© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2023

 

 

Appendiks til Amager-forsiden


De fleste gader og veje i København S.
Linkene fører til den af websiderne, hvor navnet er mest omtalt

 

Adriansvej
Ahrenkildes Allé
Albaniensgade
Amager Boulevard
Amagerbrogade
Amagerbro Torv
Amagerfælledvej
Amager Landevej
Amager Strand
Amager Strandvej
Amsterdamvej
Anders Henriksens Gade
Artillerivej
Athensvej
Augustagade
Axel Heides Gade
Backersvej
Badensgade
Belgiensgade
Bergthorasgade
Biens Allé
Birketinget
Blekingegade
Borgerbo
Bredegrund
Bremensgade
Breslaugade
Brigadegården
Brigadevej
Brydes Allé
Brysselgade
Bulgariensgade
Byglandsgade
Bygrænsen
Bøhmensgade
Carlsgade
Christian Svendsens Gade
Christmas Møllers Plads
Cumberlandsgade
Cypernsvej
Dagøgade
Dalføret
Dalslandsgade
Digevej
Donaugade
Dovregade
Drechselsgade
Drogdensgade
Dronning Elisabeths Allé
Dyvekes Allé
Ebertsgade
Elbagade
Eliasgade
Elselillevej
Englandsvej
Engvej
Fehmernsgade
Femkløvervej
Finlandsgade
Flinterenden
Forlandet
Formosavej
Frankrigsgade
Frankrigshusene

Fredenshøj Allé
Fremads Allé
Geislersgade

Genuavej
Gerbrandsvej
'Gissegyden'
Glommensgade
Greisvej
Grækenlandsvej
Gullandsgade
Hagbardvej
Halgreensgade
Hallandsgade
Hannovergade
Helikonsvej
Hellelidenvej
Hellasvej
Hemsedalsgade
Herjedalgade
Hessensgade
Hindustanvej
Hollænderdybet
Holmbladsgade
Hveensvej
Højdevej
Hørhusvej
Irlandsvej
Islands Brygge
Italiensvej
Jemtelandsgade
Jenagade
Kastrupvej
Keplersgade
Kigkurren
Kirkegårdsvej
Kirsten Kimers Vej
Klaksvigsgade
Kløvermarksvej
Knapmagerstien

Kong Volmers Vej
Kongedybet
Kongedybs Allé
Kongelundsvej
Kongovej
Koreavej
Korfuvej
Korinthvej
Kornblomstvej
Kretavej
Krimsvej
Krudtmøllegårds Allé
Kurlandsgade
Kurvemagerstien
Kvintus Allé
Langebrogade
Laplandsgade
Lemberggade
Lerfosgade
Lergravsvej
Liden Gunvers Vej
Liden Kirstens Vej
Liflandsgade
Lillegrund
Limgården
Lindgreens Allé
Livornovej

'Lizzies Plads'
Lombardigade
Lossepladsvej
Lybækgade
Lygtemagerstien
Lyneborggade
Lyongade
Lysefjordsgade
Lærdalsgade
Majporten
Maltagade
Mantuavej
Marathonvej
Markmandsgade
Marsalavej
Meklenborggade
Mellemforts Allé
Messinavej
Middelgrundsvej
Milanovej
Milosvej
Mjøsensgade
Moldaugade
Moselgade
Murciagade
Neapelvej
Njalsgade

Nokken
Nordlandsgade
Nordre Røse Vej
Norgesgade
Normandigade
Nyrnberggade
Nålemagerstien
Obdams Allé
Oldenborggade
Oliebladsgade
Oliefabriksvej
Olymposvej
Ove Billes Vej
Oxford Allé

Paduavej
Palermovej
Parmagade
Peder Lykkes Vej
Per Døvers Vej
Pindosvej
Polensgade
Pommernsgade
Poppelrækken
Portugalsgade
Prags Boulevard
Prins Buris Vej
Prøvestens Allé
Prøvestensbroen
Raffinaderivej

Ravennavej
Reberbanegade
Refshalevej
Regitsevej
Remisevej
Reykjaviksgade
Ridder Stigs Vej
Rodosvej
Romsdalsgade
Roselillevej
Rumæniensgade
Rødegård
Røde Mellemvej
Røsågade
Rågårdsminde
Saltholmsvej
Samosvej
Serbiensgade
Shetlandsgade
Siciliensgade
Sigbrits Allé
Signelilvej
Siljangade
Sixtusvej
Sjællandsbroen
Skipper Clements Allé
Skotlandsgade
Skotlands Plads
Skånegade
Smyrnavej
Smålandsgade
Snorresgade
Sofie Brahes Allé
Sognefjordsgade
Sorrentovej
Spaniensgade
Sternberggade
Stolemagerstien
Store Krog
Store Mølle Vej
Strandodsvej
Strickersvej
Sturlasgade
Sundby Parkvej
Sundbyvester Plads
Sundbyvestervej
Sundholmsvej
Sundparken
Svend Aukens Plads
Svend Dyrings Vej
Svend Vonveds Vej
Sverrigsgade
Svinget
Syvens Allé
Sætersdalgade
Søren Norbys Allé
Telemarksgade
Theisvej
Thingvalla Allé
Thorshavnsgade
Thorvald Borgs Gade
Tinggården
Tingvej
Tjørnerækken
Torben Oxes Allé
Torvegade
Tovelillevej
Tovværkgade
Trægården
Tycho Brahes Allé
Tyge Krabbes Vej
Tyrolsgade
Ulrik Birchs Allé
Under Elmene
Ungarnsgade
Uplandsgade
Urmagerstien
Vatnavej
Ved Amagerbanen
Ved Amagerport
Ved Kløvermarken
Ved Linden
Ved Mønten
Ved Stadsgraven
Ved Sønderport
Vejlands Allé
Venedigvej
Vermlandsgade
Vestmannagade
Volosvej
Weimargade
Wibrandtsvej
Willumsvej
Wittenberggade
Woltersgade
Yderlandsvej
Æblestien
Æginavej
Ølandsgade
Ørestads Boulevard
Øresund Parkvej
Øresundsvej
Øselsgade
Østerdalsgade
Østrigsgade
Ålandsgade

Også gader uden link kan være mere eller mindre omtalt. Søg på sådanne i PicoSearch Google.
 

Genvej retur til forsiden af Amager-siderne
 


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus