© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2019


 


 

 

Vermlandsgade
på Amager

 

 


Vermlandsgade har sit navn efter det svenske Värmland som er en historisk provins eller landskab. Den fik sit navn 1915.
   Den forreste, nordligste, del af gaden - fra Christmas Møllers Plads til Uplandsgade - er den yngste og blev først anlagt 1938. Og det sydligste stykke, fra Prags Boulevard til Holmbladsgade, hed indtil 1925 Holmblads Boulevard.
  
Her kan du se en oversigt over gadens (og kvarterets) forretninger anno 1955, i første omgang dog kun hvad angår stykket mellem Prags Boulevard og Holmbladsgade.
 

Obs!
Rækkefølgen af billederne her på siden er holdt i retning syd -> nord,
dvs. fra Holmbladsgade til Christmas Møllers Plads og
altså i modsat husnummerorden
 

 Gadestykket fra Holmbladsgade til Uplandsgade:

 


Set fra Østrigsgade i 2008; læg mærke til altanerne.
 

Til højre 'begynder' gaden med nr. 84 ved hjørnet af Holmbladsgade (foto fra 2005)
 

Cul-de-sac udtales kydøsák og betyder blindgade. En af gadens to af slagsen ser sådan ud i sommeren 2004. Den venstre side består af nr. 78-82, den højre af nr. 74 og 76.

Førhen endte cul-de-sac'en ved bagsiden af Sadolins p-plads-garager - dvs. dér hvor i 2006 er bygget en (i al fald set udefra) rædselsfuld idrætshal.

Og lige overfor, på den modsatte side af Vermlandsgade, ser blindgydens fætter sådan ud. Dennes husnumre til højre er 77-81.


Begyndelsen af den oprindelige Vermlandsgade så sådan ud o. 1935:

Dengang gik gaden kun mellem Holmbladsgade og Uplandsgade. Karreen nederst i højre hjørne er en bid af den ejendom som ligger ved Ved Skansen, og som det ses er 'Pennalhuset' på Store Mølle Vej endnu ikke opført.
   Højere oppe i billedet - altså længere mod syd - ser vi bl.a. daværende Sundby Gasværk og vores elskede vandtårn. Læg også mærke til de store områder med kolonihaver til venstre, bl.a. ved Laplandsgade-Uplandsgade samt øst for Strandlodsvej og nord for Nyrnberggården.
   Tak til Erik V. Pedersen for lån af dette herlige flyfoto.

 

Husnr. 75: I midten af 1950'erne havde Dansk Andels Ægexport til huse her, og bygningen ejedes af A/S Daells Varehus. Senere blev den indrettet til center for kampsport og lign. Foto fra 2004.

Vis-a-vis bygningen oven over har vi her disse pudsige gulmalede huse, i al fald i 2004.

 

Disse bygninger har tilsyneladende alle husnr. 75 og matrikel nr. 3324. Det er endnu uopklaret om også de ret pudsige villalignende bygninger til højre tidligere var en del af Ægexportens ejendomme. Fotos: Susan Smith; 2008


Blindgaden med nr. 77-81 i januar 2013
(foto: nrj)


Panoramafoto 2013. Foto: ss.

Set oppefra en vinterdag i 1930'erne. Snedriver langs Vermlandsgade, skrænten ned mod kanalen bag den lange bygning - og i baggrunden Toms store chokoladefabrik.
   I baggrunden til venstre anes lige akkurat noget af den store havekoloni Håbet, som fyldte det meste af området omkring Laplandsgade, og før Siljangade blev anlagt.


Når solen skinner på Vermlandsgade 70-72 ...


Niels Rydahl Jensen tog disse tre billeder

i januar 2013.

Gården set den anden vej med et vist idrætscenter for enden.

... får hele karreen glæde af den vestvendte solfanger-tagetage,
som her ses omme fra Prags Boulevard hen over idrætscentret:


 


Nr. 78-82 og nr. 74-76 (foto: nrj, jan. 2013). På hjørnet til højre lå engang bl.a. Mejeriet Vermland - som det ses:


Jesus, pengene og livet - en hjertegribende erindringsbog.

Forfatteren Gretelise Holm i sit Mejeri Vermland 1969


Persontransport fra mejeriet: Bror Ole får en tur på budcyklen.
Vermlandsgade 82 i 1939. Jes Schultz' forretning lå først i Holmbladsgade 83, men flyttede så til Vermlandsgade. Billedet tilhører Kirsten Schultz.

Vis-a-vis denne butik lå mejeriet som ses på de andre billeder. Muligvis ikke samtidig ...


Gretelise Holm foran ismejeriet i nr. 72; 1969
[Tak for tilladelsen til at bruge dine billeder!]

 

Tv.: Der var flere haveforeninger omkring Vermlandsgade før i tiden, og adskillige af de store ligger stadig langs med Kløvermarksvej. Se også flyfotoet højere oppe. Desuden flere små nyttehavekolonier langs Uplandsgade og Amagerbanens tracé.


En kolonihave i Haveforeningen Haabet foreviget i 1937. Billedet er lånt af Jan Witthusen Larsen.

 


Hjørnet af Prags Boulevard (i 1998; foto: Fl. Lamberth/SULFA) med Holmbladsgade i baggrunden.
   I 2003 lukkede og slukkede den gamle, populære Café Vermland - med det resultat, at ...

... nu ser ejendommen fra 1931 lige så neutral og kedelig ud som de fleste andre, hvor butikker, bodegaer og beverdinger er blevet bygget om til boliger!


De to sort-hvide billeder tilhører Niels Rydahl og viser ...


... hans familie i 1961 på Prags Boulevard ved hjørnet af Vermlandsgade.

 

Se også specialsiden med gamle billeder fra krydset Vermlandsgade-Prags Boulevard,
årtier før det blev bygget om til rundkørsel i 2004-05.

 

Foto: ss, 2008: Siljangade som udgår fra Laplandsgade og ender blindt i industrikvarteret.
   Billedet af den grimme gade er kun medtaget fordi undertegnede - i 1950'erne - af og til så gadecykelløb dér. Og i 1940'erne var på tur som ulveunge i en enkelt sæson; det var nok ...

 


Billede fra 1930'erne set oppe fra en bolig på Prags Boulevard 46.


 


Oprindelig gik gaden kun fra Holmbladsgade til Prags Boulevard. Da den blev forlænget (mod venstre i billedet) delte den sig i to. Den højre del, Laplandsgade midt i billedet, ender i Uplandsgade.

Billedet er taget fra Prags Boulevard og set mod vest. Til højre løber Vermlandsgade ind mod byen, til venstre ud mod Holmbladsgade.

Det er tydeligere på dette foto: Industridelen af Vermlandsgade set mod byen. Dvs. før der i 2004-05 blev anlagt en rundkørsel her!

Samme motiv som ovenover. Formentlig et af de sidste billeder af disse gulmalede huse af træ på hjørnet af Prags Boulevard ...

... som i april 2008 pludselig bliver revet ned ...

Se specialsiderne om den nye rundkørsel og om Prags Boulevard.


... for derefter at lade gadehjørnet se således ud for en tid.
Fotos: ss april 2008

Det lange midterstykke af Vermlandsgade er virkelig grimt! Et bevis er fx dette Flemming Lamberth-billede fra 1997. Det er set mod syd og taget fra hjørnet af den tidligere Nerikegade som blev nedlagt i 1996, fordi Dumex-Alpharma udvidede sit område med en ny fabrik. © SULFA -
I dag (2009) hedder firmaet


 

 
Lokalplansforslag for Nerikegade-området; 1991

 


Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Fire fotos taget af Flemming Lamberth i 1996 af indkørslen til daværende Nerikegade fra Vermlandsgade.
© SULFADet store skæve kryds midt i Vermlandsgade så sådan ud i 1997
set fra det nordvestlige hjørne af Uplandsgade.
(Foto: Flemming Lamberth - © SULFA)


Samme sted og samme synsvinkel i september 20041997. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


1997. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


Nu er det ikke længere en ISO, men en SuperBest som ligger der.Begge fotos: ss 2009

   


Modsatte hjørne af Uplandsgade (fotos: ses):


Noget af det sidste der er tilbage i sept. 2004 efter Statsbanernes store godsanlæg ved hjørnet af Uplandsgade og et godt stykke hen ad denne.

Set fra Uplandsgade i 2008. Den gamle ekspeditionsbygning lever altså endnu side om side med huse som vist blev/blive brugt i sociale øjemed.


Med Vermlandsgade i ryggen ser vi her (mod øst) de sørgelige rester af det førhen så aktive sporområde. April 2008.Susan tog de her to billeder ligeledes i april 2008 af de gamle spor m.m.
Maj 2007. Området er stadig i brug, som man ser. (Foto: ses)


Også i januar 2014 if. dette foto fra Karin Andersen.

DSB's Godsekspedition er intakt og i brug her i 1957. I det fjerne aner man Pyrolyseværket,
der blev nedlagt i 1978. Tak til Erik V. Pedersen for lån af disse seks fine fotos.
 


Juni 1963
© Erik V. Pedersen

Juni 1979

© Erik V. Pedersen

Ditto. Juni 1979.

© Erik V. Pedersen

Juni 1963. Sporarealet er set langs Uplandsgade mod Vermlandsgade.

© Erik V. Pedersen

Ditto, juni 1963.

© Erik V. Pedersen


Gadelygte, gaslys og godvogne.
Set og fastholdt af EVP i 1957.

 Gadestykket fra Uplandsgade til Christmas Møllers Plads:

 

April 1941 så den dengang nyanlagte del af Vermlandsgade (mellem Uplandsgade og Christmas Møllers Plads) således ud. Snart efter blev vejen gjort bredere og nærmest boulevardagtig - fordi der skulle anlægges bunkers med beskyttelsesrum i hele midterrabatten. Billedet har tilhørt Stadsarkivet.


Cirka samme stykke af Vermlandsgade som det sort-hvide foto ovenover. I forgrunden her har vi det store kryds ved Uplandsgade, til venstre ser vi 'Penalhuset' på Store Mølle Vej, og øverst har vi Christmas Møllers Plads, Torvegade og Stadsgraven, en del af Christianshavn voldanlæg.


Gangstien langs 'Penalhuset' er præcis 1,435 m bred. Det var nemlig afstanden mellem togskinnerne fra dengang da ... Den samme sti løber i øvrigt fra Vermlandsgade, tværs over Amagerbrogade og Amager Boulevard til Amagerfælledvej.


Næsten samme motiv som foregående foto, denne gang set af Niels Rydahl i juni 2013. Læg mærke til at en af arealets gamle togskinner er blevet blottet og ligger på skrå hen over stien. Hele området var jo førhen et ranger-knudepunkt for både Statsbanernes gods og Amagerbanens endestation.

Bagsiden af Møllelængen - som den lange, buede beboelsesejendom på Store Mølle Vej hedder - er Uplandsgade. Fra Vermlandsgade ser denne og dens markante brostensbelægning såldes ud gennem Rene Petersens kamera i 2012:

Vinkelret af Uplandsgade (gadehjørnet anes tv. herover) ligger Dalslandsgade der ender i Prags Boulevard.
   Også Dalslandsgade - herunder - har endnu sine smukke brosten, ser vi på Rene Petersens fotos fra 2012:

Til venstre og herover: Set fra hhv. Uplandsgade og Prags Boulevard.
Til højre: November 2013. Foto: nrj.Midt i Vermlandsgade, på både højre og venstre side - dog ikke samtidig - havde vi i 1940'erne og 50'erne ofte besøg af omrejsende forlystelsesparker og sommercirkusser.

Billeder af sådanne søges til låns.
 På stykket mellem transformerstationen og Store Mølle Vej skal der bygges boliger. Åbn salgsannoncen fra 2007 og læs den 'hjertegribende' tekst om området ...

 


De fleste af bunkerserne er efterhånden væk, men ikke alle. I al fald ikke i september 2004. Forretningen ligger i nr. 34, og bag den ses Penalhuset.


Der har ligget flere autoforhandlere og møbelhuse før og efter transformerstationen.


Men få år efter disse foto blev taget forsvandt de sidste forretninger.


September 2008
Borte har taget butikkerne!
 


Området er gjort klar til nybyggeri.
 


September 2008
 Belysningsvæsnets bombastiske bygning er en transformerstation; husnr. 30. Foto fra 2004.


Susan fik lov at tage en serie billeder af stationens indre i november 2007. Tak for det og dem.Kloakpumpestationen i Herjedalgade hed tidligere - i det mindste i folkemunde - Lortemøllen. Den ligger mellem Vermlandsgade og Kløvermarksvej.
Foto: ss april 2008

Se Herjedalgade længere nede ...


Avisannonce fra 1956. Omrejsende cirkusser besøgte i flere somre i 1950'erne området hvor nu transformerstationen ligger - og før basarbygningerne blev opført.


Minareten på kloakpumpestationens maskinbygning er udluftningskanal.


Bagsiden af Christianshavns Brandstation ved gadens nr. 22 (og Markmandsgade 15) set i 2004.
   Området indgår som en del af en ny lokalplan med en boligblok, som man regner med skal se ud som den i midten her


Fremtiden er på vej!
Billede fra vedtaget lokalplan nr. 385
af 20.1.2005.
Se de to første fotos længere nede!

 


September 2008


Se hvilket område lokalplanen dækker: Klik her!


Tre billeder fra september 2008 ...

Med et noget slattent trafiklys.

Øvelsestårnet på Christianshavns Brandstation; 2008.

Obs!
Tårnet blev nedlagt og fjernet i 2013 pga. alderdom og risiko for at vælte.

Hjørnet af den store beboelseskarré ved nr. 14 og 16, set fra knækket i starten af Kløvermarksvej ved Hf. Vennelyst; sommer 2006.

Nordsiden af den store ejendom som strækker sig fra brandstationen til Christmas Møllers Plads - og videre om ad Markmandsgade. Foto fra sept. 2004.

I nr. 14 boede min far fra 1979, og indtil han døde i december 2004.

Passagen om til Markmandsgade hedder Vermlandsgade 16-20. Foto: nrj, 2013.

Ditto - set hen over brandstationen.
Se også siden om Amagerbro og Sundbyøster med bl.a. en fotoserie om brandstationen.Herjedalgade set fra Vermlandsgade-Store Mølle Vej.
Foto: Flemming Lamberth, 1996. © SULFA

 

Så er de i gang! Med at leve op (eller ned?) til lokalplanen ...


Ved årsskiftet 2013-14 fastholdt Karin Andersen denne skiltning.

Lokalplanområdet til højre og til venstre for DONG-stationen er nu (november 2012) ved at blive gjort klar til opførelse af de kommende boligkarreer. Fotos herover: Niels Rydahl Jensen.

Foto herover og til højre: Rene Petersen, sidst i december 2012.

De to Niels Rydahl-billeder herunder til venstre viser området hvor der er boligbyggerier i gang, og hvor flere karreer snart opføres. Det tredje foto er taget af Susan oppe fra Flinterenden 3.

Juni 2013: Transformerstationen og Kløverhuset.

Juni 2013: Ved Kløvermarksvej og endnu længere østpå.

Maj 2009: Inkl. en gammel bunkers midt i gaden ...


Der er fart på! Februar 2014 ser der sådan ud til venstre for brandstationen.
Foto: Niels Rydahl Jensen.


1997. Foto: Flemming Lamberth/SULFA. Til venstre skimtes Kløvermarksvej, til højre autoforhandlernes vinduer.

 Omvendt epilog med to skilte på stilke:

Beviset på at det (nu) sidste stykke af Vermlandsgade engang (indtil 1925) hed Holmblads Boulevard opdagede Frede Norbrink, og Hans Krog udødeliggjorde det. Det skete i foråret 2003, da karreens facade blev renoveret - hvorefter der kom til at se ud som på billedet foroven på siden.
   Da Holmblads Boulevard blev anlagt i sin tid, gik den kun fra Holmbladsgade til Prags Boulevard med de få husnumre 1-7 og 2-8. I årene 1907-15 hed Prags Boulevard Sundby Boulevard og i årene 1915-26 Sundbyøster Boulevard.

 

 Og til allersidst to næsten duftende fotografier fra hhv.
1913 ('Før og Nu') og 1931 (Svend Braarups album):


Arbeidernes Forsamlingsbygning havde i 1913 adresse på Kløvermarksvej 3.
 


Samme - men i 1931 er adressen Markmandsgade.
Se også websiderne om Amagerbrogade Øst og Sundbyøster.
 


 


Tak til Susan Smith (ss/ses) for mange af billederne.
Og til Erik V. Pedersen (evp) og Niels Rydahl Jensen (nrj).

Også tak til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv for altid velvillig assistance.
 

Genvej til Amager-forsiden
 


 
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus