© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
18.6.2024


 

 

Englandsvej
+ nogle sideveje og Peder Lykke Centret


 


Englandsvej hed indtil 1901 Kirkevej hvad angår den del som ligger i Københavns Kommune. Fra Følfodvej og Bygrænsen - dvs. grænsen til Tårnby Kommune - hed Englandsvej indtil 1925 Tårnbyvej. Vejstykket syd for Løjtegårdsvej er først anlagt omkring 1960.
   Læs mere om dette og alle andre storkøbenhavnske gader og veje i Bent Jørgensens "Storbyens Stednavne", Gyldendal 1999.
 

 

Fra Amagerbrogade til Sundholmsvej


Englandsvej 2 og Amagerbrogade 120 i 1923:

(Billedet tilhører vist nok Københavns Museum)


De forreste huse på Englandsvej nr. 2-6 blev nedrevet i 1913.
Sammenlign med billedet i midten lige herunder ...


nrj, maj 2012: Englandsvej 1 og Amagerbrogade 122-130

Nr. 8, 6, 4 og 2 i 1918.
Den drejede skorsten er nedtaget; var den kun til pynt?

nrj, maj 2012; med Peder Lykke Centret i det fjerne

Nr. 4 i 1933.
Året før da opførtes Englandsvej 8-bygningen bagved, dvs. nr. 6, 8 og 8A langs vejen og 8B-C-D og E i en vinkel bagved.

Færøgade (eller Grønlandsgade) i 1935 med Englandsvej 6, 8 og 8A bagved.

Set fra højre en bid af nr. 8A, derefter nr. 10 og dav. nr. 12. Husnumrene frem til Sundholmsvej eksisterer ikke endnu, men til venstre ses lidt af de gamle Grønlandsgade og Færøgade.

Siden 1939 har husrækken mellem Sundholmsvej og Amagerbrogade set sådan ud; her er vi i 1941.
 
Nr. 4 og frem mod Sundholmsvej.
Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA


Set mod Amagerbrogade. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Ved gadehjørnet Englandsvej-Sigbrits Allé:


Foto: Claus Lellinge, jan. 2013.

Dette billede er lånt af Frihedsmuseet. Det er angiveligt fra marts 1945, og måske er hestevognen en 'besættelsesudgave' af de senere rutebiler som kørte fra denne sløjfe ved Amagerbrogade ud til Tårnby og Dragør?

Forslag fra 2006 til et fælles gårdanlæg ved Sigbrits Allé m.fl.


De fem første fotos i følgende serier er taget af Mikael Madsen i 2005, da autoforretningen lukkede:


Da Jøns Auto lukkede,

så der sådan ud indefra.

I gården Mikaels søn Phillip Madsen.

Forhuset set bagfra -

med indehaveren Jøns i døren. Kort før lukning.


ss, 25.5.2005 x 2


 


13.6.2005


14.7.2007


Kurt Løfquist, 2010
   
17.4.2016
   

 

Fremme ved Skipper Clements Allé har vi bostedet Sankt Annæ Hjem;
to fotos fra Karin Andersen 3.10.2019


Indgangen på Skipper Clements Allé 13


Hjemmets facade mod Englandsvej

 


Set mod Sundholmsvej. Foto: Erik Johansen, april 1940. © SULFA
 

 

Mellemspil 1
Fotos fra Svend Braarups album; dateret og tekstet 1931:


Nr. 6-8
© SULFA

Nr. 14

© SULFA

Nr. 34

© SULFA

Nr. 38

© SULFA

Nr. 40

© SULFA

Nr. 46(?) måske 48 el. 50

© SULFA

Den gamle skole; nr. 46.

Se senere - © SULFA

Nr. 45

© SULFA

Ophavsretten til Braarups billeder tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

 Mellemspil 2:
Nogle af sidevejene fra Englandsvejs venstre side;
alle syv billeder er taget af Fl. Lamberth i 1996-97 - © SULFA:

Ulrik Birchs Allé
 


Dyvekes Allé

Ove Billes Vej

Søren Norbys Allé - set
mod Amagerbrogade

Torben Oxes Allé

Tyge Krabbes Vej

Ulrik Birchs Allé

 


 

Fra Sundholmsvej til Peder Lykkes Vej

 


Ved hjørnet af Skotlandsgade (o. 1950) mens denne endnu endte i Englandsvej.
(Billedet tilhørte oprindelig Stadsingeniørens Direktorat, men ejes nu af SULFA.)


Venstre hjørne af Englandsvej-Sundholmsvej består i vore dage mestendels af et Kvickly-marked, som dewt ses på dette ss-foto fra november 2007.


Foto: Erik Overgaard, o. 1957. Etageejendommen tv. er Englandsvej 23, og den er opført i 1898; den består af 10 ejerboliger. Copyright: SULFA

Samme 'enkeltstående' etageejendom som på billedet tv., her set i 2010, og med det lille hus til venstre ved hjørnet af Torben Oxes Allé.

Sidevejen lige efter den blomstrende gyldenris er Søren Norbys Allé.

April 2010. Det er fortsat (i 2013) uopklaret, hvad dekorationen på den hvide facade skal gøre godt for - andet end 'til pynt' ...
   Søren Norbys Allé begynder som en sidevej til Amagerbrogade og slår et stort sving mod sydvest.

2019. Foto: Karin Andersen

Så gik den ikke længere med husnr. 25! Det lille hus blev nedrevet i 2023.
Foto: Karin Andersen


1918: Til venstre løber den daværende del af Skotlandsgade ud i Englandsvej - og til højre ender den stadig eksisterende del af Søren Norbys Allé. Det hvide hus på sidstnævnte hjørne findes endnu, jf fotoet til venstre. © SULFA
   Se mere til Skotlandsgade på websiden om Tingvej II.


Traditionen utro er dette gamle Erik Johansen-billede af Søren Norbys Allés udmunding i Englandsvej både uskarpt, hærget og udateret - men naturligvis langt bedre end ingenting.
© SULFA

 


Foto: Susan Smith, november 2007. Set fra venstre mod Sundholmsvej har vi her Englandsvej 34B/A og 32. Til højre er det hjørnet af Sætersdalgade.


Forslag fra 2006 til indretning af fælles gårdanlæg mellem de to gader tv. og th.


Næste sidegade er Østerdalsgade. Ved hjørnet af den så der sådan ud i 1935 - med karren i Dalføret bagved. Foto: Erik Johansen, april 1935. © SULFA

Og her er så SULFA-billeder af de to sidegader mellem Englandsvej og Glommensgade:


Sætersdalgade set mod Englandsvej. Foto: Flemming Lamberth, 1997

Østerdalsgade set mod Glommensgade. Foto: Flemming Lamberth, 1996

 


Foto: Erik Johansen o. 1950.
© SULFA

Foto: Erik Overgaard, ca. 1957. © SULFA

Foto: Erik Johansen o. 1950.
© SULFA
  Og set fra modsatte side i forhold til billedet ovenover:

Foto: Fl. Lamberth, 1997
. © SULFA
 

Et af Amagers navnkundige og populære spise-, drikke- og dansesteder var
Kunstner Kroen, som lå på Englandsvej 49 ml. Ulrich Birchs Allé og Irlandsvej.
Det gør kroen desværre ikke længere.
Disse tre fotos stammer fra
Johs. Mogenshøj Jensens negativalbums ca. 1959 og er lånt af SULFA ved Fl. Lamberth.

 

Cirka på stykket imellem Ove Billes Vej el. Tyge Krabbes Vej og Peder Lykkes Vej - som alle tre blev navngivet o. 1918-20 - lå mindst to bøndergårde. Med husnummer hhv. 41 og 43. I nr. 41 var min farmor pige og min farfar gårdskarl i nogle år o. 1905-10.


Måske Englandsvej 41 o. 1910

Englandsvej 43 i 1918

Ditto. M
åske er vejen Peder Lykkes Vejs forgænger?


Peder Lykkes Vej/Englandsvej i 1960. Set fra hjørnet af
Ulrik Birchs Allé. Foto: Johannes Mogenshøj Jensen;
© SULFA

 

 


 


Englandsvej-området med Sundbyvesterparken og Sundby Idrætspark som dominerende
midtpunkt. Vi ser bl.a. hallen og banerne, Højdevangsskolen og meget af Sundbyvester
og -øster helt ud til Øresund og Benzinøen Prøvestenen. Billedet er fra 1947.

 

Fra Peder Lykkes Vej til Vejlands Allé

 

Jan Lohmanns far tog dette billede o. 1940 oppe fra sin altan i daværende Lærdalsgade 6. Ud over marker, bondegård og kolonihaver mellem Englandsvej og Gamle Tingvej - på det område hvor Peder Lykke Centret og Urbanplanen nu er.

 

På websiden om Tingvej III har jeg fortalt om Peder Lykkes Vej før og nu og om Lærdalsgade - og om hvorfor sidstnævntes navn blev 'flyttet' til sin nuværende placering ved Amagerbrogade.
I min 'gadenavnebibel' Storbyens Stednavne skriver Bent Jørgensen bl.a. følgende om Peder Lykkes Vej:
"I forbindelse med byregulering og nybyggeri har navnet vest for Englandsvej erstattet Lærdalsgade, Rågårdsstræde og mellem Tingvej og Røde Mellemvej navnet Grænjordsvej."
Den oprindelige Peder Lykkes Vej lå med andre ord kun imellem Amagerbrogade og Englandsvej.
 


Dette billede fra 1942 er taget fra en altan i daværende Lærdalsgade.
Den store gård til højre ved Englandsvej er Raagaards Minde.

 Samme foto som ovenfor,
men lidt tættere på.

Disse tre billeder tilhører Jan Lohmann


Omkr. 1940: Hjørnet af Peder Lykkes Vej (Englandsvej 45) da den endte i Englandsvej. Senere blev den som nævnt forlænget mod vest.Englandsvej umiddelbart efter Peder Lykkes Vej. Dvs. husnumre 45 mfl.
   Nr. 47 plus Ulrik Birchs Allé 56-58 er opført 1935.


Stadsingeniørens Direktorat har doneret dette foto fra 1942, som nu
tilhører SULFA. Vi ser Peder Lykkes Vej lige før den ender i Englandsvej.


Gamle Sundby Vester Skole, Englandsvej 46. Foto fra 1931. Gengivet i Svend Braarups album. Skolen blev nedrevet 1942.

Forrest ligger stuehuset til Raagaards Minde med noget af dens bygninger til venstre. Vejen som udgår til højre er Ulrik Birchs Allé. Foto fra 1918. Tilhører STARBAS.

 

Mellemspil 3 - om Peder Lykke Centret
dvs. om Amagers første højhus, 55 meter, opført 1972 - og
foreviget af Niels Rydahl Jensen i december 2022
(to-tre år før bygningen er planlagt nedrevet ...)

Billederne til højre viser bygningen set fra bunden af Tingvej, vis-a-vis Peder Lykke Skolen.

Via Google kan man finde mange hjemmesider mv. om højhusets skæbne.
En af dem kan nås fra dette link (åbner i nyt vindue).

 

Ca. 1945: Nu var nabohusene til Raagaards Minde nedrevet, forlængelsen af Peder Lykkes Vej var anlagt, og både den og Englandsvej var blevet til brede, asfalterede trafikårer. Foto: Johannes Mogenshøj Jensen; © SULFA

Men fra 1954 har en lille sidevej til Peder Lykkes Vej parallelt med Englandsvej haft navn efter den gamle gård: Rågårdsminde. Dennes side mod vest tog Flemming Lamberth et billede af i 1996 set mod Peder Lykkes Vej; © SULFA:

De fire STORE flyfotos herunder er lånt af De kgl. Bibliotek via SULFA:

1939

1939

1945

1964

Ca. 1952

Samme foto lidt tættere på ...

På den nuværende (2007) parkeringsplads mellem Ulrik Birchs Allé og Irlandsvej lå det kendte danse- og drikkested Kunstner Kroen fra omkring 1950 til starten af 1980'erne. Dens adresse var Englandsvej 49.


Tak for dette tilsendte billede med en bid af kroen.
(Tidspunktet er indtil videre uopklaret.)
Se området oppefra; klik her!


Her var det

Her var det

 Med ryggen Sundbyvesterparken (af de fleste af os fejlagtigt kaldet Englandsparken) mellem Irlandsvej og Englandsvej kigger vi mod Peder Lykkes Vej. Parkområdet blev navngivet i 1943, og midt i det ligger Sundby Idrætsparks anlæg med baner og sportshaller. Foto: ss, 2007.


Ved denne vejtrekant ligger indgangen til Sundbyvesterparken. Irlandsvej løber til venstre ud fra Englandsvej. Ovre til højre skimter vi indkørslen til Peder Skrivers Sti. Foto: ss, 2007.


I 2020 falder Københavns Kommune til patten og kalder nu ...


... Sundbyvesterparken for Englandsparken - for det gør 'alle' andre. Slapt!

Busstop på Irlandsvej
- og Krak-kort over parkområdet >


Tak for tilsendt foto fra 1963 - af stedet hvor Irlandsvej og Englandsvej deler sig. Fotografen stod på sidstenævnte vej; til højre uden for billedet er indgangen til parken.

Næppe mange amagerkanere som er født før 1980 har ikke kendt det store soppebassin for børn inde i 'Englandsparken' (som den hed i folkemunde, men aldrig officielt). Og skulle man have glemt det, så se de to billeder fra 1944 lidt længere nede ...
   I vore dage er bassinet tørret ud, og der er anlagt en basketballbane i stedet. Foto: nrj, 2013.
Lidt fremme ad Irlandsvej tog Erik Johansen dette vinterlige stemningsbillede den 9. marts 1937. Det er set mod syd og med silhuetten af Højdevangskirken bagerst.
SULFA og Ejvind Johansen ejer billedet.


Inde i Sundbyvesterparken ved det gamle, populære soppebasin, og med Povl Søndergaards granitpige i baggrunden, råhygger børnene sig i det lave vand - blandt andre Ejvind Johansen, hvis far Erik Johansen fastholdt Ejvind og hans sejlskib i juli 1944.


På det øverste af de to bassin-billeder med Ejvind Johansen ser vi granitpigen som er beskrevet i 2. udgave af Broby-Johansens herlige bog "Gennem det ny København" (1963); tegning: Eiler Krag. Se bogsiden til venstre!
Begge billeder: © SULFAFoto: Svend-Erik Lindberg, 1964


Navnepladen på soklen fotograferet af René Petersen.


 


Ditto

 


Irlandsvej tv., Englandsvej th. I midten hovedindgangen til Sundbyvesterparken. Set fra hjørnet af Ulrik Birchs Allé.

Ditto - set lidt tættere på. Man skimter legepladsen og halvtaget bagerst i parken.

Alle tre billeder er taget af nrj, jan. 2015.


Set fra Peder Lykke Centrets højhus: Parken og Sundby Idrætspark med bl.a. de hvide blokke i Lygtemagerstien forrest.

Vore dages Peder Skrivers Sti udgår her fra Englandsvej. 'Stien' er til dels anlagt oven i Rågårdsstræde ved gården Rågårdsminde. Foto: Fl. Lamberth, 1996. Copyright: SULFA

 


To fotos fra april 1967


Urbanplanen omkring 1970. Til venstre Grønjordskollegiet og Amager Fælled. Til højre i billedet ses en bid af Sundby Idrætspark og Sundbyvesterparken. Nederst Dyvekeskolen.

En af Sundbyvesters store bøndergårde, som lå på området hvor Urbanplanen blev opført, var Sundbygaard med adressen Englandsvej 90. Stuehuset ses herunder fotograferet af C. Elling i 1940. © SULFA:


© SULFA og STARBAS

© SULFA

© SULFA

SS
Herover: Først et foto fra 1953 ud for Sundbyvesterparken og Sundby Idrætspark. Derefter indgange til anlægget og dets største hal 1996 (badminton'boblen' ses ikke). Yderst th. Susans foto fra samme vinkel som første foto, her set i 2007.

Til direkte før og nu-sammenligning:

 

Og i jordhøjde - vel omkring 1960 - nær Sundbyvestervejs
udløb i Englandsvej:

(Billedet tilhørte Stadsing. Dir., men ejes nu af SULFA)

Men tyve år tidligere - i februar 1940 - tog Erik Johansen dette billede samme sted. © SULFA

 

Februar 1940. Dette Erik Johansen-billede er formodentlig set mod sydsydvest fra området ud for Sundby Idrætspark. © SULFA
 

 

 

Kommunegrænsen mellem København og Tårnby går ved Bygrænsen/Følfodvej


Med dette layout skilter Tårnby Kommune med sine vejnavne (foto: nrj, 2013)

Men websiden om Englandsvej fortsætter lidt endnu
- hen over kommunegrænsen:

 

Fra Vejlands Allé til vandtårnet ved Tårnbyvej


 
Nordregård lå på Englandsvej 231. Min kusine Laila fortalte kom den i 2007:

Nordregård blev bygget på stedet i 1808 i forbindelse med udflytningen fra Tårnby efter en stor brand. Jeg er næsten (99%) sikker på, at Civilforsvaret brændte den som led i en øvelse - på min 16-års fødselsdag. Altså den 8. juni 1964.
   Det må så også være der omkring man nedlage haveforeningen Nordre Vang og førte Følfodvej igennem. Der skulle jo skaffes plads til en ny skole, på det tidspunkt til de store klasser. Nu er Nordregårdskolen en almindelig kommuneskole. Man har jo for mange år siden nedlagt Tårnby Skole.

Billederne herunder har Jens Sørensen skaffet mig; de er taget af Christian Elling.
I begyndelsen af 1960'erne og måske tidligere var der anlagt en stor, populær minigolfbane foran gårdens forside set fra Englandsvej. Den kunne være vanskelig at bruge om søndagen, hvis man skulle over den dengang ikke-trafikregulerede vej, mens 'tusindvis' af biler suste forbi til eller fra Amager Travbane.


Hovedet af en nota, ca. 1955


Vejkrydset Bygrænsen (tv.) - Englandsvej - Følfodvej (th.)
Fastholdt af Flemming Lamberth i 1997. © SULFA
FL stod med ryggen til Nordregårdsskolen:


Nordregårdsskolen under opførelse i april 1967

 

Udsigten ind ad Englandsvej o. 1975 fra toppen af vandtårnet:

(Dette og næste billede er scannet fra hæftet "Kend din ø, Amager, erhvervslivet, 8.-10. klasse" 1977)

Motorvejen til lufthavnen løber lige forbi Vinkelhusene

 


 

Sydover fra det gamle vandtårn ...

 

'Gammelgaard' på hjørnet af Sneserevej i 1973, da gården fra 1808 var under nedrivning.
Billedet er gengivet if. aftale med Tårnby Lokalarkiv. Foto: Preben Jensen.
I baggrunden til højre en bid af Vinkelhusene.

Løjtegårdsvej o. 1970 med det nye Tårnby Vandtårn:

 

Fortsættes en dag!

 


 

Billeder mærket "ss" er taget af Susan Smith.
Billeder mærket "nrj" er taget af Niels Rydahl Jensen.
SULFA/SULFA er Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.


Genvej til Amager-forsiden med oversigt over gader m.m.
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus