© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
4.6.2021


Det mindste man kan gøre sig er umage
 

I 2019-20 fik vi nyt Tag!

 

[Tilbage til forsiden om Ingerslevgården]


Efter at jeg havde kontaktet AAB et par gange desangående, fik jeg 3.6.2021 endelig en e-mail fra organisationen med svar på mine spørgsmål:

Tagrenovering kostede 16.959.790,00 – se vedlagte revisorerklæring (er ikke vedhæfter her).

Udskiftning af lamper kostede 259.799,19 – Lamper ved opgangsdøre, Vaskerier, kældergange, over kælderdøre på gårdside.

 

Tagudskiftningen i Ingerslevgården -

Så frustrerende og stressende var de første mange måneder
for mange af os beboere i ikke mindst Etape 1:- før man begyndte at lægge presenninger over containerne ...
 

>>> Udskiftninger af mursten og mørtel i facaderne. Klik her! <<<

  

14.5.2020: I dag udskifter et entreprenørfirma en del af de mange knækkede fortovsfliser omkring karreen, som stilladserne smadrede under opstillingen i sin tid. Men langt fra dem alle. Hvorfor ikke mon?

10.4.2020: I disse dage bliver resten af de mange stilladser nedtaget og kørt bort. Herefter forestår arbejdet med bl.a. at rengøre fortovene inklusive udskiftning af ødelagte fliser.
   Hele projektet skulle have været færdig før jul, men blev af forskellige grunde altså forsinket fire måneder.

Se også de blandede bolsjer i galleriet forneden

6.1.2020: Et sejlivet rygte i disse dage vil vide, at der i Etape 4 - dvs. på Boulevarden og i Vestergaardsgade - vil blive etableret en opsats-overdækning på toppen af stilladset som et midlertidigt tag! Noget som burde være sket i de tre andre etaper ligeså, når man påtænker hvor mange (måske 35%?) af de berørte boliger, som blev udsat for større eller mindre vandskader pga. styrtregn og mangelfuld afdækning.

1.1.2020: Alle - eller næsten alle - forudsigelser kom til at holde stik. Kun rundt regnet 75% af taget over Ingerslevgården nåede at blive udskiftet inden nytår, selvom tidsrammen var sat til medio december 2019!
   Spændende er det, hvornår Etape 4 og héle projektet engang kan færdigmeldes ...

27.11.2019: Apropos vandskader efter regnbyger (se 17.5. m.fl.) finder Skadeservice i slutningen af november ud af, at væggen mellem Ålborggade 4 og Vestergaardsgade 12 stadig er våd eller fugtig! Derfor bliver der opstillet en eller flere affugtere igen. De(n) skal køre i døgndrift indtil ca. 15.12. - med yderst begrænset fornøjelse for beboerne på begge sider af væggen!

25.11.2019: Ikke alle de nye nedløbsrør var åbenbart monteret korrekt, for i dag blev flere af dem justeret. En og anden håber ikke, det samme gør sig gældende mht. de nye tagsten ...

1.11.2019: Hurra! Endelig og omsider bliver resten af Etape 1-stilladset i F. Vestergaards Gade taget ned og kørt bort. Tre og en halv måned forsinket i forhold til den oprindelig plan.
   Først den 7.11. tager man den sidste bid af første etapes stillads ned, nemlig det som stod ved Ålborggade 4.

15.10.2019 - BREAKING NEWS: Endelig i uge 42 er stilladset ved Vestergaardsgade 6 ved at blive taget ned; men i første omgang desværre kun inde i gården. Hvor meget der nedtages vil vise sig de kommende dage; også om stilladset på gaden fjernes.
   Samtidig verserer der rygter om, at stilladset i Vesterrgaardsgade (på gaden og i gården?) før bliver endeligt nedtaget omkring 1. november.

14.10.2019: Hverken i uge 39, 40 eller 41 påbegyndte man nedtagning af Etape 1-stilladset til trods for den annoncerede plan. Måske fordi man endnu ikke er helt færdig med at udskifte nedløbsrør og gamle fugninger omkring vinduer. Desuden rygtes det, at stilladset skal blive stående, indtil vinduespudserne har renset og poleret samtlige vinduer.
   Stilladset er nu 6½ måned gammelt! Det kom op 1. april og skulle (med forbehold) have været ned 14. juli.

28.9.2019: Forudsigeligt nok begyndte man alligevel ikke at demontere stilladset i Vestergaardsgade og Ålborggade i uge 39. Øv!

20.9.2019: Tilsyneladende er tagudskiftningens Etape 1 (af 4) nu færdig. To og en halv måned forsinket ifølge planen!
   Stilladset bliver dog stående nogle dage endnu, fordi der skal udskiftes fugebånd omkring samtlige vinduer og altandøre både til gaden og til gården. Det forventes nedtaget i uge 39 dvs. i dagene 23.-27.9.

9.9.2019: Selvom tagarbejdet og fugningerne i facaden endnu ikke er færdigt i Etape 1 endsige i Etape 2 - og stilladserne dér selvsagt stadig står hvor de stod da de blev stillet - gik man i dag i gang med at rejse et stillads mere, nemlig til Etape 3 = Stadion Allé/Ingerslevs Boulevard.

11.8.2019:
Privat e-mail med fotodokumentation til projektets leder med spørgsmål om hvornår murerarbejdet - som begyndte ca. 4.6.2019 - bliver lavet færdigt. Jævnfør problemerne nedenfor.

29.7.2019:
Afdelingsformanden fortæller på Facebook bl.a., at tagarbejdet er mere end de tre uger forsinket, som det var for 1½ måned siden. Og at
"De sætter ikke stillads op i de andre etaper, før de er klar til at påbegynde arbejde der.
Forsinkelserne skyldes en masse uventede udfordringer, bla håndværker mangel, skader, flere ting i loft- og tagkonstruktionen er i værre tilstand end forventet, og skal derfor skiftes eller repareres."


25.7.2019:
De første 12.300 nye tagsten ankom i dag og blev læsset af i Ålborggade og Vestergaardsgade.

22.7.2019: Det siges, at én af årsagerne til forsinkelsen af arbejdet er at 'nogen' har forregnet sig mht. den måde, det hidtidige tag er konstrueret. Efter sigende kan de gamle spær nemlig ikke bære det nye undertag, og derfor har man måttet finde på nye løsninger. Det skal dog understreges, at dette indtil videre kun er et rygte.
   Ikke desto mindre er vi uden tvivl adskillige beboere som ser frem til at modtage mere konkret information fra vores lokale afdelingsbestyrelse om hvad status er på renoveringsarbejdet - en dag ...

18.7.2019: Pga. ferieperioden for murerne m.fl. (kun 'nedrivningsfolkene' er på arbejde for tiden) finder næste byggemøde efter sigende først sted i uge 31, dvs. omkring 1. august.

14.7.2019: Der er næppe tvivl om, at vi allerede nu må indstille os på at tagudskiftningen først er tilendebragt i løbet af 2020. Men håbentlig tager jeg fejl.

12.7.2019: Projektets Etape 1:4 (se nedenfor) var berammet til at være færdig 14. juli. Men på et møde mellem lokalbestyrelsen og projektledelsen den 18. juni blev det meddelt, at arbejdet var tre uger bagud. Altså rykket fra 14.7. til omkring 10.8.
   I dag viser det sig, at der antagelig først vil blive lagt tagsten på det nye tag "om et par måneder", altså midt i september 2019.
   Entreprenøren (Bytømreren A/S) får i sandhed travlt, for alle fire faser af tagudskiftningen skal være tilendebragt før julen 2019, da VVS-folkene angiveligt ikke kan arbejde i kulde.

18.6.2019: Det officielle referat af et 'tagtopmøde' mellem projektleder, arkitekt og to medlemmer af vores lokale afdelingsbestyrelse kan ses nu. Klik her - pdf-filen åbner i nyt vindue.

17.5.2019 og 12.6.2019: Flere skybrud af styrtregn forårsager de første af projektets mange store vandskader i cirka 20% af Etape 1-boligerne pga. mangelfuld overdækning af det blottede tag! Flere lejligheder må rømmes og beboerne midlertidigt genhuses, mens renoveringerne står på.

30.4.2019: Det første store 'hul' i taget åbenbarer sig i Vestergaardsgade 6; se fotos.

1.4.2019: Stilladset ved Etape 1:4 pågyndes opstillet ved Vestergaardsgade 6 - og efterfølgende vokser det hen til nr. 8-12 plus omkring hjørnet af Ålborggade til nr. 4.

18.3.2019: Orienteringsmøde om projektet og dets fire etaper i et lokale på Fjordsgade Forenings- og Fritidshus (fhv. N.J. Fjordsgades Skole). Overhead-plancher blev fremvist, men intet håndgribeligt skriftligt informationsmateriale blev udleveret til de 50-60 fremmødte beboere!
 

 


2004
De hidtidige trækkanal-udluftnings'skorstene' og radioantenneholdere
fra 1930'erne; begge dele er i 2020 en saga blot [Stadion Allé]

 


1.3.2019:
Indkaldelse til orienteringsmøde

Overheads på mødet 18.3.2019.
Intet informationsmateriale blev omdelt!

19.3.2019:
Første konkrete varsling *)

'Planlægningsmøde' 6.3.2019


29.3.2019: Opslag med datofejl ... :-)

29.3.2019: Det første synlige tegn
på, at der skal ske noget i gaden

*) 29.3.2019: Rettelse
til første konkrete varsling!

Ålborggade 4 + Vestergaardsgade 6-12 er den yngste fjerdedel af karreen; den stod færdigopført og blev koblet sammen med 'naboerne' i 1931.

11. april 2019 blev denne tidsplan m.m.
anbragt på væggen i alle trappeopgange

5.2.2020 meddeles det officielt fra AAB,
at tagudskiftningen først er helt færdig
i april 2020. Altså fire måneder efter den
oprindelige plan ...! 


Set fra legepladsen: Gårdsiden af F. Vestergaards Gade 10-12, Ålborggade 4-8 og Stadion Allé 9-11.

 

To mellemspil om lofterne - før
i Ålborggade 8 og Vestergaardsgade 12


 

Billederne i denne tabel er fra Vestergaardsgade 8-12 d. 10.4.2019 som skrevet står:
     


 

 

 

De nye tage er på trapperne -
men 19. marts 2019 så vore tage og attikaer mv.
endnu sådan ud set fra gade- og gårdniveau:


Stadion Allé 7-11

Stadion Allé

Ditto

Ditto

Ingerslevs Blvd.

Vestergaardsgade

Vesterg. 2-8

Vesterg. 6-12

Ålborggade

Vesterg. 2-4

Vesterg. 10-12

Ålborggade 6

Stadion Allé 9-11

Ingsl. Blvd. 9
Når tagudskiftningen er forbi, vil fotografen gå en ny tur rundt.

 

SÅ gik man i gang med Etape 1:
Den 1.4.2019. Og først syv måneder senere (1.11.2019)
blev stilladset fjernet i Vestergaardsgade; en uge efter
ligeså i Ålborggade. 3½ måned forsinket ...


1.4.


1.4.

3.4.

4.4.

5.4.

8.4.

12.4.

Tre altansider fjernes -

- som man ser

16.4.

17.4.

17.4. - Ålborggade

24.4. - Kig op!

30.4.

3.5.

Ditto

Ditto

Ditto

6.5.

6.5.

8.5.

Ditto

14.5.

15.5. >>>

 


Farligt nedfald fra 5. sal! Klik på billedet og se en barsk
videooptagelse - med lyd på!
 


Loftet og det manglende tag over Ålborggade 4,
fastholdt af Kate Nørgaard Hansen d. 29.5.2019:
 


 

 

 

 

 


 


17.5. - da det regnede ind

- i Ålborggade 4 ...

17.5.

21.5.

23.5. - mellem 1. sal ...

... og stueetagen

24.5. - nu med

brudeslør ...
Men undgår man at få en tagsten i ho'det?

28.5. - gårdsiden

af Ålborggade

28.5.

28.5. - fra top til bund

27.5. - ar efter nedfald

30.5. - ditto

7.6.
Da entreprenøren endelig fandt en container som kunne komme ind gennem porten, klarede gården ikke frisag længere
7.6.
 

Advarende rundskrivelse fra projektlederen om at være på vagt over for ubudne gæster via stilladset ... 


Vandskader i mange lejligheder pga. ringe overdækninger af taget!
Kraftige regnskyl især den 17. maj og 12. juni resulterede i, at ikke mindre end foreløbig ti lejligheder blev mere eller mindre vandskadet. To af dem endda så meget, at beboerne blev 'evakueret' og midlertidigt genhuset, mens deres boliger renoveredes!
   Det gik ud over to lejligheder i Vestergaardsgade nr. 6 og fire i nr. 12 plus mindst fire i Ålborggade nr. 4. Som sagt i alt ti lejligheder ud af de 50, som er berørt af tagprojektets fase 1.
   Den nedslående statistik siger m.a.o., at ikke mindre end 20% af boligerne i fase 1 har taget skade af at få nyt tag ...

Video:

Vandet løber ned til boligen på 3. sal
Video:

Og i en anden lejlighed - nede på 2. sal!


Skrivelse af 3.7.2019 til de berørte boliger ang. vandskader.

Fra 5.9.2019 kan der tilføjes mindst to lejligheder mere: Stadion Allé 11, 4. th. og Ålborggade 8, 4. tv.
   28.9.2019 forlyder det, at også Stadion Allé 11, 3. th. er vandskadet og har haft en larmende affugter stående i flere uger!

PS!
12. juli fortæller Ingerslevgårdens nye afdelingsformand på Facebook, at der på det seneste har været flere vandskader! Han oplyser dog ikke hvor mange, hvor det er, eller hvor omfattende skaderne har været.

Også webmaster har oplevet vandskade, dog i langt mindre målestok end de 10-12 andre kendte. Se længere nede ad denne webside.
 


 

Udsigt fra nederste trappevindue i Vestergaardsgade 1213.4.


24.5.


6.6.

 

Så nåede stilladset rundt om hjørnet af Stadion Allé i gård og på gade
29.5. - nr. 9

31.5. - nr. 11

31.5. - nr. 9

19.6. x 2

25.6.

11.6.

Én ting var at få en trailer-container ind ad porten. Noget andet at undgå murstøv i hele gårdhaven ...


Kælderhalsen i nr. 12 hhv. 15.6.

og 2.7.

30.6.


 

Mellemspil om fugning af facader

Når nu stilladset alligevel skulle stilles op, så kunne man - som projektlederne fortalte - lige så godt benytte lejligheden til at udskifte dårlige mursten i facaderne og forsyne hærgede fuger med ny mørtel.
   Herunder kan du se et lille videoklip og en serie fotos af hvordan resultatet var i min lejlighed i mange mørke, larmende og støvede dage bag ekstremt snavsede ruder i lukkede vinduer.
   Og ikke nok med det! 'Fra kælder til kvist' i hele ejendommen, både til gaden og til gården, skal de såkaldte fugebånd som sidder rundt om alle vinduer og altandøre udskiftes, antagelig fordi de gamle er blevet for møre og slidte efter at have siddet der i 19 år.
 

6.6.2019

6.6.2019

Altanen, 11.6.2019

Altanen, 11.6.2019

11.6.2019

Nye mursten, 13.6.2019

Nye mursten, 13.6.2019

Ud for soveværelset, 1.7.2019

Slibestøv fra

de nye fuger trænger

ind gennem lukkede vinduer!

1.7.2019
Nye mursten i venteposition!

På gangbrædtet ud for
Gamle afmonterede sten.

vinduet ligger materialer
Mørtelstøv en masse!

som ligner en forladt 
Ditto

og væltet sandkasse!

Natten til 31. juli var der skybrud over Århus. Konen og jeg vågnede ved at regnen styrtdryppede ned langs soveværelsets firefags-vindue - indvendig!
   Næste formiddag blev der opstillet en brummende affugter i soveværelset. I 10 nætter siden da var vi nødt til at sove på gulvet inde i stuen.
   Miseren skyldtes tilsyneladende to ting:
1)
I forbindelse med fjernelsen af gamle mursten over vinduet ca. 4. juni (se billederne herover) blev der kun monteret en jerndrager (H-jern) og ingen nye mursten med mørtel. Der er åbent, hvor de gamle sten blev taget ud!
2)
Den nye tagrende var ikke færdigmonteret, så via en slange skulle den gamle tagrende aflaste den nye. Dét gjorde den ikke! Hvem sagde byggesjusk - eller 'bare' dårlig planlægning!
   Sagen vil angiveligt være et af mange punkter som bliver taget op på et byggemøde den 5. august, og så bliver det jo interessant; men en uge senere har beboerne endnu ingen opdateret information set ... Ak ja!

31.7.2019 kl. 01:15
- før håndklæderne var gennemblødte

31.7.2019 kl. 08:43
- tørre håndklæder i vindueskarmen

1.8.2019
- kl. 12 ankom affugteren ...


Manglende mursten og mørtel oven over soveværelsesvinduet! Zoomet ind den 4. august ...


Hul i muren pga. manglende mursten! Foto fra 9. august = 10 uger efter at murerarbejdet begyndte!

Og så alligevel og pludselig, efter min e-mail fra i går: To murere gik i dag den 12.8. i gang med at fortsætte og forhåbentlig færdiggøre det uafsluttede arbejde som blev påbegyndt for 10 uger siden. Hurra!
   Men ak! To mand arbejdede i to dage med at reparere huller efter udborede mursten. Den 14.8. (efter en ny klage) blev stilladsbrættet omsider fejet for det tommetykke lag af mørtelstøv.
   Og 22.8. vendte to mand så tilbage for at fuge og tætne over og under vores vindue. Ja, man tror, det er løgn, at en så lille sideopgave kunne trække ud i 2½ måned (fra 4.6. til 22.8.), men det gjorde den. Hvis altså man er færdig nu ...

5.8.

13.8.

12.8.


22.8.

Udskiftning af fugebånd omkring altandør 23.9.:


Først den 8.1.2020 går man i gang med - fra en lift - at udskifte fugebånd omkring vinduerne mod gården i hjørnet ved Vestergaardsgade-Ålborggade! Senere kommer turen vel til hushjørnet mod gaden.
 

I gården 13.1.2020

I gården 16.1.2020

På gaden 21.1.2020

Ditto

Ditto

 

 

Det får vi for vores mange penge:

Gammel Dansk Tagsten Mørk Rød

 

5. juni gik det galt i Ålborggade-containeren ...

... da presenningen løsnede sig fra snablen!

 


23.6.
Oppe fra hushjørnet ...


26.6.
... drysser det ned i gården ...

26.6.
... med mørtel og småsten!
Se videoen fra 28.5.

27.6.
Endelig en indhegning!


 

Mellemspil / Etape 2:
Eksempel på tagudskiftning ved Stadion Allé 9-11

Bl.a. således foregår det, når man skiller det gamle tag ad:

Et klik på billedet viser en lille video af arbejdet på Stadion Allé


26.8.

27.8.

28.8.

28.8.

29.8.

29.8.

29.8.

29.8.

30.8.

11.9.

11.9.

11.9.

11.9.

Interimistisk nedløbsrør

11.9.

11.9.

17.9.

En kvist ved nr. 7


 

Flagstængerne blev taget ned 21. juni - kort efter Valdemarsdag


Stadion Allé

Vestergaardsgade
... men en måned senere kan en beboer fortælle, at flagstængerne er blevet kasseret pga. råddenskab!
Mærkeligt. Stængerne ser ikke rådne ud på mine billeder. Var de ikke af glasfiber?

11.9.2019 ankom to nye flagstænger med vimpler og beslag til gårdhaven som erstatning:


Men da stangen i Vestergaardsgade kom op den 19.9.2019, var det ikke dannebrog som vajede!
I stedet havde entreprenøren scoret en gratis reklameplads:

28.9.2019 blæste reklameflaget ned fra stangen, men øv! Det blev hejst igen 3.10.2019.
8.10.2019 er det borte på ny. Enten blæst ned igen eller måske halet ned. Også snoren er væk.

 


27.6.2019
 

Så ankom de første 12.300 nye tagsten til Ålborggade og Vestergaardsgade!

25.7.2019


29.7.2019
2.8.2019 - og mildt sagt stærkt forsinket:

Hip, hip, hurra!
Der er nu lagt nye tagsten på det meste gadesiden i F. Vestergaards Gade 6-10.

 

To rundskrivelser:


30.8.2019: Statusinformation til samtlige beboere

11.9.2019: Besked til boligerne i Etape 1

 


De små og diskrete, gamle 'udluftningsskorstene' bliver i vore dage
til disse dominerende, store og grimme metalkasser. Igen: Suk!

Sådan har de hidtil set ud ved hjørnet af Stadion Allé-Ingerslevs Boulevard:
Og ved hjørnet af Ingerslevs Blvd.-Vestergaardsgade:
Vore dages hushjørne Vestergaardsgade-Ålborggade:
Montering af en 'kasse' i Vestergaardsgade:

 


Etape 1 skulle have været færdig den 14 juli! Men ...

29. juli kom de første tagsten op i Ålborggade 4's gårdside.

Men det varede længe, før de blev muret fast på det nye tag!

29.7.2019

2.8.2019
Gårdsiden af
Vestergaardsgade 6-12
lader også vente på sig:

29.7.2019

5.8.2019

6.8.2019

9.8.2019

14.8.2019

12.8.2019

14.8.2019

19.8.2019

19.8.2019
- med nyt stakit på tagaltanen

22.8.2019

26.8.2019

27.8.2019

22.8.2019

29.8.2019

1.9.2019

2.9.2019

27.8.2019

5.9.2019

8.9.2019

10.9.2019

30.8.2019

17.9.2019

19.9.2019

23.9.2019
- endelig helt færdig?

3.9.2019
Hushjørnet mod gården synes at være færdig nu
26.9.2019
men det skulle have været færdig o. den 15. juli 2019!
8.9.2019
     
12.9.2019
Tilsyneladende er selve taget i Vestergaardsgade omsider færdigt, men mindst to ting mangler:
19.9.2019
Man er stadig ikke færdig med at udsifte både alle nedløbsrør og de gamle fugninger omkring samtlige vinduer!
16.9.2019

 

Ved hjørnet af Ålborggade-Vestergaardsgade - både mod gaden og mod gården - stod stilladset alene. Forstået på den måde, at det ikke var koblet sammen med stilladserne i de to gader. Og da der således ikke var sammenhængende gangbrædder, kunne der selvsagt ikke hverken repareres mursten og mørtel, udskiftes fugebånd om vinduerne eller monteres nye nedløbsrør. Disse ting vil senere ske fra en mobil lift ... Suk!
Det begyndte man først på så sent som 8. januar 2020! Se højere oppe ad denne side.

18.10.

19.10.

 


Etape 3 er i gang på Stadion Allé [28.11.2019]

 

Blandede billedbolsjer ...

Tv / 30.8.2019: Når snablen tømmer sit indhold, sprøjter det ud på fortovet.

Th / 9.9.2019: Stilladset ved Etape 3 er ved at blive rejst.

Tv / 11.9.2019: Ålborggade-Stadion Allé (Etape 2) er ved at få regntøj på.

Th / 29.9.2019: Midlertidigt 'nedløbsrør' over Stadion Allé 9.

Tv / 16.9.2019: Nyt tag på vej i Vestergaardsgade 8-10.

Th / 23.9.2019: Trods mange klager og aftaler om sikkerhed drysser der hver dag større og mindre stykker tagstensaffald ned i gården!

Klik på

Video: 40 sek.


Tv og Th / 1.10.2019:
To små videoer af vinduespudseren uden for mit vinduesfag i Ålborggade. Ruderne blev vasket, men hverken pudset eller poleret!
   Og da min egen vinduespudser en måned senere (efter stilladset endelig var taget ned) forsøgte at rengøre ruderne, måtte han opgive; der skulle skrappere midler i brug, før ruderne kunne blive rene!
 

Klik på

Video: 31 sek.
Tv / 1.10.2019: Ingerslevgården med Stadion Allé og Ålborggade. Denne Etape 2 skulle have været færdig midt i juli ...

Th / 3.10.2019: Gårdsiden af Vestergaardsgade-Ålborggade med de store udluftnings-'blikdåser' er ved at være færdig.

Tv / 29.9.2019: Alle gamle nedløbsrør bliver udskiftet med nye.

Th / 4.10.2019: Mens arbejdet står på, lander de gamle rør med brag på fliserne.

Tv / 5.10.2019: Gamle nedløbsrør til bortskaffelse ved Vestergaardsgade 6.

Th / 4.10.2019: Gamle fugebånd m.m.m. plus en fugemand i aktion ved Vestergaardsgade 10.

Tv og Th / 4.10.2019: Der lægges nye fugebånd ind ved vinduerne, og bagefter påføres fugemasse (silicone?) som glattes ud.

Og vi er stadig i gang med Etape 1 her i Aalborggade 4 ...

Tv / 3.10.2019: Byggematerialer i porten på Stadion Allé.

Th / 5.10.2019: Gamle fugebånd, emballage fra fugemasser og andet godt i porten i Vestergaardsgade.

Tv / 8.10.2019: F. Vestergaards Gade 6 ... gamle, nedtagede nedløbsrør, kilometervis af tætningslister til vinduesfugninger plus papemballage så langt øjet rækker. Pænt, ikke.

Th / 8.10.2019: Efter at Bytømrerens store reklamebanner hhv. blæste ned og blev halet ned, forsvandt også linen vist fra den nye flagstang.

Tv / 8.10.2019: Flere grimme, anmassende 'tindåser' er på vej til de nye tage - hvor de skal erstatte de gamle diskrete udluftningskanal-skorstene som endnu ses til højre ...

Tv og Th / 15.10.2019: Endelig og omsider begynder man - så småt! - at nedtage stilladset i gården ved Vestergaardsgade 6. Noget bliver kørt bort, mens andet flyttes hen til Etape 3 på Boulevarden, hvor et nyt stillads er under opstilling.
Tv / 17.10.2019: Tagdækning på Stadion Allé 9-11.

Th / 18.10.2019: Tagdækkernes midlertidige 'kvistlejlighed' på toppen af Stadion Allé 7.

Apropos evt. ideer om kvistlejligheder: Læs nederst på siden om
beboerdemokratiet i ejendommen.

Tv / 22.10.2019: Pludselig blev der ophængt en 'lyskæde' på stillads-trappen i gården ved Ålborggade 4-6. Det vides ikke, om der var tale om en påbud fra Arbejdstilsynet.

Th / 9.11.2019: Da der blev opsat hele to nedstyrtningsrør ved Stadion Allé 11, blev lyskæden flyttet om på gaden og derhen. Antagelig med behersket begejstring hos beboerne på begge sider ad gaden, eftersom de stod LED-pærer var tændt døgnet rundt.

Tv / 26.10.2019: Gårdsiden af Etape 2 og 3 på Stadion Allé. I forgrunden demonterede fittings fra bagsiden af Vestergaardsgade.

Th / 30.10.2019: Nu er stilladsen i Vestergaardsgade 6-10 pillet ned og pakket sammen.

Tv / 24.10.2019: Vestergaardsgade-stilladet under nedtagning.

Th / 30.10.2019: Et herligt syn! Stilladsdelene er pakket pænt sammen og skal nu blot bæres ud til de store transportvogne på gaden.

Tv og Th / 1.11.2019: Også her et par herlige syn ude på gaden. Læg mærke til at der kun er 45 min. imellem mine to optagelser. Pakkefolkene har rubbet neglene, nok bl.a. fordi de mange fittings og brædder skal bruges andre steder i karreen - måske på Ingerslevs Boulevard.

Tv / 1.11.2019: For første gang i syv måneder er der atter fri udsigt fra mine vinduer. Uden stillads og 'brudeslør-net'. Hurra!
Th / 6.11.2019: Min udsigt til Ålborggade i månedsvis. Tykt lag af mørtelstøv som regnbyger har kastet ind på ruderne - en en bunke plastic som enerverende regndråber har 'larmet' på i talrige nætter. Plasticbunken skimtes på totalbilledet herunder:


5.11.

Tv og Th / 7.11.2019: Så bliver stilladset ved Ålborggade 4 endelig nedtaget. Og igen igen kan man gå i gang med at rengøre sin vindueskarm; denne gang dog med glæde. For ligesom det er tilfældet med vand og sand - i andre sammenhænge - trænger også murstensstøv og lign. ind, selvom vinduerne har været lukkede.


 

Tv / 8.11.2019: Flagaltan med regnslag på Stadion Allé ...

Th / 13.11.2019: Kom ikke og sig, at tagudskiftningen foregår i dølgsmål som lyssky arbejde! Stadion Allé 1-3 = projektets Etape 3.

Herunder / 18.11.2019: Stemningsfuldt morgenbillede af Etape 3 ...


 

Tv / 26.11.2019: Noget af Etape 3 har fået slør på.

Th / 27.11.2019: Hele etape 3 har fået slør på. Også på gadesiden mod Stadion Allé:


 

 

 

Tv og Th / 25.11.2019: Ikke alle de nye nedløbsrør, som blev monteret for et par måneder siden, sad korrekt. Derfor blev de justeret.
 

 

Tv / 28.11.2019: Flagaltanen på Stadion Allé beklædes med plader.

Th / 3.12.2019: Projektlederen m.fl. kigger op. Hvad ser de mon?

 

 

Tv / 11.12.2019: Seks-otte mand i gang på Etape 3's bagside af Stadion Allé. Det er cirka dobbelt så mange som arbejdede på Etape 1 for et halvt år siden!

Th / 12.12.2019: Etape 3's bagside af Ingerslevs Boulevard.

 

 

Tv / 4.12.2019: Stilladset er på vej rundt om Vestergaardsgade = Etape 4.


Etape 3, 13.12.2019

Th / 16.12.2019: Der arbejdes stadig på Etape 3's gårdside. Og fra toppen af kirkens gyldne kors holder Mogens øje med, om der sker noget videre ...


Og stedordet I -


2020!

Etape 3 og Etape 4:

4.1.2020 - nyt og gammelt mødes på Ingerslevs Blvd.
 


- staves I og ikke i!
 

 

Tv / 18.12.2019: For nogle et par dage siden blev tre cykler flyttet fra muren hen til den lille græsplæne.

Th / 8.1.2020: - og der ligger de stadig ...

Og ligeså den 15.1.2020:

Først o. 20.1.2020 blev cyklerne flyttet
 

 

 

Tv og Th / 8.1.2020: Etape 4 - dvs. Ingerslevs Boulevard 7-9 og F. Vestergaards Gade 2-4 - får monteret en 'tagoverdækning' for at minimere risikoen for flere vandskader. Det samme burde naturligvis have været tilfældet for de tre andre etaper. Så havde man antagelig undgået større og mindre vandskader i omkring 35% af boligerne.
 

 

8.1.2020 går man endelig i gang med - fra en lift - at udskifte fugebånd omkring vinduerne mod gården i hjørnet ved Vestergaardsgade-Ålborggade! Senere kommer turen vel til hushjørnet mod gaden.
   I dagene efter viser det sig, at det er alle Ålborggades gårdvinduer som får udskiftet fugerne omkring sig. Selvom der jo var stillads dér ...
   Se også afsnittet højere oppe ang. fugninger af facader.


 

Tv / 12.1.2020: Altanerne på 4. sal har nu været blokeret i flere måneder, dels imens stilladserne stod foran, dels fordi de side-gelænderne ikke kan monteres, efter at der er kommet nyt tag på! Man må håbe, de berørte beboere får et ulempe-afslag i huslejen ...

Th / 15.1.2020: 'Trafikkaos' i gården. Og så mangler liften endda på billedet.
Tv og Th / 13.1.2020: Pludselig ligger der en knust tagsten på kanten af min altan - helt nede på 1. sal! Hvordan i alverden er den havnet dér - flere måneder efter at de nye teglsten blev monteret?
Tv og Th / 13.1.2020: Stilladset omkring Etape 4 (dvs. Boulevarden 7 og 9 plus Vestergaardsgade 2 og 4) bliver som den eneste og sidste bid af tagudskiftningen forsynet med et beskyttende 'over-tag'.
   Omsider er det gået op for entreprenøren og projektledelsen, at almindelig presenning-afdækning ikke har været nok til at undgå regnvandsskader i omkring 35% af boligerne. Bedre sent end aldrig ...
Tv og Th / 16.1.2020: I disse dage bliver der endelig som lovet og aftalt pudset vinduer på entreprenørens regning. Men tilsyneladende endnu ikke i alle lejligheder i Etape 1 og 2. Det er uvidst, om vinduespudseren har været i gang på en lift eller kun på en stige på jorden ...
Tv / 23.1.2020: Ved nr. 7 på Ingerslevs Boulevard sad der i hele Etape 4-perioden dette nedstyrtningsrør. Men hvorfor mon? Det sad der bare uden at blive brugt, hvilket skyldtes at fortovet var for smalt til at en container kunne stå under snablen.

Th / 30.1.2020: Ingerslevs Boulevard 7-9 med det 'oversejl' på toppen, som ikke mindst Etape 1 og 2 også burde have haft fra starten, så de mange regnvandsskader kunne have været undgået.

Tv og Th / 30.1.2020: Det beskyttende, blafrende slør tages ned fra Etape 3-stilladset.
Tv / 5.2.2020: Brev fra den nye projektleder om især Etape 3 og 4 blev modtaget hos Etape 1. I samme brev fortæller AAB, at tagudskiftningen - som skulle have været færdig 15.12.2019 - er forlænget til midt i april 2020 ...!

Th / 5.2.2020: E-mail til projektlederen om Etape 1's hjørnevinduer i Vestergaardsgade-Ålborggade, som stadig mangler at blive pudset ...

Senere samme dag meddeler projektlederen i en svar-mail, at ifølge entreprenøren er alle vinduer i Etape 1 og 2 blevet pudset. Hvilket er den skinbarlige usandhed!Tv og Th / 11.2.2020:
Konstruktionen af det nye tags kanter mod gårdsiden gør, at 4.-sals-altanerne ikke kan retableres med de hidtidige rækværk og læskærme.
   Så i et par måneder efter at stilladserne er taget ned har altandørene på 4. sal været blokerede med et bræt, så man ikke har kunne bruge den balkon, man betaler forhøjet leje for ...

Her ser vi rengøring pr. lift af altanbundene efter arbejdet med taget.

Nykonstruerede gelændere i venteposition:

 Tre billeder / 13.2.2020: Oversejlet fra nr. 7 og 9 flyttes hen om hjørnet til Vestergaardsgade 2 og 4. Se også denne lille video af processen; klik her!


 

Tv / 14.2.2020: Enden er nær! Eller rettere: Den nærmer sig. Omsider. Vi kigger her ned ad Vestergaardsgade og ser, at oversejlet fra boulevarden nu bruges over nr. 2 og 4.

Th / 17.2.2020: 'Kagedåser' venter på at blive monteret på tagfladerne nær tagryggen. Det er vore dages store deminerende udluftningsskorstene.

Tv / 2.3.2020: Et af de relativt sjældne tidspunkter hvor de adviserede datoer kom til at holde stik var den fortsatte vinduespudsning fra lift.

   Et klik
på fotoet åbner en 46 sek. lang video af vinduespudseren i aktion set inde fra mit arbejdsværelse.

Th / 2.3.2020: Sådan foregår det ...Tv og Th / 9.3.-12.3.2020: Omsider bliver der sat nye sidegelændere og -læskærme på 4.-sals-altanerne i Etape 3 Stadion Allé.

 

Arbejdet står på i flere dage, før altanerne igen kan tages i brug efter den lange pause.Tv og Th / 12.3.2020: Ved Vestergaardsgade har nytilpassede altanlæskærme længe været klar. Nu er de blevet lagt ud og spredt, så kranen kan løfte dem op, hvor de hører hjemme. De blev nedtaget for mange måneder siden (Etape 1).
Tv / 7.4.2020: Så er enden rigtig nær! Her ser vi resterne af Etape 4-stilladset ved Vestergaardsgade 2-4.

Th / 7.4.2020: Samme sted på gårdsiden mangler mindst to altaner på 4. sal at blive 'efterbehandlet' ...


Vestergaardsgade 2 d. 8.4.2020
 

Tv og Th / 24.4.2020: De specialtilpassede læskærme hejses på plads i Vestergaardsgade.
 

3. maj 2020:

Sådan ser det nye tag ud hele vejen rundt.
Med smukke teglsten og uskønne 'kagedåser'.

 


 

Tv og Th / 29.6.2020: Som et led i den sporadiske og (måske pga. coronakrisen) langsommelige efterbehandling af facader m.m. blev der i dag efterset og repareret de pudsede bånd mellem stueetagen og førstesalen. I al fald i Ålborggade og i Vestergaardsgade 12.


      
     

  

Sådan foregår det, når tagets gamle spær forstærkes med nye brædder:
[tre fotos fra 14.11.2019]

Og sådan skiller man stilladset ad ud for fjerde sal:


Et klik på billedet afspiller en 5-min.s video!
(20.11.2019 / Åbner i et nyt vindue)Et gangbræt bæres ud. Stakkels nakke, ryg og skuldre!
[11.11.2019]
 


 

18.10.2019 begyndte Byens Stilladser at afmontere deres 'klatrestativer'
ved Vestergaardsgade 6. Desværre nåede de ikke langt inden weekenden.

Klik her og se det tilhørende videoklip!

 

 

 

Tilbage til toppen af denne side

Tilbage til forsiden om Ingerslevgården

Genvej til Århus-forsiden
 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus