© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
26.3.2024

 


 

 

Holmbladsgade Syd

 

Den side af gaden som har facader mod nord. Dvs. den højre.
De lige husnumre

 


Holmbladsgade hed Køhlertsvej indtil 1898. Dengang var den opkaldt efter tekstilmanden Køhlert og hans linnedfabrik i nærheden.
   Gadens nuværende navn er efter fabrikant Lauritz Peter Holmblad (1815-90) og hans fabrikker som lavede bl.a. sæber, stearinlys og spillekort - og som 1919 indgik som en del af Medicinalco A/S, det senere Dumex.

Holmbladsgade nu også på YouTube. Klik, kig og lyt!
 

 

Klik: Amagers Vejviser 1911-12, husregister for gadens lige numre

Vejviseren kan til en vis grad bruges som omvendetabel mellem tidligere og nuværende husnumre, når man fx kigger på numrene ved sidegaderne. Bemærk i den forbindelse at flere sidegader har skiftet navn siden 1911.
 

 

Gaden i mit hjerte En kærlighedserklæring til Holmbladsgade - fra Bremensgade og op

Men først et par overblik:

  Luftfotografiet her - fra omkring 1930, set fra vest - viser den del af kvarteret som omkranses af Prags Boulevard - Bremensgade - Serbiensgade.
   Billedets dominerende gade pga. synsvinklen er Bøhmensgade der jo i virkeligheden er noget mere pauver end Holmbladsgade, som heller ikke er særlig prangende. Øverst til venstre deler Vermlandsgade og Laplandsgade sig.
   I billedets venstre side ser man tydeligt de gamle fabrikker og basarbygningen langs Holmbladsgade. Midt i billedet har vi Badensgade-husene og Østrigsgades Skole. Også Sadolin & Holmblad (hvis store p-plads endnu ikke er anlagt) og masser af forskellig småindustri ses spredt over hele området.


 
Et luftfoto mere, nu fra 1948 og denne gang set fra syd. De nummererede firmaer og fabrikker er: 1 = Medicinalco, nu Dumex, på Prags Boulevard. 2 = galvaniseringsanstalten. 3 = maskinfabrikkerne. 4 = Slagteriernes Central og 5 = Sadolin & Holmblad.

 


Obs!
Ved de fleste sporvognsbilleder i farver her på siden står der "© SULFA". I 2018 blev ophavsretten til Per Bech Petersens fotos imidlertid overtaget af Jesper Hobel.
 

Fra Amagerbrogade til Geislersgade

Husrækken med nr. 2 og 4
- fra Amagerbrogade til Skånegade


Ved hjørnet af Amagerbrogade i 1904. Kirken anes t.v.
 


Annonce fra 1907 om udlejning af herskabelige lejligheder - "på solsiden"! Hvilket vel kan diskuteres, da selve gadehjørnet vender mod nord-vest.

Javist må lejlighederne være store, når der tilsyneladende kun er adgang til boligerne i Holmbladsgade 2 fra opgangen på det brede hjørne af Amagerbrogade.
   Karreen mellem Holmbladsgade, Amagerbrogade, Blekingegade og Skånegade består af fire beboelsesejendomme som er bygget sammen. Holmbladsgade 4 hører sammen med Skånegade 6-8. Ejendommen er færdigbygget 1907.


Holmbladsgade 2-4. Med Amagerbrogade forrest og Skånegade bagerst. De to store billeder er taget 100 år efter at ejendommen blev opført.

Og i 2008:


Foto: Carl Nielsen, ca. 1965. © Torben Liebst


Simon Møllers gamle forretning i nr. 2. Billedet er vel fra 50'erne. Bemærk spejlingen i ruden af konfekture-forretningen overfor.


Siden skiftede forretningen navn til Ostemesteren uden at det dog gik ud over gorgonzolaen. Foto fra cirka 1980.


Nej, lukker dé nu også. Øv! Billede fra 1.10.2004.


15.3.2005. Butikken er lukket og slukket, og nu er det materialer til ombygning som pynter i vinduet ...

Det vestlige hjørne af Skånegade november 2012:

 

 
 

Husrækken med nr. 6
- fra Skånegade til Nordlandsgade

 

April 2010: Det fladtrykte trekanthjørne af Holmbladsgade-Skånegade.
 

Stor tak til Annette Zimmermann for billedet til højre og for den medsendte beskrivelse!"
Når nu du har et billede af Simon Møllers osteforretning i Holmbladsgade på din fantastiske hjemmeside, synes jeg også, at du skulle have et billede af hans storebror Anders Møllers frugt- og grønthandel Cox Orange.Ifølge Anders Møllers erindringer (han er min morfar) drev han Cox Orange fra 1911 til 1935. Om min morfars angivelse af adressen Holmbladsgade 6 er korrekt, ved jeg ikke (erindringerne er skrevet i en høj alder).
   Familien flyttede på et tidspunkt ind i lejligheden lige over forretningen, men lejligheden havde adresse i Skånegade. I forretningen ved siden af i Skånegade (se billedet) var der i mange år en glarmester. I 1935 overtog Anders Møller Frugtforretningen Linden, Amagerbrogade 10 efter den ældste af brødrene Ferdinand Møller. De tre brødre var i øvrigt sønner af den dengang kendte - og kontroversielle - socialdemokrat og fagforeningsmand Ferdinand Møller."

Torben Liebst fastholdt denne pudsige situation før verden gik af lave:


Gode, gamle slagter Larsen ligger stadig i nr. 6 (i 2004). Foruden på Amagerbrogade 153. Med varer i prima kvalitet.

 

2004: Vor slagter har stadig det praktiske 'betalingsbur'. Det bruges endnu i 2011 stadig fredag og lørdag.
   Her er slagtermester Peter Larsen fanget i forsøg på at lære en kvindelig lærling telefonkultur.

Men desværre: I 2022 lukker forretningen! Se næste billeder


Tak til Ian Peters for dette nedslående foto fra 2.7.2022.

Og til Niels Rydahl for foto fra 11.12.2022 af den nye butik med ...

... det opfindsomme navn: "Slagter & Mad".
 


Det østlige hjørne af Skånegade november 2012.

 

 
 

Husrækken med nr. 10 til 14
- fra Nordlandsgade til Hannovergade
 

Ca. 2005. Fotograferet Hans Krog.
(Også dette foto er fra HK's Amagerbilleder)

Det østlige hjørne af Nordlandsgade nov. 2012. Efter en vellykket facaderenovering.

 


Susans billede er fra marts 2008.

Som det ses på billedet til højre er butikken åbenbart både populær, velassorteret og levedygtig.


Mit foto er fra september 2011.


Ved nr. 12. Foto: Hans Krog, ca. 2005. Butikken er lukket for længst nu.
Det samme gælder boghandleren:


Annonce fra 1949
 

Klik her - og læs Erik Østergaards maleriske erindringer
om denne del af Holmbladsgade.
 

Mellem nr. 12 og nr. 14 lå før i tiden en lille passage med butikker i.
Den blev lukket og lavet om til bodega:


Huset er fra 1892 og første gang ombygget i 1923. Dette foto er fra 2005.

På mit billede fra 2011 herover kigger man direkte igennem bodegaen, og fordi bagdøren er åben, ser man en bid af baggården, og at caffen er bygget op omkring en forhenværende gennemgang. Billeder af butikkerne som lå inde i selve passagen søges til låns! De er omtalt i Erik Østergaards erindringer.


Terrazzogulvet lige indenfor set fra fortovet. 23/9-2017.

De næste tre fotos tilhører Ole Palm. De viser indgangen til OP's mors
smørrebrødsforretning 'Jenny' inde i Bazaren, som den hed sidst i 1940'erne.


Klik her og se et karakteristisk køkkenmiljø i Holmbladsgade-kvarteret anno 1950
 


Annonce i vejviseren 1918


Det vestlige hjørne af Hannovergade november 2012.

 

 
 

Husrækken med nr. 18 og 20
- fra Hannovergade til Ålandsgade
 

Den markante tårntop på hjørnet af Hannovergade (før 1902: Petersgade) har været der siden huset blev opført i 1896.
   Med lidt god vilje kan man ane toppen i baggrunden på den gamle tegning fra 1904 øverst på websiden.


Det østlige hjørne af Hannovergade
november 2012. 


 

 


Omkr. 1960


Holmbladsgades Apotek - som blev etableret i 1922 et par år efter at huset stod færdig - i nr. 20 på hjørnet af Ahrensberggade (nu Ålandsgade) måtte lukke efter en politisk beslutning i 2003.
   Den øverste af de gamle receptkuverter til venstre tilhører Birgitte Landsvig.
   I mange år så facaden ud som på kuverten øverst til højre; en noget anden glad løssluppenhed end på 'kirkekuverterne' til venstre og på det sort-hvide foto. Da apoteket lukkede så det ud som på nederste højre foto.


A
ugust 2003:
Er det ikke en spillehal med elektronisk gejl og gear som nu ligger i det forhenværende apotek? Det ser det ud til!


December 2002


Receptkuvert med foto af Allan Kelbæk, april 1986. Facaden er formentlig noget af det første graffiti på Amager som er bestilt og betalt. En kuvert fra 1988 ser sådan ud:


Det vestlige hjørne af Ålandsgade november 2012.

 

 

Dette er en sørgerand!

Husrækken med nr. 22 til 30
- fra Ålandsgade til Geislersgade - inkl.
Café Sommerlyst og dens skæbne

Til højre har vi hjørnet af Ålandsgade (da den endnu hed Ahrensberggade) over for apoteket og ned ad Holmbladsgade med Geislersgade-hjørnet midt i billedet. Denne ejendom er fra 1901.

2006 bygger man bodegaen på hjørnet om og shiner facaden op. Et par skilte fra da der var købmand blottes for en kort stund. Susan Smith var parat med kameraet:
 


I nr. 24, lige over for Nathanaels Kirke, lå engang en fotoforretning.
(Erik V. Pedersens arkiv)


Husnummer 24 efter renoveringen; september 2007.

Cirka 2006. Foto: Hans Krog.


August 2012 / ss


April 2010


Udsigt fra Café Bizzaro 10.11.2012


Som billedet ovenover, men i nov. 2012.


Det østlige hjørne af Ålandsgade november 2012.


1984 og 1985. To billeder som tilhører SULFA.

1985. Billedet tilhører SULFA.

2002. Billedet tilhører SULFA.


Husrækken fra Geislersgade til Ålandsgade fotograferet i 2002 ...

... og i 2007 stod jeg samme sted igen og tog dette deprimerende foto:


Fotograferet af Hans Krog 2002

   Den midterste del af husrækken mellem Ålandsgade og Geislersgade hhv. april 1984 og marts 2000.  


Marts 2005

De to huses skæbne blev 2002 beseglet i et vedtaget lokalplanforslag: De skal rives ned! Hvilket de blev 2005-06.

Og selvom journalisten i artiklen fra den 28.6.2005 konsekvent kalder Flemming Leth for Jørgen (hvilket selvfølgelig i sig selv er smigrende), stod de to - ikke tre - huse desværre ikke til at redde:

   Omkring 1910 så gaden på dette sted således ud - med Sommerlysts stakit til højre i billedet.

Og i juni 2005 er det godnat. Der er nu lukket og slukket i
Café Sommerlyst.  Gæster i Sommerlyst 23.6.1983 ved første bord til venstre for døren.
Ligesom herren på billede 4 herunder.

De næste fire billeder fra Café Sommerlyst tog Fl. Lamberth (SULFA) i juni 2004:

Det var også på Sommerlyst at undertegnede i marts 2004 delte fire fadbamser med nu afdøde Hans Krog som var webmaster på hedengangne amagerbilleder.dk.


Også de fire fotos af minimarkedet herunder tog Fl. Lamberth i 2004. Mange år tidligere lå på hjørnet af Geislersgade Tøjboden, hvor vi unge o. 1955-60 købte de første stive Wrangler-bukser, mens vores fædre foretrak holmens-benklæder.

Nyt: Finn Lustrup tog i 1973 en mængde billeder af Københavns Sporvejes (KS, senere HT) bybusser i kvarteret. Her ser vi 5'eren passere husrækken som senere blev kendt som Sommerlyst-karreen:


De tre næste billeder er fra juli 2005.
Det første viser resterne af indboet i Sommerlyst set gennem et vindue, de andre er fra gården bag cafeen. De sammenhængende baggårde blev brugt flere gange i Erik Clausens herlige film "Slip hestene løs" (2000). Som også allerede nu er historie.
   Pølsemændenes garager i gården er pist væk. Der er billeder af dem på siden om Geislersgade.

 


Geislersgadehjørnet er klar til nedrivning ...

Tre fotos mere fra 2005:


... som man ser.

 


Dette tapetklenodie fandt Susan rester af under adskillige andre lag på cafeen, imens den blev revet ned.
 

Næste fire optagelser er gjort af Hans Krog i august 2002:


Ved Geislersgade
 

Cafeen med den lille have
 

Gårdsiden af nr. 24
 

Bagsiden af cafeen
 


T.v. for Sommerlyst lå denne butik i april 1984


   Sommerlyst godnat!  Sommer 2006
 


April 2010. Med nydelig ny gavl. Se også siden om Geislersgade.
 

2013-14 så det grønne, midlertidige område sådan ud på et lånt flyfoto.
Læg også mærke til den renoverede baggård til højre imellem Geislersgade og Pommernsgade:


Set udefra er det måske ikke kønt, men inde bag plankeværket er der anlagt et grønt område.
Foto fra juni 2014. Og pludselig var det slut med det ti år gamle åndehul,
for i foråret 2016 gik man i gang med at bygge igen ...


Fire fotos fra 15. og 16. april 2016

 

 

Med Ålandsgade til højre


Midt i august 2016. Foto: Ib Techt.


30.3.2017. Foto: Niels Rydahl
 Fra Geislersgade til Meklenborggade

Husrækken med nr. 32 til 38
- fra Geislersgade til Pommernsgade


1984


Cirka 1984


Mellem Geislersgade og Pommernsgade 1981;
ss-foto.

Samme sted 2000. Ejendommen bygget 1995.


O. 1975-80. Foto: John Jørgensen. Scanning: Hans Jacobsen.


Pommernsgade-Holmbladsgade-Geislersgade. Foto: Fl. Lamberth, 1985 - © SULFA

Det store hul i husrækken imellem Pommernsgade og Geislersgade så sådan ud i mange år før lokalplaner, mydigheder og bygherrer kunne blive enige om at rejse den nuværende bygning. 
   I 2007 (herunder) ser gadehjørnet derfor velfriseret og noget mere sterilt ud, graffiti-tag'sene ufortalt:


Avisudklip okt. 1984
 


November 2012

Den lille slagterforretning som lå i nr. 38 i det gamle hus har jeg ingen billeder af endnu - men til gengæld har Jytte Thrane venligt bidraget med bl.a. disse tre billeder fra o. 1950 af hendes morfars viktualieforretning:


Viktualieforretningen i nr. 38.


Næsten skjult bag de mange varer titter indehaverne Johannes og Sigrid Thrane frem.

Ved den flotte vægt ses fra højre Sigrid Thrane, datteren Doris og hvem?

I gamle dage lå der en kolonialforretning på hjørnet af Pommernsgade. Den hed noget med Sukkerhus, måske Th. Jensens Sukkerhus - jævnfør vejviseren fra 1911:


Postkortbilledet tilhører Jørgen Aamand. På bagsiden kan man læse at kortet er afsendt 11/3-1913!
Husnummer 20 blev senere ændret til 38, fordi der bl.a. var blevet bygget ejendommen ved Ålandsgade.
 1962


Den gamle kolonialhandel i nr. 38 skiftede på et tidspunkt ejer og blev lavet om til en dengang mere tidssvarende købmandsforretning.
   Svend Rosdahl var ejeren af Koloniallageret, som forretningen først kom til at hedde. Da jeg var omkring 13-14 var jeg bybud (
longjohn-svajer) hos Rosdahl i to vintre midt i 1950'erne.
   Annoncen til venstre er sakset fra et program til White Star-etablissementet i 1930'erne - og Susan har doneret en 'frimærkepenge' til højre fra 40'erne.

Omkring 1970 drejer Rosdahl nøglen om, og forretningen bliver omdannet til Coco's Hunde-Salon. Cirka samtidig lukker slagteren, og i hans lokaler opstår Amager Grill.
   Et af de sidste billeder af Rosdahls og Cocos gadehjørne inden nr. 38-huset blev revet ned:1962

 

 
 

Husrækken med nr. 42 til 48
- fra Pommernsgade til Woltersgade

 


På det østlige hjørne af Pommernsgade så der sådan ud i september 2005. Læg bl.a. mærke til bagsiden af det nyrenoverede hus omme i Woltersgade.

Samme gadehjørne tyve år tidligere:


Huset med nr. 42 er fra 1900.

Café 44 (opfindsomt opkaldt efter samme husnummer) var ikke meget større
end det billardbord som stod derinde:


Fotoarkiv: Erik V. Pedersen, 1985
 

   Nr. 46 og nr. 44 i foråret 2000  
da der var dømt nedrivning af de to huse.


December 2002


   Juni 2003 ... September 2005  


Denne gang gik det stærkt:
  Allerede sept. 2006 ser der sådan ud!

Se her hvad de nye boliger i nr. 44 kostede!


Ud for samme husrække 35 år tidligere tog Erik V. Pedersen nogle af sine flotte sporvognsbilleder:


Ved stoppestedet som vi kaldte 'oppe midt i gaden', cirka ud for galvaniserings-anstalten.
© Erik V. Pedersen, april 1972.

 


Samme sted samme dag. Med nr. 46-48 mellem Pommernsgade og Woltersgade til højre i billederne.
© Erik V. Pedersen, april 1972.

Per Bech Petersen fotograferede også Linie 5; her i 1970

© SULFA > nu: Jesper Hobel


Holmbladsgade 48 - også kendt som det westlige hjørne af Woltersgade; set sådan i september 2007. Huset blev bygget 1901.

 

Læg mærke til den fine gadelygte på muren over butikken. Disse designede lamper - foruden alle lygterne over kørebanen - blev for få år opsat ved alle gadens hjørner i forb. med aktiviteterne og fornyelserne i Kvartersløft-aktionerne.


Det vestlige hjørne af Woltersgade november 2012.

 

 

Husrækken med nr. 50 og 52
- fra Woltersgade til Lybækgade

 

  Det østlige hjørne af Woltersgade med nr. 50 (fra 1898) og det vestlige hjørne af Lybækgade med nr. 52 (fra 1899)

To fotos fra september 2005.

 


Tidl. husnr. 32 i Holmbladsgade svarer til nr. 52 i dag.
Der lokkes med udlejning af tre værelser plus pigekammer.
Ukendt årstal og fotograf. © SULFA

Holmbladsgade 52 og Lybækgade 2. I 1970'erne lå der i lokalerne på hjørnet Holmbladsgade Afdeling af Den Danske Landmandsbank A/S - som 1976 skiftede navn til Den Danske Bank (nu: Danske Bank), efter sigende fordi man ikke 'ude i den store verden' stadig ønskede at være kendt som Farmer's Bank.


Det østlige hjørne af Woltersgade (nr. 50) i april 2016. Det ret unge platantræ bærer allerede store frugter ...Foto: Marianne Bak, maj 2016


Og i november 2012: Riccos Kaffebar.


Længere fremme ser en forretning sådan ud uden for åbningstiden. Nummer 52 ved hjørnet af Lybækgade. April 2016.
Foto: Marianne Bak, maj 2016

 

 

 

Husrækken med nr. 54 og 56
- fra Lybækgade til Lyneborggade


Det østlige hjørne af Lybækgade november 2012.

Denne store karré - som foruden nr. 54 og 56 i Holmbladsgade består af Lybækgade 1-5 og Lyneborggade 2-6 - er bygget 1902. Foto fra sept. 2005.
   Læg mærke til den symmetriske række karnapper i de to hushjørner.

Tidligere var der i nogle år en elinstallatør på hjørnet, hvis kvindelige indehaver havde givet sin forretning et noget afskrækkende navn, forekom det mig:


 

Og i 2010 ser det ud til at grønthandleren, som skimtes til venstre med den blå baldakin, er lukket.

 


2005. Foto: Hans Krog.
I 2011 hedder frisørsalonen Missmoon.

Siden gik det som med tusindvis af butikkerr i de seneste 50 år: Nu er salonen lavet om til en lejlighed. Foto: Karin Andersen, juli 2014.


Eftermiddagssol med sporvogn - ved hjørnet af Lyneborggade.
Foto: Per Bech Petersen, 1968. © SULFA
I 1944 lå der en lille Irma-butik der hvor der står Kaffelager.
 


 


Ved hjørnet af Lyneborggade o. 2005. Her lå førhen Amager Pelshus. Foto: Hans Krog.

Samme vestlige hjørne af Lyneborggade nov. 2012

Holmbladsgade 56 - måske en udmærket forretning med thai-massage, men facaden er meget lidt smuk! April 2016.

 

 

Husrækken med nr. 58 og 60
- fra Lyneborggade til Meklenborggade

 
I nr. 58 lå en IRMA før i tiden. [Foto fra 1955]

Stadsarkivets billede fra 1944 viser, at butikkens indgang lå i Lyneborggade:

 

   Hjørnet af Lyneborggade med husrækken hen mod Meklenborggade. De to sammenvoksede ejendomme - nr. 58 og 60 - er begge bygget 1903. Foto fra sept. 2005.


Og set den modsatte vej: Mellem Meklenborggade og Lyneborggade; 2005.Samme hus- og gadehjørne som billedet ovenover. April 2016.

 


(Rubrikannonce i Amager Vejviser 1918)


Herover: Holmbladsgade 60 - hvor elinstallatør N.R. Nielsen havde sin lille forretning (og hvor min farbror i mange år var ansat som kvarterets mest populære elektriker) - ligner mildt sagt ikke sig selv længere. Sådan har det nu set ud i flere år! (2007)

Og blomsterbutik-hjørnet af Meklenborggade er blevet til en lejlighed.
Endnu i 2000 så det sådan ud gennem Susans kamera:

 

 

 


Illustration i en pjece fra 2003 om nye gadelamper m.m.
Gengivet ifølge aftale med fotografen Anders Bentzon
(som meget venligt lovede mig flere billeder, men det har han desværre glemt!)
 

Fra Meklenborggade til Østrigsgade

Husrækken med nr. 62 til 72
- fra Meklenborggade til Ungarnsgade

 


1.4.2004 lukkede Holmbladsgades Messe i nr. 62 efter at have ligget på hjørnet af Meklenborggade i en menneskealder. Men heldigvis bliver butikken ikke bygget om til bolig. Troede jeg.
   Der skulle være vinforretning med direkte import. Det fortalte den - efter eget udsagn - nye ejer midt i juni 2004. Han ville åbne til efteråret.
   Men nej! Året efter er der stadig no vino. Og i sommeren 2006 går man i gang med at totalrenovere hele ejendommen som blev bygget 1903.


Midt i 90'erne

 


2003

 


1.10.2005

 


5.7.2006

 


Ca. 2004. Foto: Hans Krog

Ditto


Definitivt forbi for tøjmessen, men husets facade er smukt istandsat. To fotos fra sept. 2007.

Det østlige hjørne af Meklenborggade så sådan ud i april 2016:

Flot facade!

Nyt: På dette billede fra 2002 ser man, at plankeværksporten ind til

Sadolin og Holmblad er åben.


'Hør, hvad foregår der i den gamle, hæderkronede Sadolin & Holmblad?' skrev jeg her på siden i sommeren 2002. Og gav selv svaret:
   Ifølge kvartersavisen HolmBladet er hele Sadolin-arealet købt af byggeselskabet Mogens de Linde, Århus - med det formål at bygge ikke mindre end 180 boliger på området!
   Se også websiden om nybyggerier i Sundbyøster.

 


O. 1935. Sakset fra en ældre lærebog

Klik her:
Omtale af Sadolin & Holmblad i
"Danmarks Ældste Forretninger", Krak 1950.
 


Bagsiden af Sadolin-fabrikken set mod Holmbladsgade; ca. 1975 


1949

Fire genfundne billeder som jeg tog på Sadolin-området i juni 2004:
2002 ... og 2012

 

Sadolin-klistermærker fra 1970'erne(?) - tilhører Susan Smith.

 


Begyndelsen af 60'erne


1997; foto: Fl. Lamberth © SULFA

Th.: affotograferet flyfoto fra o. 2000, som jeg hjembragte fra et besøg hos Mogens de Linde i 2010.NB! Bygningen midt i billedet mellem de to logoer er nr. 70 og gadens ældste endnu eksisterende hus. Det er fra 1859. Billedet er fra maj 2003.


Samme motiv set i juni 2004. På gavlen af det fine gamle hus ser man arret efter den nedrevne mur.


Her er vi inde på fabriksområdet som for få år siden var så tillukket, og hvor der nu er en masse nye boliger på vej ...

Er du overtroisk, så spring

 dette foto

over. Det er taget 060606!- inklusive en af de nye gadelygter.
1.10.2005: Man frygter det værste for gadens ældste hus. Drukner det i de nye omsiggribende 'herligheder'?Sadolins gamle hovedbygning

2007:

   To fotos taget en våd dag i en varm januar fra et vindue i den nye sportshal overfor.  Holmbladsgades ældste hus

Forår 2004: 

På dette luftfoto (sakset fra lokalplanen for Sadolin-området) har vi
Holmbladsgade ude til højre, Meklenborggade øverst og Ungarnsgade nederst.

En bid af gamle Sadolins område og bygninger; april 2016:


 


2004:
E
n af gadens pompøse gadedøre, nr. 72.
Huset er fra 1903.

1921:
Her har vi både nr. 72 og 70 på samme billede.

November 20121974. Foto: John Jørgensen, scanning: Hans Jacobsen.
Bag det store butiksvindue med gardinerne på hjørnet af Ungarnsgade
gemte sig i mange år kaffesalonen Bellevue som var populær især hos chauffører.

 

 


1997. Foto: Fl. Lamberth - © SULFA.
Med bl.a. Topkapi II's blå facade ved Ungarnsgade.
 

Husrækken med nr. 74 og 76
- fra Ungarnsgade til Østrigsgade

 


Juni 2004 - da Topkapi II stadig var i fuld vigør


Relief øverst på huset som to steder bærer navnet Bellevue Kvarteret. Gadens nr. 74-76.

   Denne nye facade på bygningen fra 1907, som matcher dem på den anden side af Holmbladsgade, går fra Ungarnsgade til hen omkring hjørnet af Østrigsgade. Her med Restaurant Topkapi II i nr. 74 / Ungarnsgade 1 - hvor der 'i gamle dage' lå en stor velbesøgt kaffebar.


Susan tog disse to fotos i august 2012 - af Topkapis efterfølger Burger House.
Hvil i fred, Topkapi II! Du er savnet.


Ungarndsgades østlige hjørne af Holmbladsgade november 2012.


Samme hushjørne i april 2020 (KA)


To Topkapi-visitkort fra hhv. ca. 1990 og 2005

En herlig restaurant som ikke længere findes. Øv!
Hellere ikke Topkapi I inde på Gammel Kongevej eksisterer længere (2014). Øv!


'Bellevue Kvarteret' = Holmbladsgade/Ungarnsgade (NRJ)


 Lige før Østrigsgade - med få meter mellem Købmand Wulff og Købmand Koch


Marts 2004


April 2016

Det højre hjørne af Østrigsgade (= Holmbladsgade 76) har skiftet udseende nogle gange i årenes løb. Ejendommen blev bygget i 1902. Se også websiden om Østrigsgade!


Jan W. Larsens foto fra begyndelsen af 1930'erne.
Det er Jans far Axel som er lærlingen t.h. i billedet.

Nanna Bjargum fortæller om billedet af slagterne: Længst til venstre står Louis Bjargum. Bagerst har vi forretningens indehaver Karl Hansen. Han blev senere efterfulgt af Gunnar Hansen. 1955 hed ejeren Thorvald Hansen, og da butikken lukkede (vistnok i 70'erne), hed ejerne Kurt og Annelise.


Marts 2005


Juli 2006

 

 
Fra Østrigsgade til Ved Amagerbanen
 

Husrækken med nr. 78 og 80
- fra Østrigsgade til Polensgade

Kaffeemballage fra købmand Niels Koch på hjørnet af Østrigsgade. Vi er nået til Holmbladsgade 78 (bygget 1901), som det fremgår af posen. Se indgangen til forretningen på det sort-hvide foto højere oppe.
Ring til Koch
- det vil være nok.
Amager Halvtreds
gør Dem tilfreds

  Mange år efter Koch lukkede var der i en årrække isenkræmmer på hjørnet.
   Man kan næsten se det for sig, ikke: En lang række af nøgler som står hen ad sidegaden og venter på at blive tilfilet, mens deres ejere går en tur! Ak ja. Klik her og se en bunke andre skøre skilte, især i Århus.
   2007 lukker det såkaldte solcenter med den yndige facade, som i andre mange år har ligget på Kochs hjørne i nr. 76. 

Det kære gamle gadehjørne så sådan ud i april 2016:


Brødudsalget i nr. 78 ca. 1935. Det er den oprindelige indehaverske kaldet Faster og hendes niece Marie Hansen. En anden niece, Hilda Teglskov, overtog senere butikken.
   Billedet tilhører Karin Nielsen.
 

Børn i gården bag Holmbladsgade 78 omkring 1913. Den gang var det husnr. 60. Nummer tre fra venstre i bagerste række er billedets ejer Karin Nielsens mormor Ingeborg Strobel.

Tak for lån af begge de gamle fotos!

Andre billeder af børn i kvarteret: Klik her!

Herunder har vi flere af de fine fotos fra Erik V. Pedersens billedarkiv,
nu fra det skæve kryds Holmbladsgade - Østrigsgade - Vermlandsgade:


Juni 1963

April 1972

April 1972


Det gamle billede herunder er taget ud for indkørslen til Polensgade, set mod vest. Det vil sige at vi i forgrunden har husrækken mellem Polensgade og Østrigsgade.
   Man bliver næsten bladgrøn af misundelse over hvor mange store, flotte træer gaden havde i 1910:

Lige uden for billedet, på hjørnet af Polensgade, lå her et af Københavns første møntvaskerier, nemlig Quick Vask fra allerede slutningen af 1950'erne.
   Den dag i dag (2011) er der stadig 'quickvask' i lokalet, som det ses herunder. Gamle billeder modtages med begærlighed!
Møntvaskeriet med dets opfindesomme udhængsskilt er fastholdt af Susan i april 2011.

 

Januar 2014: I den tidligere frugt og grønt-butik i nr. 80 (til højre for møntvasken) er der nu indrettet
en filial af Parkgårdens Bageri, som ligger henne på hjørnet af Østrigsgade-Albaniensgade. Foto: Karin Andersen.

Det vestlige hjørne af Polensgade set i april 2016:

Det tudsegamle møntvaskeri ser ud til at være still goin' strong
- til trods for sin noget diskutable facade ...

 

 
 

Husrækken med nr. 82 til 88
- fra Polensgade til Hessensgade


Omkr. 1975. Ukendt fotograf.

Disse mindre og større huse mellem Polensgade og Hessensgade er her set omkr. 1975. De blev alle revet ned få år senere. Billedet tilhører lokalarkivet SULFA.Peter Duus har leveret disse tre billeder (vist oprindelig dias) fra ca. 1964.

 

Billedet herunder er Holmbladsgade 88. Omkring 1910-15 +/- hørte dette nummer til det højre hushjørne af Hessensgade*), hvor senere bager Kaskø fik forretning.
   Bagermester Ole Nielsen anbefaledes sig, som man ser, med 'dansk og fransk' bageri, jævnfør dette lånte billede. Nede under ruden til højre står der "Wiener & Kager"; wiener var datidens ord for wienerbrød.
*) Ifølge Amager Vejviser 1918

 


Begge billeder er taget af Susan i maj 2008, mens der stadig var bank i bygningen ...

Og i vore dage - dvs. 2011:

Denne karré fra 1980 består af Polensgade 1, 3A og 3B plus
Holmbladsgade 82-86 (billedet) og Hessensgade 4-8.
Oprindelig lå Sparekassen SDS her i nr. 84 - før den blev til Unibank
og senere til Nordea. Nu er der en anden slags spillested her.

Bygningens butiksfacader mellem Polensgade og Hessensgade er ikke ligesfrem blevet smukkere de senere år:

Billedet herover tog jeg i april 2016, og det næsten skærer i hjertet at se disse grusomheder, når man tænker på al den sjæl som var i husene her på stedet - og masser af andre steder - for 50 år siden. Øv!

 

 
 

Husrækken med nr. 92 til 96
- fra Hessensgade til Bremensgade


Lige før Bremensgade ca. 1961. Billedet er taget af Jens Aasgaard.
Sammenlign med de tre Viggo Rivad-billeder lidt længere nede.Ca. 1997. Fotograferet af Fl. Lamberth.

Den (nu vist nok forhenværende) store parkeringsplads og vareindlevering bag ved
Brugsen fotograferede John Freytag i 1967 oppe fra lejligheden i Hessensgade 6:

 


En bybus kører fra Hessensgade ud i Holmbladsgade i 2009! Nye oplevelser i gadebilledet.


I mange år lå der et lille postindleveringssted i Bremensgade 3. Omkr. 1979-80 flyttede det over i Holmbladsgade 94 ved Hessensgade.
   Og den 12.10.2005 lukkede postkontoret så også dér pga. de mange røverier. Billede 1 og 2 er taget den allersidste dag af hhv. Hans Krog og Susan Smith.


 

Nu (oktober 2007) har SuperBrugsen indrettet cykeludstilling i postkontor-lokalet:

Men senere ser det ud til at 'cykeludstillingen' er lavet om til lagerrum og pantflaskeautomat for SuperBrugsen - som den hed 'engang'; i 2013 blev den til Fakta. Se nedenfor.

De tre fotos herunder er taget af Hans Krog 12.10.2005


De næste tre fine billeder er medtaget efter venlig tilladelse fra fotografen Viggo Rivad, som i mange år var en af landets dygtigste fotografer. De viser den daværende husrække nr. 90-98 mellem Hessensgade og Bremensgade i 1963 - samme år som husene blev revet ned for at blive udskiftet med den nuværende gule kasse af svalegangslejligheder med SuperBrugsen forneden.
   Læg mærke til indgangen til den lille selvudslettende Fehmernsgade som nu om stunder er næsten forsvundet bag supermarkedets vareindkørsel. 

  Det måske sidste billede som blev taget af hjørnet ved Bremensgade. Det er fra 1967, og senere samme år så der ud som på billedet af byggetomten - begge fotos er taget oppe fra et vindue i Cumberlandsgade.

Billedet t.h. er angiveligt taget af Ulf Nilsen.


Den 'nye' karré med SuperBrugsen og de 28 svalegangs-lejligheder blev bygget i 1968.


Samme motiv set i marts 2005.


  De sort-hvide billeder er taget af Fl. Lamberth til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv 

Vi har her henholdsvis sydvest-hjørnet af Bremensgade - og selve indkørslen til denne med den tidligere midterparkering på den tvedelte kørebane først i gaden. I efteråret 2001 blev indkørslen lukket af, og der blev indrettet et lille torv.
   Dette ses herunder på et søndagsfoto fra 2002:


Brugsens hjørne set fra ismejeri-hjørnet af Cumberlandsgade 1975.

  

Foto fra o. 1997 - og herunder fra 2005:
  


Fra SuperBrugsen til Fakta! / Det rimer på 'ak ja' ...
Fotograferet af Susan på åbningsdagen 7.3.2013.

 


Så har Fakta rent fakta etableret sig i Brugsens store forretningslokale, fortæller Susan.
Og de vil jo så gerne ha', man bli'r der lidt længere. Hm!

Den fhv. SuperBrugen og det fhv. postkontor er nu én stor fakta-forretning:

Kun postkassen ligner sig selv - og forsvinder nok snart.
Foto fra april 2016.


Mellemspil!
Foto fra omkring 1925. Peg på det med musen
og se de nuværende husnumre:

Der er en bid mere af billedet forneden på websiden.

 


Venstre og højre side af gaden set fra hj. af Carlsgade; maj 2007.


 

Husrækken med nr. 102 til 114
- fra Bremensgade til Nyrnberggade

 
Fra maj 1939, da ejendommen stod færdig, og indtil sidst i 60'erne havde Hovedstadens Brugsforening HB en bagerforretning i gadens nr. 102 på hjørnet af Bremensgade plus en kolonial- og en viktualieforretning henne i nr. 104.

 

Johns Kro - i nummer 106 - har heddet sådan i hvert fald siden 1955. Værtshusets forgænger hed meget traditionelt Café 106 (i 1945). Måske var der krostue allerede fra ejendommens fødsel i 1939. Mit foto herover er fra 2002.
   Da cafeen senere blev ændret radikalt, kom den til at se således ud - klinisk, kedelig og anonym:


Foto: Karin Andersen; december 2018

I det der senere blev den venstre del af Johns Kro, da denne blev født i 1955, dvs. også i nr. 106 - havde Willy Schallhorn frisørsalon. Billedet her er lånt af Piet Rongsted, og det er fra cirka 1951:

 

   Husrækken mellem Nyrnberggade og Bremensgade; 2002.

Det vestlige hjørne af Nyrnberggade. Huset er fra 1885, og dengang var husnummeret 88. Senere blev huset omnummereret til 94, da gadens store beboelsesejendomme begyndte at vokse frem. I dag er det nr. 114. 
   Endnu i 1950'erne stod der "Køhlertsvej" på muren oven over Holmbladsgade-skiltet, selvom gaden skiftede navn allerede i 1898. 

Holmbladsgade 88 (senere 94, nu 114) med hørkræmmer Jens Bjerregaards forretning på hjørnet. Billedet er antagelig fra o. 1910 og tilhører Bjerreaards oldebarn Toni Keil. I nr. 88, st.th. havde min bedstemor rulleforretning. Se skiltet ved siden af gadedøren.
   Opgangen til venstre i billedet er i dag Nyrnberggade 2. Da billedet blev taget hed den Holmbladsgade 88A. Cirka 1915 skiftede Holmbladsgade nr. 88/94 husnummer til 114.
   Nyrnberggade blev først navngivet i 1927. Indtil da var Holmbladsgade 114A og 114B således lig med de nuv. 2A og 2B i Nyrnberggade.

 


Omkring 1930 står her fra venstre: Knud Nielsen, Einar Larsen og [?] foran Holmbladsgades nuværende nr. 118.
De to billeder tilhører Eva Kirkpatrick, Californien.

Velsagtens den ene af de smarte unge herrer på billedet ved siden af ses her i gården bag nr. 118.


Adam Lavrsen tog dette billede engang i 1950'erne(?).
Tak for det. Læg mærke til at begge hjørner af Nyrnberggade
endnu var intakte på det tidspunkt ...
 


I vejviseren fra 1918 kan man se de oprindelige husnumre og indehavere

Husrækken med nr. 120*) og 128
- fra Nyrnberggade til Strandlodsvej


Forsiden af 'Fuglsang', Holmbladsgade 122 (engang nr. 96) i maj 1984
- og bagsiden ligeledes i maj 1984:

Obs! Husnumrene i Holmbladsgade har ændret sig ...
Til højre for 'Fuglsang', dvs. ved det østlige hjørne af Nyrnberggade, lå en lille sammenbygget beboelsesejendom (husnr. 90 og 92) som måtte lade livet, da Kofoeds Skole byggede nyt domicil og udflyttede fra Dronningensgade.
   Omkring 1914 fik Holmbladsgade 94 nyt husnummer: 120. I det hus boede min mormor hos sine forældre i 1902-16, mens hun i nogle år havde rulleforretningen på det modsatte gadehjørne, i daværende nr. 88. Se det bruntonede billede lidt højere oppe.


Eva Kirkpatrick har også bidraget med dette gade- og sommerbillede ...

Begge billeder af Fuglsang er taget af Vivi Andersen 1984, kort før huset blev revet ned. Læs fotografens erindringer om området her.
   Herunder ser vi den del af Kofoeds Skole (fra 1974) som ligger i Holmbladsgade og 'fylder' fhv. nr. 116-120.

Disse to billeder fra 1957 tilhører Finn Dreyer Pedersen. De er taget ud for Fuglsang, og i baggrunden ser vi bl.a. gården Sølyst på hjørnet af Strandlodsvej. Til venstre har vi en bid af Philips' enorme industribygning.


Holmbladsgadesiden af Kofoeds Skole i Nyrnberggade set
af Susan Smith oppe fra det dav. Blå Pakhus i januar 2008


Den sidste (industri)bygning i Holmbladsgade inden Strandlodsvej har nu til dags adressen Strandlodsvej 6. Den er bygget 1930, og tidligere var husnummeret 126 i Holmbladsgade. Bygningen har i tidens løb huset mange forskellige små og mellemstore virksomheder, vist altid flere ad gangen.
   Den pudsige reklame for æskemanden er fra 1933.

Korrektion(?):
Muligvis lå papæskefabrikken ikke i den store bygning på hjørnet af Strandlodsvej, men i en mindre bygning lige før. Det viser sig nemlig at i 1950'erne og måske inden da husede industribygningen Tobaksfabrikken Brødr. Braun Akts.

*)
Husnr. 120 blev sløjfet, da beboelsesejendommen - som lå
hvor nu Kofoeds Skole ligger i Nyrnberggade - blev revet ned.

 Foto: Svend-Erik Lindberg, august 2004. Fra Strandlodsvej og op ...

Husrækken med nr. 136 til 142
- fra Strandlodsvej til Ved Amagerbanen

 
Vi er nået til Strandlodsvej og dennes sydøstlige gadehjørne anno 1913. Diagonalt over for den gamle bondegård Sølyst som er med på siden med Holmbladsgades ulige husnumre.
   På billedet her er en afløbsbrønd ved at blive renset. I baggrunden ses Gyldendals pompøse lagerbygning fra 1904 ovre på Lindgreens Allé.

 


Det sidste stykke af Holmbladsgades højre side før vi når til Ved Amagerbanen (foto fra sommeren 2007). Hvor de store bygninger i baggrunden nu har rejst sig, lå tidligere en afdeling af Bladkompagniet, hvorfra avismænd og -koner hver nat bragte dagblade ud til det meste af Amager.
   Om den røde bygning tv., se herunder ...

Denne glas- og stål-kolos pryder nu Holmbladsgade 142. Fra pålidelig kilde oplyses det at også den ejes af Telia, ligesom de store røde bygninger overfor - i Holmbladsgade 139; se websiden om Holmbladsgade Nord.


Holmbladsgade 138 måtte lade livet til fordel for en stor parkeringsplads til Telia.
Foto: ss, marts 2008.


Set mod vest fra Ved Amagerbanen hen over det gamle jernbanespor.
Foto: Susan E. Smith, april 2008

 

 

Tilføjelse. Prik og forstør:

Et dobbeltsidet foto så at sige: Luftfotografiet er taget omkr. 1925 og viser begge sider af Holmbladsgade fra hjørnet af Cumberlandsgade - op til Prags Boulevard med regnvandskanal og kolonihaver - Uplandsgade og Kløvermarken - og videre rundt til Strandlodsvej - med de små huse og mindre etageejendomme i forgrunden hvor Nyrnberggade ligger ... og lidt vest for den: Frihedsvej / Bremensgade lige uden for billedets nederste kant.
   Et af sigtemærkerne er den store hvide Celludan-bygning fra 1920, et andet den spidse trekant hvor Prags Boulevard løber sammen med Uplandsgade. Poppelrækken og Tjørnerækken var langt fra født endnu.

 


Op til toppen

 

Bonusbillede!


2003

Fra toppen af daværende Sundby Gasværk ser vi her gennem et teleobjektiv op ad Holmbladsgade helt til Store Hus i Avedøre Stationsby og Brøndby Strands massive højhuse - forbi Køgevejens Gasbeholder som blev sprængt og væltet omkuld i 2012. Ophavsret: SULFA og Bådeforeningen Søstjernen. (Måske er billedet taget af Flemming Lamberth.)

 


En del af billederne tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Sporvognsbillederne tilhører Erik V. Pedersen og Torben Liebst m.fl.

Se også siden med billeder af børn i Holmbladsgade før i tiden.

Tak til Susan Smith (ss), Niels Rydahl (NRJ) og Karin Andersen (KA)  m.fl. for mange fine fotos.

 

 

Link til forsiden af Amager-siderne
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus