© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
29.5.2024

 

 

Klasselærer Ove Steenbuch-Jensen

 

Obs!
Denne webside er en del af '
Min udgave af Historien om Østrigsgades Skole'

- bl.a. sådan skrev min gamle klasselærer til mig i et svarbrev i april 1975. 18 år efter
at jeg gik ud af skolen. Og ni måneder før han alt for tidligt døde som 68-årig.
 


7. klasse (2. fri mellem) på skovtur i efteråret 1955
Billedet tilhører Finn Pedersen = ham på Steenbuchs skuldre!
Prik på billedet, forstør det og peg på ansigterne - og se hvem der er hvem!
 


Fra skolens årsberetning 1975-76.
[Med en flov fejl i overskriften]

 


Carl Ove Steenbuch-Jensen var lærer på Østrigsgades Skole på Amager i årene 1937-71. Han blev født 2.11.1908 og døde 11.1.1976.
   Ove Steenbuch blev i 1941 klasselærer for sin første drengeklasse, og fra 1952 var han overlærer. Han var blevet student i 1927, og han tog filosofikum med ug i 1930. I 1933 bestod han lærereksamen og var i nogle år vikar ved bl.a. Haderslevsgades Skole. I 1946 tog han faglærereksamen i fransk.
   Ove var søn af overretssagfører Carl Axel Viggo Jensen og fru Annette Johanne Steenbuch. Forældrenes store lejlighed i ejendommen Westend 4 (fra 1903) i København overtog Ove, da de døde. Dér boede han i mange år, indtil han i 1956 bosatte sig i en gedigen villa fra 1923 på Højgårds Allé 30 i Bagsværd. Den bestod af 180 kvm fordelt på kælder, stue og kvist. Begge disse boliger var fyldt til randen af beboerens karismatiske personlighed.
 


Ove Steenbuch-Jensen (1908-76)

Helt frem til slutningen af 1960'erne var Steenbuch klasselærer for klasser med udelukkende drenge, ud over at han også underviste andre klasser i dansk, historie og religion mv. Desuden havde han specialundervisning af de såkaldte læse- og hjælpeklasser.
 


Ove Steenbuch-Jensen var en ener. En musisk, uhyre velorienteret og romantisk, idealistisk individualist. Han kunne de nordiske sagaer og alverdens mytologier udenad, han læste gotisk skrift flydende, han spillede klaver og violin, og han præsenterede os begejstret for skolens første stålbånd-optager i begyndelsen af 50'erne. Han var på samme tid vellidt og frygtet, beundret og respekteret af både elever og kollegaer. Hans egne klasser både elskede og hadede ham!
   Steenbuch lærte os (mig i al fald!) at holde af fællessang, selvom de fleste af os vel nærmest foragtede det i skolen. Salmer, fædrelandssange og sange om naturen. Ikke mindst gamle højstemte sange [1] stod hans hjerte nær - foruden dem han selv skrev [2].
   Han kunne gå amok over ingenting og levere skolens mest smertende lussinger - og han kunne, billedligt talt, tage os alle i sin favn og hjælpe og støtte hvor der var behov for dét. Steenbuchs opfattelse af pædagogik var på mange måder lig Flemming-bøgernes forfatter, skolemanden Gunnar Jørgensens: at indlæringen skulle foregå "med Kærlighedens stærke Arm". Når dagens første time var Dansk beordrede han sin (og det var i sandhed hans) klasse til at synge morgensang stående ved siden af pultene, mens alle andre elever gik grinende forbi ude på gangen.
   Han pulsede hæmningsløst på sine cerutter, imens han underviste. Til gengæld lød der ingen moralprædiken, når vi 13-årige drenge røg hans cigaretter hjemme i privatboligen i Westend, samtidig med at han opførte Elverhøj på sit store dukketeater. Han blev arrig når hans timer blev afbrudt, fordi en klinikdame kom og hentede en elev op til tandlægen: "Det er de hvide kitlers tyranni!" snerrede han. Andre gange kunne hans mangel på tolerance og retfærdighedssans være grænseløs - omend kortvarig - som fx det fremgår af hans sladreordre.
   Der er ingen tvivl om at Ove Steenbuch-Jensen har betydet utrolig meget for mange af os drenges udvikling på og efter Østrigsgades Skole. Da han fratrådte i sommeren 1971, efterlod han sig et tomrum. Nogle af os savner ham stadig.

Supplér gerne!
Jeg håber, at gamle elever og andre vil hygge sig med websiden her og dens billeder. Og man er selvsagt mere end velkommen til at supplere med både erindringer og fotografier.
   Man må også godt være uenig med mig i mine beskrivelser af min klasselærer gennem otte år.

Jørgen Grandt  
2004; let red. 2020 

 


[1] Jeg kan endnu huske både titlerne og meget af teksten på nogle af de salmer og sange som
var blandt Steenbuch-Jensens talrige favoritter i den danske sangskat: I østen stiger solen op (Ingemann), Du danske mand af al din magt (Drachmann), Kongernes konge (Adolph Recke), Den signede dag (Grundtvig), Jeg elsker de grønne lunde (Johannes Helms), På Tave bondes ager (Ingemann), Der er ingen ting der maner (Axel Juel), På Sjølunds fagre sletter (Ingemann), Gør døren høj, gør porten vid (N.J. Holm) og Nu falmer skoven trindt om land (Grundtvig).

[2] Det var Steenbuch-Jensen som skrev de måske (set med vore dages øjne) let svulstige tekster til festkantaten ved skolens 50-års jubilæum i 1956. Men allerede i 1946, da skolen blev genindviet efter at tyskerne havde brugt den under besættelsen, fornægtede Steenbuchs lyriske inspiration fra folkeviser og heltekvad sig ikke:


 

Billedet til venstre er fra 1955

 

"Undskyld, Steenbuch. Må jeg lige låne Dem et øjeblik?"
Skoleinspektør (og operasanger) Jørgen Haahr stikker hovedet ind ad en velkendt dør - en dag i 1950'erne.

 Forsiden af mit kladdehæfte fra 1954-55 
(6. klasse)
 - og en smagsprøve fra en af tekstsiderne ...
 Skrivelse fra Steenbuch til elevernes forældre, forår 1956
(pdf-fil, ny søgbar udgave)
 Steenbuchs kollektive påbud om at sladre!
(November 1956)

 

 

 

Prik på billederne og forstør dem  

'Store Tonni' Petersen (senere: Tonny Blaabjerg) var elev i Steenbuch-Jensens første klasse som startede med skoleåret 1941-42, og han er altså 8 år ældre end os fra min årgang.
   Mens Tonni læste til lærer, var han Steenbuchs protegé, og han var ofte føl og assistent for Steenbuch i mange af vores klasses aktiviteter.
 

Senere var Tonny Blaabjerg i en årrække ansat som lærer på Skolen ved Sundet.
 

 


På tur igen. Store Tonni fører an i hovedfeltet; september 1954:

 

 

 

Når du prikker på dette billede får du det i dobbelt størrelse i et nyt vindue - med navne på!

Peg på ansigterne i forstørrelsen og se hvem der er hvem.

 

 


Og så holder vi hvil:


 

 

   

 

3. A, 1944-45 stillet op i række efter et frikvarter i drengegården i Ungarnsgade, efter at have gået de første to klasser på den lille skole i Ungarnsgade.
   Steenbuch-Jensen fotograferede denne årgang af sine prægtige drenge oppe fra klasseværelset.

Billedet tilhører Jørgen Even Hansen, som er drengen der står til venstre i tredje geled. Den forreste dreng til højre er vist nok Tonni Petersen.

Andre drenge i klassen af dem som boede i Nyrnberggården var bl.a. Jørgen Glindø, Bjarne W. Hansen og Jørgen Agger.

 

Navne efterlyses - især på de elever*)
som hørte til Steenbuch-Jensens debut som klasselærer i 1942-51:

1. A - 1942-43 *)
2. C - 1944
3. A - 1944-45 *)
Cirka 1945 *)
Dette og næste billede er formentlig taget ved KFUM-bygningen i Oliebladsgade. Dér var nogle af Ø.S.-klasserne en tid forvist til, imens deres skole husede tyske flygtninge efter krigen.
Cirka 1945 *)
Samme dag og sted som det forrige fotografi - men her med Steenbuch siddende midt imellem sine prægtige drenge.
Cirka 1946 *)
Ved indgangen til den lille skole i Ungarnsgade, antagelig foråret 1945. Skiltet på døren fortæller om Norgeshjælpens indsamling på danske skoler mv. af mad til norske børn; indsamlingen sluttede 31.12.1945. Bemærk også de store vinduesskodder fra besættelsestiden.
Se også min webside om Polensgade.
3. C - 1946
4. A - 1946
1. FM - 1947-48 *)
Ifølge Jørgen Even Handen i 2016: Bagerst nr. 1 = Tonni Petersen (nu Tonny Blaabjerg) / nr. 2 = John Frandsen. I midten nr. 1 = Arne / nr. 3 = Mogens / nr. 4 = JEH / nr. 7 = Bent / nr. 8 = Jørgen Glindø. Forrest nr. 6 = Hans Alexander Krarup Hansen, kaldet Alex
II (2.) EM (Eksamens-Mellem) 1949-50
- Klassebilledet er udlånt af Skolekammeraten.dk
- Fotokopien med navne har Jørgen Even Hansen udfærdiget
- Som det ses, var klasselæreren Aage Ebbesen og ikke Steenbuch-Jensen
- Elever fra Fri Mellem-klasser kunne skifte til Eksamens-Mellem, men med et år 'bagud', dvs. efter fx 2. FM kunne man begynde i 2. EM

4. læ - 1950
Realklasse 1952-53 på Øresundsvejens Skole *)
I denne klasse var der tidligere elever fra Steenbuch-Jensens klasse på Østrigsgades Skole (bl.a. Jørgen Even Hansen), fordi Ø.S. ikke selv havde realklasser i de år.
Ifølge Jørgen Even Hansen i 2016: Bagerst nr. 1 = Kaj Brun [stavemåde ukendt]. I midten nr. 2 = Vagn Andersen. Forrest nr. 3 = Hans Alexander Krarup Hansen kaldet Alex / nr. 5 = JEH
5. D - 1955
Specialklasse - også kaldet 'læseklasse'
Specialklasse - ca. 1966-67
*)
Den første drengeklasse, som Steenbuch-Jensen var klasselærer for, startede i skoleåret 1942-43, og han havde klassen i alle 9 skoleår inkl. de fire Fri Mellem-klassetrin, som sluttede med 1950-51.
   Det 10. skoleår - dvs. realklassen som var året efter 4. Eksamens Mellem - foregik på Øresundsvejens Skole, fordi Østrigsgades Skole ikke selv havde realklasseundervisning dengang.

De tre klassebilleder fra min egen klasse i årene 1949-57 - altså Steenbuch-Jensens drengeklasse nr. to - kan ses på skoleforsiden.  Nordsjælland og Bastrup Borgruin, 26. september 1956. På tur med Steenbuch-Jensen og Tonny Blaabjerg. 


Fra venstre: Åge, ?, ?, Henrik, Jørgen Møller, 'Store Tonni', René og Jan

 


På Lergravsvej ...
På vej hjem fra den midlertidige 'skole' i KFUM-bygningen
i Oliebladsgade; efterår 1945:


Disse billeder tilhører Jørgen Hansen. Prik her og se initialerne "J.H." anbragt på billedets bagside med Steenbuchs karakterisktiske skrift.

... ud for Sundpark Skole

Flere af Jørgen Even Hansens billeder:

"Klassens Time" (hed det også sådan dengang?) hvor eleverne svælgede i Steenbuchs medbragte bøger og tidsskrifter som fx Life og Time Magazine. Cirka 1946.


 Steenbuch-Jensen elskede at fotografere. Her er Jørgen Hansen og en klassekammerat højt til vejrs over Damhussøen på en cykeltur sidst i 40'erne.

 

Life-magasiner som disse fra hhv. 1952 og 1955 kunne meget vel have siddet på Steenbuchs opslagstavler i hans klasseværelser. Det gjorde nemlig mange af hans private tidsskrifter og udklip.

De fleste af Steenbuchs elever oplevede hans gæstfrihed og åbne døre i den store lejlighed i Westend. Og senere i huset i Bagsværd.
  Her har han besøg af Jørgen Even Hansen, Tonni Petersen og Jørgen Glindø til kaffe i Westend engang midt i 50'erne.

Nutidigt (2004) billede af Westend nr. 4, få meter vest for passagen ud til Vesterbrogade.
  I en stor lejlighed på 1. sal til højre (134 kvm) boede Steenbuch indtil 1957.
   I pulterkammeret oppe på loftet havde han i tusindvis af bøger mv. Gad vidst, hvad der blev af dem ...

Omkring 1957 flyttede Steenbuch fra den store lejlighed i Westend 4 på Vesterbro til en villa på Højgårds Allé 30 i Bagsværd 

De to fine billeder, som jo desværre ikke er taget inden for i det spændende hus, tilhører Finn Pedersen.


Cirka 1960

 


Klik:
Genvej til en separat webside med Finn Pedersens
Steenbuch-Jensen-billeder fra o. 1955-60

Et par af Vagn Andersens billeder:


Vagn og Steenbuch-Jensen (ca. 1958?)

Store Tonni og Vagn ca. 1960

Obs!
Når man taler om skoleår, klassetrin og årstal, skal man være opmærksom på at det først var fra august 1946, at de københavnske kommuneskoler (igen) lod skoleåret løbe fra august til august inkl. sommeferie. Tidligere havde skoleåret i mange år gået fra 1. april til 31. marts.
   Baggrunden for ændringen af skoleåret fremgår af "Beretning om Københavns Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1/4 1945 - 31/7 1946": klik her og læs historien.


I flere tilfælde bevarede Steenbuch-Jensen forbindelsen med sine elever i mange år, efter at vi var gået ud af skolen. Af og til påtog han sig frivilligt rollen som vejleder og bagstopper for unge mennesker, som han ønskede at støtte i deres udvikling og uddannelse. Mindst én af hans elever blev selv lærer, hvilket næppe var lykkedes hvis ikke Steenbuch på alle måder havde hjulpet ham.
   Se for eksempel Steenbuch-Jensens sociale engagement i disse to breve som han skrev til en af mine klassekammerater et par år efter skolen var slut:

 

 
I denne lille bog om skolen og skoletiden beskriver Bjarne W. Hansen meget fint sine oplevelser på Østrigsgades Skole i 40'erne med Ove Steenbuch-Jensen som klasselærer.
   Bjarne var født i 1935, og som barn boede han i
Trægården nr. 6.

Ud over Bjarne gik bl.a. også Jørgen Even Hansen, Tonni Petersen (nu: Tonny Blaabjerg) og Jørgen Glindø i den første klasse som Steenbuch blev klasselærer for.

 

 

En anden og mindre del af den lille bog består af Lillian Rasmussens erindringer fra Holmbladsgade.

 

Se også billederne fra Lejrskolen Einarsminde i juni 1956. Klik her!

Og se den nye side med mange forskellige klassebilleder. Klik her!

 

 

Og mere om Steenbuch-Jensen her (klik)

Genvej til første side om Østrigsgades Skole
 


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 © 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

og