© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2016

 


 

 

Norgesgade
med: Kongedybet, Hollænderdybet og Syvens Allé m.fl.


 


Før 1901 kaldtes Norgesgade for Dannebrogsgade. Den er navnemæssigt en slags moder til områdets mange norske stednavne-gader: Bygland, Dovre, Glommen, Hemsedal, Lerfos, Lysefjord, Lærdal, Mjøsen, Romsdal, Røså, Sognefjord, Sætersdal, Telemark og Østerdal.
   Se også mange af disse gader m.fl. på bl.a. denne webside.
 

 


Indkørslen til Norgesgade fra Amagerbrogade. Med en nyrenoveret
ejendom på begge gadehjørner. Foto fra 2012 (René Petersen) ...

... og lidt nærmere, inde i selve gaden, med ca. 75 m smuk brostensbelægning
på dette første stykke fra gadehjørnet til ud for nr. 6. Foto: RP, 2012:

 


Kommunal kortskitse med husnumre (ca. 2010); prik og forstør.

 

 

Se også websiden om Amagerbrogade Vest mht. historien om
bygningerne på hver side af Norgesgade; klik her.

 


Det gamle, dav. apotek på hjørnet af Amagerbrogade. Før facaden blev renoveret. Foto: SS, 2007

Samme hushjørne i 2012 - efter den afsluttede istandgørelse. Foto: RP

Set mod Amagerbrogade i marts 2012. Foto: Niels Rydahl Jensen

Ligeledes i 2012, men længere bagud. Foto: RP. Husrækken til højre er nr. 5B, 5A, 5 og 3 frem til nr. 1.

Norgesgade 3
blev opført 1921-23 til KTAS' Amager-central. Centralen blev fuldautomatiseret 1977. Bygningens historie i grove træk:
1982 = omdannet til medborgerhus med bl.a. udlejning af klub- og mødelokaler (fx til Nyrnberggårdens stormøde i 1987 om indmeldelse i Lejernes LO - og til et lignende møde i 1990 om udmeldelse af Lejernes LO!)
2004 = 'Skramloteket'
2006 = 'Ungehus' m.m.

 


Set mod Amagerbrogade i februar 2014.
Foto: NRJ

Set den modsatte vej samme dag.
Foto: NRJ

 

Norgesgade 7A er et lille baghus der formentlig har hørt til husnr. 9 som for længst er nedrevet.
   I en kommunal registrant fra o. 2006 står der bl.a., at husets bevaringsværdi er lav, men at dets udvendige tilstand er høj. Desuden kan man læse, at
"Dette baghus er interessant, idet baghuset er tilbage, men ikke forhuset. Før i tiden byggede man typisk et baghus og et forhus. Forhus var indrettet som beboelse på nær i stueetagen, hvor der som regel var butikker. I baghuset havde en af beboerne ofte et værksted, som fx. snedker, slagter eller lignende.
   Dette gør sig også gældende for dette baghus, som er opført i 1923. Det har ligeledes været et værksted, men det vides ikke hvilket. Dog har der været indrettet syrerum på første sal, så det har formentlig ikke været et helt ufarligt erhverv. Baghuse er der ikke mange tilbage af. Efterspørgslen efter lys og luft omkring lejligheder har ofte været på baghusenes bekostning og derfor er det vigtigt at bevare de få, der er tilbage."
Rene Petersen fotograferede huset i februar 2012:
 

I februar 2014 fortæller en webgæst, at baghuset Norgesgade 7A senest indeholdt H.C. Kaufmanns Eftf.s smykkeværksted som lukkede i 2005. Og at Kaufmann havde en lille butik i forhusets nr. 7.  Blandt andet disse fem fotos fra april 2012 er af værkstedets efterladenskaber; billederne er © Push Mute:

 

Et udvalg af Hans Krogs amagerbilleder fra Norgesgade ca. 2000-2004:


Ved nr. 21
Opført 1923

Ved nr. 29
Opført 1926

Nr. 25-27
Opført 1997

Nr. 56-58
Opført 1918

Nr. 60-62
Opført 1918Postkortbillede fra o. 1920. Den store karré stod færdigopført i 1918. (Kortet har tilhørt Hans Krog)
 

Genvej til andelsboligforeningen AB Ny Mølles websted
 


Foto fra bogværket 'Før og Nu' 1922-23.

Norgesgade fortsætter længere nede ad siden
- efter en serie sidespring til sidegaderne!

 


 


September 2011

Ditto

1961. Foto: Arne Glud. Den noget særprægede indgang til dav. Hollænderbyen.
© SULFA

1996. Foto: Fl. Lamberth;
© SULFA

Jeg gætter på det gamle, lange beton-bolværk langs det ene fortov blev etableret for at forhindre hestevognene i at skride ud til fare for gående trafikanter, når publikum ankom og forlod Sønderbros Teater overfor. Teatret som senere kom til at hedde Hollænderbyen. Også det er forsvundet for længst - men bolværket består.

Se også siden om Amagerbrogade (ved nr. 30)

Næste billede og tekst er flyttet hertil fra websiden om Sundbyøster;
derfor en vis lighed med ovenstående:

I den ene halvdel af Anders Henriksens Gade ser man dette mærkelige betonbolværk (eller autoværn?) mellem fortov og kørebane; sept. 2005. Hvorfor mon man aldrig har udlignet gadestykkets niveauforskel?
   Mit gæt er at bolværket i sin tid blev etableret, da Sønderbros Teater fandtes, for at skærme fortovet i den lille gade mod hestevognenes hjul, når de prominente gæster ankom og forlod teatret.


Salen i Sønderbros Teater ifølge Amager Vejviser 1910

 

 


Andelsboligforeningen AB Syven har kun to husnumre i Norgesgade, nemlig 20 og 22.
   Til gengæld består foreningens store karré også af Hollænderdybet 25-27 vis-a-vis, men især af parallelbygningerne Syvens Allé 2-10 og Kongedybet 15-23.
   Det var først i 1970, at Syven blev til en andelsboligforening. Før da havde ejendommen bestået af almindelige lejeboliger. Foto: NRJ, 2013

Fem af Hans Krogs billeder fra ca. 2002:

 


Og sådan ser kioskhjørnet ud i 2013; begge fotos: NRJ

Alleen set mod Norgesgade; 2013.


Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA
 


Ejendommen Syven i februar 2014.
Foto: NRJ

Samme billede i grafik-udgave.

 

 Set mod Amagerbrogade. Foto: Arne Glud, 1961.
© Fotografen og SULFA


Nr. 26 o. 1918. På hjørnet ses detailhandler E. Klokkers butik. Ukendt fotograf, © SULFA

Samme hjørne af Borgerbo, her o. 1920. Nu hedder forretningen Kolonial Magasinet 'Centum'. Ukendt fotograf,
© SULFA

Samme butik lidt tættere på. Også if. Krak 1947 hed den Kolonial Magasinet 'Centrum'.
Ukendt fotograf, © SULFA

Foto: Hans Krog, ca. 2002.

Eget foto. Baren ligger i nr. 7 på hjørnet af Syvens Allé.
September 2005

Foto: Hans Krog, ca. 2002.


Tv.: Nr. 22 i 1996. Foto: FL, © SULFA


Foto: Hans Krog, ca. 2002; set mod Amagerfælledvej og den ene af P&T's dav. bygninger.
Nye udgaver af den klassiske Københavnerbænk

Cheung's Grill i nr. 22
anno 2013 ifølge NRJ:


Hollænderdybet 26-28, Borgerbo 2-4 og Svinget 17-19 = AAB-afdeling 7, opført 1917
Hollænderdybet 32-36, Amagerfælledvej 39-41 og Svinget 23 = opført 1914 (privat udlejning eller almen?)
 


Set ud for Finlandsgade, måske o. 1970?
Foto: Stadsing. Dir.,
© SULFA

Set fra Amagerfælledvej, måske o. 1970?

Foto: Stadsing. Dir., © SULFA


 

 


Der findes mennesker som hævder at gaden er opkaldt efter sit værtshus. Jeg tror snarere, det er sejlrenden mellem Prøvestenen og Middelgrunden som i 1914 måtte lægge navn til.


September 2005


Nr. 15-23. Foto: FL, © SULFA


April 2010


 

  


Foto: Fl. Lamberth; © SULFA

  Se lidt om gaden højere oppe under Hollænderdybet  

 


 


- fortsat ...

 


Amagers Vejviser 1910, Første Aargang

Sammenklippene herunder tv. er fra Amagers Vejviser 1911-12


Nr. 20 eller 22.
Foto: Peter Mortensen o. 1980. © SULFA

Nr. 24 + Kongedybet.
Foto: Peter Mortensen o. 1980. © SULFA

Set fra hullet i husrækken ved nr. 25.
Foto: Fl. Lamberth 1996.
© SULFA

Set ud for nr. 29-31 inkl. hullet ved nr. 25.
Foto: FL 1997. © SULFA

 

Genvej til websiden om Amagerbrogade Vest

Genvej til forsiden af alle Sundby-gaderne m.fl.

 


 


Tak for lån af billeder til
SS, Susan Smith - NRJ, Niels Rydahl Jensen - RP, René Petersen - SULFA, Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - FL, Flemming Lamberth

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus