© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2023

  

 

Italiensvej på Amager


 


Italiensvej udgår fra den gamle nord-syd-gående landevej Kastrupvej, den krydser Backersvej og Amagerbanens tracé (nu Metro) og løber helt ud til Amager Strandvej. Det gjorde den allerede dengang Strandvejen hed Krudttårnsvej, dvs. længe før 1932.
   Italiensvej fik nemlig sit navn allerede i 1901, og den er en vejmæssig stammoder til de omkringliggende veje som er opkaldt efter italienske lokaliteter, eksempelvis Malta, Parma, Venedig, Genua, Milano osv.
   Før 1902 hed Italiensvej mellem Kastrupvej og Backersvej Rønne Allé. I forbindelse med navneændringen blev alleen udvidet i bredden til fordel for udbygningen af hospitalet.
 

 

Den mest kendte og desværre mest besøgte bygning på Italiensvej er naturligvis Sundby Hospital, som det hed indtil 1997, hvor det sammen med Sankt Elisabeths Hospital blev til Amager Hospital. Læs om dets historie her. - Susan Smith tog dette foto i 2009.

Følgende fire fotos af Sundby Hospital tog Fl. Lamberth i 1997. © SULFA


Foto fra 'Før og Nu'
 

 


Susan tog billedet af mindesmærket for L.P. Holmblad (1815-1890) i en af hospitalets haver i april 2013.
   På flyfotoet herunder ses bustens placering øverst til venstre.

 


Italiensvej 12 den 30.11.2009 (ss)

Nr. 14 og 12 samme dag

Foto i bedemandsforretningen; tid og sted er uopklaret.

Italiensvej 14 den 30.11.2009

November 2007: Et blik tilbage mod Backersvej hen over den brede midterrabat og nogle af bunkerserne. (ss)

August 1933: Italiensvej set fra Backersvej, årstal ukendt. Billedet tilhører Stadsarkivet og Starbas.

Fra cirka samme sted i 2007. (ss)

Og lidt længere fremme, med Backersvej bag fotografen. Juni 2009 / ss

Bunkerserne på Italiensvej


16.6.2009


16.11.2007


16.11.2007


28.9.2004

 


Et udvalg af John Freytags bunkers-billeder
(Udaterede fotos er fra sommeren 2014)


Bunkers 1 set fra Backersvej

Ditto

Set mod Backersvej

Nedgang til bunkers 1

2 og 1 set mod Backersvej

1 og 2 set mod stranden

Set mod Backersvej

Nedgang til bunkers 2

29.11.2001
Set fra Backersvej

29.11.2001 - mod Backersvej

29.12.2001 - fra Backersvej

29.11.2001 - mod Backersvej

De to resterende bunkers på Italiensvej set mod Backersvej.

11.7.2000: Den daværende østligste bunkers 4 set mod stranden.

10.9.2002: De daværende bunkers 4 og 3 set fra Strandvejen.

Men pludselig bliver der bygget en ny indgang på bunkers 1 ...

... og John Freytag er parat hhv. 28.8. og 16.9.2014.

Og igen den 19.9.2014.


 

Af gadekort fra 1914 over Italiensvej og omegn fremgår det, at der for 100 år siden var en åben regnvandskanal eller -grøft i midten af vejen fra Backersvej til kysten. Antagelig omkring 1920 blev kanalen indkapslet i rør, hvorefter kun de østligste 50-100 m i mange år blev brugt som kloakudløb der blev reguleret fra kloakpumpestationen på hjørnet af Amager Strandvej. Se foto og tegninger af denne forneden på denne webside.
 


 

 


Vejen set mod vest fra et punkt over Kilometerbroen - med et hav af herlige østamagerkanske parcelhuse og villaer. Cirka 1990. SULFA

Gavlen af nr. 52 ved hjørnet af Marsalavej. Fastholdt af Susan Smith i juni 2009.

Men i september 2014 nedtager DONG ledningerne, fordi der ikke mere skal være luftledninger ind til villaerne på Amager - fortæller John Freytag.

 

De to billeder herunder hører egentlig til siden om Amagerbanen - men alligevel!


Eget foto, efterår 1991

Foto: John Freytag, juli 2000.

 

Mellem Engvej og Amager Strandvej:


At den længste del af vejen burde hedde Italiens Boulevard - pga. den brede midterrabat - ses tydeligt her, hvor det kun er den nordlige ...

... side af vejen der er fotograferet. Vejen har m.a.o. også en sydlig kørebane og fortov (hvor bussen ses). Disse to fotos er taget af Flemming Lamberth i 1996.
Copyright: SULFA.


1996. Med stranden i ryggen. De gamle togskilte fra Amagerbanens
tid skimtes et stykke fremme. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

 


Juni 2003: Vejens sydside set mod øst - før Metroen.

 I den firkantede 'udbygning' til højre i billedet herover (husnr. 70) var der i mange år et lille ismejeri/brødudsalg.
Det havde især i sommerhalvåret kronede dage som leverandør til bl.a. kolonihavefolket i Hf. Strandbo.


Fra beg. af 1930'erne og cirka ti år frem var der bageri i nr. 70, og butikken nederst i tegningen var det dav. og senere brødudsalg.

Grundplan fra 1964 af ismejeriet. Vejen løber langs vinduet til venstre på tegningen - jævnfør de to fotos ... >

Maj 1988 tog Flemming Lamberth dette billede af butikken med Amagerbanens gamle jernbanespor hen over Italiensvej i baggrunden.
© SULFA


17.3.2005: Italiensvej 70 og huset med det fhv. ismejeri. Flere fotos modtages gerne!

 

Svend-Erik Lindberg tog disse tre billeder i august 2004:

 
Ved Engvej, set i retning af stranden. Metro-byggeriet er i fuld gang i september 2004.
 Billedet af Italiensvej 70
er flyttet lidt højere op.

 
Anlæggelsen af en cykelviadukt under Metroen i vejens sydside mellem Tovelillevej og Liden Gunvers Vej (sept. 2004).

Samme sted, denne gang i marts 2005.

Marts 2005.
Se også websiden om Amagerbanen.

September 2004

I juli 2006 ser cyklisttunnellen sådan ud

Ditto

Marts 2005.

Herover: Mens Italiensvej var spærret pga. Metro-anlægget, havde man tid til at anlægge en helt ny sidevej ved navn Roselinevej. Eller ... er det måske bare en af de gamle der er døbt om? Måske af en ansat som naturligt nok er stor fan af Benny Andersens viser? Foto: Svend-Erik Lindberg, aug. 2004.


Sept. 2007: Den nu bunkers-løse midterrabat set fra Engvej

 

På hjørnet Italiensvej 92/Amager Strandvej 176 har siden 1918 ligget en kommunal kloakpumpestation.
Den er senest foreviget af Niels Rydahl i januar 2014 i f.m. en diskussion på Facebook:

Billedet er set fra Amager Strandvej

 

Tak til John Freytag for at have skaffet mig kopi af de interessante, historiske tegninger fra 1918 til kloakpumpestationen

 Sideveje m.fl. til Italiensvej

Obs! Samtlige billeder i denne ramme er taget af Flemming Lamberth i 1996 og 1997. De tilhører SULFA.

Elselillevej

Fredenshøj Allé

Genuavej

Livornovej

Mantuavej

Marsalavej

Paduavej

Milanovej

Kong Volmers Vej

Ravennavej

Roselillevej

Roselillevej

Hagbardvej
Tovelillevej kan med fordel ses på websiden om Krimsvej

Se også sidevejene til Italiensvej
på siden om Sundbyøster


Milanovej

 


Tak til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - kaldet SULFA - for lån af billeder. 

Tak til Susan Smith (ss), John Freytag og Niels Rydahl for mange af billederne.

Genvej til forsiden af Amagerportalen
 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus