© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2022

 

 

Klassebilleder

fra Østrigsgades SkoleÅrets klassefotosamling 2005-06. Foreviget af Flemming Lamberth, 2007.
(Prik og forstør!)


6.B 1929. Malene Løvgreen har scannet Ulla Nielsens klassebillede for mig.
(Prik og forstør!)


5.A på sommerudflugt i 1930. Billedet er lånt af Annelise Andersen.

(Prik og forstør!)


Obs! Denne webside er en del af 'Min udgave af Historien om Østrigsgades Skole'denne særskilte webside ligger nu læreren Gerhard Olsens klasse-billeder. Billederne tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
 

 Der er flere klassebilleder på websiden om Steenbuch-Jensen.
Klik her!
 


Husk!
Når man taler om skoleår, klassetrin og årstal, skal man være opmærksom på at det først var fra august 1946, at de københavnske kommuneskoler (igen) lod skoleåret gå fra august til august inkl. sommeferie. Tidligere havde skoleåret i mange år gået fra 1. april til 31. marts.
   Baggrunden for ændringen af skoleåret fremgår af "Beretning om Københavns Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1/4 1945 - 31/7 1946": klik her og læs historien.

 

Fra et af min fasters talrige fotoalbummer:


Eksamensdagen på den lille skole 17.6.1954
Kusine Inge yderst til venstre på nederste billede.
Plus lærerne Frk. Sløk-Andersen og Hr. Waage-Jensen

 

De tre billeder herunder er mine egne. Når du forstørrer dem, kan
du se elevernes navne ved at pege med musen på deres ansigter.Ove Steenbuch-Jensens drengeklasse
1.B i 1949-50,
 


hans femteklasse 5.A i 1953-54 -

Nu i bedre opløsninger!og hans 8.-klasse 2. FA i 1956-57;
halvdelen af os fulgtes ad fra første.
 

 2. fma 1955-56

Denne klasse var pige-parallellen til Steenbuch-Jensens fri mellem-drengeklasse i årene 1954-55, 1955-56 og 1956-57.
   Billedet tilhører Grethe Leerbech (født Laustsen) som selv står yderst til højre med ansigtet i profil. I modsatte side har vi læreren Ellen Sløk-Andersen.
 

 

Efter klassenavn og -årstal er i parentes anført navnet på den person
som billedet tilhører eller som har skaffet mig en kopi af det -
med det efternavn giveren havde i skoletiden.
(Der er nok et par dubletter her og der; bær over med det)
 

1

1.A 1946
(Erik V. Pedersen)
2

3.A 1948
(Erik V. Pedersen)
3

5.A 1950
(Erik V. Pedersen)
4

Real 1955
(Erik V. Pedersen)
Navne til billede nr. 1:

(åbner i nyt vindue)

 

Erik V. Pedersens 4 billeder ...


 

... kommer snart i større format.

Navne til billede nr. 4:

(åbner i nyt vindue)
5

Real U 1962-63
(Lillian Nielsen)
6

II M 1948
(Kurt Strauss)
7 (og 23)

R u 1958-59
(Benny Nielsen)
8

5.b 1955
(Annelise Petersen)
9

1966-67
(Christiane Lunau)
10

1968-69
(Christiane Lunau)
11

3.A 1955
(Bjarne Taarnager) Klik her!
12

5.A 1946
(Aase Wolter)
13

IIem v 1955
(Torben Schou) [ny kopi]
14

Real v 1958-59
(Svend Christensen)
15

1.y 1958
(Pia Even Hansen) [ny kopi]
16

3.y 1961
(Pia Even Hansen) [ny kopi]
17

3.C 1929
(Jan W. Larsen)
18

5.C 1931
(Jan W. Larsen)
19

Klasse? Årstal?
(Jan W. Larsen)
20

4.A 1950
(Leif Petersen)

Foto nr. 20
er med på forventet efterbevilling: Billedet er sakset fra Leif Sylvesters hyggelige erindringsbog "Livet er dejligt besværligt" (Lindhardt og Ringhof, 2002), hvori han bl.a. fortæller om sin barndom i Polensgade og omegn.

21

1.A 1949-50
(Henny Fuhr)
22

IIem u 1955-56
(Henny Fuhr)
23 (og 7)

R u 1958-59
(Henny Fuhr)

Foto nr. 21, 22 og 23:
Henny Fuhrs (nu: Sørensen) blandede klasse på disse tre fotos var pigeparallelklasse til min drengeklasse fra august 1949.
   Da Henny og de andre realister forlod skolen for sidste gang - i sommeren 59 - havde eleverne lavet denne herlige sang til lærerne.

24

1. B 1946
(Ebbe Even Hansen)
25

5.u 1956
(Karin Wilhelmsen)

26

IIx 1958
(Karin Wilhelmsen)

 27

IVx 1961
(Karin Wilhelmsen)
28

1.B 1952
(Bent Cederkrantz)
29

3.A 1955
(Bent Cederkrantz)

30

5.A 1956
(Bent Cederkrantz)

31

2.F 1958
(Bent Cederkrantz)
32

1.a 1944
(Lars Spatzek)
33

1.EM A og a 1950
(L. Spatzek)
34

1.c 1949-50 + navne
(Anni Larsen)
35

5.A 1929
(Annelise Petersen)
36

6.A 1931
(Annelise Petersen)
37

7.A 1932 i Tegnesalen
(Annelise Petersen)

38

8. kl. 1932
(Annelise Petersen)

39

1.u 1955
(Annelise Petersen)
40

3.u 1956
(Annelise Petersen)
41

5.u 1958
(Annelise Petersen)

42

7.au 1961
(Annelise Petersen)

Navneliste til billed nr. 39

 
Navneliste til billed nr. 40

 
43

1. fmb 1955
(Birgit Larsen)

44

4.c 1949-50
(Lis Højberg, California)

45

1.x 1956
(Connie Nielsen)
46

5.x 1961
(Connie Nielsen)
47

7.cx 1962
(Connie Nielsen) Ny kopi
48

2.real U 1964
(Connie Nielsen/Erik Fagerstrøm)
Navne til billede nr. 45:
Navne til billede nr. 46:
Navne til billede nr. 47:

Navne til billede nr. 48:
49

1.A 1944
(Erik Nielsen)
50

2.A 1946
(Erik Nielsen)
51

4.A 1948
(Erik Nielsen)
52

1. FM 1950
(Erik Nielsen)
53

3.B 1946
(Bente Birkedal)
54

IIIU 1957
(Bente Birkedal)
55

Klasse? Ca. 1925
(Bodil Nauta Lindkvist)
56

IV EM Juleafslutning 1949
(Ib Høybye-Hansen)
57

II M 1947-48
(Ib Høybye-Hansen)
58

2.FMA 1956-57
(Frede Norbrink)
59

5.A 1954-55
(Hans Erik Pedersen)
60

II emu 1956-57
(Hans Erik Pedersen)
Navne til billede nr. 57:

(åbner i nyt vindue)
Se note nederst
Navne til billede nr. 58:

(åbner i nyt vindue)
Navne til billede nr. 59:

(åbner i nyt vindue)
Navne til billede nr. 60:

(åbner i nyt vindue)
61

1.a 1949-50
(Svend Christensen)
62

4.v 1952-53
(Svend Christensen)
63

1.b 1947-48 + navne
(Wivi Nilsson)
64

3.b 1949-50 + navne
(Wivi Nilsson)
65

1.c 1952-53 + navne
(Maj-Britt Hansson)
[se også foto 94]
66

5.y 1956-57
(Maj-Britt Hansson)
[se også foto 95]
67

3. fv 1959-60
(Maj-Britt Hansson)

68

Realklassen 1959-60
(Hans Erik Pedersen)

69

1. ua 1982-83 + navne
(Erik Steffensen)
70

2. ua 1983-84 + navne
(Erik Steffensen)
71

3. ua 1984-85 + navne
(Erik Steffensen)
72

4. u 1985-86 + navne
(Erik Steffensen)
73

5. u 1986-87 + navne
(Erik Steffensen)
74

6. u 1987-88 + navne
(Erik Steffensen)
75

7. u 1988-89 + navne
(Erik Steffensen)
76

9. u 1990-91 + navne
(Erik Steffensen)
77

2.B 1942 + navne
(Ib Høybye-Hansen)
78

4.B 1944 + navne
(Ib Høybye-Hansen)
79

5.B 1946 + navne
(Ib Høybye-Hansen)
80

IV em 1950 + navne
(Ib Høybye-Hansen)
Se note nederst
81

2.u i Zoo 1959
(Jens Vetlov)
82

Realen; sidste skoledag 1958
(Jens Vetlov)
83

Ca. 1917
(Eva Larsen Kirkpatrick)
84

1920-21
(Eva Larsen Kirkpatrick)
 
85

1924
(Eva Larsen Kirkpatrick)
86

1.v 1957-58
(René Gade)
87

1.x 1958
(René Gade)
88

1.x 1959
(René Gade)
89

3.v 1959-60 + navne
(René Gade)
90

3.x 1961
(René Gade)
91

2.A 1944 *)
(John Ziegler)
92

5.A 1948
(John Ziegler)
93

2.FM 1950
(John Ziegler)
94

1.c 1952
(Klaus Kjærsgaard)
[se også foto 65]
95

5.y 1956
(Klaus Kjærsgaard)
[se også foto 66]
96

II u 1958
(Klaus Kjærsgaard)
97

IV u 1961
(Klaus Kjærsgaard)
98

1.a 1948
(Hanne Ziegler)
99

3.a 1950
(Hanne Ziegler)
100

3. fm 1955
(Hanne Ziegler)
101

1. Mellem 1927
(Per Østergaard)
102

2.a 1946
(Jytte Larsen)
103

1. klasse 1941-42
(Toni Keil)
104

3.B 1943-44
(Toni Keil)
105

4.B 1946
(Toni Keil)
106

1.A 1955
(Per Holm, Canada)
107

[?] omkr. 1924
(Eva Larsen Kirkpatrick)
108

7.B 1927
(Eva Larsen Kirkpatrick)
109

3.A 1959-60
(lånt af Frede Norbrink)
110

1. EM 1950
(Hans Christiansen)
111

5.A 1933
(Frede Henriksen)
112

1936
(Frede Henriksen)
Navneliste for 111 og 112
113

5.D 1955
(Jens Kofod)
114

2.v 1965
(Niels Borger)
115

2.u real - 1973
(Niels Borger)
116

1.a 1957
(Annmari Damsgaard)
117

1.y 1959
(Annmari Damsgaard)
118

1U Real 1962
(Per Larsen)
119

1. klasse
(Anitta Toker)
120a/120b
 
Anitta Toker -
på den lille skole og privat
*) Kan vi få et bud på hvorfor en del af drengene på dette
     billede fra 1944 er udstyret med en sort streg i panden?
     Er det en leg, eller er det en lærers småsadistiske straf, når man ikke har lavet lektier - eller ...?

 

121

2. fma, 1959
(Anitta Toker)
122

3. FMa, 1961
(Anitta Toker)
123

1. Mellem, 1936
(Annie Hansen)
124

2.a, 1955
(Kirsten Skou)
125

3.v, 1955
(Lillian Jensen)
126

II v, 1959
(Lillian Jensen)
127

5.Z - 1961
(Henning Edvard Jahn)
128

Ca. 1932-33
(Evelyn Larsson)
129

1.A - 1955
(Allan Bo Jakobsen)
130

3.A - 1957
(Allan Bo Jakobsen)
131

5.A - 1959
(Allan Bo Jakobsen)
132

3. Real - 1965
(Allan Bo Jakobsen)
133

1.U - 1961
(tilsendt foto)
     

 


Bent Kallehave med sin første 1.-klasse på den lille skole i 1953. Billedet tilhører Anne Lise Hansen.

 


Klassebillede fra måske 1925. Tilhører Maj-Britt Hansson.


En rigtig UG-klasse: 4.A i 1943. Billedet er lånt af Annelise Andersen;
det samme er de to næste billeder fra 1926 og 27:1926 - i Skolekøkkenet

Bagsiden af billedet. Klik og se navnelisten forstørret i nyt vindue.1927 - måske sidste skoledag?

Bagsiden af billedet. Klik og se navnelisten forstørret i nyt vindue.

 


Forårsfoto fra maj 2009 - af Henny og Helle plus klassekammerater
forsamlet i Asnæs for at fejre 50-året for realklassens afgang.
 


(Prik og forstør!)

Dette billede fra o. 1916 tilhører Karin Nielsen, hvis mormor
Ingeborg Strobel står i bagerste række som nr. 2 fra højre.

 

De fem klassebilleder fra 1920'erne her under tilhørte Edith Carstens og er lånt af datteren Kirsten Enemark.
Edith er den mørkhårede pige med fletning. Hendes lyshårede sidemand som også har kryds og fletning er Edith Malmborg. De to Edither var nære veninder hele livet.


1.B

2.B

4. Mellem

 


Obs!
Der er flere klassebilleder på websiden om Steenbuch-Jensen. Klik her!
 


På billedet herunder kan man se alle skolens 300 elever i 2005;
desværre kan man bare ikke se hvem, der er hvem ...


Billedet er i 2006 sakset i den her viste størrelse fra skolens daværende hjemmeside.
Billedet kunne desværre ikke forstørres!


NB!
Dette er en ny og noget bedre kopi af billede nr. 11. Det er lånt af John Knudsen, jan. 2009:


  

Klassebilleder
fra andre skoler i Sundbyerne kan du måske finde via denne 'fællesside'.

 


Navnelister:

Billede nr. 63
Bagerst fra venstre: Jytte, Ann, Kirsten, Lis, Lone, Ulla, Hanne, Gurli.
Næstbagerst: Myrna, Bente, Hanna, Bente, Ingelise, Tove, Ingrid, Liddy, Birte, Lilian.
Næstforrest: Birgit, Hanne, Bente, Kirsten, Gitte, [?], Inge, Eli, Kirsten W. Larsen, Wivi Nilsson.
Forrest: Irene, Ingelise, Åse, Norma.
Lærerinden er Frøken Smidt.
Billede nr. 64
Bagerst fra venstre: Inge, Åse, Tove, Bente, Irene, Lis, Hanne, Lillian.
Næstbagerst: Kirsten, Ulla, Ingrid, Gurli, Solvej, Inge, Ingelise, Bente, Ingerlise, Birgit.
Næstforrest: Annie, Kirsten W. Larsen, Norma, Bente, Lone, Eli, Birgit Dam Jensen, Wivi Nilsson, Gitte, Hanne.
Forrest: Liddy, Ulla.
Lærerinden er Frøken Salling.
Billede nr. 65
Bagerst fra venstre:Alice, Lis, Lilja Madsen, Irene, Ulla, Randi Matov, Anne Marie, Britta, Merethe.
Næstbagerst: Jette, Anni, Lissen, Anne Marie, Alice Ahrensberg Jensen, Lena Jørgensen, Laila, Pia Jacobsen, Kirsten Rune, Jette.
Næstforrest: Winnie, Bente, Kate, Mimi, Lajla, Anita, Maj-Britt Hansson, Marianne, Marion Nielsen.
Forrest: Bente, Winnie, Else, Berit.
Lærerinden er Grethe Thye.
Billede nr. 89
Bagerst fra venstre: [?], [?], [?, Flemming, René Gade Andersen, Mogens Tørring, Mads, Rolf.
Midterrækken: Nr 6, 7 og 8 = Bente Knudsen, Lilly, Sussi.
Forrest: Jørgen Flint Petersen, Søren Jakobsen, Inge(r), Bente, Birthe Bidstrup, [?], Birthe?, Birger, Mogens.


Noter og tilføjelser
Billede nr. 118: Bagerst nr. 5 fra venstre er John Jespersen, nr. 4 fra højre er Per Larsen
Billede nr. 57: Forrest som nr. 2 fra højre er Lillian Fausing
Billede nr. 80: Næstforrest som nr. 3 fra venstre er Grethe Mortensen
 


 

Genvej til Gerhard Olsens klassebilleder

Genvej til fælles-skolesiden

Genvej til forreste side om Østrigsgades Skole
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus