Uplandsgade der ses den modsatte vej på Arne Glud-billedet herunder til venstre, og som den tog sig ud i 1915.


Amagerbankens bygning i 1937. Billedet er fra bankens arkiv. © SULFA
Fotos af bankens indre ses lidt længere nede ...


Med levende lys i alle vinduer i anledning af Christian X's 25-års regentjubilæum 14.5.1937.
Også dette billede tilhører SULFA.


Et aftenbillede mere en snes år senere. © SULFA

De næste tre billeder i dette afsnit er taget af Arne Glud i 1968.
Ophavsretten tilhører AG og SULFA:

Uplandsgade 2-6 set mod Amagerbrogade. © SULFA

Nr. 4 og 6 er borte nu - af samme årsag som de tildækkede gavle, jf. det tredje billede ...


I nr. 6 var der bagerbutik og skomager, og på 1. sal havde en arkitekt sin tegnestue.
© SULFA

Disse to smukt ornamenterede husgavle er hhv. Uplandsgade 8 og Limgården 7. De blev skjult for evigt, da Amagerbanken i 1972 lod opføre den hvide glas- og betonkolos som ses på billeder herunder.
© SULFA

Dette flyfoto fra 2012 viser bl.a. det område som Arne Glud fotograferede 44 år tidligere;
Amagerbrogade er forrest i billedet:

I 1970-72 bygger Amagerbanken den 'yndighed' som stadig eksisterer bagved:

Foto: Arne Glud, 1970 - © SULFA


Sjov bus og smukke brosten i Uplandsgade 1984.
Begge billeder er taget af Arne Glud og har © SULFA

Ditto. Læg også mærke til de oprindelige altaner på bagsiden af 'Penalhuset'.

For længst er de åbne altaner med balustre skiftet ud, men gadebelægningen består!
Foto: Rene Petersen, 2012.


Et kig ud ad Uplandsgade, med en bid af Ved Sønderport til højre.
Ved hjørnet dér lå førhen hovedindgangen til Glud & Marstrand.
Foto: Flemming Lamberth, 1996. Copyright: SULFATo fotos mere fra 'Før og Nu', hvor ...
 


... billedteksten ses forneden.
 


'Lykkens Prøve' fastholdt af maleren J.L.J. Ridter i 1901.
(Kunstkort modtaget i gave fra Østerbro Lokalarkiv)


September 2011. Amagerbanken er opført i flere tempi: Den oprindelige bygning på hj. af Carl Lunds Gade er fra 1850. Senere kom sidebygningen ved Limgården til i to omgange, og 1972 byggede man den bastante betonklods bag ved det hele.

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
Tv. Amagerbankens hovedsæde og th. den daværende sidebygning med Post- og Telegraf-ekspedition som senere flyttede hen om hjørnet i Uplandsgade. Og endnu senere flyttede over på den anden side ad Amagerbrogade/Svinget.

Sommer 1936. Der er rejsegilde på den nye toetagers del af bankbygningen som erstattede den lave P&T-fløj. Tak for det tilsendte billede.


Billedhuggeren Anker Hoffmanns bronzeskulptur 'Det spirende løg'
fra 1972 står stadig i gården bag den forhenværende bankbygning:

24.9.2017

Efter at bankens tilbygning var opført i 1936-37, og portkontoret var flyttet hen i den modsatte ende, overlod banken i en årrække noget af bygningen nærmest Uplandsgade til afdelingskontor for A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt; jævnfør billederne højere oppe i dette webafsnit.
 

Næste fire fotos stammer fra bankens billedarkiv. Nu © SULFA:


Billede fra bankens åbningsdag den 24.1.1921.

Samme ekspeditionslokale i 1927.

Og atter samme lokale i 1928.

Amagerbankens gårdhave i 1973.

Ved Uplandsgade-hjørnet af Amagerbrogade 23,
i den fhv. bank- og postbygning, ser der sådan ud i ...

... januar 2015. Nu skal der indrettes et supermarked
i den agtværdige bygning. Foto: Karin Andersen, januar 2015.

Discountkæden KIWI åbnede sin filial den 27.6.2015. Flemming Lamberth tog de første fem fotos
af den diskutable begivenhed:


© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

Uplandsgade; foto: Karin Andersen, sommer 2015


Ditto
I foråret 2017 annonceres det, at alle eller de fleste KIWI-filialer i landet lukker! Gælder det mon også denne nyindrettede?

Ditto - med relativ behersket udsmykning

 


To fotos fra 'Før og Nu', hhv. i 1907 og

i 1923. På begge billeder ser vi yderst tv. hjørnet af Amager Boulevard.

September 2008. Banken er still goin' strong - måske ...?

... men ak nej! I 2011 bukkede også den bank under, og resterne af Amagerbanken hedder i dag (2012) BankNordik.
   I 2014 blev det gamle banklogo oven over døren banket ned ad facaden! Trist.


Dette kostelige billede fra 28.11.1907 er taget af Ernst Nyrop Larsen:

Amager Boulevard løber ud til venstre, mens vi ser ind ad
Amagerbrogade med 'Lykkens Prøve' halvt skjult mellem træerne.
Det må være brolæggersvende og arbejdsmænd, som i fint, rent
tøj er stillet op til fotografering sammen med en flok noble
herrer og honoratiores.

 


Dette er et såkaldt danmøntkort fra 2006. Måske er det også resterne af en aktie i 2011?

Bomærket i bankens velmagtsdage:


Amagerbanken som kom til at hedde BankNordic - set af Niels Rydahl i juli 2014,
da man med hammer og mejsel skrællede relieffet med det gamle banklogo af facaden.

Så sent som i april 2016 figurerer Amagerbankens navn stadig

på denne navnetavle på Amagerbrogade 25 ...
 

 

Husrækken med nr. 29-31
- fra Limgården til Ved Sønderport

1923: Billede fra 'Før og Nu' af det begyndende byggeri af Arbejdernes Andels-Boligforenings Afdeling 19 Limgården på Amagerbrogade 29-31 plus Limgården 2-8 og 7-11, Ved Sønderport 1-5, Holmbladsvænge 2-4 og 10-12 samt Uplandsgade 8-10. I alt 198 boliger på fra 1 til 8 rum. Ejendommens hjemmeside - klik her.


1932-33: Pansebassen står uden for Amagerbros Fiskehal på hjørnet af Limgården. Til højre for opgang nr. 29 er overtøjsbutikken trådt i likvidation og skal flytte. Derefter var det antagelig Brugsen som overtog lokalerne - som sidenhen - nogle forretninger mange år senere - blev til Café Amager. Billedet er muligvis taget af Erik Johansen; © SULFA

Og et kig ind i Limgården som karreen tog sig ud i 1996, da Flemming Lamberth kom forbi:1925 - if. Starbas. Se mere om biografen og dens film
på websiden om Amagers biografer.


1932-33: HB er endnu ikke flyttet ind på hjørnet af Limgården. Aladdin Teatret viser Garbo-filmen 'Mata Hari', og plakatmanden har netop sat den store reklame op over biografen. © SULFA

1938: Nu ligger HB på hjørnet og lidt til. Aladdin spiller den danske stavnsbåndfilm 'Kongen bød'. © SULFA

2006: Der har ikke gået film i Aladdin siden biografen drejede nøglen om i 1971 - og blev supermarked ligesom næsten alle andre nedlagte biffer. IRMA lå her i mange år, og nu er det altså Faktas tur.

Hovedstadens Brugsforening HB på hjørnet af Limgården anno 1941. Men flyttede hen i nr. 19 den 2.9.1955, som det ses i denne annonce:

Bygningen husede også Hotel Amager dengang; det blev indrettet i 1930'erne. Og mange år senere åbnede som nævnt så hotellets Café Amager i stueetagen i de tidligere butikslokaler til venstre for den fhv. biograf.


Erik V. Pedersen 'skød' Linie 9 foran biffen den 30.4.1966. © EVP-fotoarkiv

Per Bech Petersen fastholdt Linie 2 samme sted i modsat retning i 1967. © SULFA.
   Læg mærke til butikkerne, bl.a. den dav. udgave af Synoptik = Sygekassernes Optik. Tobakshandleren har fået en fin ny  cigaretautomat ift. fotoet herunder.

 

1933, en lørdag eller søndag. Tobaksbutikken er lukket, men automaterne med Cigaretter og Cerutter er stillet ud foran vinduet.
   Læg mærke til stavemåden oven over konfektureforretningen: Konfiture, en for længst forældet form som oprindelig er fransk [confiture]. Billedet tilhører SULFA.
1965. Filmen 'Operation Snafu' havde dammarkspremiere i Aladdin (og Husum) den 25.10.1965. Man skimter lige netop en bid af reklameskiltet over biografen. / Kurt Lorentzen
 
Det 2-stjernede Hotel Amagers 'Café Amager' i 2012 og 2016:

             1993. Efter biografen kom der supermarked.
Tak for tilsendt billede.


April 2010

Arbejdernes Andels-Boligforenings gamle tidstypiske bomærke pryder de blyindfattede ruder på trapperne, som alle vender ind mod gårdsiden.

Ejendommens 'små' lejligheder er på
 mellem 150 og 220 kvm!


November 2012


April 2016

 


Begge billeder: 5. maj 1945

Begge billeder tilhører Frihedsmuseet

27. november 1907 er næste billede taget. Vi ser brolæggere og honoratiores stillet
op til fotografering. Måske er anledningen færdiggørelsen af brolægningen ved Amager
Boulevard/Amagerbrogade. Sporvognsskinnerne er allerede lagt på det tidspunkt.
I baggrunden ses 'Lykkens Prøve'. Tak for tilsendte fotografi.Hilsen fra Svend Kraghs Konditori i nr. 31 (hjørnet af Ved Sønderport) i 1951
 
På et tidspunkt har der åbenbart også været slagter i nr. 31. Disse billeder tog Karin Andersen i oktober 2018, før lokalerne blev indrettet til Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik.


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Bygningen mellem Limgården og Ved Sønderport er AAB's afdeling 19 som blev opført 1923. Aladdin Teatret åbnede samtidig med huset stod færdigt.
   En nutidig (2010) pendant til Johansens billede er dette set fra samme sted, men zoomet lidt ind:


 


Kuriosum:
Fra den store karré blev opført i 1923 og indtil begyndelsen af 1950'erne, fandtes Limgården ikke som særskilt gadenavn. Limgårdens syv husnumre hed indtil 1951 Amagerbrogade 29A-G.
   Det vil sige, at nuværende Limgården nr. 2-8 og 7-11 alle først hørte under husnummer Amagerbrogade 29. For eksempel er Limgården 2 og 4 i dag det samme som fortidens Amagerbrogade 29A og 29B.

 


 


Et kig ud ad Ved Sønderport i 1996.
Foto: Flemming Lamberth, © SULFA
 

 

'Husrækken' med nr. 33
- dvs. ved Vor Frelsers Kirkegård

Det store, gamle og flotte telefon- og toilethus på hjørnet med adressen Ved Sønderport 2 har ligget der siden 1918. Bygningen blev renoveret og shinet op i 1968-69, og jeg fotograferede den i 2004 gennem en regnvåd busrude. Mon det altid har været et offentligt tissehus? I 2012 ser det ud til at husets dage desværre er talte ...

Efter jeg i nogle år at have forsøgt at opklare bygningens fremtidige skæbne, fik jeg at vide i maj 2015 af kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, at "
Bygningen er overgået til udlejning via Københavns Ejendomme" - hvor den åbenbart i skrivende stund stadig mangler en lejer.
   Den er imidlertid nu (2015) blevet renoveret og shinet fuldstændig op indvendig, fortæller Amager Øst Lokaludvalgssekretariat.
   I april 2016 fotograferede jeg for gud ved hvilken gang den gamle, smukke bygning:


 


Da Amagerbrogade mellem Prags Blvd. og Ved Sønderport skulle udvides i 1968, skar man flere meter af toiletbygningen. Arne Glud tog billeder, og de tilhører i dag SULFA.


De tre fotos: Arne Glud, 1968. © SULFA


Hele kirkegårdsmuren blev revet ned og genopstod i ny skikkelse nogle meter længere inde på kirkegården. De oprindelige murpiller fra 1927 ved indgangen blev skiftet ud med et par mere fikse og fancy, som står parat i baggrunden på billedet til venstre. Men smedejernslågerne fik dog lov at overleve.


1960'erne. © SHS/SULFA

Kirkegården inde bag den lange røde mur er anlagt 1790 og har en hjemmeside.


Foto: Hans Krog, ca. 2003.


1960'erne. © SHS/SULFA

SHS er Sporveishistorisk Selskab.


1960'erne. © SHS/SULFA


Trafikkaos 20.11.1943-udgave. Erik Johansen var parat i tågedisen til at fastholde øjeblikket med sin Leica. Traditionen tro er der © SULFA.
   Billedet herunder er fra 1933 og tilhører ligeledes SULFA; ukendt fotograf.

Den hidtil næstseneste billedserie af den desværre ret hærgede bygning
stammer fra Flemming Lamberths kamera den 10. maj 2012.
Jeg har spurgt Vor Frelsers Kirke om hvilke planer der er for toiletbygningens videre skæbne. Læs mere om husets status i 2015 højere oppe i dette afsnit.
 

De seks billeder i rammerne tilhører SULFA.


Set inde fra kirkegården med Ved Sønderport som baggrund.

René Sylvest Hansen tog disse fotos af den næsten tømte, misligholdte bygning i maj 2012:

 

Selv tog jeg disse to i august 2013:  

 

Siden februar 2016 har den gamle toilet- og mønttelefon-bygning været istandsat og indrettet til 'Det Lille Musikhus Amager'. Se mere om det på Facebook.


En bid af kirkegården så sådan ud i 1935, set mod
Prags Boulevard. Billedet tilhører Arne Glud og SULFA.

Hans Krogs stemningsbilleder fra de dødes haver (2003):

August 2013:

Skiltet ved indgangen fra Prags Boulevard


Dette gedigne gravmonument er sat over slægten efter Odd Fellow-logebroder Sønnich Wincentius Olsen som i 1888 blev første formand for "Loge nr. 23, Christian den 4". Der i øvrigt har adresse i Jacob Holms Gade 2; se denne.

(En særpræget, men smuk og dybt personlig, navnløs og privatejet 'gravsten' på en af kirkegårdens grave; de to granitkufferter blev lagt i sommeren 2013.)


Et fredfyldt sted ...  


... hvor selv en aktiv webmaster kan finde midlertidig hvile på en af 'sine' kære, gamle Københavnerbænke.


Skiltebilledet tog jeg selv i april 2010
 

Hjørnet af kirkegårdsmuren ved Prags Blvd. en dag i 1943:

En bekendtgørelse er slået op og studeres
med forståelig interesse. [Det kgl. Bibliotek]

Skiltet på elmasten til venstre meddeler:
"Cyklister til Amager Boulevard maa køre i højre Side af Kørebanen"
- og sådan er det stadig ...


Ved det venstre hjørne af nuv. Prags Boulevard stod indtil 1915 - da man skulle anlægge dav. Sundbyøster Boulevard - den forhadte bom, ved hvilken der skulle betales bompenge for transport til og fra København. Selve bom-stangen, som blev sænket og løftet tværs over Amagerbrogade, stod på den modsatte side af gaden over for bomhuset. Se de to midterste billeder herunder.
   Bomhuset blev revet ned 1906, og i nogle år stod kun et skur tilbage, hvori bommanden kunne gå i læ. Dette måtte til sidst lade livet for at gøre plads til 'boulevarden' langs med kirkegården, men selve bommen blev først nedlagt 31. marts 1915.
   Som det fremgår af den påtrykte tekst under billedet, var adressen dengang Amagerbrogade 101. Forklaringen på dét fremgår her.
 

1908

1912

31.3.1915, bommen nedlægges

19231969. Foto: Per Bech Petersen; © SULFA

Den store ejendom, vi ser bag sporvognen, består af Amagerbrogade - Prags Boulevard - Skånegade - Holmbladsgade. Facaden mod Prags Boulevard tog Tony Steen Andersen nedenstående fine billede af i 1989 set hen over kirkegårdsmuren - 20 år før branden i tårnet på hjørnet; se lidt længere nede ad siden ...

 

 

Se også websiden om Prags Boulevard

 

Husrækken med nr. 37-41
- fra Prags Boulevard til Holmbladsgade

 
Herlige billeder fra o. 1910. I venstre side ser vi, at bommen over for Prags Boulevard stadig findes, vi ser at allerede dengang lå Th. Sørensens smørrebrødsforretning (eller dens forgænger) på hjørnet af Holmbladsgade - og vi ser over for denne en af ørnene passe på Eberts nye boligkompleks, jf. Amagerbrogade 43. Fotografiet tilhører SULFA. Mon ikke den uniformerede herre i træsko er ansat ved banen eller sporvejene? Læg mærke til at stoppestedsskiltet sidder på gaslygtestangen.
 

August 1933; Foto: Erik Johansen, © SULFA
Dengang hed den senere Restaurant Prag 'Trav-Café'.
   Måske er disse to fotos fra 1933 taget kort efter, at der blev lagt asfalt oven på brostenene på gadestykket fra Prags Boulevard/Norgesgade og frem til Middelgrundsvej.

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
Bemærk det brede lysindfald fra solen som vælder ud fra Norgesgade.


September 2008
Ejendommen er fra 1907 og består desuden ikke mindst af Skånegade 2


Hilsen fra Cathrine Lunds Boghandel i nr. 37 (1951)


April 2009:


16.4.2009; foto: René Hansen

16.4.2009; foto: René Hansen

20.4.2009; foto: ss
Amagerbankens ud blev pillet ned - og samtidig el. senere forsvandt selve bankens navn - som bekendt ...

20.4.2009; foto: ss

20.4.2009; ss

20.4.2009; ss

 


(Amager Vejviser 1910)

 


Foto: Hans Krog, 2005.


2005. Her ser man tydeligt, at den gedigne ejendom har hele to forretninger på hjørnet af Holmbladsgade.


Foto: Hans Krog, 2005.

Th. Sørensens populære smørrebrødsforretning har leveret godbidder til familier, firmaer og foreninger i flere menneskealdre.

Th. Sørensen overtog slagtermester Lundstrøms forretning o. 1910, men er nogle år ældre på en anden adresse.

I april 2016 var den gamle forretning stadig ung og spændstig - ligesom fiskehuset:


2004

1938

Før Th. Sørensen flyttede ind i nr. 41, havde P. Lundstrøm sin slagterforretning i samme lokaler. Lundstrøm flyttede derefter vist nok over på den anden side af gaden til nr. 40. Billedet er fra o. 1910 og tilhører SULFA; ukendt fotograf.

I 1975 tog John Jørgensen dette billede af 'min' fotohandel. I nogle år
fyldte den også tøjbutikkens lokaler på hjørnet ved siden af Sørensen:


Tak til Hans Jacobsen for scanning og formidling. I forgrunden to såkaldte fødekasser.
Via dem blev sporvognenes luftledningsnet forsynet med strøm fra elværkerne.
 

(Prags Boulevard hed i årene 1907-15 Sundby Boulevard,
og i årene 1915-26 Sundbyøster Boulevard)

(Holmbladsgade hed indtil 1897 Køhlertsvej)

 

 


Det er et udtrykkeligt og forståeligt ønske hos SULFA (Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv), at jeg fremover ved hvert eneste af foreningens billeder anfører dens ophavsret.
   Derfor bliver ejerforholdet nævnt så tit på disse nyere websider. Det er ikke længere nok at jeg anfører copyrighten én gang nederst på hver side.
 


Fra Holmbladsgade til Frankrigsgade

Husrækken med nr. 43-47
- fra Holmbladsgade til Blekingegade


Denne gedigne ejendom er fra 1907. Billedet er fra 2022.
De to flotte ørne lever der stadig. Foto: Niels Rydahl Jensen


Foto fra o. 1908, antagelig ikke så længe efter at beboere og butikker var flyttet ind i den nye ejendom. Sakset fra 'Før og Nu'.


2006


Foto: Erik Johansen, august 1933. © SULFA


August 1933: Betjente konverserer ved hjørnet af Hallandsgade vis-a-vis Holmbladsgade. Dengang var der virkelig markiser til!
Foto: Erik Johansen. © SULFA


Annonce fra 1907. Den får ikke for lidt i beskrivelsen af de herskabelige lejligheder! Men 'udsigt over Amager Boulevard', dét holdt ikke i ret mange år ...


Maj 1971: Blekingegade til højre - med en altid velbesøgt pølsevogn på hjørnet. I Blekingegade lå en af bydelens populære legetøjsbutikker; den hed Dukkedoktoren.
Foto(udsnit): Erik Johansen. © SULFA

På facaden over gadedøren, på kanten af både Holmbladsgade og (her) Amagerbrogade, har en ørn bredt sine vinger beskyttende ud over husets beboere på deres vej ind til gemakkerne. Her er fred og ingen fare.
   Bemærk de to lige så gamle svungne ophæng af jern til sporvognsledninger. Sådanne ses heldigvis stadig på mange af Amagerbrogades ældre bygninger, til trods for at den sidste sporvogn i Danmark - Linie 5 - kørte sin sidste tur i 1972.

1967. Irmas kaffereklame-sporvogn holder ved stoppested Sverrigsgade. Den er på vej mod Sundby Remise, se længere nede. Foto: Per Bech Petersen, nu © SULFA
"Paris" skimtes th. i sporvognsbilledet - og især ses den flotte facade herunder:


Foto: Fl. Lamberth, 1992. © SULFA
 


Mon det er Hermann Ebert himself, som er portrætteret stående midt i byvåbnet oven over gadedøren på Amagerbrogade 43? Jeg tog dette billede i 2011, dvs. 105 år efter bygningens fødsel.

Niels Rydahl Jensen tog dette billede af hele indgangspartiet på Amagerbrogade 43 i maj 2012.


Amagerbrogade 45. Foto: Hans Krog, 2005.
Hvad betyder symbolet og signaturerne?


Foto: Niels Rydahl Jensen, maj 2012. Reliffet og søjlerne - ja, hele facaden vel - er blevet renset og pudset siden 2005.
   Nu ser man tydeligt at det er Fredens Mølle som er afbilledet. Initialerne står for hhv. [hvem og hvem?]


Vejledning og forbud sidder stadig ved gadedøren. Måske helt tilbage fra ejendommens fødsel.
Foto: nrj, 2012

 

 

Et farverigt kig ind ad Blekingegade i 2009. Foto: René Sylvest Hansen.

13 år tidligere (1996) tog Fl. Lamberth et tilsvarende foto. © SULFA:


Og i september 2017 så der sådan ud:Fra folkestrejken i 1944. Fotoet tilhører Ole Palm.
 

Husrækken med nr. 49-51
- fra Blekingegade til Tovværkgade


Omkring 1960. Linie 13 blev nedlagt 1.11.1964.
Billedet tilhører SULFA; fotograf er ikke oplyst.

Det samme gælder dette fine aftenstemningsbillede: 


De tre billeder i denne række er alle taget af
Erik Johansen i august 1933; © SULFA

Amagerbrogade 49 (+ Blekingegade 2) er opført 1908.

Amagerbrogade 51 (+ Tovværkgade 1) er otte år ældre, fra 1900.

Før Thyssen flyttede ind (billede 3 herover) husede lokalerne
bl.a. stormagasinet Illums Sønderbro-Afdeling:

1910: Illum på Amagerbrogade 129, nu 51


2010: Nu er det fakta Quick, og før var det bl.a. Fona.
Altanerne i Blekingegade er for længst bygget om ...
 


(Amager Vejviser 1910)


Dekorative emballagesamlinger på hjørnet af Blekingegade; sept. 2007
 


Foto: Erik Johansen, maj 1971. © SULFA

Foto: Erik Johansen, maj 1971. © SULFA


April 2010. Forreste hjørne af Danahus er Tovværkgade - uden fuge-s!


Foto: Flemming Lamberth, 1997


Venstre hjørne af Tovværkgade
 


Amager Vejviser 1910

I nr. 129 (nu 51) havde Oluf Borup fotografisk atelier på 5. sal - i 1918:

(Amager Vejviser 1918) 


Den lille Tovværkgade med Amager Centret i Reberbanegade for enden.
Foto: Fl. Lamberth/SULFA - 1996
Og eget foto i april 2016:

Læg bl.a. mærke til de to forskellige Amager Centret-facader.

Tovværkgade [uden s] var før 1940 en del af Reberbanegade!

 
Folkeliv på Amagerbrogade i 1904. Den elektrificerede Linie 2 har lige
passeret Tovværkgade, og til højre ser vi indkørslen til Brigadevej.
© SULFA / Det kgl. Bibliotek

Husrækken med nr. 53-55
- fra Tovværkgade til Jacob Holms Gade
 

Disse to billeder er fra 1955-56; jeg har fået dem tilsendt fra Claus Lellinge og siger tak. Billederne måtte godt have været lidt større, men er langt bedre end ingenting.

Læg mærke baggrunden. Det er en lille bid af den daværende Jacob Holm & Sønners reberbane - dvs. forgængeren for Amager Centret.

Højre hjørne af Tovværkgade i 2016:

 


(Amager Vejviser 1910)


Amagerbrogade 53 (+ Tovværkgade 2) er bygget 1900.
Foto:
Erik Johansen, 13. august 1933; © SULFA

Amagerbrogade 55 (+ Jacob Holms Gade 1) er opført fire år tidligere, i 1896. Det ser ud som om ejendommene bliver ældre og ældre desto længere sydpå man kommer ...
Foto: Erik Johansen, maj 1971; © SULFA

 


To af Flemming Lamberts gadefotos fra 1997

Her købte jeg som voksen - i 1998 - mine første sandaler, siden jeg var 14 ...


Nr. 55 så sådan ud i april 2010.

     Og nr. 53 den samme dag.


Annonce i Vejviser for Amager Birk 1915-16
(Amagerbrogade 133 er i dag nr. 55)
 

Annonce i Amager Vejviser 1918. Den gang hed Lorich Seniors forretning åbenbart noget andet end efternavnet alene:

 


Isenkræmmer G. Lorichs juleudsmykkede forretning o. 1960;
© SULFA
 

Fra Jacob Holms Gade og nordpå. Med Lorichs nye Imerco-look; nu opslugt af en butikskæde. Foto: Fl. Lamberth, 1996.Et blik ud ad Jacob Holms Gade med Amager Centret i Reberbanegade for enden. Foto:
Fl. Lamberth, 1996.

Niels Rydahl tog dette udsigtsbillede fra toppen af Ølandshus i november 2012. Midt i billedet ved postbilen har vi indkørslen til Jacob Holms Gade.
Og eget foto fra april 2016; gadens højre hjørne af Amagerbrogade:

 Her har Erik Johansen stået over for nr. 59 og sigtet ind mod byen med Jacob Holms Gade forrest.
Maj 1971; SULFA har copyright på billedet.

Og den anden vej, set ud ad Amagerbrogade, med Brysselgade forrest; samme dag, maj 1971. © SULFA:

 

Husrækken med nr. 57-59
- fra Jacob Holms Gade til Brysselgade

Billede herover er fra 1895, det år hvor karreen på hjørnet af Jacob Holms Gade stod færdig.
   Den var opført af Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. og består ud over Amagerbrogade 57 af Jacob Holms Gade 2-4, Reberbanegade 12-16 og Brysselgade 3. Det var brødre inden for Loge nr. 23, Christian den 4. som opførte bygningen. På mindst en af flagstængerne på billedet er det det amerikanske flag som vajer over Amager ...
   Fotoet er et lån fra værket 'Før og Nu' (1922-23) på mangeårig forventet efterbevilling.


1921: Stormagasinet Magasin du Nords Amager Afdeling
lå i nogle år på Amagerbrogade 135 (nu 57), før det
flyttede over på hjørnet af Ebertsgade.
[Billede fra Jørgen Aamands samling]
 


(Amager Vejviser 1910)August 1933. Nr. 57-59 m.fl. set mod syd.
Foto: Erik Johansen; © SULFA
I forretningen på hjørnet lå tidligere Amager-afdelingen af
Magasin du Nord, før den flyttede over til hjørnet af Ebertsgade.


Samme vue og samme fotograf i maj 1971 inkl. en bid af butikkerne i nr. 55.
Foto: Erik Johansen; © SULFA


April 2010. Nogen har engang nolet toppen af hushjørnet nr. 57.


April 2010. Set mod syd som ovenfor.


April 2010. Ejendommen på hjørnet af Brysselgade (nr. 59 og nr. 1) er fra 1894.


De gamle, blyindfattede ruder i trappevinduerne i nr. 57 er fotograferet indefra af Marie Bernard i december 2012:

Og oven over trappens entredøre er der opbyggelige leveregler:

 


Vinduerne udefra er fotograferet af Niels Rydahl Jensen i dec. 2012.

Så er vi i maj 1945 - hvor igen Erik Johansen var parat med kameraet -

- da en kolonne af tyskere 'marcherede' ind mod byen. Måske var det de samme sølle soldater, jeg så traske forbi Holmbladsgade, da jeg som 2½-årig stod med min Bedste på hjørnet af Hallandsgade. © SULFA

 


Hjørnet af Brysselgade i maj 1971. Foto: Erik Johansen; © SULFA.
Læg mærke til at de altaner som man skimter på 1945-billedet er væk.

Billedet til højre er som hushjørnet ser ud i april 2016,
stadig med grimme afblændede vinduer.


Senere blev butikkens navn gjort mere 'personlig' og direkte henvendt til dig - som du ser:


Foto: Flemming Lamberth, 1997. © SULFA

Et kig ud ad Brysselgade, 1996
Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


Barrikader ved Brysselgade under strejken i 1944. Tilhører Ole Palm.


Brysselgade, 1944. Tilhører Ole Palm.

 

Brysselgade hed indtil 1934 Oliegrensgade

 

 
 

Husrækken med nr. 61-65
- fra Brysselgade til Belgiensgade

 


Brysselgade i 2016. For enden: Ålandsgade.


Sundby Apotek, en af gadens mest kendte og karakteristiske bygninger.
Foto: Erik Johansen, aug. 1933. © SULFA

Midten af husrækken i sept. 2011. Nr. 61 og 63 (+ Brysselgade 2), opført 1885. Lejlighederne er på mellem 75 og 185 kvm.

I marts 2005 er huset malet lyserødt, apoteket er lukket, og en lægeklinik er flyttet ind.

Foto: Erik Johansen, maj 1971. © SULFA
Samme som ovenover, men som der så ud i 1997, da Fl. Lamberth fra SULFA kom forbi.

Foto: Flemming Lamberth, juli 2007. Set fra hjørnet af Liflandsgade.


Foto: Erik Johansen, aug. 1933. © SULFA
Feltmarskal Montgomery besøgte København i maj 1945 få dage efter befrielsen. Billedet tilhører Ole Palm.


Den sydligste del af husrækken plus den næste.
Foto: Erik Johansen, august 1933. © SULFAHøjre hjørne af Belgiensgade; 2016
 


Belgiensgade 1996. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


Belgiensgade 3: Amagerbro Frikirke. Fotograferet i 2008/ss


Absolut ikke kun til pynt! [2016]

Belgiensgade hed indtil 1901 Steen Blichers Gade

 


Omkring 1901-05. © SULFA.

 

Husrækken med nr. 67-69
- fra Belgiensgade til Oliebladsgade

 

Foto: Erik Johansen, august 1933. © SULFA.
Til højre ses nogle af træerne, smedejernshegnet og rækken af Københavnerbænke foran Sundby Kirke.


April 2010


Et blik ud ad Oliebladsgade viser os nedenstående postkontor og den
store KFUM-bygning. Foto: Flemming Lamberth, 1996. © SULFA

Café Sundby lå på hjørnet af Oliebladsgade, formentlig ca. 1905-10. Cafeen måtte flytte, da den store etageejendom Arthursminde skulle opføres; den stod færdig i 1915. På første sal havde Skotøjs-Messen ligget i nogle år. Restauratør Chr. Hansen selv boede henne i Islandsgade.
   I nogle få år omkring 1914 genopstod cafeen på den anden side af gaden i den basarbygning, hvor Merry Teatrets indgang i 1940 kom til at ligge. [Se websiden Amagerbrogade Vest]
   Fotografen er ukendt, men jeg har fået det fine gamle billede af Flemming Larsen.

I Oliebladsgade 5 lå i 1909 Sundbyernes Postkontor:

Billedet tilhører Tårnby Lokalarkiv. Gengivet her if. aftale.


Foto: Erik Johansen, maj 1971.
© SULFA. Oliebladsgade forrest. Træerne og bænkene er der endnu, hegnet er lavet om.


Foto: Niels Rydahl Jensen, april 2012. Til venstre en bid af Belgiensgade. Facaden på 'Gyllinghus' fra 1893 er rigt dekoreret.


Amagers bedste legetøjsbutik lå i nr. 67 og var et paradis for børn; her ca. 1965. Leif har skaffet fotoet. Seks år senere hører jeg ad omveje, at den eminente fotograf er Susanne Mertz. Tak til hende!
(I beg. af 1900-tallet hed husnr. 67 nr. 145.)To husnavne fotograferet i 2010. Tv. nr. 67, th. nr. 69.

1. april 1933 tog Erik Johansen dette øjebliksbillede

af Reimar Bindesbøl Pedersen og Sigurd Larsen. De to herrer var
Erik Johansens svogre, dvs. hans hustrus bror og hans
søsters mand. Men læg især mærke til facaden
ovre bag dem. Dengang var der damefrisør,
hvor senere 1000 Ting flyttede ind.
Og bemærk især Sparekassens
fængselsagtige vinduer!
© SULFA

 


Cirka 1902. Linie 2 blev elektrificeret 1901. Til højre ser vi, set fra syd, lidt af den dekorerede ejendom ved hjørnet af Belgiensgade, jf. herover. Derefter har vi Sundby Apothek og husrækkerne til Brysselgade og længere nordpå.
   I billedet højre side ses en stump af bagermester Aschengreens lave bygning mellem Liflandsgade og Dagøgade; se websiden om Amagerbrogade Vest.

 


Et kig hen ad Oliebladsgade i september 2004. Bygningen (nr. 5) i midten med den spidse 'trekant' husede fra 1892 Sundbyernes første postkontor - som i 1925 flyttede hen i den nyopførte KFUM-ejendom (nr. 9).

Og KFUM-bygningen set fra modsatte vinkel, i retning mod Amagerbrogade. Foto: Niels Rydahl Jensen, september 2012.
   I nogle af husets lokaler var der i en periode under Besættelsen nødundervisning af skoleelever, hvis normale skoler var inddraget af værnemagten.

Flemming Skov og Kurt Willumsen var FDF'ere i Frivilligt Drenge-Forbunds lokaler under KFUM-bygningen omkring 1960. Billederne tilhører KW.

 

'Husrækken' med nr. 71
- dvs. Sundby Kirke
 

Sundby Kirke er fra 1870. Det samme er dette stik.

Omkring 1910. Tak for tilsendte foto.

Grundstenen blev nedlagt til alteret 6. december 1869, og allerede 11. december 1870 blev den nyopførte kirke indviet. Sundby Kirkes hjemmeside hedder http://www.sundbykirke.dk/
   Kirken har intet tårn, men er udstyret med en slags spir, en ottekantet såkaldt tagrytter. Kirken står mellem Oliebladsgade og Frankrigsgade.
   Læs evt. en detaljeret beskrivelse af kirken i serien Nordens Kirker - og se billedgalleriet dér.
 


Ca. 2005, set mod sydøst.


Lis' konfirmation o. 1960.

En bid af kirken i dag, set fra Kurlandsgade.

Anette Johansens foto fra oktober 1961 med pastor Kühle.


Ca. 2005, set mod nordøst.

I 1920'erne, den gang var der konfirmationshold til!

Tak til Ib Vilhelmsen for dette formidable fotografi!


Postkort fra o. 1905

Og i 1930'erne, da var der træer omkring kirken:


Foto: Erik Johansen, aug. 1933. © SULFA

Foto: Erik Johansen, aug. 1933. © SULFA

Set oppefra - via Google Earth - er kirken nærmest stjerneformet!
 


Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA
Til højre: En midlertidig Københavnerbænk foreviget af Jytte Rasmussen i 2008.


April 2016.
 

 


 

Gadenumrene (husnumrene) på Amagerbrogade blev ændret mindst to gange for cirka 100 år siden!
Klik på denne smagsprøve fra 1900 og hop om til min 'nummer-historie på siden om Amagerbrogade Vest:

 

 Genvej til Amagerbrogade Øst 2
Genvej til Amagerbrogade Vest 1

 


SULFA (førhen SULFO) er Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
SHS er Sporveishistorisk Selskab.

Tak til bl.a. Susan Smith (ss), Niels Rydahl Jensen (nrj) og Karin Andsersen (KA)
for en del af billederne.


Sporvognsbillederne tilhører, hvis ikke andet er anført,

 

Genvej til Amager-forsiden

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus