© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2019
 

 

Backersvej på Amager

 

- vejen, der (i vore dage) begynder som en fortsættelse af Østrigsgade og
som løber ud i Kastrupvej ved Hedegaardsvej

 


Backersvej fik sit navn omkring 1903 og blev opkaldt efter den lokale gårdejer og grundudstykker Peter Geertsen Backer (1843-1919).
   Oprindelig udgik Backersvej fra Kastrupvej og bøjede i en ret vinkel ind på det nuværende forløb. Øst-vest-stykket har siden 1933 heddet Sixtusvej. Og stykket mellem denne og Øresundsvej hed Lynette Allé indtil 1933.

(Efter Bent Jørgensens 'Storbyens Stednavne', Gyldendal 1999)

Den nordligste del af Backersvej-området: Åbn gadekortet fra 1929!
 


Begyndelsen af Backersvej så sådan ud i 1934 - if. Stadsarkivet/Starbas

 1970


1972


1970

Disse tre billeder skyldes den dygtige og særdeles flittige sporvognsfotograf Per Bech Petersen. Ophavsret: PBP og SULFA. Vi ser her fra enden af Østrigsgade starten af Backersvej. Bemærk i farten bl.a. ud- eller rettere afviklingen af frisørsalonen til højre.

Der er flere af PBP's billeder længere nede ...


Det tidligere emalje-gadenavneskilt oven over købmanden fotograferede Flemming Lamberth i 1989. Er skiltet tæret op af tidens tand, eller er der også tale om skudhuller? Billedet tilhører SULFA, fra hvem jeg fik det i 2012.

2014
fortæller Eyvind Fledelius:
"Jeg kan en lang historie om skyderi netop ved dette kryds under folkestrejken i 1943 eller –44. Jeg boede dengang på Øresundsvej 82, som var nærmeste opgang til gadekrydset. Det må være skudhuller fra den gang. Hullerne 'fortsætter' op ad muren!"

 


Messinagårdens daværende facade med en af de sidste 5'er. Set af Svend Grandt 22.4.1972.
Nemlig præcis den dag, hvor Københavns allersidste sporvognsLinie døde.
 


1996. Foto: Flemming Lamberth


Dette Flemming Lamberth-foto fra 1997 er set mod Øresundsvej med Netto-butikken og den daværende autoforhandler til højre i billedet. Og med Metro-byggeriets kran i Lergravsparken i baggrunden.I sommeren 2004 forsvinder Citroën (husnr. 17) for at gøre plads til 36 ejerlejligheder. Se mere om de mange nye boliger der skyder op på Østamager i disse år - her.I maj 2007 ser der sådan ud

2006 får den tidligere byggepræmierede og forhenværende kommunale beboelsesejendom Messinagården pludselig påsat rigtige altaner foruden de oprindelige franske altaner:

Husrækken har sine opgange på bagsiden. Adressen er Marengovej 1-13.
   Før ejendommen blev bygget (færdig 1962) lå der nogle lange militærbarakker som blev brugt af 80 husvildefamilier. De blev taget i brug o. 1920. Se fotos nedenfor.
   Endnu tidligere var der kolonihaver på området, ligesom der var mange andre steder i Sundbyøster og -vester, da bøndergårdene begyndte at stykke jordene ud.

A/B Messinagårdens hjemmeside hedder
http://messinagaarden.boadm.dk/


Maj 2007


November 2015 (Karin Andersen)

'Bagsiden' af Messinagården - dvs. bygningen langs selve Messinavej:

- set mod Øresundsvej. Foto: Fl. Lamberth 1996, © SULFA

 

Før Messinagården blev opført, lå der på området i en årrække
adskillige lange træbarakker for børnerige familier:


Tak til Susanne Skibelund for denne herlige mangfoldighed, antagelig fra en fastelavnsmandag engang i 1950'erne. Der er tale om den eller de barakker for husvilde, som førhen lå hvor Messinagården blev opført i 1962.

De to billeder fra barakkerne herunder tilhører Poul-Erik Pløhn. Den afbildede herre er Ludvig Frederik Marinus Hansen med sin hustru Poula og et af deres ti børn, datteren Tove. Ca. 1940. (Ludvig er også omtalt på websiden om Minorkagade.)

 

De tre næste billeder er fra 1950'erne og tilhører Allan Andersen:


Set fra Backersvej


Den forreste af barakkerne, dvs. parallelt med Backersvej. Bygningen til venstre var den hvori Citroën-forhandleren senere fik forretning. Huset blev nedrevet i 2004.


Barakken langs Backersvej

Efter beboelsesbarakkerne blev nedrevet o. 1960, opførtes den store karré Messinagården.
Arne Persson tog dette billede af noget af nybyggeriet som stod færdig i 1962; set fra Marengovej:


 Apropos Messina - ikke "gården", men "vejen"! Dvs. ejendommen Palermohus.
Billedet herunder er taget i gården bag Messinavej-Caprivej-Palermovej en sommerdag o. 1952-53:


(prik og forstør)

Den femte pige fra venstre i bagerste række er Anni Larsen (nu: Fleuron Dahl), og nogle af de andre børn er Annis fætre og kusine John Arnesen, Lis Arnesen og Preben Sørensen.
   Der er flere billeder af børn 'i gamle dage' på de andre websider - og ikke mindst på denne om Børn i Holmbladsgade-kvarteret.


(prik og forstør)

Børnebillede nr. to er fra samme baggård ved antagelig samme kældernedgang som fotoet ovenover. Det er fra 1950-51 og tilhører S.A.B. Jensen.

 

 


Firmavisitkort fra o. 1955


Nr. 16 på hjørnet af Sixtusvej. Foto: Arne Persson, o. 1965. © SULFA


Også Backersvej 16, men her set af Susan i maj 2009


Ved hjørnet af Sixtusvej: Backersvej 16. Foto: ss, maj 2009.


Sorrentovej. Set mod Messinavej. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA


Florensvej. Set fra Backersvej. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA


Veronavej. Set fra Backersvej. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA
 

Andre sideveje m.fl. til Backersvej
som alle er fotograferet af Fl. Lamberth i 1996-97 - og som tilhører SULFA:

Hindustanvej


Korfuvej

Uralvej

Japanvej

Malakkavej

Kinavej

Formosavej

Formosavej

Koreavej

Birmavej

Borneovej

Kvintus Allé

Marengovej

Mellemforts Allé

Rialtovej

Siamvej

Sixtusvej

Luganovej

Arabiensvej

Armeniensvej

Hedegaardsvej

Backersvej 38 i 1937:

© SULFA
 


1934: Udsigt til Sundby Hospital. Billedet tilhører Stadsarkivet/Starbas

 

Sporvogne m.m. ved Italiensvej:


To fine sporvognsbilleder fra o. 1963 taget ud for Sundby Kirkegård med Linie 19 på vej mod byen og Bispebjerg. Her er vejen set mod syd ... Begge billeder © SULFA


... og her mod nord. Måske er billederne taget en tidlig morgen hvor vognen lige har forladt sin remise. 19'eren vendte jo normalt ved Øresundsvej/Østrigsgade.

 


1933 åbnes en sporvognssløjfe på hjørnet af Italiensvej. (Det Kgl. Bibliotek).

(Th.) Foto: Per Bech Petersen, 1967
© SULFA

Linie 5 kort før den ankommer til Italiensvej. Læg mærke til at vognstyreren allerede har skiftet destinationsskiltet til Husum, selvom han stadig er en lille kilometer fra endestationen på Formosavej.


Sundby Hospital (nu Amager Hospital) formentlig omkr. 1940, med Italiensvej tv. og Backersvej th.


Sundby Forsørgelsesanstalt var hospitalets oprindelige navn. Det blev opført af Tårnby Kommune i 1894, men omdannet til hospital af Københavns Kommune i f.m. Sundbyerne blev indlemmet i København 1.1.1902.


Erik Valsgaard har leveret dette interessante postkortbillede fra slutningen af 30'erne.
(Eller måske er fotoet fra o. 1941-42, når man påtænker mørklægningstidens hvide kantsten ...)
Sporvognssløjfen på hjørnet af Italiensvej blev anlagt i 1933.


39 år senere ser vi her 5'eren holde ved stoppestedet, hvor tidligere
sløjfen begyndte. Foto: Per Bech Petersen, 1972 © SULFA

Sporvognsspor til himlen?
lød den spøgefulde rubrik i bladet 'Grøn Bølge', udgivet af Stadsingeniørens Direktorat i 1981

Oktober 1972: Et halvt år efter Københavns sidste sporvogn er kørt for sidste gang bliver skinnerne taget op de fleste steder.
   35 år senere ligger de dog stadig flere steder under asfalten på fx Amagerbrogade!


"Linie Irma" på vej ind mod byen. Foto-arkiv: Erik V. Pedersen, 1967. Vognen førte både linieskilt 2 og 5 jf. websiden om Amagerbrogade Øst.

 


1934: Backersvej ud for Italiensvej, set mod byen. Foto: Starbas.

På vej ud fra Kretavej - og nogle år senere: på vej forbi:

 

Foto: Torben Liebst(?) - o. 1960.

Foto: Niels Rydahl Jensen,
dec. 2012
Og på vej ind til endestationssløjfen ved Formosavej:

Foto: Torben Liebst - 1964

 

Disse bygninger var vistnok*) førhen gården Fredenshøj som lå ved hjørnet af Samosvej mellem Backersvej og Livornovej. Gården eller dens efterfølger havde et stort gartneri som også var en arbejdsskole. Sådan så bygningerne ud omkr. 1975
(billedet tilhører Tårnby Lokalarkiv og SULFA):


Tak for nedenstående tilsendte billede af gårdens daværende stuehus:

I 1971 tog sporvognsfotografen Per Bech Petersen et af sine mange tusinde billeder ud for arbejdsskolens bygninger, umiddelbart efter at vogntoget havde passeret Samosvej. Billedet tilhører SULFA.

På arbejdsskolens jorde blev i 1990-91 opført ældreboligerne Livornoparken og et par integrerede daginstitutioner.

*) Kilderne til gårdens navn er lidt diffuse: Tilsyneladende var den afbildede gård en lystgård som oprindelig hed 'Den 8. Juli' og var opført af L.P. Holmblad i 1871-74. Det er lidt uklart for mig om gården senere skiftede navn til Fredenshøj - eller om Fredenshøj var en nærtliggende nabogård på hjørnet af Italiensvej.
   Københavns Museum beskriver bygningerne på mine fotos som "Backers Minde - kaldet Den gamle hollandske Gaard".
   Mere konkrete oplysninger om bygningernes navn modtages gerne!


Samme sted igen, her i 1972. Foto: PBP © SULFA

 

1941 - det næsten-nye asfalterede stykke af Backersvej syd for Italiensvej, her ved Delosvej tv. og Skolens ved Sundets grønne arealer th. Foto: ? (Ophavsret afventes)

 

Del af Samosvej set fra nr. 23. Den største bygning th. er nr. 28, og i baggrunden ser vi Skolens ved Sundet. Foto: Hans Jacobsen, 1976.

 

Den del af Backersvej, som ligger syd for Italiensvej, så sådan ud i 1934:
(Billederne tilhører Stadsing. Direktorat og SULFA har ophavsret til dem)

Set fra Korfuvej

Set fra Persiensvej

Set fra Samosvej

 

Backersvej 133 ved hjørnet af Kinavej - da der i 1997 stadig var et lille lokalt postkontor i huset her:

Foto: Flemming Lamberth, copyright: SULFA

Vis-a-vis Kinavej og Siamvej - og ud for Backersvej 112-122 - ser vi atter en Linie 5 på vej mod Formosavej -

- som PBP fastholdt den i 1972; © SULFA

Endestation Formosavej engang i 60'erne:

(Fotografens navn oplyses senere)
Og i 1972:

Foto: PBP,
© SULFA

 


Opdatering!
Flere af Per Bech Petersens sporvognsbilleder fra 1970-1972; copyright SULFA og SHS:

 


Tak for billederne til bl.a. Flemming Lamberth/SULFA, Susan Smith (SES),
Per Bech Petersen (PBP) og Niels Rydahl Jensen (nrj)
 


 

Genvej til Amagerportalens forside
 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus