© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2017

 

Denne webside er under sporadisk udvidelse og opdatering ...

 

Islands Brygge
- dvs. gaden, kajen og bydelen plus
Ballonparken, Nokken og Amager Fælled m.m.


 


Sådan så nogle af de første 'spadestik' ud i juni 2003 til det som skulle blive en kanon succes på Islands Brygge og omegn. Bryggebadet i Københavns Havn.


Fem år senere tog jeg et nyt billede!

 

Denne webside vil vise eksempler på hvordan Islands Brygge så ud
før og efter den blev "opdaget" af politikere og pengemennesker.

 

Gå nu ned, bro -

- så vi kan komme hjem til Bryggen!

Senere kan vi så tage med 4'eren ind til byen igen ...

 

Denne websides billeder er traditionen utro holdt i en charmerende geografisk skiftende rækkefølge. Lidt ligesom forskelligheden i de nye bygnings-mastodonter der er skudt op på begge sider af havnen siden starten af det nye årtusinde.


Forsiden af Magistratens 4. Afdelings
informationspjece fra maj 1983

  Indtil for få år siden [skrev jeg i 2006] var Islands Brygge bare en kedelig knold i nakken af Amager.
   De mange boligkarreer på kanten af fælleden og de tidligere lossepladser, Dansk Sojakagefabrik, Københavns Kul & Koks Kompagni (senere 4K Beton), alskens små virksomheder og værksteder og den uddøde havn gjorde bydelen til et kvarter man kun kunne holde af, hvis man tilfældigvis var født der. Og var man det, så gjorde man det vel også. Men pludselig eksploderede udviklingen.
   Måske var det især diskussionerne om udnyttelsen af kajgaden i begyndelsen af 80'erne som satte gang i en (videre)udvikling af lokalpatriotismen. Et formidabelt sammenhold opstod og resulterede i de første spadestik til den senere så berømte havnepark. Se folderen til højre.

Siden da har nye boligbyggerier buldret hæmningsløst frem bag den reinkarnerede havn og dens badeanlæg - ofte med lejligheder i 5-10 mio. kr.-klassen. Pralende prestigeprojekter uden skygge af sjæl i stål, glas og beton til nyrige familier såvel som til firmaer og fagforeninger.  Sojakagens område forsøger man i dag at markedsføre under det eksotiske navn
Havnestaden. Ak ja!
Folderen til højre blev i 2001 udgivet af kommunens Bygge- og Teknikforvaltning / Vej & Park.


2001

 


Islands  Brygges  havnefront  i  widescreen,  sommer  2004.  Prik  og  forstør.

Ikke mindst inde bag ved havnefronten - imellem Amager Boulevard, Artillerivej, Nokken og gaden Islands Brygge - skyder enorme byggerier frem som svampe i september.


Tre fotos fra 2006 -


set fra Artillerivej - hvor


fortovet ligner sig selv!

 

Flere fotos af Islands Brygges sporvognslinie 4. De tilhører
Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (SULFA):


Foto: Erik Johansen, juli 1931

Der er endnu ikke oplyst fotografens navn for disse fire fotos:

 

Billeder søges til låns af 'stien' over Fælleden, før den blev til Njalsgade.
Kontakt venligst webmaster, tak.


1968

1968. 'Stien' fra Amagerfælledvej til Artillerivej. Bag pigtrådshegnet har vi starten af Amager Fælled, før KUA blev bygget. I 1968 er i det mindste kørebanen asfalteret. Billederne tilhører Niels Rydahl Jensen.

Oktober 1972: Datidens nordligste del af Amager Fælled med det kommende Københavns Universitet Amager indsat i billedet.
   Begge fotos er fra et kommunalt fagblad.

Februar 1974: Den nye del af Njalsgade mellem Artillerivej og Amagerfælledvej er nu anlagt - oven i den gamle 'sti' ad hvilken bl.a. børn fra Bryggen befærdedes til og fra Amagerbro Skole.Det tilsendte foto herover er fra 1954; tak for det.
   Billedet t.v. er fra o. 1948 og tilhører SULFA. Her er Politiskolen fra 1944 på Artillerivej i centrum, men billedet domineres af nyttehaveforeningen N/F Faste Batteris oprindeligt 68 jordlodder. Øverst i venstre hjørne skimtes en bid af Ballonparken.

 

Nyttehaveforeningen Faste Batteri er anlagt i 1940 -
og fotograferet af Flemming Lamberth i 1995, før Metroen m.m. gjorde indhug i området:


© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

 


Vi er i sommeren 1955 ...
I tre måneder er der helikopter(rute)flyvning mellem Amager og Malmø. Der bliver anlagt en såkaldt Københavns Heliport umiddelbart syd for Njalsgade-stien og øst for Politiskolen.
   Billedet af Sikorsky-helikopteren herunder er taget af Svend-Erik Lindberg, som også er leverandøren af de to gulnede udklip fra "Vi flyver", juli 1955, plus af følgende citat fra Københavns Lufthavns jubilæumsbog fra 1975:

"I maj 1955 åbnedes den første helikopterrute mellem Amager og Malmø. Det var den til Ostermann Aero udlånte SAS-medarbejder, direktør Christian Hunderup, senere administrerende direktør for B&W, der startede foretagendet. Forud var gået en serie helikoterflyvninger med en lille to personers Bell. Nu indsattes en Sikorsky S-55 med plads til 8 passagerer. Der blev etableret midlertidig heliport på Amager Fælled, hvorfra to ture om dagen gik via Kastrup til havneområdet i Malmø. Det blev et vellykket, men dyrt eksperiment. Billetprisen, 28 kroner, dækkede ikke omkostningerne, og ruten blev indstillet med udgangen af juli, en måned før beregnet."


Set fra 'stien' med haveforeningen Faste Batteri i baggrunden; sommer 1955


Tak for dette herlige billede af heliportens billetkontor;
bemærk også den klassiske Taxa-telefon i kanten af jordvejen.6.5. og 18.6.1955


9.7.1955


27.7.1955


Pjece fra 2002 om Amager Fælled. Prik på den og
se den hele i et nyt vindue (som søgbar pdf-fil).


Amager Fælled i 1970 set fra toppen af Peder Lykke
Centrets højhus; foto: Arne Glud, copyright: SULFA
 


De følgende ti billeder i 'Fælled-galleriet' er taget af Flemming Lamberth i 1997. De er alle © SULFA:


I november 2005 tog jeg selv disse fem fotos af de nye tider på den gamle fælled set fra et metro-'tog':

 


 

På dette luftfoto fra o. 1964 ser man tydeligt de mange og lange, trange beboelseskarreer mellem Njalsgade og Halfdansgade. Man ser volden og Ny Tøjhus-området - og man ser at SAS Radisson Scandinavia endnu ikke er bygget.

Billeder af de dengang - i 2005 - kommende boliger på Ny Tøjhus-området,
set fra det nye vejstykke mellem Thorshavnsgade og Klaksvigsgade:


Fire andre og senere billeder fra Niels Rydahl Jensens kamera - i juni 2012:


Den høje, hvide kolos er (bl.a.?) Pensionsstyrelsen og de lave grå-røde bygninger er 'gamle' KUA. Begge dele i Njalsgade.

Et kig sydpå ad Islands Brygge-gaden med nr. 37 nærmest. Her har den  kommunale Teknik- og Miljøforvaltning til huse.

Zeppelinerhallen på Islands Brygge 55 lå oprindelig i Tyskland! Læs lidt om den på Wikipedia.

Hjørnet af Klaksvigsgade og Klaksvigsgade (!) med de nye boligkarreer ved navn Ny Tøjhus. Skyggerne t.v. er kastet af de store FDB-bygninger; se længere nede.

 


Mellemspil: Ballonparken


Historien om Ballonparken er beskrevet adskillige steder på internettet, fx i Den Store Danske (Gyldendal) og i oraklet Wikipedia.
   F
ra 1971 har Ballonparken helt officielt fungeret som beboelse for ca. 160 privatpersoner i en fællesejet 'selvejende institution' på den fælles postadresse Artillerivej 63. I vore dage er der oprettet en Fonden Ballonparken.
   De ældste af de 22 forhenværende militære træbarakker blev bygget o. 1882.
Militærets gamle ballonhangar er i dag ridehal. Efter krigen var barakkerne lejr for ca. 500 tyske flygtninge. Fra slutningen af 1947 og frem til 1971 var husene fortrinsvej beboet af et antal hjemløse kollegianere fra provinsen.
   Det er uklart hvornår Ballonparken fik sit navn. I Kraks Hus-Register 1947 kaldes området blot Baraklejren.
 


Bagsiden af Ballonparken (tv.) set mod Artillerivej. Foto: nrj, januar 2013.


Artikel i 'Hjemmet' fra

27. oktober 1907.

To fotos fra 1918-20 stammer fra

Hans Krogs store websted som hed

amagerbilleder.dk, hvis navn nu er overtaget af et kommercielt firma.
(Dette er fra 40'erne)Billedet her over plus de næste 12 fotos er taget af Flemming Lamberth i 1995.
De tilhører fotografen.


Foto: Niels Rydahl, januar 2013.
 

 

Ældre billeder fra Bryggen, lånt fra et par gamle bøger:


En sandsuger i færd med at lægge til kaj ved  A/S Carl Nielsen, Sand og Grus
 - ca. 1930

Med Dansk Sojakagefabrik i forgrunden - ca. 1930

KB-Møllen ved siden af Sojakagen - ca. 1947

Den nordlige del af Sydhavnen - ca. 1947

Sluse- og afspærringsanlægget fra 1901-04 er her foreviget ca. 1930

Selve slusen mellem Sydhavnen og Kalvebodløbet - ved siden af vore dages Sjællandsbroen - ca. 1930. Se også de nutidige fotos nederst på siden.


Sydhavnen mellem Islands Brygge og Kalvebod Brygge 1947


 

 

   Den definitivt sidste rest af den gamle mur omkring Ny Tøjhus kunne man så sent som i september 2005 se i Thorshavnsgade - måske fordi kommunen i lang tid ikke nænnede at ødelægge de 'smukke' plakater.  

I 2003 var meget af smedejernshegnet og -lågen og nogle af murpillerne stadig intakt, som det ses herunder på hjørnet af Amager Boulevard:

En bid af det nuv. Ny Tøjhus-område set fra Amager Boulevard; sept. 2007:


Den næsten færdige front langs Amager Boulevard, lige over Langebro,
set fra Christianshavns Vold; marts 2008:


Foto: Bent Cederkrantz - som også skal have tak for de næste farvebilleder:


Islands Brygge og Reykjaviksgade set fra havneparken.


Op ad Reykjaviksgade - i hvilken der tidligere kørte godstog ad Amager til. I baggrunden skimter vi en bid af den fhv. Anva-bygning på hjørnet Thorshavnsgade-Njalsgade.


Samme gader set mod syd, med en af kvarterets gedigne ejendomme - Haraldsborg - på hjørnet.
 
Sognets kirke, Hans Tausens Kirke, ligger næsten i centrum af Bryggen, på det spidse hjørne af Snorresgade og Halfdansgade.
 

 


Butikker og beværtninger på Bryggen anno 2008:


Postkontoret under Langebro

 

Kan du huske butikkerne? Herunder har vi fire samlinger af annoncer fra 1950'erne,
sakset fra et jubilæumstidsskrift fra 1960 om Amagerbro Skole:

  


Annonce fra 1949.

Ca. 1955. Tilhører Islands Brygges lokalarkiv.

Antagelig sidst i 60'erne

1984. Tilhører Islands Brygges lokalarkiv.

Hj. af Reykjaviksgade 'før i tiden'.

Ved Dansk Sojakagefabrik - da der var skibe i havnen.

2003: Wennberg-siloen under ombygning ...

... til 142 lejligheder med en vis udsigt!

On the Boardwalk, juni 2004.

Do. do.

1995: Stykket mellem Axel Heides Gade og Drechselsgade.

Frøsiloerne er nu døbt om til noget mere fancy; 2004.
*)

Det nye LO-domicil; 2004.

Juni 2004

Juni 2004

Juni 2004
 
Juni 2004: Stornos fhv. domicil på hjørnet af Artillerivej -

- og Drechselsgade, vis-a-vis P&T's og DR's tidl. bygning.
 

*)
I 2005 indrettes der lejligheder i disse spændende bygninger. Den dyreste koster en bagatel af 9 millioner kroner, ikke for en silo men for én lejlighed. Spis brød til!


Sojakagen og omegn set fra himlen omkring 1935.
 

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers hovedsæde omkring 1910. Opført i 1908. Vejen forrest er Njalsgade, til venstre lige uden for billedet ligger Thorshavnsgade - og alle de fem store, gedigne bygninger plus den lave basarbygning til højre består den dag i dag.
   Også flere af de små pakhuse bag ved bygningerne, langs med godsbanen, har foreløbig overlevet, som det ses her på Niels Rydahl Jensens næste billeder fra juni 2012:


Her kørte i mange år godstog inde fra Godsbanegården via Langebro og Reykjaviksgade -

- med varer til FDB's pakhuse og videre ud til Statsbanernes godsekspedition i Uplandsgade ved Vermlandsgade.

Her er der ikke længere nogen varer at gøre godt med ...

Bygningen til højre er en del af det store, gamle FDB-kompleks fra 1908.

Forsiden af den lange basarbygning langs med Njalsgade -

- og til venste har vi en bid af bagsiden af 'basaren'.

FDB's karakteristiske såkaldte Anva-hjørne fra 1935 ligger stadig i Thorshavnsgade / Njalsgade; her set i 1952.

Og igen i juli 2012, mange år efter at Stormagasinet Anva flyttede ind på Vesterbrogade - hvor det senere lukkede for evigt.


Njalsgade 17: FDB's gamle, tidstypiske og lidt svulstige logo kan
den dag i dag ses på den store smedejernslåge. November 2012.

I DR TV's serie Borgen, 3. sæson 2013, ser man optagelser fra området bag FDB-bygningerne i Njalsgade.
Billederne af de tidligere så aktive fabriks- og lagerbygninger tog jeg i november 2012.

 

Mellem de mange nye betonklodser på Bryggen ser man også kreative resultater som fx

Tietgenkollegiet, tegnet af Boje Lundgaard og Lene Tranberg. September 2006.
Nå nej, det ligger vist helt ovre i Ørestad! Formerly known as The Ødestad.


Islands Brygge syd ca. 2002. Før byggeboomet gik amok.

Nyt og gammelt mødes:

15 m togskinner ender blindt tværs over Artillerivej, hvor Myggenæsgade ender; sept. 2006


Susan forevigede denne bronzerede brandhane på Artillerivej
i oktober 2007 ud for nr. 71C. Kan vi kalde det dekorativt hærværk?

 

Peg på de to følgende billeder og se noget af
Dansk Sojakagefabrik under nedlæggelse i august 2000:


Susan Smith tog de fire fotos, da det skete ...
 Boligselskabet AKB's seniorbofællesskab SamBo, som består af 15 lejligheder plus fællesarealer, er blot en del af et større boligkompleks - som igen blot er ét af de mange nybyggerier der er skudt op på Sojakagens område.
   Fællesskabet er formodentlig opkaldt efter Højskolen Brogårdens elevforening Sams. Der er nemlig flere fhv. medlemmer - såkaldte samsere - blandt beboerne.
 
Beskrivelse af Dansk Sojakagefabrik i "Danmarks Ældste Forretninger"; Krak 1950.
  


September 2005

Dette panoramabillede er taget fra Drechselsgade, set mod nord. Den nyanlagte gade med lygterne (imellem den grønne og den blå container) fik allerede i november 2002 navnet Jens Otto Krags Gade, og tre år senere er det omsiggribende boligbyggeri på Bryggen nu nået hertil.
   Man må da virkelig håbe at gadeskiltet, som blev opsat mens byggerierne stod på, kun er midlertidigt. Hvilken slatten stavemåde ... helt der ude hvor kragherne vender. Pinligt!
   Se en bunke eksempler mere på skøre skilte. Klik her.


Set fra Drechselsgade, okt. 2007


Ditto


Længere inde i gaden


Mere Artillerivej: Haveforeningen Bryggen i 1977 og 2007 ...


Disse sort-hvide billeder ud over Hf. Bryggen og lidt af den del af fælleden som kaldes Fredskov er taget oppe fra 6. sal ...

...
i Storno-bygningen på Artillerivej 126 i april 1977.

Den fhv. Storno-bygning og den stadig nulevende haveforening set endnu højere oppe fra - i 2007.

... og i 1997:


Indgangen fra Artillerivej til Hf. Bryggen og dens 65 kolonihaver ...


   ... og lige indenfor ved stien langs vejen -
begge fotos: Fl. Lamberth
© SULFA


Resterne af arealerne med de før så hektiske havneaktiviteter
på og ved Islands Brygges sydhavn:
Stort set kun området syd for Drechselsgade ser endnu (oktober 2005) næsten ud som før i tiden
 Set fra Islands Brygge nr. 83 ind mod byen.
 

2008-billeder med motiver fra den bagerste del af Bryggen:


Disse fem fotos er taget af Bent Cederkrantz i marts 2008

 


Fire billeder fra begyndelsen af 90'erne + et fra 2005:


Stemningsbilleder fra den daværende ...


... havnegade. Med både brosten, togskinner og busterminal.


Islands Brygge-gadens østside med udsigt til Sojakagen - og ...


... dens vestside set fra hj. af Drechselsgade.

De fire første er vist taget af Fl. Lamberth; mere om det senere ...


Samme sted sept. 2005.

 

Kajen cirka ud for Drechselsgade - fotograferet af Fritz Sode omkring 1980:

og

Se også billeder af området omkring Drechselsgade på webstedet om Storno
 


Drechselsgade set fra Artillerivej.

 


Havnen i 1940'erne set fra sydvest med den forrige Langebro forrest.


Apropos Københavns Havn og den hidtil nyeste broforbindelse:
I september 2006 åbnede Bryggebroen, en gang- og cykelbro mellem Islands og Kalvebod Brygge


 


 


 


Nokken og omegn

Oprindelig var Nokken den yderste spids af Islands Brygge, før flere arealer senere blev inddæmmet på tre af dens sider. Nokken betyder 'enden af en planke, bom el.lign.'
   Øst for Hf. Nokken ligger Hf. Prøvestenen, og i eller ved det sydøstlige hjørne af Nokkens område er der en appendiks ved navn Hf. Lille Nok. Ved siden af igen har vi et tegn på tidens trend: Hf. Amager Fælled Økohaver.
   Syd for Nokken frem til Ved Slusen er anlagt den store Hf. Sønderbro, som oprindelig lå ovre på Irlandsvej, men som måtte flyttes da den daværende Svaneparken skulle bygge institution.

Haveforeningen Nokken - som meget elskværdigt
byder folk og fæ velkommen i vinterens vildnis:


(Beg. af marts 2008)


Også billederne fra Nokken skal Bent C. have tak for.

Billedserien herunder tog Flemming Lamberth fra SULFA i 1996
- fotos fra Forgaden, Hovedgaden og Strandvejen


© SULFA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

Allersydligst på Islands Brygge ligger Hf. Sønderbro.
Den er omgivet af en motocrossbane, en speedwaybane, den gamle sluse og Sluseløbet i Sydhavnen. Er der meget støj her? HVA' SIGER DU?
   Havekolonien lå oprindelig på Irlandsvej lige nord for Funkiavej. Den blev tvangsforflyttet midt i 70'erne til en grusmark på kanten af Amager Fælled, fordi dens arealer skulle bruges til moderne institutionsbyggeri:


Udsigten over Hf. Sønderbro er fotograferet af Fl. Lamberth i 1996 - med siloerne og Hotel Scandinavia i bagerst.
© SULFA


Flemming Lamberth, 1996 - © SULFA


Samme udsigt som billedet ovenover, nu (september 2012) set af Niels Rydahl Jensen.

Næste billeder er også taget af Niels Rydahl i lavthængende septembersol 2012:


Gaden Islands Brygge set ind mod byen -

- og den anden vej, med byen i ryggen.

Sidevejen til venstre er Thorvald Borgs Gade.

Her slutter Islands Brygge-gaden og bliver til noget så smukt som Nokken Strandvej!

Indkørslen til Hf. Sønderbro.

Sønderbros nabo Amager Fælled Økohaver fik jord under egne negle i begyndelsen af 2010.

Sensommeridyl ud for Nokken.

Motocross-banen mellem Hf. Sønderbro og Ved Slusen.


Panorama-vue fra kanten af motocross-banen set mod Vejlands Allé og Ørestad
 


Det gamle sluseanlæg og de fine velholdte bygninger ved Sluseløbet mellem Kalvebodløbet og Sydhavnen.
   Se også højere oppe på siden.

Begge fotos: Niels Rydahl Jensen, september 2012.
   Afspærrings- og sluseanlægget er etableret i årene 1901-04. 


Linie 4 var Bryggens sporvogn. Nu er den min! Skabt som sangskjuler af min svigerfar i 1985.

 


Nogle af billederne tilhører bl.a. Fl. Lamberth/SULFA, Susan Smith (ss), Fritz Sode, Bent Cederkrantz,
Niels Rydahl Jensen (nrj) og Islands Brygges lokalarkiv.
 


Genvej til "Islands Brygge's Lokalhistoriske forening"

Se også den glimrende artikel om Islands Brygge på Wikipedia


 

Genvej til forsiden af min Amager-portal

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus