© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
29.5.2024

 

 

Skolerne i København S
og på Christianshavn

Klasse- og skolebilleder
fra Sundbyøster og -vester mfl.


      * Nu også med efterlysninger forneden! Klik her!
      * Nu også med omtale af de første skoler i Sundbyerne

       
(Fra værket 'Før og Nu' 1923. Åbner i nyt vindue)
 

NB! Ikke alle nedenstående links er aktive endnu ...

Amagerbro Skole - Sundholmsvej 2    
Amager Fælled Skole - Sundholmsvej 2A
Amager Lille Skole - Øresundsvej 147 -> Rodosvej 47    
Dyvekeskolen - Remisevej 16   
Filipskolen - Amager Strandvej 124A  
Frankrigsgades Skole - Frankrigsgade 4   
Friluftsskolen - Samosvej 52
Friskolen - Frankrigsgade 3   
Gamle Sundbyvester Skole - Englandsvej 46 (mellem Walesgade og Rågårdsstræde)  
Gerbrandskolen - Gerbrandsvej 9   
Højdevangens Skole - Grønløkkevej 1   
Islands Brygge, Skolen på - Artillerivej 57  
Kalvebod Fælled Skole - Else Alfelts Vej 2
Klaumans Skole - Frankrigsgade 10
Landsbyskolen - Engvej 135  
Lergravsparkens Skole, Ungarnsgade 13
Nordlys Friskole - Nordre Digevej 6 
Nordøstamager Skole - Holmbladsgade 117   NY!
Ny Sundbyvester Skole - Sverrigsgade 24 
Peder Lykke Skolen - Brydes Allé 25     
Peter Vedels Gade, Skolen i - Peter Vedels Gade 8-10 -> se Amagerbro Skole
Rugbakkens Hjælpeskole - Øresundsvej 7 
Sankt Annæ Skole - Otto Ruds Vej 7  
Skolen i Peter Vedels Gade - Peter Vedels Gade 8-10
Skolen på Amagerbro (se: Sønderbro Skole) - Lybækgade 20
Skolen ved Sundet - Samosvej 50  
Sundbyvester Skole - Sundholmsvej 4   
Sundbyøster Skole - Øresundsvej 33  
Sundbyøster Skole - Smyrnavej 5-7   
Sundpark Skole - Wittenberggade 2  
Sundpark Skole, 2. del - Wittenberggade 2 
Sundpark Skole, 3. del - Wittenberggade 2   
Sverrigsgades Skole - Nygade, nu: Sverrigsgade 24
Sønderbro Skole (nu Skolen på Amagerbro) - Lybækgade 20    
Ørestad Skole - Arne Jacobsens Allé 21 
Øresundsvej(ens) Skole - Øresundsvej 6   
Østrigsgades Skole - Østrigsgade 14   
 
Christianshavn, Skolerne på
 
 


Appendiks:
Billederne herunder er endnu ikke fordelt på fremtidige skole-websider 
Filipskolen på Amager Strandvej
Foto: Susan Smith, 10.2.2008

 


 
 

 


HVEM  HVAD  HVOR?

E F T E R L Y S N I N G E R

 


Lone Lumbyes far begyndte i skolen i 1906 eller 1907, men i hvilken skole? På det tidspunkt boede han og familien på Kirkegårdsvej, så mon ikke der har været tale om gamle Sundbyøster Skole på Øresundsvej 33? Eller har nogle af mine webgæster et bedre bud?
 

 


Michael Engelbrecht efterlyser oplysninger om dette klassefoto fra o. 1907. Hvilken skole gik hans morfar, som boede i Øselsgade, i dengang?
   Jeg tror, billedet er taget uden for skolens område, jf. vinduerne med gardiner og små børn. Men hvor? Hvem er læreren? Hvorfor har de fleste drenge kasketter på?
   Er det et skolebillede med forskellige aldre og klassetrin? Er det overhovedet en skoleklasse?
 

 


Inge Christensens fars klassebillede er fra 1910-11. Men i hvilken Amager-skole gik Axel Madsen, som var født 8.2.1898?
 

 


Billedet herover tilhører Kell Jensen, USA, og viser broderen Finns formodentlig første klasse (måske allerførste skoledag jf. det fine tøj) engang omkring 1940; Finn Jensen var født i 1933 og står som nr. 2 fra højre i bagerste række.
   Kell mener at der er tale om Østrigsgades Skole. Men hverken jeg eller flere lokal- og skolekendte kontakter synes at facadens murværk og de tætsiddende vinduers sålbænke ligner Østrigsgades store eller lille skole. Finn og Kell boede dengang i Reberbanegade 2, og Københavns Stadsarkiv har desværre ikke oversigt over ældre skoledistrikter end fra 1955! Derfor er det stadig uopklaret hvilken kommunal folkeskole man hørte til, når man som barn i 1940 boede i Reberbanegade 2.
   Der er tilsyneladende heller ikke tale om hverken Sundpark Skole, Øresundsvej eller Frankrigsgade; sidstnævnte var pigeskole dengang.
   Kan billedet mon være taget på Sundbyvester Skole eller Amagerbro Skole?

NYT!
En venlig webgæst fortæller i marts 2022, at billedet

er taget i gården til Den Classenske Legatskole, der før hed Vester Voldgades Skole. Bygningen, billedet er taget foran, er nedrevet for nogle år siden. Den Classenske Legatskoles Facebook-side viser flere billeder taget samme sted.
 

 


Dette billede er ikke fra Amager! Men hvor lå Grundtvigsskole eller Grundtvigs Skole i 1946? Billedets ejer mener, der er tale om en folkeskole i Haderslev, men dette er endnu ikke bekræftet.
   På bagsiden har en del af klassekammeraterne skrevet deres autograf. Giv mig et praj, hvis du kender skolen og/eller nogle af eleverne.

NYT!
En venlig webgæst fortæller i marts 2022, at billedet antagelig
er fra
Tagensbo Skole, Magistervej 4, i København NV. Skolen hed i gamle dage Grundtvigs Skolen og kan meget vel passe med billedet.
Bingo! Skolesekretæren på Tagensbo Skole har efterfølgende bekræftet, at billedet er fra skolen!
 

 


Klassebilleder og lign. fra Sundbyerne og Christianshavn
modtages gerne til låns! Kontakt webmaster
her.


 

Genvej til Amager-forsiden

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus