© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
6.6.2023

  

Holmbladsgade Nord

 

Den side af gaden som har facader mod syd. Dvs. den venstre.
De ulige husnumre

 


Holmbladsgade hed Køhlertsvej indtil 1898. Dengang var den opkaldt efter tekstilmanden Køhlert og hans linnedfabrik i nærheden.
   Gadens nuværende navn er efter fabrikant Lauritz Peter Holmblad (1815-90) og hans fabrikker som lavede bl.a. sæber, stearinlys og spillekort - og som 1919 indgik som en del af Medicinalco A/S, det senere Dumex.

Holmbladsgade nu også på YouTube. Klik, kig og lyt!
 

 

Klik: Amagers Vejviser 1911-12, husregister for gadens ulige numre

Vejviseren kan til en vis grad bruges som omvendetabel mellem tidligere og nuværende husnumre, når man fx kigger på numrene ved sidegaderne. Bemærk i den forbindelse at flere sidegader har skiftet navn siden 1911.

 

Gaden i mit hjerte En kærlighedserklæring til Holmbladsgade - fra Bremensgade og op

 

Men først et par overblik:

Luftfotografiet her - fra omkring 1930, set fra vest - viser den del af kvarteret som omkranses af Prags Boulevard - Bremensgade - Serbiensgade.
   Billedets dominerende gade pga. synsvinklen er Bøhmensgade der jo i virkeligheden er noget mere pauver end Holmbladsgade, som heller ikke er særlig prangende. Øverst til venstre deler Vermlandsgade og Laplandsgade sig.
   I billedets venstre side ser man tydeligt de gamle fabrikker og basarbygningen langs Holmbladsgade. Midt i billedet har vi Badensgade-husene og Østrigsgades Skole. Også Sadolin & Holmblad (hvis store p-plads endnu ikke er anlagt) og masser af forskellig småindustri ses spredt over hele området.Et luftfoto mere, nu fra 1948 og denne gang set fra syd. De nummererede firmaer og fabrikker er: 1 = Medicinalco, nu Dumex, på Prags Boulevard. 2 = galvaniseringsanstalten. 3 = maskinfabrikkerne. 4 = Slagteriernes Central og 5 = Sadolin & Holmblad.

 


Obs!
Ved de fleste sporvognsbilleder i farver her på siden står der "© SULFA". I 2018 blev ophavsretten til Per Bech Petersens fotos imidlertid overtaget af Jesper Hobel.
 

 


Ca. 1960. © SULFA - fotograf ukendt.

Randi Larsens omstigningsbillet fra Linie 5 er fra 1965

Fra Amagerbrogade til Jemtelandsgade

Husrækken med nr. 3 (nr. 1 findes ikke)
- fra Amagerbrogade til Skånegade

 


Amagerbrogade 41 er husnummeret på hjørnet i dag. For knap 100 år siden hed adressen Amagerbrogade 117. Karreen er opført i 1907.


Holmbladsgade 3 lidt henne ad gaden med bl.a. den Skagen-agtige facade oven over Amager Fiskehus.

Holmbladsgade fik nye husnumre pr. 1.11.1911, da de store karreer var begyndt at skyde op.

Et populært motiv og ofte fotograferet gadehjørne:

- her set af Flemming Lamberth i 1996. © SULFA

Og i juli 2016 forevigede Niels Rydahl (NRJ) husnr. 3 fra fortov til tagryg, inkl. de 'sydlandske' søjlebalkoner:


Skånegade 2-4

Den store karré ligger mellem Holmbladsgade-Amagerbrogade-Prags Boulevard-Skånegade. Gedigne boliger! Med skiftende butikker på hjørnet som man ser; for tiden er den vist tom.

 Her begynder Holmbladsgade. Karreen her ligger imellem Amagerbrogade, Prags Boulevard, Skånegade - og Barndommens Gade.


Den kendte smørrebrødsbutik Th. Sørensen har faktisk adresse på Amagerbrogade 41. Foto fra 1938.


Still goin' strong. Samme forretning i september 2004. Den må have ligget et andet sted før, for ifølge dens annoncer er den meget mere end 100 år
gammel; huset er fra 1907.

 

 

Fiskeforretningen har senere inddraget den lille butik til højre, ser man på mit billede fra 2016Amager Fiskehus har også ligget der i en menneskealder eller to.
   Denne del af husrækken, dvs. nr. 3, er bygget 1908.


Forretningen 'Fiskehalle' ved J.P. Hansen i Holmbladsgade 1
omkring 1910 +/-. Den var en forgænger for Amager Fiskehus.
(Tak for det tilsendte billede)


Ca. 1965. © SULFA. Fotograf indtil videre uoplyst.

 


To trafiktomme stemningsbilleder fra november 2012. Foto: Niels Rydahl Jensen.

 

Husrækken med nr. 5 og 7
- fra Skånegade til Nordlandsgade


Annonce i Vejviser for Amager Birk 1915-16
 

Nr. 5-7 set fra det diagonale hjørne af Skånegade; hhv. 1962 og 2006:


© SULFA; fotograf ikke oplyst.Amager Vejviser 1918
 

Gunnar Madsens vin og tobak har ligget på hjørnet af Nordlandsgade siden 1927; nogle siger siden 1.3.1929. Ejendommen er fra 1911. Billedet tog jeg i juni 2005.

Ved alle sidegadehjørner blev der opsat nye og nydeligt designede lamper i begyndelsen af dette årtusinde. Foto fra marts 2005.

Det gamle billede herunder fik Susan Smith lov at affotografere
i forretningen af dens nuværende ejer i april 2014:

Det viser Gunnar Madsen i butikkens barndom o. 1928

Forretningens vinduer er nok uden sammenligning gadens mest fotograferede:


Foto: Hans Krog o. 2004


En regning fra 1957 til Frøken Bosse på Østrigsgades Skole; måske i anledning af en lærers runde fødselsdag - eller kanske pga. almindelig lækkertørst?


Gunnar Madsens skiltninger har altid været til at få øje på! Dette billede er fra april 2010.


Ca. 1948 - © SULFA


En søvning søndag i august 2013


1990 - © SULFA

2016 - Karin Andersen

Den nye tid ... Marts 2019 (KA)
[Foto af Prags Blvd. 49]

I beg. af 2019 meddeler butikken, at den flytter til Prags Boulevard 49 den 18.2.2019!

- men pøj pøj ...
 


 

Husrækken med nr. 9 og 11
- fra Nordlandsgade til Smålandsgade


Jakob's Bageri på hjørnet af Nordlandsgade, marts 2000 (ss).
Brødet ser delikat ud, men skiltet har kendt bedre dage. Hjemmeside.


Nordlandsgade-Holmbladsgade i 1996. Foto: F. Lamberth, © SULFA


April 2005

Ditto; ved hjørnet af Smålandsgade

 


 

Husrækken med nr. 13 og 15
- fra Smålandsgade til Jemtelandsgade

 


Foto: Per Bech Petersen, april 1972. © SULFA

Apropos IRMA i nr. 13, på hjørnet af Smålandsgade:
Billedet beviser, at butikken (med tlf. AM 544) fandtes i al fald i 1972. Og antagelig et ukendt antal år længere. Den lå der faktisk allerede i 1944, efter at den omkring 1943 havde skiftet navn fra Smørforretningen KØLN, også tlf. AM 544.
   I perioden 1915-42 hed forretningen Køln og var en 'Smør-, Kaffe- & Osteforretning, Akts.'. Ifølge Kraks Gaderegister var dens navn o. 1920 en tid Akts. Heden, Smørhandel, men skiftede navn tilbage til Køln.


Samme motiv om det øverste billede i dette afsnit - bortset fra en manglende trafikal 'detalje' - set af Fl. Lamberth i 1996. © SULFA


Hj. af Smålandsgade o. 1997; foto: Fl. Lamberth.


Mellem nr. 13 og 15.
Foto: Fl. Lamberth.
Alle tre fotos = © SULFA


Hj. af Jemtelandsgade o. 1997;
foto: Fl. Lamberth.

Se også afsnittet om Jemtelandsgade på websiden om Holmbladsgades sidegader. Klik her!


1972. Fra Hans Krogs fotoarkiv.
Læg bl.a. mærke til at is- og kaffebaren på det tidspunkt hed tit-bit.


Ca. 2000. Foto: Hans Krog


Smukt blændede vinduer, sporvognens ledningsholder og toppen af en moderne gadelygte; 2011.


Den populære café og ditto udeservering set i september 2011.
Se også siden om sidegaderne til Holmbladsgade.


Rigtig gammel avisholder i Café Bizzaro, april 1016.


Engang ejede Lone Kellermanns forældre den dav. kaffebar, og Lone Kellermann & Rockbandets første LP (1978) så sådan ud på forsiden af coveret. Foto: Susanne Mertz

 


Hans Krog tog dette billede 7.4.2005. Nu har SULFA copyrighten.
Foto: Niels Rydahl, november 2012


Fra kirken til Vermlandsgade

Husrækken med nr. 19 og 23
- fra Jemtelandsgade til Christian Svendsens Gade


Omkring 1910. Gaden t.h. er Hannovergade.


Postkort-billede, stemplet 1918.

   Nathanaels Kirke fotograferet o. 1905 og i 2006  
   Omkr. 1920 og i beg. af 60'erne  26.11.2011

Herover: 26.9.2011. Den flotte gavl hører til ejendommen Holmbladsgade 23 og Christian Svendsens Gade 4-10. Den er opført 1914 og er i dag en privat andelsboligforening - som meget passende hedder "A/B Holmbladsgade 23 m.fl."
   På den midterste af rosetterne står der 1913; hvilke initialer står der på de to andre? Susan supplerer med følgende tydeligere foto, og nu kan man så spørge sig selv: Hvem var CNS og AMK? Bygherre og bygmester?

I 2021 fortæller Kristine Fog-Morrissette, at CNS var bygmester Christian Nicolaj Svendsen, og AMK var svogeren malermester Adolf Mathias Kofoed fra Nexø. Sammen opførte de to adskillige større etageejendomme i Holmbladsgade.

 


Nogle af de flotte lyseffekter som blev skabt i 2003 som en del af Kvarterløftet.
De to fotos er Hans Krogs.Set fra tomten på hjørnet af Geislersgade; sommer 2007.


Foto: Per Bech Petersen, 1964. © SULFA

 

 

Tre fotos fra o. 2005 fra Hans Krogs Amagerbilleder - af gadens nr. 23, 25 og 27

 

Dagen efter at Danmarks sidste sporvogn - Linie 5 - var kørt i remise for altid, holdt Sporvejene er forrygende flot kavalkade af gamle vogne og vogntog som kørte omkring i hele byen - hvor der endnu var skinner ... Billederne er taget af Per Bech Petersen den 23. april 1972. De tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv, kaldet SULFA.

 

 

Husrækken med nr. 25 og 27
- fra Christian Svendsens Gade til Halgreensgade


Godnat Linie 5!
I april 1972 er det forbi for Københavns længst overlevende sporvognslinje som her passerer Christian Svendsens Gade den sidste dag. Vi er mange der stadig savner 5'eren, 19'eren og alle de andre.
 


Billedet tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.


Urmageren i nr. 27 fanget af Susan i januar 2010.
Mange år før lå skrædderforretningen Tailorman her.

 


 

Husrækken med nr.  31 - 71
- fra Halgreensgade til 'Prismen'

I nr. 31 - på hjørnet af Halgreensgade - havde kaffehandler Kaae sin butik i årene 1924-27. Tak til Jakob Kaae for lån af det fine gamle billede. - Ejendommen er bygget i 1900. Senere kom der hhv. bager og værtshus og måske også andre brancher på hjørnet. Og Dampvaskeriet Gefion.
   I samme husnr. 31 - til højre for forretningen på hjørnet - lå Dampvaskeriet Gefion fra 1947 og en snes år frem.


Nr. 31. Foto: Fl. Lamberth, 1997. © SULFA


August 2013 - også det næste th.


 

April 2016: Kim Købmand
og Den lille Bager

I en periode fra cirka første halvdel af 1970'erne lå Alaska Pub på hjørnet af Halgreensgade.
Den kan man ane i baggrunden på de to sporvogns-kavalkade-fotos højere oppe.

Tak til Orla Knak for disse tre fotos fra 4.3.1978 af et besøg på Alaska Pub:

 


Foto: Per Bech Petersen, 1965. © Jesper Hobel


Foto: Per Bech Petersen, 1972.
© Jesper Hobel
Læg mærke til at facaderne har ændret sig ...

 

Galvaniseringsanstalten og jernstøberierne:   
Annonce fra 67 og skilte fra 75.

   Fotos fra o. 1975  
Omkr. 1950. På disse grunde ligger nu Vibos beboelsesejendom Støberigården.1967

Omtale af galvaniseringsanstalten i "Danmarks Ældste Forretninger", Krak 1950. Og omtale af fabrikkerne i samme bog.Ca. 1962

Sporvognsbillederne tilhører Torben Liebst; tak for lån.

På dette billede står min Farfar i 1937 og arbejder med jern og syrebade på Brønnums Maskinfabrik ...


... og her gør Brønnums mænner, de såkaldte mandfolk, sig klar til en fugtig skovtur engang i 40'erne; forrest sidder Farfar:

 

 


1979 står bl.a. basarbygningen m.m. stadig oprejst, men delvist skjult bag et plankeværk; nedrivningen af de forurenende virksomheder er omsider i gang.
   Mere længere nede ad denne side!Foto: Per Bech Petersen, 1967 - © SULFA
Fabrikker og 'basarbygning' m.m. i 1954


Foto: Per Bech Petersen, 1969. © SULFA


Set den modsatte vej - i 1954


Så er det forbi med Galvaniseringen og maskinfabrikkerne

10.6.1983 indmurer bykongen, daværende overborgmester Egon Weidekamp, grundstenen til Støberigården*) og til den tilhørende kommunale vuggestue i Holmbladsgade 33. I første omgang tager kommunen sig ikke synderlig af de masssive advarsler om forurening fra galvaniseringsanstalten ...

... men fire år senere må institutionen lukke og midlertidigt flytte pga. af den forudsigelige giftgrund-skandale! Jorden bliver renset; senere vender den dog tilbage.
(Billedet er sakset fra fagbladet 'Børn & unge', 1987.)

*) Husnumrene i Støberigården er Holmbladsgade 33-65B og Prags Boulevard 32-36.

Samme sted som billedet af murersvend Weide herover er taget opstiller Kvarterløft Holmbladsgade 25 år senere denne 'vægavis' med informationer til gadens beboere og besøgende:


Dette billede er fra 2005. Læg mærke til de to 'kighuller' i plankeværket ind til - og ud fra - børnehaven. Ejendommen i baggrunden af bagsiden af Halgreensgade 2-4.

November 2012 har daginstitutionen inde bag ved åbenbart fået navn. Om de store tavler er der endnu ved jeg ikke.

 

 


Støberigården:


Husnummerkort fra o. 1990 over Støberigården og omegn. 282 boliger består karreen af.


1982 - set mod Prags Blvd.; © SULFA

1982 - set mod Holmbladsgade; © SULFA

1983 - set mod Amagerbrogade; © SULFA

1983 - Set mod Prags Blvd.; © SULFA


1983: Støberigården rejser sig som Fugl Føniks af den snavsede jord
- 11 år efter den sidste sporvogn kørte gennem gaden.

To motiver fra den store beboelsesejendom mellem Holmbladsgade og Prags Boulevard; maj 2007.


Juni 2014


1984. De nye boligblokke på den gamle industrigrund til venstre. Til højre loppemarked.

Men cirka samme sted cirka tyve år tidligere:

April 1963. Den kendte radiovært og musiker Mogens Landsvig står med sin datter Birgitte på hjørnet af Geislersgade og taler med fru Beck, som i mange år drev købmandsforretningen overfor, dvs. på hjørnet af Christian Svendsens Gade. Billedet er taget af Hanne Landsvig.
   Tak til Hans-Henrik Landsvig for billedet, som jeg nu publicerer med 4½ års forsinkelse; sorry!


Dec. 2002

Fjorten år efter at Støberigården stod færdig, blev det flotte træstakit uden om skiftet ud med en flot murstensmur - og boligernes gedigne altaner blev bygget om til ikke mindre gedigne vinterhaver:

Billedet tog jeg til kvartersbladet
'Op og ned ad Holmbladsgade'


Dec. 2002

Den basarlignende bygning i Holmbladsgade med
husnr. 55, 59 A-B-C-D og 61 E-F-G-H:

Disse seks billeder tilhører Heinz Hamann. Først et hvor vi ser
noget af en brand i 1941 hos naboen Amager Jernstøberi:

Heinz beskriver billedet således: Min far har taget billedet fra køkkenvinduet i deres lejlighed i nr. 59 A. Bygningen til højre med skorstenen rummer 2 vaskehuse med fælles tørreloft til beboerne i nr. 55, 59 og 61. Den lave sidebygning til venstre er bagside af 2 toiletter og 1 pissoir til nr. 55, ligeledes er der tilsvarende til forretningerne i nr. 59 og 61 som ikke er med på billedet. Lejlighederne i nr. 59 og 61 har hver sit toilet i lejligheden.

De næste fem fotos er taget i 1976:

 


1979
 

1979
 


René Gade uden for Musik-Centralen i basarbygningen; 1964.


Karin Andersen har doneret billedet af dette gamle 78'er-grammofonpladehylster.

Tyve år før Renés billede herover blev tre medlemmer af et midlertidigt 'herrefolk' foreviget foran basarbygningens nr. 59:

19.9.1944. Tak for dette tilsendte billede.

Før basarbygningen skrås over for Sadolin blev bygget i 1930'erne(?), lå dette hus på samme sted - med samme husnr. 61 og med den daværende udgave af Amagerkroen. Arildskov-tegningen fra 1927 tilhører Toni Keil.
   Som det fremgår af navnet på taget, hed restauratøren Ricard Svendsen.

Amagerkroen i nr. 61 - senere. Ved Sadolins parkeringsplads:


Råhygge på kroen ca. 1962

Billederne tilhører Jan Witthusen Larsen

 


1959; udsigt fra Sadolin-fabrikkens tårn: Hvor der senere blev anlagt en stor parkeringsplads, lå der i mange år forskellig industri, bl.a. Slagteriernes Central (bag den sorte port midt i billedet).

Varekørsel fra Slagteriernes Central klar til afgang; ca. 1940.
Begge billeder tilhører Per Larsen.

8. november 1956. Danmark sættes i stå i 5 minutter i respekt for det ungarske folk, som få dage forinden oplevede deres land og deres opstand mod Sovjet-kommunismen blive trampet ned.
   Ansatte fra Slagteriernes Central og nærliggende virksomheder står i solen og kigger mod syd ... Begge billeder tilhører Karin Wilhelmsen, hvis far var en af slagterne.

På det modsatte fortov står samtidig Sadolin & Holmblads ansatte i ligeledes 5 minutters stilhed. En tavs protestdemonstration som i øvrigt blev bakket op af regering, folketing, kommuner osv.
 

Området ved 'Prismen':

 

 

 


Den nedlagte p-plads


1975

T.v. og t.h. juni 2004: Over for Sadolin & Holmblad lå - øst for basarbygningen - oprindelig bl.a. Slagteriernes Central (dav. Holmbladsgade 65) og senere en stor parkeringsplads med garager, hvis bagsider vendte ud mod Vermlandsgades cul-de-sac. Også p-pladsen er nu på vej til at vige - for at give plads til et idrætscenter.

 

 

 


Prags Boulevard- og Vermlandsgade-gavle

Efteråret 2005 går man endelig i gang med det længe lovede center som altså nu bliver til et såkaldt Idræts- og Kulturhus (med stort). På skiltet til venstre står at det opføres "i Partnering". Hæh! Hvad eller hvor er det mon for en fisk - med stort P som i Pjotr? Til højre ser vi den forhenværende p-plads og de gamle gavle.2002

Snart er de borte, de tre af gavlene som grænsede op til de gamle garager på parkeringspladsen. Bygningerne er set fra venstre Prags Boulevard, to gange Vermlandsgade og selve Holmbladsgade.
   Motivet til højre er set omme fra Prags Boulevard.2005

Juli 2006: Så står den der, og efter sigende skal den se sådan ud! Ikke ligefrem en populær skønhedsåbenbaring i de lokales øjne. Selv vil jeg sige at den ikke er den grimmeste bygning jeg har set - men det er tæt på!
   Den får navnet Prismen. Altså Prismen, ikke Prismet. Det skyldes nok at man mener det falder mere 'naturligt' at bruge fælleskøn som fx i Byggeren, Ungeren, grineren, nederen osv., end intetkøn som i normal dansk retskrivning.
   Læs her de begejstrede omtaler af herligheden på nogle kommunale hjemmesider.

Mine fotos af dens indre er fra januar 2007.
Indvendig er den trods alt flot:

Med alderen er bygningen ikke blevet kønnere udvendig:

(November 2012)


 

 
 

Husrækken med nr. 73 - 77
- fra 'Prismen' til Vermlandsgade

 


Husrækken med nr. 73-77 (bygget 1906) mellem den fhv. p-plads og Vermlandsgade har aldrig gjort stads af sig, hvad forretninger angår, uanset om det var et ligkistemagasin eller en slikbutik, en tv-reparatør eller en grillbar som lå der.

Men facadeudsmykningen oven over de
n første og den sidste opgang er lidt imponerende og tydeligvis skabt af samme arkitekt, som stod for bygningen på den anden side af Vermlandsgade.

Øverst t.v. ser vi rækken af butikker i 2004, nederst o. 1975.

 

 

 

Og selvom facaden er blevet shinet op, er det længe siden dens butikker har set så hyggelige ud som her!
   Dige's Kaffe lå i nr. 77 et par år midt i 1930'erne.
© SULFA

 

 
Fra Vermlandsgade til Ved Amagerbanen

Mellem de to gadehjørner her løber Vermlandsgade ud i Holmbladsgade. Skønt vi er en lille kilometer fra kvarteret med de italienske gadenavne, hed(der) de to hjørneforretninger hhv. Capri og Napoli.
   Det vil sige. Værtshuset Capri lukkede 2004 og kom så til at hedde Cassius Bar2. Men bageren er der endnu. Senere genopstod Capri så alligevel; se herunder.
NB! Læg mærke til min bemærkning om arkitekturen oppe under billedet af nabobygningen ...

Endnu en af Per Bech Petersens talrige optagelser af dette herlige offentlige transportmiddel.
   Vi er i april 1972 kort før sporvognenes lukketid. Her er 5'eren svinget til venstre fra Østrigsgade og nu ved at passere 'Napoli' og Vermlandsgade på vej mod Husum Torv.
   SULFA har copyright på billedet. > Dvs. i dag har Jesper Hobel ophavsretten!

 


Set fra Ungarnsgade; 2001

Udsmykning oven over gadedørsvinduerne på hver side ad Vermlandsgade - 2001

Set fra Polensgade; 2001

 

Husrækken med nr. 79 - 97
- fra Vermlandsgade til Carlsgade

 


Ved krydset Vermlandsgade / Østrigsgade: Sporvognsskinnerne graves op i sommeren 1973.
   Kigger man nøje efter ser man, at Capri lokker med både musik og dans. Det var dengang.Juni 2005:
Er basserne liså gode i dag som i 75?


April 2010 er Capri stadig (igen) still goin' strong.

April 2010 er Napoli ligeså.
Men august 2013 ser man at Napolis dage desværre er talte:
Senere kom Napoli-forretningen til at se sådan ud under et nyt navn

 

[Foto følger!]


Ildebranden i nr. 79 i maj 1966: klik her og læs Randi Madsens artikel fra Politiken
 


1997. Foto: F. Lamberth © SULFA -
og 2003:

Samme sted som billederne fra 70'erne!


1975


1979

Bogmærke fra Jeppesens Boghandel; 1965.
 

2003-trafiksignal ud for nr. 81, hvor boghandlen lå for mange år siden. De blå baldakiner bag ved er konditoriet Napolis på hjørnet af Vermlandsgade.

Uden for blomsterbutikken i nr. 81, en sommerdag i 2007:

Kunstneren i færd med at behandle sine træskulpturer.

 


Hans Krog tog det foto o. 2005

Holmbladsgade 83 o. 1935. Senere flyttede Jes Schultz sin forretning hen i Vermlandsgade 82; se denne.
[Billedet tilhører Kirsten Schultz]

 Omkr. 1960


Bellevuekroen [eller 'Bellerøv'] hed den i daglig tale. Dens rigtige navn var åbenbart Café Bellevue.


Dette billede fra 2005 er taget fra samme sted som billedet til venstre. Hvor porten ind til Lejerbos ejendom fra 1991 er i dag, dér lå Bellevue Bilens lille hus med radiocentral og kontor - plus indkørslen til Bellevuekroen og haven med træerne.


1980I den fremskudte bygning (husnr. 87) var der sidst i 60'erne en gardinforretning. I 50'erne husede lokalerne en kaffebar, og omkr. 1965 lå Sparekassen for København og Omegn der.


Susan Smith har lånt dette foto fra 1960 af en bekendt for mange år siden

Kraks Husregister oplyser at bronzerammefabrikken Metram i mindst 20 år (1945-65, måske længere)
også lå i nr. 87. Det har nok været i gården inde bagved? 

De små virksomheder i og bag Holmbladsgade 87-91 er forlængt forsvundet. Disse to billeder fra 1985 er taget af Flemming Lamberth. I det lille træhus med 'Petroleum' havde Mogens Weile sin første fotoforretning, før den flyttede hen til hjørnet af Carlsgade.

Som supplement til billederne herover har vi Per Larsens næsten tilsvarende husrække i Holmbladsgade. Pers billede er taget i 1968 oppe fra et vindue i Polensgade 4:

Gadens nr. 87-93 som de så ud i 1967 (inkl. Weiles Foto). Cirka tyve år senere måtte huse, butikker og småindustrier lade livet til fordel for endnu en ny beboelsesejendom af beton beklædt med en tynd skal af såkaldte mursten. Lejerbo overtog området.
   Her kan du læse Benny Nielsens barndomserindringer om Holmbladsgade 93, dvs. huset med de små haver foran bag stakittet.


Nr. 103 ved hjørnet af Cumberlandsgade,
fotograferet af John Jørgensen ca. 1970.
Scannet af Hans Jacobsen.

Fra svalegangen i nr. 94 tog John Jørgensen dette op ad gaden-foto i marts 1985 med Carlsgade forrest. Sammenlign med det sort-hvide billede ovenover. Og det herunder.

John Jørgensen fotograferede i sommeren 1988 (og Hans Jacobsen scannede det mange år senere) samme motiv som var blevet fastholdt i marts 1985.
   Nu ser vi at det gamle hus bag de små forhaver er ved at blive nedrevet til fordel for Lejerbro-karreen fra 1991.


Holmbladsgade 95-97 i marts 2000 (ss)

Foto: Fl. Lamberth 1996 © SULFA   2002   /   marts 2005  

Sejlivet, men som en sygeligt svag skygge af sig selv, lå resterne af fortidens populære Kiosk 95 i mange år i de sidste få meter basarbygning klemt inde mellem en ny og gammel etageejendom.
Men i juni 2005 er det slut. Både kiosken og basar-resten er borte. Et nyt hul i husrækken opstår, og i årevis er der fri sigt fra Lergravsvej til Prags Boulevard!


Men hullet er der stadig, og det er ikke blevet kønnere med alderen! (Maj 2007)Over for Hessensgade: Holmbladsgade 97 / Carlsgade 1 stråler i sin nyrenoverede pragt i maj 2007.Ny butik i nr. 97 (juni 2005)Ny butik i nr. 97 (nov. 2007)Ny butik i nr. 97 (januar 2009)


Bevoksningen i hullet griber om sig; maj 2009.
Bemærk butiksfacaden atter er ændret i november 2011!


Set i en spids vinkel, så 'gavlkunsten' kan komme med på billedet; april 2010.


11.11.11. tog Susan dette foto af nogle skulpturer som - set fra denne vinkel - faktisk ligner datoen!


De var en kort tid stillet op i 'hullet' fra Holmbladsgade til Prags Boulevard; om aftenen var der lys i dem.

 

Januar 2014 forlyder det at der skal bygges rækkehuse i 'hullet' og langs vestsiden af Carlsgade:


Ejendomsmæglerskilt. Foto: ss, januar 2014

 

 

Foto fra april 2016

Og det viste sig, der var noget om snakken. Der blev i 2014-15 opført en række rækkehuse i Carlsgade plus dette etagehus i Holmbladsgade-hullet, således at husrækken nu er ubrudt:


Marts 2002: Carlsgade / Holmbladsgade - da man annoncerede med
plantning af træer i sidstnævnte. Blev det nogensinde til noget?


Holmbladsgade 97 og hjørnet af Carlsgade o. 1950. Huset er fra 1904.


En lille varepose fra 'dengang'.
Bemærk at der står Villiam og
ikke William ...


Samme hjørnebutik da den flinke fotohandler Willy Jensen i 1991 overtog Weiles forretning.
Foto: Susan Smith

Se længere nede!

Det fine foto herover er fra o. 1928 og doneret af Lise Bock - som skriver bl.a. følgende:
   "I døren står William O. Larsens datter Gunhild Gerda Larsen (senere gift Bock, min farmor). Hun er født i 1912 og hun er vel ca. 17-18 år på billedet, så jeg tror at fotoet er fra slutningen af 1920'erne. William Larsen døde i 1942, og butikken blev overtaget af en ansat, som førte forretningen videre under samme navn, så vidt jeg ved."
   Ja, ifølge Kraks Vejviser 1947 var navnet stadig Villiam (ikke William) O. Larsen. I 1955 var navnet tilføjet "Eftf. ved købmand K. Møller". I 1965 var navnet alene K. Møller, og if. Krak 1970 havde fotohandler Mogens Weile så forretning i de oprindelige koloniallokaler.
   Senere har jeg konstateret, at i Krak 1935 og 1940 staves Larsens fornavn Villiam og ikke William ...


I januar 2021 modtog jeg fra Henning Th. Sørensen en kopi af den anbefaling, som købmand Villiam O. Larsen skrev i 1939 til HTS' far, kommis Anker Sørensen. Tak for den.
   Både i anbefalingen og i den lille brune papirspose står Larsens fornavn som Villiam og ikke William! Guderne må vide, hvorfor fornavnet oven over butiksdøren staves med W ...


Ca. 1950. Fotografens navn ikke oplyst.
© SULFA

Men så lukkede også Willy Jensens forretning! Foto: SS, nov. 2013.

 

 
 

Husrækken med nr. 99 og 103
- fra Carlsgade til Cumberlandsgade


I Handelsbankens / Danske Banks fhv. lokaler i nr. 99 blev der først
indrettet Kvarterløftssekretariat og senere kulturcafé; foto fra 2002.
(I 2020 er der genbrugsbutik i lokalerne)


De var med til at skabe og færdiggøre kvarterløftet!


Nu (maj 2011; ss):
Ungerådgivningen & ...

... Familiehuset - Amager Øst indrammer den gamle gadedør nr. 99.


På samme gadehjørne i de tidligere lokaler i bygningen fra 1904 lå for mange år siden en beverding ved navn Kafé Øresund. I 80'erne var det den daværende filial af Handelsbanken som residerede dér. Senere flyttede Kvarterløft-sekretariatet, Projektbasen, Kulturcafeen og deres efterfølgere ind i lokalerne. Billledet er vel fra 1980'erne.
   Gadehjørnet og banken indgår i min tekst om Hjertegaden.


April 2016


Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Husrækken mellem Carlsgade og Cumberlandsgade har kun to husnumre i Holmbladsgade: 99 og 103
(begge bygget 1904). Sidstnævnte hedder på facaden Kvintus Kvarteret.


Foto fra o. 2005 fra Hans Krogs Amagerbilleder

 

 
 

Husrækken med nr. 105 og 107
- fra Cumberlandsgade til Tjørnerækken

 

Det østlige hjørne af Cumberlandsgade så sådan ud for et halvt århundrede siden. Billedet tilhører Kåre Holst og viser Edwin Jørgensens forretning, som var den første af hans senere fem Vargo-butikker i København. Ejendommen er opført 1914.
   Senere kom der andre forretninger i Jørgensens lokaler. Den hidtil seneste så således ud i april 2016:

 

 
 

Husrækken med nr. 109
- fra Tjørnerækken til Poppelrækken

'Husrækken' med nr. 109 er i virkeligheden en gavl imellem Tjørnerækken og Poppelrækken. Der er ingen opgange, blot denne dame- og herrefrisør. I 1940'erne til 60'erne havde Arntz Jensen købmandsforretning her.
Foto: Susan Smith, 2007.

Klik her og læs Grethe Leerbechs (født 1942) egne barndomserindringer fra Holmbladsgade-kvarteret og Østrigsgades Skole (rev. udg.; okt. 2008)


Kirsten Enemarks billede fra o. 1950 af børnene i "Folkebørnehaven" som lå i daværende Holmbladsgade 107M. I dag hedder den "Børnehaven Tjørnerækken" og ligger stadig samme sted - men i Tjørnerækken 2.
   Børnehaven åbnede i november 1937, og allerede lillejuleaften samme år kunne den meddele, at alle pladser var besat, og at der nu var venteliste. Børnehaveen modtog ingen offentlig støtte og var tilsyneladende privatejet.

 

 

Husrækken med nr. 111 - 133
- fra Poppelrækken til Strandlodsvej


Set mod sydvest har vi t.v. hjørnet af Nyrnberggade, i midten lidt af Poppelrækken og t.h. en bid af Celludan-bygningen.

Og set mod nordvest: Celludan, Prags Boulevard og Kløvermarken.
   Begge billeder er taget
oppe fra Det Blå Pakhus i januar 2008 (ss).

Det Blå Pakhus eksisterede fra 1993 til 1.12.2007 i Holmbladsgade 113. Nu er både weekend-kræmmermarkedet og hele dets bygning borte. Men samtidig med at det lukkede, opstod der et nyt Blå Pakhus ovre på Ved Amagerbanen.

Obs!
30 af Susan Smiths billeder fra Pakhusets sidste tid - og fra selve nedrivningen af bygningerne - ligger i et bladre-album
på Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=grandts&set=a.803102907659818
Klik, åbn og bladr!

På den fhv. pakhusgrund er nu [2021-22] opført Skolen i Nordøstamager.
 


Den store betonbygning er fra 1922 og husede i mange år A/S Celludan som var en blikvare- og celluloidfabrik. Foto fra 2008 (SS).

I februar 2008 bruges i al fald stueetagen af transportfirmaet CityMail. Foto: SS.


CityMails cykelstald i februar 2008. Foto: SS.


I januar 2008 er foreløbig facaden skrællet af Det fhv. Blå Pakhus. Foto: SS.

Juli 2011 huser fabriksbygningen (bl.a.?) et babytøjsfirma ved navn BabySam; Susan fotograferede. Senere er huset vist omdannet til lejligheder ...
   
11.12.2018: Karin Andersen fotograferede industribygningen på hjørnet af Strandlodsvej, mens en omfattende facaderenovering var i gang.

Men i 2018 sker der noget radikalt:
Skolen i Nordøstamager planlægges - og opføres 2020-21!


Set mod øst 15.2.2021 / KA

Set mod vest 15.2.2021 / KA

Set mod øst 10.5.2021 / NRJ

Fortsættes ...

       

 


Philips-bygningen (som mere officielt hed A/S Den nye Industrigaard) i aftenbelysning 1955. Den blev opført 1949, angiveligt bl.a. ejet af Magasin du Nord som fjernlager. Men if. Kraks Hus-Register havde Philips allerede 1950 adresse dér.
   På billedet ligger Strandlodsvej til venstre og Prags Boulevard til højre.

Beskrivende tekst til billedet til højre (pdf-format), her set fra øst med Holmbladsgade til venstre og Prags Boulevard til højre.  
   Læg bl.a. mærke til de små broer over 'åen' ved Prags Boulevard. Den ene var en gangbro, den anden var overdækket og til kabler og rør.

Hovedindgangen lå på Prags Boulevard 80 i 1970, mens Philips' officielle adresse var Strandlodsvej 2-4 ifølge Krak.


 

Husrækken med nr. 139
- fra Strandlodsvej til Ved Amagerbanen

 


Denne firlængede gård - Sølyst - lå på det nordøstlige hjørne af Holmbladsgade-Strandlodsvej. Tegningen er fra 1949 og set fra Strandlodsvej mod sydøst. Stuehuset lå langs Strandlodsvej. Se også gården oppefra på bl.a. det høje billede fra 1957 i afsnittet ovenover.


1908: På det store jordstykke mellem gården og Amagerbanens tracé var der i 1940'erne og 50'erne af og til besøg af omrejsende sommer-tivolier og -cirkusser.
Billedet er taget fra det syøstlige hjørne af Strandlodsvej-Holmbladsgade.
Fotograf ukendt.
© SULFA


Antagelig den nordligste af gårdens længer (med facade mod syd). 1908.
© SULFAFamilien samlet i gårdens store have; 1899. Tak for tilsendt billede.1908. Staldbygningen lå langs Holmbladsgade; jf. flyfotoet.


Udsnit af flyfoto fra 1950Sølyst 1930. Stuehusets facade mod vest langs med Strandlodsvej.
Fra Svend Braarups album. © SULFA
Sølyst var opført 1836 af retsassessor A.P.F. Buchwald og blev i en årrække udelukkende brugt til opdræt af svin.
   Da en ny ejer - smed J. Mikkelsen Lindgreen - kom til i 1847, blev svineholdet reduceret, samtidig med at gården nu blev drevet som almindeligt landbrug.

Kilde: 'Amager' af Erik Housted m.fl., 2002.


Tak for dette tilsendte mageløse flyfoto fra 1950 af Holmbladsgade-Strandlodsvej.
Sølysts mark mellem gården og Amagerbanen blev af nogle kaldt Snepladsen,
fordi de bortkørte snedriver fra Holmbladsgade blev læsset af dér.
Når det ikke var vinter, blev området tit brugt af omrejsende
tivolier og cirkusser. Se fx denne plakat fra 1950'erne:Ud over at Orange (før Mobilix, nu Telia) for nogle år siden overtog den store, gamle Philips-bygning, har samme koncern i 2002-03 ladet bygge bl.a. denne kolos som ligger imellem Strandlodsvej og Ved Amagerbanen - præcis hvor Sølyst og dens jorde lå for 50 år siden.

 

 

 

 

 

I juni 2010 tog Flemming Lamberth så dette billede af Telia-bygningen.
© SULFA

 

 

Til venstre i billedet her fra maj 1957 ser vi en bid af Philips' daværende toldbygning, som et sidespor fra Amagerbanen løb ind til. Midt i billedet har vi overgangen fra Holmbladsgade til Ved Amagerbanen. Billedet tilhører Erik V. Pedersens fotoarkiv.

På begge sider ad sporet: Set mod Holmbladsgade og set mod Ved Amagerbanen. Susan tog de to billeder i april 2008:


Dette er bunden af Holmbladsgade - hvor denne ender i Amagerbanens gamle tracé langs Ved Amagerbanen. Når skinnerne deler sig her, skyldes det sidesporet hen til Philips; se EVP's sort-hvide billede. Jeg tog billedet i september 2004.
   I 1967-68 var jeg med til at slide på plankerne mellem skinnerne, når jeg skulle fra lejligheden i Østrigsgade 5 til mit job på Storno på Ved Amagerbanen 21.


 


Annonce fra o. 1910 i Amager Vejviser

Læg mærke til den ærbødige P.M. Lindgren, hvis navn antagelig er stavet forkert i annoncen. Lindgreen var sognefoged og gårdejer og fra 1883 til 1910 ejer af gården Sølyst på hjørnet af Strandlodsvej, foruden han var medejer af søbadeanstalten; den åbnede første gang i 1893.
   Lindgreens Allé skrås over for og parallelt med Holmbladsgade - mellem Strandlodsvej og Amagerbanens tracé - er o. 1903 opkaldt efter Peter Michael Lindgreen.


Personerne såvel som fotograf og årstal er endnu uopklaret

 Tilføjelse. Prik og forstør:

Et dobbeltsidet foto så at sige: Luftfotografiet er taget omkr. 1925 og viser begge sider af Holmbladsgade fra hjørnet af Cumberlandsgade - op til Prags Boulevard med regnvandskanal og kolonihaver - Uplandsgade og Kløvermarken - og videre rundt til Strandlodsvej - med de små huse og mindre etageejendomme i forgrunden hvor Nyrnberggade ligger ... og lidt vest for den: Frihedsvej / Bremensgade lige uden for billedets nederste kant.
   Et af sigtemærkerne er den store hvide Celludan-bygning fra 1922, et andet den spidse trekant hvor Prags Boulevard løber sammen med Uplandsgade. Poppelrækken og Tjørnerækken var langt fra født endnu.

En netven har sendt mig dette flyfoto fra o. 1950, hvor man ser samme område og lidt af Strandlodsvej fra en anden vinkel. Med Sølyst nederst til højre:


 En del af billederne tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Sporvognsbillederne tilhører bl.a. Torben Liebst.
Se også siden med billeder af børn i Holmbladsgade før i tiden.
Billeder mærket 'ss' eller 'SS' er taget af Susan Smith.
KA er Karin Andersen; NRJ er Niels Rydahl Jensen.

 

En anden kærlighedserklæring til Hjertegaden:

Posen bæres her af en lille hånd - og ikke af min egen næve!
 


 

Genvej til forsiden af Amager-siderne


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus