© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021


 

Frankrigsgade
og dens sidegader mod sydHjørnet af Frankrigsgade og Amagerbrogade som det så ud i 1897.
Yderst til venstre har vi gavlen af 'sogneskolen' fra 1878.
 


Samme gadehjørne hundrede år efter øverste billede. Dette foto tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
(Foto: Flemming Laberth, 1997)
 


Gadens forløb i 1930. Se også hjørnet af Frankrigsgade på websiden om Amagerbrogade Øst.


Frankrigsgade fik sit nuværende navn 1901, efter den i en årrække havde heddet Østergade.

Gaden udgår fra Amagerbrogade og ender i dag bag om Moselgade ved passagen langs vestsiden af Badensgade. Tidligere drejede gaden mod sydøst helt over til Øresundsvej, som det fremgår af skitsen til venstre fra 1930. Dér kan man også se at stykket nordøst for Lybækgade dengang hed Lauenborggade (indtil omkring 1942).

Se gamle gadekort på Amager-forsiden. Og se Frankrigsgades (og Spaniensgades) dengang særprægede forløb med matrikelnumre på kortet fra 1927 lidt længere nede.
 

 


Frankrigsgades Skole i 1970'erne. Skolen - som ikke er en skole længere -
har på det seneste fået egen webside om dengang, hvor den vár en skole;
klik her!


Ca. 1927. (Åbner i nyt vindue; 2200 pixels)
 

Området mellem yderst til venstre Prags Boulevard og derefter Holmbladsgade og Frankrigsgade omkr. 1939. Bemærk bl.a. de mange kolonihaver midt i billedet syd for Geislersgade og Bøhmensgade og langs Lybækgade, hvor nu Sønderbro Skole ligger. Det var Haveforeningen Jacob Holms Minde - som i starten af 1900-tallet havde adressen Frankrigsgade 7 if. vejviserne.


(Prik og forstør!)

 


Huset på adressen Frankrigsgade 1 er Sundby Kirkes præstegård. Kan en webgæst skaffe mig et billede eller to af huset før og/eller nu ...?
 

 


Med Amagerbrogade i ryggen tog Erik Johansen dette billede i maj 1970. Cyklisten og Folkevognen er ud for Portugalsgade. © SULFA


Forrest th. Normandigade og derefter Portugalsgade.
Tak for tilsendt foto fra hvornår mon?


Frankrigsgade 10 lå og ligger ved hjørnet af Portugalsgade -
også på Hans Jacobsens billede fra omkring 1980:

Huset på hjørnet af Portugalsgade hedder ELISE's HAAB, men har mistet E nr. to i sit navn for mange år siden.
 


Ca. 2000?Hjørnet af Portugalsgade. Foto: Flemming Lamberth, 23.12.2014. Copyright: SULFASamme hus- og gadehjørne lidt tættere på. Foto: Karin Andersen, 18.5.2018.

 


Frankrigsgades Skole
(1903 - 1974)
har fået sin egen webside med klassebilleder! Klik her.Dette gamle, malede "skilt" på skolens facade kunne man endnu se i 2007
 


Skoleforside og


-bagside.

Set ude fra er Frankrigsgades Skole stort set uændret i de seneste 100 år. Det er mest de nye nabohuse i Normandigade som har fået et trendy look.

 

Klaumans "lille skole"
lå i gadens nr. 10. Bygget 1903. På billederne herunder, yderst til højre, ser vi
gavlen af selve Frankrigsgades Skole plus huset på tegningen herover (bag lygtepælen):

Klaumans skolebygning indeholdt i en årrække en køkkenelement-forretning. Senere flyttede bl.a. en cykelforretning ind. Se længere nede ad denne webside ...

Klaumans "store skole" lå på Øresundsvej nr. 7 og blev senere til
Rugbakkens Hjælpeskole.


Sådan står der i Amager Vejviser 1918:

Klaumans Skole havde pga. pladsmangel også undervisning i stueetagen i Frankrigsgade 5, fortæller Bruno Jensen i februar 2014. Det var dengang, Frankrigsgade hed Østergade, og oprindelig hed skolen i nr. 5 tilsyneladende Sundby Realskole if. Kraks Vejvisere fra 1890'erne.

 

 


Nr. 14 i 1982. Fotograf ukendt.


Foto: Flemming Lamberth, 23.12.2014. Copyright: SULFAGården bag Café 14; 1982


Maleri fra 1957 af J. Friis, modt. fra Jesper Valentin

 

I februar 2014 modtog jeg bl.a. de følgende otte billeder fra Bruno Jensen, som på et tidspunkt havde VVS-firma i nr. 12 over gården. Senere, da nr. 10 blev ledigt efter en frisør, fik firmaet kontor og udstilling ud mod gaden. Endnu senere flyttede det til Nyrnberggade 21A. Og andre flyttede ind i nr. 10.

Maleri fra 1958

Ca. 1979

1983

1988: Indlægning af fjernvarme i nr. 5-7

Logo på æske fra cigarfabrikken Ernst J. Semlow i kælderen i nr. 2 (1950'erne)

Ukendt årstal. Frikvarter i skolegården ved Normandigade

1984. Parti fra Portugalsgade set mod Frankrigsgade

1977. Spaniensgade set mod Frankrigsgade

 

Bag Sundby Kirke (og ved siden af præstegården i Frankrigsgade 1) og skrås over for den gamle og forhenværende Frankrigsgades Skole, som oprindelig var en pigeskole, ligger Asyl for smaa Børn. Næsten sådan hedder og er det stadig i 2021 - Sundby Asyl - og dér gik Min Mor i børnehave i 1918-21.


Husrækken nr. 1-7 set mod Amagerbrogade

En søndag i marts 2003 - lykkeligvis imens der ingen børn var på asylets legeplads - væltede mange kvadratmeter skalmur ned fra den store forladte bygning i Oliebladsgade-Reberbanegade.

Bygningen er fra 1937 og omtalt mange steder på internettet. Endelig i 2020 går man i gang med at omdanne den til ungdomsboliger. *)


Juni 2014

Efter det chokerende uheld i 2003 skrællede myndighederne alle facademursten ad den store bygning som i mange år derefter så sådan ud - set fra Oliebladsgade-Reberbanegade:


Foto: Susan Smith, januar 2008. Huset er ikke blevet kønnere
med alderen, som det fremgår af næste række billeder fra 2014:

Ca. 1981 tog Hans Jacobsen dette billede af det gamle børneasyl i Frankrigsgade 1.


Fire fotos fra juni 2014

I 1941 plus/minus indeholdt bygningen bl.a. Kjøbenhavns Handelsbanks arkiver indtil midten af 1970'erne.

Set fra hhv. Oliebladsgade og Reberbanegade


22.9.2021 (Karin Andersen)


*)
Efter at den store bygning i mange år har stået som et grimt, misligholdt og ubrugt negativt vartegn for kvarteret, sker der endelig noget i 2020-21. Huset totalrenoveres og indrettes til ikke mindre end cirka 80 ungdomsboliger.
 Tv.: Hjørnet af Frankrigsgade og Portugalsgade fotograferet af Susan i november 2008.

Th.: Samme gadehjørne og husrække foreviget af John Jørgensen i marts 1984.

 
Tv.: John Jørgensens foto fra marts 1984 viser husrækken set den modsatte vej, dvs. mod Normandigade, skolen og Amagerbrogade.

Th.: Hjørnehuset med nr. 10 som det ser ud i juni 2014. Nu er køkkenelementfirmaet blevet til en oase for vandpiberygere. 


I nr. 12 lå i nogle år en større cykelforretning ved navn Cykelthomas;
den er imidlertid nu [2016] flyttet til Øresundsvej 44

Juni 2014


Hvor tidligere det i kvarteret ret kendte værtshus Café 14 lå, har der nu i nogle år været
Vietnam Supermarked:

2014


Herunder har vi bagsiden af fra venstre Spaniensgade, Frankrigsgade og Murciagade; i baggrunden toppen af hhv. Reberbanegade og Ålandsgade. Ca. 1975:


Til højre postkort fra 1907. Gaden set fra hjørnet af Amagerbrogade.


 

 

Frankrigsgade 20 o. 1957:


= hjørnet af Murciagade.
Billedet tilhører Poul Thomsen.

Frankrigsgade 15. En café og en frisørsalon ved Ålandsgade:

Juni 2014

Til venstre ser vi folkeliv i Ålandsgade under folkestrejken i 1944. Ukendt fotograf.


Karreen mellem Ålandsgade og Frankrigshusene; juni 2014.Børge Morthorsts foto fra 2008 er taget fra hjørnet af Wittenberggade og viser dér hvor Ålandsgade løber ud i Frankrigsgade.


Udsigten fra hj. af Ålandsgade med Spaniensgade på tværs til venstre; august 2013.En skomagerbutik i nr. 17 - med 3-4 forskellige navne. Foto: Fl. Lamberth, 1997. © SULFA


Til venstre en annonce med en tegning fra 1933 af Grubert's Sønners fabrik. Bygningerne til venstre for hovedbygningen forsvandt tilsyneladende da Wittenberggade blev anlagt omkr. 1940.
   Til højre en beskrivelse af Gruberts fra 1950 i Kraks fortegnelse over de ældste forretninger i Danmark.


Fabriksfacaden langs Frankrigsgade; 1939. Ukendt fotograf.
 

 


O. 1930. Tilsendt foto; ukendt fotograf.
Fra venstre ser vi en bid af Grubert's, dernæst Café Det lille Hus (se næste række) og endelig Torvehallen i nr. 32.

 Café Det lille Hus i Frankrigsgade 30 (før 34), lige ved indgangen til den store baggård ved siden af Grubert. Billedet er taget i 1931 og tilhører Svend Braarups samling. Huset blev revet ned i maj 1944, og måske var indgangen til gårdspladsen netop dér hvor huset lå?
   Billedet tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Har nogen af de besøgende her på siden andre billeder af gården og virksomhederne i den? I 1955 var der både et stort møbellager, en autosadelmager, et malerfirma, maskinfabrikken Mecan og flere andre.

Tegningen lavede Tommy Petersen til mig efter hukommelsen i 2007. Om pladsen bag Café Det lille Hus og Grubert fortæller Tommy bl.a., at "på 1. sal lå handskefabrikken, på 2. sal Amager Møbellager med eget værksted, og i gulvplan lå et autolakereri der hed Tilling som også lå på højre side i gården. Derefter kom autosadelmager, motorcykelmekaniker, autoglarmester, automekaniker, autoelektriker og autopladesmed."


På hjørnet af Frankrigsgade-Wittenberggade lå som sagt lampefabrikken Grubert, som fabrikken hed i daglig tale. I dag ser der sådan ud:VIBO-karreen 'Hjørnevænget' blev opført 1979.
Mit billede er fra 2013. Den består af disse husnumre >>>


2014

'Hjørnevænget' har ikke gadedøre og opgange ud mod Frankrigsgade og Wittenberggade, men på bag- og solsiden.Gadestykket mellem svømmehallen og kollegiet - fra Wittenberggade til Lyneborggade - er nu lukket af for biler; 2002.

Fra gadehjørnet til venstre på farvebilledet blev det sort-hvide billede til højre taget den 4.5.1945 af Poul Hansen. Huset på det diagonale gadehjørne var firmaet Grubert - dvs. (en del af) hovedbygningen som ses på tegningen ovenover.
1953


Samme hus på et maleri:


som SULFA ejer.
Kunstner og årstal ukendt.Af: Svend Braarups fotoabum.
 


Hvor Frankrigsgade Kollegiet ligger, og lidt hen ad Wittenberggade (som på dette stykke før hed Minorkagade), var tidligere en produkthandel. Bag den, med gavlen mod selve Frankrigsgade og med daværende adresse Minorkagade 1 (senere Frankrigsgade 48), lå huset med stakit foran.
   Og til venstre for det lå en noget større beboelsesejendom med en købmandsbutik.
   Billederne tilhører Helle Brennalt - som sidder på kælken sammen med Flemming Klæø; den trækkes af Steffen Klæø. Februar 1953.
   Hos produkthandlen solgte man aviser til fordel for KFUK-spejderne henne i Oliebladsgade. Nogle af dem ses her i et optog fra omkr. 1962:


Kirsten Brennalt og Bente Hageman

Herunder ser vi et tidstypisk billede fra maj 1954: familien klar til cykeltur til skov og strand. I midten storesøster Kirsten og til højre lillesøster Helle bag på mor Hanne Brennalts cykel. Familien til venstre hedder Klæø.
   De står uden for Frankrigsgade 29-31, og bag dem lægger man mærke til at svømmehallen (fra 1975) endnu ikke er landet på hjørnet af Lybækgade:


Tak for billederne!1953Samme hus som ovenfor (her: Dyvekestræde 1) og på maleriet tv. Formodentlig o. 1920. Dengang var der butik i gavlen.
 


Og igen - som Minorkagade 1 (1939)  Frankrigsgade 33 fotograferet i 2008.

Gaden set mod vest fra det sydøstlige hjørne af Lybækgade. Forrest badeanstalten, bagerst bygningen med nr. 33 og til venstre kollegiet. 

Billedet tv. og th. tilhører Børge Morthorst.


Indgangen til svømmehallen, sept. 2011
 
Nr. 27 - i juni 2014.2013: Frankrigsgade tv., Frankrigshusene th.Nr. 29-33; juni 2014.Udsigten cirka fra hjørnet af Moselgade 2006, 2007 og 2011: Nu er de mange store boliger i Sadolinparken færdige, og beboerne for enden af Frankrigsgade - i ejendommen Abildgården - har fået anden udsigt end på billederne herunder.
   Til højre har vi kollegiet på hjørnet af Wittenberggade. Det hedder Frankrigsgade Kollegiet og stod færdig 1972.

Og herunder ser vi lidt oppefra, hvordan Sadolins område så ud så sent som 2000, før det blev til 'parken':


Foto: Susan Smith


19752006

 


Hjørnet af Lybækgade med Røde Kors-børnehaven har stort set set sådan ud i en menneskealder. Foto: 2011.

 


FDB's daværende cementstøberi på noget af samme område som billederne herover. Cirka 1920.

 


De to første billeder her er taget af Fl. Lamberth 1996; © SULFA

Ditto
 

 


Næste billede har Starbas (Stadsarkivet) bogført som "Frankrigsgade 1913".
Men præcis hvor i Frankrigsgade er vi på det tidspunkt? *)
Husk at gaden dengang endte i Øresundsvej!

*) Hjælpen er nær! I lokalhistorikeren Erik Housteds lille, fine bog "Fra det nu forsvundne Sundby" fortæller EH bl.a. følgende:
   Billedet er set mod vest fra bagsiden af Badensgade 7. Stien som løber ud til højre, med spærrebom, svarer til vore dages Moselgade [se denne længere nede], men var dengang en del af Meklenborggade.
   Huset til højre var Frankrigsgade 51; det venstre var nr. 86. Ikke alle husnumre i gaden var udnyttet. - Se mere længere nede!


 

Birthe Hansens far tog i sin tid de næste fire billeder. Tak for dem:


Her har vi en lille bid af den store kolonihave-forening Jacob Holms Minde rundt om den gamle bondegård. Billedet må være fra begyndelsen af 1930'erne, for karreen Frankrigshusene er endnu ikke bygget; den stod færdig 1936.
   Bagerst i midten - på den anden side af den lange reberbane - ses gavlen af Oliebladsgade 7-9, og ude til venstre skimter man spiret på Sundby Kirke.

Ejendommen er Frankrigshusene 2-22 plus den lyse gavl nr. 29-31 i Frankrigsgade. Man er nu så småt gået i gang med byggeriet af Frankrigsgades Badeanstalt som blev taget i brug 1945.


Alle fire billeder er taget oppe fra 3. sal i Lybækgade 31.
 


Svømmehallen i Frankrigsgade under opførelse; maj 1975.

Til højre har vi det næsten færdigbyggede Frankrigsgade Kollegiet som blev indviet 1972. De røde bygninger bagved er resterne af den gamle Grubert-fabrik på hjørnet af Wittenberggade.


Nej. Det er ikke Det Skæve Tårn i Pisa!


Flere billeder fra Haveforeningen Jacob Holms Minde:


'Onkel Carls Have' kaldte min mor dette foto fra o. 1925, hvor hun ses th. for sin bror og deres mor.

Dette og de næste 10 fotos tilhører Ejvind Johansen, hvis far Erik J. tog dem i årene 1931-33.
   Haven tilhørte Ejvind J.s morfar, og det lille, hyggelige hus hed 'Bindesbøls Minde'. Det var opkaldt efter en bondegård ved Ødum mellem Skjern og Tarm, hvor Ejvinds mormor havde boet som ung.

Den inkarnerede fotograf Erik Johansen betragter

og nedsvælger en flaske alkoholfri Chabeso.

Børnenes egen kolonihave.

På marken i baggrunden blev Frankrigshusene opført 1934.

Bunden af Frankrigsgade set ovenfra i 2008:

Her ser vi både Østrigsgades store og lille skole, hele Badensgade,
den nye Sadolinparken forrest t.v. og den store Abildgården t.h.


Abildgårdens knap 400 lejligheder ligger fordelt på tre dele af den store bebyggelse.
   Billedet herover er taget fra trekanten (med det uofficielle navn Lizzies Plads) i Wittenberggade ved Lyongade.
   Midt for ser vi Frankrigsgade/Moselgade, til venstre længen bag kollegiet og til højre blokken i Wittenberggade.

Og helt bagerst i Frankrigsgade bag ved Abildgården - hvor der i et par
menneskealdre var en passage om til Badensgade - ser der nu sådan ud:


(Foto: Susan Smith, maj 2009)

  


Sidegaderne herunder er nævnt i rækkefølge fra øst mod vest
 

 

 


Moselgade fik sit navn 1936 efter den tyske flod Mosel. Før 1936 var den en del af Meklenborggade.
 


Den gamle del af Frankrigsgade, før gadestykket blev til Moselgade,
blev fotograferet i 1931 til Svend Braarups album (billederne tilhører SULFA):


Husnr. 66-70 blev nedrevet august 1942.

Husnr. 86 blev nedrevet juli 1942.
[Se gavlen af huset længere oppe]

Husnr. 88 blev revet ned i 1938.

Husene på billederne herover lå langs nordvestsiden ad den senere Moselgade.
De måtte lade livet, da Abildgården skulle bygges i 1942-44.

I gamle billedarkiver er fotografiet herunder naturligt nok bogført som Frankrigsgade. I dag ville det hedde Moselgade. Bagerst til venstre ser man drejningen mod vest, husrækken til højre er Badensgade - og et stykke bag fotografen har vi Øresundsvej. Se Frankrigsgades gamle forløb på skitsen foroven på denne side.

 


Frankrigsgade (nu Moselgade) lidt længere mod syd end billedet ovenover. Ukendt fotograf; 1933

Ved starten af nuv. Moselgade. Frankrigsgade er netop drejet til højre, mod syd, og Erik Johansen tog billedet i maj 1938 [copyright SULFA] - se næste billede ...

Cirka samme sted som billedet til venstre. Dette foto tog jeg i februar 2018.

Fra begyndelsen af Moselgade o. 1951. Set mod badeanstalten. Tilhører Anitta Toker.

Børnegården i Sundby på hjørnet af Lergravsvej blev indviet i 1938; billedet er sikkert fra dengang.

Børnegården - hvor min lillebror o. 1953-55 gik i børnehave - er her set i 2016.

Moselgade 9-15. September 2011.

Og overfor: Husrækken Moselgade 2-26 er en del af Abildgården. Set mod Lergravsvej. September 2011.

Flemming Lamberth tog dette billede af Moselgade i 1996. SULFA ejer ophavsretten til Lamberths billeder.

 

Det fine trafiktomme fotografi herover skyldes Erik Johansen i 1938. Det er taget ud for den dengang nybyggede daginstitution Børnegården i Sundby bag trådnettet og viser det næsten-sidste stykke af den daværende Frankrigsgade, før denne ikke længe efter førtes ud til Øresundsvej.
   Til venstre ser vi starten af Lergravsvej og en bid af Wittenberggade, før sidstnævnte blev anlagt til at krydse Moselgade. Den store moderne ejendom blev færdig i 1938 og er altså helt ny på Johansens billede.
   Bagerst i billedet skimter vi begyndelsen af Kastrupvej og ejendommen med tårnet på hjørnet af Øresundsvej.


2001: Hjørnet af Moselgade-Wittenberggade set ud ad Lergravsvej.


5. april 1948 arbejdes der på at koble den nye del af Moselgade til gamle Øresundsvej.
Fotos: Erik Johansen/SULFO
De næste to fotos er også Erik Johansens med © SULFA.
[På siden om Øresundsvej Nord ses de i en lidt bedre opløsning]


Moselgade set fra Øresundsvej med ryggen til Kastrupvej

Øresundsvej; yderst t.h. skimtes hjørnet af daværende Wartburggade

 


September 1949. Foto: Starbas. Moselgade er nu ført igennem til Øresundsvej.


2007 ser samme stykke af Moselgade således ud.
Foto: Flemming Lamberth / SULFA


Allerede historisk: Moselgades to hjørner af Øresundsvej ser helt anderledes ud
i dag, end da Fl. Lamberth tog dette billede i 1996. Copyright: SULFA
 


Tre fotos fra Niels Rydahl 2.6.2017.

Det gamle hushjørne ved Øresundsvej

i færd med at blive revet ned.
Der skal bygges en gedigen beboelsesejendom i stedet ...

Fjorten måneder senere ser den nye ejendom således ud i Karin Andersens telefonkamera.

6.9.2018. Foto: Karin Andersen.
Adressen hedder Øresundsvej 53(!)
   

Sidegaden der går til venstre ved de røde biler er Moldaugade som løber ud i Rødegård:

Bagerst ses en bid af Rødegårdparken. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA
Moldaugade er sidste sidegade på højre hånd før Øresundsvej.
 

  


 

 


Murciagade er opkaldt efter den spanske by Murcia. Den fik sit navn 1901, efter at den i en årrække havde heddet Ryesgade (efter generalmajor Olaf Rye).


1939. Udsnit af større flyfoto.
 

 

Indkørslen til resterne af den gamle gade:

Foto: Ib Techt, okt. 2012. Fra denne vinkel kan man ikke se dem, men -

- husnr. 2 og 4 findes faktisk endnu. Foto: Fl. Lamberth, 1997 © SULFA.


Set mod Frankrigsgade, 1997.


Begge fotos: Fl. Lamberth, © SULFA.

Men i juni 2014 er de resterende to gamle huse blevet malet igen,
denne gang tilsyneladende i mere diskrete (kedelige?) farver:

Tv.:
B
illede fra o. 1910 af Aageshus (bygget 1901) som indtil 1983 lå på det østlige hjørne af Frankrigsgade og Murciagade.
   Den oprindelige ejer var smedemester Aage Ferdinand Lundvald; han opkaldte huset efter sin søn, den senere så berømte tegner Aage Lundvald (1908-83) - eller måske var det efter sig selv?

Herunder:
Samme foto, men i den originale bruntoning, blev brugt som julehilsen til medlemmerne af SULFA for nogle år siden.


Aageshus på sine gamle dage.
Ukendt fotograf; 1982.


 

Tv. har vi Murciagade 2 set mod bagsiden af Frankrigsgade 20. Måske o. 1950.

Th. ser vi Murciagade 4. Ukendt årstal, men måske o. 1950.


 


Gadefacadem i nr. 3, 1982. Sml. maleriet fra 1937 længere nede.For enden af Murciagade ser vi her nr. 5 tv. og nr. 6 th. fotograferet af Ernst Hannuss den 31.3.1939. I stueeagen nr. 6 boede min bedstemor til leje med sine to børn i årene o.  1916-30.
Sml. også med tegningen herunder.


Nr. 5 - og smøgen mellem 5 og 6, begge 1939:

Den lille sidebygning til nr. 5 var antagelig vaskehus eller værksted.Huset for enden af Murciagade er gadens nr. 6 og det samme som på det sort-hvide billede fra 1939 lige ovenover.
(Tak for den tilsendte tegning. Desværre ved jeg ikke, hvornår den er lavet.)


Murciagade 3
Bitta Olsson ejer denne fine originaltegning som den produktive Arildskov lavede i juni 1937.Murciagade 1910. Indtil 1924 boede min familie i stueetagen i nr. 6. Altså i huset for enden af gaden, som er på den øverste af de to farve-tegninger herover.
   Det forreste hus til højre er hjørnet af Frankrigsgade 20.


Artikel fra 1980 om politi-
vagten i nr. 2.Maj 1979: Huset på hjørnet t.v. er Aageshus.


Frankrigsgade 20
Murciagade 2 og 4 henholdsvis 2000 - og 2007:Tak til Ole Pedersen for dette billede fra Murciagade 1957. Det er taget i den bagerste ende af gaden set i retning mod Frankrigsgade, med husnr. 4 og 2 til venstre.Og tak til Leif Boberg for dette 1976-foto af gadens nr. 2-4
set bagfra. Rødstensbygningen til højre i billedet er Aageshus.


Vis-a-vis Murciagade løber Ålandsgade ud i Frankrigsgade.

Her har Karin Andersen fastholdt en situation i januar 2016
fra nedrivningen af en hjørnebutik. Er der en ejerlejlighed i
dag eller en ny forretning?

  

 


fra Frankrigsgade til Lyongade;
resten af gaden ses på Øresundsvej-siden
 


Spaniensgade er - nok ikke overraskende - navngivet efter staten Spanien. Før 1901 blev den i mange år kaldt Frederik VII's Gade.
   Gaden løber i vore dage fra Frankrigsgade til Øresundsvej. Websiden om sidstnævnte hedder Øresundsvej Nord og omhandler den sydøstligste del af Spaniensgade, dvs. mellem Lyongade og Øresundsvej.
   Den tidligere forløb var lige så aparte som Frankrigsgades oprindelige: Førhen udgik Spaniensgade også fra Frankrigsgade, men den endte omme bag Røde Kro nær Minorkagade. Og dens nuværende sidste del ved Øresundsvej hed Kraingade.
   Se Spaniensgade og Frankrigsgade m.fl. på de gamle gadekort på Amager-forsiden.
 

 


Det østlige hjørne af Frankrigsgade-Spaniensgade; ca. 1980

Det vestlige hjørne af Frankrigsgade-Spaniensgade; 1981


Det vestlige (højre) hjørne; 2007


Og samme hjørne set fra en lidt anden vinkel; 2012.
(Foto: Ib Techt)

 


1931.
To billeder fra Svend Braarups album. Herover er Spaniensgade set fra øst - og ...


... her er gaden set fra syd, tæt ved Frankrigsgade. SULFA ejer begge billeder.

 Spaniensgade, forår 1983; set fra Frankrigsgade.


Samme sted ca. 1925.
 

Spaniensgade 13. Huset med altanerne i baggrunden er en del af den store karré som ligger på den gamle Gruberts-grund.
Foto fra juni 2006 (SS).

 


 Set mod Frankrigsgade omkr. 1900.


Samme sted 1969.Og samme sted ca. 1975. Her ses tydeligt arrene efter det lille hus som er med på fotoet herunder ...Og i samme retning ca. 1974.

 


Samme motiv som ovenfor, her foreviget af Arne Glud i 1965.
© SULFA

Ingen plads var der nok af i det første stykke af Spaniensgade i mange år:

- og gaden var vist ikke engang ensrettet ...


Ib Techt ejer dette maleri (eller kolorerede foto?) af biler uden for Spaniensgade 20 o. 1952.

Udsigt fra Spaniensgade 20 omkring 1948.
Forrest de gamle huse ved hjørnet af Lyongade, th. denne gades nr. 26-46 og bagerst Abildgården for enden af Frankrigsgade. Tak til Ib Techt for billedet.
 

Spaniensgade i oktober 2012 set i retning af Øresundsvej.

Hj. af Spaniensgade og Lyongade i okt. 2012. Begge billeder: Ib Techt.

Sidste hus for Lyongade plus de bagerste mod Øresundsvej.
Foto: Erik Johansen, 1970. © SULFA

Og den modsatte vej - mod Frankrigsgade - i 1996.
Foto: Flemming Lamberth © SULFA


NB!
Spaniensgades modsatte ende: Se billederne på siden om Øresundsvej.
 
 


 


Portugalsgade fik sit navn 1901 og er opkaldt efter staten Portugal.
   Gaden udgår fra Frankrigsgade og ender i Lyongade, hvorfra den fortsætter som Saltholmsvej.
 Indkørslen til Portugalsgade i 1931. Foto fra Svend Braarups samling. © SULFA
(Huset blev nedrevet 1943)


(Annonce i Amagers Vejviser 1910 = første årgang)
 Portugalsgade 1985 - med resterne af garagerne og de små værksteder i nr. 7. Her havde min morbror i mange år et metalsliberi som han overtog efter Bjørn Christophersen.
   Bagerst, midt i billedet, ses hjørnet af Frankrigsgade / Reberbanegade.


Portugalsgade o. 1965 - den modsatte side af gaden i forhold til garagerne. I den store ejendom t.v. (nr. 10-12) i billedet lå i mange år et folkekøkken. I 1933 kostede en en kop kaffe 15 øre og et stykke smørrebrød 10 øre.
   I baggrunden skimter man asylet i Frankrigsgade.


1978. Samme motiv som billedet ved siden af, taget fra den modsatte side.


Tv. set mod Frankrigsgade, th. den anden vej. 1931.
Svend Braarups album, © SULFAPå dette billede fra 1983 ser vi garagerne endnu tydeligere. Foto: Flemming Lamberth.


Husrækken mellem Frankrigsgade (i baggrunden) og indkørslen til garagerne er nu en saga blot, men så sådan ud i 1983 da Fl. Lamberth kom forbi.


Baggårdens tidligere retirader og cykelskure. Foto: Flemming Lamberth, 1983.


Fotoet her er fra januar 2007 og taget lidt tættere på Frankrigsgade
 

Tre fotos fra 1963 af


Arbejdsmand Petter Avlastenok og th. chefen
Henry Christensen (min morbror)

metalsliberne


Arbejdsmand Kurt Jørgensen
 

i nr. 7 over gården


Direktøren himself
 

Seks Portugalsgade-billeder fra Susanne Lilballes familiealbum:


Ca. 1942: Børge og Bente Lilballe i havekolonien hvor senere garagerne og metalsliberiet blev bygget.

1937: Samme havekoloni. Personerne er fra venstre Else Johansen, Inger og Lauritz Wilhelm Lilballe med Bente Lilballe på skulderen. Forrest står Mogens Johansen.

1937: Lauritz Wilhelm Lilballe junior og senior - med førstnævntes Bente på højskulder.

Maj 1937: Susannes mor Inger Lilballe med datteren Bente.

Ca. 1924: Foran gadens nr. 7B har vi her Lauritz Wilhelm Lilballe frankeret af onkel Niels og Susannes far LWL jr.

Ca. 1957: Kurt Lilballe ved indgangen til pladsen med garagerne i baggrunden. Nu er kolonihaverne forlængst nedlagt.


Også Portugalsgade, men set den anden vej mod Frankrigsgade; 1997.
Fl. Lamberth stod ved krydset Lyongade-Saltholmsvej og sigtede mod nordvest.
© SULFA

  


 


 


Normandigade er opkaldt efter Normandiet i Frankrig. Den fik navnet 1901, efter at den tidligere var blevet kaldt Valdemarsgade
   Gaden udgik oprindelig fra Frankrigsgade, men en ny beboelsesejendom har bemægtiget sig en god bid af gaden - som dog stadig ender i Lyongade. Eller er Normandigade nu blevet en blind gade, når man kommer ind i den fra Lyongade?
 

 


Set mod Frankrigsgade 1931. Svend Braarups samling. © SULFA
(Alle husene undtagen det på hjørnet blev revet ned i 1943)

Her er Fl. Lamberth (gået længere tilbage. Fotoet er set fra Lyongade-Drogdensgade; 1996.


Set mod Frankrigsgade 1 (Sundby Præstegård) og bagerst
KFUM-bygningen i Oliebladsgade. Måske o. 1940.


Dengang

Nu

  

Frankrigsgade fortsat
- nytilkomne usorterede billeder:


Nr. 52-56 o. 1908

Nr. 41

Nr. 62

Nr. 68+66

F.F. Olsen & Co.

F.F. Olsen oppefra

© SULFA/Lamberth

Nr. 70

Nr. 70

Nr. 70

Nr. 86

Nr. 86+88

Nr. 88

Nr. 37-39 i 1922
(fhv. Lauenborggade)

Udsnit af flyfoto ; 1939

 Nogle af billederne tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (SULFA) - andre bl.a. Susan Smith (SS)

Genvej til forsiden af Amagersiderne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus