Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af loven om ophavsret.
© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
23.8.2019

 

 

I 2019 faar vi nyt Tag ...

 

[Tilbage til forsiden om Ingerslevgården]


Tagudskiftningen i Ingerslevgården -
sådan gik de første mange måneder med etape 1:4
 

>> Udskiftninger af mursten og mørtel i facaden. Klik her! <<

 
11.8.2019:
Privat e-mail med fotodokumentation til projektets leder med spørgsmål om hvornår murerarbejdet - som begyndte ca. 4.6.2019 - bliver lavet færdigt. Jævnfør problemerne nedenfor.

29.7.2019:
Afdelingsformanden fortæller på Facebook bl.a., at tagarbejdet er mere end de tre uger forsinket, som det var for 1½ måned siden. Og at
"De sætter ikke stillads op i de andre etaper, før de er klar til at påbegynde arbejde der.
Forsinkelserne skyldes en masse uventede udfordringer, bla håndværker mangel, skader, flere ting i loft- og tagkonstruktionen er i værre tilstand end forventet, og skal derfor skiftes eller repareres."


25.7.2019:
De vist nok første 12.300 nye tagsten ankom i dag og blev læsset af i Ålborggade og Vestergaardsgade.

22.7.2019: Det siges, at én af årsagerne til forsinkelsen af arbejdet er at 'nogen' har forregnet sig mht. den måde, det hidtidige tag er konstrueret. Efter sigende kan de gamle spær nemlig ikke bære det nye undertag, og derfor har man måttet finde på nye løsninger. Det skal dog understreges, at dette indtil videre kun er et rygte.
   Ikke desto mindre er vi uden tvivl adskillige beboere som ser frem til at modtage mere konkret information fra vores lokale afdelingsbestyrelse om hvad status er på renoveringsarbejdet - en dag ...

18.7.2019: Pga. ferieperioden for murerne m.fl. (kun 'nedrivningsfolkene' er på arbejde for tiden) finder næste byggemøde efter sigende først sted i uge 31, dvs. omkring 1. august.

14.7.2019: Der er næppe tvivl om, at vi allerede nu må indstille os på at tagudskiftningen først er tilendebragt i løbet af 2020. Men håbentlig tager jeg fejl.

12.7.2019: Projektets fase 1:4 (se nedenfor) var berammet til at være færdig 14. juli. Men på et møde mellem lokalbestyrelsen og projektledelsen den 18. juni blev det meddelt, at arbejdet var tre uger bagud. Altså rykket fra 14.7. til omkring 10.8.
   I dag viser det sig, at der antagelig først vil blive lagt tagsten på det nye tag "om et par måneder", altså midt i september 2019.
   Entreprenøren (Bytømreren A/S) får i sandhed travlt, for alle fire faser af tagudskiftningen skal være tilendebragt før julen 2019, da VVS-folkene angiveligt ikke kan arbejde i kulde.

18.6.2019: Det officielle referat af et 'tagmøde' mellem projektleder, arkitekt og to medlemmer af vores lokale afdelingsbestyrelse kan ses nu. Klik her - pdf-filen åbner i nyt vindue.
 

 


2004
Trækkanal-udluftnings'skorstene' og gammel radioantenneholder; Stadion Allé

 


1.3.2019:
Indkaldelse til orienteringsmøde
Men hvem er hvem af dem?

En af overhead-plancherne på mødet 18.3.2019.
Intet informationsmateriale blev omdelt!

19.3.2019:
Første konkrete varsling *)

'Planlægningsmøde' 6.3.2019


29.3.2019: Opslag med datofejl ... :-)

29.3.2019: Det første synlige tegn
på, at der skal ske noget i gaden

*) 29.3.2019: Rettelse
til første konkrete varsling!

Ålborggade 4 + Vestergaardsgade 6-12 er den yngste fjerdedel af karreen; den stod færdigopført og blev koblet sammen med 'naboerne' i 1931.

11. april 2019 blev denne tidsplan m.m.
anbragt på væggen i alle trappeopgange

 

To mellemspil om lofterne - før
i Ålborggade 8 og Vestergaardsgade 12


 

Billederne i denne tabel er fra Vestergaardsgade 8-12 d. 10.4.2019 som skrevet står:
     


 

 

 

De nye tage er på trapperne -
men 19. marts 2019 så tage og attikaer mv.
endnu sådan ud set fra gade- og gårdniveau:


Stadion Allé 7-11

Stadion Allé

Ditto

Ditto

Ingerslevs Blvd.

Vestergaardsgade

Vesterg. 2-8

Vesterg. 6-12

Ålborggade

Vesterg. 2-4

Vesterg. 10-12

Ålborggade 6

Stadion Allé 9-11

Ingsl. Blvd. 9
Når tagudskiftningen er forbi, vil fotografen gå en ny tur rundt.

 

Og så gik man i gang:
Uden aprilsnar - den 1.4.2019!


1.4.


1.4.

3.4.

4.4.

5.4.

8.4.

12.4.

Tre altansider fjernes -

- som man ser

16.4.

17.4.

17.4. - Ålborggade

24.4. - Kig op!

30.4.

3.5.

Ditto

Ditto

Ditto

6.5.

6.5.

8.5.

Ditto

14.5.

15.5. >>>

 


Farligt nedfald fra 5. sal! Klik på billedet og se en barsk
videooptagelse - med lyd på!
 


Loftet og det manglende tag over Ålborggade 4,
fastholdt af Kate Nørgaard Hansen d. 29.5.2019:
 


 

 

 

 

 


 


17.5. - da det regnede ind

- i Ålborggade 4 ...

17.5.

21.5.

23.5. - mellem 1. sal ...

... og stueetagen

24.5. - nu med

brudeslør ...
Men undgår man at få en tagsten i ho'det?

28.5. - gårdsiden

af Ålborggade

28.5.

28.5. - fra top til bund

27.5. - ar efter nedfald

30.5. - ditto

7.6.
Da entreprenøren endelig fandt en container som kunne komme ind gennem porten, klarede gården ikke frisag længere
7.6.
 

Advarende rundskrivelse fra projektlederen om at være på vagt over for ubudne gæster via stilladset ... 


Vandskader i mange lejligheder pga. ringe overdækninger af taget!
Kraftige regnskyl især den 17. maj og 12. juni resulterede i, at ikke mindre end foreløbig ti lejligheder blev mere eller mindre vandskadet. To af dem endda så meget, at beboerne blev 'evakueret' og midlertidigt genhuset, mens deres boliger renoveredes!
   Det gik ud over to lejligheder i Vestergaardsgade nr. 6 og fire i nr. 12 plus ikke mindst fire i Ålborggade nr. 4. Som sagt i alt ti lejligheder ud af de 50, som er berørt af tagprojektets fase 1.
   Den nedslående statistik siger m.a.o., at ikke mindre end 20% af boligerne i fase 1 har taget skade af at få nyt tag ...

Video!

Vandet løber ned til boligen på 3. sal
Video!

Og i en anden lejlighed - nede på 2. sal!

PS!
12. juli fortæller afdelingsformanden på Facebook, at der på det seneste har været flere vandskader! Det bliver dog ikke oplyst hvor mange, hvor det er, eller hvor omfattende de har været.

Også webmaster har oplevet vandskade, dog i langt mindre målestok end de 10 andre kendte. Se længere nede ad denne webside.
 


 

Udsigt fra nederste trappevindue i Vestergaardsgade 1213.4.


24.5.


6.6.

 

Så nåede stilladset rundt om hjørnet af Stadion Allé i gård og på gade
29.5. - nr. 9

31.5. - nr. 11

31.5. - nr. 9

19.6. x 2

25.6.

11.6.

Én ting var at få en trailer-container ind ad porten. Noget andet at undgå murstøv i hele gårdhaven ...


Kælderhalsen i nr. 12 hhv. 15.6.

og 2.7.

30.6.


 

Mellemspil om fugning af facader

Når nu stilladset alligevel skulle stilles op, så kunne man - som projektlederne fortalte - lige så godt benytte lejligheden til at udskifte dårlige mursten i facaderne og forsyne hærgede fuger med ny mørtel.
   Herunder kan du se et lille videoklip og en serie fotos af hvordan resultatet var i min lejlighed i mange mørke, larmende og støvede dage bag ekstremt snavsede ruder i lukkede vinduer.
 

6.6.2019

6.6.2019

Altanen, 11.6.2019

Altanen, 11.6.2019

11.6.2019

Nye mursten, 13.6.2019

Nye mursten, 13.6.2019

Ud for soveværelset, 1.7.2019

Slibestøv fra

de nye fuger trænger

ind gennem lukkede vinduer!

1.7.2019
Nye mursten i venteposition!

På gangbrædtet ud for
Gamle afmonterede sten.

vinduet ligger materialer
Mørtelstøv en masse!

som ligner en forladt 
Ditto

og væltet sandkasse!

Natten til 31. juli var der skybrud over Århus. Konen og jeg vågnede ved at regnen styrtdryppede ned langs soveværelsets firefags-vindue - indvendig!
   Næste formiddag blev der opstillet en brummende affugter i soveværelset. I 10 nætter siden da var vi nødt til at sove på gulvet inde i stuen.
   Miseren skyldtes tilsyneladende to ting:
1)
I forbindelse med fjernelsen af gamle mursten over vinduet ca. 4. juni (se billederne herover) blev der kun monteret en jerndrager (H-jern) og ingen nye mursten med mørtel. Der er åbent, hvor de gamle sten blev taget ud!
2)
Den nye tagrende var ikke færdigmonteret, så via en slange skulle den gamle tagrende aflaste den nye. Dét gjorde den ikke! Hvem sagde byggesjusk - eller 'bare' dårlig planlægning!
   Sagen vil angiveligt være et af mange punkter som bliver taget op på et byggemøde den 5. august, og så bliver det jo interessant; men en uge senere har beboerne endnu ingen opdateret information set ... Ak ja!

31.7.2019 kl. 01:15
- før håndklæderne var gennemblødte

31.7.2019 kl. 08:43
- tørre håndklæder i vindueskarmen

1.8.2019
- kl. 12 ankom affugteren ...


Manglende mursten og mørtel oven over soveværelsesvinduet! Zoomet ind den 4. august ...


Hul i muren pga. manglende mursten! Foto fra 9. august = 10 uger efter at murerarbejdet begyndte!

Og så alligevel og pludselig, efter min e-mail fra i går: To murere gik i dag den 12.8. i gang med at fortsætte og forhåbentlig færdiggøre det uafsluttede arbejde som blev påbegyndt for 10 uger siden. Hurra!
   Men ak! To mand arbejdede i to dage med at reparere huller efter udborede mursten. Den 14.8. (efter en ny klage) blev stilladsbrættet omsider fejet for det tommetykke lag af mørtelstøv.
   Og 22.8. vendte to mand så tilbage for at fuge og tætne over og under vores vindue. Ja, man tror, det er løgn, at en så lille sideopgave kunne trække ud i 2½ måned (fra 4.6. til 22.8.), men det gjorde den. Hvis altså man er færdig nu ...

12.8.

22.8.


 

5. juni gik det galt i Ålborggade-containeren ...

... da presenningen løsnede sig fra snablen!

 


23.6.
Oppe fra hushjørnet ...


26.6.
... drysser det ned i gården ...

26.6.
... med mørtel og småsten!
Se videoen fra 28.5.

27.6.
Endelig en indhegning!


 

Flagstængerne blev taget ned fra taget 21.6. - kort efter Valdemarsdag ...


Stadion Allé

Vestergaardsgade
... men en måned senere kan en beboer fortælle, at flagstængerne er blevet kasseret pga. råddenskab!
Mærkeligt. Stængerne ser ikke rådne ud på mine billeder. Var de ikke af glasfiber?

 27.6.2019
 

Så ankom de første 12.300 nye tagsten til Ålborggade og Vestergaardsgade!

25.7.2019


29.7.2019
2.8.2019 - mildt sagt stærkt forsinket:

Hip, hip, hurra!
Der er nu lagt nye tagsten på gadesiden i
F. Vestergaards Gade 6-10. Nr. 12 mangler.


Etape 1 skulle have været færdig den 14 juli!

29. juli kom de første tagsten op i Ålborggade 4's gårdside.

Men ...

29.7.2019

2.8.2019

5.8.2019

Gårdsiden af Vestergaardsgade 6-12 lader også vente på sig

6.8.2019

9.8.2019

12.8.2019

14.8.2019

29.7.2019

19.8.2019

22.8.2019
Fortsættes!  
14.8.2019
       
19.8.2019
       
22.8.2019
         

 

 

 

Fortsættes!


 

 

Tilbage til forsiden om Ingerslevgården

Genvej til Århus-forsiden

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus